Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

II warsztaty eksperckie SUiKZP ROZWÓJ MIASTA A OCHRONA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO I KULTUROWEGO I 18 września 2015 I.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "II warsztaty eksperckie SUiKZP ROZWÓJ MIASTA A OCHRONA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO I KULTUROWEGO I 18 września 2015 I."— Zapis prezentacji:

1 II warsztaty eksperckie SUiKZP ROZWÓJ MIASTA A OCHRONA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO I KULTUROWEGO I 18 września 2015 I

2 12.00 – 12.10 Powitanie – dyr. Edyta Damszel-Turek Przedstawienie panelistów oraz zagadnień do dyskusji – prof. Piotr Lorens 12.10 – 12.50 Wypowiedzi panelistów 12.50 – 14.45 Dyskusja Podsumowanie dyskusji – sformułowanie wniosków do poszczególnych zagadnień 14.45 – 15.00 Podsumowanie – prof. Piotr Lorens

3 VIII luty - kwiecień 2015 maj - lipiec 2015 listopad 2017 – styczeń 2018 wrzesień 2015 – kwiecień 2016 Spotkanie z RMG Spotkanie z NGO ‘s Seminarium „25-lecie urbanistyki samorządowej w Gdańsku” Seminarium „25-lecie urbanistyki samorządowej w Gdańsku” Spotkania BRG z Radami Dzielnic Konferencja panelowa Gdańsk w nowej perspektywie Konferencja panelowa Gdańsk w nowej perspektywie SUIKZP warsztaty dla mieszkańców – 3 spotkania SUIKZP warsztaty dla mieszkańców – 3 spotkania Raport BRG na temat dotychczasowej partycypacji społecznej Raport BRG na temat dotychczasowej partycypacji społecznej KAMPANIA INFORMACYJNA WYZWANIA/ PROBLEMY ZAŁOŻENIA I UWARUNKOWANIA PROJEKT SUIKZP UCHWALENIE SUIKZP maj 2016 – październik 2017 Warsztaty eksperckie nad dylematami rozwoju przestrzennego miasta (5 spotkań) Warsztaty eksperckie nad dylematami rozwoju przestrzennego miasta (5 spotkań) 3 spotkania seminaryjne dla mieszkańców na temat wybranych problemów 3 spotkania seminaryjne dla mieszkańców na temat wybranych problemów Publiczna prezentacja założeń do SUIKZP Publiczna prezentacja projektu roboczego SUIKZP Wyłożenie projektu SUIKZP Dyskusja publiczna Publiczna prezentacja projektu rozpatrzenia uwag do SUIKZP Publikacja SUIKZP Publikacja SUIKZP Konferencja naukowa – podsumowanie Konferencja naukowa – podsumowanie Publikacja SUIKZP w wersji popularyzator. Publikacja SUIKZP w wersji popularyzator. Stanowiska RD na temat projektu SUIKZP PRZYSTĄPIENIE DO SPORZĄDZENIA SUIKZP Strona internetowa Strategia Gdańsk 2030 Plus - warsztaty Konferencja prasowa Spotkania BRG z Radami Dzielnic Spotkania BRG z Radami Dzielnic

4 1.Rozwój układu transportowego Gdańska (4 września 2015) 2.Rozwój miasta a ochrona środowiska przyrodniczego i kulturowego (18 września 2015) 3.Dobro publiczne a dobro prywatne (25 września 2015) 4.Policentryczność Gdańska (16 października 2015) 5.Jak stymulować rozwój gospodarczy Gdańska? (30 października 2015)

5 dr hab. Maciej Przewoźniak dr Jacek Friedrich dr hab. inż. arch. Bogna Lipińska dr inż. arch. Wojciech Targowski

6 1.Kompromis między ochroną walorów przyrodniczych i zabytków (niechronionych przepisami odrębnymi), a innymi celami rozwojowymi miasta: ekonomicznymi, społecznymi, przestrzennymi. Czy dopuszczalne jest ograniczenie, a nawet rezygnacja z ochrony ze względu na cele rozwojowe? 2.Określenie zasad polityki miasta w stosunku do rodzinnych ogrodów działkowych: likwidacja w rejonach zurbanizowanych na terenach przydatnych dla inwestycji, relokacja na tereny Wyspy Sobieszewskiej, warunki tworzenia nowych. 3.Określenie znaczenia interesariuszy procesów rozwojowych Pasa Nadmorskiego Zachodniego (od granicy z Sopotem do Nowego Portu): mieszkańcy pobliskich osiedli, mieszkańcy całego miasta i metropolii, turyści krajowi i zagraniczni.

7 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ www.brg.gda.pl Biuro Rozwoju Gdańska ul. Wały Piastowskie 24 80-855 Gdańsk Więcej informacji na:


Pobierz ppt "II warsztaty eksperckie SUiKZP ROZWÓJ MIASTA A OCHRONA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO I KULTUROWEGO I 18 września 2015 I."

Podobne prezentacje


Reklamy Google