Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Marek Fertsch Zarządzanie produktem - wykład 1. Wykład 1. Definicja zarządzania produktem. Kategorie produktów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Marek Fertsch Zarządzanie produktem - wykład 1. Wykład 1. Definicja zarządzania produktem. Kategorie produktów."— Zapis prezentacji:

1 Marek Fertsch Zarządzanie produktem - wykład 1. Wykład 1. Definicja zarządzania produktem. Kategorie produktów.

2 Marek Fertsch Zarządzanie produktem - wykład 1. Istota zarządzania. Zarządzanie (def): Proces doprowadzania do wykonania określonych rzeczy (realizacji określonych zadań), sprawnie i skutecznie, wspólnie z innymi ludźmi i poprzez nich. Robbins, DeCenzo "Podstawy zarządzania" Zarządzanie w organizacji jest atrybutem (jest realizowane przez) pewnej grupy pracowników - kierowników (menedżerów). Tylko oni zajmują się zarządzaniem.

3 Marek Fertsch Zarządzanie produktem - wykład 1. Funkcje zarządzania Ponieważ zarządzaniem w organizacji zajmują się kierownicy różnych szczebli dlatego funkcje zarządzania nazywane są również funkcjami kierowniczymi. Wyróżnia się następujące typowe funkcje kierownicze (zarządzania): Zieleniewski "Organizacja i zarządzanie" a) Planowanie - rozumowa część działania. Jest to abstrakcyjny proces, w którym rozpatruje się i organizuje działania ze względu na kryterium ich przyszłych wyników. Zadaniem tego procesu jest znalezienie najlepszej drogi do osiągnięcia wcześniej postawionych celów. Ghallab E.M. Automated planning...

4 Marek Fertsch Zarządzanie produktem - wykład 1. Funkcje zarządzania Wyróżnia się następujące typowe funkcje kierownicze (zarządzania): b) organizowanie - proces łączenia pojedynczych zasobów w całości (systemy) o większej złożoności, przeznaczone do zaspokajania określonych potrzeb. Polega na: - doborze ludzi i innych rodzajów zasobów, które pod względem właściwości najlepiej nadają się na elementy tworzonej całości, - pozyskiwaniu zasobów oraz kształtowaniu więzi (relacji) pomiędzy nimi dla najlepszego zaspokajania określonych potrzeb - utrzymywaniu utworzonej całości w gotowości do zaspokajania określonych potrzeb mimo zmian, jakie zachodzą w jej otoczeniu Encyklopedia Organizacji i Zarządzania

5 Marek Fertsch Zarządzanie produktem - wykład 1. Funkcje zarządzania Wyróżnia się następujące typowe funkcje kierownicze (zarządzania): c) motywowanie - pobudzanie do działania ludzi poprzez wywoływanie u nich motywacji Motywacja - proces zachodzący w mózgu człowieka, regulujący czynności tak, aby doprowadziły do osiągnięcia określonego wyniku (celu). Encyklopedia Organizacji i Zarządzania

6 Marek Fertsch Zarządzanie produktem - wykład 1. Funkcje zarządzania Wyróżnia się następujące typowe funkcje kierownicze (zarządzania): d) kontrolowanie - określenie stanu planowanego, określenie stanu rzeczywistego, porównanie stanu planowanego ze stanem rzeczywistym i podjecie decyzji o działaniach korekcyjnych lub zaakceptowanie stanu rzeczywistego w zależności od wyniku porównania Encyklopedia Organizacji i Zarządzania

7 Marek Fertsch Zarządzanie produktem - wykład 1. Zarządzanie produktem (def:) Zarządzanie produktem to planowanie, organizowanie i kontrola tworzenia, rozwoju, promocji i dystrybucji produktu oraz motywowanie osób uczestniczących w tych działaniach Cross W., Encyclopedic Dictionary of Business Terms

8 Marek Fertsch Zarządzanie produktem - wykład 1. Kategorie produktów (klasyfikacja Ayres'a) GRUPA PIERWSZA (A) – TO WYROBY ZAAWANSOWANE KONSTRUKCYJNIE I TECHNOLOGICZNIE ORAZ ICH PRODUCENCI (HIGH – TECH) TYPOWE CECHY TEJ GRUPY: - PRODUCENCI KONKURUJĄ ZE SOBĄ POPRZEZ CECHY PRODUKTÓW - INNOWACJE WYMAGAJĄ DLUGOTRWAŁYCH BADAŃ W SFERZE „BADAŃ I ROZWOJU –R&D” LUB NAWET BADAŃ PODSTAWOWYCH I WYSOKICH NAKŁADÓW - INNOWACJE SZYBKO SIĘ ROZPOWSZECHNIAJĄ PRZEDSTAWICIELE TEJ GRUPY – PRZEMYSŁ LOTNICZY I KOSMICZNY, JĄDROWY, KOMPUTEROWY, ZBROJENIOWY

9 Marek Fertsch Zarządzanie produktem - wykład 1. Kategorie produktów (klasyfikacja Ayres'a) GRUPA DRUGA (B) TO PRODUKTY KOMSUMPCYJNE I ICH WYTWÓRCY (INACZEJ – PRZEDSIĘBIORSTWA DZIAŁAJĄCE NA TZW. „GŁĘBOKICH RYNKACH”) TYPOWE CECHY TEJ GRUPY: - PRODUCENCI KONKURUJĄ ZE SOBĄ POPRZEZ ZASPOKAJANIE POTRZEB KLIENTÓW, W TYM SPRAWNĄ DYSTRYBUCJĘ - KLUCZOWE ZNACZENIE DLA SUKCESU PRODUCENTA NA SPRAWNA SPRZEDAŻ ORAZ ELASTYCZNOŚĆ W SFERZE PRODUKCJI PRZEDSTAWICIELE TEJ GRUPY- PRZEMYSŁ SAMOCHODOWY, KOSMETYCZNY, CHEMII GOSPODARCZEJ, SPOŻYWCZY, ODZIEŻOWY, OBUWNICZY. DO TEJ GRUPY NALEŻĄ RÓWNIEŻ USŁUGI.

10 Marek Fertsch Zarządzanie produktem - wykład 1. Kategorie produktów (klasyfikacja Ayres'a) GRUPA TRZECIA (C) TO WYROBY INWESTYCYJNE I ICH PRODUCENCI (INACZEJ PRZEDSIĘBIORSTWA DZIAŁAJĄCE NA TZW „PŁYTKICH RYNKACH”) TYPOWE CECHY TEJ GRUPY: - PRZEDSIĘBIORSTWA KONKURUJĄ MIĘDZY SOBĄ ZA POMOCĄ KOMBINACJI CENY, WARUNKÓW DOSTAWY I JAKOŚCI PRODUKTU - PRODUCENCI CAŁY CZAS ZNAJDUJĄ SIĘ POD „PRESJĄ KOSZTÓW” CO ZMUSZA DO CIĄGŁEJ OBNIŻKI KOSZTÓW - INNY JEST CHARAKTER MARKETINGU – MARKETING PRODUKTÓW PRZEMYSŁOWYCH PRZEDSTAWICIELE – PRZEMYSŁ SUROWCOWY, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, CIĘŻKA CHEMIA, ENERGETYCZNY, MASZYNOWY


Pobierz ppt "Marek Fertsch Zarządzanie produktem - wykład 1. Wykład 1. Definicja zarządzania produktem. Kategorie produktów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google