Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Liczba klientów 355 Kraków Wrocław Zielona Góra Olsztyn Marzec 25

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Liczba klientów 355 Kraków Wrocław Zielona Góra Olsztyn Marzec 25"— Zapis prezentacji:

1 Liczba klientów 355 Kraków Wrocław Zielona Góra Olsztyn Marzec 25
Kraków Wrocław Zielona Góra Olsztyn Marzec 25 ------ 14 19 Kwiecień 29 43 26 23 Maj 22 18 Czerwiec  10 44  20 RAZEM 78  113   84 80  Liczba klientów  355 Projekt: „Doradztwo i Kariera – ponadlokalna sieć aktywizacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami” współfinansowany ze środków PFRON

2 Liczba klientów Projekt: „Doradztwo i Kariera – ponadlokalna sieć aktywizacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami” współfinansowany ze środków PFRON

3 Liczba konsultacji Doradca zawodowy
Kraków Wrocław Zielona Góra Olsztyn Marzec 80 ----- 7 19 Kwiecień 31 14 21 26 Maj 48 35 Czerwiec 54  74 16  29 RAZEM  213  123  75  100 Liczba konsultacji:  511 Projekt: „Doradztwo i Kariera – ponadlokalna sieć aktywizacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami” współfinansowany ze środków PFRON

4 Liczba konsultacji Doradca zawodowy
Projekt: „Doradztwo i Kariera – ponadlokalna sieć aktywizacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami” współfinansowany ze środków PFRON

5 Liczba konsultacji Pośrednik pracy
Kraków Wrocław Zielona Góra Olsztyn Marzec 19 ------ 8 14 Kwiecień 12 44 11 Maj 13 30 Czerwiec  22 45 12  RAZEM  66  119  38  49 Liczba konsultacji: 272 Projekt: „Doradztwo i Kariera – ponadlokalna sieć aktywizacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami” współfinansowany ze środków PFRON

6 Liczba konsultacji Pośrednik pracy
Projekt: „Doradztwo i Kariera – ponadlokalna sieć aktywizacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami” współfinansowany ze środków PFRON

7 Liczba konsultacji Psycholog
Kraków Wrocław Zielona Góra Olsztyn Marzec 8 ------ 1 7 Kwiecień 5 11 Maj 4 9 Czerwiec 19  6 RAZEM  30  23  17  33 Liczba konsultacji: 103 Projekt: „Doradztwo i Kariera – ponadlokalna sieć aktywizacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami” współfinansowany ze środków PFRON

8 Liczba konsultacji Psycholog
Projekt: „Doradztwo i Kariera – ponadlokalna sieć aktywizacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami” współfinansowany ze środków PFRON

9 LICZBA KONSULTACJI – tabela zbiorcza
Kraków Wrocław Zielona Góra Olsztyn Marzec 107 ----- 16 40 Kwiecień 50 58 34 48 Maj 69 43 47 Czerwiec 83  138  37 RAZEM  309  265 130   182 Liczba konsultacji: 886 Projekt: „Doradztwo i Kariera – ponadlokalna sieć aktywizacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami” współfinansowany ze środków PFRON

10 LICZBA KONSULTACJI Projekt: „Doradztwo i Kariera – ponadlokalna sieć aktywizacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami” współfinansowany ze środków PFRON

11 WSKAŹNIKI EWALUACYJNE – tabela zbiorcza
rzeczywiste marzec-czerwiec lipiec-grudzień Liczba klientów w biurach  355 osób 260 osób 272 osoby Liczba warsztatów dla osób niepełnosprawnych 8 warsztatów Liczba konsultacji udzielonych w biurach osobom niepełnosprawnym 886 konsultacji 288 konsultacji 360 konsultacji Liczba osób, które w wyniku porady uzyskały zatrudnienie  43 osoby 26 osób 28 osób Liczba osób, które w wyniku porady podjęły szkolenia lub kontynuują edukację  24 osoby 104 osoby 39 osób 41 osób Liczba osób, które podjęły inny rodzaj aktywności zawodowej  455 osób 130 osób 136 osób  N O W E Liczba warsztatów dla opiekunów osób niepełnosprawnych Liczba osób, które w okresie pół roku od zakończenia realizacji projektu utrzyma zatrudnienie ? 20 osób 21 osób Projekt: „Doradztwo i Kariera – ponadlokalna sieć aktywizacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami” współfinansowany ze środków PFRON

12 WSKAŹNIKI EWALUACJI SZCZEGÓŁOWO
A: 24 osoby (udział beneficjenta w szkoleniach, stażach, inny rodzaj kontynuacji nauki) 12 osób podjęło decyzję o dalszej nauce 7 osób podjęło udział w szkoleniach 5 osób podjęło udział w staże B: 455 osób (działania na rzecz podnoszenia aktywności zawodowej beneficjenta) 328 osób otrzymało oferty pracy 64 osobom przygotowano dokumenty aplikacyjne 107 osób odbyło rozmowy kwalifikacyjne C: 43 osoby podjęły zatrudnienie Projekt: „Doradztwo i Kariera – ponadlokalna sieć aktywizacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami” współfinansowany ze środków PFRON

13 WARSZTATY „Droga do kariery” "ABC Poszukiwania Pracy”
„Biuro DIK” Kraków Liczba osób uczestniczących w szkoleniach/warsztatach 10 "ABC Poszukiwania Pracy” „Biuro DIK” Kraków: 8 Liczba osób uczestniczących w szkoleniach/warsztatach 8 „Jak mówić dobrze o sobie – zbuduj swój pozytywny wizerunek” „Biuro DIK” Olsztyn Liczba osób uczestniczących w szkoleniach/warsztatach: 25 „Skuteczne poszukiwanie pracy – zwiększam swoje szanse na rynku pracy” „Biuro DIK” Olsztyn Liczba osób uczestniczących w szkoleniach/warsztatach: 10 Projekt: „Doradztwo i Kariera – ponadlokalna sieć aktywizacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami” współfinansowany ze środków PFRON

14 WARSZTATY „ABC poszukiwania pracy” „Warsztaty aktywizacji zawodowej”
„Biuro DIK” Wrocław Liczba osób uczestniczących w szkoleniach/warsztatach:12 „Warsztaty aktywizacji zawodowej” „Biuro DIK” Wrocław Liczba osób uczestniczących w szkoleniach/warsztatach:10  „Warsztat umiejętności społecznych” „Biuro DIK” Zielona Góra Liczba osób uczestniczących w szkoleniach/warsztatach:10 Warsztaty samopoznania z elementami „Kursu Inspiracji” oraz technikami aktywnego poszukiwania pracy „Biuro DIK” Zielona Góra Liczba osób uczestniczących w szkoleniach/warsztatach:10 Projekt: „Doradztwo i Kariera – ponadlokalna sieć aktywizacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami” współfinansowany ze środków PFRON

15 Biura DiK- Kraków WARSZAWA 30.06.2011r.
Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Biura DiK- Kraków WARSZAWA r.

16 e-mail: dik_krakow@wrzos.org.pl
Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych MARZEC 25 marzec 2011r. Konferencja otwierająca Dzielnicowe Centrum Kompetencyjne dla Osób Niepełnosprawnych w Podgórzu – cele i plany Biura DiK na rok 2011. Uczestnicy konferencji: Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Osób Niepełnosprawnych – p. Bogdan Dąsal Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie – p. Józefina Grodecka Pełnomocnik Wojewody Małopolskiego ds. Integracji Społecznej – p. Anna Tarnawska oraz pracownicy MOPSu, Radni Dzielnic, przedstawiciele organizacji oraz fundacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami. - Pracownicy Biura „Doradztwo i Kariera”. Biuro „Doradztwo i Kariera” ul. Komorowskiego 12 Kraków Tel. 12 

17 e-mail: dik_krakow@wrzos.org.pl
Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych KWIECIEŃ 20 kwiecień 2011r. spotkanie w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Krakowie. Cel: nawiązanie współpracy pomiędzy Biurem DiK a Ośrodkiem. Uczestnicy spotkania: - Dyrekcja Ośrodka - Wychowawcy Internatu Pedagog Doradca Zawodowy Biura DiK 7 kwiecień 2011r. GIEŁDA PRACY dla beneficjentów biura DiK. Uczestnicy: 27 osób, chcących podjąć pracę na stanowisku: pracownik produkcji, pracownik biurowy, konserwator (firma KOMBI-FIX). Biuro „Doradztwo i Kariera” ul. Komorowskiego 12 Kraków Tel. 12 

18 e-mail: dik_krakow@wrzos.org.pl
Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych MAJ 19 maj 2011r. spotkanie z przedstawicielem firmy IMPEL,(3-letnia współpraca) Omówienie etapów rekrutacji na stanowiska: - pracownik serwisu porządkowego, - operator maszyny czyszczącej, - pracownik ochrony i monitoringu. Warsztaty: I edycja pn. „Droga do kariery” – skierowana do osób wybierających dalszą drogę edukacyjna i zawodowa. (2 dni) II edycja pn. „ABC poszukiwania pracy” – skierowana była do klientów biura, którzy poszukują zatrudnienia. (2 dni) Biuro „Doradztwo i Kariera” ul. Komorowskiego 12 Kraków Tel. 12 

19 Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych CZERWIEC 4 czerwiec 2011r. IX Święto Organizacji Pozarządowych, zorganizowane przez Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa. Uczestnicy: fundacje, organizacje i stowarzyszenia prezentujące swoje osiągnięcia w specjalnie przygotowanych namiotach oraz na scenie, przybliżając realizowane przez siebie działania i pasję. Tegoroczne  wydarzenie organizowane było w ramach Europejskiego Roku Wolontariusza.

20 e-mail: dik_krakow@wrzos.org.pl
Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Punkt Informacyjny dla Osób Niepełnosprawnych - promocja Biura DiK - konsultacje z doradcą zawodowym oraz pośrednikiem pracy, - oferty pracy, - baza ofert szkoleniowych. Biuro „Doradztwo i Kariera” ul. Komorowskiego 12 Kraków Tel. 0 12 

21 e-mail: dik_krakow@wrzos.org.pl
Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Rekrutacja na stanowisko pracownik pomocniczo – gospodarczy (Drukarnia TOM-MARG) - spotkanie z przedstawicielem firmy oraz ustalenie etapów rekrutacji i oczekiwań, - wstępne rozmowy z klientami biura spełniającymi oczekiwania pracodawcy. (45 osób - do dalszego etapu 10 osób) Oczekiwanie na termin ostatecznej rozmowy kwalifikacyjnej. Rekrutacja na stanowiska: pracownik recepcji, pokojówka. (A-TRYBUT) - wstępne rozmowy z klientami biura spełniającymi oczekiwania pracodawcy. (obecnie 9 osób – do dalszego etapu 4) Biuro „Doradztwo i Kariera” ul. Komorowskiego 12 Kraków Tel. 0 12 

22 e-mail: dik_krakow@wrzos.org.pl
Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ! KraFOS Biuro „Doradztwo i Kariera” ul. Komorowskiego 12 Kraków Tel. 12 

23 Biuro projektu DiK w Olsztynie
ul. Artyleryjska 34

24 Biuro DiK na Giełdzie Pracy Olsztyńskich Uczelni Wyższych
8-9 kwietnia 2011 ok. 200 studentów, w tym też osoby z niepełnosprawnościami ok. 50 wystawców, oferentów, w tym też instytucje organizacje działające na rzecz npo

25 Biuro DiK na Targach pracy dla osób niepełnosprawnych
12 kwietnia 2011 r. Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki W Targach wzięło udział ok. 15 organizacji pozarządowych prowadzących działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz 10 zakładów pracy oferujących im zatrudnienie

26 PROMOCJA PROJEKTU DIK Projekt promowaliśmy także podczas następujących wydarzeń: Panel dyskusyjny pt. „Oblicza współczesnej opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi” - zorganizowany przez Stowarzyszenie „Lazarus” , 7 kwietnia 2011 roku w Medycznej Szkole Policealnej w Elblągu; Sesja Rady Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w części poświęcona organizacjom pozarządowym prowadzącym działania aktywizacyjne na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; Targi Ekonomi Społecznej 30 maja w Zalesiu – promocja organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą, zarobkową

27 PROMOCJA PROJEKTU DIK Projekt promowaliśmy także podczas Konferencji Plenarnej Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego, która odbyła się 10 czerwca 2011 r. w Hotelu Warmińskim w Olsztynie. Uczestnicy – przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz samorządów z terenu całego województwa - otrzymali ulotki z informacją o projekcie i jego ofercie.

28 Warsztaty dla beneficjentów
19 maja w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyły się warsztaty na temat: „Skuteczne poszukiwanie pracy – zwiększam swoje szanse na rynku pracy” Głównym celem warsztatów było zwiększenie umiejętności w komunikacji społecznej. METODY: Dyskusja Praca w grupach Prezentacja Film Scenki rodzajowe – ćwiczenia

29 Warsztaty dla beneficjentów
7 czerwca 2011 r. w MOPS Olsztyn odbyły się warsztaty na temat: „Jak mówić dobrze o sobie – zbuduj swój pozytywny wizerunek” W warsztatach wzięło udział 25 osób chorych na cukrzycę po 50 roku życia Pierwszą część warsztatów prowadziła Pani Psycholog, w drugiej części Pani kosmetolog i wizażystka przeprowadziła pokaz sztuki wizażu oraz przedstawiła zasady pielęgnacji urody oraz dbałości o wygląd zewnętrzny.

30 PRACODAWCY – zatrudnienie NPO
Przykłady zatrudnienia: Pracownik biurowy w Zakładzie Energetycznym Konserwator w KFC Liczenie gotówki – firma Servo (przygotowują gotówki do bankomatów) Do prac biurowych – ROKA (zatrudnienie npo z znacznym stopniem) Pomoc przedszkolna oraz osobę do sprzątania - Przedszkole „Promyczek” Do działu konstrukcyjnego – technicznego w Michelin Sprzedawca w sklepie CCC

31 PRACODAWCY – zatrudnienie ON
Zatrudnianie osób niepełnosprawnych w ramach DiK Ilość osób zatrudnionych Ilość zakładów pracy Zakłady pracy chronionej 24 3 Zakłady pracy z otwartego rynku pracy 38 30

32 PRACODAWCY – zatrudnienie ON
1 POK TURIST, Biuro Usług Turystycznych "POK- TOURIST" 2 Polski Związek Niewidomych, ZPCH 3 PIEKARNIA "CYMES", 4 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe TERMOBUD Sp. z o.o. 5 EFEKT WAR-MA, 6 GOLIAT, oddział w Olsztynie 7 KART MAP-ZPCH, oddział w OLSZTYNIE 8 GREEN TAXI 9 Impel Cleaning sp. z o. o. Zakład Pracy Chronionej 10 Aroka Sp. z o.o. Zakład Pracy Chronionej 14 ROKA-ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ 15 Biuro Rachunkowe Genewa

33 PRACODAWCY – zatrudnienie ON
16 ZAKŁAD ŚLUSARSKI , GUTKOWO 1 17 PIEKARNIA TYROLSKA 18 Atut Agencja Ochrony Osób i Mienia Sp. z o.o. 19 REM-BUD Recykling 2 20 SKLEP SPOŻYWCZY 21 Lider Sp. z o.o. Kompleksowe usługi sprzątania 22 MICRO TECH 23 Sklep z odzieżą ciężarną 24 INWEMER System sp. z o.o. Zakład Pracy Chronionej 11 25 Citibank Handlowy 26 GAZETA OLSZTYŃSKA

34 PRACODAWCY – zatrudnienie ON
27 UNICORN SP.ZO.O 1 28 Warmińsko-Mazurska Spółdzielnia Inwalidów 2 29 Biuro Projektów 30 Agencja Ochrony PIORUN 31 Przedszkole Niepubliczne “Puchatek” 32 TEMIROL Zakład Ślusarski 33 ANTEMA Sp. z o.o. Zakład Usłg Gosp. Socjal.

35 W projekcie pracują: Doradca zawodowy: Agnieszka Nowicka, Pośrednik pracy: Alicja Kowalik, Psycholog: Katarzyna Zielińska, Koordynator projektu: Bartłomiej Głuszak

36 Biuro „Doradztwa i Kariery” we Wrocławiu kwiecień-czerwiec 2011
ul. Zelwerowicza 16/1, , Wrocław czynne: pn-pt w godz Projekt współfinansowany ze środków PFRON, zadania zlecone w ramach art.36 ustawy z 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób

37 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
KADRA: Kwiecień-maj : Koordynator biura: Renata Berent-Mieszczanowicz Doradca zawodowy: Gabriela Burzyńska Pośrednik pracy: Daria Mieszczanowicz Psycholog: Anna Moszczyńska Czerwiec: Koordynator biura: Anna Golec Projekt współfinansowany ze środków PFRON, zadania zlecone w ramach art.36 ustawy z 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób

38 Działalność w kwietniu i maju:
Uczestnictwo w Targach Pracy i Informacji zatytułowanych: ”Niemiecki, austriacki i szwajcarski rynek pracy otwarty dla wszystkich”. 12 kwietnia uczestniczyliśmy w Targach Pracy i Informacji, organizowanych na wrocławskim rynku. W targach brali udział m.in. doradcy z Niemiec, Austrii i Szwajcarii, którzy opowiadali o warunkach życia i pracy, zasadach zatrudnienia oraz przepisach prawnych dotyczących zatrudnienia w wyżej wymienionych Państwach. Dla nas była to doskonała okazja do zaprezentowania działań DIKu, ale także możliwość zebrania cennych informacji dla beneficjentów poszukujących pracy za granicą. Projekt współfinansowany ze środków PFRON, zadania zlecone w ramach art.36 ustawy z 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób

39 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
Udział w Targach Pracy zorganizowanych przez Wyższą Szkołę Handlową we Wrocławiu. 13 kwietnia w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu odbyła się szósta edycja Targów Pracy, połączona z debatą "Jak gładko wejść na dolnośląski rynek pracy". Głos zabrali wybitni eksperci – teoretycy i praktycy zajmujący się na co dzień tematyką zatrudnień, prowadzenia przedsiębiorstw czy doradztwa personalnego z największych i najbardziej cenionych w regionie firm, urzędów i instytucji. W całym przedsięwzięciu brało udział 30 wystawców. Na targach znaleźli się również przedstawiciele naszego biura, którzy prezentowali działalność wrocławskiego DIKu. Projekt współfinansowany ze środków PFRON, zadania zlecone w ramach art.36 ustawy z 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób

40 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
Wrocławski DIK wystawcą na 4 Powiatowych Targach Pracy w Trzebnicy 18 kwietnia 2011 roku Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy zorganizował imprezę skierowaną do osób bezrobotnych i poszukujących pracy - 4 Powiatowe Targi Pracy - Trzebnica W targach uczestniczyło 22 wystawców – pracodawców i instytucji  z terenu powiatu trzebnickiego, Wrocławia i okolic. Targi umożliwiły nawiązanie kontaktów pomiędzy pracodawcami i osobami poszukującymi pracy. Na Targach pracodawcy prezentowali swoje firmy i proponowali konkretne oferty zatrudnienia. Można było skorzystać również  z propozycji ofert zagranicznych przedstawianych przez Europejskie Służby Zatrudnienia. Nie mogło zabraknąć także prezentacji wrocławskiego Biura „Doradztwa i Kariery”. Nasza działalność wzbudziła duże zainteresowanie wśród uczestników targów. Pozyskaliśmy nowych klientów, którzy żywiołowo wyrażali chęć korzystania z naszych, dalszych usług. Projekt współfinansowany ze środków PFRON, zadania zlecone w ramach art.36 ustawy z 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób

41 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
Działalność w czerwcu Intensywna promocja wrocławskiego DIKu w Internecie, urzędach pracy, różnego rodzaju organizacjach dla osób niepełnosprawnych. Na początku czerwca nastąpiła intensywna promocja działań DIKu. Na efekt nie trzeba było długo czekać. Już w pierwszych dniach promocji telefony się rozdzwoniły, a biuro zaczęła odwiedzać coraz większa liczba klientów. Projekt współfinansowany ze środków PFRON, zadania zlecone w ramach art.36 ustawy z 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób

42 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
„ABC poszukiwania pracy”- warsztaty dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W dniu zostały przeprowadzone warsztaty -„ABC poszukiwania pracy” dla Podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy „CURATUS” – ośrodka dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Warsztaty były prowadzone przez doradcę zawodowego – Gabrielę Burzyńską. Na zajęciach uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się jak prawidłowo napisać CV i list motywacyjny, jak efektywnie poszukiwać pracy, w jaki sposób zaprezentować się, aby wzbudzić zaufanie u przyszłego pracodawcy i znaleźć źródło godziwego zarobku. Poruszane były także aspekty prawne dotyczące pobierania wynagrodzenia w przypadku otrzymywania renty. Projekt współfinansowany ze środków PFRON, zadania zlecone w ramach art.36 ustawy z 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób

43 Zdjęcia z warsztatów „ABC poszukiwania pracy”:
Projekt współfinansowany ze środków PFRON, zadania zlecone w ramach art.36 ustawy z 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób

44 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
Udział DIKu w II Dolnośląskim Zjeździe Kobiet Wrocławski DIK został zaproszony na II Dolnośląski Zjazd Kobiet. Zjazd ten odbył się pod hasłem „Kobiety w regionie dolnośląskim - bilans dziesięciolecia i nowe rekomendacje". Celem zjazdu było wzmacnianie roli organizacji pozarządowych i środowisk kobiecych w dyskursie publicznym, a także podniesienie świadomości dotyczącej sytuacji i roli kobiet w regionie, w zakresie takich problemów, jak ubóstwo, szanse i bariery aktywizacji polityczno-zawodowej kobiet. W zjeździe uczestniczyły wybitne osobowości, m.in. prof. Alicja Chybicka, Lidia Geringer Oedenberger, Rosita Zaeser-przedstawicielka organizacji pozarządowej Dolnej Saksonii, Zofia Czernow-wiceprezydent Jeleniej Góry, posłanka Elżbieta Zakrzewska. Bardzo się cieszymy, iż informacje dotyczące działań wrocławskiego DIKu mogły być promowane w tak doborowym towarzystwie. Projekt współfinansowany ze środków PFRON, zadania zlecone w ramach art.36 ustawy z 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób

45 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
Promocja DIKu na wrocławskim Rynku. Wrocławski DIK wychodzi do ludzi. 18 czerwca zorganizowaliśmy promocję naszej działalności na wrocławskim rynku. Nie miał dla nas znaczenia wygląd, wiek, pochodzenie. Rozmawialiśmy z „ludźmi ulicy”, przechodniami, klientami okolicznych restauracji. Pytaliśmy o potrzeby i możliwości zmiany sytuacji życiowej naszych rozmówców. Przedstawialiśmy działania naszego biura, proponując skorzystanie z porad doradcy zawodowego, psychologa i pośrednika pracy. Byliśmy mile zaskoczeni dużym zainteresowaniem naszą działalnością i otwartością wszystkich napotkanych osób. Projekt współfinansowany ze środków PFRON, zadania zlecone w ramach art.36 ustawy z 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób

46 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
Warsztaty aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi. zostały przeprowadzone warsztaty aktywizacji zawodowej dla Podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy „CURATUS”. Warsztaty były prowadzone przez psychologa-Annę Moszczyńską. Zakres tematyczny warsztatów: Analiza źródła oporu związanego z pozyskaniem niezależności. Opis relacji zależnościowych i uwikłań. Poszukiwanie swoich silnych i słabych stron. Jak wzmacniać słabe strony a jak stymulować potencjał – nauka realizacji celu. Ćwiczenie warsztatowe na oddawanie i branie odpowiedzialności i kontroli. Symulacja rozmów z pracodawcą. Odegranie roli pracownika i pracodawcy. Sukces jako pragnienie i balast. Agresja jako źródło energii. Projekt współfinansowany ze środków PFRON, zadania zlecone w ramach art.36 ustawy z 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób

47 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
Intensywna czerwcowa promocja zaowocowała zarejestrowaniem kilkudziesięciu nowych osób. Tylko w czerwcu doradca zawodowy przeprowadził 74 konsultacje, pośrednik pracy – 43 , psycholog – 19. Projekt współfinansowany ze środków PFRON, zadania zlecone w ramach art.36 ustawy z 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób

48 Działania na najbliższy okres:
13 i 15 lipca warsztaty aktywizacji zawodowej dla Podopiecznych „Warsztatów Terapii Zajęciowej”, przy ul. Ogrodowej 5a, w Wałbrzychu 26 lipca warsztaty aktywizacji zawodowej dla Uczestników „Warsztatów Terapii Zajęciowej”, przy ul. Nałkowskiej 4a, w Wałbrzychu Projekt współfinansowany ze środków PFRON, zadania zlecone w ramach art.36 ustawy z 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób

49 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
Planowane zmiany: Nawiązanie współpracy z pracodawcami Większy nacisk na wyszukiwanie ofert pracy – usprawnienie metod wyszukiwania ofert pracy Zwiększenie ilości warsztatów aktywizujących i motywujących Nawiązanie współpracy z organizacjami prowadzącymi szkolenia/kursy/staże dla osób niepełnosprawnych Wprowadzenie systematycznych, wyjazdowych konsultacji indywidualnych dla podopiecznych różnego rodzaju ośrodków dla osób niepełnosprawnych Zwiększona promocja działań DIKu Przyjęcie nowych wolontariuszy do realnej pomocy w biurze Projekt współfinansowany ze środków PFRON, zadania zlecone w ramach art.36 ustawy z 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób

50 Dziękujemy za uwagę 

51 Zielona Góra ul. Zacisze 17 65-775 Zielona Góra Tel. 68 452 72 71
Projekt: „Doradztwo i Kariera – ponadlokalna sieć aktywizacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami” współfinansowany ze środków PFRON

52 Nasza kadra Monika Suder – pośrednik pracy
Emilia Dykszak – doradca zawodowy Joanna Malinowska - psycholog

53 Nasi beneficjenci… z całego województwa lubuskiego

54 Jesteśmy wszędzie tam, gdzie dzieje się na rzecz osób z niepełnosprawnościami…
12 kwietnia 2011r. Starostwo Powiatowe we Wschowie - spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych z powiatu wschowskiego; 5 maja 2011 r. Happening z okazji Europejskiego Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz Europejskiego Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych 25 maja 2011r. Dzień Otwarty dla Osób Niepełnosprawnych w zielonogórskim oddziale ZUS 12 czerwca 2011 Integracyjny Piknik „ Lato, lato, czeka…” 18 czerwca 2011r. I Wojewódzki Piknik Osób Niepełnosprawnych w Zielonej Górze „Słońce jest w każdym z nas”

55 Prężnie działamy… Nawiązaliśmy nowe współprace, ale także utrzymaliśmy te dotychczasowe… wciąż działamy dla wszystkich osób niepełnosprawnych i ich opiekunów…

56 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Liczba klientów 355 Kraków Wrocław Zielona Góra Olsztyn Marzec 25"

Podobne prezentacje


Reklamy Google