Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRACE ABSOLWENTÓW kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji ZIP Instytut Zarządzania PWSZ Nysa Wybrane prace absolwentów: inż. Andrzej Łabaz inż. Teresa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRACE ABSOLWENTÓW kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji ZIP Instytut Zarządzania PWSZ Nysa Wybrane prace absolwentów: inż. Andrzej Łabaz inż. Teresa."— Zapis prezentacji:

1 PRACE ABSOLWENTÓW kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji ZIP Instytut Zarządzania PWSZ Nysa Wybrane prace absolwentów: inż. Andrzej Łabaz inż. Teresa Łazowska inż. Patrycja Koczut inż. Łukasz Kozieł

2 inż. Andrzej Łabaz Projekt procesu produkcyjnego ramy podwozia samochodu CLIC PICKUP wraz z dokumentacją montażu wybranych podzespołów podwoziowych Promotor pracy dr inż. Piotr Bernat Temat pracy dyplomowej Autor pracy dyplomowej ZIP PRACE ABSOLWENTÓW kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

3 inż. Andrzej Łabaz Clic Mini to mały dwuosobowy samochód przeznaczony głównie do jazdy w ruchu miejskim. Samochód zaprojektowany został w czterech wersjach nadwozia: klasyczna, kabriolet, cargo i pickup. ZIP Instytut Zarządzania PWSZ Nysa PRACE ABSOLWENTÓW kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

4 Celem pracy dyplomowej wykonanej przez autora było zaprojektowanie procesu produkcyjnego ramy podwozia samochodu Clic Mini w wersji Pickup oraz wykonanie dokumentacji konstrukcyjnej, technologicznej i montażowej tej ramy. Dokumentacja montażowa dotyczy niektórych zespołów podwoziowych takich jak: zawieszenie przednie, zawieszenie tylne oraz zbiornik paliwa. inż. Andrzej Łabaz PRACE ABSOLWENTÓW kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji ZIP Instytut Zarządzania PWSZ Nysa

5 inż. Andrzej Łabaz Trójwymiarowy model ramy podwozia wykonany przez autora pracy w technologii CAD 3D ZIP Instytut Zarządzania PWSZ Nysa PRACE ABSOLWENTÓW kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

6 inż. Andrzej Łabaz W pracy Pan Andrzej Łabaz opracował symulację pracy i montażu zawieszenia przedniego jak to pokazano na rysunku obok ZIP PRACE ABSOLWENTÓW kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Instytut Zarządzania PWSZ Nysa

7 PRACE ABSOLWENTÓW kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji inż. Andrzej Łabaz Opracował także symulację pracy zawieszenia tylnego ZIP Instytut Zarządzania PWSZ Nysa

8 inż. Teresa Łazowska Restrukturyzacja zasobów instytucji budżetowej w procesie dostosowawczym do warunków rynkowych na przykładzie wybranej Jednostki Budżetowej świadczącej usługi medyczne Promotor pracy dr Ewa Szkic-Czech Temat pracy dyplomowej Autor pracy dyplomowej ZIP PRACE ABSOLWENTÓW kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

9 inż. Teresa Łazowska Analiza stanu wyjściowego ZIP Instytut Zarządzania PWSZ Nysa PRACE ABSOLWENTÓW kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Szpital1 chirurgia Szpital2wewnętrznySzpital3pulmonologia urazowo- ortopedycznydermatologia zakład opiekuńcz o-leczniczy położniczyneurologia ginekologia punkt wydawania Leków noworodki laryngologia intensywna terapia dziecięcy blok operacyjny

10 SzpitalA(1)chirurgiaSzpitalB(2+3)wewnętrzny urazowo-ortopedycznydermatologia położniczyneurologia ginekologia punkt wydawania leków noworodkipulmonologia laryngologia zakład opiekuńczo- leczniczy intensywna terapia dziecięcy blok operacyjny Założenia stanu docelowego ZIP inż. Teresa Łazowska Instytut Zarządzania PWSZ Nysa PRACE ABSOLWENTÓW kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

11 Celem pracy dyplomowej wykonanej przez autorkę było rozpoznanie obecnej sytuacji ekonomiczno- organizacyjnej wybranej Jednostki Budżetowej z uwzględnieniem specyfiki prowadzonej działalności oraz określenie możliwości przeprowadzenia działań dostosowawczych do warunków rynkowych i zaproponowanie nowego schematu organizowania działalności przez opracowanie Modelu Funkcjonowania analizowanej Jednostki Budżetowej PRACE ABSOLWENTÓW kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji ZIP Instytut Zarządzania PWSZ Nysa inż. Teresa Łazowska

12 Model Funkcjonowania Etap wyjściowy ZIP Instytut Zarządzania PWSZ Nysa PRACE ABSOLWENTÓW kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji inż. Teresa Łazowska Szpital A (1) Szpital B (2+3) Przychodnie LABORATORIUM PRALNIA i KUCHNIA STERYLIZACJA Jednostka budżetowa Chirurgia Urazowo-ortopedyczny Położniczy, ginekologia, noworodki Laryngologia Dziecięcy Intensywna terapia Blok operacyjny Wewnętrzny Dermatologii Neurologii Pulmonologii Zakład opiekuńczo-leczniczy

13 ZIP PRACE ABSOLWENTÓW Szpital A (1) Szpital B (2+3) Przychodnie LABORATORIUM PRALNIA i KUCHNIA STERYLIZACJA Jednostka budżetowa Chirurgia Urazowo-ortopedyczny Położniczy, ginekologia, noworodki Laryngologia Dziecięcy Intensywna terapia Blok operacyjny Wewnętrzny Dermatologii Neurologii Pulmonologii Zakład opiekuńczo-leczniczy Opieka paliatywna Szpitalny oddział ratunkowy OTOCZENIEZEWNĘTRZNEOTOCZENIEZEWNĘTRZNE TERENOWEODDZIAŁYRATOWNICTWAMEDYCZNEGOTERENOWEODDZIAŁYRATOWNICTWAMEDYCZNEGO Model Funkcjonowania Etap docelowy

14 Podsumowanie Mimo braku rządowej koncepcji restrukturyzacji służby zdrowia istnieją szanse indywidualnej restrukturyzacji jednostek świadczących usługi medyczne, pod warunkiem, że: projekt restrukturyzacji opiera się na gruntownym badaniu potrzeb rynku i możliwości określonej placówki służby zdrowia, projekt restrukturyzacji opiera się na gruntownym badaniu potrzeb rynku i możliwości określonej placówki służby zdrowia, restrukturyzacją kieruje manager z doświadczeniem w zakresie prowadzenia działań restrukturyzacyjnych, restrukturyzacją kieruje manager z doświadczeniem w zakresie prowadzenia działań restrukturyzacyjnych, restrukturyzacja odbywa się przy wsparciu jednostek samorządowych, restrukturyzacja odbywa się przy wsparciu jednostek samorządowych, prowadzona jest restrukturyzacja rzeczywista, a nie pozorna pochłaniająca jedynie koszty, a nie przynosząca poprawy efektywności funkcjonowania restrukturyzowanej jednostki. prowadzona jest restrukturyzacja rzeczywista, a nie pozorna pochłaniająca jedynie koszty, a nie przynosząca poprawy efektywności funkcjonowania restrukturyzowanej jednostki. PRACE ABSOLWENTÓW kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji ZIP Instytut Zarządzania PWSZ Nysa inż. Teresa Łazowska

15 PRACE ABSOLWENTÓW kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji ZIP inż. Patrycja Koczut Autor pracy dyplomowej Promotor pracy dr inż. Janusz Wielki Temat pracy dyplomowej Optymalizacja procesu likwidacji szkód w Instytucji działającej na rynku ubezpieczeń

16 PRACE ABSOLWENTÓW kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji ZIP Instytut Zarządzania PWSZ Nysa inż. Patrycja Koczut Sprawnie działające procesy mogą być czynnikiem decydującym o przewadze konkurencyjnej firmy, dlatego celem pracy było opracowanie usprawnienia procesów likwidacji szkód mających decydujący wpływ na funkcjonowanie Jednostki świadczącej tego rodzaju usługi. Aby tego dokonać niezbędna była szeroka analiza stanu obecnego. Składa się na nią między innymi identyfikacja kluczowych procesów oraz określenie potrzeb odbiorców usług. Cel ten został osiągnięty poprzez zidentyfikowanie kluczowych procesów, sporządzenie ich map, a konkretnie stanu obecnego i na tej podstawie opracowanie map procesów stanu pożądanego. Dzięki temu procesy te mogą przebiegać szybciej, sprawniej i efektywniej.

17 PRACE ABSOLWENTÓW kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji ZIP Instytut Zarządzania PWSZ Nysa inż. Patrycja Koczut Ogólny schemat procesu likwidacji szkody NW

18 PRACE ABSOLWENTÓW kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji ZIP Instytut Zarządzania PWSZ Nysa inż. Patrycja Koczut Proces likwidacji szkody NW – stan obecny – poziom III

19 PRACE ABSOLWENTÓW kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji ZIP Instytut Zarządzania PWSZ Nysa inż. Patrycja Koczut Proces likwidacji szkody NW – stan pożądany – etap III

20 PRACE ABSOLWENTÓW kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji ZIP Instytut Zarządzania PWSZ Nysa inż. Patrycja Koczut Podsumowanie Zaprojektowany projekt zoptymalizowanych map procesów (likwidacji szkody NW i komunikacyjnej w Instytucji działającej na rynku ubezpieczeń) stwarza możliwości: poprawy efektywności,poprawy efektywności, zwiększenia wydajności pracy,zwiększenia wydajności pracy, obniżenia kosztów – poprzez znalezienie źródeł oszczędności,obniżenia kosztów – poprzez znalezienie źródeł oszczędności, ograniczenia czasu likwidacji szkody komunikacyjnej,ograniczenia czasu likwidacji szkody komunikacyjnej, zwiększenia zysku,zwiększenia zysku, eliminacji zbędnych czynności określanych mianem bezproduktywnych,eliminacji zbędnych czynności określanych mianem bezproduktywnych, tzn. nie przynoszących korzyści.

21 PRACE ABSOLWENTÓW kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji ZIP inż. Łukasz Kozieł Autor pracy dyplomowej Temat pracy dyplomowej Proces produkcyjny dźwigu zaprojektowany dla potrzeb przedsiębiorstwa produkcyjnego Promotor pracy dr inż. Piotr Bernat

22 Celem pracy dyplomowej było przedstawienie procesu produkcyjnego dźwigu z uwzględnieniem analizy zlecenia, koniecznych przygotowań do uruchomienia produkcji, przebiegu samego procesu produkcyjnego w oparciu o opracowaną przez autora technologię jego wykonania. Cel pracy obejmował również przedstawienie sposobu zabezpieczenia gotowego wyrobu, który to sposób zależy od warunków i miejsca jego pracy oraz użytego transportu do przemieszczenia gotowego wyrobu. PRACE ABSOLWENTÓW kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji ZIP Instytut Zarządzania PWSZ Nysa inż. Łukasz Kozieł

23 PRACE ABSOLWENTÓW kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji ZIP Instytut Zarządzania PWSZ Nysa inż. Łukasz Kozieł Zakres pracy obejmuje charakterystykę i przeznaczenie dźwigu, specyfikację materiałową, obliczenia dotyczące powłok malarskich, analizę miejsca pracy dźwigu oraz wynikające z tego konsekwencje. Do pracy został dołączony harmonogram produkcji wykonany w programie Microsoft Project, który stanowi pomoc w kontrolowaniu kolejności realizacji zadań, jakie zostały zaplanowane w celu wytworzenia wyrobu na gotowo.

24 PRACE ABSOLWENTÓW kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji ZIP Instytut Zarządzania PWSZ Nysa inż. Łukasz Kozieł Harmonogram produkcji

25 Podsumowanie W podsumowaniu przebiegu procesu produkcyjnego dźwigu autor pracy stwierdził, że jest to przedsięwzięcie bardzo złożone, charakteryzujące się wysokim stopniem przygotowania. Właściwa koordynacja działań pozwala na niezakłócony przepływ prac, w efekcie których powstaje gotowy wyrób. Współczesność w technice wyznaczają trzy czynniki: szybkie zmiany technologii przygotowania produkcji, wytwarzania oraz dystrybucji i eksploatacji produktów, dostosowanie działalności badawczo-rozwojowej i produkcyjnej do wymagań klienta, szerokie zastosowanie osiągnięć mikroelektroniki i techniki informatycznej we wszelkich dziedzinach działalności przedsiębiorstwa. PRACE ABSOLWENTÓW kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji ZIP Instytut Zarządzania PWSZ Nysa inż. Łukasz Kozieł

26 PRACE ABSOLWENTÓW kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji ZIP Instytut Zarządzania PWSZ Nysa AUTOROM wybranych prac GRATULUJEMY


Pobierz ppt "PRACE ABSOLWENTÓW kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji ZIP Instytut Zarządzania PWSZ Nysa Wybrane prace absolwentów: inż. Andrzej Łabaz inż. Teresa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google