Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Głębokość znieczulenia według Medical Device Management aep EX.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Głębokość znieczulenia według Medical Device Management aep EX."— Zapis prezentacji:

1 Głębokość znieczulenia według Medical Device Management aep EX

2 Wskaźnik wywołanych potencjałów słuchowych (auditory evoked potential Index) aep EX

3 auditory evoked potential IndEX Wskaźnik wywołanych potencjałów słuchowych aep EX

4 aep EX Głębokość znieczulenia Pewność na wyciągnięcie ręki

5 aep EX Mały Łatwy w obsłudze Mocna i sprawdzona technologia Wyniki zgodne dla większości środków znieczulających Brak wpływu temperatury ciała pacjenta na wyniki Jasno zdefiniowana wartość progowa wybudzenia/uśpienia Korzyści

6 aep EX Co to jest głębokość znieczulenia W jaki sposób można zmierzyć głębokość znieczulenia Jaka jest różnica między urządzeniem aepEX i innymi systemami Jak działa aep EX Dzisiejsza prezentacja:

7 Głębokość znieczulenia

8 Jedna pacjentka tak opisuje stan świadomości: Zaczęłam po prostu wrzeszczeć w myślach i modliłam się, abym nie umarła Mogłam słyszeć rozdzieranie i rozszarpywanie mojej skóry i czułam się tak jakby ktoś włożył lutownicę do mojego żołądka

9 Głębokość znieczulenia Dalej mówi tak: moja świadomość podczas zabiegu w sposób dramatyczny zmieniła moje życie nie ma minuty żebym nie pamiętała horroru związanego z zabiegiem od czasu zabiegu moje życie stało się pod wieloma względami koszmarem

10 Głębokość znieczulenia Świadomość: AutorzyDataOsoby SnyGrupa świadome (%) Hutchison i wsp ,2 3,0 656 Harris i wsp ,6 26,0 120 McKenna & Wilton , Wilson i wsp ,8 7,7 490 Liu i wsp ,2 0,9(1000) Dowd i wsp , Sandin i wsp ,

11 Głębokość znieczulenia Świadomość: może nie być zauważalna na podstawie danych z zakresu układu krążenia może spowodować duży uraz psychiczny może mieć długotrwałe konsekwencje dla pacjenta

12 Głębokość znieczulenia Świadomość: depresja zmiana osobowości zaburzenia snu, między innymi nawracające sny, koszmary i bezsenność

13 Głębokość znieczulenia Świadomość: Trudno określić liczbę przypadków z uwagi na działanie amnestyczne środków znieczulających

14 Głębokość znieczulenia Pomiar głębokości znieczulenia: ruchy pacjenta objawy autonomiczne kurczliwość dolnego odcinka przełyku analiza EEG mediana częstotliwości częstotliwość krańcowa widma analiza bispektralna wywołana odpowiedź słuchowa

15 Głębokość znieczulenia Pomiar głębokości znieczulenia: Przejście między stanem świadomości i nieświadomości – bez środków zwiotczających utrata kontaktu słownego utrata kontroli ruchów utrata odruchu rzęskowego

16 Głębokość znieczulenia Pomiar głębokości znieczulenia: Przejście między stanem świadomości i nieświadomości – ze środkami zwiotczającymi system punktacji PRST technika izolowanego przedramienia

17 Głębokość znieczulenia Analiza EEG : mediana częstotliwości częstotliwość krańcowa widma analiza bispektralna wywołana odpowiedź słuchowa

18 Głębokość znieczulenia Analiza EEG : analiza bispektralna wywołana odpowiedź słuchowa

19 Głębokość znieczulenia Złoty standard Jakie cechy powinno mieć urządzenie do monitorowania głębokości znieczulenia?

20 Głębokość znieczulenia Złoty standard Dostarcza informacji pozwalających na utrzymanie zadowalających warunków znieczulenia: U pacjenta oddychającego spontanicznie Podczas zabiegu chirurgicznego

21 Głębokość znieczulenia Złoty standard Podobne wartości dla różnych środków znieczulających Odpowiednia zmiana podczas zabiegu chirurgicznego Wskaźnik podczas indukcji podobny do wskaźnika podczas wybudzania Nie podlega wpływom temperatury, zmian w zakresie układu krążenia oraz leków Istotna różnica między stanem czuwania i uśpienia, bez pamięci zdarzeń z okresu znieczulenia

22 Głębokość znieczulenia Złoty standard Ostateczny test dla urządzenia do monitorowania głębokości znieczulenia Automatyczna kontrola dostarczania środka znieczulającego, aby uzyskać: Zadowalające znieczulenie u pacjentów oddychających spontanicznie podczas zabiegu chirurgicznego

23 Głębokość znieczulenia Analiza bispektralna : Dla porównania zobaczmy na czym polega analiza bispektralna

24 Głębokość znieczulenia Analiza bispektralna : Zlicza zdwojenie fazy między dwoma dowolnymi częstotliwościami i trzecią częstotliwością (harmoniczną) oraz ich sumę (lub różnicę) Zakres zdwojenia między dwoma częstotliwościami (bikoherencja) może przyjmować wartości: –od 0%, jeżeli nie została wygenerowana częstotliwość harmoniczna –do 100%, jeżeli częstotliwość harmoniczna jest generowana dla całego czasu trwania analizowanego okresu Wynik porównywany jest do specjalistycznej bazy danych

25 Specjalistyczna baza danych Indeks bispektralny

26 Głębokość znieczulenia Analiza bispektralna : System określono jako specjalistyczny system referencyjny a nie jako urządzenie monitorujące System odnosi się do danych historycznych, które nie uwzględniają zmian w zakresie praktyki klinicznej ani zmienności między pacjentami W większym stopniu jest wskaźnikiem predykcyjnym stężenia leku krwi niż głębokości znieczulenia

27 Głębokość znieczulenia Następny etap : Analiza bispektralna jest to system bierny Analiza bispektralna NIE jest systemem działającym w czasie rzeczywistym Wywołane potencjały słuchowe (Auditory Evoked Potential - AEP) są systemem aktywnym AEP składa się ze stymulacji i odpowiedzi na stymulację AEP jest to system działający w czasie rzeczywistym aep EX oznacza przyszłość

28 Głębokość znieczulenia Konstrukcja urządzenia aep EX : Ponad 10 lat badań Uniwersytet w Glasgow Liczne publikacje i tysiące pacjentów

29 Rozwój urządzenia aep EX

30 Głębokość znieczulenia aep EX Dźwięk 7Hz EEG AEP aep EX

31 Głębokość znieczulenia aep EX wydłużenie latencji zmniejszenie amplitudy bodziec dźwiękowy

32 Głębokość znieczulenia Znieczulenie jest to zrównoważone połączenie trzech podstawowych elementów : Uśpienia Analgezji (działania przeciwbólowego) Stymulacji chirurgicznej

33 Wybudzenie Stymulacja Ruch Zabieg chirurgiczny

34 Wybudzenie Stymulacja Ruch Zabieg chirurgiczny Objawy autonomiczne

35 Wybudzenie Stymulacja Objawy autonomiczne Świadomość Ruch Zabieg chirurgiczny

36 Wybudzenie Stymulacja Objawy autonomiczne Świadomość Ruch Pamięć Zabieg chirurgiczny

37 Wybudzenie Stymulacja Objawy autonomiczne Świadomość Działanie nasenne Działanie przeciwbólowe Ruch Pamięć Zabieg chirurgiczny

38 Wybudzenie Stymulacja Objawy autonomiczne Świadomość Działanie nasenne Działanie przeciwbólowe Ruch Pamięć Zabieg chirurgiczny

39 Wybudzenie Stymulacja Objawy autonomiczne Świadomość Działanie nasenne Działanie przeciwbólowe Ruch Pamięć Zabieg chirurgiczny

40 Wybudzenie Stymulacja Objawy autonomiczne Świadomość Ruch Pamięć Zabieg chirurgiczny aep EX Działanie przeciwbólowe Działanie nasenne Analiza bispektralna

41 Interakcja Propofol-Remifentanyl

42 Głębokość znieczulenia aep EX : Urządzenie monitorujące w czasie rzeczywistym Monitorowanie odpowiedzi na swoistą stymulację Nie jest to porównanie do danych historycznych Monitorowanie wszystkich 3 kluczowych aspektów głębokości znieczulenia

43 Głębokość znieczulenia Przegląd publikacji klinicznych

44 Głębokość znieczulenia Middle latency auditory evoked potentials during repeated transitions from consciousness to unconsciousness : (Słuchowe potencjały wywołane o latencji średniej długości podczas powtarzanego przechodzenia ze stanu świadomości do nieświadomości:) Davies FW, Mantzaridis H, Fisher AC & Kenny GN. (1996) Anaesthesia 51,

45 Głębokość znieczulenia aep EX : Świ1Nieświ1Świ2Nieświ2Świ3Nieświ3Świ

46 Głębokość znieczulenia Analysis of the EEG bispectrum, auditory evoked potentials and the EEG power spectrum during repeated transitions from consciousness to unconsciousness : (Analiza bispektralna EEG, słuchowych potencjałów wywołanych oraz spektrum mocy EEG podczas powtarzanego przechodzenia ze stanu świadomości do nieświadomości:) Gajraj RJ, Doi M, Mantzaridis H and Kenny GN. Br.J.Anaesth. 1997: 80; 46-52

47 Głębokość znieczulenia 13:00:1513:02:4513:05:1513:07:4513:10:1513:12:45 13:15:15 13:17:4513:20:1513:22:4513:25:1513:27:45 ROC LOC ROC Czas Analiza bispektralna aep EX

48 Głębokość znieczulenia Relationship between calculated blood concentration of Propofol and electrophysiological variables during emergence from anaesthesia: (Zależność między obliczonym stężeniem propofolu we krwi a zmiennymi elektrofizjologicznymi podczas wybudzania ze znieczulenia:) Doi M, Gajraj RJ, Mantzaridis H & Kenny GN. Br. J. Anaesth. 1997; 78,

49

50

51 Głębokość znieczulenia Effects of cardiopulmonary bypass and hypothermia on electroencephalographic variables : (Wpływ krążenia pozaustrojowego i hipotermii na zmienne elektroencefalograficzne:) Doi, M., Gajraj, R.J., Mantzaridis, H., Kenny, G.N. anaesthesia 1997; 52:

52 aepEX w porównaniu do analizy bispektralnej * * * Analiza bispektralna aep EX min przed zakończeniem CPB 5 min30 min po zatrzymaniu CPB Przed indukcją 5 min po indukcji 5 min przed CPB n =12 średnia (zakres) * * * * * * * * * * * * p<0,05 vs przed indukcją * * # * Krążenie pozaustrojowe (CPB) # p<0,05 vs 5 min po CPB * *

53 Głębokość znieczulenia Comparison Of Bispectral EEG Analysis With Auditory Evoked Potentials In Anaesthetised Patients (Porównanie analizy bispektralnej EEG z wywołanymi potencjałami słuchowymi u znieczulonych pacjentów) Gajraj RJ, Doi M, Mantzaridis H & Kenny GN. Anesthesiol. 1996; 78

54 100 Propofol Enfluran n = 20, średnia ± SD aep EX Głębokość znieczulenia

55 Analiza bispektralna Propofol Enfluran n = 20, średnia ± SD

56 Głębokość znieczulenia Kilka cytatów

57 Głębokość znieczulenia Technologia aepEX może dokładnie odzwierciedlić znieczulenie wywołane przez różne środki znieczulające, co pomaga anestezjologom uniknąć stosowania zbyt wysokich dawek Professor Gavin Kenny Kierownik Katedry Anestezjologii University of Glasgow

58 Głębokość znieczulenia W odniesieniu do AEPs odpowiedź o średniej latencji (wczesna korowa) jest właśnie tą częścią, na której należy się skupić Wykazuje odpowiednią czułość na znieczulenie ogólne oraz podobne stopniowe zmiany dla całej gamy środków znieczulających Odpowiada na szkodliwą stymulację, zabieg chirurgiczny, intubację Dr Christine Thorton Northwick Park Hospital London

59 Głębokość znieczulenia Indeks wywołanych potencjałów słuchowych wykazuje lepszą moc rozróżniającą przy opisie przechodzenia od stanu świadomości do stanu nieświadomości u danego pacjenta International Anaesthesia Research Society Anesthesia and Analgesia 1999;89:1311

60 Głębokość znieczulenia Złoty standard: aep EX odpowiada złotemu standardowi

61 Głębokość znieczulenia Złoty standard aep EX dostarcza informacji pozwalających na utrzymanie zadowalających warunków znieczulenia: U pacjenta oddychającego spontanicznie Podczas zabiegu chirurgicznego

62 Głębokość znieczulenia aep EX posiada następujące cechy: Podobne wartości dla różnych środków znieczulających Odpowiednia zmiana podczas zabiegu chirurgicznego Wartość podczas indukcji podobna do wartości podczas wybudzania Nie podlega wpływom temperatury, zmian w zakresie układu krążenia oraz leków Istotna różnica między stanem czuwania i uśpienia, bez pamięci zdarzeń z okresu znieczulenia

63 Głębokość znieczulenia Technologia aep EX zdała: Ostateczny test dla urządzenia do monitorowania głębokości znieczulenia Automatyczna kontrola dostarczania środka znieczulającego, aby uzyskać: Zadowalające znieczulenie u pacjentów oddychających spontanicznie podczas zabiegu chirurgicznego

64 aep EX Spełnia kryteria Złotego standardu Mały Łatwy w obsłudze Mocna i sprawdzona technologia Wyniki zgodne dla większości środków znieczulających Brak wpływu temperatury ciała pacjenta na wyniki Jasno zdefiniowana wartość progowa przebudzenia/uśpienia Korzyści

65 aep EX Głębokość znieczulenia Pewność na wyciągnięcie ręki

66 aep EX Głębokość znieczulenia Pewność na wyciągnięcie ręki


Pobierz ppt "Głębokość znieczulenia według Medical Device Management aep EX."

Podobne prezentacje


Reklamy Google