Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentacja narzędzia RETScreen ® International © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady 2001 – 2004. Mariusz Bogacki Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentacja narzędzia RETScreen ® International © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady 2001 – 2004. Mariusz Bogacki Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania."— Zapis prezentacji:

1 Prezentacja narzędzia RETScreen ® International © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady 2001 – 2004. Mariusz Bogacki Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii 40-048 Katowice, ul. Rymera 3/4 Tel./fax. (32) 203-51-14 www.fewe.plm.bogacki@fewe.plWarszawa08.02.2011

2 RETScreen ® International Narzędzia o rozbudowanych możliwościach, które czynią je łatwiejszymi w użyciu dla planistów, decydentów i przemysłu przy rozpatrywaniu energooszczędnych i odnawialnych technologii energetycznych (RETs) na etapie, bardzo ważnego planowania wstępnego Narzędzia o rozbudowanych możliwościach, które czynią je łatwiejszymi w użyciu dla planistów, decydentów i przemysłu przy rozpatrywaniu energooszczędnych i odnawialnych technologii energetycznych (RETs) na etapie, bardzo ważnego planowania wstępnego Narzędzia umożliwiające znaczące zmniejszenie kosztu oceny potencjalnych projektów Narzędzia umożliwiające znaczące zmniejszenie kosztu oceny potencjalnych projektów Bezpłatne rozpowszechnianie narzędzi wśród użytkowników na całym świecie przez Internet i CD-ROM Bezpłatne rozpowszechnianie narzędzi wśród użytkowników na całym świecie przez Internet i CD-ROM Szkolenie i wsparcie techniczne prowadzone poprzez międzynarodową sieć instruktorów RETScreen ® Szkolenie i wsparcie techniczne prowadzone poprzez międzynarodową sieć instruktorów RETScreen ® Dostęp do produktów i usług poprzez Internet Dostęp do produktów i usług poprzez Internet © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady 2001 – 2004.

3 Modele Czystych Technologii Energetycznych Modele Czystych Technologii Energetycznych Wersja 4 narzędzia w języku polskim Wersja 4 narzędzia w języku polskim Międzynarodowa baza produktów 1 000 dostawców urządzeń Międzynarodowa baza produktów 1 000 dostawców urządzeń Międzynarodowe dane klimatyczne Międzynarodowe dane klimatyczne 1 000 naziemnych stacji meteorologicznych Satelitarne dane meteorologiczne z satelitów NASA oraz zbiór danych o energii słonecznej Podręcznik użytkownika on-line Podręcznik użytkownika on-line Bezpłatny dostęp do narzędzi w języku angielskim i francuskim Bezpłatny dostęp do narzędzi w języku angielskim i francuskim RETScreen ® International Narzędzia Oceny Projektów w zakresie Czystej Energii © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady 2001 – 2004. Programy i Dane

4 Ocena projektów Czystej Energii: RETScreen ® Projektowanie i przykłady Ocena projektów Czystej Energii: RETScreen ® Projektowanie i przykłady Podręcznik elektroniczny Podstawy technologii Szczegółowy opis algorytmu RETScreen ® Ponad 60 przykładów wdrożonych na całym świecie projektów Bezpłatny dostęp do wersji angielsko- i francuskojęzycznej © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady 2001 – 2004. e-Podręcznik i Przykłady

5 Pobierz bezpłatnie z: www.retscreen.net © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady 2001 – 2004. Materiały szkoleniowe

6 Dlaczego warto używać narzędzi RETScreen ® ? Uproszczona wstępna ocena Uproszczona wstępna ocena Wymaga stosunkowo niewielkiej ilości danych wejściowych Automatyczne wyznaczanie wskaźników wykonalności technicznej i finansowej 1/10 kosztu w stosunku do innych metod oceny 1/10 kosztu w stosunku do innych metod oceny Znormalizowana procedura pozwalająca na obiektywne porównania Znormalizowana procedura pozwalająca na obiektywne porównania Zwiększenie szansy na sukces wdrożenia projektów czystej energii Zwiększenie szansy na sukces wdrożenia projektów czystej energii © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady 2001 – 2004.

7 RETScreen ® Demonstracja Programu

8 Znaczenie kolorów komórek © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady 2001 – 2005.. biały żółty niebieski szary Komórki wynikowe i danych wejściowych Dane wynikowe – wyliczane przez model Dane wejściowe użytkownika – wymagane do uruchomienia modelu Dane wejściowe– wymagane do uruchomienia modelu, które są dostępne w bazach danych on-line Dane wejściowe – dla celów orientacyjnych. Nie wymagane do uruchomienia modelu

9 Uwarunkowania wykonalności projektu (na przykładzie energii wiatru) Turbina wiatrowa i wieża © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady 2001 – 2005. Możliwe do wykorzystania zasoby energii Możliwe do wykorzystania zasoby energii (n.p. szybkość wiatru) Wydajność urządzeń Wydajność urządzeń (n.p. ch-ka mocy turbiny wiatrowej) Początkowe koszty projektu Początkowe koszty projektu (n.p. turbiny wiatrowe, wieże, projektowanie) Korzyści w stosunku do stanu bazowego Korzyści w stosunku do stanu bazowego (n.p. generator spalinowy dla odległych terenów) Koszty okresowe i eksploatacji projektu Koszty okresowe i eksploatacji projektu (n.p. czyszczenie łopat wirnika)

10 Uniknięte koszty energii Uniknięte koszty energii (n.p. cena hurtowa en. elektr.) Finansowanie Finansowanie (n.p. wskaźnik i okres spłaty zadłużenia, oprocentowanie) Podatki od urządzeń i dochodu (lub oszczędności) Podatki od urządzeń i dochodu (lub oszczędności) Wpływ zastępowanego rodzaju energii na środowisko Wpływ zastępowanego rodzaju energii na środowisko (n.p. węgiel, gaz ziemny, olej, energia wodna, energia jądrowa) Kredyty środowiskowe i/lub subsydia Kredyty środowiskowe i/lub subsydia ( ( n.p. ceny zielonej energii, kredyty węglowe, granty) Określenie przez decydentów efektywności kosztowej Określenie przez decydentów efektywności kosztowej (n.p. Okres zwrotu, IRR, NPV, koszt produkcji energii) © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady 2001 – 2005.. Zdjęcie: Middelgrunden Wind Turbine Co-operative Energia wiatru Uwarunkowania wykonalności projektu (na przykładzie energii wiatru) - cd

11 Wybór typu projektu Czystej Energii

12 Baza programu RETScreen Baza programu RETScreen (m.in. dane dla ponad 60 polskich miast) Serwis NASA Serwis NASA (dane dla wskazanej lokalizacji) Możliwość wprowadzania Możliwość wprowadzania własnych danych © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady 2001 – 2005.. Dane meteorologiczne dla wybranej lokalizacji

13

14

15

16

17

18

19

20 Szkolenie w zakresie oceny projektów Czystej Energii Analiza Emisji Gazów Cieplarnianych za pomocą programu RETScreen ® © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady 2001 – 2005. Zdjęcie: Environment Canada

21 Co ma być policzone? Roczna redukcja emisji gazów cieplarnianych Roczna redukcja emisji gazów cieplarnianych Stan bazowy (typowa technologia konwencjonalna) a stan planowany (czyste technologie energetyczne) Jednostki: ton CO 2 na rok emisja CH 4 oraz N 2 O przeliczona na emisję ekwiwalentną CO 2 w okresie ich potencjału efektu cieplarnianego © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady 2001 – 2005.

22 Jak to jest liczone? © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady 2001 – 2005. RETScreen ® pozwala uwzględniać również straty przesyłu i dystrybucji oraz opłaty transakcyjne dla kredytów węglowych (wersja 3.0 lub nowsza) RETScreen ® pozwala uwzględniać również straty przesyłu i dystrybucji oraz opłaty transakcyjne dla kredytów węglowych (wersja 3.0 lub nowsza) Roczna redukcja emisji GHG (t CO 2 ) współczynnik emisji GHG stanu bazowego (t CO 2 /MWh) współczynnik emisji GHG stanu planowanego (t CO 2 /MWh) roczna dostarczona energia końcowa (MWh) - = x

23 RETScreen ® Model do analizy redukcji emisji GHG Znormalizowana metodologia opracowana przez NRCan we współpracy z Programem Środowiskowym Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP), UNEP RISØ Centrum Energii, Climate and Sustainable Development (URC) oraz Prototypowym Funduszem Węglowym Banku Światowego (PCF) Znormalizowana metodologia opracowana przez NRCan we współpracy z Programem Środowiskowym Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP), UNEP RISØ Centrum Energii, Climate and Sustainable Development (URC) oraz Prototypowym Funduszem Węglowym Banku Światowego (PCF) Model zatwierdzony przez zespół ekspertów rządowych oraz z sektora przemysłowego Model zatwierdzony przez zespół ekspertów rządowych oraz z sektora przemysłowego © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady 2001 – 2005.

24 Typy analizy Standardowa analiza: RETScreen ® automatycznie wykorzystuje IPCC i wartości wzorcowe z przemysłu: Standardowa analiza: RETScreen ® automatycznie wykorzystuje IPCC i wartości wzorcowe z przemysłu: współczynnik emisji ekwiwalentnej CO 2 dla CH 4 i N 2 O emisja CO 2, CH 4 i N 2 O dla paliw konwencjonalnych sprawność konwersji energii chemicznej paliwa na ciepło lub energię elektryczną Analiza Użytkownika: wartości określa użytkownik Analiza Użytkownika: wartości określa użytkownik Analiza Definiowana przez użytkownika: użytkownik bezpośrednio wprowadza współczynniki emisji GHG (wersja 3.0 lub nowsza) Analiza Definiowana przez użytkownika: użytkownik bezpośrednio wprowadza współczynniki emisji GHG (wersja 3.0 lub nowsza) Nie wymaga określania rodzaju paliwa i sprawności wytwarzania © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady 2001 – 2005..

25 Szkolenie w zakresie oceny projektów Czystej Energii Analiza finansowa i ryzyka za pomocą programu RETScreen ® © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady 2001 – 2005. Zdjęcie: Green Mountain Power Corporation/ NRELPix

26 Porównanie: Stan bazowy a Stan planowany Stan bazowy a Stan planowany System konwencjonalny a system czystej energii System konwencjonalny a system czystej energiiPrzykład: Standardowe ocieplanie budynku i gazowy podgrzewacz powietrza Standardowe ocieplanie budynku i gazowy podgrzewacz powietrza w porównaniu do Ściany solarnej z solarnym podgrzewem powietrza plus konwencjonalny gazowy podgrzewacz powietrza Ściany solarnej z solarnym podgrzewem powietrza plus konwencjonalny gazowy podgrzewacz powietrza Program RETScreen ® Metoda analizy finansowej Ściana solarna w szkole Yelloknife w trakcie budowy Photo Credit: Arctic Energy Alliance © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady 2001 – 2005.

27

28

29 Koszty początkowe a koszty eksploatacji: Przykład zdalnej telekomunikacji © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady 2001 – 2005. 0 5 10 15 0510152025 Lata koszt (k$) Wymiana akumulatora Koszt początkowy 0 5 10 15 0510152025 Lata koszt (k$) Genset-remont Paliwo Wymiana akumulatora Koszt początkowy Genset+akumulator (stan bazowy): Genset+akumulator (stan bazowy): Koszt początkowy: 6 000 $ Koszt roczny: 1 000 $ za paliwo* Wymiana akumulatora co 4 lata (1 500 $)* Remont Genset-u co 2 lata (1 000 $)* Ogniwa fotowoltaiczne+akumulator (stan planowany): Ogniwa fotowoltaiczne+akumulator (stan planowany): Koszt początkowy: 15 000 $ Wymiana akumulatora co 5 lat (2 000 $)* *Stopa inflacji i wskaźnik wzrostu kosztów energii na poziomie 2,5%

30 Określanie wykonalności finansowej: Przykład zdalnej telekomunikacji © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady 2001 – 2005. Jak można porównać genset z systemem PV? Jak można porównać genset z systemem PV? Genset: niższe koszty początkowe Ogniwa fotowoltaiczne (PV): niższe koszty roczne i okresowe RETScreen ® oblicza wskaźniki, które uwzględniają przychody i wydatki w cyklu żywotności projektu! RETScreen ® oblicza wskaźniki, które uwzględniają przychody i wydatki w cyklu żywotności projektu!

31 Obliczanie przepływów pieniężnych: Co robi RETScreen ® ? Roczne przypływy pieni ężne -100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 012345678910 Lata tys. $ Przychody Oszczędności paliwa Oszczędności na PiD Okresowe oszczędności Zachęty (granty) Korzyści z produkcji CE Kredyty węglowe Wydatki Kapitał inwestycyjny Roczna spłata zadłużenia Opłaty za EiK Koszty okresowe Wskaźniki Wartość bieżąca netto Prosty czas zwrotu IRR Wsk. pokrycia zadłużenia Itd. Time (yr) $ Skumulowane przepływy pieniężne © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady 2001 – 2005. Lata

32 Niepewność transakcji: Analiza wrażliwości i ryzyka Na etapie wstępnej oceny wykonalności parametry wejściowe obarczone są dużą niepewnością Na etapie wstępnej oceny wykonalności parametry wejściowe obarczone są dużą niepewnością Jaka jest opłacalność projektu, na którą wpływ wywierają błędy we wprowadzonych przez użytkownika wartościach? Jaka jest opłacalność projektu, na którą wpływ wywierają błędy we wprowadzonych przez użytkownika wartościach? © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady 2001 – 2005.

33 Analiza wrażliwości Pokazuje zmiany opłacalności projektu przy jednoczesnej zmianie dwóch podstawowych parametrów wejściowych Pokazuje zmiany opłacalności projektu przy jednoczesnej zmianie dwóch podstawowych parametrów wejściowych Na przykład: Na przykład: Koszt początkowy jest 10% wyższy niż zakładany Koszty uniknięte energii są 20% wyższe niż szacowane Czy IRR przekracza 15% akceptowalnego progu IRR założonego przez użytkownika? © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady 2001 – 2005. Tak i wynosi 15,2% Tak i wynosi 15,2% Kombinacje kosztów początkowych i kosztów unikniętych dla których IRR jest poniżej progu akceptacji są zacienione

34 Analiza wrażliwości: Parametry RETScreen ® oblicza wrażliwości… RETScreen ® oblicza wrażliwości… Wewnętrznej Stopy Zwrotu (IRR/ROI) Roku osiągnięcia dodatnich przepływów pieniężnych Wartości Bieżącej Netto (NPV) …przy jednoczesnych zmianach (n.p.)… …przy jednoczesnych zmianach (n.p.)… Dostarczonej energii (RE) i unikniętych kosztów energii Kosztów początkowych i unikniętych kosztów energii Oprocentowania zadłużenia i okresu zadłużenia Redukcji emisji GHG netto i kredytu węglowego Dostarczonej energii (RE) i korzyści z tytułu produkcji CE …ze zmiennością x, ½x, oraz 0, gdzie x jest zakresem wrażliwości zdefiniowanym przez użytkownika …ze zmiennością x, ½x, oraz 0, gdzie x jest zakresem wrażliwości zdefiniowanym przez użytkownika © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady 2001 – 2005.

35 Analiza ryzyka Użytkownik jest niepewny co do wielu parametrów: Użytkownik jest niepewny co do wielu parametrów: Użytkownik określa zakres niepewności dla każdego z parametrów (n.p., ±5%) Wszystkie parametry jednocześnie i niezależnie odbiegają od wartości szacowanej Jaki ma to wpływ na wskaźniki finansowe? Jaki ma to wpływ na wskaźniki finansowe? © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady 2001 – 2005.

36 Analiza ryzyka: Metoda Monte Carlo RETScreen ® oblicza rozkład częstości wskaźników finansowych (IRR, NPV oraz rok osiągnięcia dodatnich przepływów pieniężnych) poprzez obliczanie wartości dla 500 kombinacji parametrów RETScreen ® oblicza rozkład częstości wskaźników finansowych (IRR, NPV oraz rok osiągnięcia dodatnich przepływów pieniężnych) poprzez obliczanie wartości dla 500 kombinacji parametrów Parametry zmieniają się losowo, zgodnie z niepewnością określoną przez użytkownka © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady 2001 – 2005. 7% prawdopodobieństwa, że IRR wynosi 18,2±0,7%

37 Analiza ryzyka: Poziom ryzyka © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady 2001 – 2005. 7% of the time IRR is 18.2±0.7% Istnieje tylko 10% ryzyko, że IRR wypadnie poza ten zakres Istnieje tylko 10% ryzyko, że IRR wypadnie poza ten zakres

38 Analiza ryzyka: Wpływ na parametry Wykres tornado pokazuje: Wykres tornado pokazuje: Który parametr wywiera największy wpływ Jak wpływają zmiany parametrów na IRR po opodatkowaniu, NPV czy rok osiągnięcia dodatnich przepływów pieniężnych © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady 2001 – 2005.

39 Wnioski RETScreen ® oblicza przepływy pieniężne z uwzględnieniem kosztów początkowych, oszczędności energii, kosztów EiK, kosztów paliwa, opodatkowania, kredytów węglowych i korzyści z produkcji CE RETScreen ® oblicza przepływy pieniężne z uwzględnieniem kosztów początkowych, oszczędności energii, kosztów EiK, kosztów paliwa, opodatkowania, kredytów węglowych i korzyści z produkcji CE RETScreen ® automatycznie oblicza najważniejsze wskaźniki finansowe RETScreen ® automatycznie oblicza najważniejsze wskaźniki finansowe RETScreen ® umożliwia badanie wrażliwości podstawowych wskaźników finansowych w zależności od zmian danych wejściowych RETScreen ® umożliwia badanie wrażliwości podstawowych wskaźników finansowych w zależności od zmian danych wejściowych Wskaźniki oceniające opłacalność projektu w trakcie jego cyklu żywotności, takie jak IRR i NPV, są bardziej preferowane w stosunku do metody opartej na prostym okresie zwrotu Wskaźniki oceniające opłacalność projektu w trakcie jego cyklu żywotności, takie jak IRR i NPV, są bardziej preferowane w stosunku do metody opartej na prostym okresie zwrotu © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady 2001 – 2005.

40 Dziękuję za uwagę © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady 2001 – 2004


Pobierz ppt "Prezentacja narzędzia RETScreen ® International © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady 2001 – 2004. Mariusz Bogacki Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google