Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Horyzont 2020 Założenia i zasady realizacji

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Horyzont 2020 Założenia i zasady realizacji"— Zapis prezentacji:

1 Horyzont 2020 Założenia i zasady realizacji
„Współpraca nauki z przemysłem - możliwości finansowania w latach ” seminarium Warszawa, 2 grudnia 2013 r. "© European Union, 2013 Horyzont 2020 Program Ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji ( ) Założenia i zasady realizacji Grażyna Omarska Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez KE i/lub Ministerstwa oraz Agendy RP

2 Programy ramowe WE/UE Europa 2020 Programy ramowe: Horizon 2020
narzędzie wzmacniania konkurencyjności UE na świecie instrument finansowy wspierania badań i innowacji na poziomie unijnym instrument wdrażania strategii rozwoju UE (H strategii Europa 2020, w tym inicjatywy flagowej Unia Innowacji) SMART GROWTH Digital agenda for Europe Innovation Union Youth on the move SUSTAINABLE GROWTH Resource efficient Europe An industrial policy for the globalisation era INCLUSIVE GROWTH An agenda for new skills and jobs European platform against poverty Horizon 2020 Europa 2020 (delivering growth)

3 Horyzont 2020 - nowy program, nowe podejście („no business as usual”)
Innowacyjność konkurencyjność Horizon 2020

4 Horyzont 2020 - nowy program, nowe podejście („no business as usual”)
Podejście nakierowane na: kompleksowe rozwiązywanie problemów Silniejszy akcent na innowacje - od badań do rynku, wszelkie formy innowacji Nacisk na wyzwania społeczne Koncentracja na konkretnych wyzwaniach i rozwiązaniach, a nie na określonych technologiach Podejście inter- i multidyscyplinarne

5 (non-nuclear activities)
7PR a H2020 struktura i budżet Cooperation Ideas Horizon 2020 People Capacities JRC (non-nuclear activities) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

6 Podstawy prawne programu UE Horyzont 2020
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY UE ustanawiające „Horyzont 2020” – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji ( ) DECYZJA RADY UE ustanawiająca program szczegółowy wdrażający program „Horyzont 2020” – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji ( ) ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY UE ustanawiające zasady uczestnictwa i upowszechniania dla programu „Horyzont 2020”- programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020) Ponadto: pakiet legislacyjny dot. EIT ************************ ROZPORZĄDZENIE RADY UE dotyczące programu badawczo-szkoleniowego Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej ( ) uzupełniającego „Horyzont 2020” – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji

7 Upowszechn. doskonałości i zapewnianie szerszego uczest.
Horyzont struktura Horyzont 2020 Wiodąca pozycja w przemyśle Doskonała baza naukowa Wyzwania społeczne Wspólne Centrum badawcze Upowszechn. doskonałości i zapewnianie szerszego uczest. Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa

8 Horyzont 2020 struktura szczegółowa i budżet (wg tzw
Horyzont 2020 struktura szczegółowa i budżet (wg tzw. cen aktualnych, w mln euro) I. Doskonała baza naukowa: 24 441,1 1. Europejska Rada ds. Badań Naukowych 13 094,8 2. Przyszłe i powstające technologie (FET) 2 696,3 3. Działania „Maria Skłodowska-Curie” w zakresie umiejętności, szkoleń i rozwoju kariery 6 162 4. Europejska infrastruktura badawcza (w tym e-infrastruktura) 2 488 II. Wiodąca pozycja w przemyśle: 17 015,5 1. Wiodąca pozycja w zakresie technologii prorozwojowych i przemysłowych 13 557 2. Dostęp do finansowania kapitałem wysokiego ryzyka 2 842,3 3. Innowacje w MŚP 616,2 III. Wyzwania społeczne: 29 679 1. Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan 7 471,8 2. Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych i biogospodarka 3 851,4 3. Bezpieczna, czysta i efektywna energia 5 931,2 4. Inteligentny, zielony i zintegrowany transport 6 339,4 5. Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce 3 081,1 6. Europa w zmieniającym się świecie – integracyjne, innowacyjne i refleksyjne społeczeństwa 1 309,5 7. Bezpieczne społeczeństwa – ochrona wolności i bezpieczeństwa Europy i jej obywateli 1 694,6 IV. Upowszechnianie doskonałości i zapewnianie szerszego uczestnictwa 816,5 V. Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa 462,2 VI. Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) 1 902,6 VII. Działania bezpośrednie Wspólnego Centrum Badawczego nienależące do obszaru badań jądrowych 2 711,4 ŁĄCZNIE 77 028,3

9 Kluczowe technologie prorozwojowe 5961 mln euro
Wiodąca pozycja w zakresie technologii prorozwojowych i przemysłowych komponenty (budżet w mln euro) II. Wiodąca pozycja w przemyśle: 17 015,5 1. Wiodąca pozycja w zakresie technologii prorozwojowych i przemysłowych 13 557 a) ICT, w tym: 7711 Fotonika, mikro- i nanoelektronika 1594 b) Nanotechnologie, zaawansowane materiały i zaawansowana produkcja 3851 c) Biotechnologia 516 d) Przestrzeń kosmiczna 1479 2. Dostęp do finansowania kapitałem wysokiego ryzyka 2 842,3 3. Innowacje w MŚP 616,2 Kluczowe technologie prorozwojowe 5961 mln euro

10 Budżet Programów Ramowych WE/UE
(w mld euro)

11 Horyzont 2020 – budżet (%)

12 Upowszechnianie doskonałości i zapewnianie szerszego uczestnictwa
„The specific objective of 'Spreading excellence and widening participation' is to fully exploit the potential of Europe's talent pool and to ensure that the benefits of an innovation-led economy are both maximised and widely distributed across the Union in accordance with the principle of excellence.” Teaming of excellent research institutions and low performing RDI regions aiming at the creation of new (or significant upgrade of existing) centres of excellence in low performing RDI Member States and regions. Twinning of research institutions aiming at significantly strengthening a defined field of research in an emerging institution through links with at least two internationally-leading institutions in a defined field. Establishing 'ERA Chairs' to attract outstanding academics to institutions with a clear potential for research excellence, in order to help these institutions fully unlock this potential and hereby create a level playing field for research and innovation in the European Research Area. Possible synergies with ERC activities should be explored. A Policy Support Facility (PSF) to improve the design, implementation and evaluation of national/regional research and innovation policies. Supporting access to international networks for excellent researchers and innovators who lack sufficient involvement in European and international networks, including COST.

13 Zagadnienia przekrojowe H2020
„Cross-cutting issues and support measures in Horizon 2020 … will be promoted between specific objectives of the three priorities”. Social sciences and humanities Science and society Gender Small and medium-sized enterprises (SMEs) Fast Track to Innovation (FTI) Widening the participation International Cooperation Sustainable development and climate change Bridging from discovery to market application Cross-cutting support measures

14 SSH w H2020 „Social sciences and humanities (SSH) research will be fully integrated into each of the general objectives of Horizon 2020” Wiodąca pozycja w przemyśle Doskonała baza naukowa Wyzwania społeczne kultura CLARIN dziedzictwo DARIAH ESS modele biznesowe historia Podnoszenie świadomości modele zarządzania 17% ERC Aspekty prawne Aspekty społeczne innowacji Aspekty społeczno-ekonom. Aspekty kulturowe innowacji 11-12% MSCA SSH zintegrowane LEIT wszystkie SSH

15 Eksperci/ewaluatorzy Program pracy/Projekty
Płeć (Gender) Grupy doradcze Eksperci/ewaluatorzy Program pracy/Projekty

16 Partnerstwa publiczno-prywatne Partnerstwa publiczno-publiczne
w programie Horyzont 2020

17 PPP i P2P w liczbach 7PR: H2020:
Komunikat KE „Public-private partnerships in Horizon 2020: a powerful tool to deliver on innovation and growth in Europe” (COM(2013) 494 final, ) : 7PR: „In FP7, the JTIs represented a total Union contribution of EUR 3.12 billion, matched by an industry investment of EUR 4.66 billion”. H2020: „A key element of Horizon 2020 is the proposal to join forces with the private sector and with Member States, to achieve results that one country or company is less likely to achieve alone.” „The package represents a total investment over the next 7 years of EUR 22 billion whereby EUR 8 billion from Horizon 2020 will leverage EUR 10 billion from industry, and close to EUR 4 billion from Member States”. „These five JTIs are expected to mobilise a total investment of over EUR 17 billion, of which the EU budget contribution will be up to EUR 6.4 billion”.

18 PPP i partnerstwa publiczne-publiczne warunki finansowania z programu H2020
„Existing public-public and public-private partnerships may receive support from Horizon 2020, provided: they address Horizon 2020 objectives, they contribute to realising the ERA, they meet the criteria laid down in Horizon 2020 and they have shown to make significant progress under FP7.”

19 PPP w H2020 SESAR Human Brain Graphene FET Flagship FET Flagship
Wspólne Inicjatywy Technologiczne (Joint Technology Initiatives – JTI): ECSEL – Electronic Components and Systems for European Leadership IMI 2 – Innovative Medicines Initiative 2 Clean Sky 2 Bio-based industries FCH 2 – Fuel Cells and Hydrogen …..? PPP kontraktowe (Contractual PPP): Factories of the Future Energy-efficient Buildings Green Vehicles Future Internet Sustainable Process Industry Robotics Photonics High Performance Computing SESAR Human Brain FET Flagship Graphene FET Flagship

20 Inne partnerstwa w H2020 „In addition to the public-private partnerships, Horizon 2020 will also make use of advice coming from other forms of partnership such as the European Innovation Partnerships and the Joint Programming Initiatives as well as from European Technology Platforms. Also under Horizon 2020, the European Institute of Innovation and Technology will establish Knowledge and Innovation Communities bringing together, under structured long-term partnerships, the education, research and business sectors. The Commission does, however, consider that the scale of research and innovation effort and the policy need to complete the Single European Railway Area and build EU leadership in rail technologies presents a good case for a potential Joint Undertaking in the railway sector and will work with the industry to develop a proposal.” *) *) Komunikat KE COM(2013) 494 final „ Public-private partnerships in Horizon 2020: a powerful tool to deliver on innovation and growth in Europe”

21 Partnerstwa Publiczno-Publiczne podstawowe grupy
AAL Active and Assisted Living Research and Development Programme Cele: Wzmacnianie współpracy międzynarodowej w określonych obszarach (np. wyzwania społeczne) Przeciwdziałanie duplikowaniu i fragmentaryzacji prac Koordynacja i/lub wspólne planowanie działań na poziomie unijnym BONUS Programy realizowane przez zainteresowane państwa z udziałem UE na podstawie Art. 185 TFUE Eurostars-2 Supporting research-performing SME Inicjatywy w zakresie Wspólnego Programowania (Joint Programming Initiatives – JPI) EDCTP 2 European and Developing Countries Clinical Trials Partnership EMPIR European Metrology Programme for Innovation and Research Programy ERA-NET Zróżnicowane zasady działania

22 Joint Programming Initiatives (1)
EU Joint Programme - Neurodegenerative Disease Research FACCE JPI  JPI on Agriculture, Food Security and Climate Change . Cultural Heritage & Global Change JPI HDHL - A healthy diet for a healthy life Joint Programming Initiative "Climate"

23 Joint Programming Initiatives (2)
Healthy and Productive Seas and Oceans Joint Programming Initiative - Urban Europe JPI More years, better lives - - The Potential and Challenges of Demographic Change Water Challenges for a Changing World JPI  Antimicrobial Resistance

24 Programowanie strategiczne
i program pracy

25 Horizon 2020 Cykle realizacji H2020 Strategic Programme
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Strategic Programme Work Programme 1 (plus tentative information for 2016) Work Programme 2 (plus tentative information for 2018) Work Programme 3 (plus tentative information for 2020) Work Programme 4

26 Program strategiczny H2020 cele
realizacja strategicznego podejścia w sposób przekrojowy przygotowanie programu pracy oparte na strategicznym programowaniu zwiększenie efektywności/wpływu finansowania poprzez bardziej zintegrowane podejście (na jakie obszary przeznaczać środki finansowe) identyfikacja docelowych obszarów (focus areas) – konkursy! (przekrojowe, pełen cykl innowacji) (ale: także konkursy poza obszarami docelowymi) wspieranie priorytetu strategii Europa 2020 „wzrost i miejsca pracy” pierwszy program strategiczny – 12 obszarów

27 Program strategiczny H2020 Obszary strategiczne
Spersonalizowana opieka medyczna Zrównoważone bezpieczeństwo żywności „Niebieski” wzrost: wykorzystanie potencjału oceanów Inteligentne miasta i środowiska Konkurencyjna energia niskowęglowa Efektywność energetyczna Mobilność na rzecz wzrostu Odpady: materiały do recyklingu, ponownego użycia i odzyskania surowców Innowacje w zakresie wody: wykorzystanie jej zalet dla Europy Przezwyciężanie kryzysu: nowe pomysły, strategie i struktury zarządzające dla Europy Odporność na klęski: bezpieczeństwo społeczeństwa, w tym adaptacja do zmian klimatycznych Bezpieczeństwo cyfrowe P r o j e k t

28 Elementy programu pracy:
Program pracy cechy Zakres tematyczny/podejście: odzwierciedlenie podejścia nakierowanego na sprostanie wyzwaniom (challenge-based approach) szeroko zdefiniowane tematy swoboda proponowania innowacyjnych rozwiązań Elementy programu pracy: Wskazanie wyzwania Kontekst, problem, dlaczego konieczne jest działanie Cel sprecyzowanie celu (focus) i zakresu działania, ale bez nadmiernej szczegółowości Oczekiwany efekt (impact) kluczowe elementy – jakie efekty mają zostać osiągnięte w związku z wyzwaniem

29 Program Pracy struktura
Wprowadzenie (General introduction) Strategiczne programowanie, zagadnienia przekrojowe Doskonała baza naukowa (bez ERC) Wiodąca pozycja w przemyśle Wyzwania społeczne Upowszechnianie doskonałości i zapewnianie szerszego uczestnictwa Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa Załączniki: Status państw, zasady kwalifikowalności i kryteria oceny, typy projektów, etc. uwaga! odrębne programy pracy dla ERC i JRC (a także dla Euratom – podstawa prawna: Traktat EWEA) Konkursy: kontekst (scene-setter) tematy warunki konkursu

30 Negocjacje programu H2020 na forum UE gdzie jesteśmy?
Rada UE PE PR PR, PS, Zas. uczest. Zas. Uczest. PS inicjatywa legislacyjna PE Komisja Europejska TRILOGI (uzgodnienia z udziałem KE) decyzje Rada UE P r o c e s d e c y z y j n y implementacja Program Pracy

31 p o z y t y w n e Harmonogram prac 25.06.2013: POLITYCZNE uzgodnienie
PRH2020 i Zasad uczestnictwa oraz pakietu dot. EIT : głosowanie w PE nad: - Wieloletnimi Ramami Finansowymi UE ( ) - pakietem legislacyjnym H2020 (sesja plenarna) : - formalne przyjęcie Wieloletnich Ram Finansowych UE ( ) - formalne przyjęcie pakietu legislacyjnego H2020 (w tym decyzji dot. Programu Szczegółowego) przez Radę UE : przyjęcie przez KE Programów Pracy H2020 ( ) : – publikacja Programów Pracy ( ) – ogłoszenie pierwszych konkursów H2020 : wejście w życie PR H2020 p o z y t y w n e

32 Horizon 2020 Dodatkowe informacje http://www.kpk.gov.pl/index.html
Horizon 2020

33 e-mail: Grazyna.Omarska@kpk.gov.pl
Dziękuję za uwagę Pytania? Osoby do kontaktu: Grażyna Omarska Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk ul. Krzywickiego 34 Warszawa tel: fax: Eksperci KPK:


Pobierz ppt "Horyzont 2020 Założenia i zasady realizacji"

Podobne prezentacje


Reklamy Google