Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SZKOŁA PODSTAWOWA W DZIERZBI 18-520 STAWISKI Opracowanie : Bożena Czarnecka Wioleta Greloch Fot. rezerwatu: Robert.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SZKOŁA PODSTAWOWA W DZIERZBI 18-520 STAWISKI Opracowanie : Bożena Czarnecka Wioleta Greloch Fot. rezerwatu: Robert."— Zapis prezentacji:

1 SZKOŁA PODSTAWOWA W DZIERZBI 18-520 STAWISKI E-MAIL: dzierzbia@wp.pldzierzbia@wp.pl Opracowanie : Bożena Czarnecka Wioleta Greloch Fot. rezerwatu: Robert Żółtek Opracowanie : Bożena Czarnecka Wioleta Greloch Fot. rezerwatu: Robert Żółtek

2 Szkoła w środowisku Ciekawe miejsca Śladami przeszłości Szkoła Strona główna Szkoły Podstawowej w Dzierzbi Wyjaśnij mi coś,zapomnę, Pokaż mi coś, może sobie przypomnę! Pozwól mi uczestniczyć w czymś, Wtedy zrozumiem.

3 SZKOŁA W DZIERZBI Akcje i konkursy Szkoła naszym uczniom Wyjazdy i spotkania Goście w szkole Ciekawe miejsca Śladami przeszłości Szkoła w środowisku

4 ŚLADAMI PRZESZŁOŚCI Historia szkoły Dzierzbia w czasie wojny Historia miejscowosci Z życia mieszkańców Ciekawe miejsca Szkoła Szkoła w środowisku

5 CIEKAWE MIEJSCA Uroczysko Dzierzbia Uroczysko Dzierzbia Izba regionalna Kościół parafialny Warto zobaczyć Śladami przeszłości Szkoła Szkoła w środowisku

6 SZKOŁA W ŚRODOWISKU Korowód historyczny ZapustyZapusty Wielkanocne rozmaitości Boże Narodzenie Ciekawe miejsca Śladami przeszłości Szkoła

7 Szkoła naszym uczniom Klasa II-III pracuje

8 Uroczystości szkolne Uczniowie bardzo chętnie i aktywnie uczestniczą w akademiach i apelach szkolnych, wykorzystując piękne stroje, które są dziełem ich rodziców jak i ludzi wspierających szkołę.

9 Jak miło...

10 Mali strażnicy przyrody -kółko ekologiczne Przyroda z nami, chcemy być ekologami, Chrońmy przyrodę, ziemię, Powietrze i wodę! Mali ekolodzy w rezerwacie Szukamy dzikich wysypisk Teatr ekologiczny

11 Ferie 2003/2004 Cykl niezwykłych spotkań i wypraw W czasie ferii uczniowie odbyli cykl spotkań i wypraw na temat: Czy znasz nasz powiat? Uczniowie mieli okazję przeżywać treści w formach bliskich dziecku związanych z jego środowiskiem i specyfika powiatu kolneńskiego. Zdobyta wiedza powinna uświadomić uczniom autentyczne wartości środowiska w którym żyje.

12 Spotkania z władzami i przedstawicielami służb publicznych gminy Stawiski. Poznając podstawowe komórki władz gminnych uczniowie utrwalają i porządkują swoją wiedzę na temat pracy służb publicznych,historii i herbu Stawisk. Poprzez aktywny udział w spotkaniach dzieci utrwalają zasady zachowania się w instytucjach użyteczności publicznej. Spotkania w Urzędzie Miejskim w Stawiskach.

13 Spotkania z przedstawicielami służb publicznych powiatu Kolno Starostwo Powiatowe Komenda Powiatowa Policji Komenda Straży Pożarnej. U pana starosty.

14 Ośrodki sportu i rekreacji Dzieci poznają takie obiekty jak: basen, stadion,siłownia,sala gimnastyczna. W ten sposób rozbudzamy w uczniach zainteresowania aktywną formą spędzania wolnego czasu. Na basenie w Kolnie Stadion miejski w Kolnie

15 Goście w szkole Szkoła Filialna w Dzierzbi gościła wielu ciekawych ludzi. Między innymi w 2002 roku nasza szkoła była miejscem jednego ze spotkań panelowych na którym dyskutowano na temat ochrony środowiska. Zespół Stare Jare z Wilna koncertował w szkole gromadząc znaczną widownię, dzieci zabawiają też teatry objazdowe. Częstym gościem jest również pan dzielnicowy, który rozmawia z dziećmi na temat ruchu drogowego. OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA

16 Częstymi gośćmi szkoły byli przedstawiciele władz gminnych, ksiądz proboszcz, leśniczy, którzy swoją obecnością uświetniali wiele uroczystości i spotkań szkolnych jak i wioskowych. Goście na wigilii ogólnowiejskiej Występ zespołu cyrkowego Spotkanie z policjantem Stare-Jare

17 Szczególne znaczenie miały spotkania z najstarszymi mieszkańcami Dzierzbi z okazji Rocznicy Odzyskania Niepodległości. Nasi wychowankowie mieli możliwość przygotowania i uczestniczenia w spotkaniu z ludźmi, którzy współtworzyli naszą historię. Wieczornicę uświetniały pieśni legionowe śpiewane wspólnie przez uczniów, młodzież i najstarszych mieszkańców Dzierzbi. Wspólnie uczymy dzieci, by pozostały wierne wartościom i ideałom, które mimo lat nie tracą barwy. Przeszłość zachowana w pamięci staje się teraźniejszością.

18 Akcje i konkursy Szkoła Filialna w Dzierzbi bierze udział w różnorodnych akcjach i konkursach między innymi:Rady na odpady, Sprzątanie świata,turnieje ekologiczne, konkursy recytatorskie i plastyczne, Przeglądy Teatrów Wiejskich i Obrzędowych. Duże znaczenie miał udział w społecznej akcji Szkoła z klasą pod patronatem Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego.

19 Szkoła z klasą W roku szkolnym 2002/2003 Szkoła Filialna w Dzierzbi przystąpiła do społecznej akcji Szkoła z klasą pod patronatem prezydenta RP-Aleksandra Kwaśniewskiego. Główny cel akcji zawierał się w haśle: Aby polskie szkoły lepsze. W ramach akcji zrealizowano sześć zadań, określonych przez organizatorów. Szkoła zrealizowała następujące zadania: 1) Zasada 1: Szkoła dobrze uczy każdego ucznia Zadanie 1a. Uczniowie w centrum uwagi 2) Zasada 2: Szkoła ocenia sprawiedliwie Zadanie2a. Czego będziemy uczyć i wymagać

20 3) Zasada 3: Szkoła uczy myśleć i rozumieć świat Zadanie 3d. Uczeń bada świat 4) Zasada 4: Szkoła rozwija społecznie, uczy wrażliwości Zadanie 4d. Nasza mała i wielka ojczyzna 5) Zasada 5: Pomaga uwierzyć w siebie, tworzy dobry klimat Zadanie 5f. Rodzice bliżej szkoły 6) Zasada 6: Szkoła przygotowuje do przyszłości Zadanie 6b. Dostępny komputer i Internet Sprawozdania z realizacji tych zadań zamieszczone są na stronach internetowychSzkoły z klasą. W październiku 2003 roku otrzymaliśmy tytuł Szkoła z klasą Udział w akcji zainicjował szereg ciekawych projektów, dzięki którym proces dydaktyczno-wychowawczy stał się bardziej interesującym, ciekawszym.

21 Dzierzbia ma starą metrykę i wspomniana została w dokumencie z 1416 roku. Wieś ta stanowiła gniazdo rodu Dzierzbickich. W XVIIIw wieś i dobra Dzierzbia należały do możnej rodziny Kramkowskich. Interesujacą ciekawostką z przełomu XVIII – XIXw jest fakt istnienia w Dzierzbi znanej fabryki papieru, którą zarządzał Karol Koc. Kolejnym właścicielem Dzierzbi był Antoni Bykowski, sędzia pokoju, poseł na sejm w latach 1827-30. Od ok. 1830 roku do drugiej wojny światowej Dzierzbia należała do rodu Lasockich. Herb hrabiów Lasockich właścicieli Dzierzbi od roku 1830 Historia Dzierzbi

22 Pierwszym właścicielem Dzierzbi z rodu hrabiów Lasockich był Antoni Lasocki. Ok.1881 roku obszar ziemi należący do folwarku i wsi Dzierzbia obejmował 4834 morgi. Wtedy dziedzicem Dzierzbi zostaje syn Stanisław, żonaty z Anną Kurnatowską. Stanisław Lasocki przeprowadził szereg zmian w folwarku.Prawdopodobnie to on na fundamentach lub z częściowym wykorzystaniem zabudowań po fabryce papieru, zlecił wybudowanie gorzelni, która funkcjonowała od 1941 roku, dziś pozostał po niej fundament. Stanisław Lasocki zamówił także projekt ogrodu dworskiego typu krajobrazowego, który wykonał w 1905 roku Stefan Celichowski,dziś pozostał po niej fundament. Wybitny warszawski architekt Henryk Markoni był autorem dworu w Dzierzbi. dworu w Dzierzbi. Majątek w Dzierzbi był uprzemysłowiony, rolno-leśny o pow. ok.1300 ha. Do wojny 1914-18 roku miał młyny, tartak, gorzelnię, rozlewnię wódek, fabrykę mebli, dużą hodowlę owiec. Ośmiorak dworski

23 Anna i Stanisław Lasoccy mieli dwóch synów, którzy urodzili się w majątku Dzierzbia. Po śmierci rodziców w 1920 roku majątek zostaje podzielony między dwóch braci: Romana i Mariana.Dzierzbia przechodzi w ręce Romana. Majątek mocno zniszczony w czasie I wojny światowej zostaje odbudowany. Roman uruchamia gorzelnię, buduje rektyfikację (jedną z dwóch w powiecie), oraz tartak i stawy rybne. W okresie międzywojennym Dzierzbia przynosi poważne dochody. W czasie drugiej wojny światowej Lasoccy opuścili majątek, który dostał się w ręce sowieckie.W chwili wybuchu wojny pomiędzy Niemcami a ZSRR, oddział wycofujących się Kozaków wysadził w powietrze i spalił dwór, budynki folwarczne i fabryczne.Niemcy częściowo je restaurują i do 1945 roku folwark nadal funkcjonuje. Do dziś zachowały się fragmenty alei kasztanowej w której sąsiedztwie stoi murowana kapliczka.murowana kapliczka. Zachowała się rządcówka i ośmiorak. Anna i Roman Lasoccy

24 Pozostały wspomnienia dawnej świetności

25 Dwór w początkach XIX wieku, piętrowy, z portykiem kolumnowym od frontu i dużym tarasem-werandą wychodzącym na park, był murowany, pokryty czerwoną dachówką. Wewnątrz był nowocześnie urządzony, pełna kanalizacja z łazienkami, centralne ogrzewanie (torfem), elektryczność z własnej elektrowni wodnej oświetlającej dwór i zabudowania gospodarcze, fabryki i budynki administracyjne. Wokół dworu rozciągał się duży, pięknie położony park, tarasowo schodzący aż do stawu porośniętego częściowo trzciną, zarybionego, gdzie przez cały rok mieszkały dzikie kaczki i ptactwo wodne, często czaple i bekasy, łabędzie i czarne bociany.

26 W sąsiedztwie starych krzewów stoi kapliczka murowana na której widnieje napis: Królowo nieba i ziemi Módl się za nami. Matka Boża Jest Matką moją Mowa św.St.Kostki Opiece Tej Matki Najświętszej Polecamy Romana i Maryana D.2 Maja 1899

27 W czasie II wojny światowej Dzierzbia poniosła dotkliwe straty. Jak w całym kraj następowały represje,aresztowania, rozstrzelania, zsyłki do obozów koncentracyjnych. Wielu ludzi brało udział,wielu straciło życie w walkach przeciwko najeźdzcy. Druga wojna światowa

28 Dzierzbieniacy walczyli na różnych frontach: Stanisław Stachański Bolesław GrelochWitkowski Józech 12.10.1940 wcielony do Armii Czerwonej Milerowa (Rosja). Dostał się do niewoli niemieckiej, do obozu w Chełmie. 12.11 1941 został zwolniony. Wrzesień 1939 do października służył w 39-pułku. Od 1943-48r. w Trzeciej Dywizji Strzelców Karpackich.Ranny w m.Pesoro -Włochy. W 1940r. wcielony do Armii Czerwonej.Brał udział w bojach z Niemcami pod Smoleńskiem, Obronie Moskwy,Lenino-Kijów- Lublin-Warszawa,Bydgoszcz- Berlin do rzeki Elby. Kilkakrotnie ranny.

29 Na szczególną uwagę zasługuje Franciszek Kossewski, bohater walk za wolność waszą i naszą. W latach1943-45 przeszedł szlak bojowy Lenino –Berlin. Walczył w I Dywizji imienia Tadeusza Kościuszki. Franciszek Kossewski otrzymał szereg odznaczeń: Medal za Odrę,Nysę,Bałtyk; Medal za Warszawę 1939-1945; Odznakę Grundwaldzką; Medal za udział w walkach o Berlin; Medal Zwycięstwa i Wolności; Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Zamieszkiwał w Dzierzbi w latach 1947-1978r,był leśniczym Leśnictwa Stawiski.W 1940 r. został wywieziony z całą rodziną, (żoną i trójką małych dzieci) na Syberię. Franciszek Kossewski (1902-1978)

30 Na terenie Dzierzbi działała siatka konspiracyjna zrzeszona w zgrupowaniu Białego Orładziałającego na terenie Stawisk. Komendant Marian Lisowy-Karczowy ps. Lis był dowódcą Placówki Dzierzbia- Leśniczówka. W Leśniczówce pod wodzą komendanta Markowskiego ps.Gajowyudzielano pomocy partyzantom, pomocy medycznej udzielał tutejszy lekarz Bolesław Białasiewicz ps Kuropatwa. 30.07.1944r. partyzanci odbijają jeńców radzieckich i ukrywają ich w Leśniczówce. W skład zgrupowania Białego Orła wchodziła sekcja kobiet, która opiekowała się jeńcami, wysyłała paczki do obozów koncentracyjnych. Między innymi w skład sekcji wchodziły:Stanisława Saniewska ps.Iskra,Zofia Zielińska ps.Stokrotka. W Tartaku-Leśniczówka: Bronisława Lisowa ps.Bronka,Halina Saciłowska oraz Anna Papówna ps.Czarna. Zgrupowanie Białego Orła

31 Życie mieszkańców Dzierzbi niezmiennie pokazuje życie polskiej wsi. Wspomnienia utrwalone na kliszach starych fotografii,stanowią ślady przemijających dni, lat i pokoleń. Po II wojnie światowej majątek państwa Lasockich został rozparcelowany. Ogółem 81 rodzin kupiło239,2 ha ziemi. Na wyłączonych od parcelacji siedliskach i gruntach rolnych funkcjonowało państwowe gospodarstwo pod nazwą Stacja Hodowli Roślin w Stawiskach. Z życia mieszkańców Dzierzbi po II wojnie światowej Majówka w Dzierzbi

32 Gospodarstwo stanowiło główne źródło utrzymania,jednak wielu mieszkańców wioski pracowało sezonowo,wykonując różnorodne prace w lesie,przy kopaniu rowów, w PGR-erze itp. Życie codzienne Praca w lesie Kopanie rowów Prace gospodarskie Praca w PGR-erze

33 Ważne chwile Komunia Ochotnicza Straż Pożarna Wesele Remiza strażacka

34 Techniczne nowinki Motor z koszem Syrenka Wózek dziecięcy Pierwszy w Dzierzbi wóz strażacki

35 Historia Szkoły Podstawowej w Dzierzbi W Dzierzbi od 1894 r.do 1914 r. istnieje jednoklasowa szkoła, której fundatorami była rodzina Lasockich. Szkoła przetrwała do 1981 r. Ze względu na zły stan techniczny budynku w 1982 r. szkołę przeniesiono do domu prywatnego u państwa K.St.Pulwin. W 1993 r.dzieci rozpoczęły naukę w nowym budynku szkolnym, wybudowanym w czynie społecznym przez mieszkańców Dzierzbi.

36 Wiktor Wieczorek kierownik szkoły do II wojny światowej

37 Szkoła w Dzierzbi od roku 1945 1945-1951 r. -T. Górski –kier. Szkoły Nauczyciele:J.Ptakówna,St. Bieńkowska,J.Poniatowska, 1951-1967 r.S.Grabowska-kier.szkoły Nauczyciele:P.Szmitko,rodzeństwo A.K.Mierzejewscy Pani Kierownik Saturnina Grabowska z uczniami

38 Wspomnienia dawnych, szkolnych lat

39

40 Grąd w rezerwacie Rzeczka Dzierzbia Śladami bobrówAle tu pięknie! Rezerwat w zimowej szacie Wczesna wiosna

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50 Izba regionalna powstała w wyniku aktywnej postawy całej społeczności szkolnej. Pod tym względem należy rozumieć zarówno nauczycieli jak uczniów ich rodziców,a także niejednokrotnie mieszkańców najbliższej okolicy nie związanych ze szkołą. Izba regionalna spełnia funkcję szczególną.Udostępnia dobra kultury z wielu dziedzin. Służy kształceniu w sposób poglądowy, pogłębiając wiedzę i rozbudzając zainteresowania kulturalne i przyrodnicze. Izba regionalna w szkole w Dzierzbi Izba regionalna w Szkole Podstawowej w Dzierzbi

51 Eksponaty w izbie regionalnej Ćwiartka i koszyk Dwojaczki Żelazko na węgle Pamiątki z wojny

52 Zielnik w izbie regionalnej Kokoryczka WidłakWidłak Przylaszczka Kaczeńce Zawilec

53 Kościół Parafialny w Porytem Parafię w Porytem utworzono w 1388 roku. Około 1702 r. zbudowano kolejny drewniany kościół. Następny także drewniany z 1814 r. spłonął w 1834 r. Obecny kościół pod wezwaniem Św. Wojciecha wzniesiono w 1840 r. W skład parafi wchodzą wsie: Budziski, Budy Poryckie, Dzierzbia, Ewelin, Grabówek, Hipolitewo, Ignacewo, Józefowo, Korzeniste, Poryte, Wilczewo, Wścieklice, Zaborowo, Zaskrodzie. Od 1998 proboszczem jest Ks.Janusz Kotowski.

54 Kościół jest w stylu klasycystycznym, z kamienia polnego, częściowo otynkowany, płaski sufit wykonano z desek, na które nałożono tynk, jednonawowy,o wymiarach:długość 24 m, szerokość 14m, wysokość do sklepienia 6m. Obok kościoła stoi dzwonnica,zbudowana w 1839 r.,w niej znajduje się dzwon z 1836r.

55 W kościele w Porytem są trzy ołtarze,wykonane przed 1902r. W głównym jest obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Po bokach ołtarza stoją rzeźby apostołów Piotra i Pawła. W ołtarzach bocznych są obrazy św.Jadwigi Śląskiej i św. Wojciecha, oba z końca XIX wieku. Do zabytków należą: z XVIII wieku-krucyfiks ludowy w kruchcie, z XVIII wieku-epitafium Józefa Kisielnickiego, z XIX wieku monstrancja, puszka i ornat. Wnętrze kościoła w Porytem Krucyfiks ludowy

56 Mieszkańcy Dzierzbi przygotowiją wieńce na dożynki parafialne.

57 Dary pól

58 Nasza mała Dzierzbia ma swoją wielką historię. Warto ją poznać i odwiedzić ślady po nie pozostawione. Przejeżdżając przez Dzierzbię warto zobaczyć pozostałości po dworze i ogrodzie dworskim typu krajobrazowego, hrabiów Lasockich,obejrzeć ośmiorak dworski zbudowany przez dziedziców Lasockich. Groby nieznanych żołnierzy pozostawione po II wojnie światowej. Widok na stajnię z tarasu widokowego

59 Poetka ludowa ze Skrody Małej, gmina Stawiski pisała: Wiosko moja rodzinna, Kolebko życia mojego, Tyś mnie wykołysała Powiewem wiatru swego Kochaj ten dom ojczysty twój, Chociażby w wielkim znoju, Pragnij by trwał po wieków czas, w wolności i pokoju. Przydrożna kapliczka. Stajnia i rządcówka-pozostałości po majątku hrabiów Lasockich.

60 Boże Narodzenie Boże Narodzenie jest jednym z głównych świąt chrześcijańskich, obchodzone 25 grudnia jako pamiątka narodzin Jezusa. Rozpoczyna się ono uroczystą Wigilią. Kiedy zaświeci na niebie pierwsza gwiazdka, dzieląc się tradycyjnie opłatkiem, składa się serdeczne życzenia. Po wigilijnej kolacji obdarowuje się upominkami i śpiewa kolędy. Święto to obrosło w szereg tradycji ludowych i liturgicznych. Między innymi choina, szopka, wigilia, jasełka, kolędowanie. Większość ludzi w Polsce zarówno wierzących,jak i niewierzących obchodzi to święto, gdyż jest ono symbolem zgody i wzajemnej życzliwości.

61 Jasełka Jasełka wystawiona w Szkole w Dzierzbi Sceniczne widowiska jasełkowe pojawiają się w Polsce od II połowy XVI wieku.Ich prekursorem na ziemiach polskich był zakon jezuitów. Na treść widowisk Jasełkowych składały się zwykle sceny z Pisma Świętego, a więc przepowiednie proroków o narodzeniu Chrystusa,opowieść o szukaniu przez Świętą Rodzinę noclegu,rozmowy i pokłon Pasterzy w stajence betlejemskiej,odwiedziny Trzech Tróli. Wątki bibilijne przeplatały się z treściami świeckimi oraz realiami codziennego życia i obyczajów w Polsce. Widowiska te były tworzone dla aktualnych potrzeb,bowiem tradycje inscenizowania jasełek były i są żywe do dziś.

62 Herody przedstawienie przygotowane i wystawione w Szkole w Dzierzbi Kolędowanie Odtwarzanie dawnych tradycji Herody to bardzo widowiskowy obrzęd,który opiewa zbrodnie króla Heroda, a w przedstawieniu zawiera się konflikt starego króla i nowonarodzonego Króla w Betlejemskiej stajence. Kolędowanie w scenerii śnieżnej zimy było kultywowane każdego roku od drugiego dnia Bożego Narodzenia codziennie do dnia Trzech Króli.

63 W Dzierzbi do dzisiaj jeszcze przetrwał ciekawy,zabawny,zwyczaj ludowy chodzenia po wsi przebierańców- Cyganów. Zwyczaj ten obchodzony jest pod koniec karnawału, czyli jak mówili dawniej ludzie na wsi, w czasie mięsopustów (dawna nazwa karnawału –zapusty). Wieczór z Cyganami

64 Na naszym terenie dawniej chodzono również z kozą-turoniem. Śmiesznie ubrany marszałek prowadził na długim, słomianym łańcuchu gniewającego się, wierzgającego stworę.Turoń podrygiwał,biegał i gonił uciekające dzieci i dziewczęta. Przebierańcy wchodzili do chaty i zaczynały się harce i huczna zabawa. Przygrywali oni na różnych instrumentach i śpiewali piosenki. Odtwarzanie dawnej tradycji w szkole w Dzierzbi.

65 Jedzie zapust na kozie... Ostatnie próby przed występem w szkole w Dzierzbi. Wyjazd z Cyganami do Stawisk.

66 Historia rannego Cygana-pieśń w wykonaniu mieszkańców Dzierzbi.

67 Wielkanoc to jedno z najpiękniejszych świąt chrześcijańskich. Rano w Wielką Niedzielę dzwonią dzwony.Wzywają na modlitwę i ogłaszają światu radość ze zmartwychwstania Chrystusa: Alleluja,Alleluja! Potem cała rodzina zasiada do uroczystego śniadania. Na środku stołu nakrytego białym obrusem, stoi koszyczek a w nim pokarmy święcone w Wielką Sobotę.Wszyscy dzielą się jajkiem święconym. Wielkanoc Palmy i koszyczki przygotowane w Szkole w Dzierzbi

68 Święta Wielkanocne poprzedza Niedziela Palmowa, na którą przygotowuje się palmy.Wcześniej wycinano rózgi wierzbowe lub z porzeczek i wstawiano do dzbanuszka z wodą,aby rozwinęły się na Palmową Niedzielę,czasami palmy wzorem Kurpiów robiono z bibuły. Palmy przygotowane w Szkole Podstawowej w Dzierzbi Gdy Palmowa Niedziela nadeszła, kto wstał raniej,ten z palmą w ręku biegł budzić innych,a budząc i chłoszcząc żartobliwie wołał: Palma bije. nie zabije, Za dzień za tydzień, Malowane jajko zjem.

69 Pocztówki wielkanocne wykonane przez uczniów Szkoły Filialnej w Dzierzbi.

70 piii...pii...pi...

71 Korowód historyczny. Aby uświetnić obchody 615- lecia parafii Poryte zorganizowane przez Ks. Janusza Kotowskiego Szkoła w Dzierzbi przygotowała swój program - korowód historyczny dotyczący historii wioski Dzierzbia. Brali w nim udział mieszkańcy Dzierzbi: dzieci,młodzież i dorośli.

72 Korowód rozpoczął ród Dzierzbickich, założycieli wioski Dzierzbia Następnie rycerze we wspaniałych zbrojach nieśli herb hrabiów Lasockich. Za nim jechała bryczka wioząca Romana i Annę Lasockich.

73 Nieco dalej szli ludzie,którzy gościli u Państwa Lasockich: wybitny archtekt Henryk Markoni projektant dworu w Dzierzbi, Projetkant ogrodu dworskiego, typu krajobrazowego- Stefan Cielichowski, Zofia Kossak-Szatkowska, córka malarzaWojciecha Kossaka, profesor Wincenty Lutosławski i inni.

74 Za nimi szła służba dworska. Guwernantka z dwoma synami Zygmuntem i Krzysztofem. Obok niania z małą córeczką Tereską. Tuż za nimi kamerdyner i pokojówki,sprzątaczki,ogrodnik, bartnik. Nie mogło zabraknąć parobków niosących kosy do żniwa i zbieraczek z sierpami.

75 Korowód kończyli powstańcy, którzy 12.05.1864 r. brali udział w bitwie pod Dzierzbią (Powstanie Styczniowe). Powstańcy oddziału Wolskiego uczestnicy bitwy pod Dzierzbią w 1864 roku, przedostatniej w całym ówczesnym województwie augustowskim, rozbici 15 maja pod Szczuczynem.


Pobierz ppt "SZKOŁA PODSTAWOWA W DZIERZBI 18-520 STAWISKI Opracowanie : Bożena Czarnecka Wioleta Greloch Fot. rezerwatu: Robert."

Podobne prezentacje


Reklamy Google