Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentacja narzędzia RETScreen® International

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentacja narzędzia RETScreen® International"— Zapis prezentacji:

1 Prezentacja narzędzia RETScreen® International
Warszawa Prezentacja narzędzia RETScreen® International Mariusz Bogacki Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii Katowice, ul. Rymera 3/4 Tel./fax. (32) © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady 2001 – 2004.

2 RETScreen® International
Narzędzia o rozbudowanych możliwościach, które czynią je łatwiejszymi w użyciu dla planistów, decydentów i przemysłu przy rozpatrywaniu energooszczędnych i odnawialnych technologii energetycznych (RETs) na etapie, bardzo ważnego planowania wstępnego Narzędzia umożliwiające znaczące zmniejszenie kosztu oceny potencjalnych projektów Bezpłatne rozpowszechnianie narzędzi wśród użytkowników na całym świecie przez Internet i CD-ROM Szkolenie i wsparcie techniczne prowadzone poprzez międzynarodową sieć instruktorów RETScreen ® Dostęp do produktów i usług poprzez Internet © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady 2001 – 2004.

3 Programy i Dane RETScreen® International
Narzędzia Oceny Projektów w zakresie Czystej Energii Modele Czystych Technologii Energetycznych Wersja 4 narzędzia w języku polskim Międzynarodowa baza produktów dostawców urządzeń Międzynarodowe dane klimatyczne 1 000 naziemnych stacji meteorologicznych Satelitarne dane meteorologiczne z satelitów NASA oraz zbiór danych o energii słonecznej Podręcznik użytkownika on-line Bezpłatny dostęp do narzędzi w języku angielskim i francuskim © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady 2001 – 2004.

4 e-Podręcznik i Przykłady
Ocena projektów Czystej Energii: RETScreen® Projektowanie i przykłady Podręcznik elektroniczny Podstawy technologii Szczegółowy opis algorytmu RETScreen® Ponad 60 przykładów wdrożonych na całym świecie projektów Bezpłatny dostęp do wersji angielsko- i francuskojęzycznej © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady 2001 – 2004.

5 Materiały szkoleniowe
Pobierz bezpłatnie z: © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady 2001 – 2004.

6 Dlaczego warto używać narzędzi RETScreen®?
Uproszczona wstępna ocena Wymaga stosunkowo niewielkiej ilości danych wejściowych Automatyczne wyznaczanie wskaźników wykonalności technicznej i finansowej 1/10 kosztu w stosunku do innych metod oceny Znormalizowana procedura pozwalająca na obiektywne porównania Zwiększenie szansy na sukces wdrożenia projektów czystej energii © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady – 2004.

7 RETScreen® Demonstracja Programu

8 Znaczenie kolorów komórek
Komórki wynikowe i danych wejściowych biały Dane wynikowe – wyliczane przez model żółty Dane wejściowe użytkownika – wymagane do uruchomienia modelu niebieski Dane wejściowe– wymagane do uruchomienia modelu, które są dostępne w bazach danych on-line szary Dane wejściowe – dla celów orientacyjnych. Nie wymagane do uruchomienia modelu © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady – 2005. .

9 Uwarunkowania wykonalności projektu (na przykładzie energii wiatru)
Możliwe do wykorzystania zasoby energii (n.p. szybkość wiatru) Wydajność urządzeń (n.p. ch-ka mocy turbiny wiatrowej) Początkowe koszty projektu (n.p. turbiny wiatrowe, wieże, projektowanie) Korzyści w stosunku do “stanu bazowego” (n.p. generator spalinowy dla odległych terenów) Koszty okresowe i eksploatacji projektu (n.p. czyszczenie łopat wirnika) Turbina wiatrowa i wieża © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady – 2005.

10 Uwarunkowania wykonalności projektu (na przykładzie energii wiatru) - cd
Energia wiatru Uniknięte koszty energii (n.p. cena hurtowa en. elektr.) Finansowanie (n.p. wskaźnik i okres spłaty zadłużenia, oprocentowanie) Podatki od urządzeń i dochodu (lub oszczędności) Wpływ zastępowanego rodzaju energii na środowisko (n.p. węgiel, gaz ziemny, olej, energia wodna, energia jądrowa) Kredyty środowiskowe i/lub subsydia (n.p. ceny „zielonej energii”, kredyty węglowe, granty) Określenie przez decydentów efektywności kosztowej (n.p. Okres zwrotu, IRR, NPV, koszt produkcji energii) Zdjęcie: Middelgrunden Wind Turbine Co-operative © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady – 2005. .

11 Wybór typu projektu Czystej Energii

12 Dane meteorologiczne dla wybranej lokalizacji
Baza programu RETScreen (m.in. dane dla ponad 60 polskich miast) Serwis NASA (dane dla wskazanej lokalizacji) Możliwość wprowadzania własnych danych © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady – 2005. .

13

14

15

16

17

18

19

20 Szkolenie w zakresie oceny projektów Czystej Energii
Analiza Emisji Gazów Cieplarnianych za pomocą programu RETScreen® Szkolenie w zakresie oceny projektów Czystej Energii Zdjęcie: Environment Canada © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady 2001 – 2005.

21 Co ma być policzone? Roczna redukcja emisji gazów cieplarnianych
Stan bazowy (typowa technologia konwencjonalna) a stan planowany (czyste technologie energetyczne) Jednostki: ton CO2 na rok emisja CH4 oraz N2O przeliczona na emisję ekwiwalentną CO2 w okresie ich potencjału efektu cieplarnianego © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady 2001 – 2005.

22 Jak to jest liczone? Roczna redukcja emisji GHG (t CO2) = współczynnik emisji GHG stanu bazowego (t CO2 /MWh) roczna dostarczona energia końcowa (MWh) współczynnik emisji GHG stanu planowanego (t CO2 /MWh) - x RETScreen® pozwala uwzględniać również straty przesyłu i dystrybucji oraz opłaty transakcyjne dla kredytów węglowych (wersja 3.0 lub nowsza) © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady 2001 – 2005.

23 RETScreen® Model do analizy redukcji emisji GHG
Znormalizowana metodologia opracowana przez NRCan we współpracy z Programem Środowiskowym Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP), UNEP RISØ Centrum Energii, Climate and Sustainable Development (URC) oraz Prototypowym Funduszem Węglowym Banku Światowego (PCF) Model zatwierdzony przez zespół ekspertów rządowych oraz z sektora przemysłowego © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady 2001 – 2005.

24 Typy analizy Standardowa analiza: RETScreen® automatycznie wykorzystuje IPCC i wartości wzorcowe z przemysłu: współczynnik emisji ekwiwalentnej CO2 dla CH4 i N2O emisja CO2, CH4 i N2O dla paliw konwencjonalnych sprawność konwersji energii chemicznej paliwa na ciepło lub energię elektryczną Analiza Użytkownika: wartości określa użytkownik Analiza Definiowana przez użytkownika: użytkownik bezpośrednio wprowadza współczynniki emisji GHG (wersja 3.0 lub nowsza) Nie wymaga określania rodzaju paliwa i sprawności wytwarzania © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady 2001 – 2005. .

25 Szkolenie w zakresie oceny projektów Czystej Energii
Analiza finansowa i ryzyka za pomocą programu RETScreen® Szkolenie w zakresie oceny projektów Czystej Energii Zdjęcie: Green Mountain Power Corporation/ NRELPix © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady – 2005.

26 Ściana solarna w szkole Yelloknife w trakcie budowy
Program RETScreen® Metoda analizy finansowej Porównanie: Stan bazowy a Stan planowany System konwencjonalny a system czystej energii Przykład: Standardowe ocieplanie budynku i gazowy podgrzewacz powietrza w porównaniu do Ściany solarnej z solarnym podgrzewem powietrza plus konwencjonalny gazowy podgrzewacz powietrza Ściana solarna w szkole Yelloknife w trakcie budowy Photo Credit: Arctic Energy Alliance © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady – 2005.

27

28

29 Koszty początkowe a koszty eksploatacji: Przykład zdalnej telekomunikacji
15 Genset+akumulator (stan bazowy): Koszt początkowy: $ Koszt roczny: $ za paliwo* Wymiana akumulatora co 4 lata (1 500 $)* Remont Genset-u co 2 lata (1 000 $)* Ogniwa fotowoltaiczne+akumulator (stan planowany): Koszt początkowy: $ Wymiana akumulatora co 5 lat (2 000 $)* Genset-remont Paliwo 10 Wymiana akumulatora koszt (k$) Koszt początkowy 5 5 10 15 20 25 Lata 15 Wymiana akumulatora 10 Koszt początkowy koszt (k$) 5 5 10 15 20 25 Lata *Stopa inflacji i wskaźnik wzrostu kosztów energii na poziomie 2,5% © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady – 2005.

30 Określanie wykonalności finansowej: Przykład zdalnej telekomunikacji
Jak można porównać genset z systemem PV? Genset: niższe koszty początkowe Ogniwa fotowoltaiczne (PV): niższe koszty roczne i okresowe RETScreen® oblicza wskaźniki, które uwzględniają przychody i wydatki w cyklu żywotności projektu! © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady – 2005.

31 Obliczanie przepływów pieniężnych: Co robi RETScreen®?
Przychody Oszczędności paliwa Oszczędności na PiD Okresowe oszczędności Zachęty (granty) Korzyści z produkcji CE Kredyty węglowe Time (yr) $ Skumulowane przepływy pieniężne Roczne przypływy pieni ężne 40 20 Lata 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -20 Wydatki Kapitał inwestycyjny Roczna spłata zadłużenia Opłaty za EiK Koszty okresowe Wskaźniki Wartość bieżąca netto Prosty czas zwrotu IRR Wsk. pokrycia zadłużenia Itd. tys. $ -40 -60 -80 -100 Lata © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady – 2005.

32 Niepewność transakcji: Analiza wrażliwości i ryzyka
Na etapie wstępnej oceny wykonalności parametry wejściowe obarczone są dużą niepewnością Jaka jest opłacalność projektu, na którą wpływ wywierają błędy we wprowadzonych przez użytkownika wartościach? © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady – 2005.

33 Analiza wrażliwości Pokazuje zmiany opłacalności projektu przy jednoczesnej zmianie dwóch podstawowych parametrów wejściowych Na przykład: Koszt początkowy jest 10% wyższy niż zakładany Koszty uniknięte energii są 20% wyższe niż szacowane Czy IRR przekracza 15% akceptowalnego progu IRR założonego przez użytkownika? Tak i wynosi 15,2% Kombinacje kosztów początkowych i kosztów unikniętych dla których IRR jest poniżej progu akceptacji są zacienione © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady – 2005.

34 Analiza wrażliwości: Parametry
RETScreen® oblicza wrażliwości… Wewnętrznej Stopy Zwrotu (IRR/ROI) Roku osiągnięcia dodatnich przepływów pieniężnych Wartości Bieżącej Netto (NPV) …przy jednoczesnych zmianach (n.p.)… Dostarczonej energii (RE) i unikniętych kosztów energii Kosztów początkowych i unikniętych kosztów energii Oprocentowania zadłużenia i okresu zadłużenia Redukcji emisji GHG netto i kredytu węglowego Dostarczonej energii (RE) i korzyści z tytułu produkcji CE …ze zmiennością ±x, ±½x, oraz 0, gdzie x jest zakresem wrażliwości zdefiniowanym przez użytkownika © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady – 2005.

35 Analiza ryzyka Użytkownik jest niepewny co do wielu parametrów:
Użytkownik określa zakres niepewności dla każdego z parametrów (n.p., ±5%) Wszystkie parametry jednocześnie i niezależnie odbiegają od wartości szacowanej Jaki ma to wpływ na wskaźniki finansowe? © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady – 2005.

36 Analiza ryzyka: Metoda Monte Carlo
RETScreen® oblicza rozkład częstości wskaźników finansowych (IRR, NPV oraz rok osiągnięcia dodatnich przepływów pieniężnych) poprzez obliczanie wartości dla 500 kombinacji parametrów Parametry zmieniają się losowo, zgodnie z niepewnością określoną przez użytkownka 7% prawdopodobieństwa, że IRR wynosi 18,2±0,7% © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady – 2005.

37 Analiza ryzyka: Poziom ryzyka
Istnieje tylko 10% ryzyko, że IRR wypadnie poza ten zakres 7% of the time IRR is 18.2±0.7% © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady – 2005.

38 Analiza ryzyka: Wpływ na parametry
Wykres “tornado” pokazuje: Który parametr wywiera największy wpływ Jak wpływają zmiany parametrów na IRR po opodatkowaniu, NPV czy rok osiągnięcia dodatnich przepływów pieniężnych © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady – 2005.

39 Wnioski RETScreen® oblicza przepływy pieniężne z uwzględnieniem kosztów początkowych, oszczędności energii, kosztów EiK, kosztów paliwa, opodatkowania, kredytów węglowych i korzyści z produkcji CE RETScreen® automatycznie oblicza najważniejsze wskaźniki finansowe RETScreen® umożliwia badanie wrażliwości podstawowych wskaźników finansowych w zależności od zmian danych wejściowych Wskaźniki oceniające opłacalność projektu w trakcie jego cyklu żywotności, takie jak IRR i NPV, są bardziej preferowane w stosunku do metody opartej na prostym okresie zwrotu © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady – 2005.

40 Dziękuję za uwagę © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady 2001 – 2004


Pobierz ppt "Prezentacja narzędzia RETScreen® International"

Podobne prezentacje


Reklamy Google