Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy"— Zapis prezentacji:

1 Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy
TARGI PRACY r. Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy ul. Traugutta 23 Nidzica ORGANIZATOR

2 Starostwo Powiatowe w Nidzicy
TARGI PRACY r. Starostwo Powiatowe w Nidzicy ul. Traugutta 23 Nidzica

3 TARGI PRACY 2010 r. AWA MEBEL Sp. z o.o. Piątki 37 13-100 Nidzica
Produkcja mebli tapicerowanych

4 Warmińsko – Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
TARGI PRACY r. Warmińsko – Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Nidzicy ul. K. Barke 2 Nidzica Usługi szkoleniowe

5 OBEJMUJĄ POMOC W ZAKRESIE:
TARGI PRACY r. BEZPŁATNE USŁUGI PORADNICTWA ZAWODOWEGO OBEJMUJĄ POMOC W ZAKRESIE: wyboru lub zmiany zawodu, miejsca zatrudnienia, kierunku kształcenia, planowania kariery zawodowej, doboru kandydatów do pracy.

6 ul. Żeromskiego 12 13-100 Nidzica
TARGI PRACY r. DOM Sp. J. MAREK MISZKIEWICZ ROBERT MISZKIEWICZ ul. Żeromskiego Nidzica Sprzedaż hurtowo-detaliczna materiałów budowlanych

7 Marianna Zwolińska Jakub Zwoliński
TARGI PRACY r. JAMAR S.C. Marianna Zwolińska Jakub Zwoliński Kozłowo Szycie pokrowców na meble tapicerowane

8 FABRYKA OKUĆ MEBLOWYCH
TARGI PRACY r. FABRYKA OKUĆ MEBLOWYCH STALMOT Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 2 Nidzica Produkcja wyrobów metalowych - okucia meblowe

9 TARGI PRACY 2010 r. Zajęcia w Klubie Pracy
(informacja o kolejnych klubach pracy u doradcy zawodowego i lidera klubu)

10 TARGI PRACY 2010 r. Jesteś osobą bezrobotną lub poszukującą pracy?
Chcesz sprawniej poszukiwać pracy? Skorzystaj z 3 – tygodniowych zajęć w KLUBIE PRACY! Pomożemy Ci poznać zasady skutecznej autoprezentacji, nabyć umiejętności prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, rzetelnie przygotować dokumenty CV, list motywacyjny. Uczestnikom szkolenia w Klubie Pracy zapewniamy stypendium oraz zwrot kosztów przejazdu. Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nidzicy w budynku GS, tel lub na stronie internetowej

11 PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
TARGI PRACY r. KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W NIDZICY ul. Kolejowa Nidzica Zawodowa formacja przeznaczona do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami. Do zadań należy rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń, organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych, wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych

12 TARGI PRACY 2010 r. PHU TOMASZ URBANOWSKI PLAY BOX CH STOKROTKA
ul. Traugutta 18 Nidzica Sprzedaż usług telekomunikacyjnych

13 NIDZICKA FUNDACJA ROZWOJU
TARGI PRACY r. NIDZICKA FUNDACJA ROZWOJU „NIDA” ul. Rzemieślnicza 3 Nidzica Punkt konsultacyjny udzielający informacji dla osób prowadzących i podejmujących działalność gospodarczą, udzielanie pożyczek i poręczeń dla przedsiębiorców

14 Powiatowego Urzędu Pracy
TARGI PRACY r. Porozumienia Powiatowego Urzędu Pracy MOPS Nidzica GOPS Janowo GOPS Kozłowo GOPS Janowiec Kościelny PCPR Nidzica Bliższe informacje na naszej stronie internetowej

15 TARGI PRACY 2010 r. Solarium PATRYCJA Dariusz Bonkowski
ul. Kilińskiego 5 Nidzica Działalność związana z poprawą kondycji fizycznej

16 Gospodarstwo Produkcji Rolnej Centrala Nasienna Sp. z o.o.
TARGI PRACY r. Gospodarstwo Produkcji Rolnej Centrala Nasienna Sp. z o.o. ul. Kolejowa 21, Nidzica Obsługa sektora rolniczego

17 TARGI PRACY 2010 r. INTERBUD Sp. z o.o. Więckowo 13-113 Janowo
Producent ślusarski aluminiowej dla budownictwa, producent okien, drzwi, fasad i ogrodów zimowych z aluminium zarówno dla odbiorców krajowych jak i zagranicznych.

18 złóż wniosek o dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych!
TARGI PRACY r. Jeśli jesteś osobą, która chce podnieść swoje kwalifikacje, złóż wniosek o dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych! Pomożemy Ci sfinansować koszty studiów podyplomowych nawet do wysokości 100%! Dodatkowo za okres uczestnictwa w zajęciach przewidzianych programem studiów otrzymasz stypendium w wysokości 20% zasiłku dla bezrobotnych. Jeśli w trakcie odbywania studiów podyplomowych podejmiesz zatrudnienie, nie zawiesimy finansowania tych studiów do planowanego terminu ich ukończenia. Bliższe informacje na naszej stronie internetowej

19 POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA
TARGI PRACY r. POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW „SPOŁEM” ul. Słowackiego 7 Nidzica Sprzedaż detaliczna, produkcja piekarska, wynajem pomieszczeń

20 PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE
TARGI PRACY r. PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE „GARNCARSKA WIOSKA” Kamionka 5 Nidzica Działalność produkcyjno - handlowa

21 POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM
TARGI PRACY r. POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W NIDZICY ul. Krzywa 9 Nidzica Działania na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie

22 TARGI PRACY 2010 r. „WIEJAK” Sp. z o.o. Litwinki 16 13-100 Nidzica
Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej

23 TARGI PRACY r. Wizyta w firmie „WIEJAK” SP. Z O.O.

24 WARMIŃSKO-MAZURSKA IZBA RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
TARGI PRACY r. WARMIŃSKO-MAZURSKA IZBA RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO OLSZTYN ul. Prosta 38 Olsztyn Szkolenia i egzaminy zawodowe, organizacja rzemieślnicza

25 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH BIURO TERENOWE W NIDZICY
TARGI PRACY r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH BIURO TERENOWE W NIDZICY ul. Sienkiewicza Nidzica

26 ŚRODKI NA WYPOSAŻENIE STANOWISKA PRACY
TARGI PRACY r. ŚRODKI NA WYPOSAŻENIE STANOWISKA PRACY PRACODAWCO! Jeśli planujesz zatrudnić nowych pracowników, możesz skorzystać z refundacji kosztów wyposażenia/doposażenia stanowisk pracy dla bezrobotnych do wysokości zł. Przyznanie w/w środków może nastąpić pod warunkiem zawarcia (przed poniesieniem kosztów) umowy z Powiatowym Urzędem Pracy . Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nidzicy w pokoju nr 10, tel lub na stronie internetowej

27 PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY OKRĘGOWY INSPEKTORAT PRACY
TARGI PRACY r. PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY OKRĘGOWY INSPEKTORAT PRACY ul. M. Kopernika 29 Olsztyn

28 Śleczycki Golichowski i Merda Sp. K.
TARGI PRACY r. EKO-LOGIC Śleczycki Golichowski i Merda Sp. K. Gołębiewo 9/ Kozłowo Gospodarstwo ekologiczne o profilu produkcyjno-handlowym

29 TARGI PRACY 2010 r. PROMEDICA24 BYDGOSZCZ EUROPE Sp. z o.o.
Plac Bema 1D Olsztyn Świadczenie usług opiekuńczych dla klientów indywidualnych oraz instytucji na terenie Niemczech, Austrii i Polski

30 TARGI PRACY 2010 r. Szanowny Pracodawco!
Skorzystaj z doradztwa zawodowego prowadzonego przez Powiatowy Urząd Pracy   Doradca zawodowy udzieli pomocy i wsparcia : w doborze kandydatów do pracy spośród osób bezrobotnych i poszukujących pracy, w określeniu wymagań dla pracownika na danym stanowisku pracy biorąc pod uwagę: kwalifikacje, umiejętności, predyspozycje psychofizyczne, w rozwoju zawodowym przez udzielanie porad zawodowych. Pomoc pracodawcom  świadczona jest  w formie porady indywidualnej i realizowana jest  na  wniosek pracodawcy.

31 WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ
TARGI PRACY r. WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ OLSZTYN Aleja Warszawska 96 Olsztyn Promocja sił zbrojnych

32 TARGI PRACY 2010 r. AUTO CENTRUM Adam Gwiaździński ul. Wiosenna 6
Nidzica Mechanika pojazdowa, myjnia samochodowa, blacharstwo – lakiernictwo, pomoc drogowa – holowanie, wulkanizacja

33 TARGI PRACY 2010 r. PROCARE 24 Sp. z o.o. ul. Wiertnicza 38
WARSZAWA Opieka nad osobami starszymi

34 TARGI PRACY 2010 r. UWAGA! PRACODAWCY
Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy zaprasza pracodawców zainteresowanych wsparciem ze środków publicznych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zatrudnianie osób niepełnosprawnych do składania wniosku o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.

35 WOJEWÓDZKAKOMENDA OHP
TARGI PRACY r. WARMIŃSKO – MAZURSKA WOJEWÓDZKAKOMENDA OHP W OLSZTYNIE MŁODZIEŻOWE CENTRUM KARIERY W NIDZICY ul. Traugutta 13 Nidzica Oferta PPP: usługi w zakresie pośrednictwa: pracy długoterminowej, krótkoterminowej, sezonowej; praktyk i staży zawodowych; inne możliwości zdobycia doświadczeń zawodowych – wolontariat. Oferta MCK: warsztaty grupowe, poradnictwo indywidualne, tworzenie Indywidualnego Planu Działania

36 JESTEŚ OSOBĄ BEZROBOTNĄ I CHCESZ ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ FIRMĘ?
TARGI PRACY r. MASZ POMYSŁ? JESTEŚ OSOBĄ BEZROBOTNĄ I CHCESZ ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ FIRMĘ? SKORZYSTAJ Z DOTACJI!!! Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy oferuje dotacje dla osób bezrobotnych na uruchomienie własnej działalności gospodarczej. O dotację mogą ubiegać się osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nidzicy, które w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku nie prowadziły działalności gospodarczej. Dotacja jest bezzwrotna pod warunkiem prowadzenia działalności przez okres co najmniej 12 miesięcy.  Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nidzicy w pokoju nr 10, tel lub na stronie internetowej

37 AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO
TARGI PRACY r. WARMIŃSKO – MAZURSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.W OLSZTYNIE REGIONALNY SYSTEM WSPIERANIA INNOWACJI ul. Kościuszki 10, p.3 Nidzica Bezpłatne usługi informacyjne dla przedsiębiorstw i osób rozpoczynających działalność

38 Parkhamovich Aliaksandr
TARGI PRACY r. Parkhamovich Aliaksandr ARTPOWER ul. Wiśniowa 11 Nidzica Dziennikarstwo, zbieranie informacji, wydawanie gazety, redagowanie gazety

39 TARGI PRACY 2010 r. PUR Sp. z o.o. ul. Boczna 37 13-100 Nidzica
Produkcja poduszek oparciowych siedziskowych do mebli tapicerskich

40 TARGI PRACY r. Wizyta w firmie „PUR” Sp. z o.o.

41 TARGI PRACY 2010 r. WOJDA SŁAWOMIR „CISZA” ul. Limanowskiego
Nidzica Układanie kostki brukowej, roboty budowlane

42 Olsztyńskie Centrum Kształcenia
TARGI PRACY r. Olsztyńskie Centrum Kształcenia mgr inż. Jan Zdziarstek ul. Wyszyńskiego 7 Olsztyn Usługi edukacyjne

43 Komenda Powiatowa Policji w Nidzicy
TARGI PRACY r. Komenda Powiatowa Policji w Nidzicy ul. Mickiewicza 17 Nidzica Służba w Policji – ochrona bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymywanie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Pracownicy cywili – realizacja zaplecza administracyjnego w działalności tutejszej komendy

44 ZŁÓŻ WNIOSEK – OTRZYMASZ DODATEK AKTYWIZACYJNY!
TARGI PRACY r. JEŚLI JESTEŚ BEZROBOTNYM Z PRAWEM DO ZASIŁKU, ZŁÓŻ WNIOSEK – OTRZYMASZ DODATEK AKTYWIZACYJNY! WARUNKI, KTÓRE MUSISZ SPEŁNIĆ: podjąłeś zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy w wyniku skierowania przez Powiatowy Urząd Pracy i otrzymujesz wynagrodzenie niższe niż minimalne (dodatek stanowi różnicę między minimalnym a faktycznym wynagrodzeniem i wynosi 50% kwoty zasiłku dla bezrobotnych, przysługuje przez okres, w jakim przysługiwałby Ci zasiłek); podjąłeś z własnej inicjatywy zatrudnienie lub inną pracę zarobkową (dodatek wynosi 50% kwoty zasiłku dla bezrobotnych, przysługuje przez połowę okresu, w jakim przysługiwałby Ci zasiłek).

45 TARGI PRACY 2010 r. ISOROC POLSKA Sp. z o.o. ul. Leśna 30
Nidzica Firma produkcyjna, produkcja i sprzedaż wełny mineralnej

46 Zakład Pracy Chronionej
TARGI PRACY r. Zakład Pracy Chronionej AROKA Olsztyn ul. Piłsudskiego 32 lok. 105 Olsztyn Usługi ochrony i sprzątania

47 TARGI PRACY 2010 r. TELECOLOR Sp. z o.o. LG Mława ul. Willowa 3
Firma działa w sektorze elektronicznym, produkuje odbiorniki TV we własnym zakładzie w Iłowie oraz świadczy usługi montażu głównie dla LG Electronics


Pobierz ppt "Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google