Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA Wydział Transportu PW dr inż. Ewa Ochmańska

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TECHNOLOGIA INFORMACYJNA Wydział Transportu PW dr inż. Ewa Ochmańska"— Zapis prezentacji:

1 TECHNOLOGIA INFORMACYJNA Wydział Transportu PW dr inż. Ewa Ochmańska

2 Wykład 1. Wprowadzenie do przedmiotu TI I. Technologia informacyjna a informatyka Definicje; rys historyczny II.Sprzęt komputerowy (hardware) Podstawowy schemat komputera; klasyfikacja komputerów; systemy komputerowe Schemat podstawowych części komputera; procesory, pamięci i urządzenia zewnętrzne III. Oprogramowanie (software) Klasyfikacja oprogramowania; System operacyjny; interfejs graficzny i multimedia Oprogramowanie użytkowe czyli aplikacyjne

3 Technologia: Wiedza o przetwarzaniu surowców, wytwarzaniu półwyrobów i wyrobów. *) Także metoda ich wytwarzania. **) I.1.1 Przedmiot i źródłosłów TI *) Wyrobem (a także jednym z surowców i półwyrobów) jest tu INFORMACJA **) W tym znaczeniu często w liczbie mnogiej jako zbiór metod, czyli tu technologie informacyjne Technologia informacyjna: Środki wszechstronnego wykorzystania informacji, łączące zastosowania informatyki z innymi technikami pokrewnymi. ? Informacja inform. obiekt abstrakcyjny, który w postaci zakodowanej (tzw. danych) może być przechowywany, przesyłany, przetwarzany i użyty do sterowania

4 I.1.2 Definicja IT: Technologia informacyjna (TI), (ang. IT) (akronim od ang. Information Technology) dziedzina wiedzy obejmująca informatykę (włącznie ze sprzętem komputerowym oraz oprogramowaniem używanym do tworzenia, przesyłania, prezentowania i zabezpieczania informacji), telekomunikację i inne technologie związane z informacją.akronimang. informatykęsprzętem komputerowymoprogramowaniem telekomunikację Dostarcza ona użytkownikowi narzędzi, za pomocą których może on pozyskiwać informacje, selekcjonować je, analizować, przetwarzać, zarządzać i przekazywać innym ludziom.

5 I.1.3 Geneza dziedziny IT Świat globalnej informacji i komunikacji Społeczeństwo informacyjne Nowe formy i źródła informacji – postęp w elektronice, telekomunikacji i informatyce Elektronika : techniczne możliwości tworzenia, zapisu, przechowywania, przesyłania i przetwarzania informacji Telekomunikacja : zdalny, powszechny dostęp do informacji Informatyka: środki i metody pracy z informacją w postaci elektronicznej znaczenie informacji rozwój IT +

6 Informatyka*): dziedzina nauki i techniki zajmująca się metodami przedstawiania, przechowywania, przesyłania i przetwarzania informacji oraz środkami technicznymi służącymi temu celowi **). I.1.4 Definicja informatyki *) ang. computer science **) - komputery ze sprzętem i oprogramowaniem - sieci i systemy informatyczne teleinformatyka

7 I.2 Rys historyczny informatyki X PREHISTORIA INFORMATYKI 1679 G.W.Leibniz arytmetyka binarna 1854 G.Boole dwuwartościowa algebra logiki ROZWÓJ TECHNOLOGII, SERYJNA PRODUKCJA 1948 IBM (Eckert) SSEC programy i dane w pamięci 1951 Eckert&Mauchly C.C. UNIVAC I lampowy, seryjny 1959 IBM 7090 komputery tranzystorowe PIERWSZE PRÓBY 1941 Konrad Zuse Z3 komputery na przekaźnikach 1944 Howard Aiken ASCC (Harvard MARK I) 1 o w USA, elektromechaniczny, wymiary 16 2,5 m, ~5 ton Eckert, Mauchly ENIAC 1 o elektroniczny lamp

8 Urządzenie automatyczne**) do przechowywania, odszukiwania i przetwarzania danych ***). *)maszyna matematyczna, obliczeniowa, cyfrowa **)zespół urządzeń ***)dane: informacja zapisana na fizycznym nośniku II.1 Komputer *). Podstawowy schemat wg architektury von Neumanna WE WY PROGRAM DANE ALU CU ALU (Arithmetic Logic Unit) - jednostka arytmetyczno-logiczna CU (Control Unit) - jednostka sterująca

9 II.2.1 Generacje komputerów 1945 lampowe (1906 trioda /1919 przerzutnik) 1955 tranzystorowe (1949 tranzystor) 1962 hybrydowe (układy scalone + minitranzystory) 1969 układy scalone LSI (1971 procesor) milionów instrukcji na sekundę typ *) SSI MSI LSI VLSI l.tranzystorów > l.operacji/s > IBM BlueGene/P System 1 Pflop/s (petaflop/s to biliard czyli obliczeń na sekundę) ? Układy/systemy wieloprocesorowe 1998 IBM/ MIPS *) small-, middle-, large-, very large scale integration

10 II.2.2 Rodzaje komputerów Superkomputery (tysiące procesorów, biliony Flop/s) IBM, Sun, Cray Research, Silicon Graphics Inc., HP, … Komputery centralne, mainframe IBM(90%), Hitachi, HP… dla dużych firm i administracji publicznej Minikomputery DEC ( Digital Equipment Corporation ) (seria PDP) serwery i stacje robocze SUN, HP, IBM..., Mikrokomputery komputery osobiste PC (Personal Computer) - IBM, Apple, Dell, HP, Compaq,... biurkowe (desktop) przenośne czyli mobilne (laptop, notebook, netbook) PDA – personal digital assistant: palmtop, palmfon, smartfon itp.) specjalizowane wg przeznaczenia, wbudowane np.w pojazdach

11 II.3.1 Komputery autonomiczne i systemy wielodostępne Wielodostęp wykorzystanie mocy obliczeniowej dostęp do zasobów: oprogramowania, danych, urządzeń zewnętrznych Praca autonomiczna samodzielne urządzenia kiedyś pierwsze komputery teraz : niektóre PC-ty (?) rozproszone stanowiska pracy

12 Problemy transmisji danych i komunikacji II.3.2 Sieci komputerowe

13 II.4.1 Schemat podstawowych części komputera z magistralą systemową SZYNA ADRESOWA SZYNA STERUJĄCA SZYNA DANYCH CPU Central Processing Unit ROM RAM

14 II.4.2 Procesory Mikroprocesory – rozwój na przykładzie produktów Intela Symbol rok wprowadzenia Częstość zegara Długość słowa Liczba / rozmiar [m] tranzystorów Maks.pam. operacyjna KHz 8 bitów 3,5 tysiąca / KB MHz 16 bitów 29 tysięcy / MB 80486DX MHz 32 bity 1,2 miliona / GB Pentium Pro95200 MHz 32 bity 5,5 miliona / 4 GB Pentium III MHz 32 bity 9,5 miliona / 2, GB Pentium D 05 3,6 GHz 64 bity / 6, GB Procesory wielordzeniowe: dwu-, czterordzeniowe (Intel Core i7)

15 II.5.1 Jednostki informacji binarnej

16 II.5.2 Binarna reprezentacja liczb całkowitych w komputerze Słowo maszynowe ma N pozycji binarnych (bitów) Liczbę reprezentuje ciąg N zer i jedynek, zależny od kodu liczby naturalne w kodzie NKB (naturalny kod binarny), zakres np (NKB) = 43 * dla N=8 (bajt) największa liczba to czyli czyli 255 * dla N=32 (słowo maszynowe) odpowiednio tj liczby całkowite ze znakiem (format stałoprzecinkowy) kod ZM (znak-moduł), zakres np (ZM) = -43 kod U2 (uzupełnienie do dwójki: X (U2) + ( -X (U2) ) = 2 N ), zakres np (U2) = -43

17 II.5.3 Binarna reprezentacja liczb rzeczywistych w komputerze Binarna liczba rzeczywista jest przedstawiana ze skończoną dokładnością w postaci m*2 c, gdzie m jest mantysą, c jest cechą Mantysa zawiera cyfry znaczące, cecha jest wykładnikiem potęgi W słowie maszynowym o długości N mantysa i cecha zajmują odpowiednio M i C pozycji binarnych, przy czym M+C=N Taki zapis nazywa się zmiennoprzecinkowym, ang. floating-point Według standardu IEEE 754 wartości M i C wynoszą : 24 i 8 dla słów 32-bitowych oraz 53 i 11 dla słów 64-bitowych

18 II.6.1 Pamięci operacyjne Pamięci robocze w postaci układów scalonych, o bezpośrednim dostępie (czas dostępu nie zależy od miejsca informacji w pamięci) RAM (Random Access Memory) - pamięć o dostępie swobodnym operacyjna, do odczytu i zapisu, przechowuje dane i programy jest ulotna: zapomina po wyłączeniu zasilania dwie podstawowe grupy technologii: DRAM (Dynamic RAM): wolniejsze, pojemniejsze, tańsze SRAM (Static RAM): szybsze, mniej pojemne, droższe ROM (Read Only Memory) - pamięć tylko do odczytu jest nieulotna: pamięta po wyłączeniu zasilania przechowuje programy inicjujące pracę komputera technologie programowalnych pamięci ROM, np. EEPROM

19 pamięci archiwalne (dyski magnetyczne i optyczne, taśmy...): zewnętrzne zasoby programów i danych pamięci magazynujące o dostępie cyklicznym / bezpośrednim pamięci bezpośrednio adresowalne (półprzewodnikowe) główna pamięć operacyjna RAM (+ pamięć stała ROM z bazowym programem obsługi wejścia/wyjścia BIOS (Basic Input-Output System )) pamięć podręczna (cache memory) poziomy L2, L3 (między procesorem a RAM) poziom L1 (wewnętrzna, w układzie mikroprocesora) rejestry procesora ( im bliżej procesora tym mniejsza pojemność i szybszy dostęp, droższe ) II.6.2 Hierarchiczna organizacja pamięci

20 II.6.3 Pamięci zewnętrzne Grupa urządzeń zewnętrznych służących do przechowywania zasobów informacji (pamięci masowe) na nośnikach magnetycznych (do odczytu i zapisu) pamięci dyskowe: dyski twarde (hard) i dyskietki (floppy) pamięci taśmowe (streamery), archiwacja danych pamięci optyczne, różne technologie: CD ROM, CD-R, CD-RW; DVD-RAM, DVD-R, DVD+R, DVD-RW, HD DVD, Blu-ray pamięci półprzewodnikowe typu flash, np. popularny pen-drive Parametry pamięci pojemność (kilo-, mega-, giga-, tera-, petabajty...) czas dostępu (mili-, mikro-, nano-, pikosekundy...) szybkość transmisji

21 II.7 Urządzenia wejścia/wyjścia Urządzenia wejściowe klawiaturowe – standardowe i specjalizowane wskazujące – myszy, joystiki, ekrany dotykowe, pióra świetlne przetwarzające obraz na zapis binarny – skanery, kamery cyfrowe rozpoznające kody i znaki... pismo odręczne... mowę inne – digitajzery, karty magnetyczne,... Urządzenia wyjściowe monitory: CRT – kineskopowe (Cathode Ray Tube) do 21 cali; LCD – ciekłokrystaliczne (Liquid Crystal Display) > 42 cali drukarki: mechaniczne (igłowe, znakowe, wierszowe); laserowe; atramentowe plotery – urządzenia kreślarskie i tnące urządzenia odtwarzające i syntetyzujące głos...

22 Aplikacje WWW III.1 Kategorie oprogramowania Oprogramowanie systemowe Protokoły sieciowe Oprogramowanie pośredniczące (middleware) Sprzęt Oprogramowanie użytkowe (aplikacje) Systemy operacyjne Sterowniki urządzeń Programy narzędziowe Narzędzia programowania

23 III.2.1 Funkcje systemu operacyjnego Przydział zasobów obliczeniowych komputera czasu procesora i pamięci operacyjnej do wykonywanych zadań (programów, wątków, procesów) Zarządzanie zasobami danych i programów przechowywanych w systemach plików pamięci masowych Udostępnianie urządzeń zewnętrznych dla potrzeb wykonywanych programów Komunikacja z użytkownikiem interaktywne wspomaganie go w wykonywaniu programów oraz w użytkowaniu zasobów

24 III.2.2 System operacyjny Windows Rozwój: (od MS DOS dla komputerów PC 1980) Nakładki na DOS: wersje latach ; ostatnia Windows ME (Millenium Edition) 2000 Linia Windows NT (New Technology) - od roku 1993; w niej m.in. popularny Windows XP - od 2001, Windows Vista 2007; Windows Server 2008; Windows 7 22.X.2009 Wersje do systemów wbudowanych oraz urządzeń mobilnych: Windows CE, Windows Mobile Cechy: + popularność ( ponad 90% udziału w rynku systemów operacyjn ych), funkcjonalność, przyjazność, aktualność (bieżące nowości) zasobożerność (duża zajętość pamięci i czasu procesora), niestabilność, zamkniętość

25 III.3 Graficzny interfejs użytkownika Graficzne środowisko interaktywnej komunikacji użytkownika z systemem operacyjnym lub aplikacją GUI (od ang. Graphical User Interface) Firma Apple pionierem GUI (wynalazcą Xerox 73) Mac OS od 1984 w mikrokomputerach Macintosh; nowatorskie rozwiązania Microsoft bystrym naśladowcą GUI w systemie MS Windows i pakiecie MS Office; ujednolicona postać graficzna elementów interakcyjnych (ikon, dialogów itp.)

26 III.4 Multimedia Używanie i rozpowszechnianie tzw. mediów cyfrowych Multimedialne składniki w MS Windows od wersji ME: np. Media Player, Movie Maker; rozwijane: Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Konkurencja na rynku technik multimedialnych, np. Intel z AMD (nowe produkty 2005/2006): MediaWiki: oprogramowanie Open Source do tworzenia multimedialnych zbiorów informacji w Internecie

27 III.5.1 Rodzaje programów użytkowych Aplikacje ogólnego przeznaczenia, np.: Arkusze kalkulacyjne, bazy danych Edytory tekstów, popularna grafika komputerowa Programy do tworzenia prezentacji Komunikacja informacyjna - , przeglądarki WWW Aplikacje specjalizowane, np.: DTP, profesjonalna grafika wydawnicza programy inżynierskie: projektowanie, modelowanie GIS, systemy informacji geograficznej..... Systemy informatyczne, np.: zarządzania, bankowe, rezerwacji, sprzedaży,... Inne zastosowania - specjalistyczne i popularne

28 III.5.2 Pakiety ogólnego przeznaczenia Popularne, zintegrowane pakiety biurowe : edytor tekstu + arkusz kalkulacyjny + program prezentacyjny + baza danych +... (organizacja pracy, integracja z Internetem, multimedia...) Nr 1 - Microsoft Office StarOffice (Sun)/Linux Przegrana konkurencja ( ostre współzawodnictwo w 2000 r ) Lotus Development Lotus Smart Suite Corel WordPerfect Office

29 Program wykładów 1. Wprowadzenie do przedmiotu; Sprzęt i oprogramowanie komputerów 2. Edycja tekstu i praca z dokumentami; Grafika i tworzenie prezentacji 3. Obliczenia i arkusze kalkulacyjne; Aplikacje z bazami danych 4. Sieci komputerowe i Internet; Środowisko Web Zaliczenie – testy z materiału wykładów

30 Literatura Seria ECDL Europejski Certyfikat Umiejętności Informatycznych Wydanie III zmienione. Sikorski W. Podstawy technik informatycznych Nowakowski Z. Użytkowanie komputerów Kopertowska M. Przetwarzanie tekstów Kopertowska M. Arkusze kalkulacyjne Kopertowska M. Bazy danych Kopertowska M. Grafika menedżerska i prezentacyjna Wojciechowski A. Usługi w sieciach informatycznych Wydawnictwo MIKOM. Warszawa 2006, 2007


Pobierz ppt "TECHNOLOGIA INFORMACYJNA Wydział Transportu PW dr inż. Ewa Ochmańska"

Podobne prezentacje


Reklamy Google