Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DZIAŁALNOŚĆ PROFILAKTYCZNA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 45 W BYTOMIU

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DZIAŁALNOŚĆ PROFILAKTYCZNA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 45 W BYTOMIU"— Zapis prezentacji:

1 DZIAŁALNOŚĆ PROFILAKTYCZNA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 45 W BYTOMIU

2 Corocznie bierzemy udział w różnorodnych kampaniach, projektach, programach na rzecz szeroko rozumianego bezpieczeństwa naszych uczniów. Korelują one z Programem Profilaktycznym i Wychowawczym Szkoły corocznie uaktualnianym.

3 CELE OGÓLNE DZIAŁALNOŚCI PROFILAKTYCZNEJ W SP 45 W BYTOMIU
Wyposażenie w wiedzę na temat zagrożeń. Wyrabianie umiejętności rozpoznawania i przeciwdziałania zagrożeniom. Upowszechnienie zasad bezpiecznego i właściwego zachowania się we wszystkich aspektach życia. Promowanie bezpiecznych zachowań poprzez akcje, konkursy, programy, kampanie.

4 PROJEKTY, PROGRAMY, KAMPANIE REALIZOWANE W SP 45 W BYTOMIU W LATACH 2006-2009
Stop cyberprzemocy Szkoła bez przemocy Program profilaktyczny „Bezpieczeństwo w sieci” Dzień Bezpiecznego Internetu Program „Czuję się bezpiecznie” Szkolny Program Profilaktyki Akcja profilaktyczna „Bezpieczny mieszkaniec” Szkolna Akcja Profilaktyczna

5 KAMPANIA SPOŁECZNA STOP CYBERPRZEMOCY
W ramach kampanii „Dziecko w sieci” prowadzona jest akcja pod hasłem „STOP cyberprzemocy” poświęcona problemowi przemocy rówieśniczej z użyciem mediów elektronicznych. W ramach zajęć godzin wychowawczych uczniowie klas IV-VI na spotkaniach z pedagogiem szkolnym rozmawiali o problemie, zobaczyli film przedstawiający przypadek cyberprzemocy oraz nauczyli się, jak reagować na takie przypadki wśród rówieśników.

6 KAMPANIA SPOŁECZNA SZKOŁA BEZ PRZEMOCY
Nasza szkoła bierze udział w Kampanii „Szkoła bez przemocy” od początku akcji czyli w latach 2006/7, 2007/8, 2008/9. Cel główny: Wyposażenie uczniów w niezbędne i zarazem proste „narzędzia” i techniki mające wspomóc młodych ludzi w rozwiązywaniu konfliktów i nieporozumień wynikających z nietolerancji, niezrozumienia, różnic poglądów i wszelkich zachowań wywołujących agresję. Przykładowe działania: Rozwiązywanie problemów bez użycia przemocy na przykładzie przedstawienia interaktywnego Krakowskiego Teatru Profilaktyki ”Horyzont” pt. „Twój demon – AGRESJA” (2008). Zajęcia z pedagogiem szkolnym wykorzystujące prezentacje multimedialne na temat rozwiązywania konfliktów bez użycia agresji oraz kształtowania właściwych postaw (2007).

7 PROGRAM PROFILAKTYCZNY „BEZPIECZEŃSTWO W SIECI”
Już widać efekty realizacji programu „Bezpieczeństwo w sieci”. Zajęcia przeprowadzane na godzinach wychowawczych i podczas lekcji informatyki wpływają na świadome korzystanie z Internetu i jego zawartości. Uczniowie przygotowują własne prezentacje multimedialne korzystając z różnych źródeł wiedzy. Uczniowie pod kierunkiem nauczyciela poznają ciekawe strony: Biorą udział w konkursach sprawdzających ich wiedzę i umiejętności informatyczne. Nauczyciele na bieżąco są informowani o zagrożeniach w sieci. Poznają nowe programy antywirusowe i zabezpieczające działające w szkole. Rodzice wypełnili ankietę na temat korzystania z komputera przez dzieci i zostali poinformowani o jej wynikach.

8 PROGRAMY ZABEZPIECZAJĄCE
Wszystkie komputery zabezpieczone są programem antywirusowym Kaspersky Anti-Virus 7.0, który zapewnia ochronę przed wszystkimi zagrożeniami internetowymi. Program Opiekun Ucznia zapewnia bezpieczeństwo uczniom korzystającym w szkole z sieci oraz ułatwia pracę nauczycielowi, gdyż posiada opcję filtrowania treści internetowych. Program CENZOR zapewnia bezpieczeństwo uczniom korzystającym w szkole z sieci oraz ułatwia pracę nauczycielowi, gdyż posiada opcję filtrowania treści internetowych.

9 DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU 2009
Nasza szkoła włączyła się w tym roku w obchody Międzynarodowego Dnia Bezpiecznego Internetu organizowanego z inicjatywy Komisji Europejskiej przez Fundację Dzieci Niczyje i NASK. W tym roku DBI obchodzony jest 10 lutego, a u nas w szkole przez cały luty. Zdobyliśmy wiedzę na temat bezpieczeństwa w sieci i zagrożeń internetowych, wykonaliśmy gazetki tematyczne, już wiemy jak radzić sobie z cyberprzemocą. Sprawdzaliśmy swoją wiedzę i umiejętności w konkursach przygotowanych dla poszczególnych klas.

10 PROGRAM DLA KLAS I-III „CZUJĘ SIĘ BEZPIECZNIE”
Program „Czuję się bezpiecznie” realizowany jest we współpracy z Komenda Miejską Policji i adresowany do uczniów klas młodszych szkoły podstawowej. W ramach corocznych akcji prowadzone są spotkania z Policjantem Wydziału Ruchu Drogowego, propagowana jest wiedza na temat bezpiecznych postaw i zachowań, organizowane konkursy szkolne i miejskie. Przykładowe działania: Szkolny etap II edycji Miejskiego Konkursu „Chcę być bezpieczny”. (2008/9) – W. Stosur będzie nas reprezentowała w etapie miejskim. Konkurs Wiedzy „Co najmłodsi wiedzą o bezpieczeństwie”. (2008/9) Szkolny Konkurs Plastyczno-Techniczny „Jestem bezpieczny na drodze”. (2008/9) I edycja Miejskiego Konkursu „Chcę być bezpieczny” – III miejsce P. Olesiak z kl.3a (2007/8) Szkolny Konkurs Plastyczny „Jestem widoczny – jestem bezpieczny”. (2007/8) Uczymy się prawidłowo informować o wypadku – telefony alarmowe. (2006/7)

11 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI – WSPÓŁPRACA Z POLICJĄ I STRAŻĄ MIEJSKĄ
Spotkania Policji i Straży Miejskiej z uczniami w ramach akcji: Bezpieczeństwo na drodze (11-13 II 2008), Bądź świadomy i odpowiedzialny (23 X 2007). Spotkania Policjantów z Wydziału ds. Nieletnich z Rodzicami w ramach akcji prewencyjnych: Zasady odpowiedzialności rodziców za czyny karalne dzieci.( ) Szkolenia dla nauczycieli: Odpowiedzialność nieletnich za popełnione czyny zabronione. Współpraca Policji ze szkołą. (2006/7)

12 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI – WSPÓŁPRACA ZE STRAŻĄ POŻARNĄ
Co roku przypominanie są sygnały alarmowe obowiązujące w szkole i organizowane próbne ewakuacje na wypadek zagrożenia. Klasy młodsze biorą udział w wycieczkach do siedziby Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu, gdzie poznają życie i pracę strażaka oraz oglądają pokaz umiejętności strażackich. W ramach szkolnego festynu Straż Pożarna dała popis swoich możliwości technicznych oraz informowała o konieczności zapobiegania pożarom. Przykładowe działania edukacyjne: XI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego KLĘSKA - POWÓDŹ CZY HURAGAN - STRAŻ POŻARNA CI POMAGA - I miejsce: K. Barczak 1a oraz W. Ostafin 1c. Przejście do etapu wojewódzkiego (2008/9) Konkurs wewnatrzszkolny „Kiedy dzwonić po straż pożarną” (2006/7)

13 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI – WSPÓŁPRACA Z MIEJSKIM ODDZIAŁEM PCK
W ramach akcji „Uczymy się ratować” co roku wszyscy uczniowie klas starszych biorą udział w szkoleniach z zakresu Udzielania Pierwszej Pomocy. Uczniowie zapoznają się ze schematem postępowania w razie wypadku: zabezpieczenie miejsca wypadku, wezwanie pomocy, sprawdzenie reakcji poszkodowanego i podjęcie działań w zakresie pierwszej pomocy. Uczniowie ćwiczą praktycznie sprawdzanie reakcji osoby poszkodowanej, układanie osoby poszkodowanej – oddychającej w pozycji bezpiecznej (bocznej), ćwiczą na fantomie umiejętność wykonywania Resuscytacji Krążeniowo Oddechowej w seriach 30 ucisków : 2 wdechy. Corocznie odbywają się zajęcia przypominające i utrwalające nabyte umiejętności udzielania pierwszej pomocy.

14 AKCJA PROFILAKTYCZNA Bezpieczny mieszkaniec
Temat główny: Bezpieczne użytkowanie urządzeń elektrycznych i gazowych w trosce o bezpieczeństwo swoje i innych Organizator: Górnośląska Spółka Gazownictwa i firma Vattenfall Akcja przeznaczona dla uczniów klas I-III (2007/8) Cel główny: Promowanie bezpieczeństwa Przebieg akcji: Zapoznanie z prawidłowo zamontowaną instalacją elektryczna i gazową. Bezpieczne korzystanie z urządzeń elektrycznych i gazowych. Zagrożenia wynikające z niewłaściwego użytkowania takich urządzeń lub z urządzeń wadliwych (porażenia prądem, pożary, etc). Konkurs plastyczny Bezpiecznie korzystam z urządzeń gazowych i elektrycznych.

15 SZKOLNA AKCJA PROFILAKTYCZNA BEZPIECZNIEJ W SZKOLE
Cel główny: Promowanie bezpiecznych zachowań w szkole. Cel szczegółowy: Poprawa bezpieczeństwa na korytarzach szkoły. Oznakowanie schodów i miejsc kolizyjnych znakami umownymi. Właściwe zachowanie się podczas przerw – pogadanki w klasach. Kształcenie nawyków chodzenia prawą stroną: Ciągle łapie Cię obawa, czy idąc po schodach Twoja strona jest lewa, czy prawa? Teraz problem z głowy mamy! Na schodach znaczki poprzyklejamy. Tam, gdzie kółko czerwone i strzałka biała – będzie chodziła szkoła cała.

16 DZIĘKUJEMY OPRACOWAŁA: mgr Klaudia Świtała


Pobierz ppt "DZIAŁALNOŚĆ PROFILAKTYCZNA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 45 W BYTOMIU"

Podobne prezentacje


Reklamy Google