Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN Horyzont 2020 Program Ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020) Założenia i zasady realizacji Grażyna.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN Horyzont 2020 Program Ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020) Założenia i zasady realizacji Grażyna."— Zapis prezentacji:

1 1 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN Horyzont 2020 Program Ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji ( ) Założenia i zasady realizacji Grażyna Omarska Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk Współpraca nauki z przemysłem - możliwości finansowania w latach seminarium Warszawa, 2 grudnia 2013 r. W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez KE i/lub Ministerstwa oraz Agendy RP "© European Union, 2013

2 2 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN Programy ramowe WE/UE Programy ramowe Programy ramowe: narzędzie wzmacniania konkurencyjności UE na świecie instrument finansowy wspierania badań i innowacji na poziomie unijnym instrument wdrażania strategii rozwoju UE (H strategii Europa 2020, w tym inicjatywy flagowej Unia Innowacji) Horizon 2020 Europa 2020 (delivering growth) SMARTGROWTH Digital agenda for Europe Innovation Union Youth on the move SUSTAINABLE GROWTH Resource efficient Europe An industrial policy for the globalisation era INCLUSIVE GROWTH An agenda for new skills and jobs European platform against poverty Horizon 2020

3 3 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN Innowacyjność konkurencyjność Horizon 2020 Horyzont nowy program, nowe podejście (no business as usual)

4 4 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN Horyzont nowy program, nowe podejście (no business as usual) Podejście nakierowane na: kompleksowe rozwiązywanie problemów Silniejszy akcent na innowacje - od badań do rynku, wszelkie formy innowacji Silniejszy akcent na innowacje - od badań do rynku, wszelkie formy innowacji Nacisk na wyzwania społeczne Nacisk na wyzwania społeczne Koncentracja na konkretnych wyzwaniach i rozwiązaniach, a nie na określonych technologiach Koncentracja na konkretnych wyzwaniach i rozwiązaniach, a nie na określonych technologiach Podejście inter- i multidyscyplinarne Podejście inter- i multidyscyplinarne

5 5 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN Cooperation Ideas People Capacities JRC (non-nuclear activities) Horizon 2020 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 7PR a H2020 struktura i budżet

6 6 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN Podstawy prawne programu UE Horyzont 2020 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY UE ustanawiające Horyzont 2020 – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji ( ) DECYZJA RADY UE ustanawiająca program szczegółowy wdrażający program Horyzont 2020 – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji ( ) ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY UE ustanawiające zasady uczestnictwa i upowszechniania dla programu Horyzont programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020) Ponadto: pakiet legislacyjny dot. EIT ************************ Ponadto: ROZPORZĄDZENIE RADY UE dotyczące programu badawczo-szkoleniowego Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej ( ) uzupełniającego Horyzont 2020 – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji

7 7 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN Horyzont struktura Horyzont 2020 Wiodąca pozycja w przemyśle Wyzwania społeczne Doskonała baza naukowa Wspólne Centrum badawcze

8 8 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN Horyzont 2020 struktura szczegółowa i budżet (wg tzw. cen aktualnych, w mln euro) I. Doskonała baza naukowa: ,1 1. Europejska Rada ds. Badań Naukowych ,8 2. Przyszłe i powstające technologie (FET) 2 696,3 3. Działania Maria Skłodowska-Curie w zakresie umiejętności, szkoleń i rozwoju kariery Europejska infrastruktura badawcza (w tym e-infrastruktura) II. Wiodąca pozycja w przemyśle: ,5 1. Wiodąca pozycja w zakresie technologii prorozwojowych i przemysłowych Dostęp do finansowania kapitałem wysokiego ryzyka 2 842,3 3. Innowacje w MŚP 616,2 III. Wyzwania społeczne: Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan 7 471,8 2. Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych i biogospodarka 3 851,4 3. Bezpieczna, czysta i efektywna energia 5 931,2 4. Inteligentny, zielony i zintegrowany transport 6 339,4 5. Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce 3 081,1 6. Europa w zmieniającym się świecie – integracyjne, innowacyjne i refleksyjne społeczeństwa 1 309,5 7. Bezpieczne społeczeństwa – ochrona wolności i bezpieczeństwa Europy i jej obywateli 1 694,6 IV. Upowszechnianie doskonałości i zapewnianie szerszego uczestnictwa 816,5 V. Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa 462,2 VI. Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) 1 902,6 VII. Działania bezpośrednie Wspólnego Centrum Badawczego nienależące do obszaru badań jądrowych 2 711,4 ŁĄCZNIE ,3

9 9 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN Wiodąca pozycja w zakresie technologii prorozwojowych i przemysłowych komponenty (budżet w mln euro) Wiodąca pozycja w zakresie technologii prorozwojowych i przemysłowych komponenty (budżet w mln euro) II. Wiodąca pozycja w przemyśle: ,5 1. Wiodąca pozycja w zakresie technologii prorozwojowych i przemysłowych a) ICT, w tym: 7711 Fotonika, mikro- i nanoelektronika 1594 b) Nanotechnologie, zaawansowane materiały i zaawansowana produkcja 3851 c) Biotechnologia 516 d) Przestrzeń kosmiczna Dostęp do finansowania kapitałem wysokiego ryzyka 2 842,3 3. Innowacje w MŚP 616,2 Kluczowe technologie prorozwojowe 5961 mln euro

10 10 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN Budżet Programów Ramowych WE/UE (w mld euro) (w mld euro)

11 11 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN Horyzont 2020 – budżet (%)

12 12 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN Upowszechnianie doskonałości i zapewnianie szerszego uczestnictwa The specific objective of 'Spreading excellence and widening participation' is to fully exploit the potential of Europe's talent pool and to ensure that the benefits of an innovation-led economy are both maximised and widely distributed across the Union in accordance with the principle of excellence. Teaming of excellent research institutions and low performing RDI regions aiming at the creation of new (or significant upgrade of existing) centres of excellence in low performing RDI Member States and regions. Twinning of research institutions aiming at significantly strengthening a defined field of research in an emerging institution through links with at least two internationally-leading institutions in a defined field. Establishing 'ERA Chairs' to attract outstanding academics to institutions with a clear potential for research excellence, in order to help these institutions fully unlock this potential and hereby create a level playing field for research and innovation in the European Research Area. Possible synergies with ERC activities should be explored. A Policy Support Facility (PSF) to improve the design, implementation and evaluation of national/regional research and innovation policies. Supporting access to international networks for excellent researchers and innovators who lack sufficient involvement in European and international networks, including COST.

13 13 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN Zagadnienia przekrojowe H2020 Cross-cutting issues and support measures in Horizon 2020 … will be promoted between specific objectives of the three priorities. Social sciences and humanities Science and society Gender Small and medium-sized enterprises (SMEs) Fast Track to Innovation (FTI) Widening the participation International Cooperation Sustainable development and climate change Bridging from discovery to market application Cross-cutting support measures

14 14 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN SSH w H2020 Social sciences and humanities (SSH) research will be fully integrated into each of the general objectives of Horizon 2020 Doskonała baza naukowa Wiodąca pozycja w przemyśle Wyzwania społeczne SSH SSH zintegrowane LEIT wszystkie 17% ERC 11-12% MSCA ESS DARIAH CLARIN Aspekty społeczne innowacji modele zarządzania modele biznesowe Aspekty kulturowe innowacji Podnoszenie świadomości Aspekty prawne Aspekty społeczno- ekonom. dziedzictwo historia kultura

15 15 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN Płeć (Gender) Grupy doradcze Eksperci/ewaluatorzy Program pracy/Projekty

16 16 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN Partnerstwa publiczno-prywatne Partnerstwa publiczno-publiczne w programie Horyzont 2020

17 17 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN PPP i P2P w liczbach Komunikat KE Public-private partnerships in Horizon 2020: a powerful tool to deliver on innovation and growth in Europe (COM(2013) 494 final, ) : 7PR: In FP7, the JTIs represented a total Union contribution of EUR 3.12 billion, matched by an industry investment of EUR 4.66 billion. H2020: A key element of Horizon 2020 is the proposal to join forces with the private sector and with Member States, to achieve results that one country or company is less likely to achieve alone. The package represents a total investment over the next 7 years of EUR 22 billion whereby EUR 8 billion from Horizon 2020 will leverage EUR 10 billion from industry, and close to EUR 4 billion from Member States. These five JTIs are expected to mobilise a total investment of over EUR 17 billion, of which the EU budget contribution will be up to EUR 6.4 billion.

18 18 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN PPP i partnerstwa publiczne-publiczne warunki finansowania z programu H2020 Existing public-public and public-private partnerships may receive support from Horizon 2020, provided: they address Horizon 2020 objectives, they contribute to realising the ERA, they meet the criteria laid down in Horizon 2020 and they have shown to make significant progress under FP7.

19 19 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN PPP w H2020 PPP kontraktowe (Contractual PPP): Wspólne Inicjatywy Technologiczne (Joint Technology Initiatives – JTI): ECSEL – Electronic Components and Systems for European Leadership IMI 2 – Innovative Medicines Initiative 2 Clean Sky 2 Bio-based industries FCH 2 – Fuel Cells and Hydrogen …..? Factories of the Future Energy-efficient Buildings Green Vehicles Future Internet Sustainable Process Industry Robotics Photonics High Performance Computing Graphene FET Flagship Human Brain FET Flagship Human Brain FET Flagship SESARSESAR

20 20 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN Inne partnerstwa w H2020

21 21 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN Partnerstwa Publiczno-Publiczne podstawowe grupy Programy realizowane przez zainteresowane państwa z udziałem UE na podstawie Art. 185 TFUE Programy ERA-NET Inicjatywy w zakresie Wspólnego Programowania (Joint Programming Initiatives – JPI) Cele: Wzmacnianie współpracy międzynarodowej w określonych obszarach (np. wyzwania społeczne) Przeciwdziałanie duplikowaniu i fragmentaryzacji prac Koordynacja i/lub wspólne planowanie działań na poziomie unijnym zasady działania Zróżnicowane zasady działania AAL Active and Assisted Living Research and Development Programme Eurostars-2 Supporting research- performing SME EDCTP 2 EDCTP 2 European and Developing Countries Clinical Trials Partnership EMPIR European Metrology Programme for Innovation and Research BONUS

22 22 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN Joint Programming Initiatives (1) Cultural Heritage & Global Change EU Joint Programme - Neurodegenerative Disease Research JPI on Agriculture, Food Security and Climate ChangeJPI on Agriculture, Food Security and Climate Change FACCE JPI. JPI HDHL - A healthy diet for a healthy life Joint Programming Initiative "Climate"

23 23 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN Joint Programming Initiatives (2) Joint Programming Initiative - Urban Europe JPI More years, better lives - The Potential and Challenges of Demographic Change Healthy and Productive Seas and Oceans Water Challenges for a Changing World JPI Antimicrobial Resistance

24 24 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN Programowanie strategiczne i program pracy

25 25 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN Cykle realizacji H2020 Horizon 2020

26 26 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN Program strategiczny H2020 cele realizacja strategicznego podejścia w sposób przekrojowy przygotowanie programu pracy oparte na strategicznym programowaniu zwiększenie efektywności/wpływu finansowania poprzez bardziej zintegrowane podejście ( na jakie obszary przeznaczać środki finansowe ) identyfikacja docelowych obszarów (focus areas) – konkursy! (przekrojowe, pełen cykl innowacji) (ale: także konkursy poza obszarami docelowymi) wspieranie priorytetu strategii Europa 2020 wzrost i miejsca pracy pierwszy program strategiczny – 12 obszarów

27 27 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN Program strategiczny H2020 Obszary strategiczne Spersonalizowana opieka medyczna Zrównoważone bezpieczeństwo żywności Niebieski wzrost: wykorzystanie potencjału oceanów Inteligentne miasta i środowiska Konkurencyjna energia niskowęglowa Efektywność energetyczna Mobilność na rzecz wzrostu Odpady: materiały do recyklingu, ponownego użycia i odzyskania surowców Innowacje w zakresie wody: wykorzystanie jej zalet dla Europy Przezwyciężanie kryzysu: nowe pomysły, strategie i struktury zarządzające dla Europy Odporność na klęski: bezpieczeństwo społeczeństwa, w tym adaptacja do zmian klimatycznych Bezpieczeństwo cyfrowe P r o j e k t

28 28 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN Program pracy cechy Zakres tematyczny/podejście: odzwierciedlenie podejścia nakierowanego na sprostanie wyzwaniom (challenge- based approach) szeroko zdefiniowane tematy swoboda proponowania innowacyjnych rozwiązań Elementy programu pracy: Wskazanie wyzwania Kontekst, problem, dlaczego konieczne jest działanie Cel sprecyzowanie celu (focus) i zakresu działania, ale bez nadmiernej szczegółowości Oczekiwany efekt (impact) kluczowe elementy – jakie efekty mają zostać osiągnięte w związku z wyzwaniem

29 29 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN Wprowadzenie (General introduction) Strategiczne programowanie, zagadnienia przekrojowe Doskonała baza naukowa (bez ERC) Wiodąca pozycja w przemyśle Wyzwania społeczne Upowszechnianie doskonałości i zapewnianie szerszego uczestnictwa Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa Załączniki: Status państw, zasady kwalifikowalności i kryteria oceny, typy projektów, etc. uwaga! odrębne programy pracy dla ERC i JRC (a także dla Euratom – podstawa prawna: Traktat EWEA) Program Pracy struktura Konkursy: kontekst (scene-setter) tematy warunki konkursu

30 30 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN Negocjacje programu H2020 na forum UE gdzie jesteśmy? KomisjaEuropejska PE decyzje Rada UE TRILOGI (uzgodnienia z udziałem KE) Rada UE PE PR Zas. Uczest PS PR, PS, Zas. uczest. Zas. uczest Program Pracy inicjatywa legislacyjna P r o c e s d e c y z y j n y

31 31 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN Harmonogram prac : POLITYCZNE uzgodnienie PRH2020 i Zasad uczestnictwa oraz pakietu dot. EIT : głosowanie w PE nad: - Wieloletnimi Ramami Finansowymi UE ( ) - pakietem legislacyjnym H2020 (sesja plenarna) : - formalne przyjęcie Wieloletnich Ram Finansowych UE ( ) - formalne przyjęcie pakietu legislacyjnego H2020 (w tym decyzji dot. Programu Szczegółowego) przez Radę UE : przyjęcie przez KE Programów Pracy H2020 ( ) : – publikacja Programów Pracy ( ) – ogłoszenie pierwszych konkursów H : wejście w życie PR H2020 p o z y t y w n e

32 32 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN Dodatkowe informacje Horizon 2020

33 33 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk ul. Krzywickiego Warszawa tel: fax: Grażyna Omarska Dziękuję za uwagę Osoby do kontaktu: Pytania? Eksperci KPK: Eksperci KPK:


Pobierz ppt "1 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN Horyzont 2020 Program Ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020) Założenia i zasady realizacji Grażyna."

Podobne prezentacje


Reklamy Google