Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt: Doradztwo i Kariera – ponadlokalna sieć aktywizacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami współfinansowany ze środków PFRON KrakówWrocławZielona.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt: Doradztwo i Kariera – ponadlokalna sieć aktywizacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami współfinansowany ze środków PFRON KrakówWrocławZielona."— Zapis prezentacji:

1 Projekt: Doradztwo i Kariera – ponadlokalna sieć aktywizacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami współfinansowany ze środków PFRON KrakówWrocławZielona GóraOlsztyn Marzec25------1419 Kwiecień29432623 Maj14262218 Czerwiec 104422 20 RAZEM78 113 8480 Liczba klientów 355 Liczba klientów

2 Projekt: Doradztwo i Kariera – ponadlokalna sieć aktywizacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami współfinansowany ze środków PFRON Liczba klientów

3 Projekt: Doradztwo i Kariera – ponadlokalna sieć aktywizacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami współfinansowany ze środków PFRON Liczba konsultacji Doradca zawodowy KrakówWrocławZielona GóraOlsztyn Marzec80-----719 Kwiecień31142126 Maj48353126 Czerwiec54 7416 29 RAZEM 213 123 75 100 Liczba konsultacji: 511

4 Projekt: Doradztwo i Kariera – ponadlokalna sieć aktywizacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami współfinansowany ze środków PFRON Liczba konsultacji Doradca zawodowy

5 Projekt: Doradztwo i Kariera – ponadlokalna sieć aktywizacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami współfinansowany ze środków PFRON Liczba konsultacji Pośrednik pracy KrakówWrocławZielona GóraOlsztyn Marzec19------814 Kwiecień1244811 Maj1330812 Czerwiec 22451412 RAZEM 66 119 38 49 Liczba konsultacji: 272

6 Projekt: Doradztwo i Kariera – ponadlokalna sieć aktywizacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami współfinansowany ze środków PFRON Liczba konsultacji Pośrednik pracy

7 Projekt: Doradztwo i Kariera – ponadlokalna sieć aktywizacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami współfinansowany ze środków PFRON KrakówWrocławZielona GóraOlsztyn Marzec8------17 Kwiecień70511 Maj8449 Czerwiec7 197 6 RAZEM 30 23 17 33 Liczba konsultacji: 103 Liczba konsultacji Psycholog

8 Projekt: Doradztwo i Kariera – ponadlokalna sieć aktywizacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami współfinansowany ze środków PFRON Liczba konsultacji Psycholog

9 LICZBA KONSULTACJI – tabela zbiorcza Projekt: Doradztwo i Kariera – ponadlokalna sieć aktywizacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami współfinansowany ze środków PFRON KrakówWrocławZielona GóraOlsztyn Marzec107-----16 40 Kwiecień50583448 Maj69 4347 Czerwiec83 138 3747 RAZEM 309 265130 182 Liczba konsultacji: 886

10 LICZBA KONSULTACJI Projekt: Doradztwo i Kariera – ponadlokalna sieć aktywizacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami współfinansowany ze środków PFRON

11 rzeczywistemarzec-czerwieclipiec-grudzień Liczba klientów w biurach 355 osób260 osób272 osoby Liczba warsztatów dla osób niepełnosprawnych 8 warsztatów Liczba konsultacji udzielonych w biurach osobom niepełnosprawnym 886 konsultacji288 konsultacji360 konsultacji Liczba osób, które w wyniku porady uzyskały zatrudnienie 43 osoby26 osób28 osób Liczba osób, które w wyniku porady podjęły szkolenia lub kontynuują edukację 24 osoby 104 osoby 39 osób41 osób Liczba osób, które podjęły inny rodzaj aktywności zawodowej 455 osób130 osób136 osób N O W E Liczba warsztatów dla opiekunów osób niepełnosprawnych 8 warsztatów Liczba warsztatów dla osób niepełnosprawnych 8 warsztatów Liczba osób, które w okresie pół roku od zakończenia realizacji projektu utrzyma zatrudnienie ?20 osób21 osób WSKAŹNIKI EWALUACYJNE – tabela zbiorcza

12 Projekt: Doradztwo i Kariera – ponadlokalna sieć aktywizacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami współfinansowany ze środków PFRON A: 24 osoby (udział beneficjenta w szkoleniach, stażach, inny rodzaj kontynuacji nauki) 12 osób podjęło decyzję o dalszej nauce 7 osób podjęło udział w szkoleniach 5 osób podjęło udział w staże B: 455 osób (działania na rzecz podnoszenia aktywności zawodowej beneficjenta) 328 osób otrzymało oferty pracy 64 osobom przygotowano dokumenty aplikacyjne 107 osób odbyło rozmowy kwalifikacyjne C: 43 osoby podjęły zatrudnienie WSKAŹNIKI EWALUACJI SZCZEGÓŁOWO

13 Projekt: Doradztwo i Kariera – ponadlokalna sieć aktywizacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami współfinansowany ze środków PFRON Jak mówić dobrze o sobie – zbuduj swój pozytywny wizerunek Biuro DIK Olsztyn Liczba osób uczestniczących w szkoleniach/warsztatach: 25 Skuteczne poszukiwanie pracy – zwiększam swoje szanse na rynku pracy Biuro DIK Olsztyn Liczba osób uczestniczących w szkoleniach/warsztatach: 10 "ABC Poszukiwania Pracy Biuro DIK Kraków: 8 Liczba osób uczestniczących w szkoleniach/warsztatach 8 Droga do kariery Biuro DIK Kraków Liczba osób uczestniczących w szkoleniach/warsztatach 10 WARSZTATY

14 Projekt: Doradztwo i Kariera – ponadlokalna sieć aktywizacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami współfinansowany ze środków PFRON Warsztaty aktywizacji zawodowej Biuro DIK Wrocław Liczba osób uczestniczących w szkoleniach/warsztatach:10 ABC poszukiwania pracy Biuro DIK Wrocław Liczba osób uczestniczących w szkoleniach/warsztatach:12 Warsztat umiejętności społecznych Biuro DIK Zielona Góra Liczba osób uczestniczących w szkoleniach/warsztatach:10 Warsztaty samopoznania z elementami Kursu Inspiracji oraz technikami aktywnego poszukiwania pracy Biuro DIK Zielona Góra Liczba osób uczestniczących w szkoleniach/warsztatach:10 WARSZTATY

15 Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Biura DiK- Kraków WARSZAWA 30.06.2011r.

16 Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Biuro Doradztwo i Kariera ul. Komorowskiego 12 30-106 Kraków Tel. 12 421 32 41 e-mail: dik_krakow@wrzos.org.pl MARZEC 25 marzec 2011r. Konferencja otwierająca Dzielnicowe Centrum Kompetencyjne dla Osób Niepełnosprawnych w Podgórzu – cele i plany Biura DiK na rok 2011. Uczestnicy konferencji: Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Osób Niepełnosprawnych – p. Bogdan Dąsal - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie – p. Józefina Grodecka - Pełnomocnik Wojewody Małopolskiego ds. Integracji Społecznej – p. Anna Tarnawska - oraz pracownicy MOPSu, Radni Dzielnic, przedstawiciele organizacji oraz fundacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami. - Pracownicy Biura Doradztwo i Kariera.

17 Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Biuro Doradztwo i Kariera ul. Komorowskiego 12 30-106 Kraków Tel. 12 421 32 41 e-mail: dik_krakow@wrzos.org.pl KWIECIEŃ 20 kwiecień 2011r. spotkanie w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Krakowie. Cel: nawiązanie współpracy pomiędzy Biurem DiK a Ośrodkiem. Uczestnicy spotkania: - Dyrekcja Ośrodka - Wychowawcy Internatu - Pedagog - Doradca Zawodowy Biura DiK 7 kwiecień 2011r. GIEŁDA PRACY dla beneficjentów biura DiK. Uczestnicy: 27 osób, chcących podjąć pracę na stanowisku: pracownik produkcji, pracownik biurowy, konserwator (firma KOMBI-FIX).

18 Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Biuro Doradztwo i Kariera ul. Komorowskiego 12 30-106 Kraków Tel. 12 421 32 41 e-mail: dik_krakow@wrzos.org.pl MAJ 19 maj 2011r. spotkanie z przedstawicielem firmy IMPEL,(3-letnia współpraca) Omówienie etapów rekrutacji na stanowiska: - pracownik serwisu porządkowego, - operator maszyny czyszczącej, - pracownik ochrony i monitoringu. Warsztaty: I edycja pn. Droga do kariery – skierowana do osób wybierających dalszą drogę edukacyjna i zawodowa. (2 dni) II edycja pn. ABC poszukiwania pracy – skierowana była do klientów biura, którzy poszukują zatrudnienia. (2 dni)

19 4 czerwiec 2011r. IX Święto Organizacji Pozarządowych, zorganizowane przez Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa. Uczestnicy: fundacje, organizacje i stowarzyszenia prezentujące swoje osiągnięcia w specjalnie przygotowanych namiotach oraz na scenie, przybliżając realizowane przez siebie działania i pasję. Tegoroczne wydarzenie organizowane było w ramach Europejskiego Roku Wolontariusza. Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych CZERWIEC

20 Punkt Informacyjny dla Osób Niepełnosprawnych - promocja Biura DiK - konsultacje z doradcą zawodowym oraz pośrednikiem pracy, - oferty pracy, - baza ofert szkoleniowych. Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Biuro Doradztwo i Kariera ul. Komorowskiego 12 30-106 Kraków Tel. 0 12 421 32 41 e-mail: dik_krakow@wrzos.org.pl

21 Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Biuro Doradztwo i Kariera ul. Komorowskiego 12 30-106 Kraków Tel. 0 12 421 32 41 e-mail: dik_krakow@wrzos.org.pl Rekrutacja na stanowisko pracownik pomocniczo – gospodarczy (Drukarnia TOM-MARG) - spotkanie z przedstawicielem firmy oraz ustalenie etapów rekrutacji i oczekiwań, - wstępne rozmowy z klientami biura spełniającymi oczekiwania pracodawcy. (45 osób - do dalszego etapu 10 osób) Oczekiwanie na termin ostatecznej rozmowy kwalifikacyjnej. Rekrutacja na stanowiska: pracownik recepcji, pokojówka. (A-TRYBUT) - spotkanie z przedstawicielem firmy oraz ustalenie etapów rekrutacji i oczekiwań, - wstępne rozmowy z klientami biura spełniającymi oczekiwania pracodawcy. (obecnie 9 osób – do dalszego etapu 4) Oczekiwanie na termin ostatecznej rozmowy kwalifikacyjnej.

22 Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Biuro Doradztwo i Kariera ul. Komorowskiego 12 30-106 Kraków Tel. 12 421 32 41 e-mail: dik_krakow@wrzos.org.pl DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ!

23 Biuro projektu DiK w Olsztynie ul. Artyleryjska 34 89 523-60-92

24 Biuro DiK na Giełdzie Pracy Olsztyńskich Uczelni Wyższych 8-9 kwietnia 2011 ok. 200 studentów, w tym też osoby z niepełnosprawnościami ok. 50 wystawców, oferentów, w tym też instytucje organizacje działające na rzecz npo

25 Biuro DiK na Targach pracy dla osób niepełnosprawnych 12 kwietnia 2011 r. Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki W Targach wzięło udział ok. 15 organizacji pozarządowych prowadzących działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz 10 zakładów pracy oferujących im zatrudnienie

26 PROMOCJA PROJEKTU DIK Projekt promowaliśmy także podczas następujących wydarzeń: Panel dyskusyjny pt. Oblicza współczesnej opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi - z organizowany przez Stowarzyszenie Lazarus, 7 kwietnia 2011 roku w Medycznej Szkole Policealnej w Elblągu; Sesja Rady Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w części poświęcona organizacjom pozarządowym prowadzącym działania aktywizacyjne na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; Targi Ekonomi Społecznej 30 maja w Zalesiu – promocja organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą, zarobkową

27 PROMOCJA PROJEKTU DIK Projekt promowaliśmy także podczas Konferencji Plenarnej Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko- Mazurskiego, która odbyła się 10 czerwca 2011 r. w Hotelu Warmińskim w Olsztynie. Uczestnicy – przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz samorządów z terenu całego województwa - otrzymali ulotki z informacją o projekcie i jego ofercie.

28 Warsztaty dla beneficjentów 19 maja w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyły się warsztaty na temat:Skuteczne poszukiwanie pracy – zwiększam swoje szanse na rynku pracy Głównym celem warsztatów było zwiększenie umiejętności w komunikacji społecznej. METODY: Dyskusja Praca w grupach Prezentacja Film Scenki rodzajowe – ćwiczenia

29 Warsztaty dla beneficjentów 7 czerwca 2011 r. w MOPS Olsztyn odbyły się warsztaty na temat: Jak mówić dobrze o sobie – zbuduj swój pozytywny wizerunek W warsztatach wzięło udział 25 osób chorych na cukrzycę po 50 roku życia Pierwszą część warsztatów prowadziła Pani Psycholog, w drugiej części Pani kosmetolog i wizażystka przeprowadziła pokaz sztuki wizażu oraz przedstawiła zasady pielęgnacji urody oraz dbałości o wygląd zewnętrzny.

30 PRACODAWCY – zatrudnienie NPO Przykłady zatrudnienia: Pracownik biurowy w Zakładzie Energetycznym Konserwator w KFC Liczenie gotówki – firma Servo (przygotowują gotówki do bankomatów) Do prac biurowych – ROKA (zatrudnienie npo z znacznym stopniem) Pomoc przedszkolna oraz osobę do sprzątania - Przedszkole Promyczek Do działu konstrukcyjnego – technicznego w Michelin Sprzedawca w sklepie CCC

31 PRACODAWCY – zatrudnienie ON Zatrudnianie osób niepełnosprawnych w ramach DiK Ilość osób zatrudnionych Ilość zakładów pracy Zakłady pracy chronionej 243 Zakłady pracy z otwartego rynku pracy 3830

32 1 POK TURIST, Biuro Usług Turystycznych "POK- TOURIST" 1 2 Polski Związek Niewidomych, ZPCH1 3 PIEKARNIA "CYMES",1 4 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe TERMOBUD Sp. z o.o. 1 5 EFEKT WAR-MA,2 6 GOLIAT, oddział w Olsztynie1 7 KART MAP-ZPCH, oddział w OLSZTYNIE1 8 GREEN TAXI4 9 Impel Cleaning sp. z o. o. Zakład Pracy Chronionej6 10 Aroka Sp. z o.o. Zakład Pracy Chronionej2 14 ROKA-ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ7 15 Biuro Rachunkowe Genewa1 PRACODAWCY – zatrudnienie ON

33 16 ZAKŁAD ŚLUSARSKI, GUTKOWO1 17 PIEKARNIA TYROLSKA1 18 Atut Agencja Ochrony Osób i Mienia Sp. z o.o.1 19 REM-BUD Recykling2 20 SKLEP SPOŻYWCZY1 21 Lider Sp. z o.o. Kompleksowe usługi sprzątania 2 22 MICRO TECH1 23 Sklep z odzieżą ciężarną1 24 INWEMER System sp. z o.o. Zakład Pracy Chronionej 11 25 Citibank Handlowy2 26 GAZETA OLSZTYŃSKA2 PRACODAWCY – zatrudnienie ON

34 27 UNICORN SP.ZO.O1 28 Warmińsko-Mazurska Spółdzielnia Inwalidów2 29 Biuro Projektów1 30 Agencja Ochrony PIORUN1 31 Przedszkole Niepubliczne Puchatek1 32 TEMIROL Zakład Ślusarski1 33 ANTEMA Sp. z o.o. Zakład Usłg Gosp. Socjal.2 PRACODAWCY – zatrudnienie ON

35 W projekcie pracują: Doradca zawodowy: Agnieszka Nowicka, Pośrednik pracy: Alicja Kowalik, Psycholog: Katarzyna Zielińska, Koordynator projektu: Bartłomiej Głuszak

36 ul. Zelwerowicza 16/1, 53-676, Wrocław czynne: pn-pt w godz. 10.00-18.00 Projekt współfinansowany ze środków PFRON, zadania zlecone w ramach art.36 ustawy z 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób Biuro Doradztwa i Kariery we Wrocławiu kwiecień-czerwiec 2011

37 KADRA: Kwiecień-maj : Koordynator biura: Renata Berent-Mieszczanowicz Doradca zawodowy: Gabriela Burzyńska Pośrednik pracy: Daria Mieszczanowicz Psycholog: Anna Moszczyńska Czerwiec: Koordynator biura: Anna Golec Doradca zawodowy: Gabriela Burzyńska Pośrednik pracy: Daria Mieszczanowicz Psycholog: Anna Moszczyńska Projekt współfinansowany ze środków PFRON, zadania zlecone w ramach art.36 ustawy z 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób

38 Działalność w kwietniu i maju: Uczestnictwo w Targach Pracy i Informacji zatytułowanych: Niemiecki, austriacki i szwajcarski rynek pracy otwarty dla wszystkich. 12 kwietnia uczestniczyliśmy w Targach Pracy i Informacji, organizowanych na wrocławskim rynku. W targach brali udział m.in. doradcy z Niemiec, Austrii i Szwajcarii, którzy opowiadali o warunkach życia i pracy, zasadach zatrudnienia oraz przepisach prawnych dotyczących zatrudnienia w wyżej wymienionych Państwach. Dla nas była to doskonała okazja do zaprezentowania działań DIKu, ale także możliwość zebrania cennych informacji dla beneficjentów poszukujących pracy za granicą. Projekt współfinansowany ze środków PFRON, zadania zlecone w ramach art.36 ustawy z 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób

39 Udział w Targach Pracy zorganizowanych przez Wyższą Szkołę Handlową we Wrocławiu. 13 kwietnia w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu odbyła się szósta edycja Targów Pracy, połączona z debatą "Jak gładko wejść na dolnośląski rynek pracy". Głos zabrali wybitni eksperci – teoretycy i praktycy zajmujący się na co dzień tematyką zatrudnień, prowadzenia przedsiębiorstw czy doradztwa personalnego z największych i najbardziej cenionych w regionie firm, urzędów i instytucji. W całym przedsięwzięciu brało udział 30 wystawców. Na targach znaleźli się również przedstawiciele naszego biura, którzy prezentowali działalność wrocławskiego DIKu. Projekt współfinansowany ze środków PFRON, zadania zlecone w ramach art.36 ustawy z 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób

40 Wrocławski DIK wystawcą na 4 Powiatowych Targach Pracy w Trzebnicy 18 kwietnia 2011 roku Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy zorganizował imprezę skierowaną do osób bezrobotnych i poszukujących pracy - 4 Powiatowe Targi Pracy - Trzebnica 2011. W targach uczestniczyło 22 wystawców – pracodawców i instytucji z terenu powiatu trzebnickiego, Wrocławia i okolic. Targi umożliwiły nawiązanie kontaktów pomiędzy pracodawcami i osobami poszukującymi pracy. Na Targach pracodawcy prezentowali swoje firmy i proponowali konkretne oferty zatrudnienia. Można było skorzystać również z propozycji ofert zagranicznych przedstawianych przez Europejskie Służby Zatrudnienia. Nie mogło zabraknąć także prezentacji wrocławskiego Biura Doradztwa i Kariery. Nasza działalność wzbudziła duże zainteresowanie wśród uczestników targów. Pozyskaliśmy nowych klientów, którzy żywiołowo wyrażali chęć korzystania z naszych, dalszych usług. Projekt współfinansowany ze środków PFRON, zadania zlecone w ramach art.36 ustawy z 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób

41 Działalność w czerwcu Intensywna promocja wrocławskiego DIKu w Internecie, urzędach pracy, różnego rodzaju organizacjach dla osób niepełnosprawnych. Na początku czerwca nastąpiła intensywna promocja działań DIKu. Na efekt nie trzeba było długo czekać. Już w pierwszych dniach promocji telefony się rozdzwoniły, a biuro zaczęła odwiedzać coraz większa liczba klientów. Projekt współfinansowany ze środków PFRON, zadania zlecone w ramach art.36 ustawy z 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób

42 ABC poszukiwania pracy- warsztaty dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W dniu 16.06. 2011 zostały przeprowadzone warsztaty -ABC poszukiwania pracy dla Podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy CURATUS – ośrodka dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Warsztaty były prowadzone przez doradcę zawodowego – Gabrielę Burzyńską. Na zajęciach uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się jak prawidłowo napisać CV i list motywacyjny, jak efektywnie poszukiwać pracy, w jaki sposób zaprezentować się, aby wzbudzić zaufanie u przyszłego pracodawcy i znaleźć źródło godziwego zarobku. Poruszane były także aspekty prawne dotyczące pobierania wynagrodzenia w przypadku otrzymywania renty. Projekt współfinansowany ze środków PFRON, zadania zlecone w ramach art.36 ustawy z 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób

43 Zdjęcia z warsztatów ABC poszukiwania pracy: Projekt współfinansowany ze środków PFRON, zadania zlecone w ramach art.36 ustawy z 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób

44 Udział DIKu w II Dolnośląskim Zjeździe Kobiet Wrocławski DIK został zaproszony na II Dolnośląski Zjazd Kobiet. Zjazd ten odbył się pod hasłem Kobiety w regionie dolnośląskim - bilans dziesięciolecia i nowe rekomendacje". Celem zjazdu było wzmacnianie roli organizacji pozarządowych i środowisk kobiecych w dyskursie publicznym, a także podniesienie świadomości dotyczącej sytuacji i roli kobiet w regionie, w zakresie takich problemów, jak ubóstwo, szanse i bariery aktywizacji polityczno-zawodowej kobiet. W zjeździe uczestniczyły wybitne osobowości, m.in. prof. Alicja Chybicka, Lidia Geringer Oedenberger, Rosita Zaeser-przedstawicielka organizacji pozarządowej Dolnej Saksonii, Zofia Czernow- wiceprezydent Jeleniej Góry, posłanka Elżbieta Zakrzewska. Bardzo się cieszymy, iż informacje dotyczące działań wrocławskiego DIKu mogły być promowane w tak doborowym towarzystwie. Projekt współfinansowany ze środków PFRON, zadania zlecone w ramach art.36 ustawy z 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób

45 Promocja DIKu na wrocławskim Rynku. Wrocławski DIK wychodzi do ludzi. 18 czerwca zorganizowaliśmy promocję naszej działalności na wrocławskim rynku. Nie miał dla nas znaczenia wygląd, wiek, pochodzenie. Rozmawialiśmy z ludźmi ulicy, przechodniami, klientami okolicznych restauracji. Pytaliśmy o potrzeby i możliwości zmiany sytuacji życiowej naszych rozmówców. Przedstawialiśmy działania naszego biura, proponując skorzystanie z porad doradcy zawodowego, psychologa i pośrednika pracy. Byliśmy mile zaskoczeni dużym zainteresowaniem naszą działalnością i otwartością wszystkich napotkanych osób. Projekt współfinansowany ze środków PFRON, zadania zlecone w ramach art.36 ustawy z 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób

46 Warsztaty aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 29.06.2011 zostały przeprowadzone warsztaty aktywizacji zawodowej dla Podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy CURATUS. Warsztaty były prowadzone przez psychologa-Annę Moszczyńską. Zakres tematyczny warsztatów: Analiza źródła oporu związanego z pozyskaniem niezależności. Opis relacji zależnościowych i uwikłań. Poszukiwanie swoich silnych i słabych stron. Jak wzmacniać słabe strony a jak stymulować potencjał – nauka realizacji celu. Ćwiczenie warsztatowe na oddawanie i branie odpowiedzialności i kontroli. Symulacja rozmów z pracodawcą. Odegranie roli pracownika i pracodawcy. Sukces jako pragnienie i balast. Agresja jako źródło energii. Projekt współfinansowany ze środków PFRON, zadania zlecone w ramach art.36 ustawy z 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób

47 Intensywna czerwcowa promocja zaowocowała zarejestrowaniem kilkudziesięciu nowych osób. Tylko w czerwcu doradca zawodowy przeprowadził 74 konsultacje, pośrednik pracy – 43, psycholog – 19. Projekt współfinansowany ze środków PFRON, zadania zlecone w ramach art.36 ustawy z 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób

48 Działania na najbliższy okres: 13 i 15 lipca warsztaty aktywizacji zawodowej dla Podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej, przy ul. Ogrodowej 5a, w Wałbrzychu 26 lipca warsztaty aktywizacji zawodowej dla Uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej, przy ul. Nałkowskiej 4a, w Wałbrzychu Projekt współfinansowany ze środków PFRON, zadania zlecone w ramach art.36 ustawy z 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób

49 Planowane zmiany: Nawiązanie współpracy z pracodawcami Większy nacisk na wyszukiwanie ofert pracy – usprawnienie metod wyszukiwania ofert pracy Zwiększenie ilości warsztatów aktywizujących i motywujących Nawiązanie współpracy z organizacjami prowadzącymi szkolenia/kursy/staże dla osób niepełnosprawnych Wprowadzenie systematycznych, wyjazdowych konsultacji indywidualnych dla podopiecznych różnego rodzaju ośrodków dla osób niepełnosprawnych Zwiększona promocja działań DIKu Przyjęcie nowych wolontariuszy do realnej pomocy w biurze Projekt współfinansowany ze środków PFRON, zadania zlecone w ramach art.36 ustawy z 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób

50 Dziękujemy za uwagę

51 Zielona Góra ul. Zacisze 17 65-775 Zielona Góra Tel. 68 452 72 71 Projekt: Doradztwo i Kariera – ponadlokalna sieć aktywizacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami współfinansowany ze środków PFRON

52 Nasza kadra Monika Suder – pośrednik pracy Emilia Dykszak – doradca zawodowy Joanna Malinowska - psycholog

53 Nasi beneficjenci… z całego województwa lubuskiego

54 Jesteśmy wszędzie tam, gdzie dzieje się na rzecz osób z niepełnosprawnościami… 12 kwietnia 2011r. Starostwo Powiatowe we Wschowie - spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych z powiatu wschowskiego; 5 maja 2011 r. Happening z okazji Europejskiego Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz Europejskiego Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych 25 maja 2011r. Dzień Otwarty dla Osób Niepełnosprawnych w zielonogórskim oddziale ZUS 12 czerwca 2011 Integracyjny Piknik Lato, lato, czeka… 18 czerwca 2011r. I Wojewódzki Piknik Osób Niepełnosprawnych w Zielonej Górze Słońce jest w każdym z nas

55 Prężnie działamy… Nawiązaliśmy nowe współprace, ale także utrzymaliśmy te dotychczasowe… wciąż działamy dla wszystkich osób niepełnosprawnych i ich opiekunów…

56 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Projekt: Doradztwo i Kariera – ponadlokalna sieć aktywizacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami współfinansowany ze środków PFRON KrakówWrocławZielona."

Podobne prezentacje


Reklamy Google