Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gmina Piątnica w liczbach

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gmina Piątnica w liczbach"— Zapis prezentacji:

1 Gmina Piątnica w liczbach

2 Charakterystyka gminy
Gmina Piątnica położna jest we wschodniej części woj. Podlaskiego, w powiecie łomżyńskim. Sąsiaduje z gminami: od strony północy - Mały Płock, Stawiski, Jedwabne, od wschodu Wizna, od południa i zachodu -miasto Łomża i gmina Łomża. Obszar gminy obejmuje powierzchnię ha, zamieszkiwaną przez mieszkańców, rozproszonych w 45 miejscowościach. Gęstość zaludnienia wynosi 50 osób/km2 i jest wyższa niż średnia gęstość zaludnienia w powiecie.

3 Charakterystyka gminy
Piątnica jest gminą rolniczą, położoną na obszarze funkcjonalnym Zielonych Płuc Polski oraz na obszarze o walorach przyrodniczych, krajobrazowych i kulturalnych (w tym występowanie rzeki Narwi, tereny łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi wraz ze strefą ochronną Obszaru Chronionego Krajobrazem Równiny Kurpiowskiej i Doliny Dolnej Narwi, Rezerwatu „Kalinowo" oraz zabytkowego zespołu fortów ziemno – betonowych.

4 Klimat gminy Gmina Piątnica leży w dzielnicy klimatycznej zwanej regionem mazurskim. Średnia roczna temperatura powietrza jest niska w porównaniu do większości terenów Polski i wynosi 6,2 °C, przy czym w lipcu osiąga zaledwie 17,0 °C, a w styczniu - 6,3 °C. Okres wegetacji trwa tutaj 200 dni i rozpoczyna się około 10 kwietnia, a kończy ok. 25 października. Średnia wilgotność wynosi około 82%, największa przypada na miesiące: październik - marzec - ok. 90%, a najniższe na czerwiec ok. 70%. Na terenie gminy notuje się 102 dni pochmurne. Na obszar ten spada średnio rocznie około 600 mm opadów.

5 Historia Nazwa wsi Piątnica Poduchowna związana jest z istniejącymi niegdyś na Narwi i jej starorzeczach pięcioma mostami. Wieś została założona w 1380 roku przez rycerza Junoszę z Zaborowa i sędziego Zakroczyńskiego z Głuska. W 1407 roku on właśnie ufundował kościół i parafię w Piątnicy. Po 1435r. Piątnica stanowiła własność książęcą, otrzymała przywilej na komorę celną oraz magazyn soli. Znajdował się tu również dwór książęcy książąt mazowieckich. W roku 1557 Król Zygmunt August przyłączył Piątnicę do starostwa. W XV wieku w Piątnicy istniała przystań dla kupców żeglujących po Narwi, a także prawdopodobnie działała główna przeprawa przez Narew do Łomży. W latach wschodnia część wsi pozostała w rękach duchownych fary łomżyńskiej i stąd nazwa Piątnica Poduchowna. Zachodnia część wsi była włościańską i taki podział na Piątnicę Poduchowną i Włościańską zachował się do czasów współczesnych.

6 Miejscowości należące do gminy Piątnica:
Budy Czarnockie, Budy-Mikołajka, Choszczewo, Czarnocin, Dobrzyjałowo, Drozdowo, Drożęcin-Lubiejewo, Elżbiecin, Gomulnik, Górki-Sypniewo, Górki-Szewkowo, Guty, Jeziorko, Kalinowo, Kałęczyn, Kisielnica, Kobylin, Kosaki, Kownaty, Kownaty-Kolonia, Krzewo, Kurpie, Marianowo, Motyka, Murawy, Nagórki, Niewodowo, Nowe Krzewo, Nowiny, Nowy Cydzyn, Olszyny, Olszyny-Kolonia, Pęza, Piątnica Poduchowna, Piątnica Włościańska, Poniat, Rakowo-Boginie, Rakowo-Czachy, Rządkowo, Stary Cydzyn, Stary Drożęcin, Taraskowo, Truszki, Wiktorzyn, Wyłudzin, Wyrąb, Wyrzyki, Zabawka, Żelechy

7 Użytkowanie gruntów na terenie gminy
Wyszczególnienie Ogółem Udział % w ha Powierzchnia ogólna 21869 100,0 Użytki rolne 16102 73,6 Lasy 4147 19,0 Woda 256 1,2 Użytki kopalne 25 0,1 Tereny komunikacyjne 570 2,6 Tereny osiedlowe 491 2,2 Tereny różne 70 0,3 Nieużytki 208 1,0

8

9

10

11 Klasyfikacje bonitacyjne gleb
Klasy gleb Grunty orne, sady Użytki zielone ha % II III III a III b IV IV a IV b V VI VI z 1 - 105 810 2510 3437 3563 2276 152 0,8 6,3 19,5 26,7 27.8 17,7 1,2 109 946 1473 528 57 3,5 30,4 47,3 17,0 1,8

12 ZŁOŻA Lp. Miejscowość Zasoby Rodzaj kopalin uwagi 1. Elżbiecin I
Kategorie udokumentowania uwagi 1. Elżbiecin I 75,6 tys. ton Kruszywo naturalne Kategoria C1 - 2. Piątnica Włościańska 151,0 tys. ton Kategoria C2 3. Nowe Bożejewo (Taraskowo) Teren leży w gminie Piątnica 4. Czarnocin 60,0 tys. ton 5. Dobrzyjałowo 7,3 mln m3 Piaski ze żwirem Zasoby szacunkowe 6. 36 mln m3 Piaski drobne 7. Murawy 65,5 tys. ton 8. Dolina Narwi koło Krzewa 773 tys. ton Torfy Zasoby bilansowe Teren położony w granicach parku krajobrazowego 9. Kisielnica 537 tys. ton 10. Rejon wsi Drozdowa, Niewodowa i Rakowa Czachy Zasoby perspektywiczne Teren położony w granicach parku

13

14

15

16

17

18

19 Absolwenci PG w Piątnicy i wybrane przez nich szkoły

20

21

22

23

24 Zabytki Piątnicy Do najciekawszych zabytków na terenie miejscowości należy zespół obronnych fortyfikacji ziemnych i betonowych z lat , które rozciągają się półkolem wokół Piątnicy. Zostały wzniesione przez władze carskie jako jedno z ogniw w systemie fortyfikacji na linii Narwi i Biebrzy. Forty te odegrały ważną rolę w obronie Łomży przed najazdem bolszewików w 1920 roku oraz w pierwszych dniach września 1939 roku. Fortyfikacje modernizowane były w 1908 roku i wiosną 1939 roku. Pas umocnień w kształcie pierścienia liczy kilka kilometrów długości. Forty w Piątnicy, ze względu na dobry stan zachowania twierdzy, zaliczane są do najwartościowszych zespołów fortyfikacji z przełomu XIX i XX wieku w Polsce.

25

26 PARAFIA Parafia pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego została rugowana przez biskupa płockiego w 1407 r., chociaż sam kościół istniał już przed 1396 r. Kolejny kościół – drewniany – został zbudowany w 1757 r. Przetrwał on do początku XX w. Obecny kościół – murowany – został zbudowany w latach 1914; staraniem księdza Skarżyńskiego; zniszczony podczas ostatniej wojny w 1944 r. i odbudowany w latach staraniem ks. proboszczów: Zarzeckiego i ks. Pruszyńskiego. Natomiast zniszczone wieże kościoła zostały odbudowane w 1991 r. staraniem ks. Zambrzyckiego. Kościół został konsekrowany w 1951 r. Parafia liczy 4500 mieszkańców – katolików. Do parafii należą miejscowości: Piątnica, Budy Czarnockie, Czarnocin, Drożecin Stary i Nowy, Elżbiecin, Jeziorko, Jeziorko kol., Kalinowo, Marianowo, Murawy, Nagórki, Pęza, Piątnica Włościańska, Piątnica Poduchowna,Poniat, Rządkowo, Trojany, Zabawka.

27 Interesującym zabytkiem jest murowany kościół
p.w. Przemienienia Pańskiego z lat

28 Relikwiarz z 1772 r

29 Pacyfikał z 1720 r

30 Kielich z 1850 r

31 Monstrancja z 1720 r

32 Chrzcielnica z końca XVIII wieku

33

34 Szczególne podziękowania kierujemy ku proboszczowi
Parafii Piątnica księdzu Kanonikowi Szczepanowi Dobeckiemu oraz księdzu Krzysztofowi Godlewskiemu za udostępnienie zbiorów i danych parafialnych.

35 Źródła: Strony internetowe: wikipedia.org, Rocznik Jubileuszowy Diecezji Łomżyńskiej, Łomża 2000, pod. redakcją ks. Prałata dr.T. Śliwowskiego , Piątnica moja opowieść, W. Marchelewski , Rocznik Statystyczny woj. podlaskiego , Urząd Gminy w Piątnicy , Kancelaria Parafialna w Piątnicy.

36 Projekt przygotowali uczniowie Publicznego Gimnazjum
im.Ofiar Katynia w Piątnicy - Mateusz Gardocki - Monika Baczewska - Paulina Zielińska - Paweł Ćwikłowski - Beata Cwalina - Dagmara Pisarska - Weronika Lewicka - Paulina Wykowska pod kierunkiem mgr Katarzyny Wierciszewskiej


Pobierz ppt "Gmina Piątnica w liczbach"

Podobne prezentacje


Reklamy Google