Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

W2. Teoria organizacyjnego tworzenia wiedzy 1. Wiedza jako zasób 2. Styl zarządzania a tworzenie wiedzy 3. Mechanizmy rozwoju (konwersja) wiedzy 4. Spirala.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "W2. Teoria organizacyjnego tworzenia wiedzy 1. Wiedza jako zasób 2. Styl zarządzania a tworzenie wiedzy 3. Mechanizmy rozwoju (konwersja) wiedzy 4. Spirala."— Zapis prezentacji:

1 W2. Teoria organizacyjnego tworzenia wiedzy 1. Wiedza jako zasób 2. Styl zarządzania a tworzenie wiedzy 3. Mechanizmy rozwoju (konwersja) wiedzy 4. Spirala wiedzy

2 Zasoby (resources) NIEMATERIALNE (zasoby niewidzialne) - WIEDZA - KULTURA ORGANIZACYJNA - REPUTACJA - MARKA - RELACJE Z OTOCZENIEM - PRAWA WŁ. INTELEKTUALNEJ (patenty,znaki towarowe, tajemnice handlowe) MATERIALNE - AKTYWA FINANSOWE - AKTYWA RZECZOWE - AKTYWA LUDZKIE

3 Hierarchia zasobów Zasoby resources zdolności skills kompetencje competences kluczowe kompetencje core competences Wartość zasobówTrudność imitacji E.Głuszek, zarządzanie zasobami niematerialnymi przedsiębiorstwa, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, 2004, s.31.

4 df.1 - Uprawnienia, formalne prawo zajmowania się określonymi sprawami i podejmowaniem decyzji df.1 - Uprawnienia, formalne prawo zajmowania się określonymi sprawami i podejmowaniem decyzji df. 2. - Kwalifikacje i umiejętności niezbędne (pożądane) do decydowania df. 2. - Kwalifikacje i umiejętności niezbędne (pożądane) do decydowania Na kompetencje składają się: intelekt, uzdolnienia i predyspozycje, wykształcenie i wiedza, doświadczenie i praktyczne umiejętności, motywacje i system wartości, formalne prawo do podejmowania decyzji i prowadzenia określonych spraw, postawy i zachowania, stan zdrowia, zdolność i skłonność do aktualizowania i poszerzania wiedzy i umiejętności Kompetencje

5 duża Konkurencyjność zasobów wiedzy mała kompetencje niewykorzystane wykorzystanie kompetencje wyjątkowe chronienie, szersze wykorzystanie kompetencje nieistotne outsourcing kompetencje podstawowe zachowanie, rozwijanie Macierz kompetencji Macierz kompetencji Źródło: G.Probst i inni, op.cit., s.66. mały Stopień wykorzystania wiedzy duży

6 Wiedza w organizacji dawniej i niestety w wielu organizacjach dzisiaj dawniej i niestety w wielu organizacjach dzisiaj – poszufladkowana dyscyplinarnie Koźmiński, s.99. – poszufladkowana funkcjonalnie w przyszłości w przyszłości – sieciowa – problemowa Wartość dodaną przynoszą procesy i produkty, a nie funkcje

7 Wiedza jako zasób pierwotny Wiedza ZASÓB PIERWOTNY Ludzie Kultura Kapitał Marka Dostęp do rynku Technologia Strategia Struktura. Inne cechy firm wymuszone przez konkurencję Przewaga konkurencyjna Zarządzanie wiedzą ZASOBY WTÓRNE Odtwarzanie, aktualizacja pomnażanie zasobu pierwotnego Źródło: A. Koźmiński, op.cit., s.96

8 Cechy wiedzy jako zasobu Zmienność otoczenia biznesu Przewaga konkurencyjna Nieokreśloność własności Przymus odnowy NIEOKREŚLONOŚĆ: zastosowań efektów nosicielstwa nakładów ryzyka zastosowania WIEDZA ZBIÓR ROZMYTY Źródło: A. Koźmiński, op.cit., s.97.

9 Wiedza techniczna Wiedza ekonomiczna Wiedza społeczna Rozpoznanie organizacji i jej otoczenia Aktualny stan wiedzy Aktualizacja stanu wiedzy Skojarzona wiedza relacyjna Wiedza sytuacyjna słabe sygnały Proces twórczy Synteza: nowa wiedza Proces badawczy Zastosowania eksperymenty Tworzenie wiedzy A.Koźmiński, Zarządzanie w warunkach niepewności, s.99

10 Nowy styl zarządzania (Hansen i von Oetinger, 2001) T BP, GlaxoSmithKline, Simens, ISPAT

11 T - poziomo wzrost efektywności - przenoszenie najlepszych praktyk, wzrost efektywności - przenoszenie najlepszych praktyk, poprawa jakości – nieformalne zasięganie rad u kolegów, poprawa jakości – nieformalne zasięganie rad u kolegów, zwiększanie przychodów – wspólne użytkowanie zasobów, kwalifikacji, wiedzy, zwiększanie przychodów – wspólne użytkowanie zasobów, kwalifikacji, wiedzy, identyfikacja niedostrzegalnych szans rozwoju biznesu – konfrontacja i kojarzenie pomysłów, identyfikacja niedostrzegalnych szans rozwoju biznesu – konfrontacja i kojarzenie pomysłów, zachęcanie do ryzykownych posunięć przez perfekcyjnie wspólnie opracowane i skoordynowane programy zastosowań. zachęcanie do ryzykownych posunięć przez perfekcyjnie wspólnie opracowane i skoordynowane programy zastosowań.

12 T-pionowo jasno sformułowane kryteria i mierniki oceny oraz bodźce, jasno sformułowane kryteria i mierniki oceny oraz bodźce, ekonomiczna przejrzystość firmy – wyraźne przypisanie kosztów i efektów do jednostek organizacyjnych firmy ekonomiczna przejrzystość firmy – wyraźne przypisanie kosztów i efektów do jednostek organizacyjnych firmy sformalizowane interakcje i transakcje ekonomiczne (kontrola i możliwość ich ograniczania) sformalizowane interakcje i transakcje ekonomiczne (kontrola i możliwość ich ograniczania) przypisanie osobom predystynowanym do kontaktów międzyludzkich roli żywych portali internetowych przypisanie osobom predystynowanym do kontaktów międzyludzkich roli żywych portali internetowych

13 Mechanizmy rozwoju wiedzy (1) 1.Przekształcanie wiedzy domyślnej w formalną (eksternalizacja - uzewnętrznienie) 2.Przekazywanie i sumowanie wiedzy domyślnej (socjalizacja - uspołecznienie) 3.Przekształcanie wiedzy formalnej w wiedzę domyślną (internalizacja - przyswajanie przez jednostki) 4.Sumowanie wiedzy formalnej - kombinacja

14 Mechanizmy rozwoju wiedzy (2) SOCJALIZACJA INTERNALIZACJA KOMBINACJA EXTERNALIZACJA Dostępna Ukryta

15 Socjalizacja (uspołecznienie) od indywidualnej wiedzy ukrytej do grupowej wiedzy ukrytej mistrz – uczeń – obserwacja, naśladowanie, ćwiczenie mistrz – uczeń – obserwacja, naśladowanie, ćwiczenie przykład Hondy przykład Hondy –sake, gorące źródła i nowe pomysły czyli spotkania burzy mózgów –forum krytycznego dialogu, upowszechniania doświadczeń –zakaz krytyki bez wskazania konstruktywnego pomysłu przykład Matsushita Electric Industrial czyli podglądanie piekarza (skręcanie ciasta) przykład Matsushita Electric Industrial czyli podglądanie piekarza (skręcanie ciasta)

16 Eksternalizacja (uzewnętrznienie) od wiedzy ukrytej do wiedzy formalnej (dostępnej) wiedza ukryta wyrażona w postaci metafor, analogii, pojęć, hipotez lub modeli wiedza ukryta wyrażona w postaci metafor, analogii, pojęć, hipotez lub modeli spadanie z roweru po przeczytaniu podręcznika nauki jazdy spadanie z roweru po przeczytaniu podręcznika nauki jazdy przykład Hondy City – auto jako ludzki organizm (wysoki młodzieniec wyłonił się z analogii pomiędzy maksimum człowieka, minimum maszyny i wyobrażeniem kuli) – w co ostatecznie przeobrazi się samochód przykład Hondy City – auto jako ludzki organizm (wysoki młodzieniec wyłonił się z analogii pomiędzy maksimum człowieka, minimum maszyny i wyobrażeniem kuli) – w co ostatecznie przeobrazi się samochód

17 Eksternalizacja od wiedzy ukrytej do wiedzy formalnej (dostępnej) minikopiarka Canona czyli co ma kopiarka do puszki od piwa? – pomysł Horoshi Tanaki minikopiarka Canona czyli co ma kopiarka do puszki od piwa? – pomysł Horoshi Tanaki mając ideę produktu, mamy za sobą ponad połowę drogi – szef Hondy mając ideę produktu, mamy za sobą ponad połowę drogi – szef Hondy metafora (przenośnia) – sposób intuicyjnego rozumienia rzeczy za pomocą symboli – sposób wyrażania wiedzy ukrytej, analogia (podobieństwo) – uwidacznia powszechność dwóch różnych rzeczy metafora (przenośnia) – sposób intuicyjnego rozumienia rzeczy za pomocą symboli – sposób wyrażania wiedzy ukrytej, analogia (podobieństwo) – uwidacznia powszechność dwóch różnych rzeczy

18 Metafora i analogia w tworzeniu koncepcji produktu Produkt (korporacja ) Metafora/analogiaWpływ na tworzenie pomysłu City (Honda) Ewolucja auta (metafora) Sugestia powiększenia przestrzeni dla pasażera; maksimum człowieka, minimum maszyny Kula (analogia) Sugestia powiększenia przestrzeni dla pasażera kosztem zmniejszenia zewnętrznej powierzchni, pomysł wysokiego i krótkiego samochodu (wysoki młodzieniec) Minikopiarka (Canon) Aluminiowa puszka od piwa (analogia) Sugestia podobieństwa między niedrogą puszką i światłoczułym pojemnikiem tonera, koncepcja niskich kosztów wytworzenia Domowa piekarnia (Matsushita) Pieczywo hotelowe (metafora) Inter. Hotel (analogia) Sugestia wypieku smaczniejszego pieczywa, koncepcja skręcania ciasta Nonaka, Takeuchi, op.cit., s.90.

19 Kombinacja od wiedzy dostępnej do usystematyzowanej w. dostępnej selekcjonowanie, ujednolicanie i kategoryzowanie informacji powstanie nowej wiedzy (np. edukacja) selekcjonowanie, ujednolicanie i kategoryzowanie informacji powstanie nowej wiedzy (np. edukacja) kierownicy średniego szczebla operacjonalizują wizje korporacyjnych działań kierownicy średniego szczebla operacjonalizują wizje korporacyjnych działań przykład Kraft General Foods – firma produkująca żywność – program sklepik (nowe systemy i metody sprzedaży na podstawie opinii klientów) – podział klientów i sklepów na kategorie przykład Kraft General Foods – firma produkująca żywność – program sklepik (nowe systemy i metody sprzedaży na podstawie opinii klientów) – podział klientów i sklepów na kategorie Canon – wyjście poza branżę fotograficzną Canon – wyjście poza branżę fotograficzną

20 Internalizacja proces włączania wiedzy dostępnej w obręb ukrytej uczenie się przez działanie uczenie się przez działanie dokumentacja pomaga zinternalizować to, czego doświadczyli – spisuj to, czego doświadczyłeś dokumentacja pomaga zinternalizować to, czego doświadczyli – spisuj to, czego doświadczyłeś przykład GE – baza danych o skargach i pytaniach klientów (Centrum Odpowiedzi) – odpowiedź na niemal każde pytanie jest natychmiastowa, w przypadku pojawienia się problemu, 12 doświadczonych specjalistów z 4-letnim doświadczeniem – odpowiedź staje się częścią systemu informacyjnego przykład GE – baza danych o skargach i pytaniach klientów (Centrum Odpowiedzi) – odpowiedź na niemal każde pytanie jest natychmiastowa, w przypadku pojawienia się problemu, 12 doświadczonych specjalistów z 4-letnim doświadczeniem – odpowiedź staje się częścią systemu informacyjnego przykład Matsushity – ograniczanie czasu pracy do 1800 h pracy/rok przykład Matsushity – ograniczanie czasu pracy do 1800 h pracy/rok

21 Internalizacja proces włączania wiedzy dostępnej w obręb ukrytej doświadczenie (wiedza ukryta) staje się częścią kultury organizacyjnej (literatura) doświadczenie (wiedza ukryta) staje się częścią kultury organizacyjnej (literatura) upowszechnienie celu przy pomocy materialnego doświadczenia (sprawdźmy to) upowszechnienie celu przy pomocy materialnego doświadczenia (sprawdźmy to)

22 Spirala wiedzy socjalizacja (przystosowanie) – upowszechnianie wiedzy ukrytej (tworzenie wiedzy jest ograniczone) socjalizacja (przystosowanie) – upowszechnianie wiedzy ukrytej (tworzenie wiedzy jest ograniczone) kombinacja fragmentów informacji dotyczących działalności firmy nie poszerza wiedzy kombinacja fragmentów informacji dotyczących działalności firmy nie poszerza wiedzy wiedza ukryta i dostępna muszą na siebie oddziaływać wiedza ukryta i dostępna muszą na siebie oddziaływać konwersja przez socjalizację – upowszechnianie doświadczeń i postaw członków organizacji konwersja przez socjalizację – upowszechnianie doświadczeń i postaw członków organizacji eksternalizacja (uzewnętrznienie)– dialog lub zbiorowa refleksja eksternalizacja (uzewnętrznienie)– dialog lub zbiorowa refleksja kombinacja (łączenie) – wiązanie wiedzy nowej z już istniejącą kombinacja (łączenie) – wiązanie wiedzy nowej z już istniejącą uczenie się przez działanie wyzwala internalizację (uwewnętrznienie) uczenie się przez działanie wyzwala internalizację (uwewnętrznienie)

23 Istota wytworzonej wiedzy wiedza współodczuwana (socjalizacja-dzielenie się doświadczeniem) np. skręcanie ciasta np. skręcanie ciasta wiedza pojęciowa (eksternalizacja-przekazanie wiedzy ukrytej przez metafory) np. wysoki młodzieniec wiedza operacyjna (internalizacja- przyswojenie) np. wdrażanie polityki skrócenia czasu pracy wiedza usystematyzowana (kombinacja-łączenie wiedzy formalnej) np. sklepik Kraft General Foods Wiedza ukryta Wiedza dostępna Wiedza ukryta Wiedza dostępna

24 Spirala wiedzy Dialog Budowanie pola Łączenie wiedzy dostępnej Uczenie w działaniu socjalizacja kombinacja eksternalizacja internalizacja


Pobierz ppt "W2. Teoria organizacyjnego tworzenia wiedzy 1. Wiedza jako zasób 2. Styl zarządzania a tworzenie wiedzy 3. Mechanizmy rozwoju (konwersja) wiedzy 4. Spirala."

Podobne prezentacje


Reklamy Google