Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dlaczego ja - naukowiec - wierzę Biblii Prof. Dr. Werner Gitt, Braunschweig.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dlaczego ja - naukowiec - wierzę Biblii Prof. Dr. Werner Gitt, Braunschweig."— Zapis prezentacji:

1 Dlaczego ja - naukowiec - wierzę Biblii Prof. Dr. Werner Gitt, Braunschweig

2 Homepage : www.wernergitt.de Terminy wykładów, miejsca, tematy Własna twórczość (krótkie omówienie) Downloads jako PDF: Opracowania i książki w jęz. niemieckim, angielskim, hiszpańskim, polskim i w innych językach Wykłady dostępne na CD, DVD i kasetach (na zamówienie)

3 Gdzie leży Braunschweig (Brunszwik)?

4 Biblia daje mi odpowiedź na trzy podstawowe pytania: Skąd pochodzę? Po co żyję? Gdzie spędzę wieczność?

5 Adam i Ewa Obraz Palma Vecchio (1480-1528) Malarstwo włoskiego renesansu, Herzog Anton Ulrich-Museum Braunschweig

6 Tylko dwie możliwości pochodzenia Biblii: albo pochodzi od Boga, albo pochodzi od człowieka

7 Jeżeli Biblia została wymyślona przez człowieka, wówczas niebo i piekło zmatwychwstanie sąd ostateczny sa tylko fantasmagorią, ludzką sztuką opowiadania.

8 Pochodzi jednak Biblia od Boga, wtedy mamy do czynienia z prawdą; wtedy istnieje niebo i piekło wtedy istnieje sąd po śmierci wtedy żyjemy wiecznie

9 Jak poznamy, czy Biblia jest prawdą? I. Koncepcje życia II. Nauki przyrodnicze III. Proroctwa

10 I. Koncepcje życia - 50 % rozwodów - Mobbing w miejscu pracy - Korupcja, oszustwa - …

11 Koncepcje życia Jozue 1,8: Niechaj nie oddala się księga tego zakonu od twoich ust, ale rozmyślaj o niej we dnie i w nocy, aby wszystko czynić ściśle, co w niej jest napisane, bo wtedy poszczęści się twojej drodze i wtedy będzie ci się powodziło.

12 Jedzenie i picie: Łukasz 21,34: Baczcie na siebie, aby serca wasze nie były ociężałe wskutek obżarstwa i opilstwa oraz troski o byt i aby ów dzień was nie zaskoczył.

13 Syrach 37,27-31: Synu, w życiu doświadczaj siebie samego, patrz, co jest złem dla ciebie i tego sobie odmów.

14 Syrach 37,27-31: Synu, w życiu doświadczaj samego siebie, patrz, co jest złem dla ciebie i tego sobie odmów Nie wszystko służy wszystkim i nie każdy ma we wszystkim upodobanie.

15 Syrach 37,27-31: Synu, w życiu doświadczaj samego siebie, patrz, co jest złem dla ciebie i tego sobie odmów. Nie wszystko służy wszystkim i nie każdy we wszystkim ma upodobanie. Na jakiejkolwiek uczcie nie bądź nienasycony i nie rzucaj się na potrawy.

16 Syrach 37,27-31: Synu, w życiu doświadczaj siebie samego, patrz, co jest złem dla ciebie i tego sobie odmów. Nie wszystko służy wszystkim i nie każdy we wszystkim ma upodobanie. Na jakiejkolwiek uczcie nie bądz nienasycony i nie rzucaj sie na potrawy. Z przejedzenia powstaje choroba, a nieumiarkowanie powoduje rozstrój żołądka. Z przejedzenia wielu umarło, ale umiarkowany przedłuży swe życie.

17 II. Nauki przyrodnicze L. d. Rzymian 1,20: Świadectwo Stworzenia Bo niewidzialna jego istota, to jest wiekuista moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem,tak iż nic nie mają na swoją obronę.

18 Twrczo albo przypadek? Twórczość albo przypadek?

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30 Filius Bonacci = Fibonacci

31 Fibonacci 0 + 1 = 1 1 + 1 = 2 1 + 2 = 3 2 + 3 = 5 3 + 5 = 8 5 + 8 = 13 8 + 13 = 21 13 + 21 = 34 21 + 34 = 55 34 + 55 = 89

32 Pierwsze 90 liczb ciągu Fibonacciego

33 Wzór do wyliczenia dowolnej liczby Fibonacciego

34 Lilia: 3 + 3 płatki kwiatowe

35 Makówka: 13 przegród

36 Goździk: 5 płatków kwiatu

37 Brokuł

38 Rozmnażanie się królików

39 Słonecznik: 55 i 89 spirali

40 S ł onecznik: 55 i 89 spirali

41 55 lewoskrętnych i 89 prawoskrętnych spirali

42 Wzór do obliczenia pozycji pojedyńczego ziarna

43 136,5 º 137,5 º 138,0 º Rozmieszczenie ziaren w s ł oneczniku w zależności od kątów

44

45

46 Kolibry: Path of the wing tip of a hovering hummingbird … latają w przód, w tył, w bok, w górę i w dół.

47 courtesy of Malcolm Bowden Das rotirende Flagellum beim Coli-Bakterium

48 Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię

49 Astronomia Jeremiasz 33,22: Liczba gwiazd Jakie nie mogą być zastępy niebieskie i nie może być zmierzony piasek morski.

50 Astronomia Liczba gwiazd: 10 25 10 000 000 000 000 000 000 000 000 = jedynka z 25. zerami.

51 Boskie liczenie gwiazd: Psalm 147,4: Wyznacza liczbę gwiazd, Wszystkim nadaje imiona.

52 III. Proroctwa n = 3268 już spełnionych proroctw zawartych w Biblii Nie znamy takiego proroctwa, które spełniło by się inaczej, niż zapowiedziano w Biblii.

53 Przykład 1: Rozproszenie i powrót Izraela

54 a) Rozproszenie Izraela 5. Mojżesz 28,64-65: I rozproszy cię Pan pomiędzy wszystkie ludy od krańca po kraniec ziemi … Ale i u tych narodów nie będziesz miał wytchnienia i nie będzie odpoczynku dla stopy twojej nogi.

55 b) Powrót Izraela Jeremiasz 16,14-15: Dlatego oto idą dni, mówi Pan, że już nie będzie się mówić: Jako żyje Pan, który wyprowadził synów izraelskich z ziemi egipskiej! Lecz: Jako żyje Pan, który wyprowadził synów izraelskich z ziemi północnej, ze wszystkich ziem, do których ich wygnał, i sprowadzę ich z powrotem do ich ziemi, którą dałem ich ojcom!

56 b) Powrót Izraela Ziemia północy = Kraj na północy Jerozolima i Moskwa leżą na tym samym po ł udniku! Od roku 1989 powróciło około 840 000 Żydów z terenu byłego Związku Radzieckiego! Jest to 1/6 wszystkich Żydów w dzisiejszym Izraelu!

57 Przykład 2: Złota Brama Jerozolima posiadała początkowo 12 bram (patrz Nehemiasz 3 i 12) 70 r. n.e. Jerozolima została zniszczona Odbudowana ponownie w 1537-1541 przez tureckiego władcę Sulejmana Wspaniałego: Brama Śmietnisk, Brama Syjonu, Brama Jaffy, Brama Damaszku, Brama Heroda, Brama Stefana, Nowa Brama, (1885/87), Złota Brama (= Wschodnia Brama). Złota Brama, jako jedyna, jest zamurowana!

58 Złota Brama Pomiędzy 1856 a 1860 r. Około 1900

59 Złota Brama Proroctwo dotyczące Wschodniej Bramy (=Złotej Bramy) Potem poprowadził mnie z powrotem w kierunku bramy zewnętrznej świątyni, zwrocónej ku wschodowi; lecz była zamknięta. I rzekł do mnie:Ta brama będzie zamknięta, nie będzie się jej otwierać i nikt nie będzie przez nią wchodził, gdyż Pan, Bóg izraelski, wszedł przez nią, dlatego będzie zamknięta (Ezechiel 44,1-2;)

60 Trzy nauki z tego: a) Dla Żydów: Starotestamentowy dowód na to, że Mesjasz już przybył.

61 Trzy nauki z tego: a) Dla Żydów: Starotestamentowy dowód na to, że Mesjasz już przybył. b) Dla Świadków Jehowy, którzy nie modlą się do Jezusa: Jezus jest Bogiem, który nas odwiedził.

62 Trzy nauki z tego: a) Dla Żydów: Starotestamentowy dowód na to, że Mesjasz już przybył. b) Dla Świadków Jehowy, którzy nie modlą się do Jezusa: Jezus jest Bogiem, który nas odwiedził. c) Dla krytyków Biblii, którzy odrzucają proroctwa: Złota Brama jest proroctwem z kamienia: Jeżeli ci będą milczeć, kamienie krzyczeć będą (Łukasz 19,40).

63 Kto zamknął Złotą Bramę? Mułzumanin Sulejman Wspaniały. Dlaczego zamknął tę Bramę? Chciał uniemożliwić przyjście Jezusa: Jego nogi staną w owym dniu na Górze Oliwnej, która leży naprzeciwko Jeruzalemu od wschodu … Potem przyjdzie Pan, mój Bóg. (Zachariasz 14,4-5). Sulejman pomylił pierwsze przybycie Jezusa z powrotem Jezusa.

64 Przykład 3: Upadek Tyru Z powodu pychy i wyniosłości Bóg przepowiada upadek Tyru: Jestem Bogiem, siedzibę bogów zamieszkuję. (Ezechiel 28,2)

65 6 proroctw przeciw Tyrowi

66 Tyr w czasach Aleksandra Wielkiego 250 lat po proroctwie

67 P1 - Proroctwo: Tyr zostanie zniszczony przez wiele narodów: Oto wystapię przeciwko tobie, Tyrze! Wywiodę przeciwko tobie liczne narody … I zburzą mury Tyru, i rozwalą jego wieże. (Ezechiel 26,3-4a)

68 P1 - Spełnienie: Tyr zostanie zniszczony przez wiele narodów: - 585 p. Chr. (= 1 rok po zapowiedzi) Nebukadnesar zaatakował Tyr. - 13-letnie oblężenie (Stary Tyr). Tyr włączony do Babilonii. - 538 p. Chr. panowanie Persów - Ruiny miasta jeszcze istnieją.

69 P2 - Proroctwo: Z Tyru ma pozostać tylko naga skała, na której rybacy suszyć będą swoje sieci: Zmiotę z niego kurz i uczynię z niego nagą skałę. Będzie miejscem, gdzie rozciągają sieci rybackie pośród morza. (Ezechiel 26, 4a- 5)

70 P2 - Spełnienie: Z Tyru ma pozostać tylko naga skała, na której rybacy suszyć będą swoje sieci: To można teraz obserwować w dzisiejszym Libanie!

71 P3 - Proroctwo: Król babiloński Nebukadnesar napadnie (jako pierwszy) na Tyr Oto Ja sprowadzę na Tyr z północy Nebukadnesara, króla babilońskiego, … z rumakami, rydwanami, jeźdźcami i licznym wojskiem. (Ezechiel 26,7)

72 P3 - Spełnienie: Król babiloński Nebukadnesar napadnie (jako pierwszy) na Tyr: Juz 1 rok po zapowiedzi – czyli w roku 585 p. Chr. – Nebukadnesar zaatakował Tyr.

73 P4 - Proroctwo: Gruz twojego miasta wrzucony zostanie do morza: Zrabują twoje skarby i splądrują twoje towary, rozwalą twoje mury i zburzą twoje wspaniałe gmachy; twoje kamienie, twój budulec i twój gruz wrzucą do morza. (Ezechiel 26,12)

74 P4 - Spełnienie: Gruz twojego miasta wrzucony zostanie do morza: Aleksander karze zburzyć stary Tyr i buduje z gruzu tego miasta groblę o długości 600. metrów przez cieśninę, która oddzielała stare i nowe miasto. Ruchome, ochronne tarcze o wysokości 50 m.

75 P5 - Proroctwo: Tyr nie ma być nigdy odudowany: … już nigdy nie będziesz odbudowany, gdyż Ja, Pan, to powiedziałem – (Ezechiel 26,14)

76 P5 - Spełnienie: Tyr nie ma być nigdy odbudowany: Stary Tyr nie został nigdy odbudowany.

77 P6 - Proroctwo: Wszelki ślad po Tyrze ma zniknąć: … i ciebie już nie będzie: Będą cię szukać, lecz już cię nie znajdą - mówi Wszechmocny Pan! (Ezechiel 26,21)

78 P6 - Spełnienie: Wszelki ślad po Tyrze ma zniknąć: Stary Tyr jest nie do znalezienia.

79 Spełnione proroctwa i rachunek prawdopodobieństwa

80 Spełnione proroctwa Model matematyczny a) Dla wszystkich proroctw przyjmuje się podstawowy rozkład prawdopodobieństwa p = 0,5 b) Rachunek jest ważny dla zdarzeń niezależnych 2 problemy: -Niektóre proroctwa występują wielokrotnie -Nie wszystkie proroctwa są zdarzeniami niezależnymi Rozwiązanie: p jest wysoko założone! p = 0,5

81 Spełnione proroctwa Modelowy rachunek przy p = 0,5 w (1 proroctwo) = 0,5 = 0,5 w (2 proroctwa) = 0,5 2 = 0,25 w (3 proroctwa) = 0,5 3 = 0,125 w (10 proroctw) = 0,5 10 = 0,000 98 w (3268 proroctwa) = 0,5 3268 = 1,7·10 -984 = 0,000 000 … 0017 (0, po 983 zerach występują cyfry 17)

82 Modelowy rachunek z mrówkami W zbiorze n A mrówek znajduje się n A -1 mrówek czarnych i tylko jedna jedyna czerwona mrówka. Jak duże jest prawdopodobieństwo, przypadkowym chwytem trafić czerwoną mrówkę? w A = 1/n A

83 Znaczenie skrótów wzgl. symboli użytych we wzorach : A = Powierzchnia w km 2 n A = Liczba mrówek w zbiorze w A = Prawdopodobieństwo przypadkowego wybrania ze zbioru n A mrówek tej jednej czerwonej mrówki n P = Liczba prognoz, które matematycznie reprezentowane będą przez wybór tej jednej czerwonej mrówki z ogólnej liczby n A mrówek.

84 Model dla spełnionych proroctw Trzy porównania (Nr. 1a, 1b, 1c): 1a) Szklanka: n A = 20 000 mrówek w A = 5·10 -5 = 0,000 05 1b) Wanna: n A = 36 milionów mrówek w A = 28·10 -9 > 1,7·10 -984 n P = 25

85 Model dla spełnionych proroctw 1c) Portugalia: 5 metrów gruba warstwa mrówek pokrywająca całą Portugalię A = 92 000 km 2 n A = 46·10 18 w A = 2·10 -20 > 1,7·10 -984 w = 10 -20 uważane za fizycznie niemożliwe n P = 65

86 Wyliczenie n P : Przyjęto: w A = 1/(2 n P ) Z tego wynika: n P = - log w A /log 2

87 Przykład rachunkowy: n A = 9,2·10 28 mrówek w A = 1/n A = 10,85·10 -30 n P = - log w A / log 2 log 10,85·10 -30 = 1,03452973 – 30 = -28,96457026 log 2 = 0,30102999 n P = 28,96457026 / 0,3102999 = 93,34 ~ 93

88 Model dla spełnionych proroctw Porównanie Nr. 2: Całkowita powierzchnia ziemi pokryta 10. metrową warstwą mrówek A = 510 milionów km 2 n A = 5·10 23 mrówek w A = 2·10 -24 n P = 78

89 Wszechświat wypełniony mrówkami Porównanie Nr. 3: Średnica D = 30 miliardów lat świetlnych. 1 rok świetlny (r. ś.)= 9,5 bilionów km V = 4/3·π·R 3 V = 1,2·10 70 km 3 = 1,2·10 88 mm 3 1 mrówka = 10 mm 3 Liczba mrówek w jednym wszechświecie = 1,2·10 87

90 Wszechświat wypełniony mrówkami Porównanie Nr. 3: Wszechświat wypełniony mrówkami Średnica D = 30·10 9 lat świetlnych 1 r. ś. = 9,5 bilionów km V = 1,2·10 70 km 3 = 1,2·10 88 mm 3 1 mrówka = 10 mm 3 n A = 1,2·10 87 mrówek w 1. wszechświecie w A = 8,3·10 -86 n P = 288

91 Model dla spełnionych proroctw Poró wnanie Nr. 4: Ile wszechświatów wypełnionych mrówkami?

92 Model dla spełnionych proroctw Ile wszechświatów wypełnionych mrówkami? 2,25 mil. l. ś. 7500 l. ś. 400 l. ś.

93 Model dla spełnionych proroctw Porównanie Nr. 4: Ile wszechświatów wypełnionych mrówkami? n P = 3268 proroctw w Biblii w A = 1/(2 n P ) w A = 1,7·10 -964 n A = 1/w A = 5,88·10 963 mrówek we wszystkich wszechświatach Liczba mrówek w 1. wszechświecie = 1,2·10 87 n U = liczba potrzebnych wszechświatów n U = 5,88·10 963 / 1,2·10 87 = 5·10 876 wszechświatów (10 876 = jedynka z 876. zerami)

94 Model dla spełnionych proroctw Porównanie Nr. 4: Ile wszechświatów wypełnionych mrówkami? n U = Liczba potrzebnych wszechświatów n U = 5·10 876 wszechświatów (10 876 = jedynka z 876. zerami)

95 Wynik: Biblia jest prawdą! Udowodnione przygniatającym matematycznym rachunkiem.

96 Paweł mówi w Dz 24,14: …służę,… wierząc we wszystko, co jest napisane! On nie mówi Rozumiem wszystko.

97 Biblia = jedyna książka od Boga 3 Autorów: Ca ł e Pismo przez Boga jest natchnione! (2. Tymoteusz 3,16).

98 Biblia = jedyna książka od Boga 3 Autorów: Całe pismo przez Boga jest natchnione! (2. Tymoteusz 3,16). Paweł: Albowiem nie otrzymałem jej od człowieka,…lecz otrzymałem ją przez objawienie Jezusa Chrystusa (List do Galacjan 1,12).

99 Biblia = jedyna książka od Boga 3 Autorów: Całe Pismo przez Boga jest natchnione! (2. Tymoteusz 3,16). Paweł: Albowiem nie otrzymałem jej od człowieka,… lecz otrzymałem ją przez objawienie Jezusa Chrystusa (List do Galacjan 1,12). … wypowiadali je ludzie Boży, natchnieni Duchem Świętym (2. Piotra 1,21).

100 Główne przesłanie Biblii: Jestem zgubiony, ale istnieje Zbawca!

101 Jesteśmy zgubieni: List do Rzymian 3,22-23: Nie ma bowiem różnicy: gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej.

102 Jesteśmy zgubieni: List do Rzymian 3,22-23: Nie ma bowiem różnicy: gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Marek 16,16: Ale kto nie uwierzy, będzie potępiony.

103 Jesteśmy zgubieni: List do Rzymian 3,22-23: Nie ma bowiem różnicy: gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Marek 16,16: Ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. Mateusz 25,46: I odejdą ci na kaźń wieczną.

104 … ale istnieje jeden Zbawca! Jan 3,16: Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.

105 … ale istnieje jeden Zbawca! Jan 3,16: Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Mateusz 25,46: I odejdą ci… sprawiedliwi zaś do życia wiecznego.

106 …. Bóg zaprasza Was do nieba, bo Was miłuje i nie chce, byście zginęli! ąĆćꣳńŚśŹźŻżÓó

107 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Dlaczego ja - naukowiec - wierzę Biblii Prof. Dr. Werner Gitt, Braunschweig."

Podobne prezentacje


Reklamy Google