Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Katarzyna Kraszewska Małgorzata Bieńkowska. Spis treści: Podstawowe informacje o bibliografii slajd 3/4/5 Opis bibliograficzny książki (1 autor) slajd.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Katarzyna Kraszewska Małgorzata Bieńkowska. Spis treści: Podstawowe informacje o bibliografii slajd 3/4/5 Opis bibliograficzny książki (1 autor) slajd."— Zapis prezentacji:

1 Katarzyna Kraszewska Małgorzata Bieńkowska

2 Spis treści: Podstawowe informacje o bibliografii slajd 3/4/5 Opis bibliograficzny książki (1 autor) slajd 5 Opis bibliograficzny książki (2-3 autorów) slajd 6 Opis bibliograficzny pracy zbiorowej slajd 7 Opis bibliograficzny fragmentu książki slajd 8/9 Opis bibliograficzny fragmentu pracy zbiorowej slajd 10 Opis bibliograficzny artykułu z czasopisma slajd 11 Opis bibliograficzny wywiadu z czasopisma slajd 12 Opis bibliograficzny recenzji z czasopisma slajd 13 Opis bibliograficzny dokumentu elektronicznego slajd 14 Opis bibliograficzny strony w internecie slajd 15 Opis bibliograficzny nagrania muzycznego slajd 16 Opis bibliograficzny materiałów ikonograficznych slajd 17/18/19

3 Bibliografia załącznikowa – wykaz książek i innych źródeł informacji wykorzystanych przez autora w przygotowaniu pracy. W prezentacji maturalnej bibliografia dzieli się na dwie części: 1. Literatura podmiotu – wykaz dzieł literackich omawianych w prezentacji 1. Literatura przedmiotu – wykaz opracowań dzieł literackich i innych tekstów służących jako pomoc naukowa w przygotowaniu prezentacji

4 Podstawowe zasady tworzenia bibliografii: Wszystkie dane przejmujemy z autopsji, czyli z konkretnego egzemplarza książki. Opis musi zawierać elementy obowiązkowe. Poszczególne elementy opisu oddziela się dowolnym znakiem interpunkcyjnym. Obowiązuje absolutna konsekwencja w raz przyjętym sposobie zapisu.

5 Można skracać imię autora. Pomijamy oznaczenie numeru wydania w przypadku pierwszego wydania książki. W numerze wydania podajemy zawsze cyfry arabskie. Tytuł książki piszemy kursywą i bez cudzysłowu. Tytuł czasopisma piszemy w cudzysłowie. Autor książki to nie to samo co redaktor książki – nie wolno w miejscu autora wpisywać nazwiska redaktora/tłumacza/autora wstępu/autora posłowia itp. Rok wydania książki to nie to samo, co tzw. copyright [oznaczony symbolem ©], czyli rok przyznania praw autorskich – nie wolno w miejscu roku wydania wpisywać roku copyrightu. Jeśli w książce nie ma roku wydania lub numeru wydania, pomijamy ten element w opisie bibliograficznym. ISBN, czyli identyfikacyjny numer książki, nie występuje w książkach wydanych przed rokiem 1980-wtedy pomijamy ten element w opisie.

6 Elementy obowiązkowe opisu bibliograficznego książki: Autor (do trzech autorów), Tytuł, numer Wydania (z wyjątkiem pierwszego ), rok wydania, ISBN Reymont W.S., Chłopi, Wyd. 11, 2003, ISBN

7 Przykładowy opis bibliograficzny książki (2 lub 3 autorów): Mickiewicz A., Słowacki J., Norwid K., Kobieto! Boski diable, 1987, ISBN

8 Opis bibliograficzny pracy zbiorowej (czyli powyżej 3 autorów) Tytuł pracy zbiorowej, nr Wydania (z wyjątkiem pierwszego), rok wydania, ISBN np. Jan Kochanowski i epoka renesansu, 1984, ISBN X

9 Przykładowy opis bibliograficzny fragmentu książki: Autor, Tytuł, nr Wydania, rok, strony zawierające fragment Witkowska A., Literatura romantyzmu, 1986, s

10 Uwaga! Jeśli z danej książki wybierasz tylko jeden wiersz lub opowiadanie [z wielu, które w tej książce się znajdują], wtedy [wyjątkowo] zrób opis według następującej zasady: Autor wiersza/opowiadania, Tytuł wiersza/opowiadania W: Autor książki, Tytuł książki, nr Wydania, rok wydania, strony zawierające wiersz/opowiadanie np.: Żeromski S., Siłaczka W: Żeromski S., Opowiadania, 1983, s Szymborska W., Głos w sprawie pornografii W: Szymborska W., Widok z ziarnkiem piasku, 1996, s

11 Opis bibliograficzny fragmentu pracy zbiorowej: Autor fragmentu, Tytuł fragmentu, Tytuł pracy zbiorowej, nr Wydania (gdy kolejne), rok wydania, strony zawierające dany fragment np.: Cytowska M., Horacy w twórczości Kochanowskiego W: Jan Kochanowski i epoka renesansu, 1984, s Uwaga: litera W w opisie sygnalizuje, że wymieniony po jej lewej stronie tekst/fragment znajduje się w książce, której dane podajemy po prawej stronie litery W.

12 Elementy opisu bibliograficznego artykułu z czasopisma: Autor artykułu, Tytuł artykułu, Tytuł czasopisma (w cudzysłowie), rok, numer, strony Stasiak P., Jak Photoshop zmienił nasze życie. Polityka 2012, nr 34, s

13 Przykładowy opis bibliograficzny wywiadu z czasopisma Pamuk O.,Ludzkość to zwierzęta literackie. Rozm. J. Sobolewska, P. Stasiak. Polityka 2012, nr 36, s.80-83

14 Przykładowy opis bibliograficzny recenzji z czasopisma: Tylicka B., Pomocnik maturzysty, Rec. J. Siwy, Nowe Książki 2004, nr 12, s

15 Elementy opisu bibliograficznego dokumentu elektronicznego: Autor, Tytuł,Nośnik [online, CD-ROM], Wersja, Miejsce wydania, Wydawca, Rok wydania, Data aktualizacji. Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych [CD-ROM], Wersja Łódź, PRO-media CD, 1998

16 Przykładowy opis bibliograficzny strony z internetu: W przypadku dokumentów online: adres internetowy i data dostępu: Serwis polonistyczny Hamlet [online]. mouse.pl, dostęp dn http://hamlet.pro.e- mouse.pl

17 Elementy opisu bibliograficznego nagrania muzycznego: Autor, Tytuł nagrania, Miejsce wydania, Nazwa i numer producenta Czajkowski P., Symfonia I g-moll Zimowe marzenia, Warszawa, Polskie Nagrania Muza SXL 0907

18 Elementy opisu bibliograficznego materiałów ikonograficznych: Oryginalne Autor, Tytuł, Określenie techniki wykonania, Data powstania dzieła, Miejsce przechowywania dzieła Witkiewicz S.I., Portret Michała Choromańskiego, pastel, 1930, Muzeum Narodowe we Wrocławiu

19 Reprodukcje Autor, Tytuł, opis dokumentu, w którym jest zamieszczona reprodukcja [Autor książki, Tytuł książki, numer Wydania, rok wydania, ISBN] np. Dunikowski X., Tchnienie W: Polskie życie artystyczne przełomu XIX/XX w., 1987, ISBN

20 Przykładowy opis bibliograficzny obrazu zamieszczonego w czasopiśmie: Matisse H., Portret kobiety, Plastyka 1991, nr 3, s. 6

21 Przykładowa bibliografia załącznikowa maturzysty: Jan Iksiński 4 TM4 BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA Temat: Negatywny bohater, czarny charakter. Ukaż sposób i cel kreowania takich postaci w dziełach literackich. I. Literatura podmiotu: 1. Dostojewski F., Zbrodnia i kara, 2002, ISBN Moczarski K., Rozmowy z katem, 1985, ISBN Szekspir W., Makbet, ISBN II. Literatura przedmiotu: 1. Polańczyk D., Makbet W. Szekspira, 2000, ISBN Polańczyk D., Zbrodnia i kara Fiodora Dostojewskiego, 2000, ISBN Stanisławski P., Rozmowy z katem Kazimierza Moczarskiego, 2002, ISBN PODPIS

22 Dziękuj emy za uwagę, mam y nadzieję, że ta prezentacja pomoże prawidłowo sporządzić bibliografię.


Pobierz ppt "Katarzyna Kraszewska Małgorzata Bieńkowska. Spis treści: Podstawowe informacje o bibliografii slajd 3/4/5 Opis bibliograficzny książki (1 autor) slajd."

Podobne prezentacje


Reklamy Google