Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

dr Tomasz Mrozek Instytut Astronomiczny Uniwersytetu Wrocławskiego Teoria ewolucji gwiazd (najpiękniejsza z teorii)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "dr Tomasz Mrozek Instytut Astronomiczny Uniwersytetu Wrocławskiego Teoria ewolucji gwiazd (najpiękniejsza z teorii)"— Zapis prezentacji:

1

2 dr Tomasz Mrozek Instytut Astronomiczny Uniwersytetu Wrocławskiego Teoria ewolucji gwiazd (najpiękniejsza z teorii)

3 Prolog

4 Teoria z niczego Dla danego obiektu możemy określić: - Ilość światła - widmo - położenie

5 Ciało doskonale czarne Ciało, którego promieniowanie opisane jest prawem Plancka:

6 Ciało doskonale czarne

7 Obserwator widzi widmo ciągłe Obserwator widzi widmo emisyjne Obserwator widzi widmo absorpcyjne Obiekt promieniujący jak ciało doskonale czarne Obłok materii Widma ciągłe, emisyjne, absorpcyjne

8 skład chemiczny (obecność charakterystycznych linii widmowych klasyfikacja typów widmowych gwiazd (z układu linii widmowych) określenie klas jasności (z szerokości linii absorpcyjnych) pomiar prędkości radialnych gwiazd (dopplerowskie przesunięcie linii) pomiar rotacji gwiazd (z poszerzenia linii) pomiar wypływu/dopływu masy w gwieździe (z asymetrii linii) pomiar pól magnetycznych na gwiazdach (z efektu Zeemana) Co nam daje analiza widmowa?

9 H n=2 to n=7 397 nm H n=2 to n=3 656.3 nm H n=2 to n=4 486.1 nm H n=2 to n=5 434 nm H n=2 to n=6 410.2 nm Linie absorpcyjne serii Balmera

10 OBAFGKMOBAFGKM OBAFGKMOBAFGKM 28,000- 50,000 K 10,000- 28,000 K 7,500- 10,000 K 6,000- 7,500 K 5,000- 6,000 K 3,500- 5,000 K 2,500- 3500 K wygląd widma gwiazdy zależy od jej temperatury efektywnej (powierzchniowej) Prawo Stefana-Boltzmana promieniowania ciała doskonale czarnego L – moc promieniowania gwiazdy o promieniu R i temperaturze powierzchniowej T 1872 – klasyfikacja Harvardzka typy O B A F G K M; ( podtypy 0 – 9) OH, BE A FINE GIRL, KISS ME Kryterium klasyfikacji widm

11 Klasyfikacja widm według temperatury

12 Natężenie linii 50,000K 10,000K 6,000K 4,000K 3,000K O0B0 A0 F0 G0 K0 M0 M7 He II He I H H Ca II TiO Obecność pewnych linii w widmie gwiazdy, to swoisty temperaturowy odcisk palca. Dane przejście energetyczne w atomie możliwe jest tylko w odpowiedniej temperaturze. Gwiazdy w labolatorium Zmiany względnych natężeń linii wybranych pierwiastków w zależności od temperatury powierzchniowej gwiazdy

13 Klasyfikacja widm według temperatury

14 Barwy gwiazd

15 F Procjon A - Syriusz M B - Rigel K-Aldebaran K - Polluks G - Capella O - Ori Betelgeuse Barwy gwiazd

16 1905 i 1912 – E. Hertzsprung i H.N.Russell niezależnie wprowadzili systematykę gwiazd – diagram HR dysponowali wiedzą o typie widmowym (temperaturze) i wielkości absolutnej (mocy promieniowania) gwiazd Oryginalny diagram Russella – gwiazdy nie są bezładnie rozrzucone m – wizualna wielkość gwiazdowa M – absolutna wielkość gwiazdowa L – moc promieniowania gwiazdy o promieniu R i temperaturze powierzchniowej T Powstanie diagramu H-R

17 W obrębie danego typu widmowego obserwuje się obiekty o różnej jasności Teoretyczny diagram H-R

18 klasy jasności – grupy gwiazd o podobnej budowie i podobnych własnościach określana z szerokości linii absorpcyjnych (olbrzymy mają węższe linie widmowe) położenie gwiazdy na diagramie HR określamy podając jej typ widmowy i klasę jasności Słońce – G2V Klasyfikacja Morgana-Keenana

19 Teoria ewolucji gwiazd Teoria ewolucji tłumaczy wszystkie obserwowane cechy diagramu H-R Obserwowane grupy gwiazd zależą tak naprawdę od czasu jaki gwiazda o danej masie spędza w danym stadium ewolucji

20 Narodziny gwiazd

21 M 16 - mgławica w gwiazdozbiorze Orła - widoczne obszary, gdzie powstają gwiazdy Narodziny gwiazd

22 Ewolucja gwiazd na diagramie H-R

23

24 Temperatura Moc promieniowania Ciąg główny 5 M S 0.7 0.5 M S 100 1 M S 30 2 M S 8 15 M S 0.16 Miejsce, gdzie gwiazda osiada na ciągu głównym także zależy od jej masy Zbyt duża masa – gwiazda niestabilna Zbyt duża masa – gwiazda niestabilna Zbyt mała masa na utworzenie gwiazdy Zbyt mała masa na utworzenie gwiazdy Ewolucja gwiazd na diagramie H-R

25 6 1 H + 4 He ++ + 2e + + 2 + 2 + 2 1 H + Źródła energii – cykl p-p

26 Przed reakcją: 4 protony Sumaryczna masa początkowa = 6.693 x 10 -27 kg Po reakcji: jądro helu 2 pozytony 2 neutrina Sumaryczna masa końcowa = 6.645 x 10 -27 kg Różnica mas = 0.048 x 10 -27 kg i... 2 kwanty gamma … zgodnie z E = mc 2 Różnica mas jest równoważna energii... Energia = 0.43 x 10 -11 J …a to energia dwóch kwantów gamma Powstały deficyt masy jest równoważny energii wiązania nowopowstałego jądra helu To jednocześnie ilość energii potrzebna na rozbicie jądra helu na części składowe Bilans energetyczny cyklu p-p

27 grawitacja ciśnienie Ciągła walka grawitacji i ciśnienia Ciśnienie gazu - maleje, bo zmniejsza się liczba cząstek Ciśnienie promieniowania – zmienia się wraz ze zmianą tempa reakcji Stan równowagi to najdłuższy okres w życiu gwiazdy Gwiazda w równowadze hydrostatycznej Równowaga…

28 Kiedy wypala się wodór…

29 Reakcje 3- alfa Kiedy wypala się wodór…

30 Cebula Produkty kolejnych reakcji są przetwarzane w następnych reakcjach Ostatnim produktem powstającym we wnętrzach gwiazd jest żelazo

31 Mgławice planetarne

32

33

34 W kółkach – białe karły Ewolucja gwiazd na diagramie H-R

35 Synteza pierwiastków ciężkich H – He – C – Ne – O – Si – Fe – Ni Wybuch supernowej 1987 w LMC tu powstaliśmy Ewolucja gwiazd na diagramie H-R

36 Supernowe Typ I - brak linii wodoru Typ Ia - linie Si II na 615,0 nm Typ Ib - linie He I na 587,6 nm Typ Ic - słabe lub brak linii helu Typ II - obecne linie wodoru Typ II-P Typ II-L

37 Mgławica Krab – pozostałość po wybuchu supernowej w 1054 r. Supernowe

38

39 Teoretyczne tory ewolucyjne gwiazd. Gwiazdy o największej mocy znajdują się w najwyższym punkcie ciągu głównego, gwiazdy najmniej masywne – na samym dole. W miarę starzenia się wszystkie gwiazdy odsuwają się od ciągu głównego. Im masywniejsza gwiazda tym szybciej ewoluuje Testowanie teorii

40 Gromady gwiazd są najlepszym źródłem danych do sprawdzania teorii ewolucji gwiazd. Testowanie teorii

41 Możemy założyć, że wszystkie gwiazdy w gromadzie są jednakowego wieku Punkt odejścia gwiazd od ciągu głównego daje nam dobre oszacowanie wieku gromady

42 Im starsza gromada, tym krótszy ciąg główny (wiele gwiazd opuściło ciąg główny) Im wyżej znajduje się punkt odejścia, tym młodsza jest gromada Testowanie teorii

43 M < 0,08 M brązowy karzeł (masa za mała nagwiazdę) M < 1,2 M H–He (T~100 mln K) 1,2 M < M < 2,5 M H–He–C (T~300 mln K) M > 2,5 M H–He–C–Ne-O-Si-Fe-Ni M > 8 M kontrakcja rdzenia czarna dziura Podsumowanie

44 Jedna teoria dla wszystkich zjawisk

45 KONIEC


Pobierz ppt "dr Tomasz Mrozek Instytut Astronomiczny Uniwersytetu Wrocławskiego Teoria ewolucji gwiazd (najpiękniejsza z teorii)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google