Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TECHNOLOGIA INFORMACYJNA"— Zapis prezentacji:

1 TECHNOLOGIA INFORMACYJNA
Wydział Transportu PW dr inż. Ewa Ochmańska

2 Wykład 1. Wprowadzenie do przedmiotu TI
I. Technologia informacyjna a informatyka Definicje; rys historyczny II. Sprzęt komputerowy (hardware) Podstawowy schemat komputera; klasyfikacja komputerów; systemy komputerowe Schemat podstawowych części komputera; procesory, pamięci i urządzenia zewnętrzne III. Oprogramowanie (software) Klasyfikacja oprogramowania; System operacyjny; interfejs graficzny i multimedia Oprogramowanie użytkowe czyli aplikacyjne

3 I.1.1 Przedmiot i źródłosłów TI
Technologia informacyjna: Środki wszechstronnego wykorzystania informacji, łączące zastosowania informatyki z innymi technikami pokrewnymi. Technologia: Wiedza o przetwarzaniu surowców, wytwarzaniu półwyrobów i wyrobów. *) Także metoda ich wytwarzania. **) Powszechnośc *) Wyrobem (a także jednym z surowców i półwyrobów) jest tu INFORMACJA **) W tym znaczeniu często w liczbie mnogiej jako zbiór metod, czyli tu „technologie informacyjne” ? Informacja inform. obiekt abstrakcyjny, który w postaci zakodowanej (tzw. danych) może być przechowywany, przesyłany, przetwarzany i użyty do sterowania

4 I.1.2 Definicja IT: http://pl.wikipedia.org/
Technologia informacyjna (TI), (ang. IT) (akronim od ang. Information Technology) dziedzina wiedzy obejmująca informatykę (włącznie ze sprzętem komputerowym oraz oprogramowaniem używanym do tworzenia, przesyłania, prezentowania i zabezpieczania informacji), telekomunikację i inne technologie związane z informacją. Dostarcza ona użytkownikowi narzędzi, za pomocą których może on pozyskiwać informacje, selekcjonować je, analizować, przetwarzać, zarządzać i przekazywać innym ludziom.

5 I.1.3 Geneza dziedziny IT + Świat globalnej informacji i komunikacji
Społeczeństwo informacyjne Nowe formy i źródła informacji – postęp w elektronice, telekomunikacji i informatyce Elektronika: techniczne możliwości tworzenia, zapisu, przechowywania, przesyłania i przetwarzania informacji Telekomunikacja: zdalny, powszechny dostęp do informacji Informatyka: środki i metody pracy z informacją w postaci „elektronicznej” znaczenie informacji rozwój IT + (ang. Information Society) IST ICT

6 I.1.4 Definicja informatyki
Informatyka*): dziedzina nauki i techniki zajmująca się metodami przedstawiania, przechowywania, przesyłania i przetwarzania informacji oraz środkami technicznymi służącymi temu celowi **). *) ang. computer science **) - komputery ze sprzętem i oprogramowaniem - sieci i systemy informatyczne  teleinformatyka Zaczęło się od obliczeń, później przetwarzanie dużych zbiorów danych, systemy i sieci (w stronę Internetu), później rozwój wszechstronnych zastosowań z interfejsem graficznym, później multimedia i WWW, przenikanie do wszystkich dziedzin życia Informatyka (ang. computer science, computing science, information technology, informatics) – dziedzina nauki i techniki zajmująca się przetwarzaniem informacji – w tym technologiami przetwarzania informacji oraz technologiami wytwarzania systemów przetwarzających informacje, pierwotnie będąca częścią matematyki, rozwinięta do osobnej dyscypliny nauki, pozostającej jednak nadal w ścisłym związku z matematyką, która dostarcza podstaw teoretycznych przetwarzania informacji. W języku polskim termin ten zaproponował w październiku 1968 r. Romuald Marczyński w Zakopanem na ogólnopolskiej konferencji poświęconej "maszynom matematycznym" na wzór fr. informatique i niem. Informatik. Informatykę można podzielić na dwie główne dziedziny. Pierwsza z nich – analiza – obejmuje analizowanie informacji przepływających w świecie rzeczywistym, druga zajmuje się tworzeniem oraz używaniem systemów służących do przetwarzania informacji, a obejmuje projektowanie systemów informatycznych, programowanie oraz korzystanie z systemów informatycznych. Obecnie systemy informatyczne tworzone są głównie z wykorzystaniem komputerów jako narzędzi do przetwarzania informacji.

7 I.2 Rys historyczny informatyki
PREHISTORIA INFORMATYKI G.W.Leibniz arytmetyka binarna G.Boole dwuwartościowa algebra logiki System dwójkowy Algebra Boole'a PIERWSZE PRÓBY Konrad Zuse Z3 komputery na przekaźnikach Howard Aiken ASCC (Harvard MARK I) ow USA, elektromechaniczny, wymiary 162,5 m, ~5 ton Eckert, Mauchly ENIAC 1oelektroniczny lamp Od mechaniki do elektroniki PREHISTORIA G.W.Leibniz arytmetyka binarna znaczenie dla automatyzacji obliczeń – wystarcza przełącznik dwupozycyjny (bistabilny, dwustanowy) XVII w Wilhelm Schickard sumator liczb do 6 cyfr, na zasadzie sumowania obrotu kół, połączonych przekładnią dziesiętną; dzwonek sygnalizujący przepełnienie. -> Pascal 1642 Pascalina sumator 8 cyfr Maszyna licząca G.Leibnitza 1673 mechaniczny układ mnożący cyfr mnożna-mnożnik-wynik; system dziesiętny Karty dziurkowane włókiennictwo Falcon 1728, 1807 Jacqard programowane krosna (taśma metalowa, potem papierowa), 1890 Hollerith spis ludnosci i w roku 1896 założył własny interes, Tabulating Machine Company, późniejsze IBM (International Business Machines). -> Babbage, UNIVAC 1833 Charles Babbage projektuje „analityczny automat rachunkowy” czy „maszyna analityczna” do obliczeń cyfrowych wg podstawy dziesiętnej, przechowywanie składników operacji w rejestrach, magazyn 1000 liczb 50 cyfrowych, jednostką sterującą kartami perforowanymi na których instrukcje programui, we-wy, wyniki miały być drukowane 1840 Lady Augusta Ada Lovelace (córka lorda Byrona) opublikowała pracę na temat dorobku Babbage'a. W swoich notatkach, dołączonych do pracy zawarła swoje przemyślenia na temat przewagi systemu dwójkowego nad dziesiętnym w konstrukcji maszyn matematycznych. Ciekawe, że przewagę tę dostrzegła w możliwości zapamiętywania ich przez elementy dwustanowe. Dzięki temu, a także dzięki wprowadzeniu pojęcia pętli programowej, została pierwszą w dziejach programistką) G.Boole dwuwartościowa algebra logiki 1850 ? - George Boole opracował zasady algebry Boole'a, czyli operacji na wartościach logicznych "prawda" i "fałsz" (logiczna 1 i 0). Rozwinięcie arytmetyki dwójkowej o operacje logiczne i, lub, nie sterowanie przebiegiem operacji obliczeniowych, elementy logiczne układów cyfrowych Niemiecki mechanik o nazwisku Selling zbudował czterodziałaniowy kalkulator z klawiaturą. Później inny mechanik, Wetzer, dobudował do kalkulatora urządzenie drukujące wyniki na pasku papieru POCZĄTKI 1936 R.Valtat patent maszyny liczącej opartej na systemie dwójkowym 1937 Elektromechaniczna (przekaźnikowa) programowana maszyna licząca Zuse1 w systemie dwójkowym, Zuse Z uchodzi za 1-szą sterowaną programowo maszynę cyfrową (2000 przekaźników 600 układy przełączające/1400 pamięć, */+-sqrt 3sek, program perforowany na taśmie filmowej, dane dziesiętne z klawiatury, wyjście na wskaźnikach lampowych); Z4 1945 1943 Schreyer (współpracownik Zuse od 1937) patent pełnoelektronicznej maszyny liczącej na lampach jarzeniowych 1944 J.v.N. amerykański matematyk i chemik pochodzenia węgierskiego - nowatorska koncepcja komputera EDVAC (Electronic Discret Variable Automatic Computer) Uniwersytet Princeton oddany do użytku 1952; przedtem idee J.v.N. : program (seria pojedynczych instrukcji obliczeniowych) i dane w pamięci, rozkazy warunkowe (rozgałęzienia, pętle i skoki), modyfikacja adresów - wdrożone w 1949 w EDSAC (Electronic Delay Storage Automatic Computer) 4500 lamp - Uniwersytet Manchester Anglia oraz SSEC 1944 Howard Hathaway i Howard Aiken MARK1 ASCC (Automatic Sequence Controlled Computer) Uniwersytet Harvard, budowana od sza sterowana programowo maszyna licząca w USA na przekaźnikach oraz innych elementach mechanicznych i elektromagnetycznych; części, 3000 łożysk kulkowych, 80 km przewodów; dodawanie 0.3 sek, mnożenie 6 sek, dzielenie 11 sek (liczby 10-cyfrowe): we/wy, pamięć danych, układ liczący i sterujący (wg koncepcji Babbage’a); wejście taśmy i karty perforowane, wyjście dziurkarka kart i elektryczna maszyna do pisania Howard Hathaway Aiken (ur. 9 marca 1900 w Hoboken, New Jersey, zm. 14 marca 1973 w St. Louis) - inżynier amerykański, profesor uniwersytecki, pionier informatyki. W 1944 współtwórca jednej z pierwszych maszyn cyfrowych - komputera Harvard Mark I (pierwotna nazwa Automatic Sequence Controlled Calculator), opartego na koncepcji maszyny różnicowej Charlesa Babbage'a, który zbudował z myślą o prowadzeniu obliczeń, zwłaszcza w dziedzinie równań różniczkowych. W 1947 Aiken ukończył konstrukcję w pełni elektronicznego Mark II, potem pojawiły się wersje Mark III i Mark IV. 1945 ENIAC (Electronic Numerical Integrator And Computer) Uniwersytet Pensylwania oddany do użytku w 1945 Uniwersytet Pensylwania pierwsza w pełni elektroniczna maszyna licząca, sprawna dopiero w 1947; 2000×szybszy od maszyn na przekaźnikach; lamp+1500 przekaźników, 150 kW mocy – problemy z przepalaniem się lamp; proste programy sekwencyjne wprowadzany przez przez połączenia elektryczne na tablicy dyspozytorskiej, dane dziesiętne wprowadzane z kart dziurkowanych lub ustawiane przez pokrętła; sceptycyzm do elektroniki ze względu na wielką zawodność ROZWÓJ TECHNOLOGII, SERYJNA PRODUKCJA 1947 MARK II przekaźnikowy (wsparcie rządu USA i IBM) SSEC (Selective Sequence Electronic Calculator) lamp i przekaźników - IBM J.Eckert sterowany za pomocą taśmy dziurkowanej The IBM Selective Sequence Electronic Calculator (SSEC), also called Poppa, was an electromechanical computer built by IBM, finished in January 1948. The IBM Selective Sequence Electronic Calculator (SSEC), dedicated in 1948 by Thomas J. Watson, Sr., at IBM's headquarters at 590 Madison Avenue in New York City, was the first operating computer to combine electronic computation with stored instructions and it was the last of the large electromechanical computers ever built. It was the first computer to run a stored program, although the computer was not fully electronic. Wallace J. Eckert was in charge of the development of the SSEC. It was placed on the ground floor of IBM's main office building in New York City, where it was visible to people on the sidewalk. It was demonstrated to the public on January 27, 1948 and ran until August 1952, when it was dismantled, having been made obsolete by electronic computers, and an IBM 701 computer installed in its place. The SSEC, a hybrid of vacuum tubes and electromechanical relays, combined the speed of electronic circuits with a storage capacity of 400,000 digits. Approximately 13,500 vacuum tubes were used in the arithmetic unit and its eight high-speed registers, which had an access time of under 1 millisecond. SSEC had 21,400 relays that were used for control and 150 slower-speed registers, with an access time of 20 milliseconds. The arithmetic unit of the SSEC was a modified IBM 603 electronic multiplier. Addition took 285 microseconds and multiplication took 20,000 microseconds, making it approximately 100 times faster than the Harvard Mark I. Data which had to be retrieved quickly were held in electronic circuits while the remainder were stored in relays and as holes in continuous card stock tapes. The SSEC was very reliable for its time, making about one error for every eight hours of operation. It was used for calculations by the U.S. Atomic Energy Commission and for calculating the positions of planets. The SSEC produced the moon-position tables used for plotting the course of the 1969 Apollo flight to the moon. 1949 EDSAC (Electronic Delay Storage Automatic Computer) 4500 lamp - Uniwersytet Manchester Anglia 1950 Eckert&Mauchly Computer Company 1950 Wilkes (od EDSAC-a) „Przygotowanie programów dla elektronicznych maszyn cyfrowych” 1-szy podręcznik programowania 1951 MARK III lampowy (5000 triod, 1300 diod, 2000 przekaźników) stosuje taśmy magnetyczne w miejsce kart perforowanych i taśm dziurkowanych – jako taśmowe pamięci peryferyjne (dane i programy) – operacyjna pamięć bębnowa (8 bębnów po 4200 miejsc pamięci); wyjście 5 elektrycznych maszyn do pisania sterowanych taśmą magnetyczną; częstotliwość pracy 28 kHz, 4 msek dodawanie, 12 msek mnożenie 1952 MARK III czysto lampowy 1959 ROZWÓJ TECHNOLOGII, SERYJNA PRODUKCJA IBM (Eckert) SSEC programy i dane w pamięci Eckert&Mauchly C.C. UNIVAC I lampowy, seryjny IBM komputery tranzystorowe

8 II.1 Komputer*). Podstawowy schemat wg „architektury von Neumanna”
Urządzenie automatyczne**) do przechowywania, odszukiwania i przetwarzania danych ***). *) maszyna matematyczna, obliczeniowa, cyfrowa **) zespół urządzeń ***)dane: informacja zapisana na fizycznym nośniku PAMIĘĆ PROGRAM DANE ALU CU WE WY urządzenia PROCESOR zewnętrzne Procesor – układ liczący, który działa według programu pobieranego z pamięci Przetwarzanie danych wejściowych na wyjściowe (wyniki) na podstawie programu (modyfikowalnego) Urządzenia zewnętrzne to urządzenia wejścia/wyjścia (I/O) lub urządzenia wykonawcze dziś mikroprocesor stanowi układ scalony VLSI, montowany na płycie głównej wraz z pomocniczymi układami jak tzw. chipset realizujący współpracę procesora z urządzeniami zewnętrznymi tamże pamięć, również w postaci układów scalonych (kiedyś karty i taśmy, układy przełączników, pamięci magnetyczne bębnowe i na rdzeniach ferrytowych) ALU (Arithmetic Logic Unit) - jednostka arytmetyczno-logiczna CU (Control Unit) - jednostka sterująca

9 II.2.1 Generacje komputerów
2007 IBM BlueGene/P System 1 Pflop/s (petaflop/s to biliard czyli 1015 obliczeń na sekundę) 1945 lampowe (1906 trioda /1919 przerzutnik) 1955 tranzystorowe (1949 tranzystor) 1962 hybrydowe (układy scalone + minitranzystory) 1969 układy scalone LSI (1971 procesor) ? Układy/systemy wieloprocesorowe 1998 IBM/390 1000 MIPS typ *) SSI MSI LSI VLSI l.tranzystorów >100000 l.operacji/s >50000 LAMPOWE 1904 dioda Fleming, 1906 trioda Lee De Forest ? najszybszy obecnie komputer (układ scalony ?) ? sprawdzić szybkości podane przy SSI, MSI, LSI, VLS -1994 DEC's Alpha AXP processor was the first commercially available 1 GIPS sequential processor (7 Sep 1994). *) small-, middle-, large-, very large scale integration milionów instrukcji na sekundę

10 II Rodzaje komputerów Superkomputery (tysiące procesorów, biliony Flop/s) IBM, Sun, Cray Research, Silicon Graphics Inc., HP, … Komputery centralne, mainframe IBM(90%), Hitachi, HP… dla dużych firm i administracji publicznej Minikomputery DEC (Digital Equipment Corporation) (seria PDP) serwery i stacje robocze SUN, HP, IBM..., Mikrokomputery komputery osobiste PC (Personal Computer) - IBM, Apple, Dell, HP, Compaq,... biurkowe (desktop) przenośne czyli mobilne (laptop, notebook, netbook) PDA – personal digital assistant: palmtop, palmfon, smartfon itp.) specjalizowane wg przeznaczenia, wbudowane np.w pojazdach

11 II.3.1 Komputery autonomiczne i systemy wielodostępne
wykorzystanie mocy obliczeniowej dostęp do zasobów: oprogramowania, danych, urządzeń zewnętrznych Praca autonomiczna samodzielne urządzenia kiedyś pierwsze komputery teraz : niektóre PC-ty (?) rozproszone stanowiska pracy urządzenia zewnętrzne Komputer IBM “tele-processing” 1962 system rezerwacji American Airlines Terminale lokalne Terminale zdalne

12 Problemy transmisji danych i komunikacji
II.3.2 Sieci komputerowe Problemy transmisji danych i komunikacji sieć lokalna serwer sieciowy sieć rozległa duże komputery terminale

13 II.4.1 Schemat podstawowych części komputera z magistralą systemową
SZYNA STERUJĄCA SZYNA ADRESOWA ROM RAM PAMIĘĆ OPERACYJNA PROCESOR ZEGAR m UKŁADY WE/WY Pamięci zewnętrzne Inne urządzenia zewnętrzne SZYNA DANYCH CPU Central Processing Unit

14 II.4.2 Procesory Mikroprocesory – rozwój na przykładzie produktów Intela Symbol ‘ rok wprowadzenia Częstość zegara Długość słowa Liczba / rozmiar [m] tranzystorów Maks.pam. operacyjna ‘72 500 KHz 8 bitów 3,5 tysiąca / 10-5 16 KB ‘78 10 MHz 16 bitów 29 tysięcy / 310-6 1 MB 80486DX ‘89 50 MHz 32 bity 1,2 miliona / 10-6 4 GB Pentium Pro‘95 200 MHz 5,5 miliona / Pentium III ‘99 600 MHz 9,5 miliona / 2,510-7 Pentium D ‘05 3,6 GHz 64 bity / 6,510-8 64 GB procesory, ich szybkości i inne dane Ciekawostki Prawo Moore’a (jeden z zalożycieli Intela, 65 rok, co rok): liczba tranzystorów w układach scalonych podwaja się co 2 lata Współcześnie dominują technologie 90, 65 i ostatnio 45 nm, Procesory wielordzeniowe: dwu-, czterordzeniowe (Intel Core i7)

15 II.5.1 Jednostki informacji binarnej
przetwarzanie pamięć

16 II.5.2 Binarna reprezentacja liczb całkowitych w komputerze
Słowo maszynowe ma N pozycji binarnych (bitów) Liczbę reprezentuje ciąg N zer i jedynek, zależny od kodu liczby naturalne w kodzie NKB (naturalny kod binarny), zakres <0, 2N-1> np (NKB) = 43 * dla N=8 (bajt) największa liczba to czyli 28-1 czyli 255 * dla N=32 (słowo maszynowe) odpowiednio tj liczby całkowite ze znakiem (format stałoprzecinkowy) kod ZM (znak-moduł), zakres < -(2N-1-1), 2N-1-1 > np (ZM) = -43 kod U2 (uzupełnienie do dwójki: X(U2) + (-X(U2)) = 2N ), zakres < -2N-1, 2N-1-1 > np (U2) = -43

17 II.5.3 Binarna reprezentacja liczb rzeczywistych w komputerze
Binarna liczba rzeczywista jest przedstawiana ze skończoną dokładnością w postaci m*2c , gdzie m jest mantysą, c jest cechą Mantysa zawiera cyfry znaczące, cecha jest wykładnikiem potęgi W słowie maszynowym o długości N mantysa i cecha zajmują odpowiednio M i C pozycji binarnych, przy czym M+C=N Taki zapis nazywa się zmiennoprzecinkowym, ang. floating-point Według standardu IEEE 754 wartości M i C wynoszą : 24 i 8 dla słów 32-bitowych oraz 53 i 11 dla słów 64-bitowych

18 II.6.1 Pamięci operacyjne Pamięci robocze w postaci układów scalonych, o bezpośrednim dostępie (czas dostępu nie zależy od miejsca informacji w pamięci) RAM (Random Access Memory) - pamięć o dostępie swobodnym operacyjna, do odczytu i zapisu, przechowuje dane i programy jest ulotna: zapomina po wyłączeniu zasilania dwie podstawowe grupy technologii: DRAM (Dynamic RAM): wolniejsze, pojemniejsze, tańsze SRAM (Static RAM): szybsze, mniej pojemne, droższe ROM (Read Only Memory) - pamięć tylko do odczytu jest nieulotna: pamięta po wyłączeniu zasilania przechowuje programy inicjujące pracę komputera technologie programowalnych pamięci ROM, np. EEPROM - Wyjaśnić czas cyklu, szybkość transmisji Co powyżej terabajtów? Typy pamięci, nowości Historia: 1947 bębnowa pamięć magnetyczna (1932/3) zastosowana dla numerycznych maszyn liczących; 1950 pamięci magnetyczne na rdzeniach ferrytowych;

19 II.6.2 Hierarchiczna organizacja pamięci
pamięci archiwalne (dyski magnetyczne i optyczne, taśmy...): zewnętrzne zasoby programów i danych pamięci magazynujące o dostępie cyklicznym / bezpośrednim pamięci bezpośrednio adresowalne (półprzewodnikowe) główna pamięć operacyjna RAM (+ pamięć stała ROM z bazowym programem obsługi wejścia/wyjścia BIOS (Basic Input-Output System )) pamięć podręczna (cache memory) poziomy L2, L3 (między procesorem a RAM) poziom L1 (wewnętrzna, w układzie mikroprocesora) rejestry procesora (im bliżej procesora tym mniejsza pojemność i szybszy dostęp, droższe) PROCESOR

20 II.6.3 Pamięci zewnętrzne Grupa urządzeń zewnętrznych służących do przechowywania zasobów informacji (pamięci masowe) na nośnikach magnetycznych (do odczytu i zapisu) pamięci dyskowe: dyski twarde (hard) i dyskietki (floppy) pamięci taśmowe (streamery), archiwacja danych pamięci optyczne, różne technologie: CD ROM, CD-R, CD-RW; DVD-RAM, DVD-R, DVD+R, DVD-RW, HD DVD, Blu-ray pamięci półprzewodnikowe typu flash, np. popularny pen-drive Parametry pamięci pojemność (kilo-, mega-, giga-, tera-, petabajty...) czas dostępu (mili-, mikro-, nano-, pikosekundy...) szybkość transmisji - Wyjaśnić czas cyklu, szybkość transmisji Co powyżej terabajtów? Typy pamięci, nowości Historia: 1947 bębnowa pamięć magnetyczna (1932/3) zastosowana dla numerycznych maszyn liczących; 1950 pamięci magnetyczne na rdzeniach ferrytowych;

21 II.7 Urządzenia wejścia/wyjścia
Urządzenia wejściowe klawiaturowe – standardowe i specjalizowane wskazujące – myszy, joystiki, ekrany dotykowe, pióra świetlne przetwarzające obraz na zapis binarny – skanery, kamery cyfrowe rozpoznające kody i znaki ... pismo odręczne ... mowę inne – digitajzery, karty magnetyczne, ... Urządzenia wyjściowe monitory: CRT – kineskopowe (Cathode Ray Tube) do 21 cali; LCD – ciekłokrystaliczne (Liquid Crystal Display) > 42 cali drukarki: mechaniczne (igłowe, znakowe, wierszowe); laserowe; atramentowe plotery – urządzenia kreślarskie i tnące urządzenia odtwarzające i syntetyzujące głos ... Sprawdzić rozmiary kineskopu Szczegóły techniczne, ciekawostki Coś dorzucić współczesnego i specjalizowanego 1960 Digital Equipment Corp. wypuściła na rynek komputer PDP-1 (Programmable Data Processor), który jako pierwszy otrzymał terminal ekranowy jako konsolę operatora.

22 III.1 Kategorie oprogramowania
Aplikacje WWW Oprogramowanie systemowe Aplikacje Systemy operacyjne Sterowniki urządzeń Programy narzędziowe Narzędzia programowania Protokoły sieciowe Oprogramowanie pośredniczące (middleware) Oprogramowanie systemowe Sprzęt Oprogramowanie użytkowe (aplikacje)

23 III.2.1 Funkcje systemu operacyjnego
Przydział zasobów obliczeniowych komputera czasu procesora i pamięci operacyjnej do wykonywanych zadań (programów, wątków, procesów) Zarządzanie zasobami danych i programów przechowywanych w systemach plików pamięci masowych Udostępnianie urządzeń zewnętrznych dla potrzeb wykonywanych programów Komunikacja z użytkownikiem interaktywne wspomaganie go w wykonywaniu programów oraz w użytkowaniu zasobów

24 III.2.2 System operacyjny Windows
Rozwój: (od MS DOS dla komputerów PC 1980) Nakładki na DOS: wersje latach ; ostatnia Windows ME (Millenium Edition) 2000 Linia Windows NT (New Technology) - od roku 1993; w niej m.in. popularny Windows XP - od 2001, Windows Vista 2007; Windows Server 2008; Windows 7  22.X.2009 Wersje do systemów wbudowanych oraz urządzeń mobilnych: Windows CE, Windows Mobile Cechy: popularność (ponad 90% udziału w rynku systemów operacyjnych), funkcjonalność, przyjazność, aktualność (bieżące nowości) zasobożerność (duża zajętość pamięci i czasu procesora), niestabilność, „zamkniętość”

25 III.3 Graficzny interfejs użytkownika
Graficzne środowisko interaktywnej komunikacji użytkownika z systemem operacyjnym lub aplikacją GUI (od ang. Graphical User Interface) Firma Apple pionierem GUI (wynalazcą Xerox ‘73) Mac OS od 1984 w mikrokomputerach Macintosh; nowatorskie rozwiązania Microsoft bystrym naśladowcą GUI w systemie MS Windows i pakiecie MS Office; ujednolicona postać graficzna elementów interakcyjnych (ikon, dialogów itp.)

26 III.4 Multimedia Używanie i rozpowszechnianie tzw. mediów cyfrowych Multimedialne składniki w MS Windows od wersji ME: np. Media Player, Movie Maker; rozwijane: Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Konkurencja na rynku technik multimedialnych, np. Intel z AMD (nowe produkty 2005/2006): MediaWiki: oprogramowanie Open Source do tworzenia multimedialnych zbiorów informacji w Internecie

27 III.5.1 Rodzaje programów użytkowych
Aplikacje ogólnego przeznaczenia , np.: Arkusze kalkulacyjne, bazy danych Edytory tekstów, popularna grafika komputerowa Programy do tworzenia prezentacji Komunikacja informacyjna - , przeglądarki WWW Aplikacje specjalizowane, np.: DTP, profesjonalna grafika wydawnicza programy inżynierskie: projektowanie, modelowanie GIS, systemy informacji geograficznej Systemy informatyczne, np.: zarządzania, bankowe, rezerwacji, sprzedaży,... Inne zastosowania - specjalistyczne i popularne

28 III.5.2 Pakiety ogólnego przeznaczenia
Popularne, zintegrowane pakiety „biurowe” : edytor tekstu + arkusz kalkulacyjny + program prezentacyjny + baza danych + ... (organizacja pracy, integracja z Internetem, multimedia...) Nr 1 - Microsoft Office StarOffice (Sun)/Linux Przegrana konkurencja (ostre współzawodnictwo w 2000 r) Lotus Development Lotus Smart Suite Corel WordPerfect Office

29 Program wykładów 1. Wprowadzenie do przedmiotu;
Sprzęt i oprogramowanie komputerów 2. Edycja tekstu i praca z dokumentami; Grafika i tworzenie prezentacji Obliczenia i arkusze kalkulacyjne; Aplikacje z bazami danych Sieci komputerowe i Internet; Środowisko Web Zaliczenie – testy z materiału wykładów

30 Literatura Seria „ECDL” Europejski Certyfikat Umiejętności Informatycznych Wydanie III zmienione. Sikorski W. „Podstawy technik informatycznych” Nowakowski Z. „Użytkowanie komputerów” Kopertowska M. „Przetwarzanie tekstów” Kopertowska M. „Arkusze kalkulacyjne” Kopertowska M. „Bazy danych” Kopertowska M. „Grafika menedżerska i prezentacyjna” Wojciechowski A. „Usługi w sieciach informatycznych” Wydawnictwo MIKOM. Warszawa 2006, 2007


Pobierz ppt "TECHNOLOGIA INFORMACYJNA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google