Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prof. dr hab. Jędrzej Krupiński Dr inż. Elżbieta Martyniuk INSTYTUT ZOOTECHNIKI PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY KONGRES NAUK ROLNICZYCH 14-16 maj 2009 PUŁAWY.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prof. dr hab. Jędrzej Krupiński Dr inż. Elżbieta Martyniuk INSTYTUT ZOOTECHNIKI PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY KONGRES NAUK ROLNICZYCH 14-16 maj 2009 PUŁAWY."— Zapis prezentacji:

1 Prof. dr hab. Jędrzej Krupiński Dr inż. Elżbieta Martyniuk INSTYTUT ZOOTECHNIKI PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY KONGRES NAUK ROLNICZYCH 14-16 maj 2009 PUŁAWY

2 Proces domestykacji sięga wczesnego neolitu, czyli między 12 a 14 tysięcy lat temu, i w przypadku większości gatunków zwierząt gospodarskich miał miejsce w różnych regionach świata. Udomowiono blisko 40 gatunków zwierząt gospo- darskich oraz gatunków zwierząt domowych, które od wielu pokoleń towarzyszą człowiekowi. W dobie komputerów, internetu i nanotechnologii o powiązaniu ludzi i zwierząt świadczą legendy, wielkie dzieła sztuki, literatura, obrzędy, obyczaje i język oraz nasze przyzwyczajenia do diety, ubioru i rekreacji. W dobie komputerów, internetu i nanotechnologii o powiązaniu ludzi i zwierząt świadczą legendy, wielkie dzieła sztuki, literatura, obrzędy, obyczaje i język oraz nasze przyzwyczajenia do diety, ubioru i rekreacji.

3 Rozwój hodowli zwierząt prowadzący do specjalizacji i koncentracji produkcji doprowadził do utraty wielu cennych ras wzbudzając zaniepokojenie i sprzeciw społeczny. W 1992 r. w Rio de Janerio podczas Szczytu Ziemi Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęto konwencje o różnorodności biologicznej, która w holistyczny sposób odnosi się do różnorodności biologicznej we wszystkich jej poziomach: genetycznym, gatunkowym oraz ekosystemowym i obejmuje zarówno bioróżnorodność organizmów dziko żyjących jak i użytkowanych przez człowieka.

4 3-7 września 2007 Prezentacja raportu o stanie zasobów genetycznych zwierząt w świecie dla wyżywienia i rolnictwa Przyjęcie globalnego planu działań na rzecz zachowania zasobów genetycznych zwierząt wraz z deklaracją z INTERLAKEN w sprawie zasobów genetycznych zwierząt Przyjęcie globalnego planu działań na rzecz zachowania zasobów genetycznych zwierząt wraz z deklaracją z INTERLAKEN w sprawie zasobów genetycznych zwierząt Forum naukowe ds. Zasobów Genetycznych Zwierząt III II I Międzynarodowa Konferencja pod auspicjami FAO

5 Udział ras lokalnych i transgranicznych we wszystkich rasach w świecie Światowa baza danych FAO zawiera informacje o 7616 rasach.

6 Podział ras występujących w świecie według statusu zagrożenia

7 Status zagrożenia ras w najważniejszych gatunkach zwierząt gospodarskich

8 Wzrost i zmiany popytu na produkty pochodzenia zwierzęcego Rozwój handlu i marketingu Postęp technologiczny Dynamiczny rozwój systemów produkcji Nowe funkcje zwierząt gospodarskich – pielęgnacja krajobrazu i kontrola wegetacji poprzez wypas zwierząt Zmiany środowiskowe Regulacje prawne Wzrost i zmiany popytu na produkty pochodzenia zwierzęcego Rozwój handlu i marketingu Postęp technologiczny Dynamiczny rozwój systemów produkcji Nowe funkcje zwierząt gospodarskich – pielęgnacja krajobrazu i kontrola wegetacji poprzez wypas zwierząt Zmiany środowiskowe Regulacje prawne

9 Globalizacja i komercjalizacja produkcji zwierzęcej oraz rozwój produkcji przemysłowej Intensywna selekcja, ograniczone liczby reproduktorów, krzyżowanie uszlachetniające i wypierające Strategia rozwoju produkcji zwierzęcej pomijająca problemy ochrony środowiska i dobrostanu zwierząt Epidemie i programy zwalczania chorób Klęski żywiołowe i sytuacje kryzysowe Zmiany klimatu Globalizacja i komercjalizacja produkcji zwierzęcej oraz rozwój produkcji przemysłowej Intensywna selekcja, ograniczone liczby reproduktorów, krzyżowanie uszlachetniające i wypierające Strategia rozwoju produkcji zwierzęcej pomijająca problemy ochrony środowiska i dobrostanu zwierząt Epidemie i programy zwalczania chorób Klęski żywiołowe i sytuacje kryzysowe Zmiany klimatu

10 Światowego Planu Działań na Rzecz Zasobów Genetycznych Zwierząt Zapewnienie ochrony różnorodności cennych zasobów genetycznych zwierząt dla obecnych i przyszłych pokoleń oraz powstrzymanie przypadkowej utraty tych niezwykle ważnych zasobów. Promowanie uczciwego i sprawiedliwego podziału korzyści wynikających z użytkowania zasobów genetycznych zwierząt dla wyżywienia i rolnictwa oraz uznanie roli tradycyjnej wiedzy, innowacji i zwyczajów istotnych dla ochrony zasobów genetycznych zwierząt i ich zrównoważonego rozwoju, a także tam gdzie to stosowne - opracowanie i wdrożenie skutecznych strategii i regulacji prawnych. Promocje zrównoważonego użytkowania i rozwoju zasobów genetycznych zwierząt dla bezpieczeństwa żywnościowego, zrównoważonego rolnictwa i dobrobytu ludzi we wszystkich krajach. 1. 2. 3.

11 4. 5. 6. 7. Promowanie ekosystemowego podejścia do bioróżnorodności dla zrówno- ważonego użytkowania i ochrony zasobów genetycznych zwierząt. Wzmocnienie narodowych programów i zwiększenie potencjału instytucji, szczególnie w krajach rozwijających się i w krajach o gospodarkach okresie transformacji oraz opracowanie stosownych programów regionalnych i międzynarodowych. Zaspokojenie indywidualnych i kolektywnych potrzeb pasterzy i hodowców w ramach prawa krajowego, przy zapewnieniu im równego dostępu do materiału genetycznego, informacji, technologii, zasobów finansowych, wyników badań rynku oraz zasobów naukowych, tak by mogli nadal użytkować i doskonalić zasoby genetyczne zwierząt i czerpać korzyści z rozwoju ekonomicznego. Pomoc krajom i instytucjom odpowiedzialnym za zarządzanie zasobami genetycznymi zwierząt w ustanawianiu, wdrażaniu i systematycznej realizacji narodowych priorytetów dotyczących zrównoważonego użytkowania, rozwoju i ochrony zasobów genetycznych zwierząt. Światowego Planu Działań na Rzecz Zasobów Genetycznych Zwierząt

12 Polska jest prekursorem ochrony gatunkowej. W latach 20-tych ubiegłego wieku zapoczątkowano program ochrony żubrów Nieco później profesor T. Vetulani opracował unikalny program hodowli zarodowej konika polskiego w rezerwacie leśnym.

13 Gatunek 19992008 2013 rasyrasystada Bydło Konie Owce Świnie 1 2 10 3 150 400 3645 575 4 7 13 3 714 554 646 - 7514 3437 20 797 2450 10 350 14 237 53 497 4500 Razem16477027191434 19882 584 Zwierzęta futerkowe Kury* Gęsi* Kaczki* Pszczoły 5 10 14 10 4 202 5500 3200 2340 120 12 10 14 10 4 ---------- 1204 5500 3213 3056 1041 3750 9100 3200 3500 2000 * Liczba samic i samców łącznie Liczebność populacji zwierząt objętych programami ochrony zasobów genetycznych w Polsce

14 Bydło polskie czerwono-białe Bydło polskie czerwone Bydło polskie czarno-białe Bydło białogrzbiete

15 Konie małopolskie Konie śląskie Konie huculskie Koniki polskie

16 Złotnicka biała Złotnicka pstra Puławska

17 świniarka Corriedale wielkopolskie olkuska cakiel podhalański wrzosówka

18 Leghorn G-99 Rhode Island Red K-22 Sussex S-66 Zielononóżka kuropatwiana Zk

19

20 Królik popielniański biały Nutrie Lis pastelowy Szynszyla beżowa Lis białoszyjny Tchórz

21 GatunekDofinansowanie (zł) Bydło48 196 500 Konie68 625 000 Owce63 775 800 Trzoda chlewna11 485 500 OGÓŁEM192 082 800 Planowane koszty realizacji ochrony rodzimych ras zwierząt PROW 2007 - 2013

22 W ramach programów ochrony zasobów genetycznych zwierząt w Banku Materiałów Biologicznych Instytutu zdeponowanych jest aktualnie: ponad 40 tys. porcji nasienia od 102 buhajów 1916 zarodków po 47 buhajach rasy p.c. 600 porcji nasienia od 3 buhajów rasy białogrzbietej

23 680 porcji nasienia tryków rasy świniarka 3575 rasy olkuskiej 710 polskiej owcy górskiej W Banku Materiałów Biologicznych zdeponowanych jest także: 640 rasy romanowskiej 1217 rasy wrzosówka

24

25 Polska jest jednym z prekursorów ochrony zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich W ramach koordynacji Instytutu Zootechniki PIB realizowane są programy ochrony zasobów genetycznych zwierząt gospodar- skich obejmujące łącznie 87 populacji, w tym 38 należących do ssaków, 34 ptaków, 10 ryb i 4 pszczół, a hodowcy otrzymują z tego tytułu dopłaty. Wielofunkcyjność zwierząt gospodarskich jest ważnym elemen- tem ich użytkowania i pozarolnicze funkcje wymagają oszaco- wania i uwzględnienia w ocenie efektywności ekonomicznej. Zachowanie szerokiej bazy genetycznej w obrębie ras i gatunków wymaga opracowania strategii użytkowania zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich. Wyzwania stojące przed hodowlą zwierząt wymagają pogodzenia celów produkcyjnych i szeroko rozumianych celów społecznych.

26 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Prof. dr hab. Jędrzej Krupiński Dr inż. Elżbieta Martyniuk INSTYTUT ZOOTECHNIKI PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY KONGRES NAUK ROLNICZYCH 14-16 maj 2009 PUŁAWY."

Podobne prezentacje


Reklamy Google