Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1. Komitet Naukowy: Dr hab. med. Joanna Chorostowska-Wynimko Prof. dr hab. med. Dorota Górecka Prof. dr hab. med. Ewa Jassem Prof. dr hab. med. Władysław.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1. Komitet Naukowy: Dr hab. med. Joanna Chorostowska-Wynimko Prof. dr hab. med. Dorota Górecka Prof. dr hab. med. Ewa Jassem Prof. dr hab. med. Władysław."— Zapis prezentacji:

1 1

2 Komitet Naukowy: Dr hab. med. Joanna Chorostowska-Wynimko Prof. dr hab. med. Dorota Górecka Prof. dr hab. med. Ewa Jassem Prof. dr hab. med. Władysław Pierzchała Prof. dr hab. med. Paweł Śliwiński 2

3 Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) jest powszechną, przewlekłą chorobą, poddającą się profilaktyce i leczeniu. Cechuje się utrwalonym ograniczeniem przepływu powietrza przez drogi oddechowe, które zazwyczaj postępuje i jest związane z nadmierną reakcją zapalną w oskrzelach i płucach na szkodliwe działanie gazów i pyłów, w Polsce najczęściej dymu tytoniowego. Zaostrzenia i choroby współistniejące wpływają na przebieg POChP u poszczególnych chorych. Definicja POChP PTChP 2012 3

4 4

5 5

6 Poznań Łódź Proszowice Szczecin Jelenia Góra Wrocław (2) Opole Głuchołazy Kraków (2) Zabrze Warszawa (3) Gdańsk Chojnice Toruń Bydgoszcz Włocławek Grudziądz Chrzanów Bystra Śl. 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23

24 24

25 25

26 II: umiarkowana I: łagodna dodaj regularne leczenie jednym lub więcej długo działającymi bronchodilatatorami (jeśli są wskazania); dodaj rehabilitację dodaj wziewny GKS przy nawracających zaostrzeniach dodaj wziewny GKS przy nawracających zaostrzeniach dodaj przewlekle tlenoterapię przy PNO rozważ leczenie chirurgiczne dodaj przewlekle tlenoterapię przy PNO rozważ leczenie chirurgiczne IV: bardzo ciężka III: ciężka Leczenie stabilnej postaci POChP (2011) FEV 1 /FVC < 70% 50% < FEV 1 < 80%N FEV 1 /FVC < 70% 50% < FEV 1 < 80%N FEV 1 /FVC < 70% FEV 1 > 80%N FEV 1 /FVC < 70% FEV 1 > 80%N FEV 1 /FVC < 70% FEV 1 < 30%N lub FEV 1 < 50%N z przewlekłą niewydolnością oddychania FEV 1 /FVC < 70% FEV 1 < 30%N lub FEV 1 < 50%N z przewlekłą niewydolnością oddychania FEV 1 /FVC < 70% 30% < FEV 1 < 50%N FEV 1 /FVC < 70% 30% < FEV 1 < 50%N aktywna eliminacja czynników ryzyka, szczepienia przeciw grypie dodaj krótko działający bronchodilatator (w razie potrzeby) aktywna eliminacja czynników ryzyka, szczepienia przeciw grypie dodaj krótko działający bronchodilatator (w razie potrzeby) 26

27 Roczne tempo spadku FEV 1 jest szybsze w umiarkowanej niż bardzo ciężkiej postaci POChP (wg TORCH i UPLIFT) FEV 1 50% wn. FEV 1 50 mL/rok FEV 1 < 30% wn. FEV 1 30 mL/rok Decramer M i wsp. Thorax 2010;65:837 27

28 Zależność między nasileniem obturacji i częstością zaostrzeń POChP (wg ECLIPSE) Agusti A i wsp. Respiratory Research 2010, 11:122 n = 2164 chorych na POChP 28

29 oceń objawy choroby Ocena POChP oceń nasilenie duszności wg zmodyfikowanej skali duszności Medical Research Council (MRC) lub zastosuj test oceny POChP - COPD Assessment Test (CAT) 29

30 Stopnie nasilenia duszności Okoliczności występowania duszności 0 odczuwam duszność tylko podczas intensywnego wysiłku 1 dostaję zadyszki idąc szybko w terenie płaskim lub podczas wchodzenia na niewielkie wzniesienie 2 z powodu duszności chodzę wolniej w terenie płaskim niż osoby w moim wieku lub muszę się zatrzymać dla złapania oddechu kiedy idę we własnym tempie w terenie płaskim 3 zatrzymuję się dla złapania oddechu po przejściu około 100 m lub po kilkuminutowym spacerze w płaskim terenie 4 odczuwam zbyt dużą duszność aby opuszczać dom lub duszność pojawia się gdy ubieram lub rozbieram się Skala duszności mMRC 30

31 Test oceny POChP (COPD Assessment Test, CAT) Jones PW i wsp. ERJ 2009;34:648 31

32 Kategoryzacja wyniku testu CAT Jones PW i wsp. BMC Pulmonary Medicine 2011;11:42 32

33 oceń objawy choroby oceń nasilenie obturacji oskrzeli za pomocą spirometrii Ocena POChP wykonaj spirometrię, aby określić nasilenie obturacji używając 4. stopniowej skali z wartościami granicznymi na poziomie 80%, 50% i 30% wartości należnej 33

34 Ocena POChP oceń objawy choroby oceń nasilenie obturacji oskrzeli za pomocą spirometrii w nowych zaleceniach unika się oceny stopnia zaawansowania POChP wyłącznie w oparciu o zaburzenia FEV 1 jako, że jest to często nieadekwatne do stanu ogólnego chorego oraz z braku dowodów na istnienie wiarygodnego systemu stopniowania choroby 34

35 Stopnie zaawansowania obturacji w POChP obturacja - FEV 1 /FVC < DGN (po leku rozszerzającym oskrzela) 1 - postać łagodna: FEV 1 80% wn. 2 - postać umiarkowana: 50% N FEV 1 < 80% wn. 3 - postać ciężka: 30% N FEV 1 < 50% wn. 4 - postać bardzo ciężka: FEV 1 < 30% wn. 35

36 Ocena POChP oceń objawy choroby oceń nasilenie obturacji oskrzeli za pomocą spirometrii oceń ryzyko zaostrzeń wykorzystaj informację z wywiadu o liczbie zaostrzeń i wynik spirometrii; dwa i więcej zaostrzenia w ostatnich 12 miesiącach lub wielkość FEV 1 < 50% wartości należnej wskazują na wysokie ryzyko wystąpienia zaostrzenia POChP w przyszłości 36

37 Kategoria pacjentów Charakterystyka Aniskie ryzyko, łagodne objawy Bniskie ryzyko, nasilone objawy Cwysokie ryzyko, łagodne objawy Dwysokie ryzyko, nasilone objawy Ocena POChP na podstawie objawów i ryzyka zaostrzenia choroby wg GOLD 2011/PTChP 2012 do oceny ryzyka zaostrzenia POChP wybierz zawsze ten z dwóch parametrów, który określa WYŻSZE ryzyko: stopień nasilenia obturacji lub liczbę zaostrzeń w ostatnim roku do oceny ryzyka zaostrzenia POChP wybierz zawsze ten z dwóch parametrów, który określa WYŻSZE ryzyko: stopień nasilenia obturacji lub liczbę zaostrzeń w ostatnim roku Ocena objawów skala duszności mMRC lub skala CAT Ocena ryzyka stopień ograniczenia przepływu powietrza 2 1 mMRC 0-1 mMRC 2 CAT < 10 CAT 10 FEV 1 < 50% wn FEV 1 50% wn Ocena ryzyka liczba zaostrzeń w wywiadzie 37 C C D D A A B B

38 Początkowe leczenie farmakologiczne stabilnej POChP* * Leki dla każdej kategorii wymieniono w porządku alfabetycznym, a nie w kolejności ich preferencji. **Leki w tej kolumnie mogą być stosowane w monoterapii lub w kombinacji z inną opcją z pierwszej i drugiej kolumny. 38

39 Początkowe leczenie farmakologiczne stabilnej POChP * * Leki dla każdej kategorii wymieniono w porządku alfabetycznym, a nie w kolejności ich preferencji. **Leki w tej kolumnie mogą być stosowane w monoterapii lub w kombinacji z inną opcją z pierwszej i drugiej kolumny. SABA - krótko działający β 2 -agonista SAMA - krótko działający cholinolityk LABA - długo działający β 2 -agonista LAMA - długo działający cholinolityk wGKS - wziewny glikokortykosteroid inh-PDE4 - inhibitor fosfodiesterazy 4 39

40 Kategorie chorych Pierwszy wybórDrugi wybórWybór alternatywny A SAMA doraźnie lub SABA doraźnie LAMA lub LABA lub SABA i SAMA Teofilina B LAMA lub LABA LAMA i LABA SABA i/lub SAMA Teofilina C wGKS + LABA lub LAMA LAMA i LABA lub wGKS i LAMA inh-PDE4 SABA i/lub SAMA Teofilina D wGKS + LABA lub LAMA wGKS i LAMA lub wGKS + LABA i LAMA lub wGKS+LABA i inh-PDE4 lub LAMA i LABA lub LAMA i inh-PDE4 Karbocysteina SABA i/lub SAMA Teofilina Początkowe leczenie farmakologiczne POChP w okresie stabilnym aktywna eliminacja czynników ryzyka szczepienia przeciw grypie 40

41 Profilaktyka POChP Przed rozpoczęciem leczenia należy ocenić status palenia chorego (test 5 P) oraz motywację (test motywacji) i stopień uzależnienia od nikotyny (FNT) Jeśli chory pali >10 papierosów/dobę i ma motywację do porzucenia nałogu należy przepisać leczenie farmakologiczne (NTZ, bupropion, wareniklina) Chory na POChP powinien otrzymywać każdego roku szczepionkę przeciw grypie 41

42 Początkowe leczenie farmakologiczne POChP w okresie stabilnym Kategorie chorych Pierwszy wybórDrugi wybórWybór alternatywny A SAMA doraźnie lub SABA doraźnie LAMA lub LABA lub SABA i SAMA Teofilina B LAMA lub LABA LAMA i LABA SABA i/lub SAMA Teofilina C wGKS + LABA lub LAMA LAMA i LABA lub wGKS i LAMA inh-PDE4 SABA i/lub SAMA Teofilina D wGKS + LABA lub LAMA wGKS i LAMA lub wGKS + LABA i LAMA lub wGKS+LABA i inh-PDE4 lub LAMA i LABA lub LAMA i inh-PDE4 Karbocysteina SABA i/lub SAMA Teofilina aktywna eliminacja czynników ryzyka szczepienia przeciw grypie 42

43 Co najpierw: LABA czy LAMA? 43

44 Tiotropium wykazuje lepszy efekt bronchodilatacyjny niż salmeterol u chorych na POChP efekt ten jest wyraźniejszy w miarę upływu czasu leczenia Donohue JF i wsp. Chest 2002;122:47 Badana populacja: TIO vs SALM: dzień 1 p=NS 1. wiek = 65 lat dzień 15 p<0,05 2. FEV 1 = 40% wn. dzień 169 p<0,05; poranne FEV 1 = 52 mL (p<0,01) 44

45 Tiotropium w większym stopniu niż salmeterol wpływa na zmniejszenie duszności a także u większego odsetka chorych powoduje istotną klinicznie poprawę jakości życia wg SGRQ TIO - 51% SALM - 40% p<0,05 Donohue JF i wsp. Chest 2002;122:470 45

46 Prawdopodobieństwo wystąpienia pierwszego zaostrzenia POChP: salmeterol vs tiotropium (wg POET) Vogelmeier C. i wsp. NEJM 2011;364:1093 46

47 Prawdopodobieństwo wystąpienia pierwszego zaostrzenia POChP: salmeterol vs tiotropium (wg POET, analiza w podgrupach) Vogelmeier C. i wsp. NEJM 2011;364:1093 47

48 Decramer M. i wsp. Lancet 2009 Wpływ tiotropium na częstość zaostrzeń w różnych stadiach zaawansowania POChP (wg UPLIFT) 48

49 Wpływ tiotropium na parametry wentylacyjne w umiarkowanej postaci POChP (wg UPLIFT) Decramer M i wsp. Lancet 2009;374:1171 Roczne tempo spadku FEV 1 49

50 Troosters T. i wsp. ERJ 2010; 36:65 Wpływ tiotropium na spowolnienie rocznego ubytku FEV 1 jest najlepiej wyrażony u chorych, którzy dotychczas nie byli w ogóle leczeni, a tiotropium zastosowano u nich jako pierwszy lek 50

51 Początkowe leczenie farmakologiczne POChP w okresie stabilnym Kategorie chorych Pierwszy wybórDrugi wybórWybór alternatywny A SAMA doraźnie lub SABA doraźnie LAMA lub LABA lub SABA i SAMA Teofilina B LAMA lub LABA LAMA i LABA SABA i/lub SAMA Teofilina C wGKS + LABA lub LAMA LAMA i LABA lub wGKS i LAMA inh-PDE4 SABA i/lub SAMA Teofilina D wGKS + LABA lub LAMA wGKS i LAMA lub wGKS + LABA i LAMA lub wGKS+LABA i inh-PDE4 lub LAMA i LABA lub LAMA i inh-PDE4 Karbocysteina SABA i/lub SAMA Teofilina aktywna eliminacja czynników ryzyka szczepienia przeciw grypie 51

52 Co najpierw: wGKS+LABA czy LAMA? 52

53 Wpływ leczenia skojarzonego na roczny spadek FEV 1 (wg TORCH) Celli BR i wsp. AJRCCM 2008;178:332 Seretide znacząco zmniejszyło tempo pogarszania się czynności płuc mierzone zmianą FEV 1 w porównaniu do placebo (39 mL/rok vs 55 mL/rok, różnica 16mL/rok p<0,001) 1350 1300 1250 1200 1150 1100 024 48 72 96 120 156 FEV 1 (mL) Czas (tygodnie) Placebo SAL FP SFC -39 mL/rok -42 mL/rok -55 mL/rok 53

54 -11 -16 Jenkins i wsp. Resp Res 2009;10:59 Spowolnienie spadku FEV 1 w różnych stadiach zaawansowania POChP (wg TORCH) Spadek FEV 1 (mL/rok) Korzystny efekt leczenia SFC w postaci spowolnienia tempa spadku FEV 1 obserwowany jest również u chorych na POChP z FEV 1 50% wn. 54

55 Zmniejszenie częstości zaostrzeń w różnych stadiach zaawansowania POChP (wg TORCH) Częstość zaostrzeń/chorego/rok Jenkins i wsp. Resp Res 2009;10:59 Korzystny efekt leczenia SFC w postaci zmniejszenia częstości zaostrzeń obserwowany jest również u chorych na POChP z FEV 1 50% wn 55

56 Leczenie Seretide może wiązać się z mniejszą śmiertelnością chorych na POChP w porównaniu do grupy leczonej tiotropium (wg INSPIRE) Wedzicha JA i wsp. AJRCCM 2008;177:19 SFC TIO 0 13 26 39 52 65 78 91104 0 1 2 3 4 5 6 7 Redukcja ryzyka o 52% HR=0,48 95% CI (0,27-0,85) p=0,012 Czas do zdarzenia (tygodnie) Prawdopodobieństwo zdarzenia (%) 56

57 Terapia trójlekowa dodanie flu/salm do tiotropium istonie poprawia parametry wentylacyjne płuc TIO+SFC TIO+SALM TIO+Placebo Średnia wielkość FEV 1 (L) przed bronchodilatatorem Czas (tygodnie) Aaron SD i wsp. Ann Intern Med 2007;146:545 TIO+SFC vs TIO+placebo p=0,049 TIO+placebo n: 152 128 123 120 TIO+SALM n: 146 117 117 115 TIO+SFC n: 142 129 125 122 Populacja badana: 1. post-bronchodilatator FEV 1 średnio 42% wn. 2. > 1 zaostrzenie w ostatnim roku 57

58 Welte T. i wsp. AJRCCM 2009;180:741 Terapia trójlekowa dodanie bud/form do tiotropium istotnie poprawia parametry wentylacyjne płuc (wg CLIMB) tiotropium + bud/form n: 329 tiotropium + placebo n: 331 Populacja badana: 1.pre-bronchodilatator FEV 1 < 50% wn. 2. zaostrzenia w wywiadzie =65 mL =6% p<0,001 58

59 Terapia trójlekowa zmniejsza w porównaniu do samego tiotropium ryzyko przyszłych ciężkich zaostrzeń POChP (wg CLIMB) Welte T i wsp. AJRCCM 2009;180:741 tiotropium + bud/form tiotropium + placebo HR=0,38 p<0,001 redukcja ryzyka zaostrzeń o 62% 59

60 Kiedy wGKS+LABA i/lub LAMA? 60

61 Ocena POChP według objawów i ryzyka zaostrzenia Kategoria pacjentów Charakterystyka Aniskie ryzyko, łagodne objawy Bniskie ryzyko, nasilone objawy Cwysokie ryzyko, łagodne objawy Dwysokie ryzyko, nasilone objawy do oceny ryzyka zaostrzenia POChP wybierz zawsze ten z dwóch parametrów, który określa WYŻSZE ryzyko: stopień nasilenia obturacji lub liczbę zaostrzeń w ostatnim roku do oceny ryzyka zaostrzenia POChP wybierz zawsze ten z dwóch parametrów, który określa WYŻSZE ryzyko: stopień nasilenia obturacji lub liczbę zaostrzeń w ostatnim roku Ocena objawów skala duszności mMRC lub skala CAT Ocena ryzyka zaostrzenia stopień nasilenia obturacji Ocena ryzyka liczba zaostrzeń w wywiadzie 61 A A B B C C D D A A C C A A FEV 1 < 50% wn FEV 1 50% wn mMRC 0-1 mMRC 2 CAT < 10 CAT 10 2 1

62 Ocena POChP według objawów i ryzyka zaostrzenia Kategoria pacjentów Charakterystyka Aniskie ryzyko, łagodne objawy Bniskie ryzyko, nasilone objawy Cwysokie ryzyko, łagodne objawy Dwysokie ryzyko, nasilone objawy do oceny ryzyka zaostrzenia POChP wybierz zawsze ten z dwóch parametrów, który określa WYŻSZE ryzyko: stopień nasilenia obturacji lub liczbę zaostrzeń w ostatnim roku do oceny ryzyka zaostrzenia POChP wybierz zawsze ten z dwóch parametrów, który określa WYŻSZE ryzyko: stopień nasilenia obturacji lub liczbę zaostrzeń w ostatnim roku Ocena objawów skala duszności mMRC lub skala CAT Ocena ryzyka zaostrzenia stopień nasilenia obturacji Ocena ryzyka liczba zaostrzeń w wywiadzie 62 A A B B C C D D A A B B A A B B D D FEV 1 < 50% wn FEV 1 50% wn mMRC 0-1 mMRC 2 CAT < 10 CAT 10 1 2

63 Leczenie stabilnej POChP: punkty kluczowe β 2 -agoniści i cholinolityki o długim czasie działania są preferowane w stosunku do preparatów krótko działających. Uwzględniając skuteczność i działania niepożądane, wziewne leki rozszerzające oskrzela są preferowane w stosunku do leków doustnych. Długotrwałe leczenie kortykosteroidami wziewnymi dodanymi do długo działających leków rozszerzających oskrzela jest zalecane u chorych z wysokim ryzykiem zaostrzeń. 63

64 Leczenie stabilnej POChP: punkty kluczowe W POChP nie zaleca się długotrwałej monoterapii z użyciem doustnych lub wziewnych kortykosteroidów Calverley PMA i wsp. NEJM 2007;356:775 Wedzicha JA i wsp. AJRCCM 2008;177:19 W badaniu TORCH stwierdzono mniejszą częstość występo- wania zaostrzeń POChP w grupie leczonej flutikazonem (tak w monoterapii jak i w skojarzeniu z LABA) w stosunku do placebo. Takie leczenie wiązało się jednak z większym ryzykiem rozwoju zapalenia płuc niż w grupie placebo (TORCH, INSPIRE). 64

65 Leczenie stabilnej POChP: punkty kluczowe Inhibitor fosfodiesterazy 4 (roflumilast) może być przydatny w redukcji liczby zaostrzeń u chorych na POChP z przewagą cech przewlekłego zapalenia oskrzeli (kaszel, wykrztuszanie) i z FEV 1 < 50% wn. i częstymi zaostrzeniami jako lek dodany do leczenia LABA lub LAMA. 65

66 Roflumilast jako lek dodany do LABA i LAMA w leczeniu POChP może poprawiać FEV 1 Fabbri LM i wsp. Lancet 2009;374:695 Czas (tygodnie) Roflumilast Placebo 1.3 1.4 1.5 1.6 466 467 455 463 410 437 389 419 374 403 359 384 082441218 salmeterol+placebo salmeterol+roflumilast 1.4 1.5 1.6 1.7 371 372 364 363 343 352 325 350 318 347 310 333 082441218 Roflumilast Placebo tiotropium+placebo tiotropium+roflumilast FEV 1 przed lekiem rozszerzającym oskrzela (L) 66

67 Roflumilast jako lek dodany do LABA i LAMA w leczeniu POChP może poprawiać FEV 1 Fabbri LM i wsp. Lancet 2009;374:695 = 81 mL p < 0,0001 = 60 mL p < 0,0001 -20 0 20 40 60 80 100 74 -7 688 n=460 n=452 n=363 n=364 salm+placebo tio+placebo Średnia zmiana FEV 1 po leku rozszerzającym oskrzela (L) tio+roflumilast salm+roflumilast 67

68 Fabbri LM i wsp. Lancet 2009;374:695 Roflumilast jako lek dodany w leczeniu POChP może redukować liczbę zaostrzeń Mediana czasu do wystąpienia pierwszego umiarkowanego lub ciężkiego zaostrzenia POChP 0.80 0.85 0.90 0.95 1.00 048122418 0.80 0.85 0.90 0.95 1.00 048122418 salmeterol + roflumilast salmeterol + placebo HR=0,6 p=0,0067 tiotropium + roflumilast tiotropium + placebo HR=0,8 p=0,1959 Prawdopodobieństwo niewystąpienia zaostrzenia POChP Czas (tygodnie) 68

69 Martinez FJ i wsp. Abstract accepted by COPD 7 Roflumilast zmniejsza liczbę umiarkowanych i ciężkich zaostrzeń POCHP* Efekt najlepiej widoczny u chorych na POChP o fenotypie przewlekłego zapalenia oskrzeli (kaszel i wykrztuszanie) stosujących wGKS *zaostrzenia leczone doustnymi KS lub wymagające hospitalizacji cała grupa wGKS (+)wGKS (-) = - 30.2 % (CI -44;-13) p = 0,0012 0,39 = - 15.5 % (CI -39;17) p = 0,3103 0,490,61 = - 26.2 % (CI -38;-11) p = 0,0010 0 0.50.5 1 0,660,87 0,46 n: 847 817 493 492 354 325 wGKS+placebo wGKS+roflumilast Średnia liczba zaostrzeń POChP u chorego w ciągu roku 69

70 Choroby współistniejące z POChP Chorzy na POChP to grupa podwyższonego ryzyka: choroby sercowo-naczyniowe (choroba wieńcowa, niewydolność serca, migotanie przedsionków, nadciśnienie tętnicze) osteoporoza zakażenia układu oddechowego zespół metaboliczny i cukrzyca rak płuca lęk i depresja Choroby współistniejące z POChP powinny być rozpoznawane i leczone w taki sam sposób jak gdyby chory nie miał POChP. 70

71 Short PM i wsp. BMJ 2011; 342:d2549 Wpływ leczenia β-blokerami na ogólną śmiertelność w POChP spadek śmiertelności o 22% 71

72 Mancini GBJ i wsp. J Am Coll Cardiol 2006; 47:2554 Wpływ statyn, inhibitorów ACE i blokerów receptora angiotensyny na śmiertelność w POChP 72

73 Niewydolność oddychania częściowa PaO 2 60 mmHg całkowita PaO 2 60 mmHg PaCO 2 > 45 mmHg pulsoksymetria: SaO 2 < 92% wskazaniem do gazometrii 73

74 Kryteria kwalifikacji do DLT PaO 2 55 mmHg lub PaO 2 = 56-60 mmHg jeśli obecny jest jeden z następujących objawów: radiologiczne cechy nadciśnienia płucnego cechy przerostu prawej komory serca w ekg cechy nadciśnienia płucnego w echo poliglobulia (Ht > 55%) ocena ww. parametrów w stabilnym stanie chorego !!! 74

75 Nieinwazyjna wentylacja mechaniczna Wskazania PaO 2 podczas oddychania tlenem < 50 mmHg PaCO 2 > 60 mmHg pH < 7,30 Wskazania PaO 2 podczas oddychania tlenem < 50 mmHg PaCO 2 > 60 mmHg pH < 7,30 Przeciwwskazania niestabilność krążenia obfite odkrztuszanie, zaleganie wydzieliny w drogach oddechowych zaburzenia świadomości Przeciwwskazania niestabilność krążenia obfite odkrztuszanie, zaleganie wydzieliny w drogach oddechowych zaburzenia świadomości 75

76 Zabiegi chirurgiczne Operacyjne zmniejszanie objętości płuc tak gdy rozedma heterogennna z lokalizacja w szczytach i niska tolerancja wysiłku po programie rehabilitacji oddechowej nie gdy FEV 1 20% wn i DLCO 20% wn lub homogenna rozedma Bronchoskopowe zmniejszanie objętości płuc więcej zaostrzeń POChP, zapaleń płuc, krwawień z DDO Bullektomia Przeszczepianie płuc można rozważać, gdy: indeks BODE = 7-10 i co najmniej jeden z następujących: ostra PaCO 2 > 50 mmHg w przebiegu zaostrzenia wtórne nadciśnienie płucne serce płucne FEV 1 < 20% wn. i DLCO < 20% wn. lub homogenna rozedma 76

77 Rehabilitacja rehabilitacja ruchowa i trening fizyczny trening mięśni oddechowych ćwiczenia oddechowe dieta psychoterapia edukacja pacjenta i jego rodziny wsparcie psychospołeczne rehabilitacja ruchowa i trening fizyczny trening mięśni oddechowych ćwiczenia oddechowe dieta psychoterapia edukacja pacjenta i jego rodziny wsparcie psychospołeczne 77

78 Efekty rehabilitacji oddechowej zmniejszenie nasilenia takich objawów jak: duszność, niepokój, lęk zwiększenie samodzielności (powrót do pracy) poprawa tolerancji wysiłku zmniejszenie liczby i czasu trwania hospitalizacji poprawa jakości życia wydłużenie czasu przeżycia zmniejszenie nasilenia takich objawów jak: duszność, niepokój, lęk zwiększenie samodzielności (powrót do pracy) poprawa tolerancji wysiłku zmniejszenie liczby i czasu trwania hospitalizacji poprawa jakości życia wydłużenie czasu przeżycia 78

79 * - kolejni pacjenci; brak danych; 1 Eriksen N i wsp., Ugeskr Laeger 2003;165:3499–3502 2 Groenewegen KH i wsp., Chest 2003;124:459–467 3 Almagro P i wsp., Chest 2002;121:1441–1448 4 Connors AF i wsp., AJRCCM 1996;154:959 Zaostrzenia Zaostrzenia POChP są kluczowym czynnikiem ryzyka hospitalizacji i przedwczesnego zgonu 79

80 Ocena ciężkości zaostrzenia POChP ze względu na rodzaj zastosowanej interwencji lekarskiej Łagodne zaostrzenie POChP Konieczność zmiany dotychczasowego leczenia (głównie zwiększenia dawek krótko działających leków rozszerzających oskrzela). Brak konieczności zastosowania glikokortykosteroidów systemowych lub antybiotyków, bądź hospitalizacji. Umiarkowane zaostrzenie POChP Leczenie w warunkach ambulatoryjnych za pomocą glikokortykosteroidów systemowych i/lub antybiotyków. Ciężkie zaostrzenie POChP Konieczność hospitalizacji. 80

81 Ambulatoryjne leczenie zaostrzeń wyższe dawki dotychczas stosowanych leków rozszerzających oskrzela dodanie leków rozszerzających oskrzela z innych, nie stosowanych dotychczas grup nebulizacje leków rozszerzających oskrzela rozważyć antybiotyk rozważyć krótkotrwałe podanie doustnych kortykosteroidów u chorych z FEV 1 > 50% wn. 81

82 Wskazania do hospitalizacji z powodu zaostrzenia POChP FEV 1 < 50% wn. znaczne nasilenie duszności gorączka wykrztuszanie ropnej plwociny sinica, obrzęki choroby współistniejące nowo stwierdzane zaburzenia rytmu serca podeszły wiek 82

83 Dziękuję za uwagę 83


Pobierz ppt "1. Komitet Naukowy: Dr hab. med. Joanna Chorostowska-Wynimko Prof. dr hab. med. Dorota Górecka Prof. dr hab. med. Ewa Jassem Prof. dr hab. med. Władysław."

Podobne prezentacje


Reklamy Google