Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gmina Piątnica w liczbach. Charakterystyka gminy Gmina Piątnica położna jest we wschodniej części woj. Podlaskiego, w powiecie łomżyńskim. Sąsiaduje z.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gmina Piątnica w liczbach. Charakterystyka gminy Gmina Piątnica położna jest we wschodniej części woj. Podlaskiego, w powiecie łomżyńskim. Sąsiaduje z."— Zapis prezentacji:

1 Gmina Piątnica w liczbach

2 Charakterystyka gminy Gmina Piątnica położna jest we wschodniej części woj. Podlaskiego, w powiecie łomżyńskim. Sąsiaduje z gminami: od strony północy - Mały Płock, Stawiski, Jedwabne, od wschodu Wizna, od południa i zachodu -miasto Łomża i gmina Łomża. Obszar gminy obejmuje powierzchnię 21869 ha, zamieszkiwaną przez 10751 mieszkańców, rozproszonych w 45 miejscowościach. Gęstość zaludnienia wynosi 50 osób/km 2 i jest wyższa niż średnia gęstość zaludnienia w powiecie.

3 Piątnica jest gminą rolniczą, położoną na obszarze funkcjonalnym Zielonych Płuc Polski oraz na obszarze o walorach przyrodniczych, krajobrazowych i kulturalnych (w tym występowanie rzeki Narwi, tereny łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi wraz ze strefą ochronną Obszaru Chronionego Krajobrazem Równiny Kurpiowskiej i Doliny Dolnej Narwi, Rezerwatu Kalinowo" oraz zabytkowego zespołu fortów ziemno – betonowych. Charakterystyka gminy

4 Klimat gminy Gmina Piątnica leży w dzielnicy klimatycznej zwanej regionem mazurskim. Średnia roczna temperatura powietrza jest niska w porównaniu do większości terenów Polski i wynosi 6,2 °C, przy czym w lipcu osiąga zaledwie 17,0 °C, a w styczniu - 6,3 °C. Okres wegetacji trwa tutaj 200 dni i rozpoczyna się około 10 kwietnia, a kończy ok. 25 października. Średnia wilgotność wynosi około 82%, największa przypada na miesiące: październik - marzec - ok. 90%, a najniższe na czerwiec ok. 70%. Na terenie gminy notuje się 102 dni pochmurne. Na obszar ten spada średnio rocznie około 600 mm opadów.

5 Historia Nazwa wsi Piątnica Poduchowna związana jest z istniejącymi niegdyś na Narwi i jej starorzeczach pięcioma mostami. Wieś została założona w 1380 roku przez rycerza Junoszę z Zaborowa i sędziego Zakroczyńskiego z Głuska. W 1407 roku on właśnie ufundował kościół i parafię w Piątnicy. Po 1435r. Piątnica stanowiła własność książęcą, otrzymała przywilej na komorę celną oraz magazyn soli. Znajdował się tu również dwór książęcy książąt mazowieckich. W roku 1557 Król Zygmunt August przyłączył Piątnicę do starostwa. W XV wieku w Piątnicy istniała przystań dla kupców żeglujących po Narwi, a także prawdopodobnie działała główna przeprawa przez Narew do Łomży. W latach 1563-1835 wschodnia część wsi pozostała w rękach duchownych fary łomżyńskiej i stąd nazwa Piątnica Poduchowna. Zachodnia część wsi była włościańską i taki podział na Piątnicę Poduchowną i Włościańską zachował się do czasów współczesnych.

6 Miejscowości należące do gminy Piątnica: Budy Czarnockie, Budy-Mikołajka, Choszczewo, Czarnocin, Dobrzyjałowo, Drozdowo, Drożęcin-Lubiejewo, Elżbiecin, Gomulnik, Górki-Sypniewo, Górki-Szewkowo, Guty, Jeziorko, Kalinowo, Kałęczyn, Kisielnica, Kobylin, Kosaki, Kownaty, Kownaty-Kolonia, Krzewo, Kurpie, Marianowo, Motyka, Murawy, Nagórki, Niewodowo, Nowe Krzewo, Nowiny, Nowy Cydzyn, Olszyny, Olszyny-Kolonia, Pęza, Piątnica Poduchowna, Piątnica Włościańska, Poniat, Rakowo-Boginie, Rakowo-Czachy, Rządkowo, Stary Cydzyn, Stary Drożęcin, Taraskowo, Truszki, Wiktorzyn, Wyłudzin, Wyrąb, Wyrzyki, Zabawka, Żelechy

7 Użytkowanie gruntów na terenie gminy Wyszczególnienie OgółemUdział % w ha Powierzchnia ogólna21869100,0 Użytki rolne1610273,6 Lasy414719,0 Woda2561,2 Użytki kopalne250,1 Tereny komunikacyjne5702,6 Tereny osiedlowe4912,2 Tereny różne700,3 Nieużytki2081,0 Użytkowanie gruntów na terenie gminy

8

9

10

11 Klasyfikacje bonitacyjne gleb Klasy gleb Grunty orne, sadyUżytki zielone ha% % II III III a III b IV IV a IV b V VI VI z 1 - 105 810 - 2510 3437 3563 2276 152 0 - 0,8 6,3 - 19,5 26,7 27.8 17,7 1,2 - 109 - 946 - 1473 528 57 - 3,5 - 30,4 - 47,3 17,0 1,8

12 Lp. Miejscowość Zasoby Rodzaj kopalin Kategorie udokumentow ania uwagi 1.Elżbiecin I75,6 tys. ton Kruszywo naturalne Kategoria C 1 - 2.Piątnica Włościańska151,0 tys. tonKruszywo naturalne Kategoria C 2 - 3.Nowe Bożejewo (Taraskowo) -Kruszywo naturalne Kategoria C 2 Teren leży w gminie Piątnica 4.Czarnocin60,0 tys. tonKruszywo naturalne -- 5.Dobrzyjałowo7,3 mln m 3 Piaski ze żwirem Zasoby szacunkowe - 6.Dobrzyjałowo36 mln m 3 Piaski drobne Zasoby szacunkowe - 7. Murawy 65,5 tys. ton Kruszywo naturalne -- 8. Dolina Narwi koło Krzewa 773 tys. tonTorfy Zasoby bilansowe Teren położony w granicach parku krajobrazo wego 9.Kisielnica537 tys. tonTorfy Zasoby bilansowe - 10. Rejon wsi Drozdowa, Niewodowa i Rakowa Czachy - Kruszywo naturalne Zasoby perspektywi czne Teren położony w granicach parku ZŁOŻA

13

14

15

16

17

18

19 Absolwenci PG w Piątnicy i wybrane przez nich szkoły

20

21

22

23

24 Zabytki Piątnicy Do najciekawszych zabytków na terenie miejscowości należy zespół obronnych fortyfikacji ziemnych i betonowych z lat 1882-1914, które rozciągają się półkolem wokół Piątnicy. Zostały wzniesione przez władze carskie jako jedno z ogniw w systemie fortyfikacji na linii Narwi i Biebrzy. Forty te odegrały ważną rolę w obronie Łomży przed najazdem bolszewików w 1920 roku oraz w pierwszych dniach września 1939 roku. Fortyfikacje modernizowane były w 1908 roku i wiosną 1939 roku. Pas umocnień w kształcie pierścienia liczy kilka kilometrów długości. Forty w Piątnicy, ze względu na dobry stan zachowania twierdzy, zaliczane są do najwartościowszych zespołów fortyfikacji z przełomu XIX i XX wieku w Polsce.

25

26 PARAFIA Parafia pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego została rugowana przez biskupa płockiego w 1407 r., chociaż sam kościół istniał już przed 1396 r. Kolejny kościół – drewniany – został zbudowany w 1757 r. Przetrwał on do początku XX w. Obecny kościół – murowany – został zbudowany w latach 1914;1927- 1938 staraniem księdza Skarżyńskiego; zniszczony podczas ostatniej wojny w 1944 r. i odbudowany w latach 1945-1953 staraniem ks. proboszczów: Zarzeckiego i ks. Pruszyńskiego. Natomiast zniszczone wieże kościoła zostały odbudowane w 1991 r. staraniem ks. Zambrzyckiego. Kościół został konsekrowany w 1951 r. Parafia liczy 4500 mieszkańców – katolików. Do parafii należą miejscowości: Piątnica, Budy Czarnockie, Czarnocin, Drożecin Stary i Nowy, Elżbiecin, Jeziorko, Jeziorko kol., Kalinowo, Marianowo, Murawy, Nagórki, Pęza, Piątnica Włościańska, Piątnica Poduchowna,Poniat, Rządkowo, Trojany, Zabawka.

27 Interesującym zabytkiem jest murowany kościół p.w. Przemienienia Pańskiego z lat 1914-1938.

28 Relikwiarz z 1772 r

29 Pacyfikał z 1720 r

30 Kielich z 1850 r

31 Monstrancja z 1720 r

32 Chrzcielnica z końca XVIII wieku

33

34 Szczególne podziękowania kierujemy ku proboszczowi Parafii Piątnica księdzu Kanonikowi Szczepanowi Dobeckiemu oraz księdzu Krzysztofowi Godlewskiemu za udostępnienie zbiorów i danych parafialnych.

35 Źródła: Strony internetowe: www.ugpiatnica.doc.pl, wikipedia.org,www.ugpiatnica.doc.plwikipedia.org Rocznik Jubileuszowy Diecezji Łomżyńskiej, Łomża 2000, pod. redakcją ks. Prałata dr.T. Śliwowskiego, Piątnica moja opowieść, W. Marchelewski, Rocznik Statystyczny woj. podlaskiego, Urząd Gminy w Piątnicy, Kancelaria Parafialna w Piątnicy.

36 Projekt przygotowali uczniowie Publicznego Gimnazjum im.Ofiar Katynia w Piątnicy - Mateusz Gardocki - Monika Baczewska - Paulina Zielińska - Paweł Ćwikłowski - Beata Cwalina - Dagmara Pisarska - Weronika Lewicka - Paulina Wykowska pod kierunkiem mgr Katarzyny Wierciszewskiej


Pobierz ppt "Gmina Piątnica w liczbach. Charakterystyka gminy Gmina Piątnica położna jest we wschodniej części woj. Podlaskiego, w powiecie łomżyńskim. Sąsiaduje z."

Podobne prezentacje


Reklamy Google