Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OPIS BIBLIOGRAFICZNY STOSOWANY W BIBLIOGRAFII ZAŁĄCZNIKOWEJ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OPIS BIBLIOGRAFICZNY STOSOWANY W BIBLIOGRAFII ZAŁĄCZNIKOWEJ."— Zapis prezentacji:

1 OPIS BIBLIOGRAFICZNY STOSOWANY W BIBLIOGRAFII ZAŁĄCZNIKOWEJ

2 OPIS BIBLIOGRAFICZNY to zespół informacji niezbędnych do zidentyfikowania dokumentu, np. książki, artykułu w czasopiśmie, dokumentu elektronicznego, filmu.

3 ELEMENTY OPISU BIBLIOGRAFICZNEGO OBOWIĄZKOWE nazwisko i imię autora tytuł miejsce i rok wydania NIEOBOWIĄZKOWE wydaniewydawnictwo ISBN

4 AUTOR Można zamiast imienia podać tylko inicjał, jeżeli nie utrudni to identyfikacji osoby, np. "Lutosławski W." - to: Lutosławski Wincenty czy Witold? Można zamiast imienia podać tylko inicjał, jeżeli nie utrudni to identyfikacji osoby, np. "Lutosławski W." - to: Lutosławski Wincenty czy Witold? Jeżeli autorów jest więcej niż trzech, podajemy nazwisko pierwszego i dopisek i in. Jeżeli autorów jest więcej niż trzech, podajemy nazwisko pierwszego i dopisek i in. Jeżeli autorów jest dwóch lub trzech, podajemy ich nazwiska, oddzielając przecinkami. Jeżeli autorów jest dwóch lub trzech, podajemy ich nazwiska, oddzielając przecinkami. Jeżeli opracowujemy pracę zbiorową, opis rozpoczynamy od tytułu i dodajemy pod. red. Jeżeli opracowujemy pracę zbiorową, opis rozpoczynamy od tytułu i dodajemy pod. red. Pomijamy w opisie autora informacje o jego stopniach naukowych, funkcjach: nie piszemy, że ktoś jest czy był: księdzem, profesorem, biskupem, doktorem, zakonnikiem etc. Pomijamy w opisie autora informacje o jego stopniach naukowych, funkcjach: nie piszemy, że ktoś jest czy był: księdzem, profesorem, biskupem, doktorem, zakonnikiem etc.

5 TYTUŁ Można skracać zbyt długi tytuł. Wyrazy pominięte zaznaczamy wielokropkiem: (...) Można skracać zbyt długi tytuł. Wyrazy pominięte zaznaczamy wielokropkiem: (...) Pamiętaj, że jedynym elementem opisu bibliograficznego, który umieszczamy w cudzysłowie jest tytuł czasopisma!! - Tytuł książki podajemy bez cudzysłowu. Pamiętaj, że jedynym elementem opisu bibliograficznego, który umieszczamy w cudzysłowie jest tytuł czasopisma!! - Tytuł książki podajemy bez cudzysłowu.

6 WYDANIE Jeśli to jest wydanie pierwsze lub nie ma Jeśli to jest wydanie pierwsze lub nie ma w książce informacji, które to jest wydanie - ten element opisu pomijamy! Informację o zmianach dokonanych w wydaniu należy skrócić: wyd. 5 popr. uzup. w książce informacji, które to jest wydanie - ten element opisu pomijamy! Informację o zmianach dokonanych w wydaniu należy skrócić: wyd. 5 popr. uzup.

7 MIEJSCE WYDANIA To nazwa miejscowości, w której mieści się wydawnictwo. Jeśli wydawnictwo ma kilka siedzib - podajemy pierwszą nazwę miejscowości z wymienionych. To nazwa miejscowości, w której mieści się wydawnictwo. Jeśli wydawnictwo ma kilka siedzib - podajemy pierwszą nazwę miejscowości z wymienionych.

8 WYDAWNICTWO Można skracać nazwę wydawcy np.: Można skracać nazwę wydawcy np.: - PWN zamiast Państwowe Wydawnictwo Naukowe - PWN zamiast Państwowe Wydawnictwo Naukowe - Ossolineum zamiast Zakład Narodowy im Ossolińskich - Ossolineum zamiast Zakład Narodowy im Ossolińskich - WSiP zamiast Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne - WSiP zamiast Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

9 ROK WYDANIA To element obowiązkowy. Jeśli nie jest podany w książce, trzeba go określić - korzystając z katalogu biblioteki lub podać przybliżoną datę: [ok. 2006]. To element obowiązkowy. Jeśli nie jest podany w książce, trzeba go określić - korzystając z katalogu biblioteki lub podać przybliżoną datę: [ok. 2006].

10 ISBN ISBN - ang. International Standard Book Number - Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki - dziesięciocyfrowy symbol zawierający zakodowane informacje o książce: o kraju: 83 - Polska o wydawcy: 02 - WSiP i o książce np.: ISBN ISBN - ang. International Standard Book Number - Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki - dziesięciocyfrowy symbol zawierający zakodowane informacje o książce: o kraju: 83 - Polska o wydawcy: 02 - WSiP i o książce np.: ISBN Numer ISBN znajdziesz w książce wydanej po roku Numer ISBN znajdziesz w książce wydanej po roku Z dniem 1 stycznia 2007 r. weszło w życie zaktualizowana międzynarodowa norma ISO 2108, zgodnie z którą numery ISBN zmienia się z 10-cyfrowych na 13-cyfrowe. Numery są poprzedzone prefiksem 978 np.: ISBN Z dniem 1 stycznia 2007 r. weszło w życie zaktualizowana międzynarodowa norma ISO 2108, zgodnie z którą numery ISBN zmienia się z 10-cyfrowych na 13-cyfrowe. Numery są poprzedzone prefiksem 978 np.: ISBN

11 ZASADY DOTYCZĄCE OPISU BIBLIOGRAFICZNEGO Informacje o książce spisujemy (nie Informacje o książce spisujemy ze strony tytułowej (nie z okładki !). z okładki !). Każdy element opisu należy wyraźnie oddzielić od siebie znakiem interpunkcyjnym. Można stosować: przecinek, kropkę, wyraźny odstęp. Każdy element opisu należy wyraźnie oddzielić od siebie znakiem interpunkcyjnym. Można stosować: przecinek, kropkę, wyraźny odstęp. Wybieramy we wszystkich opisach w całej bibliografii i przypisach. Wybieramy jeden rodzaj znaku i konsekwentnie stosujemy po każdym elemencie we wszystkich opisach w całej bibliografii i przypisach. Graficznie wyróżniamy tytuły ( zmiana czcionki lub podkreślenie). Graficznie wyróżniamy tytuły ( zmiana czcionki lub podkreślenie).

12 OPIS BIBLIOGRAFICZNY KSIĄŻKI Orwell George, Folwark zwierzęcy, Warszawa 2006.

13 OPIS BIBLIOGRAFICZNY WYDAWNICTWA ZBIOROWEGO Mały słownik kultury dawnych Słowian, pod red. L. Leciejewicza, Warszawa1988.

14 OPIS BIBLIOGRAFICZNY ROZDZIAŁU W KSIĄŻCE OPIS BIBLIOGRAFICZNY ROZDZIAŁU W KSIĄŻCE Świderkówna Anna, Apokalipsa świętego Jana, [w:] Prawie wszystko o Biblii, Warszawa 2002, s Świderkówna Anna, Apokalipsa świętego Jana, [w:] Prawie wszystko o Biblii, Warszawa 2002, s

15 OPIS BIBLIOGRAFICZY hasła z wydawnictwa zbiorowego Sławiński J., Przypowieść, [w:] Słownik terminów literackich, pod red. J.Sławinskiego, Wrocław Sławiński J., Przypowieść, [w:] Słownik terminów literackich, pod red. J.Sławinskiego, Wrocław 1989.

16 OPIS BIBLIOGRAFICZNY WIERSZA Z KSIĄŻKI I WYDAWNICTWA ZBIOROWEGO Tuwim J., Mieszkańcy, [w:] Matuszewski R., Wiersze polskich poetów współczesnych, Warszawa Tuwim J., Mieszkańcy, [w:] Matuszewski R., Wiersze polskich poetów współczesnych, Warszawa Różewicz T., List do ludożerców, [w:] Poezja polska od średniowiecza do współczesności, wyb. A. Hutnikiewicz, Warszawa Różewicz T., List do ludożerców, [w:] Poezja polska od średniowiecza do współczesności, wyb. A. Hutnikiewicz, Warszawa Różewicz T., Włosek poety, [w:], Niepokój- wybór wierszy, Warszawa Różewicz T., Włosek poety, [w:], Niepokój- wybór wierszy, Warszawa 2000.

17 OPIS ARTYKUŁU W CZASOPIŚMIE Lasoń Grażyna, Magiczne zwierciadła baśni i fantazy, Fantastyka, 1990 nr 12, s Lasoń Grażyna, Magiczne zwierciadła baśni i fantazy, Fantastyka, 1990 nr 12, s

18 OPIS BIBLIOGRAFICZNY OBRAZU Da Vinci Leonardo, Mona Lisa [w:] Rzepińska Maria, Siedem wieków malarstwa europejskiego, Wrocław Da Vinci Leonardo, Mona Lisa [w:] Rzepińska Maria, Siedem wieków malarstwa europejskiego, Wrocław 1986.

19 OPIS BIBLIOGRAFICZNY FILMU Pan Tadeusz, reż. AndrzejWajda, [film], Polska Pan Tadeusz, reż. AndrzejWajda, [film], Polska 2000.

20 OPIS BIBLIOGRAFICZNY DOKUMENTU DŹWIĘKOWEGO Ravel Maurice, Bolero, [w:] Klasyka na jazzowo, [CD-ROM], Poland Ravel Maurice, Bolero, [w:] Klasyka na jazzowo, [CD-ROM], Poland Bach J. S., Brandemburg Concertos, [CD-ROM], Warszawa Bach J. S., Brandemburg Concertos, [CD-ROM], Warszawa 1999.

21 KSIĄŻKA W INTERNECIE Hłasko Marek, Ósmy dzień tygodnia, Hłasko Marek, Ósmy dzień tygodnia, [on- line], [dostęp 19 września 2005], Dostępny w Internecie: sy/wspolczesnosc/hlasko/osmy.htm [on- line], [dostęp 19 września 2005], Dostępny w Internecie: sy/wspolczesnosc/hlasko/osmy.htm

22 ARTYKUŁ NA STRONIE WWW Żak-Bucholc Joanna, Raj- od mitu do utopii, [na:] Żak-Bucholc Joanna, Raj- od mitu do utopii, [na:] Nalborczyk Agata, Próba atmosfery- Andrzej Stasiuk Opowieści galicyjskie [na:] Nalborczyk Agata, Próba atmosfery- Andrzej Stasiuk Opowieści galicyjskie [na:]

23 BIBLIOGRAFIA BIBLOS - KSIĄŻKA GRAPHEIN – PISAĆ, OPISYWAĆ BIBLIOGRAFIA – wyraz pochodzenia greckiego

24 BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA Wykaz dokumentów wykorzystanych przez autora piszącego swoją pracę. Wykaz dokumentów wykorzystanych przez autora piszącego swoją pracę.

25 KRYTERIA PORZĄDKOWANIA BIBLIOGRAFII ALFABETYCZNE (według nazwiska autora lub tytułu) CHRONOLOGICZNE (według daty wydania, okresów, w których powstały wykorzystane przez nas dokumenty)

26 RODZAJE BIBLIOGRAFII PODMIOTOWA (LITERATURA PODMIOTU) PRZEDMIOTOWA (LITERATURA PRZEDMIOTU)

27 BIBLIOGRAFIA PODMIOTOWA (inaczej LITERATURA PODMIOTU ) To omawiane przez nas w pracy utwory literackie i inne teksty kultury (dzieła malarskie, utwory muzyczne, filmy) To omawiane przez nas w pracy utwory literackie i inne teksty kultury (dzieła malarskie, utwory muzyczne, filmy)

28 BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA (inaczej LITERATURA PRZEDMIOTU) BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA (inaczej LITERATURA PRZEDMIOTU) To wykorzystane przez nas publikacje To wykorzystane przez nas publikacje dotyczące tematu pracy, cytowanych dotyczące tematu pracy, cytowanych w pracy dzieł i autorów. w pracy dzieł i autorów. Mogą to być opracowania ogólne Mogą to być opracowania ogólne (np. słowniki, encyklopedie, historie (np. słowniki, encyklopedie, historie literatury) i szczegółowe (książki, literatury) i szczegółowe (książki, artykuły, dokumenty elektroniczne) artykuły, dokumenty elektroniczne)

29 Przykład bibliografii TEMAT: Dramat polskich emigrantów w oparciu o utwory literatury romantycznej. romantycznej. I. LITERATURA PODMIOTU: 1. Mickiewicz A., Pan Tadeusz, Warszawa Mickiewicz A., Burza, Stepy akermańskie, [w:] Poezja Polska, Warszawa 1993, s Warszawa 1993, s Słowacki J., Anhelli, [w: ] Dzieła, Warszawa 1959, s Słowacki J., Kordian,[ w: ] Dzieła, Warszawa 1959, s II. LITERATURA PRZEDMIOTU: 1. Gronowski K., Skowronek J., Historia Polski , Warszawa1982, s.16; 17-22; Warszawa1982, s.16; 17-22; Kowalski A., Zeszyt licealisty, Kraków 1995, s Nowacka T., Romantyzm, Warszawa 1994, s ; 158; Zakrzewski D., Piśmiennictwo polskie od średniowiecza do oświecenia, Warszawa 1978, s oświecenia, Warszawa 1978, s


Pobierz ppt "OPIS BIBLIOGRAFICZNY STOSOWANY W BIBLIOGRAFII ZAŁĄCZNIKOWEJ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google