Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Głębokość znieczulenia według Medical Device Management

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Głębokość znieczulenia według Medical Device Management"— Zapis prezentacji:

1 Głębokość znieczulenia według Medical Device Management
aepEX Głębokość znieczulenia według Medical Device Management Monitor głębokości znieczulenia aepEX jest produkowany przez firmę Medical Device Management z siedzibą w Anglii

2 aepEX Wskaźnik wywołanych potencjałów słuchowych (auditory evoked potential Index) Technologia aepEX opiera się na wywołanych potencjałach słuchowych i daje wskaźnik od zera do stu, oznaczający głębokość znieczulenia

3 aepEX auditory evoked potential IndEX Wskaźnik wywołanych potencjałów słuchowych aepEX jest to nazwa handlowa i oznacza wskaźnik wywołanych potencjałów słuchowych lub wskaźnik aep

4 aepEX Głębokość znieczulenia
Monitor aepEX jest małym podręcznym urządzeniem, które można łatwo przenosić między salą, w której przeprowadza się indukcję znieczulenia, salą operacyjną oraz oddziałem intensywnej terapii Pewność na wyciągnięcie ręki

5 aepEX Korzyści Mały Łatwy w obsłudze Mocna i sprawdzona technologia
Wyniki zgodne dla większości środków znieczulających Brak wpływu temperatury ciała pacjenta na wyniki Jasno zdefiniowana wartość progowa wybudzenia/uśpienia Inne korzyści urządzenia, oprócz tego, że jest małe, to: Łatwość obsługi Mocna i sprawdzona technologia Wyniki zgodne dla większości środków znieczulających Temperatura ciała pacjenta na przykład podczas operacji kardiochirurgicznych nie wpływa na wyniki Jasno zdefiniowana wartość progowa wybudzenia/uśpienia

6 Dzisiejsza prezentacja:
aepEX Dzisiejsza prezentacja: Co to jest głębokość znieczulenia W jaki sposób można zmierzyć głębokość znieczulenia Jaka jest różnica między urządzeniem aepEX i innymi systemami Jak działa aepEX Podczas dzisiejszej prezentacji zajmiemy się następującymi zagadnieniami Co to jest głębokość znieczulenia W jaki sposób można zmierzyć głębokość znieczulenia Jaka jest różnica między urządzeniem aepEX i innymi systemami; omówimy przede wszystkim analizę bispektralną oraz jak działa urządzenie aepEX, co zostanie poparte fragmentami publikacji oraz słowami wybitnych osób zajmujących się wywołanymi potencjałami słuchowymi

7 Głębokość znieczulenia
Najpierw zobaczmy co oznaczała głębokość znieczulenia dla jednego pacjenta

8 Głębokość znieczulenia
Jedna pacjentka tak opisuje stan świadomości: „Zaczęłam po prostu wrzeszczeć w myślach i modliłam się, abym nie umarła” „Mogłam słyszeć rozdzieranie i rozszarpywanie mojej skóry i czułam się tak jakby ktoś włożył lutownicę do mojego żołądka” Dlaczego powinniśmy tak bardzo zwracać uwagę na stan świadomości? Oto komentarze jednej pacjentki dotyczące jej przeżyć

9 Głębokość znieczulenia
Dalej mówi tak: „moja świadomość podczas zabiegu w sposób dramatyczny zmieniła moje życie” „nie ma minuty żebym nie pamiętała horroru związanego z zabiegiem” „od czasu zabiegu moje życie stało się pod wieloma względami koszmarem” To doświadczenie zmieniło jej życie i powraca w jej myślach każdego dnia

10 Głębokość znieczulenia
Świadomość: Autorzy Data Osoby Sny Grupa świadome (%) Hutchison i wsp , , Harris i wsp , , McKenna & Wilton , Wilson i wsp , , Liu i wsp , ,9 (1000) Dowd i wsp , Sandin i wsp , Jak często podczas zabiegu pacjent zachowuje świadomość? W wielu badaniach wykazano spadek od 1,2% w roku 1960 do około 0,2 % w roku 2000 To zmniejszenie jest zasadniczo skutkiem lepszego monitorowania i zrozumienia problemu Ale liczba przypadków może ponownie się zwiększyć wraz z rozpoczęciem stosowania leków cechujących się krótszym czasem wybudzania oraz słabszych poziomów znieczulenia dla poprawy stanu pooperacyjnego pacjentów

11 Głębokość znieczulenia
Świadomość: może nie być zauważalna na podstawie danych z zakresu układu krążenia może spowodować duży uraz psychiczny może mieć długotrwałe konsekwencje dla pacjenta Na podstawie obserwacji aktualnych danych dotyczących układu krążenia może nie być możliwe określenie poziomu świadomości jaką zachowuje pacjent Ta niestwierdzona świadomość może jednak wywołać duży uraz psychiczny i może mieć długotrwałe konsekwencje dla pacjenta

12 Głębokość znieczulenia
Świadomość: depresja zmiana osobowości zaburzenia snu, między innymi nawracające sny, koszmary i bezsenność Świadomość podczas zabiegu może prowadzić do: depresji zmiany osobowości zaburzeń snu takich jak nawracające sny, koszmary senne czy bezsenność

13 Głębokość znieczulenia
Świadomość: Trudno określić liczbę przypadków z uwagi na działanie amnestyczne środków znieczulających Pacjenci mogą pozostawać świadomi w trakcie zabiegu chirurgicznego co w konsekwencji może dawać długotrwałe skutki psychologiczne, ale nie muszą wiedzieć, że pozostawali świadomi ze względu na amnestyczne działanie środków znieczulających

14 Głębokość znieczulenia
Pomiar głębokości znieczulenia: ruchy pacjenta objawy autonomiczne kurczliwość dolnego odcinka przełyku analiza EEG mediana częstotliwości częstotliwość krańcowa widma analiza bispektralna wywołana odpowiedź słuchowa Tradycyjne sposoby pomiaru głębokości znieczulenia to: ocena ruchów pacjenta ocena objawów autonomicznych ocena kurczliwości dolnego odcinka przełyku Jako potencjalne narzędzie pomiarowe uznano ostatnio analizę EEG, w której oceniać można: medianę częstotliwości kraniec widma analizę bispektralną wywołaną odpowiedź słuchową W wywołanej odpowiedzi słuchowej, odpowiedź jest monitorowana jako wywołany potencjał słuchowy lub AEP w obrębie sygnału EEG

15 Głębokość znieczulenia
Pomiar głębokości znieczulenia: Przejście między stanem świadomości i nieświadomości – bez środków zwiotczających utrata kontaktu słownego utrata kontroli ruchów utrata odruchu rzęskowego Zanim zaczęto stosować leki zwiotczające mięsnie, przejście między stanem świadomości i nieświadomości można było ocenić obserwując Utratę kontaktu słownego Utratę kontroli ruchów Utratę odruchu rzęskowego

16 Głębokość znieczulenia
Pomiar głębokości znieczulenia: Przejście między stanem świadomości i nieświadomości – ze środkami zwiotczającymi system punktacji PRST technika „izolowanego przedramienia” Tradycyjne metody nie znajdują jednak zastosowania jeżeli podawane są środki zwiotczające mięśnie i z tego względu coraz bardziej trzeba polegać na metodach alternatywnych: System punktacji PRST Oraz technika „izolowanego przedramienia”

17 Głębokość znieczulenia
Analiza EEG: mediana częstotliwości częstotliwość krańcowa widma analiza bispektralna wywołana odpowiedź słuchowa Powracając do analizy EEG; przebadano cztery metody, z których dwie wyglądają bardziej obiecująco……………

18 Głębokość znieczulenia
Analiza EEG: analiza bispektralna wywołana odpowiedź słuchowa …………..są to: Analiza bispektralna Oraz wywołana odpowiedź słuchowa lub wywołane potencjały słuchowe

19 Głębokość znieczulenia
Złoty standard Jakie cechy powinno mieć urządzenie do monitorowania głębokości znieczulenia? Zanim przejdziemy do omówienia poszczególnych systemów powinniśmy zastanowić się jakimi metodami można ocenić system wobec żądanego standardu Wobec tego zapytaliśmy anestezjologów w stosunku do czego powinniśmy oceniać działanie urządzenia monitorującego i oto jaki uzyskaliśmy standard…………..

20 Głębokość znieczulenia
Złoty standard Dostarcza informacji pozwalających na utrzymanie zadowalających warunków znieczulenia: U pacjenta oddychającego spontanicznie Podczas zabiegu chirurgicznego ……………. system musi dostarczać informacji pozwalających na zapewnienie zadowalających warunków znieczulenia podczas zabiegów, w których najtrudniej jest je określić, a więc musi być w stanie monitorować: Pacjenta oddychającego spontanicznie Podczas zabiegu chirurgicznego………………………

21 Głębokość znieczulenia
Złoty standard Podobne wartości dla różnych środków znieczulających Odpowiednia zmiana podczas zabiegu chirurgicznego Wskaźnik podczas indukcji podobny do wskaźnika podczas wybudzania Nie podlega wpływom temperatury, zmian w zakresie układu krążenia oraz leków Istotna różnica między stanem czuwania i uśpienia, bez pamięci zdarzeń z okresu znieczulenia ……….Musi również: Dawać podobne wartości dla różnych środków znieczulających, zarówno wziewnych jak i dożylnych Odpowiednio zmieniać się podczas zabiegu chirurgicznego Wartość wskaźnika podczas indukcji znieczulenia powinna być podobna do wartości wskaźnika podczas wybudzania Nie może podlegać wpływom temperatury, zmian w zakresie układu krążenia lub leków Musi pokazywać istotną różnicę między stanem czuwania i uśpienia Oraz powinien gwarantować brak pamięci zdarzeń mających miejsce podczas znieczulenia

22 Głębokość znieczulenia
Złoty standard Ostateczny test dla urządzenia do monitorowania głębokości znieczulenia Automatyczna kontrola dostarczania środka znieczulającego, aby uzyskać: Zadowalające znieczulenie u pacjentów oddychających spontanicznie podczas zabiegu chirurgicznego Ostatecznym testem jest jednak zdolność monitorów do: Automatycznego kontrolowania dostarczania środka znieczulającego, aby uzyskać zadowalające znieczulenie u pacjentów oddychających spontanicznie podczas zabiegu chirurgicznego

23 Głębokość znieczulenia
Analiza bispektralna: Dla porównania zobaczmy na czym polega analiza bispektralna Dla porównania zobaczmy na czym polega analiza bispektralna, a więc druga znacząca metoda wykorzystywana do monitorowania

24 Głębokość znieczulenia
Analiza bispektralna: Zlicza zdwojenie fazy między dwoma dowolnymi częstotliwościami i trzecią częstotliwością (harmoniczną) oraz ich sumę (lub różnicę) Zakres zdwojenia między dwoma częstotliwościami (bikoherencja) może przyjmować wartości: od 0%, jeżeli nie została wygenerowana częstotliwość harmoniczna do 100%, jeżeli częstotliwość harmoniczna jest generowana dla całego czasu trwania analizowanego okresu Wynik porównywany jest do „specjalistycznej bazy danych” Analiza bispektralna opiera się na zakresie zdwojenia dwóch częstotliwości, który następnie jest porównywany z historyczną bazą danych przewidywań specjalistów. Z tego co nam wiadomo, nie następuje tutaj obliczanie wskaźnika w czasie rzeczywistym. Można to przedstawić w następujący sposób …………………….

25 Specjalistyczna baza danych Indeks bispektralny
Wychwytywany jest sygnał EEG Uzyskuje się wykresy dwóch częstotliwości Dla każdej z nich określana jest zależność mocy od częstotliwości oraz częstotliwości harmoniczne Wzory częstotliwości harmonicznych są porównywane do historycznych przewidywań specjalistów W historycznej bazie danych sugerowany jest wskaźnik, który prawdopodobnie jest reprezentatywny dla głębokości znieczulenia u danego pacjenta

26 Głębokość znieczulenia
Analiza bispektralna: System określono jako „specjalistyczny system referencyjny” a nie jako urządzenie monitorujące System odnosi się do danych historycznych, które nie uwzględniają zmian w zakresie praktyki klinicznej ani zmienności między pacjentami W większym stopniu jest wskaźnikiem predykcyjnym stężenia leku krwi niż głębokości znieczulenia Analizę bispektralną określa się więc jako „specjalistyczny system referencyjny” a nie jako urządzenie monitorujące System odnosi się do danych historycznych, które nie uwzględniają zmian w zakresie praktyki klinicznej ani zmienności między pacjentami Jest to w większym stopniu wskaźnik predykcyjny stężenia leku w krwi niż głębokości znieczulenia Porównanie między monitorem uśpienia a prawdziwym monitorem głębokości znieczulenia omówimy w dalszej części tej prezentacji

27 Głębokość znieczulenia
Następny etap: Analiza bispektralna jest to system bierny Analiza bispektralna NIE jest systemem działającym w czasie rzeczywistym Wywołane potencjały słuchowe (Auditory Evoked Potential - AEP) są systemem aktywnym AEP składa się ze stymulacji i odpowiedzi na stymulację AEP jest to system działający w czasie rzeczywistym aepEX oznacza przyszłość Dlatego też sądzimy, że urządzenie aepEX stanowi następny krok w zakresie tej technologii: Analiza bispektralna jest to system bierny Analiza bispektralna NIE jest systemem działającym w czasie rzeczywistym Wywołane potencjały słuchowe są systemem aktywnym AEP składa się ze stymulacji i odpowiedzi na stymulację AEP działa w czasie rzeczywistym aepEX oznacza przyszłość

28 Głębokość znieczulenia
Konstrukcja urządzenia aepEX: Ponad 10 lat badań Uniwersytet w Glasgow Liczne publikacje i tysiące pacjentów Konstrukcja urządzenia aepEX: Trwała ponad 10 lat Na Uniwersytecie w Glasgow Napisano wiele publikacji na podstawie urządzenia badawczego, które wykorzystywało ten sam algorytm co urządzenie aktualnie produkowane. Dostępna jest lista tych publikacji, ale pamiętać należy, że urządzenie to określane jest w nich zwykle jako Wskaźnik AEP (AEP Index), a nie nazwą handlową produkowanego urządzenia – aepEX, chociaż algorytm jest identyczny, a tylko samo urządzenie zostało zminiaturyzowane Tysiące pacjentów odniosło korzyść ze stosowania tego systemu, co demonstrowano również na żywo podczas różnych seminariów TIVA

29 Rozwój urządzenia aepEX
Na tym zdjęciu przedstawiono pierwsze urządzenie anestetyczne pracujące w mechanizmie zamkniętej pętli, w oparciu o technologię aepEX (Kliknąć) W kole znajduje się laptop zawierający oprogramowanie urządzenia aepEX (kliknąć) Drugi obszar obejmuje interfejs oraz pompę strzykawkową dostarczającą całkowicie automatycznie środek znieczulający w mechanizmie zamkniętej pętli System NIE jest dostępny w handlu, ale procedurę stosowano, aby wykazać dokładność i stabilność systemu aepEX oraz zakończyć spis wymagań prawdziwego monitora głębokości znieczulenia.

30 Głębokość znieczulenia
aepEX aepEX AEP EEG Technologia aepEX wykorzystuje fakt, że podczas znieczulenia jest zachowany zmysł słuchu Stymulacja jest dostarczana pacjentowi w postaci kliku, 7 razy na sekundę Po każdym kliku wychwytywany jest sygnał EEG Z sygnału EEG uzyskuje się wywołany potencjał słuchowy (AEP) Kształt AEP jest analizowany, aby uzyskać wskaźnik AEP lub wskaźnik aepEX Jest to sesja pytań i odpowiedzi w czasie rzeczywistym, 7 razy na sekundę, gdzie każde obliczenie powoduje aktualizację danego wskaźnika aepEX Ponadto, ze względu na to, że układ nerwowy pacjenta odgrywa integralną rolę w obliczeniach, układ odpowiada nie tylko na działania usypiające, ale również na działanie przeciwbólowe i stymulację chirurgiczną, co sprawia, że aepEXjest prawdziwym monitorem głębokości znieczulenia a nie tylko monitorem głębokości uśpienia. This will be reviewed later Dźwięk 7Hz

31 Głębokość znieczulenia
aepEX wydłużenie latencji (Kliknąć) aepEX zaczyna się od bodźca dźwiękowego Z EEG uzyskuje się falę AEP o średniej latencji. Jest to odpowiedź mózgu na klik Jeżeli pacjent jest wybudzony, fala będzie nierówna, o dużej amplitudzie, co przedstawia czarny wykres Jeżeli pacjent jest znieczulony wówczas fala ma bardziej gładki kształt, tak jakby czarna linia był sznurkiem, którego koniec ktoś pociągnął. Zwiększa się latencja Zmniejsza się amplituda zmniejszenie amplitudy bodziec dźwiękowy

32 Głębokość znieczulenia
Znieczulenie jest to zrównoważone połączenie trzech podstawowych elementów: Uśpienia Analgezji (działania przeciwbólowego) Stymulacji chirurgicznej Jak wspomniałem aepEX jest monitorem głębokości znieczulenia Ale co to znaczy zadowalające znieczulenie? Jest to zrównoważone połączenie trzech elementów: Uśpienia Działania przeciwbólowego Oraz stymulacji chirurgicznej

33 Wybudzenie Stymulacja Ruch Zabieg chirurgiczny
Jak wiadomo: Zabieg chirurgiczny powoduje stymulację Stymulacja prowadzi do wybudzenia Wybudzenie powoduje ruch To jak powiedzieliśmy wcześniej jest najstarszy i najbardziej oczywisty sposób monitorowania znieczulenia

34 Zabieg chirurgiczny Ruch Wybudzenie Stymulacja
Objawy autonomiczne Wybudzenie Stymulacja Przy zastosowaniu środków zwiotczających mięśnie, ruch nie może być traktowany jako wskaźnik i trzeba polegać na objawach autonomicznych

35 Ruch Zabieg chirurgiczny Stymulacja Wybudzenie Świadomość
Objawy autonomiczne Stymulacja Wybudzenie Świadomość Nieodpowiednie znieczulenie prowadzi do świadomości, ale przy zastosowaniu środków zwiotczających nie spowoduje to wystąpienia ruchu Świadomość może natomiast spowodować uraz psychiczny

36 Zabieg chirurgiczny Ruch Stymulacja Wybudzenie Świadomość Pamięć
Objawy autonomiczne Stymulacja Wybudzenie Świadomość W końcu świadomość może spowodować pamięć zdarzeń Codziennie twoja ocena musi równoważyć stymulację chirurgiczną oraz wymagane działanie usypiające i przeciwbólowe (kliknięcie)………… Pamięć

37 Działanie przeciwbólowe
Ruch Zabieg chirurgiczny Objawy autonomiczne Stymulacja Wybudzenie Działanie przeciwbólowe Działanie nasenne Świadomość Odpowiednia ilość środków znieczulających i usypiających musi stłumić świadomość i pamięć Pamięć

38 Działanie przeciwbólowe
Ruch Zabieg chirurgiczny Objawy autonomiczne Stymulacja Wybudzenie Działanie przeciwbólowe Działanie nasenne Świadomość W oparciu o własną ocenę możesz zwiększyć ilość środków usypiających i zmniejszyć ilość środków przeciwbólowych Pamięć

39 Działanie przeciwbólowe
Ruch Zabieg chirurgiczny Objawy autonomiczne Stymulacja Wybudzenie Działanie przeciwbólowe Działanie nasenne Świadomość A u innego pacjenta możesz zwiększyć ilość środków przeciwbólowych a zmniejszyć ilość środków usypiających Celem równoważenia stymulacji chirurgicznej jest uniknięcie świadomości i pamięci zdarzeń Pamięć

40 Działanie przeciwbólowe
Ruch Zabieg chirurgiczny aepEX Objawy autonomiczne Stymulacja Wybudzenie Działanie przeciwbólowe Analiza bispektralna Działanie nasenne Świadomość Analiza bispektralna wydaje się działać we wskazanym miejscu w układzie nerwowym, co tłumaczy dlaczego określa się ją często jako monitor głębokości uśpienia (Kliknięcie) AepEX działa natomiast w punkcie, gdzie monitoruje uśpienie, działanie przeciwbólowe oraz stymulację chirurgiczną. W miarę narastania stymulacji chirurgicznej, wskaźnik aepEX wzrasta, co oznacza że pacjent jest wybudzany przez stymulację Jeżeli zwiększona zostanie ilość środków przeciwbólowych nastąpi zmniejszenie wskaźnika ponieważ stymulacja będzie miała mniejsze działanie wybudzeniowe A po dostosowaniu ilości środków usypiających, zauważyć można odpowiednią zmianę głębokości znieczulenia Jest to więc prawdziwy monitor pokazujący głębokość znieczulenia, odpowiadający na wszystkie trzy elementy równowagi znieczulenia Pamięć

41 Interakcja Propofol-Remifentanyl
Stężenie propofolu w krwi (µg/ml) Stężenie remifentanylu w osoczu krwi (ng/ml) Odpowiednie znieczulenie Wybudzanie Stymulacja Propofol Remifentanyl Ci z Państwa, którzy stosują połączenie remifentanylu i propofolu rozpoznają cechy tego połączenia pokazane na wykresie, przedstawiającym trzy elementy znieczulenia: działanie przeciwbólowe, uśpienie i stymulację.

42 Głębokość znieczulenia
aepEX : Urządzenie monitorujące w czasie rzeczywistym Monitorowanie odpowiedzi na swoistą stymulację Nie jest to porównanie do danych historycznych Monitorowanie wszystkich 3 kluczowych aspektów głębokości znieczulenia Podsumowując - aepEX: Jest urządzeniem monitorującym w czasie rzeczywistym Monitoruje odpowiedź na swoistą stymulację słuchową w formie kliku Nie jest historycznym porównaniem do danych, które mogą być już nieaktualne Monitoruje wszystkie 3 kluczowe aspekty głębokości znieczulenia

43 Głębokość znieczulenia
Przegląd publikacji klinicznych Chcielibyśmy teraz przedstawić kilka publikacji

44 Głębokość znieczulenia
Middle latency auditory evoked potentials during repeated transitions from consciousness to unconsciousness : (Słuchowe potencjały wywołane o latencji średniej długości podczas powtarzanego przechodzenia ze stanu świadomości do nieświadomości:) Davies FW, Mantzaridis H, Fisher AC & Kenny GN. (1996) Anaesthesia 51, Ta publikacja przedstawia wyraźne rozróżnienie między wybudzeniem i uśpieniem przy zastosowaniu urządzenia aepEX Badanie przeprowadzono na grupie ochotników

45 Głębokość znieczulenia
aepEX: Świ1 Nieświ1 Świ2 Nieświ2 Świ3 Nieświ3 Świ4 30 40 50 60 70 80 90 Wykres przedstawia średnie wartości aepEX podczas powtarzanego przechodzenia między stanem świadomości i nieświadomości Żółta pionowa linia przedstawia zakres wartości w stanie świadomości Zielona pionowa linia przedstawia zakres wartości w stanie nieświadomości Istnieje wyraźne rozróżnienie między tymi dwoma stanami bez nakładania się wartości

46 Głębokość znieczulenia
Analysis of the EEG bispectrum, auditory evoked potentials and the EEG power spectrum during repeated transitions from consciousness to unconsciousness : (Analiza bispektralna EEG, słuchowych potencjałów wywołanych oraz spektrum mocy EEG podczas powtarzanego przechodzenia ze stanu świadomości do nieświadomości:) Gajraj RJ, Doi M, Mantzaridis H and Kenny GN. Br.J.Anaesth. 1997: 80; 46-52 To było podobne badanie, monitorujące powtarzane przechodzenie między stanem świadomości i nieświadomości, ale tym razem obejmowało zarówno monitorowanie za pomocą aepEX jak i dla porównania analizę bispektralną

47 Głębokość znieczulenia
13:00:15 13:02:45 13:05:15 13:07:45 13:10:15 13:12:45 13:15:15 13:17:45 13:20:15 13:22:45 13:25:15 13:27:45 ROC LOC Czas 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Analiza bispektralna aepEX Wartości aepEX przedstawione za pomocą niebieskiej linii pozwalały na bardziej wyraźne rozróżnienie między stanem świadomości i nieświadomości niż analiza bispektralna przedstawiona w formie pomarańczowej kropkowanej linii

48 Głębokość znieczulenia
Relationship between calculated blood concentration of Propofol and electrophysiological variables during emergence from anaesthesia: (Zależność między obliczonym stężeniem propofolu we krwi a zmiennymi elektrofizjologicznymi podczas wybudzania ze znieczulenia:) Doi M, Gajraj RJ, Mantzaridis H & Kenny GN. Br. J. Anaesth. 1997; 78, W tym badaniu klinicznym oceniano stężenie propofolu podczas wybudzania ze znieczulenia i wykazano wyraźnie dlaczego analiza bispektralna określana jest jako wskaźnik głębokości uśpienia a nie monitor głębokości znieczulenia

49 20 40 60 80 100 1 2 3 4 5 6 y = x r = 0.734 Analiza bispektralna Stężenie propofolu we krwi (mg/ml) Przed znieczuleniem Po otwarciu oczu Podczas wybudzania Białe kółka przedstawiają wskaźnik analizy bispektralnej podczas znieczulenia pacjenta a różowe kropki wartości, kiedy pacjent jest wybudzony i ma otwarte oczy. Występuje wyraźne nałożenie wyników i nie ma jasnego rozróżnienia między stanem wybudzenia i nieświadomości Istnieje jednak silna korelacja między wskaźnikiem analizy bispektralnej oraz stężeniem propofolu w krwi Nie chcemy jednak monitorować stężenia propofolu w krwi, ale poszukujemy monitora głębokości znieczulenia

50 aepEX: Przed znieczuleniem Po otwarciu oczu Podczas wybudzania 20 40
60 80 100 120 y = x r = 0.154 aepEX: 1 2 3 4 5 6 Stężenie propofolu we krwi (mg/ml) Na drugim wykresie przedstawiono tę samą sytuację z monitorowaniem za pomocą aepEX Białe kółka oznaczają tym razem wskaźnik aepEX podczas znieczulenia pacjenta, a różowe kropki wskaźnik u pacjenta wybudzonego z otwartymi oczami. Tym razem jednak nie ma nałożenia wyników i istnieje wyraźne rozróżnienie między stanem wybudzenia i stanem nieświadomości aepEX wskazywał głębokość znieczulenia a nie stężenie propofolu w krwi

51 Głębokość znieczulenia
Effects of cardiopulmonary bypass and hypothermia on electroencephalographic variables : (Wpływ krążenia pozaustrojowego i hipotermii na zmienne elektroencefalograficzne:) Doi, M., Gajraj, R.J., Mantzaridis, H., Kenny, G.N. anaesthesia 1997; 52: W tej publikacji szczegółowo opisano to co znane jest jako paradoksalne wyniki wykazywane przez monitorowanie za pomocą analizy bispektralnej. Aspekt medyczny jest taki, że od czasu tej publikacji została poprawiona „specjalistyczna baza danych”, ale publikacja pokazuje niebezpieczeństwo związane z opieraniem się na danych historycznych oraz nieodpowiednie reakcje jakie mogą zdarzyć się, jeżeli praktyka kliniczna zostaje zmieniona w stosunku do tej jaka była stosowana podczas tworzenia bazy danych.

52 Krążenie pozaustrojowe (CPB)
aepEX w porównaniu do analizy bispektralnej 20 40 60 80 100 Analiza bispektralna aepEX n = 12 średnia (zakres) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * # * p<0,05 vs przed indukcją Niebieska linia przedstawia średni wskaźnik aepEX podczas zabiegu z zastosowaniem krążenia pozaustrojowego, kiedy nastąpiło obniżenie temperatury ciała pacjenta. Pionowe niebieskie linie wskazują, że istniała tylko niewielka zmienność w zakresie odczytów Różowa linia przedstawia średni wskaźnik analizy bispektralnej podczas tej samej procedury Ale zakres odczytów był ogromny (Kliknąć) W pewnej chwili u znieczulonego pacjenta wskaźnik analizy bispektralnej przyjmował wartości od 10 do 95 co oczywiście jest paradoksalnym wynikiem # p<0,05 vs 5 min po CPB Krążenie pozaustrojowe (CPB) Przed 5 min 5 min 5 10 20 30 5 min 5 min 30 min indukcją po przed przed po indukcji CPB zakończeniem zatrzymaniu CPB CPB

53 Głębokość znieczulenia
Comparison Of Bispectral EEG Analysis With Auditory Evoked Potentials In Anaesthetised Patients (Porównanie analizy bispektralnej EEG z wywołanymi potencjałami słuchowymi u znieczulonych pacjentów) Gajraj RJ, Doi M, Mantzaridis H & Kenny GN. Anesthesiol. 1996; 78 W tym badaniu oceniano różnicę wartości wskaźnika przy zastosowaniu różnych środków znieczulających

54 Głębokość znieczulenia
100 aepEX 20 40 60 80 A B C D E F G H I J Propofol Enfluran n = 20, średnia ± SD aepEX dawał wyniki podobne w porównaniu do klinicznej oceny przez anestezjologa, niezależnie od stosowanego środka znieczulającego

55 Głębokość znieczulenia
Propofol Enfluran n = 20, średnia ± SD 100 20 40 60 80 A B C D E F G H I J Analiza bispektralna Wskaźnik analizy bispektralnej przyjmował natomiast odmienne wartości dla różnych środków znieczulających w porównaniu do oceny klinicznej przez anestezjologa, stwierdzającej, że pacjent był na tym samym poziomie głębokości znieczulenia

56 Głębokość znieczulenia
Kilka cytatów W dalszej części zaprezentowanych zostanie kilka wypowiedzi dotyczących wywołanych potencjałów słuchowych stosowanych do monitorowania głębokości znieczulenia

57 Głębokość znieczulenia
„Technologia aepEX może dokładnie odzwierciedlić znieczulenie wywołane przez różne środki znieczulające, co pomaga anestezjologom uniknąć stosowania zbyt wysokich dawek” Professor Gavin Kenny Kierownik Katedry Anestezjologii University of Glasgow Ta wypowiedź przedstawia odkrycie dokonane na Uniwersytecie w Glasgow, że aepEX nadaje się do oceny działania różnych rodzajów środków znieczulających

58 Głębokość znieczulenia
W odniesieniu do AEPs „odpowiedź o średniej latencji (wczesna korowa) jest właśnie tą częścią, na której należy się skupić” „Wykazuje odpowiednią czułość na znieczulenie ogólne oraz podobne stopniowe zmiany dla całej gamy środków znieczulających” Odpowiada na „szkodliwą stymulację, zabieg chirurgiczny, intubację” Dr Christine Thorton Northwick Park Hospital London Doktor Christine Thornton podkreśliła, że odpowiedź o średniej latencji, znana również jako odpowiedź korowa jest to ta część AEP, która najlepiej nadaje się do pomiaru głębokości znieczulenia. Ta część odpowiedzi jest właśnie wykorzystywana przez monitor aepEX She also indicated that it shows appropriate sensitivity with a whole range of agents supporting our own findings She also noted that it responded to surgical stimulation.

59 Głębokość znieczulenia
„Indeks wywołanych potencjałów słuchowych wykazuje lepszą moc rozróżniającą przy opisie przechodzenia od stanu świadomości do stanu nieświadomości u danego pacjenta” International Anaesthesia Research Society Anesthesia and Analgesia 1999;89:1311 Ta wypowiedź pochodzi od australijskiej grupy sponsorowanej początkowo w celu prowadzenia badań nad analizą bispektralną, która stwierdziła, że AEP wykazywały lepszą moc rozróżniającą do opisu przechodzenia od stanu świadomości do stanu nieświadomości

60 Głębokość znieczulenia
Złoty standard: aepEX odpowiada złotemu standardowi Jak sobie Państwo przypominacie ustaliliśmy wcześniej złoty standard wobec którego powinna być mierzona głębokość znieczulenia i mam nadzieję, że zgodzicie się Państwo, że wykazaliśmy, iż aepEX spełnia wszystkie te wymagania

61 Głębokość znieczulenia
Złoty standard aepEX dostarcza informacji pozwalających na utrzymanie zadowalających warunków znieczulenia: U pacjenta oddychającego spontanicznie Podczas zabiegu chirurgicznego aepEX dostarcza informacji pozwalających na zapewnienie zadowalających warunków znieczulenia: U pacjenta oddychającego spontanicznie Podczas zabiegu chirurgicznego

62 Głębokość znieczulenia
aepEX posiada następujące cechy: Podobne wartości dla różnych środków znieczulających Odpowiednia zmiana podczas zabiegu chirurgicznego Wartość podczas indukcji podobna do wartości podczas wybudzania Nie podlega wpływom temperatury, zmian w zakresie układu krążenia oraz leków Istotna różnica między stanem czuwania i uśpienia, bez pamięci zdarzeń z okresu znieczulenia aepEX: Daje podobne wartości dla różnych środków znieczulających, zarówno wziewnych jak i dożylnych Odpowiednio zmienia się podczas zabiegu chirurgicznego Wartość wskaźnika podczas indukcji znieczulenia jest podobna do wartości podczas wybudzania Nie podlega wpływom temperatury, zmian w zakresie układu krążenia lub leków Pokazuje istotną różnicę między stanem czuwania i uśpienia oraz zapewnia brak pamięci zdarzeń mających miejsce podczas znieczulenia

63 Głębokość znieczulenia
Technologia aepEX zdała: Ostateczny test dla urządzenia do monitorowania głębokości znieczulenia Automatyczna kontrola dostarczania środka znieczulającego, aby uzyskać: Zadowalające znieczulenie u pacjentów oddychających spontanicznie podczas zabiegu chirurgicznego aepEX był pierwszym systemem, dla którego wykazano automatyczną kontrolę znieczulenia

64 aepEX Korzyści Spełnia kryteria Złotego standardu Mały
Łatwy w obsłudze Mocna i sprawdzona technologia Wyniki zgodne dla większości środków znieczulających Brak wpływu temperatury ciała pacjenta na wyniki Jasno zdefiniowana wartość progowa przebudzenia/uśpienia Korzyści urządzenia aepEX są następujące Małe urządzenie, idealne do stosowania w zatłoczonym miejscu oraz łatwe do przeniesienia do miejsca użycia Łatwość obsługi – tylko trzy przyciski i brak konieczności kalibracji dla pacjenta Mocna i sprawdzona technologia – 10 lat doświadczeń Wyniki zgodne dla wszystkich powszechnie stosowanych środków znieczulających Temperatura ciała pacjenta nie wpływa na wyniki Jasno zdefiniowana wartość progowa wybudzenia/uśpienia

65 aepEX Głębokość znieczulenia
Pewność na wyciągnięcie ręki

66 aepEX Głębokość znieczulenia
Pewność na wyciągnięcie ręki


Pobierz ppt "Głębokość znieczulenia według Medical Device Management"

Podobne prezentacje


Reklamy Google