Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OPIS BIBLIOGRAFICZNY STOSOWANY W BIBLIOGRAFII ZAŁĄCZNIKOWEJ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OPIS BIBLIOGRAFICZNY STOSOWANY W BIBLIOGRAFII ZAŁĄCZNIKOWEJ"— Zapis prezentacji:

1 OPIS BIBLIOGRAFICZNY STOSOWANY W BIBLIOGRAFII ZAŁĄCZNIKOWEJ

2 OPIS BIBLIOGRAFICZNY to zespół informacji niezbędnych do zidentyfikowania dokumentu, np. książki, artykułu w czasopiśmie, dokumentu elektronicznego, filmu.

3 ELEMENTY OPISU BIBLIOGRAFICZNEGO
OBOWIĄZKOWE nazwisko i imię autora tytuł miejsce i rok wydania NIEOBOWIĄZKOWE wydanie wydawnictwo ISBN

4 AUTOR Można zamiast imienia podać tylko inicjał, jeżeli nie utrudni to identyfikacji osoby, np. "Lutosławski W." - to: Lutosławski Wincenty czy Witold?  Jeżeli autorów jest więcej niż trzech, podajemy nazwisko pierwszego i dopisek i in.  Jeżeli autorów jest dwóch lub trzech, podajemy ich nazwiska, oddzielając przecinkami.  Jeżeli opracowujemy pracę zbiorową, opis rozpoczynamy od tytułu i dodajemy pod. red. Pomijamy w opisie autora informacje o jego stopniach naukowych, funkcjach: nie piszemy, że ktoś jest czy był: księdzem, profesorem, biskupem, doktorem, zakonnikiem etc. 

5 TYTUŁ Można skracać zbyt długi tytuł. Wyrazy pominięte zaznaczamy wielokropkiem: (...) Pamiętaj, że jedynym elementem opisu bibliograficznego, który umieszczamy w cudzysłowie jest tytuł czasopisma!! - Tytuł książki podajemy bez cudzysłowu.

6 WYDANIE Jeśli to jest wydanie pierwsze lub nie ma
w książce informacji, które to jest wydanie - ten element opisu pomijamy!  Informację o zmianach dokonanych w wydaniu należy skrócić: wyd. 5  popr. uzup.

7 MIEJSCE WYDANIA To nazwa miejscowości, w której mieści się wydawnictwo. Jeśli wydawnictwo ma kilka siedzib - podajemy pierwszą nazwę miejscowości z wymienionych.

8 WYDAWNICTWO Można skracać nazwę wydawcy np.:
- PWN zamiast   Państwowe Wydawnictwo Naukowe - Ossolineum zamiast   Zakład Narodowy im Ossolińskich - WSiP zamiast   Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

9 ROK WYDANIA To element obowiązkowy. Jeśli nie jest podany w książce, trzeba go określić - korzystając z katalogu biblioteki lub podać przybliżoną datę: [ok. 2006].

10 ISBN  ISBN - ang. International Standard Book Number - Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki  - dziesięciocyfrowy symbol zawierający zakodowane informacje o książce:  o kraju: 83 - Polska   o wydawcy: 02 - WSiP i o książce np.: ISBN Numer ISBN znajdziesz w książce wydanej po roku 1978. Z dniem 1 stycznia 2007 r. weszło w życie zaktualizowana międzynarodowa norma ISO 2108, zgodnie z którą numery ISBN zmienia się z 10-cyfrowych na 13-cyfrowe. Numery są poprzedzone prefiksem 978 np.: ISBN

11 ZASADY DOTYCZĄCE OPISU BIBLIOGRAFICZNEGO
Informacje o książce spisujemy ze strony tytułowej (nie z okładki !). Każdy element opisu należy wyraźnie oddzielić od siebie znakiem interpunkcyjnym. Można stosować: przecinek, kropkę, wyraźny odstęp. Wybieramy jeden rodzaj znaku i konsekwentnie stosujemy po każdym elemencie we wszystkich opisach w całej bibliografii i przypisach. Graficznie wyróżniamy tytuły ( zmiana czcionki lub podkreślenie).

12 OPIS BIBLIOGRAFICZNY KSIĄŻKI
Orwell George, Folwark zwierzęcy, Warszawa 2006.

13 OPIS BIBLIOGRAFICZNY WYDAWNICTWA ZBIOROWEGO
Mały słownik kultury dawnych Słowian, pod red. L. Leciejewicza, Warszawa1988.

14 OPIS BIBLIOGRAFICZNY ROZDZIAŁU W KSIĄŻCE
Świderkówna Anna, Apokalipsa świętego Jana, [w:] Prawie wszystko o Biblii, Warszawa 2002, s

15 OPIS BIBLIOGRAFICZY hasła z wydawnictwa zbiorowego
Sławiński J., Przypowieść, [w:] Słownik terminów literackich, pod red. J.Sławinskiego, Wrocław 1989.

16 OPIS BIBLIOGRAFICZNY WIERSZA Z KSIĄŻKI I WYDAWNICTWA ZBIOROWEGO
Tuwim J., Mieszkańcy, [w:] Matuszewski R. , Wiersze polskich poetów współczesnych, Warszawa 1981. Różewicz T., List do ludożerców, [w:] Poezja polska od średniowiecza do współczesności, wyb. A. Hutnikiewicz , Warszawa 2006. Różewicz T., Włosek poety, [w:], Niepokój- wybór wierszy, Warszawa 2000.

17 OPIS ARTYKUŁU W CZASOPIŚMIE
Lasoń Grażyna, Magiczne zwierciadła baśni i fantazy, „Fantastyka”, 1990 nr 12, s

18 OPIS BIBLIOGRAFICZNY OBRAZU
Da Vinci Leonardo, Mona Lisa [w:] Rzepińska Maria , Siedem wieków malarstwa europejskiego, Wrocław 1986.

19 OPIS BIBLIOGRAFICZNY FILMU
Pan Tadeusz, reż. AndrzejWajda, [film], Polska 2000.

20 OPIS BIBLIOGRAFICZNY DOKUMENTU DŹWIĘKOWEGO
Ravel Maurice, Bolero, [w:] Klasyka na jazzowo, [CD-ROM], Poland 2001. Bach J. S., Brandemburg Concertos, [CD-ROM], Warszawa 1999.

21 KSIĄŻKA W INTERNECIE Hłasko Marek, Ósmy dzień tygodnia,
[on- line], [dostęp 19 września 2005], Dostępny w Internecie:

22 ARTYKUŁ NA STRONIE WWW Żak-Bucholc Joanna, Raj- od mitu do utopii, [na:] Nalborczyk Agata, Próba atmosfery- Andrzej Stasiuk Opowieści galicyjskie [na:]

23 BIBLIOGRAFIA – wyraz pochodzenia greckiego
BIBLOS - KSIĄŻKA GRAPHEIN – PISAĆ, OPISYWAĆ

24 BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA
Wykaz dokumentów wykorzystanych przez autora piszącego swoją pracę.

25 KRYTERIA PORZĄDKOWANIA BIBLIOGRAFII
ALFABETYCZNE (według nazwiska autora lub tytułu) CHRONOLOGICZNE (według daty wydania, okresów, w których powstały wykorzystane przez nas dokumenty)

26 RODZAJE BIBLIOGRAFII PODMIOTOWA PRZEDMIOTOWA
(LITERATURA PODMIOTU) PRZEDMIOTOWA (LITERATURA PRZEDMIOTU)

27 BIBLIOGRAFIA PODMIOTOWA (inaczej LITERATURA PODMIOTU)
To omawiane przez nas w pracy utwory literackie i inne teksty kultury (dzieła malarskie, utwory muzyczne, filmy)

28 BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA (inaczej LITERATURA PRZEDMIOTU)
To wykorzystane przez nas publikacje dotyczące tematu pracy, cytowanych w pracy dzieł i autorów. Mogą to być opracowania ogólne (np. słowniki, encyklopedie, historie literatury) i szczegółowe (książki, artykuły, dokumenty elektroniczne)

29 Przykład bibliografii
TEMAT: Dramat polskich emigrantów w oparciu o utwory literatury romantycznej. I. LITERATURA PODMIOTU: 1. Mickiewicz A., Pan Tadeusz, Warszawa 1947. 2. Mickiewicz A. , Burza, Stepy akermańskie, [w:] Poezja Polska, Warszawa 1993, s 3. Słowacki J., Anhelli, [w: ] Dzieła, Warszawa 1959, s 4. Słowacki J., Kordian,[ w: ] Dzieła, Warszawa 1959, s II. LITERATURA PRZEDMIOTU: 1. Gronowski K., Skowronek J. , Historia Polski , Warszawa1982, s.16; 17-22; 2. Kowalski A. , Zeszyt licealisty, Kraków 1995, s.58. 3. Nowacka T., Romantyzm, Warszawa 1994, s ; 158; 4. Zakrzewski D. , Piśmiennictwo polskie od średniowiecza do oświecenia, Warszawa 1978, s


Pobierz ppt "OPIS BIBLIOGRAFICZNY STOSOWANY W BIBLIOGRAFII ZAŁĄCZNIKOWEJ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google