Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Historia Ratusz MCK Gazeta Burmistrz Muzeum Ziemi Czarnkowskiej Szkoły Galeria.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Historia Ratusz MCK Gazeta Burmistrz Muzeum Ziemi Czarnkowskiej Szkoły Galeria."— Zapis prezentacji:

1

2 Historia Ratusz MCK Gazeta Burmistrz Muzeum Ziemi Czarnkowskiej Szkoły Galeria

3 Pierwsze wzmianki o Czarnkowie pochodzą z XII wieku (kronika Galla Anonima). W XIII wieku - siedziba kasztelanii. W końcu XIII w. Czarnków został nadany przez Władysława Łokietka możnemu rodowi Nałęczów, którzy od nazwy miasta przyjęli nazwisko Czarnkowskich. Nałęczowie na miejscu dawnego grodu lub w jego pobliżu wznieśli zamek, a w miejscu dawnej osady targowej nastąpiła lokacja miasta (prawdopodobnie w 1. połowie XIV wieku)

4 Czarnkowski ratusz mieści się przy Placu Wolności (Rynku)
Czarnkowski ratusz mieści się przy Placu Wolności (Rynku). Jest to budowla eklektyczna wybudowana w połowie XIX wieku. Budowla została wpisana do rejestru zabytków 3 kwietnia 1963 roku. Obecnie siedziba Urzędu Miasta.

5 PONIEDZIAŁEK 15. 00 - Zespół Taneczny "Balans" szkoła podstawowa kl
PONIEDZIAŁEK Zespół Taneczny "Balans" szkoła podstawowa kl. IV-VI (instruktor Anna Geremek) Uniwersytet III Wieku (opiekun Stefania Neldner) Sekcja Brydża Sportowego (opiekun Rafał Junik) Zespół Pa- marsze "Magdalenki" (instruktor Magdalena Kurzac) WTOREK Zajęcia plastyczne szkoła podstawowa kl. I-III (instruktor Wanda Dylla) Rytmika zajęcia ruchowe dla dzieci od 4 do 6 lat (instruktor Ilona Koźma - Kurkiewicz) Chór Męski "Harmonia" (dyrygent Michał Górzny) ŚRODA Zespół "Aplauz" warsztaty wokalne (instruktor Maria Gęsicka) Zespół Taneczny "Balans" szkoła podstawowa kl. I-III (instruktor Anna Geremek) Amatorski Ruch Artystyczny ARA (instruktor Grażyna Rębarz) Orkiestra dęta (kapelmistrz Tadeusz Kurzac) Dyskusyjny Klub Filmowy (instruktor Paweł Zajda) CZWARTEK Zajęcia plastyczne szkoła podstawowa kl. IV-VI i młodzież (instruktor Wanda Dylla) Studio piosenki (instruktor Michał Górzny) Chór Męski "Harmonia" (dyrygent Michał Górzny) PIĄTEK Zespół Taneczny "Balans" gimnazjum, szkoły średnie (instruktor Anna Geremek) Klub Szachowy (opiekun Magdalena Łysiak - Półtorak) Grupa teatralna (instruktorzy: Lidia Albin, Alina Wawrzyniak) Rowerowa Sekcja Turystyczna (instruktor Paweł Zajda)

6 Wydawca - Miejskie Centrum Kultury w Czarnkowie
Wydawca - Miejskie Centrum Kultury w Czarnkowie. Adres Redakcji Czarnków, ul. Kościuszki 60, tel. (67) , (67) , fax. (67) , Redagują: Redaktor Naczelny - Jan Pertek Zastępca Redaktora Naczelnego - Marek Ambicki Sekretarz Redakcji - Ilona Koźma-Kurkiewicz Operator DTP - Marcin Małecki Grafik - Grażyna Rębarz Współpracują: P. Jędraszczak, Z. Barnaś, H. Gurda, G. Halicka, P. Zajda. Projekt graficzny i opracowanie komputerowe - Marcin Małecki Druk - Zakład Poligraficzny STS, Czarnków, ul. Kościuszki 28, tel. (067)

7 Burmistrz: Franciszek Strugała tel, (067) fax (067)

8 tel. : 0 67 255 59 81 adres: 64-700, Czarnków, Wroniecka 32 woj
tel.: adres: , Czarnków, Wroniecka 32 woj. wielkopolskie mail: godziny otwarcia: poniedziałek - piątek: sobota: 11-16

9 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza
Gimnazjum Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Janka z Czarnkowa Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Nojego

10 Dzieje Szkoły Podstawowej Nr 1 w Czarnkowie związane są nierozłącznie z dziejami miasta Czarnkowa, z jego wzlotami i upadkami. W 1945 roku po sześcioletnim okresie okupacji wznowiono naukę w dwóch budynkach szkolnych, pochodzących z końca XIX wieku, położonych przy ulicy Wronieckiej 28 i 30. Zorganizowana szkoła liczyła 508 uczniów    Patronem Szkoły Podstawowej nr 1 w Czarnkowie jest Henryk Sienkiewicz. Wcześniej, przez około 10 lat, po rezygnacji z poprzedniego patrona, gen. Karola Świerczewskiego placówka była bezimienna. Z inicjatywy dyrekcji, grona pedagogicznego, rodziców oraz uczniów postanowiono ten stan zmienić.

11 CELE I ZADANIA SZKOŁY Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły. Stwarza warunki do wyrównywania braków z przedmiotów w ramach zajęć dydaktyczno – wyrównawczych. Umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kształcenia. Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające zrealizowaniu celów i zasad przyjętych w programie wychowawczym we współpracy z domem rodzinnym, parafią i organizacjami młodzieżowymi stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów.

12 Jan z Czarnkowa (Jancone de Czarnekow) ur. ok. 1325 - 30r
Jan z Czarnkowa (Jancone de Czarnekow) ur. ok r., zwany też Jankiem, był synem Bogumiła, wójta czarnkowskiego, komendanta straży broniącej ludnoœć przed ciągłymi najazdami margrabiów brandenburskich.

13 Informujemy, że od września 2009 r
Informujemy, że od września 2009 r. w naszej szkole uruchomiony zostanie nowy kierunek kształcenia. Młodzież kończąca gimnazjum, będzie mogła wybrać nowoczesny i bardzo przyszłościowy zawód: technik mechatronik.

14

15 Dziękuję za obejrzenie prezentacji
Dziękuję za obejrzenie prezentacji!!! Prezentację wykonała Agnieszka Horoszkiewicz z klasy 6d.


Pobierz ppt "Historia Ratusz MCK Gazeta Burmistrz Muzeum Ziemi Czarnkowskiej Szkoły Galeria."

Podobne prezentacje


Reklamy Google