Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Historia Ratusz MCK Gazeta Burmistrz Muzeum Ziemi Czarnkowskiej Szkoły Galeria.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Historia Ratusz MCK Gazeta Burmistrz Muzeum Ziemi Czarnkowskiej Szkoły Galeria."— Zapis prezentacji:

1

2

3 Historia Ratusz MCK Gazeta Burmistrz Muzeum Ziemi Czarnkowskiej Szkoły Galeria

4 Pierwsze wzmianki o Czarnkowie pochodzą z XII wieku (kronika Galla Anonima). W XIII wieku - siedziba kasztelanii. W końcu XIII w. Czarnków został nadany przez Władysława Łokietka możnemu rodowi Nałęczów, którzy od nazwy miasta przyjęli nazwisko Czarnkowskich. Nałęczowie na miejscu dawnego grodu lub w jego pobliżu wznieśli zamek, a w miejscu dawnej osady targowej nastąpiła lokacja miasta (prawdopodobnie w 1. połowie XIV wieku)

5 Czarnkowski ratusz mieści się przy Placu Wolności (Rynku). Jest to budowla eklektyczna wybudowana w połowie XIX wieku. Budowla została wpisana do rejestru zabytków 3 kwietnia 1963 roku. Obecnie siedziba Urzędu Miasta.

6 PONIEDZIAŁEK 15.00 - Zespół Taneczny "Balans" szkoła podstawowa kl. IV-VI (instruktor Anna Geremek) 16.00 - Uniwersytet III Wieku (opiekun Stefania Neldner) 16.30 - Sekcja Brydża Sportowego (opiekun Rafał Junik) 17.00 - Zespół Pa- marsze "Magdalenki" (instruktor Magdalena Kurzac) WTOREK 15.00 - Zajęcia plastyczne szkoła podstawowa kl. I-III (instruktor Wanda Dylla) 16.00 - Rytmika zajęcia ruchowe dla dzieci od 4 do 6 lat (instruktor Ilona Koźma - Kurkiewicz) 19.00 - Chór Męski "Harmonia" (dyrygent Michał Górzny) ŚRODA 13.00 - Zespół "Aplauz" warsztaty wokalne (instruktor Maria Gęsicka) 15.00 - Zespół Taneczny "Balans" szkoła podstawowa kl. I-III (instruktor Anna Geremek) 15.00 - Amatorski Ruch Artystyczny ARA (instruktor Grażyna Rębarz) 17.00 - Orkiestra dęta (kapelmistrz Tadeusz Kurzac) 17.00 - Dyskusyjny Klub Filmowy (instruktor Paweł Zajda) CZWARTEK 15.00 - Zajęcia plastyczne szkoła podstawowa kl. IV-VI i młodzież (instruktor Wanda Dylla) 16.00 - Studio piosenki (instruktor Michał Górzny) 19.00 - Chór Męski "Harmonia" (dyrygent Michał Górzny) PIĄTEK 15.30 - Zespół Taneczny "Balans" gimnazjum, szkoły średnie (instruktor Anna Geremek) 17.00 - Klub Szachowy (opiekun Magdalena Łysiak - Półtorak) 18.00 - Grupa teatralna (instruktorzy: Lidia Albin, Alina Wawrzyniak) 19.00 - Rowerowa Sekcja Turystyczna (instruktor Paweł Zajda)

7 Wydawca - Miejskie Centrum Kultury w Czarnkowie. Adres Redakcji - 64-700 Czarnków, ul. Kościuszki 60, tel. (67) 255-25-42, (67)255-26-51, fax. (67) 255-25-28, e-mail: NadnoteckieEcha@poczta.onet.pl Redagują: Redaktor Naczelny - Jan Pertek Zastępca Redaktora Naczelnego - Marek Ambicki Sekretarz Redakcji - Ilona Koźma-Kurkiewicz Operator DTP - Marcin Małecki Grafik - Grażyna Rębarz Współpracują: P. Jędraszczak, Z. Barnaś, H. Gurda, G. Halicka, P. Zajda. Projekt graficzny i opracowanie komputerowe - Marcin Małecki Druk - Zakład Poligraficzny STS, 64-700 Czarnków, ul. Kościuszki 28, tel. (067) 255-27-74

8 Burmistrz: Franciszek Strugała tel, (067) 255-25-00 fax (067) 255-26-77 E-Mail: burmistrz@czarnkow.pl

9 tel.: 0 67 255 59 81 adres: 64-700, Czarnków, Wroniecka 32 woj. wielkopolskie mail: muzeum.czarnkow@neostrada.pl godziny otwarcia: poniedziałek - piątek: 10-16 sobota: 11-16

10 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza Gimnazjum Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Janka z Czarnkowa Liceum Ogólnokształcące im. Janka z Czarnkowa Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Nojego

11 Dzieje Szkoły Podstawowej Nr 1 w Czarnkowie związane są nierozłącznie z dziejami miasta Czarnkowa, z jego wzlotami i upadkami. W 1945 roku po sześcioletnim okresie okupacji wznowiono naukę w dwóch budynkach szkolnych, pochodzących z końca XIX wieku, położonych przy ulicy Wronieckiej 28 i 30. Zorganizowana szkoła liczyła 508 uczniów. Patronem Szkoły Podstawowej nr 1 w Czarnkowie jest Henryk Sienkiewicz. Wcześniej, przez około 10 lat, po rezygnacji z poprzedniego patrona, gen. Karola Świerczewskiego placówka była bezimienna. Z inicjatywy dyrekcji, grona pedagogicznego, rodziców oraz uczniów postanowiono ten stan zmienić.

12 CELE I ZADANIA SZKOŁY Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły. Stwarza warunki do wyrównywania braków z przedmiotów w ramach zajęć dydaktyczno – wyrównawczych. Umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kształcenia. Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające zrealizowaniu celów i zasad przyjętych w programie wychowawczym we współpracy z domem rodzinnym, parafią i organizacjami młodzieżowymi stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów.

13 Jan z Czarnkowa (Jancone de Czarnekow) ur. ok. 1325 - 30r., zwany też Jankiem, był synem Bogumiła, wójta czarnkowskiego, komendanta straży broniącej ludnoœć przed ciągłymi najazdami margrabiów brandenburskich.

14 Informujemy, że od września 2009 r. w naszej szkole uruchomiony zostanie nowy kierunek kształcenia. Młodzież kończąca gimnazjum, będzie mogła wybrać nowoczesny i bardzo przyszłościowy zawód: technik mechatronik.

15

16 Dziękuję za obejrzenie prezentacji!!! Prezentację wykonała Agnieszka Horoszkiewicz z klasy 6d.


Pobierz ppt "Historia Ratusz MCK Gazeta Burmistrz Muzeum Ziemi Czarnkowskiej Szkoły Galeria."

Podobne prezentacje


Reklamy Google