Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Trójkąt Weimarski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Trójkąt Weimarski."— Zapis prezentacji:

1 Trójkąt Weimarski

2 Trójkąt Weimarski - Komitet Wspierania Współpracy Francusko-Niemiecko-Polskiej
organizacja powołana przez ministrów spraw zagranicznych trzech państw europejskich: Polski, Niemiec i Francji w 1991 roku w celu rozwoju współpracy między tymi państwami i promocji odradzającej się Polski na arenie międzynarodowej.

3 Geneza Trójkąta Weimarskiego
Formuła Trójkąta Weimarskiego została zainicjowana 28 sierpnia 1991 r. w Weimarze przez ministrów spraw zagranicznych Polski - Krzysztofa Skubiszewskiego, Francji - Rolanda Dumas i Niemiec - Hansa-Dietricha Genschera. Nieformalne początkowo spotkania przekształciły się z czasem w regularne trójstronne konsultacje. Miały na celu usprawnienie i zacieśnienie współpracy między trzema krajami. W kolejnych latach współpraca weimarska rozszerzona została o spotkania ministrów obrony (1997), sprawiedliwości (1997), finansów (2001) oraz na płaszczyznę parlamentarną (od 1992 r.). Największym politycznym osiągnięciem współpracy stało się podniesienie jej na szczebel szefów państw i rządów (od 1998 r.).

4 Współpraca polityczna
Istotne pozostają spotkania na szczeblu szefów państw i rządów. Dotychczas odbyło się osiem spotkań na szczycie Trójkąta Weimarskiego z udziałem Prezydentów Polski i Francji oraz Kanclerza Niemiec, ostatnie 7 lutego 2011 r. w Warszawie. Regularnie spotykają się ministrowie spraw zagranicznych (ostatnio 29 lutego 2012 r. w Berlinie). Szczególnie intensywny charakter miała w ostatnich latach współpraca w dziedzinie obronności. Polska, Francja i Niemcy były zaangażowane w operację wojskową w Demokratycznej Republice Konga i misję UNIFIL w Libanie. Dobrze rozwijała się współpraca w ramach NATO w Afganistanie, gdzie siły wojskowe wszystkich państw Trójkąta Weimarskiego uczestniczą w misji ISAF. Bardzo dobre doświadczenia wyniesione z misji w Demokratycznej Republice Konga, Libanie i Afganistanie skłoniły Polskę, Francję i Niemcy do intensyfikacji współpracy wojskowej, której przykładem jest projekt utworzenia do 2013 r. wspólnej Grupy Bojowej UE. Na podkreślenie zasługuje także zaangażowanie partnerów weimarskich w rozwój Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony, czego wyrazem było wystosowanie przez ministrów Spraw Zagranicznych i Obrony Trójkąta Weimarskiego wspólnego listu do Wysokiej Przedstawiciel C. Ashton w tej sprawie (grudzień 2010 r.).

5 Współpraca Międzyparlamentarna
Ważną rolę w umacnianiu współpracy weimarskiej odgrywa współpraca międzyparlamentarna. 14 lipca 2006 r. w ramach Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu utworzono Grupę Parlamentarną Trójkąta Weimarskiego. Odbywają się spotkania komisji parlamentarnych w formule Trójkąta Weimarskiego. Do pierwszego wspólnego spotkania prezydium Sejmu, Bundestagu i Zgromadzenia Narodowego doszło w Essen maja 2010 roku. W dniach 13-14 listopada 2012 r. w Paryżu odbyło się  spotkanie przedstawicieli komisji ds. europejskich Sejmu i Senatu oraz niemieckiego Bundestagu i Zgromadzenia Narodowego RF.

6 Współpraca międzyregionalna
Trójkąt Weimarski tworzy dogodne ramy dla dalszego dynamicznego rozwoju współpracy międzyregionalnej. Obecnie istnieje ok niemiecko-francuskich partnerstw miast oraz ok. 650 niemiecko-polskich, co stwarza duże możliwości zacieśniania kontaktów. W ramach współpracy trójstronnej jest 11 partnerstw. Bardziej zaawansowana w tym zakresie jest współpraca regionów, tzw. małe „Trójkąty Weimarskie”. Dobrym przykładem jest tu umowa o współpracy zawarta między francuskim regionem Nord Pas-de-Calais, niemieckim landem Nadrenia- Północna Westfalia oraz Śląskiem. W jej ramach co roku odbywają się spotkania Szczytu Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego. Udział w nich biorą 15-osobowe grupy młodych ludzi z Francji, Niemiec i Polski, którzy mają za sobą pierwsze doświadczenia w działalności na rzecz lokalnej i regionalnej społeczności. Przykładem regionalnego Trójkąta Weimarskiego jest też współpraca województwa mazowieckiego i regionów Ile de France i Brandenburgii oraz Poznania, Rennes i Hanoweru.

7 Współpraca kulturalna
Istotną rolę w polsko-niemiecko-francuskich kontaktach odgrywa współpraca kulturalna, której trzon stanowi wymiana młodzieży, prowadzona, m.in. przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży i Niemiecko-Francuski Jugendwerk. Po wstąpieniu Polski do UE współpraca tych dwóch instytucji została zintensyfikowana, przyczyniając się do powstania stabilnych partnerstw polsko-niemiecko-francuskich. We współpracę młodzieży włączyły się też ministerstwa spraw zagranicznych Polski, Francji i Niemiec. Jej wyrazem są staże i szkolenia organizowane przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych dla młodych dyplomatów, których celem jest promowanie wiedzy o Polsce. Do trójstronnych przedsięwzięć kulturalnych należą TRIALOG (polsko-francusko-niemieckie spotkania pisarzy i intelektualistów) oraz Rajd Kulturalny TRIDEM, organizowany przez resorty kultury krajów Trójkąta Weimarskiego z udziałem 100 młodych uczestników z trzech państw (ostatnio w maju 2005 r.). Przedsięwzięcia kulturalne w ramach Trójkąta Weimarskiego wspiera Instytut w Genshagen.

8 Nagroda im. Adama Mickiewicza
Ważnym elementem współpracy weimarskiej jest również Nagroda im. Adama Mickiewicza, przyznawana od 2006 r. przez Komitet Wspierania Współpracy Niemiecko-Francusko-Polskiej i Miasto Weimar, za działania na rzecz pojednania i współpracy w Europie. Dotychczasowi Laureaci: 2006:  Roland Dumas, Hans-Dietrich Genscher, Krzysztof Skubiszewski 2007:  Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) oraz Francusko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (FNWM) 2008:  Władysław Bartoszewski, Rudolf von Thadden, Jérome Vaillant 2009:  StéphaneHessel, Freya von Moltke, Zdzisław Najder 2010:  regiony Małopolska, kraj związkowy Turyngia i Pikardia (po raz pierwszy nagroda nie została przyznana instytucjom lub osobom, lecz regionom) 2011:  Instytut Goethego w Monachium, Instytut Francuski i Instytut Adama Mickiewicza  2012: prof. Michał Kleiber, prof. Jack Lang, prof. Rita Süssmuth

9 Najważniejsze spotkania w 2011 r.
7 lutego Szczyt Trójkąta Weimarskiego w Warszawie z udziałem polskiego Prezydenta B. Komorowskiego, Kanclerz A. Merkel oraz Prezydenta Francji N. Sarkozy`ego. 20 maja Spotkanie ministrów spraw zagranicznych Trójkąta Weimarskiego w Bydgoszczy i Chobielinie, z częściowym udziałem ministra spraw zagranicznych Republiki Mołdawii. 29 sierpnia Uroczystości w Weimarze z okazji 20-lecia istnienia Trójkąta Weimarskiego, zorganizowane przez Miasto Weimar i Komitet Wspierania Wspóracy Polsko-Niemiecko-Francuskiej (Komitet "Trójkąta Weimarskiego") we wspólpracy z Kancelarią Stanu Turyngii oraz niemieckim MSZ. 22 września Spotkanie ministrów ds. europejskich Trójkąta Weimarskiego w Berlinie.

10 Najważniejsze spotkania w 2012 r.
29 lutego Spotkanie ministrów spraw zagranicznych Polski, Niemiec i Francji Trójkąta Weimarskiego w Berlinie. 8 marca Spotkanie sekretarzy rad bezpieczeństwa narodowego Polski, Francji i Niemiec w Warszawie z udziałem Prezydenta B. Komorowskiego.  16 marca Spotkanie ministrów ds. europejskich państw Trójkąta Weimarskiego w Antibes (Francja). 01 października Spotkanie ministrów ds. europejskich państw Trójkąta Weimarskiego w Warszawie. 15 listopada Spotkanie przedstawicieli państw "Weimar+" z udziałem Ministra R. Sikorskiego oraz Ministra T. Siemoniaka (MON).

11 Bibliografia

12 Dziękuję za uwagę! Pracę wykonał: Maciej Kuć, kl. IIIc


Pobierz ppt "Trójkąt Weimarski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google