Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spis treści Samorząd Uczniowski Dzień Nauczyciela Kalendarium

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spis treści Samorząd Uczniowski Dzień Nauczyciela Kalendarium"— Zapis prezentacji:

1

2 Spis treści Samorząd Uczniowski Dzień Nauczyciela Kalendarium
Wywiad z Panią Dyrektor Dzień Edukacji Narodowej Akcja „Znicz” „Jan Paweł II jako artysta” „Romeo i Julia” w Limanowej Dopalacze Anoreksja Kto najlepszy w gimnazjum? Targi Książki Biblioteka – „Niezwykła wystawa” Szkolne zawody w piłce halowej Humor Strona końcowa Spis treści

3 WYBIERAMY i rządzimy! Samorząd Uczniowski Gimnazjum  Przewodniczący : Jarosław Gąsior z klasy II a Zastępca : Małgorzata Cygal z klasy II a Skarbnik : Agata Gąsior z klasy III a Członkowie : Kamil Rapacz z klasy III a Justyna Skwarczek z klasy II b Edyta Miśkowiec z klasy III b Nowy samorząd już działa i ... ma wiele nowych pomysłów, np. „szczęśliwy numerek”. Codzienne losowanie „ustala” szczęściarza, tj. posiadacza owego numerka, który w danym dniu zostaje zwolniony z ustnych odpowiedzi i z niezapowiedzianych kartkówek. Wylosowana karteczka zostaje odłożona. Każda osoba ma taką szansę tylko i wyłącznie raz w miesiącu. Następną koncepcją naszych samorządowców jest bal jesienny. Jak dowiadujemy się z pewnych źródeł, bal planowany jest na zakończenie jesieni. Obowiązywać na nim mają ponoć suknie balowe i Ogólnie rzecz biorąc podobają się nam pomysły nowego samorządu ...:)

4 Drodzy Nauczyciele! Z okazji Dnia Edukacji Narodowej
serdeczne życzenia: wielu sukcesów zawodowych i spełnienia obranego celu oraz tego, aby podejmowany trud był źródłem satysfakcji i uznania składa: redakcja gazetki „Ze szkolnego piórnika ‘’

5 Kalendarium ! • 1 września- II wojna światowa
• 1 września- II wojna światowa • 9 września - Międzynarodowy Dzień Urody • 11 września- Zamach na World Trade Center • 17 września- Agresja ZSRR na Polskę • 19 września- Akcja Sprzątanie Świata • 21 września- Międzynarodowy Dzień Pokoju • 26 września- Europejski Dzień Języków • 29 września- Dzień Głośnego Czytania • 30 września- Dzień Chłopaka  • 4 października- Dzień Ochrony Zwierząt • 28 października- Dzień Odpoczynku dla Zszarganych Nerwów  1 WRZEŚNIA - O świcie wojska hitlerowskie III Rzeszy zaatakowały Polskę. Był to podstępny napad, bez wypowiedzenia wojny. -godz. 4:45 - Okręt szkoleniowy Schleswig-Holstein rozpoczął ostrzał półwyspu Westerplatte. -godz. 4:40 - Luftwaffe rozpoczęło naloty na Wieluń. W świetle najnowszych badań IPN-u właśnie to wydarzenie rozpoczęło II wojnę światową! -godz. 8:00 - Niemiecka 4. Dywizja zaatakowała w okolicach miejscowości Mokra pozycje Wołyńskiej Brygady Kawalerii. Rozpoczęła się bitwa pod Mokrą.   Tak wyglądały pierwsze godziny wojny, która trwała sześć lat. Polacy jako pierwsi stawili opór hitlerowskim Niemcom i niestety  przez pierwsze miesiące byli w tym osamotnieni.  Wojna przyniosła krew, łzy, rozpacz i cierpienie milionom ludzi na całym świecie.  Kalendarium !

6 Prawie cała Europa była jednym wielkim gruzowiskiem, a ponad 60 milionów ludzi straciło życie. Powojenne uzgodnienia w Jałcie na dziesiątki lat podzieliły świat na kapitalistyczny i komunistyczny i tak naprawdę to skutki wojny odczuwamy do dnia dzisiejszego. Pamiętajmy o poległych i pomordowanych w II wojnie światowej. 11 WRZEŚNIA - Dwa spośród porwanych samolotów rozbiły się o bliźniacze wieże World Trade Center w Nowym Jorku, trzeci zniszczył część Pentagonu. Ostatni (opóźniony) samolot United Airlines 93 nie dotarł do celu – rozbił się na polach Pensylwanii ok. 15 min. lotu od Waszyngtonu. Ustalono ostatecznie, iż łącznie, w wyniku czterech zamierzonych katastrof lotniczych, w zamachu zginęły 2973 osoby, w tym sześciu Polaków: Maria Jakubiak, Dorota Kopiczo, Jan Maciejewski, Łukasz Milewski, Anna Pietkiewicz, Norbert Szurkowski.

7 17 WRZEŚNIA- 71 lat temu, 17 września 1939 roku, Armia Czerwona bez wypowiedzenia wojny zaatakowała Polskę. Zgodnie z radziecko-niemieckim porozumieniem zawartym w tajnym protokole paktu Ribbentrop-Mołotow, Armia Czerwona przekroczyła granice Polski. Związek Radziecki złamał pakt o nieagresji, który miał obowiązywać do końca 1945 roku. Rosjanie zaatakowali o 6.00 rano. Wprowadzili do Polski ponad 4 tysiące czołgów, 1800 samolotów i prawie 2 miliony żołnierzy, którym Polacy mogli przeciwstawić jedynie ponad 300 tysięcy żołnierzy. 21 WRZEŚNIA- Międzynarodowy Dzień Pokoju obchodzony od 2002r. Międzynarodowy Dzień Pokoju został proklamowany przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1981 roku. Miał być dniem inauguracji wrześniowej sesji (trzeci wtorek miesiąca, jak stanowi rezolucja) „dla uczczenia i wsparcia idei pokojowego współżycia ludów i narodów”. Rezolucją z 4 czerwca 1998 potwierdzono, iż obchody kontynuowane będą corocznie w dniu rozpoczęcia sesji zwyczajnej Zgromadzenia. Ze względów praktycznych, od 7 września 2001 roku dzień ten obchodzony niezależnie od dnia inauguracji, 21 września. Dzień ten to wyjątkowa sposobność do skupienia się na pokoju, do świętowania i przestrzegania pokoju, a także do ruchów na rzecz globalnego zawieszenia broni i zaprzestania przemocy.

8 1 PAŹDZIERNIKA - Międzynarodowy Dzień Osób Starszych Święto zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1990 roku, aby przypomnieć o problemach ludzi starszych, których światowa populacja nie tylko wzrosła w ostatnich latach, ale i znacznie powiększy się w ciągu najbliższych dekad. Zgromadzenie Ogólne uznało, że warto wyznaczyć dzień, w którym różne instytucje i organizacje, a także media skupią swoją uwagę na tym, jaki wkład wnoszą osoby starsze w życie społeczeństw i podniosą na forum problemy, z jakimi boryka się ta grupa wiekowa. Jak dotąd, nie stworzono jednolitego programu obchodów, który zostałby wdrożony we wszystkich krajach członkowskich. 1 października stał się jednak czasem, w którym wzmożona aktywność przejawiają organizacje działające na rzecz praw człowieka, rozwoju społecznego i powstrzymania przejawów dyskryminacji. i Aga

9 Rozmowa z Panią Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Dobrej, mgr Grażyną Niką
Od września br. zmieniły się władze naszej szkoły, zatem parę pytań - także w Waszym imieniu - postanowiliśmy zadać obecnej Pani Dyrektor; a oto odpowiedzi.... „Ze szkolnego piórnika”: - Jak Pani czuje się w roli dyrektora? Pani Dyrektor: - Odpowiadając wprost na to pytanie mogę stwierdzić, że czuję się w nowej roli bardzo dobrze, mimo wielu dodatkowych obowiązków i ogromnej odpowiedzialności. Powierzenie stanowiska kierowniczego pracownikowi w każdej instytucji jest nobilitacją, a jednocześnie zobowiązaniem do rzetelnego i odpowiedzialnego piastowania tej funkcji.

10 Postaram się wykorzystać moje osobiste predyspozycje tak, abym pod koniec kadencji mogła również odpowiedzieć podobnie na powyższe pytanie. „Ze szkolnego piórnika”: - Co Pani planuje zmienić w naszej szkole? Pani Dyrektor: - Nie chcę zaczynać swojej pracy od zmian, ale nie wykluczam ich w przyszłości. Są to między innymi zajęcia pozalekcyjne. Widzę potrzebę większego urozmaicenia tych zajęć, planuję utworzenie koła teatralnego i reaktywowanie harcerstwa. Utworzenie koła teatralnego musi być poprzedzone odpowiednimi warsztatami dla młodzieży, wyszkoleniem instruktora do prowadzenia zajęć i to wymaga czasu. Harcerstwo bardzo ograniczyło zasięg działania, także ze względu na brak kadry, ale wciąż funkcjonuje hufiec w Mszanie Dolnej i liczę na współpracę. Ponadto chciałabym w większym stopniu promować uczniów osiągających sukcesy, promować szkołę i osiągnięcia uczniów w środowisku, prezentować publicznie wytwory prac uczniowskich, stworzyć fotograficzną historię absolwentów każdej ze szkół. To na pewno nie wszystko, ale tylko to, co na dzisiaj mogę zaplanować. Sądzę, że inne potrzeby zmian mogą zasugerować sami uczniowie czy rodzice. Jestem otwarta na takie propozycje, jeśli tylko będą się mieścić w granicach prawa. „Ze szkolnego piórnika”: - Czy planowane są jakieś zmiany w zakresie doposażenia? Czy planowany jest zakup nowych pomocy dydaktycznych? Jeśli tak, to jakich?

11 Pani Dyrektor: - Wszelkie zakupy pomocy dydaktycznych, sprzętu multimedialnego czy sportowego, zakup książek do biblioteki, doposażenie sal są uwarunkowane wysokością środków finansowych, które szkoła uzyskuje od organu prowadzącego, tj. z budżetu gminy. Właśnie czekamy na przyznanie środków na rok 2011r. i wtedy dopiero będę mogła zaplanować zakup niezbędnych pomocy. W ostatnim czasie zostały zakupione sanki do lekcji wf z funduszu Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej, w najbliższych dniach zakupię trzy telewizory z odtwarzaczami DVD, gablotę na puchary i dyplomy. Wiem, że to nawet w minimalnym stopniu nie zaspokaja potrzeb, ale będę czyniła starania o zakup dwóch tablic interaktywnych, które są bardzo przydatne w nauce niemal wszystkich przedmiotów i bardzo uatrakcyjniają pracę na lekcji. „Ze szkolnego piórnika”: - Czy trudno jest być dyrektorem? Jeśli tak to dlaczego?   Pani Dyrektor: - Tak jak już powiedziałam wcześniej, praca dyrektora wiąże się z ogromną odpowiedzialnością i to chyba jest najtrudniejsze. W naszej szkole uczy się około pięciuset uczniów, pracuje około sześćdziesięciu pracowników i wszystkim trzeba zapewnić przynajmniej dobre warunki do nauki i pracy, pełne bezpieczeństwo. Wierzę, że przy dobrej współpracy wszystkich podmiotów szkoły uda się w szkole stworzyć klimat przyjazny do jej właściwego funkcjonowania, ale w największej mierze zależy to od samych uczniów. Podjęłam się pracy dyrektora mając przekonanie, że nasza młodzież jest wartościowa i potrafi docenić starania Dyrekcji, Grona Pedagogicznego o jak najlepszą edukację we własnym interesie i będzie angażować się rzetelnie w proces nauczania.

12 A wtedy nic nie zakłóci dobrych relacji i na pewno nikt nie będzie traktował konieczności chodzenia do szkoły jako przykrego obowiązku. Wiem, że to bardzo optymistyczne spojrzenie na rzeczywistość, ale dlaczego nie mogłoby tak być w naszej szkole? „Ze szkolnego piórnika”: - Czy ma Pani więcej obowiązków niż poprzednio? Pani Dyrektor: - Tak, ale są to obowiązki administracyjne, bo ubyło mi obowiązków dydaktycznych. Dyrektor przez cały czas monitoruje działalność szkoły we wszystkich jej obszarach: dydaktycznym, wychowawczym i opiekuńczym, a z tym wiąże się wiele działań. Ponadto musi dbać o prawidłowe i bezpieczne warunki lokalowe, reagować na wszystkie nieprawidłowości, aby zapewnić pełne bezpieczeństwo w szkole. „Ze szkolnego piórnika”: - Jakie ma Pani oczekiwania wobec uczniów? Pani Dyrektor: - Moje oczekiwania nie odbiegają od przyjętych standardów – uczniowie przychodzą do szkoły po to, aby zdobywać wiedzę i umiejętności. Oczekuję, że wszyscy odpowiedzialnie podejdą do swoich obowiązków. Gimnazjalista powinien być świadomy faktu, że gruntowna wiedza warunkuje dobry start w przyszłości, ale zdobycie jej wymaga pracy i wysiłku. Pobyt w szkole bez jakichkolwiek ambicji będzie bezpowrotnie straconym okresem, co wielu dostrzeże dopiero po latach, a czasu nie da się cofnąć. Wykorzystajcie czas nauki mądrze i efektywnie, bo naprawdę wielu na to stać. Ponadto oczekuję od uczniów właściwego zachowania, zgodnie z przyjętymi normami szkolnymi, zapisanymi w wielu dokumentach prawa wewnątrzszkolnego.

13 Wszelkie przejawy złych postaw społecznych ze strony uczniów będą podlegać sankcjom, stosowanie do systemu kar zapisanych w statucie szkoły. Mam jednak nadzieję, że będą to bardzo rzadkie przypadki. Zdecydowana większość uczniów jest kulturalna i taką postawę będę promować w różny sposób. „Ze szkolnego piórnika”: - Czy udaje się Pani pogodzić bycie jednocześnie dyrektorem i nauczycielem? Pani Dyrektor: - Staram się wypełniać obowiązki dyrektora i nauczyciela matematyki bez wzajemnych zakłóceń. To co mnie smuci, to ewidentny brak czasu na zajęcia pozalekcyjne w takiej ilości, jaką chciałabym zaoferować uczniom. Czasem zdarza się sytuacja, że z powodu obowiązków służbowych lekcja matematyki w klasie IIIa jest w innym dniu niż być powinna, ale liczę na wyrozumiałość klasy i chyba – jak dotąd - nasza współpraca w tej kwestii układa się dobrze. „Ze szkolnego piórnika”: - Czy będą planowane spektakle profilaktyczne takie jak ostatnio ( pt. „Droga bez powrotu”)? Pani Dyrektor: - Tak, w styczniu lub w lutym planuję pokaz spektaklu teatralnego pt. „Wpadka”, który ma bardzo dobre recenzje jako spektakl edukacyjny o charakterze profilaktycznym. Jest to sztuka wystawiana przez profesjonalnych aktorów, a dotyczy problemów współczesnej młodzieży. Jednak warunkiem stawianym przez Impresariat jest posiadanie sceny, dlatego spektakl odbędzie się w budynku GOK w Dobrej, za zgodą Pani Dyrektor.

14 „Ze szkolnego piórnika”: - Jak Pani lubi spędzać wolny czas?
Pani Dyrektor: -Nie mam wiele wolnego czasu, ale jeśli wygospodaruję choć chwilę dla siebie, to wypełniam ją dobrą książką. Zdarza mi się też obejrzeć jakiś film polecany prze moich synów, którzy są pasjonatami dobrego kina. Mając do dyspozycji nieco więcej wolnego czasu, preferuję czynny wypoczynek. Najbardziej lubię spacery po lesie i to niezależnie od pory roku. „Ze szkolnego piórnika”: - Jakie jest Pani największe marzenie? Pani Dyrektor: - Zawodowe – spełnić się w funkcji dyrektora. Chciałabym, aby szkoła, którą kieruję osiągała sukcesy, była postrzegana w środowisku jak najlepiej i żeby każdy uczeń mówił o niej z dumą i satysfakcją, teraz i po latach. Osobiste – pozostawię w sferze prywatności, ale - jak chyba każdy - mam niejedno marzenie, bo marzenia wyznaczają nam przecież cele w życiu. Rozmawiały: Agata i Dorota z kl IIIa

15 Dzień Edukacji Narodowej i ślubowanie klas pierwszych
14 października 2010r. z okazji Dnia Edukacji Narodowej w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia połączona ze ślubowaniem klas pierwszych. Pani Dyrektor, mgr Grażyna Nika, powitała przybyłych gości: Grono Nauczycielskie, Nauczycieli Emerytów oraz władze gminy w osobie Wójta; złożyła życzenia wszystkim pracownikom oświaty oraz wręczyła Nagrody Dyrektora. Następnie głos zabrał przewodniczący samorządu gimnazjum – Jarosław Gąsior, który rozpoczął czę ść artystyczną akademii. Samorząd uczniowski przygotował krótki program: życzenia i kwiaty otrzymali wszyscy zaproszeni goście. W drugiej części tej uroczystości odbyło się ślubowanie klas pierwszych gimnazjum. Starsze klasy przygotowały dla pierwszaków zadania wytrwałościowe. Ci musieli m.in. przetrwać próbę z cytrynę w ustach… :P i wiele innych „atrakcji”. Na koniec wszyscy pierwszoklasiści otrzymali certyfikaty poświadczające ich gimnazjalną dojrzałość

16 Akcja "Znicz" W dniach października trwała w naszej szkole Akcja „Znicz”. Niestety w tym roku cieszyła się ona mniejszym powodzeniem niż w latach poprzednich. Dlaczego tak się stało? Czy to lenistwo, czy może słaba pamięć uczniów o tych, których nie ma już wśród żywych? 1 listopada ok. godziny 8.30 chętni uczniowie wraz z panią dyrektor, mgr Grażyną Niką oraz wicedyrektor, mgr Danutą Stokłosą-Marek zapalili zebrane znicze na cmentarzu na grobach nieznanych żołnierzy, a także zmarłych pracowników szkoły. Paulina

17 Jan Paweł II jako artysta – Międzyszkolny Konkurs Recytacji - Krótka relacja z przymrużeniem oka -
Było tak: 11 października 2010 r.  P. Kasia Woźniak zabrała mnie, Agatę Gąsior i Kamila Rapacza na konkurs recytatorski do Limanowej. Tematyka dotyczyła poezji Jana Pawła II. Konkursowe zmagania rozpoczęły się o godz. 8:30. Nasza szkoła zaprezentowała się jako pierwsza, a recytowaliśmy w następującej kolejności: Agata Gąsior, Kamil Rapacz i …niżej podpisana Gdy wszyscy zakończyli swoje artystyczne interpretacje, udaliśmy się na poczęstunek (drożdżówka i herbata). Jury w tym czasie rozpoczęło obradowanie. Razem z Agatą wspominałyśmy chłopca, który śpiewał, a nie recytował. Nie zachwycił nas … i obie wzniosłyśmy oczy do góry na samą myśl o jego występie. Komisja konkursowa nie spieszyła się za bardzo, obrady trwały naprawdę dłuuuuuuugo.. Dopiero po dłuuuuuugim czasie ogłoszono wyniki. Mnie udało się zdobyć wyróżnienie, ale wyniki bardzo mnie zaskoczyły, bo uważałam, że tylko Agata zasłużyła na I miejsce! Recytowała naprawdę wspaniale, lecz jury – niestety – Jej nie doceniło . Wiem, ze z werdyktami jurorów się nie dyskutuje, ale ten mnie trochę zdenerwował.    

18 Podsumowując krótko : było bardzo miło, humory nam dopisywały do czasu ogłoszenia wyników. A ponieważ te były w ogóle nas niesatysfakcjonujące, resztę przemilczę…. Pani Kasia wynagrodziła nam to genialną *****! Za co bardzo dziękujemy! Małgorzata C  

19 „Romeo i Julia” w Limanowej
Sztuka będąca adaptacją dzieła Szekspira pod tym samym tytułem zagościła na deskach sceny Limanowskiego Domu Kultury. Można ją było obejrzeć 29 października b.r. tamże. Spektakl wyreżyserował Bartosz Jarzymowski, scenografią zajął się Julian Natkan, zaś kostiumy przygotowała Agata Jarzymowska, za reżyserię światła i efekty wideo odpowiadał Roman Skowronek. Przedstawienie jest nowoczesną aranżacją dramatu Szekspira: jedną z najbardziej znanych historii miłosnych świata. Tytułowi bohaterowie są przedstawicielami zwaśnionych rodów: Montekich i Kapuletów. Na drodze zakochanych mnożą się przeszkody – rodzice Julii nie godzą się na małżeństwo z Romeem i nakazują wyjść za krewnego księcia Eskalusa, Parysa. Młodzi jednak biorą potajemnie ślub z błogosławieństwem ojca Laurentego. Jednak finał całej historii jest tragiczny – śmierć głównych bohaterów.

20 Inscenizacja wyróżniała się dobrą grą aktorską; wyjątkowo do gustu przypadła mi odtwórczyni roli niańki Julii, Marta. Jej dynamiczna gara aktorska bezustannie przykuwała uwagę widzów. Efekty specjalne oraz nowoczesne rozwiązanie wielu scen obdarzyło ten spektakl szczególną atmosferą. Sądzę, że takie rozwiązanie podobało się publiczności oraz ułatwiało zrozumieć sens całej tragedii. Uważam także, że współczesne kostiumy i scenografia dopełniły tę inscenizację. Muzyka oraz gra świateł znakomicie współgrała z innymi efektami. Sztuka „Romeo i Julia” bardzo mi się podobała. Sprostała moim oczekiwaniom i zachęciła do wzięcia udziału w podobnych przedsięwzięciach. Kmilek

21 dopalacze dopalacze Dopalacze dopalacze
W naszej szkole 28 października br. na godzinie wychowawczej miała miejsce prezentacja multimedialna poświęcona „dopalaczom’’, którą przedstawiła pani Lucyna Mikosza – szkolny pedagog. Uczniowie zostali zapoznani ze zgubnym wpływem tych środków na ludzki organizm. Prowadząca sugestywnie mówiła o skutkach zażywania środków odurzających. Podczas spotkania można było też poznać skład i objawy „brania dopalaczy” . Pokaz bardzo się podobał wszystkim oglądającym. Wiedza te okazała się jak najbardziej na czasie, ponieważ ostatnie miesiące przyniosły znaczny wzrost popularności wszelkich preparatów poprawiających zdolność przyswajania sobie nowych informacji, wpływających na wzrost koncentracji oraz zdolność do nauki. Nagminnie stosują je dziś ci, dla których istotna jest szybkość uczenia się, a więc przede wszystkim studenci, ale także maturzyści, uczniowie szkół średnich, a nawet gimnazjów. Ewelina R

22 Anoreksja – choroba ciała i duszy
Anoreksja- (jadłowstręt psychiczny) jest to zaburzenie percepcji, dotykające zwykle młode kobiety, polegające na tym, że osoba chora odbiera siebie jako osobą otyłą, gdy w rzeczywistości może być bardzo szczupła. Anoreksja powoduje wyniszczenie organizmu, pozostawiające często nieodwracalne zmiany. Dochodzi do ograniczania ilości jedzenia co w efekcie prowadzi do wychudzenia. Objawy: sucha, łuszcząca się skóra, znaczny spadek wagi - BMI jest równy lub mniejszy od 17,5, wypadanie włosów, podkrążone oczy. Chory zazwyczaj nagle wpada na pomysł odchudzania się, powoli popada w pewien obłęd na tym punkcie – nie pozwala komentować swojej wagi, tego co, jak i kiedy je, zaczyna ukrywać fakt niejedzenia. Obsesja potęguje się w miarę pogarszania się stanu chorego. Racje żywnościowe z czasem stają się minimalne, wystarczające na tyle, by można było żyć. Chory zaczyna unikać kontaktu z innymi ludźmi. Nie ma siły na codzienne czynności. Anoreksji często towarzyszy obsesyjne uprawianie sportów.

23 Możemy podejrzewać anoreksję, gdy osoba:
przeżywa silny lęk przed przybraniem na wadze lub otyłością, nawet jeśli ma niedowagę; nie chce utrzymać wagi w granicach normy dla swojego wieku i wzrostu, co nie jest spowodowane żadnym schorzeniem fizycznym ani psychicznym; lekceważy skutki nagłego spadku wagi; spożywa posiłki w samotności (ze wstydu przed innymi); gotuje dla innych tzw. "zdrowe posiłki"; uprawia intensywne ćwiczenia fizyczne; kłamie o ilości zjedzonych posiłków; główny temat rozmów z osobą chorą to jedzenie, kalorie, zawartość tłuszczu w produktach i diety. Przyczyny: Zaburzone postrzeganie obrazu własnego ciała – chorzy nie zdają sobie sprawy z tego, jak bardzo są wyniszczeni, nie widzą swojej chudości. Niezadowolenie z figury – prowadzi do obsesyjnego myślenia o jedzeniu i strachu przed przybraniem na wadze, co powoduje stosowanie diet odchudzających zwiększających ryzyko zaburzeń jedzenia.

24 Przekonanie, że szczupła sylwetka jest pomocą w życiu – wiele nastolatek jest przekonanych, że ładna figura pomoże im zdobyć dobrą pracę, znaleźć chłopaka, zapewni sympatię rówieśników oraz pozycję w rodzinie. Negatywny stosunek do dojrzewania – dziewczęta cierpiące na anoreksję unikają kontaktu z innymi osobami, zwłaszcza z chłopcami. Zaprzeczają własnej seksualności. Często towarzyszy temu poczucie niepewności własnej atrakcyjności. Lęk przed “dorosłością” – część kobiet cierpiących z powodu anoreksji boi się dojrzałości fizycznej i psychicznej. W wyniku unikania jedzenia sylwetka pozostaje podobna do dziecka przed okresem pokwitania, miesiączka nie pojawia się lub zanika. Niska samoocena i brak wiary w siebie – osoby chore są solidne, koncentrują się na nauce, cechuje je duża potrzeba sukcesu, ale także niepewność, lęk przed niepowodzeniami, nadmierny krytycyzm wobec siebie. Leczenie: Celem leczenia jest przede wszystkim przywrócenie zdrowych nawyków związanych z jedzeniem, które pozwolą na utrzymanie prawidłowej masy ciała oraz pozbycie się obsesyjnych myśli związanych z odchudzaniem. Jednym z istotniej szych aspektów terapii jest nauczenie się samoakceptacji. Na powodzenie leczenie wpływa nauczenie się samoakceptacji, rozumienie własnych emocji i wypracowanie nowych wzorców radzenia sobie z nimi. Ważne jest także zaufanie osobom, które prowadzą leczenie i chcą pomóc przeprowadzić przez to pacjenta.

25 Kto najlepszy w gimnazjum ? czyli... konkursy przedmiotowe
Październik - oprócz Miesiąca Bibliotek Szkolnych - był także miesiącem olimpiad przedmiotowych, w których licznie udział brali uczniowie naszej szkoły. Niektórym z nich udało się odnieść sukces: pokonali olbrzymią konkurencję, tj. innych uczestników z całego województwa, i zakwalifikowali się do etapów rejonowych. Język polski Język niemiecki Wojtek Kawalec (III "b") Sylwia Miśkowiec (III "b") Bogdan Marek (III "a") Historia Sylwia Miśkowiec (III "b") Wojtek Kawalec (III "b") Kamil Rapacz (III "a") Konkurs Biblijny Matematyka Kinga Wątor (II "b") Wojtek Kawalec (III "b") Konkurs „Wiem Więcej” Bogdan Marek (III "a") Maciej Kulig (III "a") Geografia Bogdan Marek (III "a") Bogdan Marek (III "a") Kacper Palkij (II „b") Język angielski Sylwia Miśkowiec (III "b") Gratulujemy!!

26 TARGI KSIĄŻKI W KRAKOWIE...
14. Targi Książki w Krakowie w tym roku odbywały się od 4 do 7 listopada. Mottem tegorocznej imprezy był cytat z książki Thomasa Whartona „ Godzina czytania jest godziną skradzioną z raju”. W tym roku targi odwiedziła rekordowa liczba czytelników, było ich ponad 30 tysięcy. W imprezie uczestniczyło ponad 450 wystawców i prawie 400 autorów. Wśród najwybitniejszych gości należy wymienić Hertę Muller – ubiegłoroczną laureatkę literackiej Nagrody Nobla. Autorka aktywnie włączyła się w targi, wraz z czytelnikami pisała książkę. Całość powstałej w ten sposób opowieści będzie licytowana w ramach akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Miłośnicy książek mogli spotkać się z ulubionymi autorami, kupić książkę oraz zdobyć autograf. Jak co roku ogromna hala podzielona została na sekcje tematyczne np. naukową, religijną tak, aby każdy zainteresowany bez problemu mógł trafić do swojego ulubionego autora. Nowością na 14. targach krakowskich był Salon Nowych Mediów. Tutaj mieli swoją wystawę dystrybutorzy e-booków.

27 Targi trwały kilka dni, największe jednak tłumy jak zawsze były w sobotę. W tym właśnie dniu spotkałam wielu znakomitych autorów oraz ludzi znanych z telewizji. Oto kilka fotografii z tego spotkania: Największą popularnością na tegorocznych targach cieszyła się Martyna Wojciechowska. Aby otrzymać autograf w jej nowej książce „Kobieta na krańcu świata 2” trzeba było czekać kilka godzin. Jarosław Kret promował swoją nową książkę: „Moje Indie” Władysław Bartoszewki też promował swoje książki Izabela napisała „Klarę”

28 PAŹDZIERNIK- MIESIĄCEM BIBLIOTEK
Październik jest miesiącem bibliotek... i właśnie dlatego w październiku w szkole została zorganizowana akcja: „Zostaw po sobie ślad w bibliotece’’ połączona z arcyciekawą wystawą poświęconą najpiękniejszym książkom dzieciństwa... naszych nauczycieli (!) i innych pracowników szkoły. W miłej jesiennej atmosferze, słuchając artystycznej interpretacji (w wykonaniu wybitnej aktorki Anny Dymnej) fragmentu książki pt. „Oskar i pani Róża” można było zapoznać się z ulubionymi lekturami naszych pedagogów z czasów, gdy sami byli jeszcze dziećmi (każda z nich była dokładnie opisana i jednoznacznie przyporządkowana do czytelnika). Wiele z tych pozycji i dziś cenią sobie najmłodsi, bo są to piękne książki: „Rogaś z doliny Roztoki”, „Oto jest Kasia”, „Dzieci z Bullerbyn”... i wiele, wiele innych.... Każdy z nas mógł także przynieść do biblioteki swoje ulubione lektury, również po to, aby mogli przeczytać je inni. Pani Halina Marek zaproponowała nam kilka ciekawych tytułów oraz konkurs polegający na zliczeniu jesiennych listków „rozrzuconych” w całej bibliotece i czytelni. Każdy z nich krył w sobie słowo „biblioteka” zapisane w różnych językach świata. Były też nagrody... Niektórzy zwijali się jak w ukropie, żeby na nie zasłużyć

29 Tę wystawę obejrzało wielu uczniów naszej szkoły
Tę wystawę obejrzało wielu uczniów naszej szkoły. Kilka klas mogło zobaczyć ją na lekcjach języka polskiego, niektórzy uczniowie przychodzili też indywidualnie. Moim zdaniem pomysł bardzo dobry, zaś wystawa godna uwagi również dlatego, że dzięki niej możemy bliżej poznać naszych nauczycieli. MoNiA Niezwykła wystawa….

30 Szkolne zawody w piłce halowej
Dnia 3. Listopada 2010 roku w Gimnazjum nr 3 w Limanowej, odbyły się powiatowe zawody chłopców w piłce halowej. Drużyna z Dobrej również w nich uczestniczyła. Nim to się jednak stało, trzeba było przebrnąć przez zawody gminne, które odbyły się w hali sportowej w Dobrej. Tu drużyna w składzie: W. Kawalec, K. Chochół, Ł. Chochół, D. Skwarczek, Ł. Czyrnek, A. Jantos, M. Kulig, A. Palka, Sz. Gąsior, G.Palka i K. Skwarczek najpierw zremisowała 2:2 z zespołem z Jurkowa, a następnie rozgromiła drużynę ze Skrzydlnej 7:0. Nasi gimnazjaliści mieli najlepszy bilans bramkowy i to oni awansowali dalej. Na dalszym etapie zmagań drużyny prezentowały wysoki poziom. Dobra mając w grupie zespół z Limanowej, Siekierczyny i Łukowicy niestety nie wyszła z grupy, choć pokonała gospodarzy turnieju- Limanową. Mimo to piłkarze z Dobrej pokazali się z dobrej strony i na pewno za rok powalczą o wyższe lokaty. Maciej Kulig

31 Hum r Jakie zajęcie dać blondynce Wsiada pijany mężczyzna do na cały dzień? pierwszej lepszej taksówki. =>Posadzić przy okrągłym stole Taksówkarz się pyta: i kazać szukać rogu. - Dokąd jedziemy? - Do domu! Ten kryzys jest gorszy niż rozwód! - A dokładniej? Straciłem połowu majątku i nadal - Do sypialni na drugim mam żonę! - Skarży się bankier. Piętrze. Z naszych zeszytów uwag: -> „Korzystał z wyjścia ewakuacyjnego (przez okno) podczas lekcji” ->„Śmieje się i przeszkadza, przewodzi całej klasie jak wodzirej” ->„Niekulturalne zachowanie na przerwie(„wydziera się” pod klasą, upominany, twierdzi, że śpiewa)” ->,,Uczeń wydaje dziwne okrzyki. Zakłóca spokój.” ->,,Siedzi podczas lekcji i nic nie notuje.”

32


Pobierz ppt "Spis treści Samorząd Uczniowski Dzień Nauczyciela Kalendarium"

Podobne prezentacje


Reklamy Google