Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Karty rejestracji zakażeń szpitalnych w Systemie Czynnego Nadzoru nad Zakażeniami Szpitalnymi wersja 2.1 Kraków 18.05.2011 lek. med. Magda Baran.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Karty rejestracji zakażeń szpitalnych w Systemie Czynnego Nadzoru nad Zakażeniami Szpitalnymi wersja 2.1 Kraków 18.05.2011 lek. med. Magda Baran."— Zapis prezentacji:

1 Karty rejestracji zakażeń szpitalnych w Systemie Czynnego Nadzoru nad Zakażeniami Szpitalnymi wersja Kraków lek. med. Magda Baran

2 System Czynnego Nadzoru nad Zakażeniami Szpitalnymi – wersja 2
System Czynnego Nadzoru nad Zakażeniami Szpitalnymi – wersja 2.1 to wprowadzenie w życie najwyższych standardów nadzoru nad zakażeniami Osobą odpowiedzialną za wykrywanie i kwalifikację zakażenia szpitalnego jest pielęgniarka epidemiologiczna Karta opisująca przypadek zakażenia szpitalnego powinna być wypełniona we współpracy z lekarzem prowadzącym bądź bezpośrednio przez lekarza prowadzącego w porozumieniu z zespołem kontroli zakażeń

3 Karta Rejestracji Zakażenia Miejsca Operowanego
Karta powinna być wypełniona w momencie wykrycia zakażenia Kartę wypełnia osoba współpracująca z Zespołem Kontroli Zakażeń pracująca bezpośrednio w oddziale chirurgicznym (bloku operacyjnym) Karta zabiegów wymaga współpracy z lekarzem operującym, bądź musi być przez niego wypełniona.

4 Karta Rejestracji Zakażenia Miejsca Operowanego
Po wypisie pacjenta należy uzupełnić Kartę w punktach dotyczących: rozpoznania oraz wyniku badania mikrobiologicznego Każdy zabieg powinien zostać opisany bezpośrednio po jego zakończeniu, bądź przy końcu dnia pracy. Karta zabiegów nie powinna być wypełniana w dniu następnym, bądź na zakończenie miesiąca!

5 Karta Rejestracji Zakażenia Miejsca Operowanego
DANE PACJENTA Imię i nazwisko: Oddział: Nr historii choroby: nr ks głównej Rozpoznanie: po wypisie wg ICD 10 Wiek: lat Płeć: M K Data przyjęcia: ____ /____ / 20___ Data wypisu śmierci ____ /____ / 20___ Stan pacjenta w momencie wypisu:

6 Karta Rejestracji Zakażenia Miejsca Operowanego
ZABIEG Nr procedury (ICD-9): Data operacji: ____ /____ / 20___ Czas trwania operacji: Stopień czystości pola operacyjnego: czyste, czysto - skażone, skażone, brudne, bd Znieczulenie ogólne: tak, nie, bd Znieczulenie regionalne: tak, nie, bd ASA: 1, 2, 3, 4, 5, bd Operacja nagła: tak, nie, bd Wideochirurgia: tak, nie, bd Profilaktyka przeciwbakteryjna okołooperacyjna: tak, nie, bd chemioterapeutyk: ilość dawek: CBGC, CAGB, COLO, CHOL, CSEM, LAM, HPRO, KPRO

7 Karta Rejestracji Zakażenia Miejsca Operowanego
Zabieg : Operacja to pojedynczy pobyt w sali operacyjnej, także w przypadku cesarskiego cięcia, gdzie chirurg wykonuje przynajmniej jedno cięcie przez skórę, albo błony śluzowe i wykonuje przynajmniej jeden zabieg zgodny z Międzynarodową Klasyfikacją Procedur i Zabiegów Medycznych (ICD-9). Czas trwania operacji: należy wybrać odpowiadający zakres. Nie należy doliczać do długości operacji czasu znieczulenia. Jeżeli pacjent trafia na salę operacyjną więcej niż raz podczas pobytu i wykonywana jest inna procedura operacyjna przez to samo nacięcie w ciągu 24 godz. od pierwszego, należy zapisać łączną długość operacji, tj. zsumować czas trwania obu procedur. Jeżeli wykonywana została więcej niż jedna procedura przez to samo cięcie należy podać czas trwania procedury od nacięcia do zaopatrzenia rany.

8 Karta Rejestracji Zakażenia Miejsca Operowanego
Stopień czystości mikrobiologicznej pola operowanego: Jeżeli pacjent przebywa na sali operacyjnej więcej niż raz podczas tego samego pobytu i procedury wykonywane są poprzez to samo nacięcie, należy zapisać stopień czystości, który odzwierciedla większe ryzyko wystąpienia zakażenia (tj. w przypadku wyboru pomiędzy polem czystym, a czysto-skażonym – należy wskazać czysto-skażone).

9 Karta Rejestracji Zakażenia Miejsca Operowanego
ASA Jest to pięciostopniowa klasyfikacja przedoperacyjnego stanu pacjenta dokonana przez anestezjologa przy użyciu schematu klasyfikacji Amerykańskiego Towarzystwa Anestezjologicznego (ASA – American Society of Anaesthesiologists). 1-Pacjent do 65 r. ż. nie obciążony chorobami. 2-Pacjent powyżej 65 r. ż. bez chorób współistniejących lub młodszy ze schorzeniami, których zaawansowanie nie wpływa na jego stan ogólny. 3-Pacjent ze współistniejącą poważną chorobą układową, której zaawansowanie ogranicza jego wydajność, ale nie stwarza zagrożenia dla życia. 4-Pacjent z ciężką chorobą układową, której stopień zaawansowania stwarza zagrożenie dla zdrowia. 5-Pacjent w stanie krytycznym, którego przewidywany czas przeżycia nie przekracza 24 godz., niezależnie od zastosowanego leczenia.

10 Karta Rejestracji Zakażenia Miejsca Operowanego
Operacja nagła: sytuacja nagła, wypadek, niezaplanowana procedura operacyjna. Wideochirurgia: zaznaczyć „tak”, tylko w przypadku, gdy cała procedura została wykonana przy użyciu laparoskopu, bądź z użyciem lasera. Nie należy potwierdzać, jeżeli laparoskop był wykorzystany podczas operacji tylko w celach diagnostycznych. Profilaktyka przeciwbakteryjna okołooperacyjna: w przypadku potwierdzenia, należy wpisać liczbę dawek oraz podać nazwę handlową zastosowanego chemioterapeutyku.

11 Karta Rejestracji Zakażenia Miejsca Operowanego
Miejsce operacji : wg kodu Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych ICD-9 dla zabiegu, który był powodem kwalifikacji do operacji. W systemie IPSE szczególnemu nadzorowi podlegają następujące procedury: CBGC – Pomost tętnica piersiowa wewnętrzna tętnica wieńcowa (pojedyncze bądź dwa naczynia); Pomost brzuszno-wieńcowy; Wszczep tętniczy dla rewaskularyzacji serca (ICD-9: , 36.2) CAGB – pomosty aortalno-wieńcowe (1-4 tętnice wieńcowe); Inny pomost aortalno-wieńcowy; (ICD-9: , 36.19)

12 Karta Rejestracji Zakażenia Miejsca Operowanego
COLO – zabiegi w zakresie jelita grubego (ICD-9: , ,45.15, 45.26, , 45.4, 45.41, 45.49, , , , 46.0, 46.03, 46.04, , , 46.31, 46.39, 46.4, 46.41, 46.43, 45.5, 46.51, 46.52, , , 48.25,48.35, 48.40, 48.42, 48.43, 48.49, , , 48.74 CHOL –cholecystektomia (ICD-0: 51.0,51.03, 51.04,51.13, )

13 Karta Rejestracji Zakażenia Miejsca Operowanego
CSEC – cięcie cesarskie (ICD-9: , 74.4, ) HPRO – endoprotezoplastyka stawu biodrowego (ICD-9: , ) KPRO – endoprotezoplastyka stawu kolanowego (ICD-9: , ) LAM – laminektomia (ICD-9: , 80.50, 80.51, 80.53, 80.54, 80.59, , )

14 Karta Rejestracji Zakażenia Miejsca Operowanego
W przypadku zabiegu opisanego przez kilka kodów pole „kod procedury” powinien odpowiadać podstawowej, najważniejszej z przeprowadzonych podczas operacji procedur. Jeżeli podczas jednego pobytu na sali operacyjnej przeprowadzane są dwie procedury, np. endoprtotezoplastyka obu kolan należy zaznaczyć na formularzu każdą procedurę oddzielnie – jako dwa rekordy operacyjne. Jako podwójne mogą być wykonywane operacje: amputacje kończyn, złamania otwarte, przepuklina, endoprotezoplastyka biodra / kolana, endoprotezoplastyka i artroplastyka: inne, mastektomia, wycięcie nerki, zabiegi laryngologiczne oraz okulistyczne. Niektóre operacje wymagają więcej niż jednego cięcia, np. w zabiegach na naczyniach serca, gdzie cięciem niejako pomocniczym jest cięcie w celu pobrania naczynia – te rodzaje operacji zapisywane są tylko raz.

15 Karta Rejestracji Zakażenia Miejsca Operowanego
WYPEŁNIA PIELĘGNIARKA EPIDEMIOLOGICZNA CZYNNIKI RYZYKA ZAKAŻEŃ Data pierwszych objawów: ____ /____ / 20___ Mikrobiologiczne potwierdzenie zakażenia: tak, nie, bd Wykrycie zakażenia: przed wypisem po wypisie ponowne przyjęcie do szpitala ZMO Forma ZMO: powierzchowne, głębokie narządowe bd

16 Karta Rejestracji Zakażenia Miejsca Operowanego
Data pierwszych objawów : zakażenia miejsca operowanego — dzień, w którym wystąpiły pierwsze kliniczne objawy zakażenia, albo pobrano materiał do badania mikrobiologicznego, którego dodatni wynik potwierdził wystąpienie zakażenia (wybrać datę wcześniejszą). Nie należy w tym polu podawać daty otrzymania dodatniego wyniku badania!

17 Karta Rejestracji Zakażenia Miejsca Operowanego
Zakażenie powierzchowne to takie, które wystąpiło do 30 dni po zabiegu chirurgicznym, dotyczy wyłącznie skóry i tkanki podskórnej i spełnia jedno z poniższych kryteriów: obecność ropnej wydzieliny w nacięciu obecność drobnoustrojów w aseptycznie pobranych próbkach tkanek lub płynach z miejsca nacięcia wystąpienie co najmniej jednego z miejscowych objawów lub oznak zapalenia: bólu lub napięcia, obrzęku, zaczerwienienia lub podwyższonej temperatury celowe otwarcie rany operacyjnej przez chirurga, chyba, że w nacięciu nie stwierdza się drobnoustrojów rozpoznanie powierzchniowego zakażenia rany przez operatora lub asystenta

18 Karta Rejestracji Zakażenia Miejsca Operowanego
Głębokie zakażenie miejsca operowanego rozpoznać można gdy spełnione są następujące kryteria: rozpoznanie następuje do 30 dni od operacji nie polegającej na implantacji sztucznych elementów, lub do 1 roku po zabiegu implantacyjnym, jeżeli wszczep jest nadal utrzymany, a zakażenie ma związek z operacją i dotyczy tkanek miękkich rany chirurgicznej zlokalizowane jest w obrębie mięśni i powięzi. Ponadto musi wystąpić jedna z poniższych okoliczności: obecność ropnej wydzieliny z głębokiego nacięcia samoistne rozejście się rany lub rozmyśle otwarcie jej przez chirurga, gdy chory wskazuje co najmniej jeden z poniższych objawów: gorączka (>380C) umiejscowiony ból lub napięcie, chyba, że w ropnej wydzielinie nie stwierdza się drobnoustrojów obecność ropnia lub innych klinicznych postaci zakażenia, stwierdzanych w badaniu fizykalnym, podczas reoperacji, lub potwierdzonym badaniem histopatologicznym lub radiologicznym operator lub jego asystent rozpoznaje głębokie zakażenie miejsca operowanego.

19 Karta Rejestracji Zakażenia Miejsca Operowanego
Zakażenie narządów i/lub jam ciała dotyczy każdego anatomicznego umiejscowienia w ustroju, innego niż miejsca otwierane czy operowane w trakcie pierwotnego zabiegu. Przykładem zakażenia narządowego może być powstanie ropnia podprzeponowego po operacji usunięcia wyrostka robaczkowego, które zostanie zarejestrowane jako zakażenie wewnątrzbrzuszne. Do rozpoznania takiego zakażenia konieczne jest spełnienie następujących kryteriów: zakażenie występuje w ciągu 30 dni od operacji nie będącej implantacją sztucznego wszczepu lub w ciągu 1 roku od zabiegu implantacyjnego zakażenie ma związek z zabiegiem operacyjnym chociaż dotyczy narządu, który nie podlegał nacięciu, otwarciu lub manipulacjom w czasie zabiegu

20 Karta Rejestracji Zakażenia Miejsca Operowanego
stwierdza się jeden z dodatkowych objawów: ropna wydzielina z drenu założonego w okolicy narządu lub do przestrzeni jam ciała (jeżeli dojdzie do zakażenia wokół takiego drenu, to zakażenie to nie będzie zakażeniem miejsca operowanego, ale skóry i tkanek miękkich) wykrycie drobnoustrojów wyizolowanych z aseptycznie pobranych próbek tkanek lub płynu z jam ciała lub narządu obecność ropnia lub innych klinicznych postaci zakażenia stwierdzonych w badaniu fizykalnym, podczas reoperacji lub potwierdzonych badaniem histopatologicznym lub radiologicznym rozpoznanie zakażenia narządu lub jamy ciała przez operatora lub asystenta.

21 Karta Rejestracji Zakażenia Miejsca Operowanego
Jeżeli zakażenie dotyczy kilku form zakażenia miejsca operowanego należy zaznaczyć formę rozleglejszą, np. jeżeli rozpoznano zarówno zakażenie tkanek powierzchownych jak i głębokich należy zaznaczyć formę „głębokie”. Karta Procedur i Zabiegów wypełniana jest bezpośrednio na Bloku Operacyjnym bądź w miejscu gdzie przeprowadzane są zabiegi objęte nadzorem. Ta karta nie dopuszcza wpisu „bd” (brak danych), dlatego opis zabiegu powinien być dokonany bezpośrednio po jego zakończeniu, bądź najpóźniej na zakończenie dnia pracy, tak aby dane wpisane zostały z jak największą rzetelnością.

22 Karta Rejestracji Zakażenia Miejsca Operowanego
ZASTOSOWANE LECZENIE Zabiegowe: tak, nie, bd Nr katalogowy zabiegu (ICD): Farmakologiczne: tak, nie, bd chemioterapeutyk: dawka: długość leczenia: dni

23 Karta Rejestracji Zakażenia Miejsca Operowanego
ŚMIERĆ PACJENTA – związek z zakażeniem: bezpośredni pośredni brak związku bd MIKROBIOLOGICZNE POTWIERDZENIE ZAKAŻENIA tak nie bd Mikrobiologiczny drobnoustrojowy czynnik etiologiczny:

24 Karta Rejestracji Zakażenia Miejsca Operowanego
Przykłady wykorzystania zebranych w ten sposób danych Ilość przypadków zakażeń Z u pacjentów T Zachorowalność = x 100 Ilość zabiegów populacji T Gdzie: Zachorowalność-oznacza Współczynnik zachorowalności Z- forma zakażenia szpitalnego u pacjentów operowanych z populacji T T-czynnik ryzyka (zmienna) związany z operacją, albo wszystkie zabiegi wykonywane w określonym czasie. Jako zmienna może posłużyć np.: pacjenci operowani w określonym wieku; pacjenci operowani, przyjęci z określonego powodu (sposobu postępowania), np. pacjentki oddziału ginekologii, czy pacjenci oparzeni; wybrana procedura zgodna z klasyfikacją ICD-9 np. tylko zabiegi związane z endoprotezoplastyką stawu biodrowego, czy cholecystektomii zabiegi wykonane metodą videochirurgii

25 Karta Rejestracji Zakażenia w OIT
Id pacjenta- nr ks głównej / Pesel Data przyjęcia do OIT ____/____/20____ Data wypisu z OIT ____/____/20____ Wiek: ____ lat / bd Płeć K M / bd

26 Karta Rejestracji Zakażenia w OIT
Opis przypadku zakażenia : Data pierwszych objawów ____/____/20 PNU PNU2 PNU PNU4 PNU5 Czy związane z wentylacją mechaniczną? tak nie

27 Karta Rejestracji Zakażenia w OIT
Data zakażenia: data pierwszych objawów zakażenia szpitalnego — dzień, w którym wystąpiły pierwsze kliniczne objawy zakażenia, albo pobrano materiał do badania mikrobiologicznego, którego dodatni wynik potwierdził wystąpienie zakażenia (wybrać datę wcześniejszą). Nie należy w tym polu podawać daty otrzymania dodatniego wyniku badania ani podawać informacji o dodatnim wyniku badania pacjenta, u którego nie obserwowano objawów zakażenia!

28 Karta Rejestracji Zakażenia w OIT
Związek ze stosowaną procedurą inwazyjną należy uwzględnić stosowanie procedur inwazyjnych, które w istotny sposób zwiększają ryzyko wystąpienia zakażenia, są to: Dla PNU: intubacja – w okresie 48 godz przed wystąpieniem pierwszych objawów bądź dłużej, Dla BSI: stosowanie cewnika naczyniowego – w okresie 48 godz bądź dłużej przed wystąpieniem pierwszych objawów, Dla ZUM: stosowanie cewnika do pęcherza moczowego– w okresie 7 dni bądź dłużej przed wystąpieniem pierwszych objawów.

29 Karta Rejestracji Zakażenia w OIT
Diagnostyka mikrobiologiczna wykonana z zastosowaniem: 1-Dodatni ilościowy posiew materiału z dolnych dróg oddechowych pobranego metodą minimalizująca możliwość kontaminacji (PNU-1) 2-Dodatni posiew pół-ilościowy wydzieliny z dolnych dróg oddechowych, która mogła ulec kontaminacji (PNU-2) 3-Alternatywne metody badania mikrobiologicznego (PNU-3) 4-Dodatni wynik posiewu plwociny albo posiew bez badania ilościowego. (PNU-4) 5-Brak dodatniego wyniku badania mikrobiologicznego (PNU-5)

30 Karta Rejestracji Zakażenia w OIT
Zakażenie układu moczowego : ZUM-A ZUM-B Czy związane z cewnikiem moczowym? tak nie ZUM A -U pacjenta stwierdza się co najmniej jeden z poniższych objawów bez innej uchwytnej przyczyny: gorączkę (>38°C), parcie na pęcherz moczowy, częstomocz, objawy dysurycze, ból podbrzusza oraz stwierdzono znamienną bakteriurię ≥ 105 CFU/ml moczu z nie więcej niż 2 gatunkami drobnoustrojów uropatogennych.

31 Karta Rejestracji Zakażenia w OIT
ZUM B: objawowe zakażenie nie potwierdzone mikrobiologicznie U pacjenta stwierdza się co najmniej dwa z poniższych objawów bez innej uchwytnej przyczyny: gorączkę (>38°C), parcie na pęcherz moczowy, częstomocz, objawy dysurycze, ból podbrzusza oraz obserwuje się co najmniej jedną z okoliczności: patrz definicje

32 Karta Rejestracji Zakażenia w OIT
UWAGA ! Bakteriuria bezobjawowa nie jest rejestrowana w Systemie Czynnej Rejestracji Zakażeń Szpitalnych – wersja 2.1, jednocześnie należy podkreślić, że zakażenie krwi wtórne do bakteriurii bezobjawowej podlega rejestracji jako BSI, WTÓRNE/ZUM

33 Karta Rejestracji Zakażenia w OIT
Zakażenie krwi : zakażenie pierwotne CVC-BSI PVC-BSI ART-BSI C-BSI BSI

34 Karta Rejestracji Zakażenia w OIT
CVC-BSI: zakażenie rozpoznano u pacjenta, u którego w przeciągu ostatnich 48 godz. lub dłużej stosowano cewnik centralny i istnieje związek między procedurą a objawami, i kliniczne objawy zakażenia krwi oraz dodatni posiew z krwi nie mają związku z zakażeniem w innym miejscu, PVC-BSI: zakażenie rozpoznano u pacjenta, u którego w przeciągu ostatnich 48 godz. lub dłużej stosowano cewnik obwodowy i istnieje związek między procedurą a objawami, i kliniczne objawy zakażenia krwi oraz dodatni posiew z krwi nie mają związku z zakażeniem w innym miejscu,

35 Karta Rejestracji Zakażenia w OIT
ART-BSI: zakażenie rozpoznano u pacjenta, u którego w przeciągu ostatnich 48 godz. lub dłużej stosowano cewnik do aorty i istnieje związek między procedurą a objawami, i kliniczne objawy zakażenia krwi oraz dodatni posiew z krwi nie mają związku z zakażeniem w innym miejscu, C-BSI: zakażenie rozpoznano u pacjenta, u którego w przeciągu ostatnich 48 godz lub dłużej stosowano cewnik naczyniowy ale typ cewnika nie jest znany i istnieje związek między procedurą a objawami, i kliniczne objawy zakażenia krwi oraz dodatni posiew z krwi nie mają związku z zakażeniem w innym miejscu, BSI: u pacjenta rozpoznano zakażenie, kliniczne objawy zakażenia krwi maja związek z zakażeniem w innym miejscu – źródło zakażenia jest nieznane,

36 Karta Rejestracji Zakażenia w OIT
Zakażenie krwi : Zakażenie wtórne : do zakażenia dróg oddechowych do zakażenia dróg moczowych do zakażenia miejsca operowanego do zakażenia dróg pokarmowych do zakażenia skóry i tkanek miękkich do innego zakażenia brak danych

37 Karta Rejestracji Zakażenia w OIT
WTÓRNE, tj. kliniczne objawy zakażenia krwi i dodatni posiew z krwi mają związek z zakażeniem w innym miejscu zgodnie z poniższym podziałem: WTÓRNE/DO: zakażenie krwi u pacjenta z zakażeniem dróg oddechowych WTÓRNE/ZUM: zakażenie krwi u pacjenta, u którego rozpoznano zakażenie dróg moczowych (ZUM), WTÓRNE/ZMO: zakażenie krwi u pacjenta, u którego rozpoznano zakażenie miejsca operowanego ZMO), WTÓRNE/DTI: zakażenie krwi u pacjenta, u którego rozpoznano zakażenie dróg pokarmowych

38 Karta Rejestracji Zakażenia w OIT
WTÓRNE/RANA: zakażenie krwi u pacjenta, u którego rozpoznano zakażenie skóry i tkanek miękkich WTÓRNE/INNE: zakażenie krwi u pacjenta, u którego rozpoznano zakażenie inne, niż podano powyżej. B/D: brak danych.

39 Karta Rejestracji Zakażenia w OIT
Czy związane z linią naczyniową? CRI CRI CRI3

40 Karta Rejestracji Zakażenia w OIT
Zakażenie PIERWOTNE w zależności od danych dotyczących związku zakażenia ze stosowana procedurą cewnikowania naczynia krwionośnego należy wybrać odpowiednio: BSI/CRI1: zakażenie miejscowe; BSI/CRI2: opisuje zakażenie krwi o nie udowodnionym związku z linią naczyniową (nie uzyskano wzrostu tego samego drobnoustroju z krwi i końcówki cewnika); BSI/CRI3: opisuje zakażenie krwi związane z linią naczyniową (uzyskano wzrost tego samego drobnoustroju z krwi i końcówki cewnika)

41 Karta Rejestracji Zakażenia w OIT
Drobnoustrojowy czynnik etiologiczny : 1. 2. 3. Mikrobiologiczne potwierdzenie zakażenia: w przypadku każdego zakażenia należy pobrać materiał do badania mikrobiologicznego, tak aby uzyskać potwierdzenia zakażenia, informacje o czynniku etiologicznym i jego lekowrażliwości. Należy podać drobnoustrojowy czynnik etiologiczny zakażenia zgodnie z tabelą kodów

42 Karta Rejestracji Zakażenia w OIT
Lekowrażliwość izolowanego drobnoustroju: w przypadku każdego zakażenia oprócz identyfikacji drobnoustrojowego czynnika etiologicznego i jego lekowrażliwość. Do tabeli lekowrażliwości wpisujemy tylko informacje o antybiotykooporności, które mają istotna rolę w epidemiologii zakażeń szpitalnych i są w niej zamieszczone. Wrażliwość szczepu podaje się wpisując informację o wrażliwości W , oporności O, średniej wrażliwości Ś bądź braku danych b/d.

43 Karta Rejestracji Zakażenia w OIT
Wrażliwość należy określić w odniesieniu do: Staphylococcus aureus: GLY: glikopeptydy (wankomycyna/teikoplanina), OXA: oksacylina (oporność typu MRSA), Enterococci spp.: AMP: ampicylina,

44 Karta Rejestracji Zakażenia w OIT
Enterobacteriaceae (Eschericha coli, Klebsiella, Serratia, Enterobacter, Proteus i inne) AMC: amoksycylina z kwasem klawulanowym, C3G: cefalosporyny 3ciej generacji (cefotaksym/cetriakson/ceftazydym), ESBL: szczepy produkujące b-laktamazy o poszerzonym spectrum działaniu: TAK/NIE/bd CAR: karbapenemy (imipenem/meropenem/doripenem),

45 Karta Rejestracji Zakażenia w OIT
Pseudomonas aeruginosa : PIP: piperacylina z tazobactamem (ang. piperacillin/ticarcillin with or without enzyme inhibitor) CAZ: ceftazydym, CAR: karbapenemy (imipenem/meropenem/doripenem), COL: colistyna, Acinetobacter spp.: SUL: sulbaktam,

46 Karta Rejestracji Zakażenia Karta hospitalizacji
Wypełnia osoba współpracująca z oddziału do 10 każdego miesiąca. Dane szpitala / oddziału Kod szpitala jest numerem szpitala nadanym / uzgodnionym z lokalnym koordynatorem Systemu. W poszczególnych okresach sprawozdawczych należy posługiwać się tym samym numerem, bez względu na zmiany, np. własnościowe, czy organizacyjne szpitala / oddziału. Rok Wielkość szpitala opisana liczbą łóżek szpitala.

47 Karta Rejestracji Zakażenia Karta hospitalizacji
Typ szpitala zgodnie z poniższym schematem: PODSTAWOWY szpital stopnia podstawowego, często opisywany jako „powiatowy”, „miejski” albo „pierwszego stopnia referencyjnego”. DRUGIEGO STOPNIA szpital drugiego stopnia referencyjnego, z wieloma oddziałami, wśród nich również 5-10 oddziałów wysokospecjalistyczne: hematologiczny, onkologiczny, nefrologiczny, intensywnej terapii.

48 Karta Rejestracji Zakażenia Karta hospitalizacji
Typ szpitala zgodnie z poniższym schematem: SPECJALISTYCZNY szpital specjalistyczny zazwyczaj opisywany jako „wojewódzki”, „centralny”, „specjalistyczny, w tym również szpital nauczający (tj. sprawujący funkcję uniwersyteckiego). Sprawujący opiekę wysokospecjalistyczną – zarówno pod względem wyposażenia, jak i personelu. Przyjmuje pacjentów ze szpitala stopnia podstawowego i drugiego stopnia referencyjnego. PROFILOWANY szpital wysokospecjalistyczny profilowany realizujący usługi w jednej ściśle określonej specjalizacji, np. szpital pediatryczny, zakaźny i inne

49 Karta Rejestracji Zakażenia Karta hospitalizacji
Kod oddziału jest numerem oddziału nadanym / uzgodnionym z lokalnym koordynatorem Systemu. W poszczególnych okresach sprawozdawczych należy posługiwać się tym samym numerem, bez względu na zmiany, np. własnościowe, czy organizacyjne oddziału. Wielkość oddziału opisana liczbą łóżek oddziału OIT. Typ oddziału należy podać zgodnie z poniższym schematem – w wypadku wątpliwości, opis powinien dotyczyć około 80% sprawowanego typu opieki: chirurgiczny, kardiologii inwazyjnej, internistyczny, neonatologiczny Neurochirurgiczny, oparzeniowy, pediatryczny, mieszany inny, b/d

50 Karta Rejestracji Zakażenia Karta hospitalizacji
Stosowanie procedury wentylacji mechanicznej (podanej w procentach) u pacjentów opisywanego OIT w poprzednim roku – dane wg prowadzonego nadzoru, bądź szacowany zgodnie z oceną kierownika oddziału.

51 Karta Rejestracji Zakażenia Karta hospitalizacji
OIT – DANE O HOSPITALIZACJACH Czas nadzoru Data rozpoczęcia Data zakończenia Pacjenci hospitalizowani > 2 dni Liczba przyjęć Liczba osobodni pobytu Wszyscy pacjenci

52 Karta Rejestracji Zakażenia Karta procedur i zabiegów medycznych
Nr hist choroby, Data operacji, Data przyjęcia Wiek , Płeć Miejsce operacji ICD 9 Czas operacji h/min Czystość pola operacyjnego Znieczulenie ogólne, regionalne Wartość ASA Uraz Operacja nagła Wideochirurgia Antybiotykowa profilaktyka okołooperacyjna

53 Zapraszamy na spotkanie w dniach 22-23.09.2011 w Sromowcach Niżnych
Tematy sesji: izolacja pacjenta aktualne problemy w sterylizacji rejestracja zakażeń szpitalnych

54 w ramach V Międzynarodowego Kongresu
o godz. 10 w ramach V Międzynarodowego Kongresu Polskiej Rady Resuscytacji w Krakowie  odbędzie się Sesja : Rola Zespołu Kontroli  Zakażeń Szpitalnych w monitorowaniu sepsy w oddziałach intensywnej terapii. Prowadzący Sesje : Prof. dr hab. n. med. Andrzej Kübler , lek. med. Magda Baran   Informacje :


Pobierz ppt "Karty rejestracji zakażeń szpitalnych w Systemie Czynnego Nadzoru nad Zakażeniami Szpitalnymi wersja 2.1 Kraków 18.05.2011 lek. med. Magda Baran."

Podobne prezentacje


Reklamy Google