Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Uczymy bawiąc, bawimy ucząc”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Uczymy bawiąc, bawimy ucząc”"— Zapis prezentacji:

1 „Uczymy bawiąc, bawimy ucząc”
METODY AKTYWIZUJĄCE stosowane w pracy z dziećmi w SPWP nr 8 w Kętach Opracowanie: mgr Małgorzata Kliś

2 Cechy dzieci w wieku przedszkolnym:
„Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał się tym, kim stać się może”. /J. Korczak/ Cechy dzieci w wieku przedszkolnym: Pasja Szczerość Spontaniczność Radość Olbrzymie zaangażowanie

3 NAUCZYCIEL DZIAŁANIE W GRUPIE
„Nie trzeba ptaka prosić, by wyleciał, tylko klatkę mu otwórz”. /J. A. Komensky/ NAUCZYCIEL Wspiera Wzmacnia Stymuluje Aktywizuje DZIAŁANIE W GRUPIE Daje radość Uczy Bawi Wychowuje

4 „Nauczyciel powinien brać pod uwagę wszelkie drogi, zmierzające do otwarcia umysłów i używać ich odpowiednio do okoliczności”. /J. A. Komensky/

5 „Słyszę i zapominam, widzę i pamiętam, czynię i rozumiem”. /Konfucjusz/

6 poszukiwania, dyskutowania, wnioskowania a nawet oceniania.
Dziecko rozwija się najlepiej poprzez własną aktywność, dlatego też nauczyciel, organizujący sytuacje edukacyjne, powinien tak dobierać metody pracy, aby miało ono możliwość: doświadczania, poszukiwania, dyskutowania, wnioskowania a nawet oceniania. W metodach aktywnych dziecko staje się czynnym poszukiwaczem rozwiązania problemu, podejmującym wysiłek wykorzystania dotychczasowego bagażu wiedzy i korzystającym z doświadczeń innych.

7 METODY AKTYWIZUJĄCE przez czynne działanie i aktywny udział we wspólnej zabawie zmierzają do zachęcenia dzieci do: Uczenia się Poznawania Rozumienia Doświadczania Odczuwania siebie oraz świata

8 Ważne jest, aby do pracy z grupą przedszkolną wybierać metody aktywizujące, które:
rozwijają predyspozycje dziecka, uwrażliwiają jego zmysły, uwalniają autoekspresję sprzyjającą samookreśleniu, pobudzają wyobraźnię, pełnią funkcje poznawcze, rozrywkowe, kompensacyjne i terapeutyczne, stymulują rozwój inicjatywy dziecka. Metody aktywizujące, aby okazały się skuteczne należy wzbogacać własnymi przemyśleniami i pomysłami oraz dostosowywać do indywidualnych potrzeb dziecka.

9 W SPWP nr 8 w Kętach podczas codziennych zajęć z dziećmi stosowane są elementy następujących metod aktywizujących: Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne Metoda R. Labana Metoda K. Orffa Metoda B. Strauss Metoda A. M. Kniessów Metoda M. Montessori Metoda C. Freineta Metoda E. Mendozy (tworzenie opowiadania, bajki ) Metoda Mnemotechniki (uczenie na zasadzie skojarzeń) Metoda Wspierania Rozwoju - „Terapia bajką” Metoda G. Domana Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz Ćwiczenia grafomotoryczne M. Bogdanowicz Ćwiczenia H. Tymichovej usprawniające technikę rysowania Program rozwijający percepcję wzrokową Forstig – Horn Metoda Pedagogiki Zabawy Metoda Klanzy Elementy kinezjologii edukacyjnej P. Denisona Muzykoterapia Wybrane techniki relaksacyjne

10 „…mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi…”. /J. Korczak/
Dziecko na zajęciach będzie aktywne gdy: Cel jest dla niego bliski i wyraźny. Uwzględnia się jego potrzeby i zainteresowania. Ma poczucie bezpieczeństwa, prawo do błędu, otrzyma koniecznie wsparcie i informację zwrotną. Działaniom towarzyszą odczucia i emocje. Bierze udział w planowaniu i podejmowaniu decyzji. Odczuwa satysfakcję. Ma poczucie własnej wartości. Dostrzega się jego wkład pracy, a nie tylko efekt. Ma możliwość zrealizowania własnych pomysłów.

11 ZABAWA Podstawowa forma działalności i aktywności dzieci
Pomaga dzieciom: poznawać i odkrywać świat (najbliższe otoczenie) poznawać siebie i innych uczyć się doświadczać komunikować się przeżywać odczuwać działać aktywnie

12 ZABAWA jako metoda aktywizująca daje dzieciom:
Radość Wiedzę Umiejętności Możliwość wyrażania emocji, własnych doświadczeń, spontaniczności, komunikowania się na różnych poziomach Możliwość współdziałania w grupie, zespole

13 ZABAWA to podłoże, na którym prowadzone są różne działania oparte na:
Ruchu Geście Śpiewie Tańcu Muzyce Ekspresji werbalnej Ekspresji plastycznej Ekspresji konstrukcyjnej

14 AKTYWNE SŁUCHANIE MUZYKI
Według Batti Strauss słuchanie muzyki powinno zawierać jak najwięcej elementów i maksymalnie wykorzystywać dostępne środki wyrazu i ekspresji. Nie każde dziecko musi zostać muzykiem, nie każde może mieć słuch muzyczny, ale jeśli tylko chce aktywnie słuchać – może być muzykalne na podstawowym poziomie.

15 AKTYWNE SŁUCHANIE MUZYKI to metoda:
poznawania sztuki w sposób zintegrowany (elementy: dramy, pantomimy, plastyki), ukazująca podstawowe cechy muzyki (rytm, melodia, harmonia), oparta na realizacji różnorodnych opracowań muzycznych (przykłady muzyki z różnych epok, utwory i piosenki ludowe oraz popularne).

16 AKTYWNE SŁUCHANIE MUZYKI
Etapy pracy z utworem muzycznym wg Batti Strauss: Fabularyzowanie muzyki połączone z prostymi ruchami rytmicznymi. Realizacja w tańcu. Połączenie tańca z instrumentacją. Rozmowa o muzyce – nadawanie tytułów utworom muzycznym. Wyrażanie słuchanej muzyki w formie plastycznej. Przygotowanie scenek związanych z utworem. Układanie akompaniamentu do utworu. Zabawy ruchowe.

17 Stosując w pracy z dziećmi Aktywne Słuchanie Muzyki postanowiłam poszerzyć swoje wiadomości i umiejętności dotyczące tej metody. Dlatego uczestniczyłam w warsztatach metodycznych prowadzonych przez p. Karolinę Barańczuk: „USZKA MALUSZKA”. Zabawy muzyczno – ruchowe z rekwizytami dla dzieci w wieku 2,5 – 5 lat. „Słucham, śpiewam, gram i tańczę. Cz.1”. Metodyka nauczania muzyki w klasach I- III w formie zabaw, gier oraz zabaw twórczych.

18 Do prowadzenia zajęć z elementami Aktywnego Słuchania Muzyki wykorzystuję następujące pomoce :
chusta animacyjna, kolorowe wstążki i chusty, parasole, pałeczki (klawesy, „sagałki”) marakasy (z pojemników po aktimelach), instrumenty perkusyjne (bębenki), pacynki, maskotki.

19 W celu popularyzowania wśród dzieci muzyki klasycznej i Metody Aktywnego Słuchania Muzyki korzystam m. in. z następujących publikacji:

20 A tak wyglądają zajęcia Aktywnego Słuchania Muzyki w grupie dzieci 4,5 – letnich, z wykorzystaniem jako rekwizytu kolorowych chust i drewnianych pałeczek.

21 „BAŚNIOWY ELEMENTARZ”
W obecnym roku szkolnym podjęłam się również realizacji projektu edukacyjnego dla dzieci w wieku przedszkolnym i ich rodziców pt.: „Baśniowy elementarz” zgodnego z Programem Wychowawczym SPWP nr 8 w Kętach. Projekt ten ma na celu: rozwijanie postaw moralno – społecznych dzieci w oparciu o przykłady z filmów, przedstawień teatralnych, utworów literackich i koncertów; kształtowanie umiejętności dostrzegania sensu moralnego w utworach literackich; uświadomienie podobieństw i różnic między baśniami (bajkami) pochodzącymi z różnych stron świata oraz faktu zwyciężenia w nich dobra, prawdy i piękna; stymulowanie emocjonalnego rozwoju dziecka w różnych formach ekspresji - werbalna, plastyczna, ruchowa, muzyczna; rozbudzanie zainteresowań czytelniczych.

22 „Każdy, kto ma do czynienia z dziećmi, wie, że uwielbiają one baśnie
„Każdy, kto ma do czynienia z dziećmi, wie, że uwielbiają one baśnie. Kto umie je opowiadać, ma klucz do dziecięcych serc”. /I. Słońska/ Baśnie czy bajki od dawna nazywano literaturą pocieszenia, ponieważ dzięki nim można pokrzepić serce oraz uczynić świat bardziej zrozumiałym.

23 ,,Czym chleb dla ciała, tym baśń dla duszy”.
Słuchając baśni czy bajek dziecko: budzi wiarę we własne możliwości, uczy się sposobów wyjścia z opresji, rozwija zasoby języka, poznaje metafory, wzbogaca swoje życie wewnętrzne i wnosi w nie atmosferę cudowności, zaczyna rozumieć, że pomyślne życie jest dostępne każdemu mimo wielu przeszkód, ale tylko wtedy, gdy nie ucieka się od życiowych zmagań, ale stawia im czoło, rzeczywistość kreowana w bajkach związana jest z myśleniem dziecka i dlatego łatwiej mu zrozumieć reguły, jakie rządzą światem.

24 W BAJKACH: świat realny jest połączony ze światem fikcyjnym,
przedstawione są ideały ducha i sprawiedliwości, dobro zwycięża zło, zachowany jest porządek moralny, wzorzec kulturowy, można zidentyfikować się z bohaterem i podobnie jak on przechodząc kolejne szczeble drabiny przezwyciężyć lęk, problem czy podobną sytuację.

25 Literatura ma olbrzymi udział w rozwoju osobowości i tworzeniu zasobów osobistych:
uczy nowych zachowań i daje wzory osobowe, pomaga w adekwatnym postrzeganiu świata oraz swojego w nim miejsca, wzbogaca doświadczenia, ukazuje inne wzorce myślenia, daje wzory osobowe, udziela wsparcie przez akceptację (dzieje się tak wtedy, gdy dziecko jest w podobnej sytuacji do bohatera, wówczas widzi, że nie jest samo ze swoim problemem, lecz inni też go mają i potrafią sobie z nim poradzić), pomaga utrzymywać równowagę emocjonalną, chroni przed negatywnymi emocjami, smutkiem, żalem, lękiem, gniewem, kompensuje wszelkie niedostatki w zaspokojeniu potrzeb.

26 To właśnie w bajkach dziecko:
„Baśń to elementarz, z którego dziecko uczy się czytać we własnym umyśle, elementarz napisany w języku obrazów. Jest to jedyny język, dzięki któremu możemy zrozumieć siebie i innych, zanim dojrzejemy intelektualnie”. /B. Bettelheim „Cudowne i pożyteczne”.../ To właśnie w bajkach dziecko: odnajduje swoje marzenia będące antidotum na trudną dla siebie sytuację, smutną rzeczywistość, doznaje pocieszenia budując nadzieję na lepsze jutro, wierzy w to, że jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki odmieni się jego zły los, zwycięży sprawiedliwość, a krzywdy zostaną wyrównywane z nawiązką.

27      Jednym ze sposobów pomocy dziecku jest odkrywanie roli literatury, która: może dać wsparcie, kompensuje niezaspokojone potrzeby, przedstawia inne wzory myślenia i działania, a tym samym buduje zasoby osobiste i stymuluje rozwój, pomaga zmniejszyć strach, uspokaja, redukuje lęki i smutki pomaga zaakceptować swoją "inność" i ułatwia poszukiwanie sposobu realizacji siebie, niesie ulgę w cierpieniu, koryguje emocjonalnie zaburzone zachowania, pomaga nieśmiałym, samotnym i zakompleksionym, dodaje otuchy i siły do radzenia sobie w trudnych sytuacjach, do odnajdywania swojej drogi, nie przynosi odpowiedzi na wszystkie problemy, ale obdarza magiczną siłą i oferuje drogowskazy na różnych ścieżkach życia.

28 Formy i metody pracy z dziećmi to (wg Z. E. Kloski):
zabawy tematyczne (zabawy twórcze) – polegają one na odgrywaniu przez dzieci różnych ról; improwizowana inscenizacja (zabawa w role); gra z wykorzystaniem znanego tekstu (czytanka, wiersz) – dziecko wciela się w postać i odtwarza rolę bohatera; zabawa w role (dziecko tworzy dialogi i rolę – jest twórcą); przedstawienia kukiełkowe – uczestnik zabawy nie występuje sam, lecz posługuje się pacynką (kukiełką, sylwetą, lalką); psychodramy (gry dramatyczne) – odgrywanie scenek na określone tematy (scenka nie powinna trwać dłużej niż 3 – 4 minuty); gry sceniczne – publiczny występ zespołu teatralnego; opiera się na gotowych tekstach literackich.

29 Dzieci z SPWP nr 8 w Kętach przygotowały z okazji Dnia Babci i Dziadka inscenizację na motywach baśni „Księżniczka na ziarnku grochu” H. Ch. Andersena. W trakcie tego występu dzieci 3, 4 i 5 - letnie zaprezentowały swój talent aktorski, wokalny i taneczny.

30 Realizując projekt „Baśniowy Elementarz” korzystam z następującej literatury przedmiotu:

31 SPWP nr 8 w Kętach posiada bazę środków dydaktycznych, takich jak: maski, pacynki, kukiełki, stroje i rekwizyty różnych postaci znanych z baśni, bajek, wierszy i opowiadań.

32 Stymulujące rozwój dziecka Aktywizujące Kompensacyjne Korygujące
Zostałam również uczestniczką Kursu Kwalifikacyjnego z zakresu Terapii Pedagogicznej, żeby poznać nowatorskie i ciekawe metody pracy terapeutycznej i profesjonalnie prowadzić zajęcia korekcyjno – kompensacyjne z dziećmi: Wspierające rozwój dziecka Stymulujące rozwój dziecka Aktywizujące Kompensacyjne Korygujące Usprawniające funkcje percepcyjno – motoryczne, funkcje językowe, pamięć i koncentrację, pisanie i czytanie, relaksacja.

33 W pracy korekcyjno – kompensacyjnej z dziećmi 5-letnimi stosuję takie oto środki dydaktyczne:

34 „Pozwólmy dziecku doświadczać, eksperymentować, dowiadywać się i porównywać, szukać i drążyć w głębinach wiedzy,wyruszać w podróże odkrywcze - czasami trudne, ale jakże bogate i fascynujące”. /Z "Gawędy Mateusza" C. Freinet/ W codziennej pracy z dziećmi nie zapominamy też o przedszkolakach, które wykazują różnorodne uzdolnienia. Dziecko bowiem: rodzi się wszechstronnie uzdolnione, z pełną możliwością rozwoju we wszystkich kierunkach, potencjalną wybitną inteligencją, zadatkami na rozwijanie wielkiej twórczości oraz dużym talentem społecznym. Trzeba stworzyć mu możliwości ich maksymalnego rozwoju. Już od najmłodszych lat możemy zaobserwować między dziećmi duże różnice indywidualne. Dotyczą one szybkości i poprawności myślenia, bogactwa i oryginalności pomysłów, tempa i łatwości wykonywania różnych działań, a także gry na instrumencie muzycznym, rysowania, malowania. Różnice te określa się mianem zdolności.

35 „Po to, by dziecko mogło wyzwolić swój wewnętrzny świat i posługiwać właściwymi mu sposobami ekspresji – gestem, mimiką, słowem mówionym, aktywnością plastyczną i muzyczną – trzeba uszanować jego spontaniczność, czuwać nad tym, aby unikać wszystkiego co może pociągnąć za sobą zachowanie tendencji ekspresyjnych”. /„Twórcza aktywność dziecka” R. Gloton, C. Clero/ Zasady pracy z dzieckiem zdolnym w przedszkolu wg Davida Lewisa: Stymulujemy dziecko do brania aktywnego udziału w zajęciach. Pozwalamy dziecku popełniać błędy i uporać się z ich skutkami. Nagradzamy za inicjatywę. Zachęcamy dziecko do opowiadania o swoich pomysłach. Stymulujemy wybitne zdolności dziecka. Pozwalamy dziecku odkrywać wiedzę w indywidualnym rytmie.

36 METODA PROBLEMOWA W PRZEDSZKOLU
Kształci twórcze myślenie, samodzielność i aktywność poznawczą dziecka. Daje możliwość zaspokajania wzmożonej aktywności poznawczej dziecka, dociekliwości. Może kształtować postawę badacza. Dostarcza silnych wrażeń intelektualnych i emocjonalnych. Zaspokaja potrzebę działania jako podstawowego sposobu poznawania rzeczywistości. Skłania do działania. Jest warunkiem rozwoju aktywności poznawczej dziecka. Zaspokaja różnorodne potrzeby do poszukiwania rozwiązań praktycznych.

37 Dzięki stosowaniu metody rozwiązywania problemów zachęcamy dzieci do samodzielności, aktywności i asertywności.

38 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!


Pobierz ppt "„Uczymy bawiąc, bawimy ucząc”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google