Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.drpin.pl Spotkanie Plenarne 26.05.2009 Wrocław Cezary Rutka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.drpin.pl Spotkanie Plenarne 26.05.2009 Wrocław Cezary Rutka."— Zapis prezentacji:

1 www.drpin.pl Spotkanie Plenarne 26.05.2009 Wrocław Cezary Rutka

2 www.drpin.pl Dolnośląska Rada Przedsiębiorczości i Nauki (DRPiN) jest niezależną, nie posiadającą osobowości prawnej platformą integrującą środowiska przedsiębiorców oraz nauki, powstała z inicjatywy Kanclerza Loży Dolnośląskiej BCC i jest koordynowana przez Zespół funkcjonujący przy Kanclerzu Loży.

3 www.drpin.pl Struktura DRPiN Rada Sygnatariuszy Rada Sygnatariuszy Kapituła Programowa Kapituła Programowa Zespół Koordynujący Zespół Koordynujący Zespół ds. Dyzajnu Zespół ds. Dyzajnu Zespół ds. Jakości życia zawodowego Zespół ds. Jakości życia zawodowego Zespół ds. Przedsiębiorczości akademickiej Zespół ds. Przedsiębiorczości akademickiej Zespół ds. Innowacji Zespół ds. Innowacji Zespół ds.. Sportu i Turystyki Zespół ds.. Sportu i Turystyki Zespół ds.. ………………… Zespół ds.. …………………

4 www.drpin.pl Sygnatariusze Uczelnie reprezentowane przez: 1.Akademia Medyczna 2.Akademia Sztuk Pięknych 3.Akademia Wychowania Fizycznego 4.Politechnika Wrocławska 5.Uniwersytet Ekonomiczny 6.Uniwersytet Przyrodniczy: 7.Uniwersytet Wrocławski 8.Wyższa Szkoła Bankowa 9.Dolnośląska Szkoła Wyższa

5 www.drpin.pl Sygnatariusze Organizacje reprezentowane przez: 1.Dolnośląska Izba Gospodarcza 2.Federacja Pracodawców Polski Zachodniej 3.Federacja Przedsiębiorców Powiatu Wrocławskiego 4.Loża Dolnośląska BCC 5.Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo -Technicznych NOT 6.Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich 7.Sudecka Izba Przemysłowo - Handlowa 8.Sudecki Związek Pracodawców 9.Zachodnia Izba Gospodarcza 10.Związek Pracodawców Dolnego Śląska

6 www.drpin.pl Kapituła Programowa Marek Goliszewski (BCC) Panowie Profesorowie: Tadeusz Szulc b. vice minister nauki i szkolnictwa wyższego Tadeusz Luty rektor Politechniki Wrocławskiej, przewodniczący KRASP

7 www.drpin.pl Misja DRPiN Rada zamierza brać czynny udział w realizacji wzrostu konkurencyjności regionu poprzez innowacje oraz integrować środowiska przedsiębiorczości i nauki na rzecz innowacji.

8 www.drpin.pl Zespół ds. Dyzajnu Reprezentowany przez Grzegorza Zielińskiego. Wernisaż dla Biznesu (listopad, 2008r.) Praktyki dla studentów ASP Prace, wzory użytkowe, modele biznesowe były realizowane przez Zetkama S.A. "KAROLINA" Sp. z o.o. InMEDIA Sp. z o.o.

9 www.drpin.pl Zespół ds. Dyzajnu umowa o współpracy pomiędzy ASP i Magit sp. z o.o. w ramach projektu Sieć informacji i reklamy interaktywnej Digital Signage DSnet - opracowanie technologii i wdrożenie rynkowe –Studenci podczas letniego semestru zaprojektują formy przestrzenne (nośniki) oraz przykładowe szablony publikowanych na nośnikach treści (content) ze szczególnym uwzględnieniem zasad ergonomii. Wszystko w ramach nowego przedmiotu akademickiego Projektowanie ergonomiczne dla nośników i contentu DS. –Na początku marca Magit Sp. z o.o. wyposażył uczelnię w stanowiska Digital Signage oraz w Multimedialne Biblioteki, które umożliwią studentom pracę. kilkukrotnie podejmowana była współpraca nad przygotowaniem projektów o środki UE np. z POKL 8.2.1 lub POKL 4.1.1

10 www.drpin.pl

11

12 Zespół ds. Dyzajnu "II Wernisaż dla biznesu" w czwartek, 28 maja 2009 r. o godz. 12:00 w Sali Wielkiej Ratusza Miejskiego we Wrocławiu Inauguracja projektu Akcelerator Designu, który jest inicjatywą Prezydenta Wrocławia, Wrocławskich Uczelni Wyższych, firmy Autodesk oraz Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej.

13 www.drpin.pl Zespół ds. Przedsiębiorczości Akademickiej Reprezentowany przez prof. Piotra Wrzecioniarza. Pracuje nad programem zajęć z przedsiębiorczości, który powinien poruszać 10-12 problemów, takich jak np. podstawy biznesu, prawo, ochrona własności intelektualnej, pozyskiwanie funduszy czy zarządzanie ludźmi. Równolegle student powinien tworzyć biznesplan, który na koniec programu będzie podlegał ocenie. Istotną częścią, całego kursu powinna być praktyka, realizowana we współpracy z Lożą dolnośląską BCC, Sudecką Izbą Przemysłowo- Handlową lub innych organizacji. Pozostałe aktywności

14 www.drpin.pl Wydawnictwo o Przedsiębiorczości Akademickiej Dolnego Śląska Wydawnictwo jest przygotowywane we współpracy z: –młodzieżą skupioną w inicjatywie pt. projekt Sunrise którzy sami o sobie mówią … naszym kapitałem są wspaniali, ambitni ludzie, to studenci, doktoranci oraz osoby związane z Uniwersytetem Wrocławskim, Politechniką Wrocławską i Uniwersytetem Ekonomicznym….. studiujemy najróżniejsze kierunki, dzięki czemu możemy patrzeć na każdą sprawę z różnych perspektyw i rozwiązywać problemy na wielu płaszczyznach. W zespole ciągle się uczymy współdziałania, wypracowywania kompromisów, akceptowania innych poglądów, ale i walki o swoje racje. Jednak przede wszystkim uczymy się doceniać wartość człowieka. –oraz Klubem Startera, który jest zrzeszeniem Młodych Przedsiębiorców, Fundacji Magnus i jest organizacją składającą się z przedsiębiorców oraz osób zainteresowanych działalnością gospodarczą.

15 www.drpin.pl Komisja Prawna od lutego 2009 r działa Komisja Prawna Zespołu ds. Przedsiębiorczości, która podjęła się analizy problematyki stosowania na uczelniach prawa własności intelektualnej. Kierownikiem tej grupy został wybrany specjalista i autorytet prawa własności intelektualnej - dr Julian Jezioro. Komisja przeprowadziła badania ankietowe na uczelniach wrocławskich w zakresie problematyki stosowania prawa własności intelektualnej. Na podstawie zebranego materiału opracowuje projekt zasad dobrych praktyk w zakresie stosowania prawa własności intelektualnej na uczelniach akademickich, który zostanie zarekomendowany władzom uczelni wrocławskich.

16 www.drpin.pl Zespół ds. innowacji Reprezentowany przez Cezarego Rutkę Współpracuje z ZPDŚ, NZZ Solidarność i OPZZ przy projekcie Akademia Zarządzania Zmianą finansowanym z POKL 8.1.2 –celem Akademii jest zwiększenie świadomości i zdolności adaptacyjnych pracowników w zakresie skutecznego przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą poprzez wsparcie doradczo szkoleniowe w procesie zmian członkowie zespołu prof. Andrzej Kaleta, prof. Jacek Sroka, Jan Wasilewski i Cezary Rutka uczestniczą w jego realizacji.

17 www.drpin.pl

18

19

20

21 Zespół ds. innowacji Współpracuje również z firmą Venom Systems Sp. z o.o. przy projekcie Twoja Wiedza Twoja Firma finansowanym z POKL 8.2.1 –Projekt prezentuje idee przedsiębiorczości akademickiej, specyfiki współdziałania uczelni i biznesu oraz wspólnie z uczestnikami zastanawia się nad wykorzystaniem efektów badań naukowych w edukacji, promocji zdrowia oraz gospodarowaniu czasem wolnym. –Omawiane są również warunki i sposób tworzenia firm typu spin off/out W projekcie prof. Piotr Wrzecioniarz przybliża przedsiębiorczość a Cezary Rutka firmy typu spin off/out

22 www.drpin.pl Salon Gospodarczy Kanclerz Dolnośląskiej Loży BCC Marek Woron przy współpracy Zespołu Koordynacyjnego DRPIN powołał Dolnośląski Salon Gospodarczy. Gośćmi Salonu już byli: –Krzysztof Domarecki, prezes ponadnarodowej korporacji SELENA S.A. –Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich. –Profesor Leszek Balcerowicz

23 www.drpin.pl Kilkakrotnie o DRPIN pisała prasa

24 www.drpin.pl

25

26 O DRPIN prof. P. Wrzecioniarz mówił: 18.11.2008 w trakcie konferencji "Wyzwania Biznesu rzucone Nauce" przygotowanej przez projekt Sunrise w wystąpieniu ''Czy możliwa jest nasza Silicon Valley ?' oraz w panelu dyskusyjnym 4.03.2009 w trakcie konferencji.''Innowacyjna Przedsiębiorczość Akademicka'' pod patronatem marszałka województwa dolnośląskiego w wystąpieniu ''Przedsiębiorczość akademicka Dolnego Śląska. Przykłady centrów innowacji świata''. 5.03.2009 w trakcie ogólnopolskiej konferencji dotyczącej recyklingu w Toruniu w wystąpieniu ''Kryzys w branży motoryzacyjnej' na którym sformułowano wnioski pod adresem Rządu, 8.05. 2009 w trakcie otwarcia Dolnośląskiego Parku Technologicznego w Wałbrzychu gdzie wygłosił wykład Czy to tylko fantazja technologiczna? Robotyka przyszłością regionu'' maj 2008 Videokronika Wrocławska - nagranie dotyczące Przedsiębiorczości akademickiej i szans dla studiującej młodzieży

27 www.drpin.pl Nagroda dla Przedsiębiorców Akademickich Kolejny raz przedsiębiorcy rozpoczęli rywalizację o nagrodę "Dolnośląski Gryf". Konkurs organizuje Zachodnia Izba Gospodarcza wraz ze Związkiem Pracodawców Polska Miedź. Na wniosek Rektora Politechniki poparty przez Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w tym roku w kategorii Innowacyjność o "Dolnośląskiego Gryfa" mogą ubiegać się przedsiębiorstwa z obszaru Przedsiębiorczości Akademickiej

28 www.drpin.pl DRPIN Plan na następny rok Powołanie zespołu ds. sportu i turystyki Współpraca z Fundacją Magnus przy projekcie Jak skutecznie prowadzić działalność gospodarczą finansowanym z POKL 6.3 –Projekt ten jest pracą zaliczeniową uczestników szkolenia Manager ds. Funduszy Unijnych realizowanego przez członków zespołu ds. innowacji Jana Wasilewskiego i Cezarego Rutki Pomoc przy tworzeniu projektu "Dolnośląski transfer Pomysłów" z programu POKL 8.2.1 przez uczestników projektu Wrocław Sunrise który przygotowywany jest w partnerstwie Uniwersytet Wrocławski, WCTT, EIT+, Wrocławski Park Technologiczny, Uniwersytet Przyrodniczy

29 www.drpin.pl DRPIN Plan na następny rok Pomoc przy realizacji projektów POKL 4.2 które zakładają: –prezentacje i upowszechnianie informacji o znaczeniu badań naukowych i prac rozwojowych dla gospodarki poprzez przygotowanie, produkcja i dystrybucja materiałów edukacyjnych, organizacja spotkań z przedsiębiorcami i pracownikami sektora B+R, udział w targach, organizacja wystaw; –organizacja szkoleń, w ramach których pracownicy sektora B+R informowani bądź o znaczeniu komercjalizacji wyników prac B+R, a także badań naukowych i prac rozwojowych dla gospodarki;

30 www.drpin.pl DRPIN Plan na następny rok Pomoc przy realizacji projektów POKL 4.1.1 które zakładają: –współpracę uczelni z pracodawcami w zakresie wzmocnienia praktycznych elementów nauczania oraz zwiększania zaangażowania pracodawców w realizacje programów nauczania, organizowanie staży, dla studentów i absolwentów danej uczelni organizowanie praktyk, dla studentów danej uczelni organizacja spotkań panelowych z udziałem potencjalnych pracodawców, udział potencjalnych pracodawców w procesie kształcenia, (np. prowadzenie ćwiczeń, seminariów, warsztatów, laboratoriów) oraz w tworzeniu programów nauczania,

31 www.drpin.pl DRPIN Plan na następny rok Współpraca z Parkami Przemysłowymi i Technologicznym Współpraca z Dolnośląskimi Klasterami –klaster NutriBioMed –klaster Surowcowy –klaster Ceramiki i Turystyki Wspieranie Young Business Festiwal 2009, –18-20 czerwiec 2009

32 www.drpin.pl Dziękuję za uwagę Materiały zebrał: Cezary Rutka


Pobierz ppt "Www.drpin.pl Spotkanie Plenarne 26.05.2009 Wrocław Cezary Rutka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google