Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej"— Zapis prezentacji:

1 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU „EUROPEJSKI STAŻ – szansą na DOBRY START”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Konferencja podsumowująca projekt
Realizator projektu: Zgromadzenie Św. Michała Archanioła – Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym Partner projektu: Your International Training, Mallow c. Cork, Irlandia Nr priorytetu i nazwa Działania: Program Operacyjny Kapitał Ludzki , Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.4 Otwartość systemu oświaty w kontekście uczenia się przez całe życie – projekty systemowe Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo Wartość projektu: ,98 (100% dofinansowania) Okres realizacji projektu:: – Konferencja podsumowująca projekt „EUROPEJSKI STAŻ – szansą na dobry start”, Miejsce Piastowe dnia 24 września 2013 r.

3 Konferencja podsumowująca projekt
Cel główny projektu wzrost jakości kształcenia zawodowego w MZSP w Miejscu Piastowym oraz konkurencyjności i zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia poprzez organizację 4 tygodniowych staży zawodowych w Irlandii Konferencja podsumowująca projekt „EUROPEJSKI STAŻ – szansą na dobry start”, Miejsce Piastowe dnia 24 września 2013 r.

4 Konferencja podsumowująca projekt
Cele szczegółowe projektu: - doskonalenie umiejętności w zawodzie technik informatyk i technik poligraf poprzez poznanie zasad funkcjonowania firm w branży przemysłowej, informatycznej, poligraficznej - rozwój indywidualnych umiejętności praktycznych w dziedzinie informatyki, grafiki komputerowej - zwiększenie praktycznych umiejętności i mobilności uczestników projektu w celu podniesienia ich potencjalnej atrakcyjności na rynku pracy - wzmocnienie umiejętności posługiwania się językiem angielskim (w tym branżowym) - rozwój osobisty uczestników: wyrabianie nawyków ciągłego doskonalenia zawodowego, zdobywanie nowych umiejętności, wzmocnienie pewności siebie; - zwiększenie szans zatrudnienia Konferencja podsumowująca projekt „EUROPEJSKI STAŻ – szansą na dobry start”, Miejsce Piastowe dnia 24 września 2013 r.

5 Konferencja podsumowująca projekt
UCZESTNICY Konferencja podsumowująca projekt „EUROPEJSKI STAŻ – szansą na dobry start”, Miejsce Piastowe dnia 24 września 2013 r.

6 Uczestnikami projektu - stażystami była 10-osobowa grupa uczniów Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym, kształcących się na kierunku: technik informatyk (6) i technik poligraf (4) klasy III Konferencja podsumowująca projekt „EUROPEJSKI STAŻ – szansą na dobry start”, Miejsce Piastowe dnia 24 września 2013 r.

7 Konferencja podsumowująca projekt
REKRUTACJA Uczniowie, którzy wzięli udział w projekcie uzyskali najwyższą średnią z następujących składowych: - średnia ocen z teoretycznych przedmiotów zawodowych na koniec I semestru kl. III, - ocena z przygotowania praktycznego na koniec I semestru kl. III, - ocena z języka angielskiego na koniec I semestru kl. III, - ocena z zachowania na koniec I semestru kl. III, - ocena z testu znajomości języka angielskiego - dodatkowe umiejętności, potwierdzone dokumentem (certyfikaty, zaświadczenia po Kursach) - płeć uczestnika – premiowany był udział w projekcie kobiet - miejsce zamieszkania – premiowany był udział uczniów zamieszkujących na wsi Konferencja podsumowująca projekt „EUROPEJSKI STAŻ – szansą na dobry start”, Miejsce Piastowe dnia 24 września 2013 r.

8 Konferencja podsumowująca projekt
Przygotowania do wyjazdu Uczestnicy stażu uczestniczyli w spotkaniach organizacyjnych (w tym z udziałem rodziców), w trakcie których omawiano wszystkie szczegóły związane ze stażem. Zgodnie z założeniami programu uczestnicy przed wyjazdem na staż zostali objęci przygotowaniem: językowym, pedagogiczno – psychologicznym i kulturowym Konferencja podsumowująca projekt „EUROPEJSKI STAŻ – szansą na dobry start”, Miejsce Piastowe dnia 24 września 2013 r.

9 Spotkanie z Partnerem z Irlandii
W dniu 13 maja 2013 r. naszą szkołę odwiedził Pan Paul Quinn – Project Manager z Your International Training z Irlandii. Podczas spotkania uczniowie mieli okazję przedstawienia się, poznania się nawzajem oraz przekazania swoich oczekiwań. Językiem roboczym podczas spotkania był j. angielski Konferencja podsumowująca projekt „EUROPEJSKI STAŻ – szansą na dobry start”, Miejsce Piastowe dnia 24 września 2013 r.

10 Przygotowanie językowe
Konferencja podsumowująca projekt „EUROPEJSKI STAŻ – szansą na dobry start”, Miejsce Piastowe dnia 24 września 2013 r.

11 Konferencja podsumowująca projekt
Przygotowanie językowe: - ukierunkowane na język branżowy - w formie 30 godz. kursu - uczestnicy otrzymali materiały biurowe oraz podręcznik, słownik, rozmówki polsko - angielskie - prowadzący: native-spiker – mgr Ewa Kilar – Magdziaż mgr Alicja Kosiorowska Konferencja podsumowująca projekt „EUROPEJSKI STAŻ – szansą na dobry start”, Miejsce Piastowe dnia 24 września 2013 r.

12 Przygotowanie kulturowe:
Zajęcia w wymiarze 5 godz. przybliżyły uczestnikom realia kulturowe Irlandii, poświęcone były takim zagadnieniom: obyczaje, tradycje, stereotypy, elementy geografii i turystyki. Przygotowanie kulturowe: Konferencja podsumowująca projekt „EUROPEJSKI STAŻ – szansą na dobry start”, Miejsce Piastowe dnia 24 września 2013 r.

13 Przygotowanie psychologiczne:
Głównym celem zajęć było lepsze poznanie członków grupy i przygotowanie uczniów do umiejętnego poradzenia sobie w trudnej psychologicznie sytuacji rozstania z bliskimi. Do tego celu prowadziły zajęcia, które koncentrowały się na doskonaleniu umiejętności komunikacji międzyludzkiej, rozpoznawania uczuć, emocji i radzenia sobie w sytuacjach konfliktów. Również poruszone zostały tematy stereotypów i uprzedzeń dotyczących innych ludzi, narodów. Przygotowanie psychologiczne: Konferencja podsumowująca projekt „EUROPEJSKI STAŻ – szansą na dobry start”, Miejsce Piastowe dnia 24 września 2013 r.

14 Przygotowanie psychologiczne:
Konferencja podsumowująca projekt „EUROPEJSKI STAŻ – szansą na dobry start”, Miejsce Piastowe dnia 24 września 2013 r.

15 Konferencja podsumowująca projekt
PODRÓŻ: Instytucja wysyłająca zapewniła uczestnikom podróż autokarem z miejsca zamieszkania do Warszawy na lotnisko Okęcie, skąd (po raz pierwszy w życiu) polecieli samolotem do Corku. Konferencja podsumowująca projekt „EUROPEJSKI STAŻ – szansą na dobry start”, Miejsce Piastowe dnia 24 września 2013 r.

16 Konferencja podsumowująca projekt
W Irlandii… Konferencja podsumowująca projekt „EUROPEJSKI STAŻ – szansą na dobry start”, Miejsce Piastowe dnia 24 września 2013 r.

17 Konferencja podsumowująca projekt
W Irlandii… Your International Training pełni funkcję Partnera projektu i to on odpowiedzialny był za realizację projektu w Irlandii. Zadania Partnera: 1) odbiór z lotniska w Cork i transport do Mallow 2) Zakwaterowanie i żywienie stażystów (wybór rodzin przyjmujących) 3) Opiekę nad stażystami , współpraca z opiekunem grupy: P. Agnieszką Myrta 4) Lokalizacja stażystów w Firmach - uzgodnienie z pracodawcami terminu odbycia staży, programu staży, zawarcie stosownych umów 5) Monitoring staży, współpraca z pracodawcami i sprawozdawczość Liderowi 6) organizację i realizację programu kulturalnego dla stażystów Konferencja podsumowująca projekt „EUROPEJSKI STAŻ – szansą na dobry start”, Miejsce Piastowe dnia 24 września 2013 r.

18 Konferencja podsumowująca projekt
W Irlandii… Zakwaterowanie i żywienie stażystów Stażyści zostali zakwaterowani w rodzinach w komfortowych warunkach. Byli traktowani jak domownicy i niczego im nie brakowało. Konferencja podsumowująca projekt „EUROPEJSKI STAŻ – szansą na dobry start”, Miejsce Piastowe dnia 24 września 2013 r.

19 Konferencja podsumowująca projekt
W Irlandii… Opieka W Irlandii funkcję opiekuna pełniła Pani Agnieszka Myrta – pedagog, biegle mówiący w j. angielskim. Do zadań opiekuna należało: nadzorowanie przebiegu stażu oraz pomoc stażystom w rozwiązywaniu codziennych problemów, kontrolowanie prawidłowości warunków realizowania stażu (wizyty w miejscu odbywania staży, reagowanie na bieżąco na zaistniałe problemy, sytuacje trudne i raportowanie ich, bieżący kontakt i telefoniczny z koordynatorem projektu, wsparcie beneficjentów podczas ich pobytu zagranicą. Opiekun był zobowiązany do pełnej dyspozycyjności, sprawowanie opieki pedagogicznej podczas Podróży i stażu, przeprowadzanie raz w tygodniu, sesji ewaluacyjnych z uczestnikami i przekazanie wyników koordynatorowi, zapewnienie waloryzacji kompetencji uzyskanych podczas stażu we współpracy z organizacją goszczącą na podstawie wspólnie określonych kryteriów, po zakończeniu stażu przekazanie zarządzającemu projektem sprawozdanie dotyczącego zrealizowanych zadań. Konferencja podsumowująca projekt „EUROPEJSKI STAŻ – szansą na dobry start”, Miejsce Piastowe dnia 24 września 2013 r.

20 Konferencja podsumowująca projekt
Agnieszka MYRTA – opiekun w Irlandii Podczas całego, czterotygodniowego pobytu uczniów w Mallow, w Irlandii pełnilam rolę ich opiekuna. W tym czasie byłam w stałym kontakcie (spotkania w Mallow, wycieczki, rozmowy telefoniczne) zarówno z uczniami jak i z partnerem projektu, Paul’em Quinn oraz z rodzinami goszczącymi uczniów. Uczniowie pozostawili bardzo dobre wrażenia na osobach zaangażowanych w ten projekt w Irlandii, a ich kultura osobista jest niemal, że niespotykana w tej grupie wiekowej. Rodziny goszczące jednogłośnie ocenilły że pierwszy raz przyjmowały tak dobrze wychowanych i kulturalnych młodych ludzi. Te same opinie potwierdzilł Paul Quinn, natomiast ja chcialłbym sie tylko do niej dolaczyć i potwierdzić jeszcze raz że to była dla mnie wielka przyjemność i zaszczyt służyć im tutaj swoją pomocą.   Konferencja podsumowująca projekt „EUROPEJSKI STAŻ – szansą na dobry start”, Miejsce Piastowe dnia 24 września 2013 r.

21 Konferencja podsumowująca projekt
W Irlandii… STAŻE: - 4 TYGODNIOWE (147 godz.) Staże odbywały się w przedsiębiorstwach zgodnie z kierunkiem kształcenia. Szkolenia odbywały się grupie, tak by uczestnik mógł nabyć umiejętność pracy w zespole/grupie. Program staży był dopasowany do indywidualnych potrzeb uczestnika. Konferencja podsumowująca projekt „EUROPEJSKI STAŻ – szansą na dobry start”, Miejsce Piastowe dnia 24 września 2013 r.

22 Konferencja podsumowująca projekt
W Irlandii… uczestnicy o STAŻACH Kaziu Radzik Kl. IV Technikum poligraficznego „Staż odbyłem w Mallow Printing Works. Obsługiwałem maszyny na Introligatorni, współpracowałem z kadrą drukarni przez co mogłem się dużo nauczyć. Poprawiłem swoje umiejętności językowe, wzbogaciłem swoje słownictwo zawodowe/branżowe. Staż uważam za bardzo udany i zachęcam innych do skorzystania z Programu Leonardo da Vinci”. Konferencja podsumowująca projekt „EUROPEJSKI STAŻ – szansą na dobry start”, Miejsce Piastowe dnia 24 września 2013 r.

23 Konferencja podsumowująca projekt
W Irlandii… uczestnicy o STAŻACH Maciek Ślęczka, kl. IV Technikum Informatycznego; „Staż odbyłem w firmie Da Vinci Creative w Charleville. Podczas stażu zajmowałem się grafiką (tworzyłem broszury, ulotki, wizytówki) Żałuję, że staż zakończył się tak szybko”. Konferencja podsumowująca projekt „EUROPEJSKI STAŻ – szansą na dobry start”, Miejsce Piastowe dnia 24 września 2013 r.

24 Konferencja podsumowująca projekt
W Irlandii… uczestnicy o STAŻACH Wojtek Sołtys Kl. IV Technikum Poligraficznego; „W Irlandii odbyłem 4-tygodniowy staż w Kanturk Printers LTD. Zajmowałem się obsługą maszyn introligatorskich i drukarskich. Staż – to nie tylko praca ale i również możliwość poznania innej kultury, doskonalenie języka angielskiego, pierwsze doświadczenie zawodowe za granicą”. Konferencja podsumowująca projekt „EUROPEJSKI STAŻ – szansą na dobry start”, Miejsce Piastowe dnia 24 września 2013 r.

25 Konferencja podsumowująca projekt
W Irlandii… uczestnicy o STAŻACH Arek Pełdiak, Kl. IV Technikum Informatycznego; Mój staż miał miejsce w biurze Toma Barrego w Mallow, tamtejszego deputowanego okolicznej partii politycznej. Moim zadaniem było przygotowanie nowej, nowoczesnej strony internetowej, na której znajdują się informacje na temat jego działań politycznych. Dzięki odbytemu stażu zdobyłem cenne doświadczenie oraz wiedzę, zarówno w dziedzinie informatyki jak i językowej. Konferencja podsumowująca projekt „EUROPEJSKI STAŻ – szansą na dobry start”, Miejsce Piastowe dnia 24 września 2013 r.

26 Konferencja podsumowująca projekt
W Irlandii… uczestnicy o STAŻACH Łukasz Piotrowski Kl. IV Technikum Poligraficznego; „Staż realizowałem w Firmie AtoZSigns w Mallow. Zajmowałem się projektowaniem oraz wykonywaniem reklam małoformatowych. Podwyższyłem swoje umiejętności zawodowe, ale przede wszystkim językowe. Mogłem sprawdzić swoją znajomość j. angielskiego w praktyce.” Konferencja podsumowująca projekt „EUROPEJSKI STAŻ – szansą na dobry start”, Miejsce Piastowe dnia 24 września 2013 r.

27 Konferencja podsumowująca projekt
W Irlandii… uczestnicy o STAŻACH Maciek Rajs Kl. IV Technikum Poligraficznego „Staż odbyłem w Mallow Printing Works. Miałem okazję pracować na różnego typu maszynach introligatorskich i drukarskich w jednej z największych drukarni w regionie. Zdobyłem doświadczenie zawodowe za granicą, które potwierdzone zostało dokumentem Europass Mobilność. Miałem możliwość również rozwinięcia swojej pasji fotografowania podczas ciekawych wycieczek kulturoznawczych”. Konferencja podsumowująca projekt „EUROPEJSKI STAŻ – szansą na dobry start”, Miejsce Piastowe dnia 24 września 2013 r.

28 Konferencja podsumowująca projekt
W Irlandii… uczestnicy o STAŻACH Piotr Soliński Kl. IV Technikum Informatycznego, „W Irlandii odbyłem staż w firmie PC-Comp. Zajmowałem się tam projektowaniem stron internetowych oraz tworzeniem grafiki Staż uważam za udany, chętnie bym go powtórzył” Konferencja podsumowująca projekt „EUROPEJSKI STAŻ – szansą na dobry start”, Miejsce Piastowe dnia 24 września 2013 r.

29 Konferencja podsumowująca projekt
W Irlandii… uczestnicy o STAŻACH Szymon Kluk, kl. IV Technikum Informatycznego;  „Staż odbyłem w firmie PC Comp w Mallow. Podczas stażu zajmowałem się naprawą komputerów i różnych urządzeń mobilnych oraz niektórych sprzętów mechanicznych.   Bardzo cieszę się ze spędzonego tam czasu i z chęcią bym tam wrócił z powodu niesamowitych ludzi i przyjaznej atmosfery Chętnie bym go powtórzył” Konferencja podsumowująca projekt „EUROPEJSKI STAŻ – szansą na dobry start”, Miejsce Piastowe dnia 24 września 2013 r.

30 Konferencja podsumowująca projekt
W Irlandii… uczestnicy o STAŻACH Damian Kałwik Kl. IV Technikum Informatycznego; „Staż w Irlandii odbyłem w firmie Mallow Primary Healthcare Centre. Podczas stażu udoskonaliłem bieżącą stroną firmy. Stworzyłem także nową stronę, która jest zoptymalizowana i zdecydowanie prostsza. Zwiedziłem ciekawe i piękna miejsca w Irlandii, zdobyłem cenne doświadczenie z obcym językiem Bardzo cieszę się, z pobytu w Irlandii”. Konferencja podsumowująca projekt „EUROPEJSKI STAŻ – szansą na dobry start”, Miejsce Piastowe dnia 24 września 2013 r.

31 Konferencja podsumowująca projekt
W Irlandii… uczestnicy o STAŻACH Michał Łączkowski Kl. IV Technikum Informatycznego “Staże zorganizowało dla nas Your International Training w Mallow. Pracowałem w firmie HALLMARK - Building & Civil Engineering. Podczas stażu zajmowałem się edytowaniem strony firmowej. Żałuję, że czas w Irlandii tak szybko minął”. Konferencja podsumowująca projekt „EUROPEJSKI STAŻ – szansą na dobry start”, Miejsce Piastowe dnia 24 września 2013 r.

32 Konferencja podsumowująca projekt
W Irlandii… …a, po stażach Uczestnicy mieli zorganizowany program kulturowy w Irlandii (wycieczka Ring of Kerry, wycieczka Klify Moherowe, wycieczka Mizen Head., uczestnictwo w Festiwalu Ogrodnictwa w Mallow, wycieczka do Cork) Konferencja podsumowująca projekt „EUROPEJSKI STAŻ – szansą na dobry start”, Miejsce Piastowe dnia 24 września 2013 r.

33 W Irlandii… …a, po stażach Klify MOHEROWE
Konferencja podsumowująca projekt „EUROPEJSKI STAŻ – szansą na dobry start”, Miejsce Piastowe dnia 24 września 2013 r.

34 W Irlandii… …a, po stażach Bunratty Castle, 22.06.2013
Konferencja podsumowująca projekt „EUROPEJSKI STAŻ – szansą na dobry start”, Miejsce Piastowe dnia 24 września 2013 r.

35 Konferencja podsumowująca projekt
W Irlandii… …a, po stażach Cromane, Rossbehy, Ballycarberry Castle,Waterville,Derrynane Beach, Ring of Kerry Konferencja podsumowująca projekt „EUROPEJSKI STAŻ – szansą na dobry start”, Miejsce Piastowe dnia 24 września 2013 r.

36 Konferencja podsumowująca projekt
W Irlandii… …a, po stażach Cromane, Rossbehy, Ballycarberry Castle,Waterville,Derrynane Beach, Ring of Kerry Konferencja podsumowująca projekt „EUROPEJSKI STAŻ – szansą na dobry start”, Miejsce Piastowe dnia 24 września 2013 r.

37 Konferencja podsumowująca projekt
W Irlandii… …a, po stażach Cromane, Rossbehy, Ballycarberry Castle Waterville,Derrynane Beach, Ring of Kerry Konferencja podsumowująca projekt „EUROPEJSKI STAŻ – szansą na dobry start”, Miejsce Piastowe dnia 24 września 2013 r.

38 Konferencja podsumowująca projekt
W Irlandii… …a, po stażach Cromane, Rossbehy, Ballycarberry Castle Waterville,Derrynane Beach, Ring of Kerry Konferencja podsumowująca projekt „EUROPEJSKI STAŻ – szansą na dobry start”, Miejsce Piastowe dnia 24 września 2013 r.

39 W Irlandii… …a, po stażach Mizen Head
Konferencja podsumowująca projekt „EUROPEJSKI STAŻ – szansą na dobry start”, Miejsce Piastowe dnia 24 września 2013 r.

40 EUROPASS MOBILNOŚĆ Konferencja podsumowująca projekt
„EUROPEJSKI STAŻ – szansą na dobry start”, Miejsce Piastowe dnia 24 września 2013 r.

41 Konferencja podsumowująca projekt
DOKUMENT EUROPASS MOBILNOŚĆ Po zakończeniu stażu uczestnicy projektu otrzymali certyfikaty potwierdzające odbycie stażu zagranicznego i nabyte umiejętności praktycznych, tzw. Europass – Mobilność Czym jest Europass? Europass jest Inicjatywą Komisji Europejskiej umożliwiającą każdemu obywatelowi Europy lepszą prezentację kwalifikacji i umiejętności zawodowych. Obejmuje portfolio pięciu dokumentów funkcjonujących w takiej samej formie na obszarze całej Europy (również w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz krajach kandydujących do UE). Europass został przyjęty decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. i obowiązuje od 1 stycznia 2005 roku. Konferencja podsumowująca projekt „EUROPEJSKI STAŻ – szansą na dobry start”, Miejsce Piastowe dnia 24 września 2013 r.

42 Konferencja podsumowująca projekt
DOKUMENT EUROPASS MOBILNOŚĆ Dokumenty wchodzące w skład Europass to: Europass - CV Europass - Paszport Językowy Europass - Mobilność Europass - Suplement do Dyplomu Europass - Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe Europass - CV oraz Europass - Paszport Językowy wypełniane są samodzielnie przez osobę zainteresowaną. Pozostałe dokumenty wydają uprawnione do tego instytucje. Europass - Mobilność wydaje Krajowe Centrum Europass w Warszawie, dokument prezentuje i potwierdza w sposób jednolity dla wszystkich krajów europejskich zakres wiedzy i doświadczeń zdobytych podczas nauki, szkolenia, praktyk oraz staży zagranicznych realizowanych za granicą po r. w ramach wyjazdów zorganizowanych tzw. europejskich ścieżek kształcenia. Dokumenty Europass ułatwiają kontakty z potencjalnym pracodawcą, szkołą czy miejscem stażu, a co za tym idzie, zwiększają szanse na zdobycie lepszej pracy. Więcej na Konferencja podsumowująca projekt „EUROPEJSKI STAŻ – szansą na dobry start”, Miejsce Piastowe dnia 24 września 2013 r.

43 EFEKTY/ WSKAŹNIKI PROJEKTU
Konferencja podsumowująca projekt „EUROPEJSKI STAŻ – szansą na dobry start”, Miejsce Piastowe dnia 24 września 2013 r.

44 Konferencja podsumowująca projekt
Z raportu ewaluacyjnego sporządzonego po zakończeniu staży wynika, że kompetencje beneficjentów wzrosły i że cele założone w projekcie zostały w pełni osiągnięte. Wzrosła pewność siebie uczestników, poznali oni metody pracy w europejskim, wielokulturowym środowisku, odkryli w sobie nowe możliwości rozwoju zawodowego oraz wzrosła ich samoocena. Przede wszystkim uczestnicy projektu podwyższyli swoje umiejętności zawodowe o unikalne elementy związane z nauczanym zawodem, przełamali barierę komunikowania się w języku obcym w miejscu pracy. Konferencja podsumowująca projekt „EUROPEJSKI STAŻ – szansą na dobry start”, Miejsce Piastowe dnia 24 września 2013 r.

45 Rezultaty twarde: uczestników ukończyło 4 tygodniowy staż zagraniczny, przez co zwiększyli swoją mobilność uczestników otrzymało dokument Europass Mobilność - 10 uczestników otrzymało Certyfikat ukończenia Kursu językowego - 10 uczestników otrzymało certyfikat ukończenia stażu (wersja j. angielski i j. polski) Rezultaty miękkie: - podniesiono kompetencje językowe u 10 uczestników staży (założono 80%) - 10 uczestników nabyło kompetencje międzykulturowe (m.in. umiejętności pracy w innej kulturze) - (założono 80%) - podniesiono kwalifikacje zawodowe u 10 uczestników (założono 80%) - podniesiono motywację i zaangażowania do pracy i nauki uczestników staży Konferencja podsumowująca projekt „EUROPEJSKI STAŻ – szansą na dobry start”, Miejsce Piastowe dnia 24 września 2013 r.

46 PODSUMOWANIE I PROMOCJA PROJEKTU
Konferencja podsumowująca projekt „EUROPEJSKI STAŻ – szansą na dobry start”, Miejsce Piastowe dnia 24 września 2013 r.

47 Monika Subik – koordynator projektu Realizacja projektu, a tym bardziej po raz pierwszy Leonardo da Vinci to nie jest łatwa sprawa. Ustalanie szczegółów organizacyjnych z Partnerem związanych ze stażami, działania logistyczne, finanse wielokrotnie przyprawiały mnie o ból głowy. Jednakże reasumując jestem bardzo zadowolona, że projekt był realizowany i mogę powiedzieć z dużym sukcesem dla uczniów i naszej Szkoły. Nabyte kompetencje i umiejętności zawodowe przez stażystów na pewno zostaną docenione przez przyszłych pracodawców. Dokumenty, które otrzymali potwierdzają ich zaangażowanie, sumienność i dobre przygotowanie zawodowe, to cechy które pozwalają być konkurencyjnym na lokalnym, a nawet europejskim Rynku Pracy! Również i Szkoła poprzez realizację projektu zyskała kolejne bogate doświadczenie, które w najbliższym czasie wykorzystamy przy aplikowaniu na kolejne staże. Wzrosło zainteresowanie naszą szkołą i kierunkami kształcenia m. in. technik Informatyk , a sąsiednie szkoły naszym wzorem chcą realizować Program Leonardo da Vinci. Konferencja podsumowująca projekt „EUROPEJSKI STAŻ – szansą na dobry start”, Miejsce Piastowe dnia 24 września 2013 r.

48 Konferencja podsumowująca projekt
Upowszechnianie i dzielenie – PROMOCJA PROJEKTU: - w Tygodniku Regionalnym ukazała się informacja, że uczniowie wyjechali na staż, a także informacja - sprawozdanie z pobytu na stażu, jaki miał wpływ na naszych uczestników - raport końcowy, który przedstawia ocenę projektu i osiągnięte rezultaty został podany do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie go na stronie internetowej szkoły, celem zapoznania się z nim najszerszego grona w tym, przez uczniów, rodziców, instytucji - przygotowaliśmy galerię zdjęć z odbycia staży i udostępnimy ją na stronie www (w wersji elektronicznej) i formie wystawy poprojektowej Również Partner projektu będzie upowszechniał i dzielił się uzyskanymi rezultatami w Irlandii za pomocą strony www. Konferencja podsumowująca projekt „EUROPEJSKI STAŻ – szansą na dobry start”, Miejsce Piastowe dnia 24 września 2013 r.

49 O PROJEKCIE w lokalnej PRASIE: Tygodnik Regionalny „Podkarpacie”
Konferencja podsumowująca projekt „EUROPEJSKI STAŻ – szansą na dobry start”, Miejsce Piastowe dnia 24 września 2013 r.

50 Konferencja podsumowująca projekt
WIĘCEJ INFORMACJI O PROJEKCIE i PROGRAMIE: Konferencja podsumowująca projekt „EUROPEJSKI STAŻ – szansą na dobry start”, Miejsce Piastowe dnia 24 września 2013 r.


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google