Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE Panel I: Wprowadzenie 1(C) prof. dr hab. Aneta Zelek.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE Panel I: Wprowadzenie 1(C) prof. dr hab. Aneta Zelek."— Zapis prezentacji:

1

2 ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE Panel I: Wprowadzenie 1(C) prof. dr hab. Aneta Zelek

3 Program sesji 1. Strategia i zarządzanie strategiczne jako czynnik sukcesu firmy 2. Ewolucja szkół zarządzania strategicznego 3. Poziomy zarządzania strategicznego 4. Etapy procesu zarządzania strategicznego 5. Aspiracje strategiczne - misja, wizja i cele strategiczne 2(C) prof. dr hab. Aneta Zelek

4 1. Strategia i zarządzanie strategiczne jako czynnik sukcesu firmy W każdej skutecznej strategii jest odrobina szaleństwa, irracjonalności, kreatywności, których nie da się ująć w żadne zasady zarządzania. Prof. K. Obłój 3(C) prof. dr hab. Aneta Zelek

5 Ewolucja systemów zarządzania PLANOWANIE KRÓTKOOKRE -SOWE lata 50-te PLANOWANIE DŁUGOOKRE- SOWE lata 60-te PLANOWANIE STRATEGICZNE lata 70-te ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE lata 80-te ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE lata 80-te ZARZĄDZANIE WIZJONERSKIE lata 90-te ZARZĄDZANIE WIZJONERSKIE lata 90-te Złożoność problemów Czas 4(C) prof. dr hab. Aneta Zelek

6 W poszukiwaniu źródeł myślenia strategicznego

7 STRATEGIA to zbiór działań prowadzących do spełnienia planu wojennego, zawierających projekty poszczególnych kampanii, a w ich ramach bitew.

8 Współczesne podejście do myślenia strategicznego w biznesie

9 Istota strategii w biznesie 8(C) prof. dr hab. Aneta Zelek...strategia oznacza ustalenie kierunku rozwoju w przyszłości poprzez cele, ambicje, zasoby i sposoby reakcji na zmiany otoczenia (Lynch)....strategia wyraża cele długoterminowe przedsiębiorstwa, odpowiadające generalnym kierunkom działania, a także przedstawia alokację zasobów, jakie są niezbędne do realizacji przyjętych celów (Chandler);...strategia dotyczy długofalowych celów i sposobów ich osiągania, więc jest ucieleśnieniem idei planowania długookresowego (Ackoff );

10 Model H. Mintzberga pięciu P jako definicja strategii 9(C) prof. dr hab. Aneta Zelek 1- PLAN Strategia jest planem zamierzonych działań, wyznacza kierunki działań i stanowi przewodnik postępowania 2 - PLAY - sterowanie Strategia jest systemem sterowania działaniami zgodnie z planem 3 - PATTERN – wzór, model Strategia jest wzorcem zachowań, modelem strukturalnym i organizacyjnym 4 - POSITION - pozycja Strategia lokalizuje organizację w otoczeniu 5 – PERSPECTIVE – perspektywa przyszłości Strategia opisuje sposób postrzegania przyszłości organizacji w jej otoczeniu

11 Strategia w procesie zarządzania Czas oddziaływania Problemy, aspekty Szczebel zarządzania Zarządzanie strategiczne Zarządzanie operacyjne Zarządzanie taktyczne 10(C) prof. dr hab. Aneta Zelek

12 Strategia a taktyka 11(C) prof. dr hab. Aneta Zelek

13 2. Ewolucja szkół (nurtów) zarządzania strategicznego 12(C) prof. dr hab. Aneta Zelek

14 Pozycjonowanie nurtów Koncepcje postmodernistyczne, nurt organizacji opartej na wiedzy, koncepcja prostych reguł, koncepcja dominującej logiki firmy, itp. racjonalne DECYZJE naturalne predyktywne OTOCZENIE niepredyktywne Szkoła planistyczna Szkoła ewolucyjna Szkoła pozycyjna Szkoła zasobowa 13(C) prof. dr hab. Aneta Zelek

15 Szkoła Planistyczna – lata 50. Fundamentalnym ogniwem szkoły planistycznej było założenie, że firmy mogą dzięki planom strategicznym racjonalizować swoje działanie, bowiem funkcjonują w przewidywalnym otoczeniu. Plan strategiczny był dla przedstawicieli tego nurtu podstawowym narzędziem zarządzania opartym na ściśle określonej procedurze analizy strategicznej i budowy planu. 14(C) prof. dr hab. Aneta Zelek

16 Szkoła Ewolucyjna – lata 60. Strategia w ujęciu ewolucyjnym to seria sekwencyjnych decyzji, działań i procesów, a nie z góry narzucony plan funkcjonowania. Hitem szkoły ewolucyjnej był tzw. INKREMENTALIZM (vs. Synoptyka) 15(C) prof. dr hab. Aneta Zelek

17 Czy przyszłość jest predyktywna? Strategia jako plan rozwoju bazujący na założeniach co do przyszłości synoptyka Strategia jako emergentny proces poszukiwania ścieżek rozwoju, bazujący na pojawiających się szansach inkrementalizm (C) prof. dr hab. Aneta Zelek16

18 Szkoła pozycyjna – lata 70. i 80. Szkoła pozycyjna nazywana bywa niekiedy podejściem zewnętrzno – wewnętrznym, gdyż punktem wyjścia jest w niej otoczenie konkurencyjne, nie zaś sam potencjał przedsiębiorstwa. Kluczowym procesem w zarządzaniu na kanwie tego podejścia jest pozycjonowanie firmy na tle krajobrazu konkurencji. 17(C) prof. dr hab. Aneta Zelek

19 Szkoła Zasobowa – lata 90. Fundamentalną przesłanką szkoły zasobowej jest założenie o krytycznym znaczeniu zasobów intelektualnych firmy (wiedza, umiejętności, inteligencja, kultura organizacyjna, kwalifikacje kadry, itp.) dla jej sukcesu strategicznego. 18(C) prof. dr hab. Aneta Zelek

20 Postmodernizm w zarządzaniu strategicznym W zasadzie żadna z opisywanych szkół zarządzania strategicznego nie straciła nic ze swojej atrakcyjności we współczesnej nauce zarządzania. Z punktu widzenia teoretycznego, za najbardziej trafne i jednocześnie pożądane uznać należy podejście eklektyczne, eksponujące najistotniejsze elementy dorobku różnych nurtów. 19(C) prof. dr hab. Aneta Zelek

21 3. Poziomy zarządzania strategicznego 20(C) prof. dr hab. Aneta Zelek

22 Poziomy strategii w biznesie (C) prof. dr hab. Aneta Zelek21 KORPORACJA strategia HR strategia MARKETINGOWA strategia FINANSOWA STRATEGIA KORPORACJI STRATEGIA SBU STRATEGIA FUNKCJONALNA

23 Poziomy strategii w firmach jedno- i wielobiznesowych (C) prof. dr hab. Aneta Zelek22

24 Wyzwania strategii korporacyjnej (C) prof. dr hab. Aneta Zelek23

25 Wyzwania strategii biznesowej (C) prof. dr hab. Aneta Zelek24

26 Hierarchiczny system strategii rozwoju dużych organizacji 25(C) prof. dr hab. Aneta Zelek

27 Strategie korporacyjne w praktyce Grupa paliwowa Grupa okrętowa Grupa logistyczna Inne spółki

28 Elektrim S.A. – korporacja business units 27(C) prof. dr hab. Aneta Zelek

29 Genialna strategia Jacka Welsha Zająć pierwsze lub drugie miejsce na wszystkich rynkach, na których funkcjonujemy oraz przeobrazić przedsiębiorstwo tak, aby posiadało siłę przebicia wielkiego koncernu, a zarazem elastyczność małej firmy J. Welsh 80 28(C) prof. dr hab. Aneta Zelek KAPITALIZACJA RYNKOWA 80 19 MLD $ KAPITALIZACJA RYNKOWA 95 450 MLD $ 158 SBU12 SBU

30 Twoje kompetencje strategiczne Poziom strategii korporacyjnej Poziom strategii SBU Poziom strategii funkcjonalnej Poziom substrategiczny Poziom operacyjny Na poniższym schemacie architektury strategicznej zaznacz lokalizację Twojego stanowiska służbowego, uwzględniając zakres kompetencji i odpowiedzialności

31 4. Etapy procesu zarządzania strategicznego 30(C) prof. dr hab. Aneta Zelek

32 Klasyczny proces zarządzania strategicznego

33 Proces budowy strategii w podejściu tradycyjnym – szkoła planistyczna - synoptyczna 32(C) prof. dr hab. Aneta Zelek Misja, wizja, cele Analiza strategiczna Wybór strategii Wdrożenie i realizacja strategii Monitoring i korekta

34 Proces budowy strategii w podejściu inkrementalnym – emergentnym 33(C) prof. dr hab. Aneta Zelek Misja, wizja, cele Analiza strategiczna Wdrożenie i realizacja strategii Monitoring i korekta

35 5. Aspiracje strategiczne - misja, wizja i cele strategiczne 34(C) prof. dr hab. Aneta Zelek

36 35(C) prof. dr hab. Aneta Zelek

37 Misja i wizja w tworzeniu strategii Misja/wizja Misja/wizja firmy to sformalizowana deklaracja zawierająca wyrażenie ambicji menedżmentu, co do przyszłości przedsiębiorstwa. 36(C) prof. dr hab. Aneta Zelek Wizja wyraża dążenia firmyMisja wyraża wartości firmy

38 Komponenty deklaracji misji

39 Przykłady misji – motywy wizjonerskie Wal - Mart, 1990 Osiągnąć do roku 2000 obroty w wysokości 215 mld dolarów Ford Motor Company, 1904 Sprawić by samochód stał się dobrem powszechnym Boeing, 1950 Stać się liderem cywilnego przemysłu lotniczego, wprowadzającym świat w epokę odrzutowców 38(C) prof. dr hab. Aneta Zelek

40 Przykłady misji – motywy wrogie Nike, lata 60-te Zniszczyć koncern Adidas! Honda, lata 70 -te Yamaha wo tsubusu! - Zniszczymy Yamahę 39(C) prof. dr hab. Aneta Zelek

41 Przykłady misji – motywy imitacyjne Stanford University, lata 40-te Zostać Harvardem zachodniego wybrzeża Watkins - Johnson, 1996 Zdobyć za 20 lat udział w rynku porównywalny do tego, którym cieszy się dziś Hewlett - Pacard 40(C) prof. dr hab. Aneta Zelek

42 Przykłady misji – motywy inspirujące J.Welsh - General Electric, lata 80-te Zająć pierwsze lub drugie miejsce na wszystkich rynkach, na których funkcjonujemy oraz przeobrazić przedsiębiorstwo tak, aby posiadało siłę przebicia wielkiego koncernu, a zarazem elastyczność małej firmy 41(C) prof. dr hab. Aneta Zelek

43 42(C) prof. dr hab. Aneta Zelek

44 Misja, Wartości i Zasada Strategiczna Grupy TP Zasada Strategiczna Misja Wartości 43(C) prof. dr hab. Aneta Zelek

45 Nasza misja Proszę przedstawić misję swojej organizacji lub podjąć próbę jej sformułowania............................................................................................................ 44(C) prof. dr hab. Aneta Zelek

46 Oddziaływanie misji na pracowników Znany badacz teorii systemów organizacyjnych Peter Senge twierdzi: Wizje są wyzwalające. Tworzą one iskrę podniecenia, która wynosi organizację ponad codzienność... W normalnej korporacji misja, którą uczestnicy zaakceptują, zmienia ich relacje z organizacją. Przestaje ona być «ich firmą», a staje się «naszą firmą». Wspólna misja pozwala ludziom, którzy sobie nie ufają, współpracować, bowiem tworzy ona wspólną tożsamość" 45(C) prof. dr hab. Aneta Zelek

47 Trzy postawy pracowników wobec strategicznych dążeń firmy Najemnicy są posłuszni i obojętni. W zamian za godziwą płacę i warunki pracy sprzedadzą" firmie 8 godzin swojego czasu i swoje umiejętności. Wykazują chłodny stosunek do wyzwań strategicznych organizacji, często sa sceptyczni. Jeżeli ktoś im zaoferuje lepsze warunki, to bez większych wahań przejdą do nowej firmy. Lojaliści są związani z daną firmą. Powody mogą być różne: pracują w niej od lat, lubią to co robią, są dumni ze swego miejsca pracy lub są po prostu konformistami i nie znoszą zmian. Każda zmiana miejsca pracy oznacza dla nich wysokie koszty psychiczne i niepewność, którą źle tolerują. Mają wielki potencjał, ale ich faktyczne zaangażowanie w pracę zawodową zależy od umiejętności firmy w wyzwalaniu tego potencjału. Gwardziści są związani z firmą na dobre. Wynika to najczęściej z faktu, że są jej założycielami, łączą ich więzi emocjonalne z firmą lub z liderem firmy lub po prostu utożsamiają się w pełni z misją firmy i wartościami, które za nią stoją. 46(C) prof. dr hab. Aneta Zelek

48 Najemnicy, lojaliści, gwardziści w twojej firmie Na poniższym diagramie kołowym wyznacz strukturę pracowników Twojej firmy (zespołu) w podziale na najemników, lojalistów i gwardzistów. 47(C) prof. dr hab. Aneta Zelek

49 Kategorie celów strategicznych 48(C) prof. dr hab. Aneta Zelek Cele ekonomiczne ROI ROS Cele ilościowe Udział w rynku Rozmiary produkcji / sprzedaży Cele jakościowe Jakość produktów Znajomość marki Cele rozwojowe Innowacyjność technologiczna Ekspansja międzynarodowa

50

51 Reguła SMART Deklarowane cele powinny spełniać następujące kryteria: S S - specific - konkretne (skonkretyzowane) M M - measurable - mierzalne A A - acceptable - akceptowalne R R - realistic - realne (realistyczne) T T - time bounded - określone w czasie 50(C) prof. dr hab. Aneta Zelek

52 CELE BIZNESU W PRAKTYCE... opinie 2.700 menedżerów największych korporacji (skala ocen 0-10) 51(C) prof. dr hab. Aneta Zelek CeleUSAJaponia 1. rentowność (ROI)8,14,1 2. wzrost kursu akcji3,80,1 3. wzrost udziału w rynku2,44,8 4. poprawa struktury asortymentu1,72,3 5. racjonalizacja produkcji i dystrybucji 1,52,4 6. zwiększenie kapitału1,32,0 7. udział nowych produktów w asortymencie 0,73,5 8. poprawa image firmy0,20,7 9. poprawa warunków pracy0,10,3

53 CELE BIZNESU W PRAKTYCE... opinie polskiej kadry kierowniczej 52(C) prof. dr hab. Aneta Zelek Kategoria% wskazań Dynamiczny rozwój57 Płynność finansowa45 Uzyskanie dobrej marki w kraju32 Maksymalne zyski31 Lojalni odbiorcy29 Dobra pozycja konkurencyjna22 Zadowolenia pracowników21 Przetrwanie w najbliższych latach21

54 Uwarunkowania formalizacji celów - interesariusze

55 Operacjonalizacja celów strategicznych

56 TOYOTA - precyzja po japońsku Strategia ekspansji w latach 1985 - 1990

57 Hierarchizacja i integracja celów strategicznych Cel korporacji Cel SBU Cel funkcjonalny Cel na moim stanowisku pracy Cel prywatny W poniższej tabeli proszę sformułować cele strategiczne dla kolejnych poziomów hierarchii organizacji. Proszę uwzględnić regułę SMART przy definicji celów.


Pobierz ppt "ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE Panel I: Wprowadzenie 1(C) prof. dr hab. Aneta Zelek."

Podobne prezentacje


Reklamy Google