Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dlaczego ja - naukowiec - wierzę Biblii

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dlaczego ja - naukowiec - wierzę Biblii"— Zapis prezentacji:

1 Dlaczego ja - naukowiec - wierzę Biblii
Prof. Dr. Werner Gitt, Braunschweig

2 www.wernergitt.de Homepage: Terminy wykładów, miejsca, tematy
Własna twórczość (krótkie omówienie) Downloads jako PDF: Opracowania i książki w jęz. niemieckim, angielskim, hiszpańskim, polskim i w innych językach Wykłady dostępne na CD, DVD i kasetach (na zamówienie)

3 Gdzie leży Braunschweig (Brunszwik)?

4 Biblia daje mi odpowiedź na trzy podstawowe pytania:
Skąd pochodzę? Po co żyję? Gdzie spędzę wieczność?

5 Adam i Ewa Obraz Palma Vecchio (1480-1528)
Malarstwo włoskiego renesansu, Herzog Anton Ulrich-Museum Braunschweig

6 Tylko dwie możliwości pochodzenia Biblii:
albo pochodzi od Boga, albo pochodzi od człowieka

7 Jeżeli Biblia została wymyślona przez człowieka, wówczas
niebo i piekło zmatwychwstanie sąd ostateczny sa tylko fantasmagorią, ludzką sztuką opowiadania.

8 Pochodzi jednak Biblia od Boga, wtedy mamy do czynienia z prawdą;
wtedy istnieje niebo i piekło wtedy istnieje sąd po śmierci wtedy żyjemy wiecznie

9 Jak poznamy, czy Biblia jest prawdą?
Koncepcje życia Nauki przyrodnicze Proroctwa

10 I. Koncepcje życia 50 % rozwodów Mobbing w miejscu pracy
Korupcja, oszustwa

11 Koncepcje życia Jozue 1,8:
Niechaj nie oddala się księga tego zakonu od twoich ust, ale rozmyślaj o niej we dnie i w nocy, aby wszystko czynić ściśle, co w niej jest napisane, bo wtedy poszczęści się twojej drodze i wtedy będzie ci się powodziło.

12 Jedzenie i picie: Łukasz 21,34: Baczcie na siebie, aby serca wasze nie były ociężałe wskutek obżarstwa i opilstwa oraz troski o byt i aby ów dzień was nie zaskoczył.

13 Syrach 37,27-31: Synu, w życiu doświadczaj siebie samego, patrz, co jest złem dla ciebie i tego sobie odmów.

14 Syrach 37,27-31: Synu, w życiu doświadczaj samego siebie, patrz, co jest złem dla ciebie i tego sobie odmów Nie wszystko służy wszystkim i nie każdy ma we wszystkim upodobanie.

15 Syrach 37,27-31: Synu, w życiu doświadczaj samego siebie, patrz, co jest złem dla ciebie i tego sobie odmów. Nie wszystko służy wszystkim i nie każdy we wszystkim ma upodobanie. Na jakiejkolwiek uczcie nie bądź nienasycony i nie rzucaj się na potrawy.

16 Syrach 37,27-31: Synu, w życiu doświadczaj siebie samego, patrz, co jest złem dla ciebie i tego sobie odmów. Nie wszystko służy wszystkim i nie każdy we wszystkim ma upodobanie. Na jakiejkolwiek uczcie nie bądz nienasycony i nie rzucaj sie na potrawy. Z przejedzenia powstaje choroba, a nieumiarkowanie powoduje rozstrój żołądka. Z przejedzenia wielu umarło, ale umiarkowany przedłuży swe życie.

17 II. Nauki przyrodnicze L. d. Rzymian 1,20: Świadectwo Stworzenia
Bo niewidzialna jego istota, to jest wiekuista moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem,tak iż nic nie mają na swoją obronę.

18 Twórczość albo przypadek?

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30 Filius Bonacci = Fibonacci

31 Fibonacci 0 + 1 = 1 1 + 1 = 2 1 + 2 = 3 2 + 3 = 5 3 + 5 = 8 5 + 8 = 13
0 + 1 = 1 + 1 = 1 + 2 = 3 2 + 3 = 5 3 + 5 = 8 5 + 8 = = = = =

32 Pierwsze 90 liczb ciągu Fibonacciego

33 Wzór do wyliczenia dowolnej liczby
Fibonacciego

34 Lilia: 3 + 3 płatki kwiatowe

35 Makówka: 13 przegród

36 Goździk: 5 płatków kwiatu

37 Brokuł

38 Rozmnażanie się królików

39 Słonecznik: 55 i 89 spirali

40 Słonecznik: 55 i 89 spirali

41 55 lewoskrętnych i 89 prawoskrętnych spirali

42 Wzór do obliczenia pozycji pojedyńczego ziarna

43 Rozmieszczenie ziaren w słoneczniku w zależności od kątów
136,5 º ,5 º ,0 º Rozmieszczenie ziaren w słoneczniku w zależności od kątów

44

45

46 … latają w przód, w tył, w bok, w górę i w dół.
Kolibry: … latają w przód, w tył, w bok, w górę i w dół. Path of the wing tip of a hovering hummingbird

47 Das rotirende Flagellum beim Coli-Bakterium
courtesy of Malcolm Bowden

48 Na początku stworzył Bóg
niebo i ziemię

49 Astronomia Jeremiasz 33,22: Liczba gwiazd Jakie nie mogą być zastępy niebieskie i nie może być zmierzony piasek morski.

50 Astronomia 10 000 000 000 000 000 000 000 000 = jedynka z 25. zerami.
Liczba gwiazd: 1025 = jedynka z 25. zerami.

51 Boskie liczenie gwiazd:
Psalm 147,4: „Wyznacza liczbę gwiazd, Wszystkim nadaje imiona.“

52 III. Proroctwa n = 3268 już spełnionych proroctw zawartych w Biblii
Nie znamy takiego proroctwa, które spełniło by się inaczej, niż zapowiedziano w Biblii.

53 Rozproszenie i powrót Izraela
Przykład 1: Rozproszenie i powrót Izraela

54 Rozproszenie Izraela 5. Mojżesz 28,64-65:
I rozproszy cię Pan pomiędzy wszystkie ludy od krańca po kraniec ziemi … Ale i u tych narodów nie będziesz miał wytchnienia i nie będzie odpoczynku dla stopy twojej nogi.

55 b) Powrót Izraela Jeremiasz 16,14-15:
Dlatego oto idą dni, mówi Pan, że już nie będzie się mówić: Jako żyje Pan, który wyprowadził synów izraelskich z ziemi egipskiej! Lecz: Jako żyje Pan, który wyprowadził synów izraelskich z ziemi północnej, ze wszystkich ziem, do których ich wygnał, i sprowadzę ich z powrotem do ich ziemi, którą dałem ich ojcom!

56 b) Powrót Izraela Ziemia północy = Kraj na północy
Jerozolima i Moskwa leżą na tym samym południku! Od roku 1989 powróciło około Żydów z terenu byłego Związku Radzieckiego! Jest to 1/6 wszystkich Żydów w dzisiejszym Izraelu!

57 Przykład 2: Złota Brama Złota Brama, jako jedyna, jest zamurowana!
Jerozolima posiadała początkowo 12 bram (patrz Nehemiasz 3 i 12) 70 r. n.e. Jerozolima została zniszczona Odbudowana ponownie w przez tureckiego władcę Sulejmana Wspaniałego: Brama Śmietnisk, Brama Syjonu, Brama Jaffy, Brama Damaszku, Brama Heroda, Brama Stefana, Nowa Brama, (1885/87), Złota Brama (= Wschodnia Brama). Złota Brama, jako jedyna, jest zamurowana!

58 Złota Brama Pomiędzy 1856 a 1860 r. Około 1900

59 Złota Brama Proroctwo dotyczące Wschodniej Bramy (=Złotej Bramy) „Potem poprowadził mnie z powrotem w kierunku bramy zewnętrznej świątyni, zwrocónej ku wschodowi; lecz była zamknięta. I rzekł do mnie: ‚Ta brama będzie zamknięta, nie będzie się jej otwierać i nikt nie będzie przez nią wchodził, gdyż Pan, Bóg izraelski, wszedł przez nią, dlatego będzie zamknięta‘ “ (Ezechiel 44,1-2;)

60 Trzy nauki z tego: a) Dla Żydów: Starotestamentowy dowód na to, że Mesjasz już przybył.

61 Trzy nauki z tego: a) Dla Żydów: Starotestamentowy dowód na to, że Mesjasz już przybył. b) Dla Świadków Jehowy, którzy nie modlą się do Jezusa: Jezus jest Bogiem, który nas odwiedził.

62 Trzy nauki z tego: a) Dla Żydów: Starotestamentowy dowód na to, że Mesjasz już przybył. b) Dla Świadków Jehowy, którzy nie modlą się do Jezusa: Jezus jest Bogiem, który nas odwiedził. c) Dla krytyków Biblii, którzy odrzucają proroctwa: Złota Brama jest proroctwem z kamienia: „Jeżeli ci będą milczeć, kamienie krzyczeć będą “ (Łukasz 19,40).

63 Kto zamknął Złotą Bramę?
Mułzumanin Sulejman Wspaniały. Dlaczego zamknął tę Bramę? Chciał uniemożliwić przyjście Jezusa: „Jego nogi staną w owym dniu na Górze Oliwnej, która leży naprzeciwko Jeruzalemu od wschodu … Potem przyjdzie Pan, mój Bóg.“ (Zachariasz 14,4-5). Sulejman pomylił pierwsze przybycie Jezusa z powrotem Jezusa.

64 Przykład 3: Upadek Tyru Z powodu pychy i wyniosłości Bóg przepowiada upadek Tyru: „Jestem Bogiem, siedzibę bogów zamieszkuję.“ (Ezechiel 28,2)

65 6 proroctw przeciw Tyrowi

66 Tyr w czasach Aleksandra Wielkiego 250 lat po proroctwie

67 P1 - Proroctwo: Tyr zostanie zniszczony przez wiele narodów:
„Oto wystapię przeciwko tobie, Tyrze! Wywiodę przeciwko tobie liczne narody … I zburzą mury Tyru, i rozwalą jego wieże.“ (Ezechiel 26,3-4a)

68 P1 - Spełnienie: Tyr zostanie zniszczony przez wiele narodów:
- 585 p. Chr. (= 1 rok po zapowiedzi) Nebukadnesar zaatakował Tyr. - 13-letnie oblężenie (Stary Tyr). Tyr włączony do Babilonii. - 538 p. Chr. panowanie Persów - Ruiny miasta jeszcze istnieją.

69 P2 - Proroctwo: Z Tyru ma pozostać tylko naga skała, na której rybacy suszyć będą swoje sieci:
„Zmiotę z niego kurz i uczynię z niego nagą skałę. Będzie miejscem, gdzie rozciągają sieci rybackie pośród morza.“ (Ezechiel 26, 4a- 5)

70 P2 - Spełnienie: Z Tyru ma pozostać tylko naga skała, na której rybacy suszyć będą swoje sieci:
To można teraz obserwować w dzisiejszym Libanie!

71 P3 - Proroctwo: Król babiloński Nebukadnesar napadnie (jako pierwszy) na Tyr
„Oto Ja sprowadzę na Tyr z północy Nebukadnesara, króla babilońskiego, … z rumakami, rydwanami, jeźdźcami i licznym wojskiem.“ (Ezechiel 26,7)

72 P3 - Spełnienie: Król babiloński Nebukadnesar napadnie (jako pierwszy) na Tyr:
Juz 1 rok po zapowiedzi – czyli w roku 585 p. Chr. – Nebukadnesar zaatakował Tyr.

73 P4 - Proroctwo: Gruz twojego miasta wrzucony zostanie do morza:
„Zrabują twoje skarby i splądrują twoje towary, rozwalą twoje mury i zburzą twoje wspaniałe gmachy; twoje kamienie, twój budulec i twój gruz wrzucą do morza.“ (Ezechiel 26,12)

74 P4 - Spełnienie: Gruz twojego miasta wrzucony zostanie do morza:
Aleksander karze zburzyć stary Tyr i buduje z gruzu tego miasta groblę o długości 600. metrów przez cieśninę, która oddzielała stare i nowe miasto. Ruchome, ochronne tarcze o wysokości 50 m.

75 P5 - Proroctwo: Tyr nie ma być nigdy odudowany:
„… już nigdy nie będziesz odbudowany, gdyż Ja, Pan, to powiedziałem – “ (Ezechiel 26,14)

76 P5 - Spełnienie: Tyr nie ma być nigdy odbudowany:
Stary Tyr nie został nigdy odbudowany.

77 P6 - Proroctwo: Wszelki ślad po Tyrze ma zniknąć:
„… i ciebie już nie będzie: Będą cię szukać, lecz już cię nie znajdą - mówi Wszechmocny Pan!“ (Ezechiel 26,21)

78 P6 - Spełnienie: Wszelki ślad po Tyrze ma zniknąć:
Stary Tyr jest nie do znalezienia.

79 Spełnione proroctwa i rachunek prawdopodobieństwa

80 Spełnione proroctwa Model matematyczny
Dla wszystkich proroctw przyjmuje się podstawowy rozkład prawdopodobieństwa p = 0,5 Rachunek jest ważny dla zdarzeń niezależnych 2 problemy: Niektóre proroctwa występują wielokrotnie Nie wszystkie proroctwa są zdarzeniami niezależnymi Rozwiązanie: p jest wysoko założone! p = 0,5

81 Spełnione proroctwa Modelowy rachunek przy p = 0,5
w (1 proroctwo) = 0, = 0,5 w (2 proroctwa) = 0, = 0,25 w (3 proroctwa) = 0, = 0,125 w (10 proroctw) = 0, = 0,000 98 w (3268 proroctwa) = 0, = 1,7·10-984 = 0, … 0017 (0, po 983 zerach występują cyfry 17)

82 Modelowy rachunek z mrówkami
W zbiorze nA mrówek znajduje się nA -1 mrówek czarnych i tylko jedna jedyna czerwona mrówka. Jak duże jest prawdopodobieństwo, przypadkowym chwytem trafić czerwoną mrówkę? wA = 1/nA

83 Znaczenie skrótów wzgl. symboli użytych we wzorach :
A = Powierzchnia w km2 nA = Liczba mrówek w zbiorze wA = Prawdopodobieństwo przypadkowego wybrania ze zbioru nA mrówek tej jednej czerwonej mrówki nP = Liczba prognoz, które matematycznie reprezentowane będą przez wybór tej jednej czerwonej mrówki z ogólnej liczby nA mrówek.

84 Model dla spełnionych proroctw
Trzy porównania (Nr. 1a, 1b, 1c): 1a) Szklanka: nA = mrówek wA = 5·10-5 = 0,000 05 1b) Wanna: nA = 36 milionów mrówek wA = 28·10-9 > 1,7·10-984 nP = 25

85 Model dla spełnionych proroctw
1c) Portugalia: metrów gruba warstwa mrówek pokrywająca całą Portugalię A = km2 nA = 46·1018 wA = 2·10-20 > 1,7·10-984 w =  uważane za fizycznie „niemożliwe“ nP = 65

86 Wyliczenie nP : wA = 1/(2nP) nP = - log wA/log 2 Przyjęto:
Z tego wynika: nP = - log wA/log 2

87 Przykład rachunkowy: nA = 9,2·1028 mrówek wA = 1/nA = 10,85·10-30
nP = - log wA/ log 2 log 10,85·10-30 = 1, – 30 = -28, log 2 = 0, nP = 28, / 0, = 93,34 ~ 93

88 Model dla spełnionych proroctw
Porównanie Nr. 2: Całkowita powierzchnia ziemi pokryta 10. metrową warstwą mrówek A = 510 milionów km2 nA = 5·1023 mrówek wA = 2·10-24 nP = 78

89 Wszechświat wypełniony mrówkami
Porównanie Nr. 3: Średnica D = 30 miliardów lat świetlnych. 1 rok świetlny (r. ś.)= 9,5 bilionów km V = 4/3·π·R3 V = 1,2·1070 km3 = 1,2·1088 mm3 1 mrówka = 10 mm3 Liczba mrówek w jednym wszechświecie = 1,2·1087

90 Wszechświat wypełniony mrówkami Porównanie Nr. 3:
Średnica D = 30·109 lat świetlnych 1 r. ś. = 9,5 bilionów km V = 1,2·1070 km3 = 1,2·1088 mm3 1 mrówka = 10 mm3 nA = 1,2·1087 mrówek w 1. wszechświecie wA = 8,3·10-86 nP = 288

91 Model dla spełnionych proroctw
Porównanie Nr. 4: Ile wszechświatów wypełnionych mrówkami?

92 Model dla spełnionych proroctw
Ile wszechświatów wypełnionych mrówkami? 2,25 mil. l. ś. 7500 l. ś. 400 l. ś.

93 Model dla spełnionych proroctw
Porównanie Nr. 4: Ile wszechświatów wypełnionych mrówkami? nP = 3268 proroctw w Biblii wA = 1/(2nP) wA = 1,7·10-964 nA = 1/wA = 5,88·10963 mrówek we wszystkich wszechświatach Liczba mrówek w 1. wszechświecie = 1,2·1087 nU = liczba potrzebnych wszechświatów nU = 5,88·10963 / 1,2·1087 = 5·10876 wszechświatów ( = jedynka z 876. zerami)

94 nU = 5·10876 wszechświatów Model dla spełnionych proroctw
Porównanie Nr. 4: Ile wszechświatów wypełnionych mrówkami? nU = Liczba potrzebnych wszechświatów nU = 5·10876 wszechświatów ( = jedynka z 876. zerami)

95 Biblia jest prawdą! Wynik: Udowodnione przygniatającym matematycznym
rachunkiem.

96 …służę,… wierząc we wszystko, co jest napisane!
Paweł mówi w Dz 24,14: …służę,… wierząc we wszystko, co jest napisane! On nie mówi „Rozumiem wszystko.“

97 Biblia = jedyna książka od Boga
3 Autorów: Całe Pismo przez Boga jest natchnione! (2. Tymoteusz 3,16).

98 Biblia = jedyna książka od Boga
3 Autorów: Całe pismo przez Boga jest natchnione! (2. Tymoteusz 3,16). Paweł: „Albowiem nie otrzymałem jej od człowieka,…lecz otrzymałem ją przez objawienie Jezusa Chrystusa“ (List do Galacjan 1,12).

99 Biblia = jedyna książka od Boga
3 Autorów: Całe Pismo przez Boga jest natchnione! (2. Tymoteusz 3,16). Paweł: „Albowiem nie otrzymałem jej od człowieka,… lecz otrzymałem ją przez objawienie Jezusa Chrystusa“ (List do Galacjan 1,12). „… wypowiadali je ludzie Boży, natchnieni Duchem Świętym “ (2. Piotra 1,21).

100 Główne przesłanie Biblii:
Jestem zgubiony, ale istnieje Zbawca!

101 Jesteśmy zgubieni: List do Rzymian 3,22-23: Nie ma bowiem różnicy: gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej.

102 Jesteśmy zgubieni: List do Rzymian 3,22-23: Nie ma bowiem różnicy: gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Marek 16,16: Ale kto nie uwierzy, będzie potępiony.

103 Jesteśmy zgubieni: List do Rzymian 3,22-23: Nie ma bowiem różnicy: gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Marek 16,16: Ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. Mateusz 25,46: I odejdą ci na kaźń wieczną.

104 … ale istnieje jeden Zbawca!
Jan 3,16: Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.

105 … ale istnieje jeden Zbawca!
Jan 3,16: Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Mateusz 25,46: I odejdą ci… sprawiedliwi zaś do życia wiecznego.

106 …. Bóg zaprasza Was do nieba,
bo Was miłuje i nie chce, byście zginęli! ąĆćꣳńŚśŹźŻżÓó

107 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Dlaczego ja - naukowiec - wierzę Biblii"

Podobne prezentacje


Reklamy Google