Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Profesor Marian P. Kaźmierkowski urodził się w 1943 roku. Jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej z 1968 roku, gdzie pracuje.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Profesor Marian P. Kaźmierkowski urodził się w 1943 roku. Jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej z 1968 roku, gdzie pracuje."— Zapis prezentacji:

1

2

3 Profesor Marian P. Kaźmierkowski urodził się w 1943 roku. Jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej z 1968 roku, gdzie pracuje do dzisiaj na stanowisku profesora zwyczajnego. Pracę doktorską obronił w 1972 roku, habilitował się w 1981 roku, a tytuł profesora uzyskał w 1991 roku. W 2007 roku został wybrany na członka korespondenta PAN. Jest doktorem honoris causa Aalborg Universitet w Danii (2004) oraz Institut National Polytechnique de Toulouse we Francji (2010), jak również honorowym członkiem Węgierskiej Akademii Nauk w Budapeszcie (2010). Od 2001 roku jest członkiem międzynarodowej Akademii Elektrotechniki w Rosji oraz członkiem najwyższej rangą Fellow Grade Amerykańskiego Stowarzyszenia Inżynierów Elektryków (IEEE, od 1998 r.). Pełni i pełnił szereg ważnych funkcji pochodzących z wyboru w krajowych międzynarodowych instytucjach naukowych. Jest dziekanem Wydziału Nauk Technicznych PAN wybranym w 2011 roku. W latach 1999-2001 był zastępcą prezydenta w Towarzystwie Elektroniki Przemysłowej IEEE. Od 1994 roku pełni ważne funkcje w radzie programowej prestiżowego czasopisma amerykańskiego pt. IEEE Transactions on Industrial Electronics – redaktor naczelny (2004-2006) oraz jako były redaktor naczelny (2006-2009). Jest członkiem międzynarodowej Rady pt. Power Electronics and Motion Control siedzibą w Budapeszcie (od 1996 r.). W latach 1994-2007 było organizatorem i przewodniczącym wspólnego Oddziału Towarzystw Industrial Electronics i Power Electronics w Polskiej Sekcji IEEE. Pełnił też ważną funkcję przewodniczącego Polskiej Sekcji IEEE w latach 2002- 2005. Był dyrektorem Instytutu Sterowania i Elektroniki Przemysłowej na Politechnice Warszawskiej w latach 1987- 1990 oraz 1993-2008. Tematyka badawcza Profesora Mariana P. Kaźmierkowskiego sytuuje się na styku elektroniki przemysłowej, energoelektroniki oraz automatyki napędów elektrycznych. Obejmuje w szczególności: zagadnienia sterowania wektorowego napędów przekształtnikowych, nowe technologie przekształtników wielopoziomowych, zastosowania metod sztucznej inteligencji oraz sterowania predykcyjnego w energoelektronice, jak również zaawansowane metody sterowania sprzęgów energoelektronicznych źródeł odnawialnych z siecią energetyczną. Pionierskie prace w zakresie teorii i realizacji układów sterowania wektorowego oraz falowników i prostowników tranzystorowych na bazie procesorów sygnałowych DSP stanowiły bazę naukową wdrożenia do produkcji seryjnej pierwszych w kraju przekształtników tranzystorowych ze sterowaniem wektorowym (w 2007 r. nagroda w konkursie Siemensa oraz wyróżnienie Polski Produkt Przyszłości). Profesor Marian P. Kaźmierkowski jest uczonym o uznanym międzynarodowym autorytecie. Posiada bardzo bogaty dorobek naukowy zawierający monografie wydawane przez prestiżowe światowe wydawnictwa, jak: Springer-Verlag, Academic Press (USA), CRC Taylor&Francis, czy PWN-Elsevier. Wyróżnieniem i uznaniem Jego dorobku naukowego w kraju było przyznanie Subsydium Fundacji Nauki Polskiej w grupie nauk technicznych w latach 2001-2004. W Jego dorobku naukowo-badawczym duże znaczenie odgrywają projekty przemysłowe i celowe. Jest współautorem 16. patentów oraz wielu ekspertyz i raportów opracowanych dla różnych instytucji. W ostatnich latach zainicjował ciekawe i ważne badania dotyczące opracowania przekształtników energoelektronicznych stosowanych w układach odnawialnymi źródłami energii: wiatrowymi, morskimi oraz fotowoltaicznymi. Profesor Marian P. Kaźmierkowski jest twórcą uznanej szkoły naukowej w zakresie elektroniki przemysłowej i energoelektroniki. Wypromował 26. doktorów - wielu z nich pracuje na uniwersytetach w Norwegii, Egipcie, Libii, Polsce, jak również w instytutach badawczych, np. ABB Research Centre (Kraków), czy Huetinger Elektronik (Warszawa). Utrzymuje współpracę naukową z wieloma ośrodkami naukowymi na świecie, wygłaszał referaty plenarne na wiodących sympozjach i konferencjach. Jest laureatem wielu prestiżowych nagród i wyróżnień międzynarodowych oraz krajowych, w tym fundacji Alexander von Humboldt (Niemcy), Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Towarzystwa IEEE Industrial Electronics (USA), czy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. ŻYCIORYS ZAWODOWY

4 Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa. Uniwersytet w Aalborgu – 23 października 2004 roku

5 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA Dziekan Wydziału IV Nauk Technicznych PAN – od 2011 r. Vice-President w IEEE Industrial Electronics Society (1999-2001). Editor-in-Chief w czasopismie IEEE Transactions on Industrial Electronics (2004-2006). Past Editor-in-Chief w czasopismie IEEE Transactions on Industrial Electronics (2006-2009). Associate Editor w czasopismie IEEE Transactions on Industrial Electronics - od 1994 r. Associate Editor w czasopiśmie Bulletin of Polish Academy of Science, Technical Science - od 2011 r. Członek Międzynarodowego Power Electronics and Motion Control Council (EPE-PEMC) w Budapeszcie - od 1996 r. Przewodniczący EPE-PEMC Award Committee – od 1999 r. Przewodniczący Komitetu Programowego Międzynarodowej Konferencji Power Electronics and Motion Control PEMC'94 w Warszawie – 1994 r. Przewodniczący Konferencji IEEE International Symposium on Industrial Electronics, Warszawa, 1996 r. Członek Ad-Hoc Committee of IEEE/Industry Application Society ds. Rozwoju IEEE w krajach Europy Wschodniej - od 1994 r. Członek z wyboru Nomination & Appointment Committee Regionu 8 IEEE (2005-2006). Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowej Konferencji R8 IEEE EUROCON 2007, Warszawa, 9-12.09.2007 r. Technical Program Chair 6-th IEEE SDEMPED07, Kraków 6-8 Sept., 2007 r. Przewodniczący Conference Coordination Committee Regionu R8 IEEE, 2009/10. General Co-Chair IEEE International Symposium on Industrial Electronics, ISIE11 Gdańsk 27-30 June, 2011. Członek Zespołu T-10 Elektrotechniki, Energetyki i Miernictwa Interdyscyplinarnego KBN (1996-1999 oraz 1999-2004). Przewodniczący Zespołu Opiniodawczo-Doradczego ds. Działalności Statutowej i Inwestycji KBN (2000-2004). Przewodniczący Sekcji Energoelektroniki i Napędu Elektrycznego Komitetu Elektrotechniki PAN - od 1999 r. Vice Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Elektrotechniki w Warszawie Międzylesiu (1998-2003; 2003-2006). Członek Zarządu Polskiej Sekcji IEEE - od 1993 r., przewodniczący Polskiej Sekcji IEEE (2002-2003 oraz 2004-2005). Organizator i przewodniczący Industrial Electronics Society/Power Electronics Society Joint Chapter w Polskiej Sekcji IEEE (1994-2007). Członek Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej (PTETiS) od 1973 r.; przewodniczący Komisji Rewizyjnej (1987-1990; 1990-1993); członek Zarządu Głównego (2009-2011).

6 Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa. Uniwersytet w Tuluzie – 12 stycznia 2010 roku

7 Politechnika Warszawska. Profesor Marian P. Kaźmierkowski z grupą badawczą 7th International Conference-Workshop Compatibility and Power Electronics (CPE 2011) Tallinn, Estonia. Prof. Marian P. Kaźmierkowski

8 Konferencja Energoelektronika w Nauce i Dydaktyce (ENID 2012). Wycieczka do litewskiego uzdrowiska Druskienniki. Profesorowie nad Niemnem - na zdjęciu od lewej: G. Benysek, A. Kempski (Uniwersytet Zielonogórski), M. P. Kaźmierkowski (Politechnika Warszawska,) Z. Fedyczak (Uniwersytet Zielonogórski), Cz. T. Kowalski (Politechnika Wrocławska)

9

10 ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA WYSTAWY w Rektoracie ul. Licealna 9 Informacje biograficzne opracowano na podstawie materiałów dostarczonych z Wydziału Elektrotechniki Informatyki i Telekomunikacji Źródła zdjęć: materiały Instytutu Sterowania i Elektroniki Przemysłowej (Politechnika Warszawska), prywatne zbiory prof. Zbigniewa Fedyczaka, UZ Scenariusz wystawy: Joanna Kulińska, BU Współpraca merytoryczna: prof. Zbigniew Fedyczak, UZ Realizacja plastyczna: Maria Maciejewska, BU Wykonanie prezentacji: Magdalena Ogrodowczyk, BU


Pobierz ppt "Profesor Marian P. Kaźmierkowski urodził się w 1943 roku. Jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej z 1968 roku, gdzie pracuje."

Podobne prezentacje


Reklamy Google