Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRACE ABSOLWENTÓW kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRACE ABSOLWENTÓW kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji"— Zapis prezentacji:

1 PRACE ABSOLWENTÓW kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Instytut Zarządzania PWSZ Nysa Wybrane prace absolwentów: inż. Andrzej Łabaz inż. Teresa Łazowska inż. Patrycja Koczut inż. Łukasz Kozieł ZIP

2 PRACE ABSOLWENTÓW kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Autor pracy dyplomowej inż. Andrzej Łabaz Temat pracy dyplomowej Projekt procesu produkcyjnego ramy podwozia samochodu CLIC PICKUP wraz z dokumentacją montażu wybranych podzespołów podwoziowych ZIP Promotor pracy dr inż. Piotr Bernat

3 PRACE ABSOLWENTÓW kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
inż. Andrzej Łabaz Clic Mini to mały dwuosobowy samochód przeznaczony głównie do jazdy w ruchu miejskim. Samochód zaprojektowany został w czterech wersjach nadwozia: klasyczna, kabriolet, cargo i pickup. ZIP Instytut Zarządzania PWSZ Nysa

4 PRACE ABSOLWENTÓW kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
inż. Andrzej Łabaz Celem pracy dyplomowej wykonanej przez autora było zaprojektowanie procesu produkcyjnego ramy podwozia samochodu Clic Mini w wersji Pickup oraz wykonanie dokumentacji konstrukcyjnej, technologicznej i montażowej tej ramy. Dokumentacja montażowa dotyczy niektórych zespołów podwoziowych takich jak: zawieszenie przednie, zawieszenie tylne oraz zbiornik paliwa. ZIP Instytut Zarządzania PWSZ Nysa

5 PRACE ABSOLWENTÓW kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
inż. Andrzej Łabaz Instytut Zarządzania PWSZ Nysa Trójwymiarowy model ramy podwozia wykonany przez autora pracy w technologii CAD 3D ZIP

6 ZIP PRACE ABSOLWENTÓW kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
inż. Andrzej Łabaz Instytut Zarządzania PWSZ Nysa W pracy Pan Andrzej Łabaz opracował symulację pracy i montażu zawieszenia przedniego jak to pokazano na rysunku obok ZIP

7 PRACE ABSOLWENTÓW kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Instytut Zarządzania PWSZ Nysa inż. Andrzej Łabaz Opracował także symulację pracy zawieszenia tylnego ZIP

8 PRACE ABSOLWENTÓW kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Autor pracy dyplomowej inż. Teresa Łazowska Temat pracy dyplomowej Restrukturyzacja zasobów instytucji budżetowej w procesie dostosowawczym do warunków rynkowych na przykładzie wybranej Jednostki Budżetowej świadczącej usługi medyczne ZIP Promotor pracy dr Ewa Szkic-Czech

9 ZIP PRACE ABSOLWENTÓW kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
inż. Teresa Łazowska Szpital 1 chirurgia 2 wewnętrzny 3 pulmonologia urazowo- ortopedyczny dermatologia zakład opiekuńczo-leczniczy położniczy neurologia ginekologia punkt wydawania Leków noworodki laryngologia intensywna terapia dziecięcy blok operacyjny Analiza stanu wyjściowego ZIP Instytut Zarządzania PWSZ Nysa

10 PRACE ABSOLWENTÓW kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
inż. Teresa Łazowska Szpital A (1) chirurgia B (2+3) wewnętrzny urazowo- ortopedyczny dermatologia położniczy neurologia ginekologia punkt wydawania leków noworodki pulmonologia laryngologia zakład opiekuńczo-leczniczy intensywna terapia dziecięcy blok operacyjny Założenia stanu docelowego ZIP Instytut Zarządzania PWSZ Nysa

11 PRACE ABSOLWENTÓW kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
inż. Teresa Łazowska Celem pracy dyplomowej wykonanej przez autorkę było rozpoznanie obecnej sytuacji ekonomiczno-organizacyjnej wybranej Jednostki Budżetowej z uwzględnieniem specyfiki prowadzonej działalności oraz określenie możliwości przeprowadzenia działań dostosowawczych do warunków rynkowych i zaproponowanie nowego schematu organizowania działalności przez opracowanie Modelu Funkcjonowania analizowanej Jednostki Budżetowej ZIP Instytut Zarządzania PWSZ Nysa

12 ZIP PRACE ABSOLWENTÓW kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Szpital A (1) B (2+3) Przychodnie LABORATORIUM PRALNIA i KUCHNIA STERYLIZACJA Jednostka budżetowa Chirurgia Urazowo-ortopedyczny Położniczy, ginekologia, noworodki Laryngologia Dziecięcy Intensywna terapia Blok operacyjny Wewnętrzny Dermatologii Neurologii Pulmonologii Zakład opiekuńczo-leczniczy inż. Teresa Łazowska Model Funkcjonowania Etap wyjściowy ZIP Instytut Zarządzania PWSZ Nysa

13 ZIP PRACE ABSOLWENTÓW O T O C Z E N I E Model Funkcjonowania
Szpital A (1) B (2+3) Przychodnie LABORATORIUM PRALNIA i KUCHNIA STERYLIZACJA Jednostka budżetowa Chirurgia Urazowo-ortopedyczny Położniczy, ginekologia, noworodki Laryngologia Dziecięcy Intensywna terapia Blok operacyjny Wewnętrzny Dermatologii Neurologii Pulmonologii Zakład opiekuńczo-leczniczy Opieka paliatywna Szpitalny oddział ratunkowy O T O C Z E N I E Z E W N Ę T R Z N E T E R E N O W E O D D Z I A Ł Y R A T O W N I C T W A M E D Y C Z N E G O Model Funkcjonowania Etap docelowy ZIP

14 PRACE ABSOLWENTÓW kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Instytut Zarządzania PWSZ Nysa inż. Teresa Łazowska ZIP Podsumowanie Mimo braku rządowej koncepcji restrukturyzacji służby zdrowia istnieją szanse indywidualnej restrukturyzacji jednostek świadczących usługi medyczne, pod warunkiem, że: projekt restrukturyzacji opiera się na gruntownym badaniu potrzeb rynku i możliwości określonej placówki służby zdrowia, restrukturyzacją kieruje manager z doświadczeniem w zakresie prowadzenia działań restrukturyzacyjnych, restrukturyzacja odbywa się przy wsparciu jednostek samorządowych, prowadzona jest restrukturyzacja rzeczywista, a nie pozorna pochłaniająca jedynie koszty, a nie przynosząca poprawy efektywności funkcjonowania restrukturyzowanej jednostki.

15 PRACE ABSOLWENTÓW kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Autor pracy dyplomowej inż. Patrycja Koczut Temat pracy dyplomowej Optymalizacja procesu likwidacji szkód w Instytucji działającej na rynku ubezpieczeń ZIP Promotor pracy dr inż. Janusz Wielki

16 PRACE ABSOLWENTÓW kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
inż. Patrycja Koczut Instytut Zarządzania PWSZ Nysa Sprawnie działające procesy mogą być czynnikiem decydującym o przewadze konkurencyjnej firmy, dlatego celem pracy było opracowanie usprawnienia procesów likwidacji szkód mających decydujący wpływ na funkcjonowanie Jednostki świadczącej tego rodzaju usługi. Aby tego dokonać niezbędna była szeroka analiza stanu obecnego. Składa się na nią między innymi identyfikacja kluczowych procesów oraz określenie potrzeb odbiorców usług. Cel ten został osiągnięty poprzez zidentyfikowanie kluczowych procesów, sporządzenie ich map, a konkretnie stanu obecnego i na tej podstawie opracowanie map procesów stanu pożądanego. Dzięki temu procesy te mogą przebiegać szybciej, sprawniej i efektywniej. ZIP

17 PRACE ABSOLWENTÓW kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
inż. Patrycja Koczut Instytut Zarządzania PWSZ Nysa Ogólny schemat procesu likwidacji szkody NW ZIP

18 PRACE ABSOLWENTÓW kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
inż. Patrycja Koczut Instytut Zarządzania PWSZ Nysa Proces likwidacji szkody NW – stan obecny – poziom III ZIP

19 PRACE ABSOLWENTÓW kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
inż. Patrycja Koczut Instytut Zarządzania PWSZ Nysa Proces likwidacji szkody NW – stan pożądany – etap III ZIP

20 PRACE ABSOLWENTÓW kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
inż. Patrycja Koczut Instytut Zarządzania PWSZ Nysa ZIP Podsumowanie Zaprojektowany projekt „zoptymalizowanych” map procesów (likwidacji szkody NW i komunikacyjnej w Instytucji działającej na rynku ubezpieczeń) stwarza możliwości: poprawy efektywności, zwiększenia wydajności pracy, obniżenia kosztów – poprzez znalezienie źródeł oszczędności, ograniczenia czasu likwidacji szkody komunikacyjnej, zwiększenia zysku, eliminacji zbędnych czynności określanych mianem bezproduktywnych, tzn. nie przynoszących korzyści.

21 PRACE ABSOLWENTÓW kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Autor pracy dyplomowej inż. Łukasz Kozieł Temat pracy dyplomowej Proces produkcyjny dźwigu zaprojektowany dla potrzeb przedsiębiorstwa produkcyjnego ZIP Promotor pracy dr inż. Piotr Bernat

22 PRACE ABSOLWENTÓW kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
inż. Łukasz Kozieł Instytut Zarządzania PWSZ Nysa Celem pracy dyplomowej było przedstawienie procesu produkcyjnego dźwigu z uwzględnieniem analizy zlecenia, koniecznych przygotowań do uruchomienia produkcji, przebiegu samego procesu produkcyjnego w oparciu o opracowaną przez autora technologię jego wykonania. Cel pracy obejmował również przedstawienie sposobu zabezpieczenia gotowego wyrobu, który to sposób zależy od warunków i miejsca jego pracy oraz użytego transportu do przemieszczenia gotowego wyrobu. ZIP

23 PRACE ABSOLWENTÓW kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
inż. Łukasz Kozieł Instytut Zarządzania PWSZ Nysa Zakres pracy obejmuje charakterystykę i przeznaczenie dźwigu, specyfikację materiałową, obliczenia dotyczące powłok malarskich, analizę miejsca pracy dźwigu oraz wynikające z tego konsekwencje. Do pracy został dołączony harmonogram produkcji wykonany w programie Microsoft Project, który stanowi pomoc w kontrolowaniu kolejności realizacji zadań, jakie zostały zaplanowane w celu wytworzenia wyrobu na gotowo. ZIP

24 PRACE ABSOLWENTÓW kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
inż. Łukasz Kozieł Instytut Zarządzania PWSZ Nysa Harmonogram produkcji ZIP

25 PRACE ABSOLWENTÓW kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
inż. Łukasz Kozieł Instytut Zarządzania PWSZ Nysa Podsumowanie W podsumowaniu przebiegu procesu produkcyjnego dźwigu autor pracy stwierdził, że jest to przedsięwzięcie bardzo złożone, charakteryzujące się wysokim stopniem przygotowania. Właściwa koordynacja działań pozwala na niezakłócony przepływ prac, w efekcie których powstaje gotowy wyrób. Współczesność w technice wyznaczają trzy czynniki: szybkie zmiany technologii przygotowania produkcji, wytwarzania oraz dystrybucji i eksploatacji produktów, dostosowanie działalności badawczo-rozwojowej i produkcyjnej do wymagań klienta, szerokie zastosowanie osiągnięć mikroelektroniki i techniki informatycznej we wszelkich dziedzinach działalności przedsiębiorstwa. ZIP

26 PRACE ABSOLWENTÓW kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Instytut Zarządzania PWSZ Nysa AUTOROM wybranych prac GRATULUJEMY ZIP


Pobierz ppt "PRACE ABSOLWENTÓW kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji"

Podobne prezentacje


Reklamy Google