Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Historia Ratusz MCK Gazeta Burmistrz Muzeum Ziemi Czarnkowskiej Szkoły Galeria.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Historia Ratusz MCK Gazeta Burmistrz Muzeum Ziemi Czarnkowskiej Szkoły Galeria."— Zapis prezentacji:

1

2

3 Historia Ratusz MCK Gazeta Burmistrz Muzeum Ziemi Czarnkowskiej Szkoły Galeria

4 Pierwsze wzmianki o Czarnkowie pochodzą z XII wieku (kronika Galla Anonima). W XIII wieku - siedziba kasztelanii. W końcu XIII w. Czarnków został nadany przez Władysława Łokietka możnemu rodowi Nałęczów, którzy od nazwy miasta przyjęli nazwisko Czarnkowskich. Nałęczowie na miejscu dawnego grodu lub w jego pobliżu wznieśli zamek, a w miejscu dawnej osady targowej nastąpiła lokacja miasta (prawdopodobnie w 1. połowie XIV wieku)

5 Czarnkowski ratusz mieści się przy Placu Wolności (Rynku). Jest to budowla eklektyczna wybudowana w połowie XIX wieku. Budowla została wpisana do rejestru zabytków 3 kwietnia 1963 roku. Obecnie siedziba Urzędu Miasta.

6 PONIEDZIAŁEK Zespół Taneczny "Balans" szkoła podstawowa kl. IV-VI (instruktor Anna Geremek) Uniwersytet III Wieku (opiekun Stefania Neldner) Sekcja Brydża Sportowego (opiekun Rafał Junik) Zespół Pa- marsze "Magdalenki" (instruktor Magdalena Kurzac) WTOREK Zajęcia plastyczne szkoła podstawowa kl. I-III (instruktor Wanda Dylla) Rytmika zajęcia ruchowe dla dzieci od 4 do 6 lat (instruktor Ilona Koźma - Kurkiewicz) Chór Męski "Harmonia" (dyrygent Michał Górzny) ŚRODA Zespół "Aplauz" warsztaty wokalne (instruktor Maria Gęsicka) Zespół Taneczny "Balans" szkoła podstawowa kl. I-III (instruktor Anna Geremek) Amatorski Ruch Artystyczny ARA (instruktor Grażyna Rębarz) Orkiestra dęta (kapelmistrz Tadeusz Kurzac) Dyskusyjny Klub Filmowy (instruktor Paweł Zajda) CZWARTEK Zajęcia plastyczne szkoła podstawowa kl. IV-VI i młodzież (instruktor Wanda Dylla) Studio piosenki (instruktor Michał Górzny) Chór Męski "Harmonia" (dyrygent Michał Górzny) PIĄTEK Zespół Taneczny "Balans" gimnazjum, szkoły średnie (instruktor Anna Geremek) Klub Szachowy (opiekun Magdalena Łysiak - Półtorak) Grupa teatralna (instruktorzy: Lidia Albin, Alina Wawrzyniak) Rowerowa Sekcja Turystyczna (instruktor Paweł Zajda)

7 Wydawca - Miejskie Centrum Kultury w Czarnkowie. Adres Redakcji Czarnków, ul. Kościuszki 60, tel. (67) , (67) , fax. (67) , Redagują: Redaktor Naczelny - Jan Pertek Zastępca Redaktora Naczelnego - Marek Ambicki Sekretarz Redakcji - Ilona Koźma-Kurkiewicz Operator DTP - Marcin Małecki Grafik - Grażyna Rębarz Współpracują: P. Jędraszczak, Z. Barnaś, H. Gurda, G. Halicka, P. Zajda. Projekt graficzny i opracowanie komputerowe - Marcin Małecki Druk - Zakład Poligraficzny STS, Czarnków, ul. Kościuszki 28, tel. (067)

8 Burmistrz: Franciszek Strugała tel, (067) fax (067)

9 tel.: adres: , Czarnków, Wroniecka 32 woj. wielkopolskie mail: godziny otwarcia: poniedziałek - piątek: sobota: 11-16

10 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza Gimnazjum Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Janka z Czarnkowa Liceum Ogólnokształcące im. Janka z Czarnkowa Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Nojego

11 Dzieje Szkoły Podstawowej Nr 1 w Czarnkowie związane są nierozłącznie z dziejami miasta Czarnkowa, z jego wzlotami i upadkami. W 1945 roku po sześcioletnim okresie okupacji wznowiono naukę w dwóch budynkach szkolnych, pochodzących z końca XIX wieku, położonych przy ulicy Wronieckiej 28 i 30. Zorganizowana szkoła liczyła 508 uczniów. Patronem Szkoły Podstawowej nr 1 w Czarnkowie jest Henryk Sienkiewicz. Wcześniej, przez około 10 lat, po rezygnacji z poprzedniego patrona, gen. Karola Świerczewskiego placówka była bezimienna. Z inicjatywy dyrekcji, grona pedagogicznego, rodziców oraz uczniów postanowiono ten stan zmienić.

12 CELE I ZADANIA SZKOŁY Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły. Stwarza warunki do wyrównywania braków z przedmiotów w ramach zajęć dydaktyczno – wyrównawczych. Umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kształcenia. Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające zrealizowaniu celów i zasad przyjętych w programie wychowawczym we współpracy z domem rodzinnym, parafią i organizacjami młodzieżowymi stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów.

13 Jan z Czarnkowa (Jancone de Czarnekow) ur. ok r., zwany też Jankiem, był synem Bogumiła, wójta czarnkowskiego, komendanta straży broniącej ludnoœć przed ciągłymi najazdami margrabiów brandenburskich.

14 Informujemy, że od września 2009 r. w naszej szkole uruchomiony zostanie nowy kierunek kształcenia. Młodzież kończąca gimnazjum, będzie mogła wybrać nowoczesny i bardzo przyszłościowy zawód: technik mechatronik.

15

16 Dziękuję za obejrzenie prezentacji!!! Prezentację wykonała Agnieszka Horoszkiewicz z klasy 6d.


Pobierz ppt "Historia Ratusz MCK Gazeta Burmistrz Muzeum Ziemi Czarnkowskiej Szkoły Galeria."

Podobne prezentacje


Reklamy Google