Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Krótki przewodnik po mieście Zapraszamy na przedstawienie!

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Krótki przewodnik po mieście Zapraszamy na przedstawienie!"— Zapis prezentacji:

1 Krótki przewodnik po mieście Zapraszamy na przedstawienie!
Kawiarenka Poniatowa Krótki przewodnik po mieście Zapraszamy na przedstawienie! Idź do menu

2 Na dobry początek: Rozwinięcie akcji: I na deserek: Mapka
Historia miasta Na dobry początek: Rozwinięcie akcji: I na deserek: Sport i rekreacja Hotele itp. Szkoły Kultura Wyjście ewakuacyjne Quiz o Poniatowej (i nie tylko…)

3 Nazywam się Robert Makowski – Ogórek i jestem z Poniatowej
Nazywam się Robert Makowski – Ogórek i jestem z Poniatowej. Teraz omówię wam w skrócie historię mojego miasta. Oto i kalendarium: Ok. 1382: Powstanie wsi Poniatowa 1937 r.: Pierwsze budynki w mieście 1941: Urządzenie obozu zagłady 1943: Masowa egzekucja żydów 1962: Otrzymanie praw miejskich przez miasto Poniatowa Przełom lat 80’ i 90’: Upadek największej firmy poniatowskiej: EDY Chcesz wiedzieć więcej? Kliknij!

4 Teraz wam opowiem trochę szerzej o moim mieście
Teraz wam opowiem trochę szerzej o moim mieście. Dokładne ustalenie daty założenia wsi Poniatowa jest trudne, wiadomo jednak, że istniała już przed 1382 r. Dowodem tego jest dokument wystawiony 2 września tego roku przez Starostę Lubelskiego. Dokument ten nie dotyczy wprawdzie Poniatowej, ale podpisał go, w charakterze świadka, dziedzic, właściciel części wsi Poniatowa - niejaki Gotard. O okresie założenia Poniatowej można wnioskować również na podstawie dat powstania okolicznych wsi, np. wieś  Łubki założono w 1348 r. Wieś Poniatowa została założona w ramach prowadzonej przez Kazimierza Wielkiego polityki zasiedlania wschodnich ziem Polski. Lubelszczyzna obejmowała wówczas tereny przygraniczne, nękane przez najazdy, z tego też powodu osadnictwo było tu słabiej rozwinięte niż w innych regionach kraju. Od 1340 r. zaczęto przesiedlać na Lubelszczyznę rycerstwo, przede wszystkim z Małopolski, ówczesnego województwa krakowskiego i sandomierskiego. Szlachcie nadawano ziemię na własność, w zamian była zobowiązana do stawiania się na każde wezwanie zbrojne króla. W ten sposób, pod koniec XV w., na terenie Lubelszczyzny założono 178 wsi. Poniatowa powstała w wyniku takiej właśnie polityki. Idź dalej:

5 Źródła historyczne podają, że była to wieś drobnoszlachecka, należąca do kilku rodzin niezamożnej szlachty zagrodowej. Większość majątków zajmowała powierzchnię ok. jednego łana (tj. ok. 20 ha). W wyniku podziałów rodzinnych następowało dalsze rozdrobnienie. Na przełomie XV/XVI w. majątek szlachecki zajmował średnio powierzchnię ćwierć do połowy łana. Poniatową zamieszkiwała szlachta bezkmieca - nie mająca ludności poddanej. Od połowy XV wieku, drogą kupna, zastawu, dzierżawy czy też przejęcia za długi, majątki były przejmowane przez zamożniejszą szlachtę z innych rejonów. Od pierwszej połowy XV wieku w Poniatowej mieszkało kilka gałęzi rodziny Poniatowskich, różniących się między sobą przydomkami: Tłuk, Jarasz oraz Ciołek. Z tej ostatniej wywodzi się król Polski - Stanisław August Poniatowski.    Najprawdopodobniej rodzina Poniatowskich o przydomku Ciołek miała majątek ziemski we wsi Szczuczki. W roku 1454 niejaki Mikołaj Ciołek wydzierżawił łan ziemi na terenie wsi Poniatowa. Na początku XVII w. część rodziny Poniatowskich sprzedała swoje majątki i przeniosła się do województwa krakowskiego - właśnie z tej linii wywodził się Stanisław August Poniatowski, późniejszy król Polski. Chcesz wiedzieć jeszcze więcej? Kliknij!

6 Od pierwszej połowy XV wieku w Poniatowej mieszkało kilka gałęzi rodziny Poniatowskich, różniących się między sobą przydomkami: Tłuk, Jarasz oraz Ciołek. Z tej ostatniej wywodzi się król Polski - Stanisław August Poniatowski.    Najprawdopodobniej rodzina Poniatowskich o przydomku Ciołek miała majątek ziemski we wsi Szczuczki. W roku 1454 niejaki Mikołaj Ciołek wydzierżawił łan ziemi na terenie wsi Poniatowa. Na początku XVII w. część rodziny Poniatowskich sprzedała swoje majątki i przeniosła się do województwa krakowskiego - właśnie z tej linii wywodził się Stanisław August Poniatowski, późniejszy król Polski. Poniatowa jest młodym miastem. Pierwsze zabudowania powstały tu w 1937 roku, było to osiedle przyfabryczne przy państwowych "Zakładach Tele i Radiotechnicznych-Filia nr 2", których budowę rozpoczęto w ramach rządowego programu tworzenia Centralnego Okręgu Przemysłowego. Idź dalej! Kliknij!

7 Zakład należał do tej samej grupy przedsięwzięć inwestycyjnych przedwojennych polskich władz państwowych, co fabryki w Kraśniku i Świdniku, huta w Stalowej Woli. Produkcja "Zakładów Tele- i Radiotechnicznych" w Poniatowej miała być przeznaczona głównie na potrzeby wojskowe. W połowie 1939 roku uruchomiono montaż sprzętu radiowego. Niestety, rozpoczęcie produkcji w fabryce zbiegło się z początkiem II wojny światowej i okupacji niemieckiej. W pierwszym okresie okupacji były tu warsztaty naprawcze maszyn, później filia firmy Schneider. Od listopada 1941 roku Niemcy urządzili na terenie fabryki obóz dla jeńców radzieckich. W połowie następnego roku obóz został zlikwidowany, a prawie wszyscy jeńcy stracili życie (ok. 18 tys. osób). W październiku 1942 r. w miejscu niedawnego obozu jenieckiego oraz częściowo na terenie osiedla urządzono obóz pracy dla Żydów. Po roku przebywało ich tam już kilkanaście tysięcy. W listopadzie 1943 r. miała miejsce masowa egzekucja w której zginęło ok. 15 tys. Żydów. Niemcy opuścili ostatecznie teren fabryki i osiedla w lipcu 1944 r. Po kilku dniach pojawiła się tu jednostka Armii Radzieckiej. Utworzono warsztaty naprawcze, szpital i lotnisko polowe. Wojska radzieckie przeniosły się dalej na zachód, wraz z przesuwającym się frontem, na wiosnę 1945 r. Idź dalej! Kliknij!

8 18 lipca 1962 roku,  na mocy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów PRL, Poniatowa otrzymała prawa miejskie.    Lata siedemdziesiąte to intensywny rozwój miasta - powstają obiekty użyteczności publicznej, sklepy, punkty usługowe, dynamicznie wzrasta liczba mieszkańców, w szybkim tempie rozwija się budownictwo mieszkaniowe.  Aktualnie celem władz samorządowych miasta jest rozwój gospogarczy Poniatowej. Samorząd duży nacisk kładzie  na stworzenie sprzyjających warunków do rozwoju sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw. W 1995 roku powołano do życia Ośrodek Wspierania Biznesu, który został przekształcony w Agencje Rozwoju Lokalnego, Oddział Lubelskiej Fundacji Rozwoju. Regularnie odbywają się Fora Gospodarcze, których celem jest dostarczanie informacji niezbędnych do funkcjonowania przedsiębiorstw w dobie postępującej globalizacji. W dalszej części programu zobaczysz mapkę Poniatowej. Wejdź do specjalnej galerii: Historia Poniatowej

9

10 Oto i lista hoteli i noclegowni
Hotelik "Olivia" ul. Kraczewicka 15 Poniatowa tel. /0-81/ "Hotel Słowik" ul. Spacerowa 3 tel./ fax /0-81/ Gospodarstwo agroturystyczne Al. Wojska Polskiego 9 Poniatowa tel. /0-81/ ul. Henin 7 tel. /0-81/

11 Idź do specjalnej galerii zdjęć w kategorii: SPORT
Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Kraczewicka 31 tel, fax, (081) Miejski Klub Sportowy "Stal" ul. 11-listopada 21 tel. (0-81) , Uczniowski Klub Sportowy LO           ul. 11 Listopada 5 tel Szkolny Klub Pływacki "Meduza" ul. Kraczewicka Poniatowa tel   Historia sportu Do menu Idź do specjalnej galerii zdjęć w kategorii: SPORT

12 Działalność sportowo-rekreacyjną na terenie miasta od 1972 roku prowadzi Ośrodek Sportu i Rekreacji. W Poniatowej w sezonie letnim można wypoczywać nad zalewem miejskim. Osoby lubiące pływanie z pewnością chętnie skorzystają z wyodrębnionego z zalewu basenu. Na dzieci czeka plac zabaw oraz brodzik ze zjeżdżalniami wodnymi. Część akwenu jest wykorzystywana przez zwolenników rowerów wodnych. Nad  bezpieczeństwem osób wypoczywających nad zalewem czuwają ratownicy. Na obszarze podległym OSiR znajduje się: kryta pływalnia z basenem głównym o wym.: dł m; szer. - 12,5 m; gł. - 1,2 do 1,6 m oraz brodzikiem o wymiarach: 7,2 x 5,4 x 0,9 m, zalew o powierzchni 1,8 ha, w skład którego wchodzi: pływalnia o wymiarach 50 x 25 m, z brodzikiem; plac zabaw dla dzieci; plaża piaszczysta i trawiasta; boisko do siatkówki plażowej; w zimie lodowisko wypożyczalnia sprzętu wodnego (rowery wodne) stadion sportowy, obejmujący: boisko trawiaste do piłki nożnej, boisko treningowe do piłki nożnej, boiska do koszykówki i siatkówki oraz pawilon socjalny.  W 1951 roku w Poniatowej  powstał Robotniczy Klub Sportowy STAL. Początkowo zajęcia treningowo - wychowawcze z młodzieżą prowadzili społecznie trenerzy i działacze. Obecnie klub jest sponsorowany przez Gminę Poniatowa i w niewielkiej części przez Wojewódzką Federację Sportu w Lublinie.

13 W 2001 r. została zmieniona nazwa na Miejski Klub Sportowy "Stal"
W 2001 r. została zmieniona nazwa na Miejski Klub Sportowy "Stal". W MKS "Stal" trenują 4 drużyny piłkarskie: seniorzy, juniorzy starsi, juniorzy młodsi, młodzicy młodsi, starsi trampkarze, starsi młodzicy oraz grupa selekcyjna. Dużym powodzeniem wśród osób zafascynowanych wschodnią sztuką walki, cieszy się Uczniowski Klub Sportowy LO. Klub ma na swoim koncie wiele sukcesów. Do niewątpliwych osiągnięć zaliczyć można dwukrotne zdobycie Pucharu Polski przez Irenę Radziejewską - pięciokrotną Mistrzynię Polski, dziewiątą zawodniczkę Mistrzostw Świata w Stambule. Sekcja wychowała kilku mistrzów i wicemistrzów województwa lubelskiego. Od maja 2001 r. działa Szkolny Klub Pływacki "Meduza". Trenuje w nim ponad 70-cioro dzieci w wieku 6-13 lat. Celem sekcji jest krzewienie kultury fizycznej, rozwój umiejętności pływackich, pomoc w organizowaniu zawodów pływackich dla dzieci i młodzieży. Przy Klubie funkcjonuje sekcja Masters, skupiająca osoby powyżej 25 roku życia. Na terenie całego kraju organizowane są zawody dla Mastersów, w których zawodnicy Poniatowej biorą aktywny udział.     Na terenie wiejskim gminy funkcjonują Ludowe Zespoły Sportowe w Kraczewicach, Kowali, Poniatowej (wsi), Dąbrowie Wronowskiej oraz LKS WIKING w sołectwie Leśniczówka. Główną dyscypliną jest piłka nożna. powrót Galeria

14 To bolało!

15

16

17 Ośrodek Kultury powstał w 1974 roku i od tego czasu jest jedną z głównych instytucji upowszechniania kultury w Poniatowej. Ośrodek Kultury organizuje projekcje filmowe, imprezy teatralne, taneczne, kieruje dziecięcymi i młodzieżowymi zespołami wokalno - instrumentalnymi, w mini galerii prezentuje wystawy plastyczne i fotograficzne. Sprawuje opiekę merytoryczną nad Kapelą Ludową, zespołem “Kowalanki” i zespołem “Nadzieja”.    W klubokawiarni odbywają się występy artystyczne, spotkania różnych grup i stowarzyszeń, dyskoteki. Ośrodek Kultury jest organizatorem imprez plenerowych, festynów, Dni Poniatowej.        Kolejną placówką kulturalną jest Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Poniatowej, działającą od 1965 roku. Biblioteka jest utrzymywana ze środków budżetu Gminy Poniatowa. Swoją siedzibę ma przy ul. Fabrycznej 1 w Poniatowej, a terenem działania obejmuje całą Gminę Poniatowa. W skład Biblioteki wchodzą filie w Kowali, Kraczewicach i Niezabitowie, oddział dla dzieci, dorosłych i czytelnia w Poniatowej oraz punkt biblioteczny w przedszkolu miejskim. Księgozbiór Biblioteki liczy blisko 50 tys. wol. – w tym w mieście ponad 30 tyś. wol. i zawiera bogaty zestaw literatury pięknej polskiej i obcej, książki dla dzieci i młodzieży, literaturę popularno-naukową w tym m.in. księgozbiór regionalny.

18 Biblioteka prowadzi różnorodne formy pracy oświatowej z dziećmi i młodzieżą. Organizuje imprezy czytelnicze, konkursy regionalne, zajęcia plastyczne oraz szereg wystaw okolicznościowych. Średnio rocznie udziela użytkownikom  odpowiedzi na  650 kwerend. Z biblioteki korzysta  28,1% społeczeństwa naszego miasta. Aby sprostać wymogom współczesnego społeczeństwa informacyjnego w 2003 roku rozpoczęła proces komputeryzacji biblioteki zmierzający do automatyzacji wypożyczeń. W ramach programu „Ikonka” otrzymała z Ministerstwa Nauki i Informatyzacji trzy zestawy komputerowe, dzięki którym czytelnicy bezpłatnie korzystają z Internetu. Biblioteka w Poniatowej jest od wielu lat aktywną placówką, świadczą o tym liczne wyróżnienia   m.in.: 2001 r. - I miejsce w powiatowej edycji konkursu ekologicznego „Ziemia dla Ludzi, Ludzie dla Ziemi”, oraz  nagroda na szczeblu wojewódzkim, 2002 r. - z okazji 40-lecia uzyskania praw miejskich przez Poniatową, Biblioteka otrzymała lokalne odznaczenie honorowe „Zasłużony dla Poniatowej” 2004 r. - I miejsce w kategorii bibliotek miejsko-gminnych we współzawodnictwie na najaktywniejszą bibliotekę województwa lubelskiego.        

19    Ośrodkiem kreującym kulturę jest także Dom Muzyki w Kraczewicach - siedziba sławnych dziecięco-młodzieżowych zespołów artystycznych: zespołu muzyki dawnej Scholares Minores pro Musica Antiqua, chóru Szczygiełki oraz kilku innych zespołowych form umuzykalnienia, takich jak: orkiestra kameralna, zespoły instrumentalne, wokalne oraz instrumentalno - wokalne.     Założycielami (1975 r.) i aktualnymi kierownikami są Danuta i Witold Danielewiczowie, którzy wraz ze wspomnianymi zespołami wystąpili dotychczas z ponad 1600 koncertami w kraju, a także podczas 86 zagranicznych tourne artystycznych m. in. po USA, Kanadzie, Japonii, Australii, Meksyku i prawie wszystkich krajach Europy.    W październiku 2001r powstał KLUB TAŃCA GRAWiTAN. Założycielem i właścicielem klubu jest Grażyna Boryca. Adres: Poniatowa, ul. Kraczewicka 35/16. Klub prowadzi naukę różnych form tańca: taniec towarzyski, disco dance, break dance. Zajęcia odbywają się w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Poniatowej. Tancerzem może być każdy, bez względu na wiek. Tancerze KT GRAWiTAN odnoszą sukcesy na turniejach i festiwalach tańca w regionie i w kraju. Wejdź do specjalnej galerii: Kultura Do menu

20

21 Oświata w strukturze organizacyjnej gminy funkcjonuje od roku 1996, kiedy to zgodnie z ustawą o systemie oświaty przejęła jako obowiązkowe zadanie własne prowadzenie szkół podstawowych. Gmina Poniatowa bezpośrednio swym nadzorem obejmuje następujące placówki:  Gimnazjum w Poniatowej, Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Poniatowej, Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Kowali, Szkoła Podstawowa w Niezabitowie, Szkoła Podstawowa w Poniatowej Kolonii, Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Wronowskiej, Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kraczewicach, Przedszkole Miejskie w Poniatowej Na terenie miasta działają również szkoły średnie podporządkowane władzom powiatu w Opolu Lubelskim: Zespół Szkół w Poniatowej    Idź do specjalnej galerii: Oświata

22

23 Quiz Masz 3 pytaia. W każdym po 3 odpowiedzi. Każdy poziom odkrywa nowy poziom. Masz 3 Poziomy do zwyciężenia. Pamiętaj! Jeśli cofniesz się do poprzedniej serii pytań, stracisz zapisaną grę! Powodzenia!

24 Wybierz serię Pierwsza

25 Pytanie pierwsze Jakie jest godło Poniatowej? A: Pół głowy byka i P
B: Odwrócona głowa konia i P Orzeł biały

26 Pytanie drugie Kiedy Poniatowa otrzymała prawa miejskie? W 1961 roku

27 Pytanie trzecie Jak się nazywa nasz klub sportowy? Stal Sokół
Wisła Kraków

28 Wygrałeś Dobrze ci poszło. Ale masz jeszcze 2 poziomy. Walcz!

29 Wybierz serię Pierwsza Druga

30 Pytanie pierwsze Ile lat (po obliczeniu) Ma już chór Szczygiełki? 30
25 20

31 Pytanie drugie Jak się nazywa sekcja Stali skupiająca najstarszych graczy? Seniors Masters Supers

32 Pytanie trzecie Jak się nazywa poniatowski klub tańca? GRAWiTAN
TAŃCZĄCE SIEKIERY BALERINO

33 Wygrałeś Dobrze ci poszło. Ale masz jeszcze 1 poziom. Walcz!

34 Wybierz serię Pierwsza Druga Trzecia

35 Pytanie pierwsze Z którego roku pochodzą pierwsze informacje o wsi Poniatowa? Z 1382 roku Z 1383 roku Z 1384 roku

36 Pytanie drugie Jak się nazywa poniatowski klub pływacki? Meduza
Ośmiornica Rekin

37 Pytanie trzecie Jak ma na imię główny bohater tej prezentacji?
Władysław Ogur Robert Makowski – Ogórek Edmund Obierek: Sławny gracz Okopów Skierniewice

38 Wygrałeś! Jesteś teraz mistrzem. Wiesz podstawowe informacje o Poniatowej Gratulacje!

39 Błąd! Zła odpowiedź! Powróć do poprzedniego pytania!

40 Przygotował: Marcin Niezbecki
Wystąpił: Gieńczysław „Genowefa” Żerzucha Scenariusz: Marcin Niezbecki Zdjęcia: UM Poniatowa Projekt Graficzny: Arkadius :-) Zbitę orzygotował ogólnie: Marcin Niezbecki Produkcja: NiezbaSoft ® © 2006 NiezbaSoft. All Rights Reserved. All names, charachters and indicia are trademarks of NiezbaSoft Poland. Dziękuję wam bardzo za to, że wytrzymaliście moje zrzędzenie. Teraz jesteście geniuszami jeśli chodzi o nasze miasto. Dziękuję jeszcze raz za uwagę i do zobaczenia!


Pobierz ppt "Krótki przewodnik po mieście Zapraszamy na przedstawienie!"

Podobne prezentacje


Reklamy Google