Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SŁOWNIK PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. spis treści opracowanie: A. Tomanek, K. Trembaczowski na podstawie podręcznika Spis treści A - B C - D E - H I- L M-O P R.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SŁOWNIK PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. spis treści opracowanie: A. Tomanek, K. Trembaczowski na podstawie podręcznika Spis treści A - B C - D E - H I- L M-O P R."— Zapis prezentacji:

1 SŁOWNIK PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

2 spis treści opracowanie: A. Tomanek, K. Trembaczowski na podstawie podręcznika Spis treści A - B C - D E - H I- L M-O P R S T - Z

3 spis treści opracowanie: A. Tomanek, K. Trembaczowski na podstawie podręcznika Spis treści A - B C - D E - H I- L M-O P R S T - Z

4 spis treści opracowanie: A. Tomanek, K. Trembaczowski na podstawie podręcznika Spis treści A - B C - D E - H I- L M-O P R S T - Z

5 spis treści opracowanie: A. Tomanek, K. Trembaczowski na podstawie podręcznika Spis treści A - B C - D E - H I- L M-O P R S T - Z

6 spis treści opracowanie: A. Tomanek, K. Trembaczowski na podstawie podręcznika Spis treści A - B C - D E - H I- L M-O P R S T - Z

7 spis treści opracowanie: A. Tomanek, K. Trembaczowski na podstawie podręcznika Spis treści A - B C - D E - H I- L M-O P R S T - Z

8 spis treści opracowanie: A. Tomanek, K. Trembaczowski na podstawie podręcznika Spis treści A - B C - D E - H I- L M-O P R S T - Z

9 spis treści opracowanie: A. Tomanek, K. Trembaczowski na podstawie podręcznika Spis treści A - B C - D E - H I- L M-O P R S T - Z

10 spis treści opracowanie: A. Tomanek, K. Trembaczowski na podstawie podręcznika Spis treści A - B C - D E - H I- L M-O P R S T - Z

11 spis treści opracowanie: A. Tomanek, K. Trembaczowski na podstawie podręcznika A,B Akcja, Aktywa Asertywność, Aktywny inwestor, Akumulacja kapitałuAsertywność, Aktywny inwestor, Akumulacja kapitału Amortyzacja, Analiza swot Bank, Bank centralny Bank komercyjny,Bariery komunikacyjne, Barter Bezrobocie, Budżet gospodarstwa domowego, Budżet państwaBezrobocie, Budżet gospodarstwa domowego, Budżet państwa Bilans płatniczy, Biznesplan

12 spis treści opracowanie: A. Tomanek, K. Trembaczowski na podstawie podręcznika C - D Cena, Choleryk, Cięcia budżetowe CV - curriculum vitae, Deficyt budżetowy Deflacja, Dług publiczny Długoterminowe instrumenty finansowe, Dobra Dochód, Dogodność komunikacyjna Dokumenty aplikacyjne, Dywidenda, Działalność gospodarczaDokumenty aplikacyjne, Dywidenda, Działalność gospodarcza

13 spis treści opracowanie: A. Tomanek, K. Trembaczowski na podstawie podręcznika E - H E-bank, Eksport, Etyka Flegmatyk, Fundusze inwestycyjne Giełda Papierów Wartościowych, Gospodarka centralnie planowanaGiełda Papierów Wartościowych, Gospodarka centralnie planowana Gospodarka rynkowa, Gospodarowanie Gospodarstwo domowe Gwarancja, Handel zagraniczny Hurt

14 spis treści opracowanie: A. Tomanek, K. Trembaczowski na podstawie podręcznika I - L Import, Inflacja, Infrastruktura rynkowa Integracja międzynarodowa, Interwencjonizm państwowyIntegracja międzynarodowa, Interwencjonizm państwowy Inwestycja, Kapitał, Karta podatkowa Komunikacja interpersonalna, Konkurencja, KonsumpcjaKomunikacja interpersonalna, Konkurencja, Konsumpcja Koncesja, Koniunktura Kontrahent, Kooperant, Lokata Leasing, Licencja

15 spis treści opracowanie: A. Tomanek, K. Trembaczowski na podstawie podręcznika M- O Maksymalizacja dochodów, Maksymalizacja zysków, MarketingMaksymalizacja dochodów, Maksymalizacja zysków, Marketing Mechanizm rynkowy, Melancholik, Monopol Nadwyżka budżetowa, Nadwyżka finansowa, NowelizacjaNadwyżka budżetowa, Nadwyżka finansowa, Nowelizacja Obligacja, Osoba fizyczna Osoba prawna, Osoba przedsiębiorcza Osobowość, Osobowość prawna, Oszczędności

16 spis treści opracowanie: A. Tomanek, K. Trembaczowski na podstawie podręcznika P Papiery wartościowe, Pasywa, Płaca nominalna Płaca realna, Płynność finansowa, Podatek, Podaż Podmioty rynku, Polityka fiskalna, Polityka monetarnaPodmioty rynku, Polityka fiskalna, Polityka monetarna Popyt, Potrzeba Praca, Prawo podaży, Prawo popytu Produkt Krajowy Brutto PKB, Przedsiębiorca Przedsiębiorczość, Przedsiębiorstwo Public relations, Rachunkowość

17 spis treści opracowanie: A. Tomanek, K. Trembaczowski na podstawie podręcznika R Rachunek ekonomiczny, Rada Polityki Pieniężnej, RękojmiaRachunek ekonomiczny, Rada Polityki Pieniężnej, Rękojmia Rozwój gospodarczy, Rynek, Rynek finansowy Rynek kapitałowy, Rynek pieniężny, Rynek pracy Rynek konsumenta, Rynek producenta

18 spis treści opracowanie: A. Tomanek, K. Trembaczowski na podstawie podręcznika S Saldo bilansu, Samoakceptacja, Samoocena Sangwinik, Spółki Siła nabywcza pieniądza, Sponsoring, Stopa bezrobocia, Stopa inflacjiSiła nabywcza pieniądza, Sponsoring, Stopa bezrobocia, Stopa inflacji Spółka komandytowa Spółka komandytowo-akcyjna, Stawka płac System ubezpieczeń Spółka partnerska Stosunek pracy, Subwencja

19 spis treści opracowanie: A. Tomanek, K. Trembaczowski na podstawie podręcznika T - Z Temperament, Unikalność firmy Własność, Wzrost gospodarczy Zapasy, Zarządzanie, Zasoby ekonomiczne, Zasoby pracyZapasy, Zarządzanie, Zasoby ekonomiczne, Zasoby pracy Zatrudnienie, Zawód Zezwolenie, Zysk Zachowanie asertywne Zasada racjonalnego gospodarowania, Zasoby ekonomiczne, ZiemiaZasada racjonalnego gospodarowania, Zasoby ekonomiczne, Ziemia

20 spis treści opracowanie: A. Tomanek, K. Trembaczowski na podstawie podręcznika Akcja Akcja - papier wartościowy, stanowiący dowód uczestnictwa jego właściciela w kapitale spółki akcyjnej, uprawniający go do uczestnictwa w podziale zysku spółki w formie dywidendy oraz podziale majątku spółki w razie jej likwidacji. Akcja, Aktywa Aktywa Aktywa - majątek jednostki prowadzącej działalność gospodarczą.

21 spis treści opracowanie: A. Tomanek, K. Trembaczowski na podstawie podręcznika Akumulacja kapitału Akumulacja kapitału Proces gromadzenia środków finansowych na przyszłe inwestycje. Asertywność Asertywność - to umiejętność pełnego wyrażania siebie w kontakcie z inną osobą czy osobami. Asertywność, Aktywny inwestor, Akumulacja kapitału Aktywny inwestor Aktywny inwestor - człowiek lub instytucja, która lokuje zgromadzone oszczędności w papiery wartościowe w celu osiągnięcia zysku.

22 spis treści opracowanie: A. Tomanek, K. Trembaczowski na podstawie podręcznika Amortyzacja, Analiza swot Amortyzacja Amortyzacja – sukcesywne, z reguły comiesięczne, ustalanie kwoty zużycia się środków trwałych i zaliczenie tej kwoty w koszty działalności przedsiębiorstwa. Analiza swot Analiza swot – jedna z technik analizy strategicznej, pozwalająca na badanie mocnych i słabych stron organizacji oraz ocenę jej szans i zagrożeń występujących obecnie i mogących się pojawić w przyszłości.

23 spis treści opracowanie: A. Tomanek, K. Trembaczowski na podstawie podręcznika Bank centralny Bank centralny - jest naczelnym bankiem w systemie bankowym, odpowiedzialnym za politykę monetarną danego kraju, pełniącym rolę nadrzędną nad pozostałymi bankami. Bank Bank - podmiot gospodarczy, za pomocą którego następuje zamiana pieniądza oszczędnościowego ma pieniądz inwestycyjny. Główną rolą banku jest gromadzenie wolnych czasowo środków pieniężnych przedsiębiorców oraz oszczędności ludności, a także udzielanie im kredytów. Bank, Bank centralny

24 spis treści opracowanie: A. Tomanek, K. Trembaczowski na podstawie podręcznika Bariery komunikacyjne Bariery komunikacyjne to te wszystkie czynniki, które utrudniają efektywną komunikację. Bank komercyjny - Bank komercyjny - instytucja nastawiona na zysk, wykonuje różne czynności bankowe, polegające przede wszystkim na przyjmowaniu wkładów, udzielaniu kredytów i pożyczek oraz przeprowadzaniu rozliczeń Bank komercyjny,Bariery komunikacyjne, Barter Barter Barter – wymiana towaru za towar.

25 spis treści opracowanie: A. Tomanek, K. Trembaczowski na podstawie podręcznika Budżet państwa Budżet państwa plan gromadzenia i wydatkowania środków pieniężnych przeznaczonych na finansowanie zadań publicznych. Bezrobocie Bezrobocie - oznacza kategorię ekonomiczną, w której popyt na siłę roboczą jest mniejszy niż podaż, czyli występują wolne zasoby siły roboczej. Bezrobocie, Budżet gospodarstwa domowego, Budżet państwa Budżet gospodarstwa domowego Budżet gospodarstwa domowego - plan dochodów i wydatków sporządzony na dany okres.

26 spis treści opracowanie: A. Tomanek, K. Trembaczowski na podstawie podręcznika Bilans płatniczy Bilans płatniczy – roczne zestawienie obrotów pieniężnych i gospodarczych pomiędzy danym krajem a zagranicą. Biznesplan Biznesplan – zestaw dokumentów (programów i analiz), w których, na podstawie oceny sytuacji strategicznej firmy oraz danych historycznych zawarta jest projekcja celów firmy i sposobów ich osiągania, przy uwzględnieniu wszystkich istniejących uwarunkowań natury finansowej, rynkowej, marketingowej, organizacyjnej kadrowej i technologicznej. Bilans płatniczy, Biznesplan

27 spis treści opracowanie: A. Tomanek, K. Trembaczowski na podstawie podręcznika Cięcia budżetowe Cięcia budżetowe - oganiczenie lub zmniejszenie zaplanowanych wydatków budżetowych. Cena Cena - jest pieniężnym wyrazem wartości towarów. Cena, Choleryk, Cięcia budżetowe Choleryk Choleryk - typ temperamentu - silny, niezrównoważony; duża energia życiowa, gwałtowny, wybuchowy, lubi działać w sposób planowy i przemyślany.

28 spis treści opracowanie: A. Tomanek, K. Trembaczowski na podstawie podręcznika CV - curriculum vitae CV - curriculum vitae nowoczesny życiorys zawierający zwięzłe informacje dotyczące danych osobowych, akcentujące wiedzę i przydatność zawodową. CV - curriculum vitae, Deficyt budżetowy Deficyt budżetowy Deficyt budżetowy występuje wówczas, gdy wydatki budżetowe są większe od dochodów budżetowych.

29 spis treści opracowanie: A. Tomanek, K. Trembaczowski na podstawie podręcznika Deflacja Deflacja - jest to utrzymujący się spadek poziomu cen. Deflacja, Dług publiczny Dług publiczny Dług publiczny - zobowiązanie finansowe państwa zaciągnięte u obywateli, w bankach, przedsiębiorstwach krajowych i zagranicznych oraz u rządów innych państw dla pokrycia deficytu budżetowego.

30 spis treści opracowanie: A. Tomanek, K. Trembaczowski na podstawie podręcznika Długoterminowe instrumenty Długoterminowe instrumenty papiery wartościowe mające termin wykupu dłuższy niż rok, za pomocą których są regulowane zobowiązania między różnymi podmiotami. Należą do nich przede wszystkim obligacje wieloletnie i akcje Długoterminowe instrumenty finansowe, Dobra Dobra Dobra - wszelkie rzeczy materialne będące wynikiem pracy ludzkiej; w ekonomii dobra i usługi są nazywane produktami.

31 spis treści opracowanie: A. Tomanek, K. Trembaczowski na podstawie podręcznika Dochód Dochód - suma wpływów pieniężnych lub rzeczowych (np. z pracy najemnej lub działalności gospodarczej) uzyskanych w danym czasie przez osobę fizyczną lub osobę prawną, pomniejszona o koszty uzyskania (tzw. koszty własne). Dochód, Dogodność komunikacyjna Dogodność komunikacyjna Dogodność komunikacyjna - jest to korzystna okoliczność, która może być związana z łatwym dojazdem do naszej firmy.

32 spis treści opracowanie: A. Tomanek, K. Trembaczowski na podstawie podręcznika Dokumenty aplikacyjne, Dywidenda, Działalność gospodarcza Na dokumenty aplikacyjne składają się: życiorys (CV) oraz list motywacyjny, które są niezbędne przy przyjmowaniu do pracy. Dywidenda - udział w zysku wynikający z posiadania akcji kapitałowej w spółce akcyjnej. Działalność gospodarcza - zarobkowa działalność wytwórcza, handlowa, budowlana, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznanie i eksploatacja zasobów naturalnych, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

33 spis treści opracowanie: A. Tomanek, K. Trembaczowski na podstawie podręcznika E-bank, Eksport, Etyka E-bank E-bank - bank wirtualny, istnieje w internecie. Eksport Eksport - sprzedaż produktów klientom indywidualnym i zbiorowym, znajdującym się poza granicami kraju. Etyka Etyka - to przyjęte przez społeczeństwo normy, które powinny kierować ludzkim postępowaniem. Etyka biznesu Etyka biznesu - to normy postępowania przedsiębiorców w relacjach z klientami

34 spis treści opracowanie: A. Tomanek, K. Trembaczowski na podstawie podręcznika Flegmatyk, Fundusze inwestycyjne Flegmatyk Flegmatyk - typ temperamentu - silny, zrównoważony, powolny, spokojny, opanowany, uparty, dobry doradca i słuchacz. Fundusze inwestycyjne Fundusze inwestycyjne - to organizacje finansowe, które w imieniu swoich klientów grają na giełdzie, kupują i sprzedają obligacje i w ten sposób pomnażają ich pieniądze.

35 spis treści opracowanie: A. Tomanek, K. Trembaczowski na podstawie podręcznika Giełda Papierów Wartościowych, Gospodarka centralnie planowana Giełda Papierów Wartościowych Giełda Papierów Wartościowych - to zespół osób i środków organizacyjno - technicznych umożliwiający zawieranie transakcji kupna i sprzedaży instrumentów finansowych. Gospodarka centralnie planowana Gospodarka centralnie planowana - system gospodarczy funkcjonujący w Polsce do końca 1989 roku, polegający na tym, że wszelkie zadania gospodarcze i środki na ich realizację były rozdzielone przez centrum rządowe.

36 spis treści opracowanie: A. Tomanek, K. Trembaczowski na podstawie podręcznika Gospodarka rynkowa, Gospodarowanie Gospodarka rynkowa Gospodarka rynkowa - system gospodarczy, który funkcjonuje na podstawie mechanizmu rynkowego, w której producenci i konsumenci mogą decydować o tym, jakie dobra i usługi będą wytwarzać i kupować. Gospodarowanie Gospodarowanie - to dokonywanie wyborów i podejmowanie decyzji dotyczących wytwarzania dóbr i usług, mając do dyspozycji ograniczone zasoby ekonomiczne (pracę, ziemię, kapitał), w celu zaspokojenia nieograniczonych potrzeb ludzi.

37 spis treści opracowanie: A. Tomanek, K. Trembaczowski na podstawie podręcznika Gospodarstwo domowe Gospodarstwo domowe Gospodarstwo domowe - uczestnik procesu gospodarczego, składający się z osoby lub grupy osób powiązanych więzami rodzinnymi, którego celem jest zaspokojenie zarówno potrzeb indywidualnych, jak i wspólnych dla wszystkich osób wchodzących w jego skład. Gospodarstwo domowe są uczestnikami rynku po stronie popytu na rynku dóbr i usług.

38 spis treści opracowanie: A. Tomanek, K. Trembaczowski na podstawie podręcznika Gwarancja, Handel zagraniczny Gwarancja Gwarancja - to odpowiedzialność sprzedawcy lub producenta za dobry stan i sprawność towaru, która zobowiązuje do bezpłatnej naprawy lub wymiany, jeśli przed upływem określonego czasu wystąpi awaria lub usterka. Handel zagraniczny Handel zagraniczny - to odpłatna wymiana towarów i usług między poszczególnymi państwami.

39 spis treści opracowanie: A. Tomanek, K. Trembaczowski na podstawie podręcznika Hurt Hurt Hurt - sprzedaż towarów przez hurtownika w dużych ilościach, pośrednictwo pomiędzy producentem a detalistami.

40 spis treści opracowanie: A. Tomanek, K. Trembaczowski na podstawie podręcznika Import, Inflacja, Infrastruktura rynkowa Import Import - zakup dóbr i usług od przedsiębiorców, produkujących poza granicami kraju. Inflacja Inflacja - jest to wzrost ogólnego poziomu cen towarów i usług w określonym przedziale czasu. Infrastruktura rynkowa Infrastruktura rynkowa są to miejsca specjalnie wyznaczone i przystosowane do prowadzenia różnego rodzaju transakcji rynkowych, wyposażone w odpowiednie urządzenia i obsługiwane przez wyspecjalizowane zespoły ludzi.

41 spis treści opracowanie: A. Tomanek, K. Trembaczowski na podstawie podręcznika Integracja międzynarodowa, Interwencjonizm państwowy Integracja międzynarodowa Integracja międzynarodowa - polega na postępującym powiązaniu i wzajemnych współzależnościach miedzy krajami. Konsekwencją integracji są umowy, zawierane pomiędzy po­szczególnymi państwami i grupami państw, dotyczące przepływów pracy, kapitału oraz produkcji przez istniejące między krajami granice polityczne. Interwencjonizm państwowy Interwencjonizm państwowy - działania państwa, które mają wpływ na procesy rynkowe i zachowanie się podmiotów na rynku.

42 spis treści opracowanie: A. Tomanek, K. Trembaczowski na podstawie podręcznika Inwestycja, Kapitał, Karta podatkowa Inwestycja Inwestycja - wydatki przedsiębiorstw na dobra, które mogą być użyte do produkcji innych dóbr i usług. Kapitał Kapitał - podstawowy czynnik produkcji; maszyny, urządzenie, budynki, patenty, środki finansowe itp. Karta podatkowa Karta podatkowa - forma opodatkowania dochodów przedsiębiorców, umożliwiająca płacenie zryczłtowanego (stałego) podatku dochodowego, bez konieczności prowadzenia pełnej księgowości.

43 spis treści opracowanie: A. Tomanek, K. Trembaczowski na podstawie podręcznika Komunikacja interpersonalna, Konkurencja, Konsumpcja Komunikacja interpersonalna Komunikacja interpersonalna - to proces przekazywania i odbierania informacji, który zachodzi pomiędzy dwiema lub więcej osobami. Konkurencja Konkurencja - jest to proces, za pomocą którego uczestnicy rynku, dążąc do realizacji swych interesów, próbują przedstawić korzystniejsze od innych oferty pod względem ceny, jakości lub innych warunków wpływających na decyzję zawarcia transakcji. Konsumpcja Konsumpcja - spożycie, proces zaspokojenia potrzeb.

44 spis treści opracowanie: A. Tomanek, K. Trembaczowski na podstawie podręcznika Koncesja, Koniunktura Koncesja Koncesja – wydane na wniosek zainteresowanego uprawnienie do prowadzenia działalności gospodarczej objętej wnioskiem, np. koncesji wymaga działalność: ochrona osób i mienia. Koniunktura Koniunktura – aktywność gospodarki związana ze wzrostem lub spadkiem tempa wzrostu gospodarczego.

45 spis treści opracowanie: A. Tomanek, K. Trembaczowski na podstawie podręcznika Kontrahent, Kooperant, Lokata Kontrahent Kontrahent - jedna ze stron zawierająca umowę. Kooperant Kooperant - przedsiębiorca, który wspólnie z innymi przedsiębiorcami uczestniczy w procesie produkcyjnym zmierzającym do jednego wspólnego rezultatu, np. przedsiębiorca produkujący silniki do samochodów. Lokata Lokata - są to pieniądze zainwestowane w celu ich pomnożenia. Rozróżniamy lokaty pieniężne i rzeczowe.

46 spis treści opracowanie: A. Tomanek, K. Trembaczowski na podstawie podręcznika Leasing, Licencja Leasing – jedno z możliwych źródeł finansowania działalności gospodarczej, rodzaj zakupu ratalnego. Licencja – urzędowe zezwolenie na wykonywanie określonej działalności gospodarczej, do której prowadzenia potrzebna jest licencja, np. pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.

47 spis treści opracowanie: A. Tomanek, K. Trembaczowski na podstawie podręcznika Maksymalizacja dochodów, Maksymalizacja zysków, Marketing Maksymalizacja dochodów Maksymalizacja dochodów - maksymalizacja wszelkich wpływów przedsiębiorcy pomniejszona o koszty ich uzyskania. Maksymalizacja zysków Maksymalizacja zysków - maksymalizacja dodatniego wyniku finansowego przedsiębiorstwa. Marketing – element zarządzania, sposób myślenia i działania związany z rozpoznaniem potrzeb nabywców i ich zaspokojeniem z korzyścią dla przedsiębiorstwa i konsumentów.

48 spis treści opracowanie: A. Tomanek, K. Trembaczowski na podstawie podręcznika Mechanizm rynkowy, Melancholik, Monopol Mechanizm rynkowy Mechanizm rynkowy - podstawowy element funkcjonowania rynku. Istotą tego mechanizmu jest występowanie zależności pomiędzy jego elementami składowymi, jakimi są popyt, podaż i cena. Melancholik Melancholik - typ temperamentu - słaby; lubi pozostawać w cieniu wydarzeń. Monopol Monopol – rynek, na którym występuje jeden producent lub dostawca.

49 spis treści opracowanie: A. Tomanek, K. Trembaczowski na podstawie podręcznika Nadwyżka budżetowa, Nadwyżka finansowa, Nowelizacja Nadwyżka budżetowa Nadwyżka budżetowa - występuje wówczas, gdy dochody budżetowe są większe od wydatków budżetowych. Nadwyżka finansowa Nadwyżka finansowa - nazwa określająca saldo rachunku bieżącego przedsiębiorcy, kiedy pojawia się po stronie aktywów tego rachunku. Fakt ekonomiczny określający przewagę przychodów nad wydatkami finansowymi. Nowelizacja Nowelizacja (np. Kodeksu Pracy) - częściowa zmiana lub uzupełnienie obowiązującej ustawy przez wprowadzenie nowej ustawy prawnej.

50 spis treści opracowanie: A. Tomanek, K. Trembaczowski na podstawie podręcznika Obligacja, Osoba fizyczna Obligacja Obligacja - papier wartościowy, który uprawnia posiadacza do otrzymania od emitenta zwrotu pożyczki wraz z ustalonymi odsetkami w określonym wcześniej terminie i trybie. Osoba fizyczna – człowiek w stosunkach cywilnoprawnych. Osoba fizyczna może prowadzić przedsiębiorstwo jako indywidualny przedsiębiorca, który we własnym imieniu podejmuje i wykonuje działalność gospodarczą.

51 spis treści opracowanie: A. Tomanek, K. Trembaczowski na podstawie podręcznika Osoba prawnaOsoba przedsiębiorcza Osoba prawna, Osoba przedsiębiorcza Osoba prawna Osoba prawna - wyodrębniona jednostka organizacyjna, która zgodnie z obowiązującymi przepisami jest wyposażona w osobowość prawną. Osoba przedsiębiorcza Osoba przedsiębiorcza - to osoba obrotna, zapobiegliwa i zaradna.

52 spis treści opracowanie: A. Tomanek, K. Trembaczowski na podstawie podręcznika Osobowość, Osobowość prawna, Oszczędności Osobowość Osobowość - to zespół cech psychicznych właściwych danemu człowiekowi; to specyficzna dla każdego człowieka struktura jego cech i właściwości psychofizycznych. Osobowość prawna Osobowość prawna - zdolność organizacji do nabywania praw i zaciągania zobowiązań oraz odpowiadania za nie. Oszczędności Oszczędności - stanowią tę część dochodu gospodarstw domowych, która nie jest prze­znaczona na zakup dóbr i usług lub zobowiązań finansowych.

53 spis treści opracowanie: A. Tomanek, K. Trembaczowski na podstawie podręcznika Papiery wartościowe, Pasywa, Płaca nominalna Papiery wartościowe Papiery wartościowe - wszelkie dokumenty stwierdzające określone prawa majątkowe przysługujące ich właścicielom; do papierów wartościowych zalicza się przede wszystkim akcje, obligacje, weksle itp. Pasywa Pasywa - zobowiązania przedsiębiorstwa wobec wierzycieli, będące źródłem finansowania majątku (aktywa) przedsiębiorstwa. Płaca nominalna Płaca nominalna - to ilość pieniędzy, jaką pracownik otrzymuje w konkretnych jednostkach pieniężnych, np. w złotówkach.

54 spis treści opracowanie: A. Tomanek, K. Trembaczowski na podstawie podręcznika Płaca realna, Płynność finansowa Podatek, Podaż Płaca realna, Płynność finansowa, Podatek, Podaż Płaca realna Płaca realna - informuje o ilości produktów, które można nabyć za daną płacę nominalną. Płynność finansowa Płynność finansowa - zdolność terminowego regulowania zobowiązań finansowych. Podatek Podatek - obowiązkowe, bezzwrotne świadczenie pieniężne pobierane przez państwo i samorządy lokalne. Podaż Podaż - to ilość towarów i usług, którą oferują producenci do sprzedaży na rynku przy określonym poziomie cen.

55 spis treści opracowanie: A. Tomanek, K. Trembaczowski na podstawie podręcznika Podmioty rynku, Polityka fiskalna Polityka monetarna Podmioty rynku, Polityka fiskalna, Polityka monetarna Podmioty rynku Podmioty rynku - inaczej nazywani uczestnikami rynku, to producenci i konsumenci. Polityka fiskalna Polityka fiskalna - nazywana również polityką budżetową, dotyczy dochodów i wydatków budżetowych. Polityka monetarna Polityka monetarna - nazywana również pieniężną jest rodzajem polityki gospodarczej, której celem jest kształtowanie podaży pieniądza w gospodarce.

56 spis treści opracowanie: A. Tomanek, K. Trembaczowski na podstawie podręcznika Popyt, Potrzeba Popyt Popyt - to zapotrzebowanie nabywców na towary i usługi przy określonym poziomie cen. Potrzeba Potrzeba - brak czegoś, co jest niezbędne człowiekowi do życia i rozwoju

57 spis treści opracowanie: A. Tomanek, K. Trembaczowski na podstawie podręcznika Praca, Prawo podaży, Prawo popytu Praca Praca - podstawowy czynnik produkcji; ludzie oraz ich zdolności, umiejętności, wiedza, przedsiębiorczość itp. Prawo podaży Prawo podaży - brzmi: jeżeli cena danego dobra wzrasta, to wzrasta wielkość podaży na to dobro i odwrotnie. Prawo popytu Prawo popytu - brzmi: jeżeli cena danego dobra wzrasta, to spada wielkość popytu na to dobro i odwrotnie.

58 spis treści opracowanie: A. Tomanek, K. Trembaczowski na podstawie podręcznika Produkt Krajowy Brutto PKB, Przedsiębiorca Produkt Krajowy Brutto PKB Produkt Krajowy Brutto PKB - jest to wartość wszystkich dóbr i usług finalnych, wytworzonych w ciągu jednego roku na terenie danego kraju. Przedsiębiorca Przedsiębiorca - to osoba fizyczna, osoba prawna oraz niemająca osobowości prawnej spółka prawa handlowego, która zawodowo, we własnym imieniu podejmuje i wykonuje działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

59 spis treści opracowanie: A. Tomanek, K. Trembaczowski na podstawie podręcznika Przedsiębiorczość, Przedsiębiorstwo Przedsiębiorczość - umiejętność radzenia sobie w różnych sytuacjach, umiejętność podejmowania inicjatyw czy też realizowania pomysłów. Przedsiębiorstwo - to podstawowy podmiot gospodarczy prowadzący na własny rachunek działalność gospodarczą w celu osiągnięcia określonych korzyści.

60 spis treści opracowanie: A. Tomanek, K. Trembaczowski na podstawie podręcznika Public relations, Rachunkowość Public relations Public relations (relacje społeczne) – nieodpłatne formy informacji o firmie lub produkcie; kontakty z osobami mającymi wpływ na opinię publiczną, utrzymywane w celu kształtowania pozytywnego wizerunku (imageu) firmy i produktu. Rachunkowość Rachunkowość – system, który dostarcza informacji koniecznych do podejmowania decyzji gospodarczych w przedsiębiorstwie. Występuje w każdej jednostce prowadzącej działalność gospodarczą i pełni następujące funkcje: informacyjną, kontrolną, analityczną.

61 spis treści opracowanie: A. Tomanek, K. Trembaczowski na podstawie podręcznika Rachunek ekonomiczny, Rada Polityki Pieniężnej, Rękojmia Rachunek ekonomiczny Rachunek ekonomiczny - porównanie na­kładów związanych z określonym przedsięwzięciem ekonomicznym i efektów, jakie spodziewamy się osiągnąć. Rada Polityki Pieniężnej Rada Polityki Pieniężnej - organ Narodowego Banku Polskiego, niezależny od rządu, kształtujący ilość pieniądza w gospodarce; do zadań Rady należy m. in. ustalanie wysokości stóp procentowych. Rękojmia Rękojmia - to poręczenie sprzedającego, że towar lub usługa są bez wad.

62 spis treści opracowanie: A. Tomanek, K. Trembaczowski na podstawie podręcznika Rozwój gospodarczy, Rynek, Rynek finansowy Rozwój gospodarczy Rozwój gospodarczy - proces obejmujący zmiany ilościowe i jakościowe, mające wpływ na wzrost dochodu narodowego. Rynek Rynek - to ogół warunków ekonomicznych, w których dochodzi do zawierania transakcji wymiennych między sprzedawcami oferującymi towary i usługi a nabywcami reprezentującymi potrzeby poparte określonymi funduszami nabywczymi. Rynek finansowy Rynek finansowy - obejmuje transakcje, których przedmiotem jest pieniądz. Rynek finansowy dzielimy na rynek pieniężny i kapitałowy.

63 spis treści opracowanie: A. Tomanek, K. Trembaczowski na podstawie podręcznika Rynek kapitałowy, Rynek pieniężny, Rynek pracy Rynek kapitałowy Rynek kapitałowy - tworzą transakcje, których termin realizacji przekracza jeden rok. Instrumentami finansowymi rynku kapitałowego są między innymi akcje i obligacje. Rynek pieniężny Rynek pieniężny - tworzą transakcje, których termin realizacji nie przekracza jednego roku. Rynek pracy Rynek pracy - to rynek, na którym dokonuje się transakcji z zakresu zatrudnienia siły roboczej.

64 spis treści opracowanie: A. Tomanek, K. Trembaczowski na podstawie podręcznika Rynek konsumenta, Rynek producenta Rynek konsumenta Rynek konsumenta – rynek, na którym popyt na dany towar jest mniejszy od jego podaży. Rynek producenta (sprzedawcy) Rynek producenta (sprzedawcy) – rynek, na którym popyt na dany towar jest większy od jego podaży.

65 spis treści opracowanie: A. Tomanek, K. Trembaczowski na podstawie podręcznika Saldo bilansu, amoakceptacja, Samoocena Saldo bilansu, Samoakceptacja, Samoocena Saldo bilansu Saldo bilansu - różnica między dodatnimi a ujemnymi wartościami. W handlu zagranicznym jest to różnica pomiędzy wpłatami i wypłatami z różnych tytułów środków pieniężnych w danym kraju. amoakceptacja Samoakceptacja - ustosunkowanie się do tego, co o sobie wiesz. Samoocena Samoocena - ocena siebie i własnych możliwości w porównaniu z innymi ludźmi.

66 spis treści opracowanie: A. Tomanek, K. Trembaczowski na podstawie podręcznika Sangwinik, Spółki Sangwinik Sangwinik - typ temperamentu - silny, zrównoważony, ruchliwy; entuzjastyczny, szczery, przyjazny, lubi przebywać z ludźmi. Spółki Spółki - umowne związki co najmniej dwóch osób, działających dla osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego, dzięki wniesionemu do spółki, kapitałowi w formie pieniężnej i niepieniężnej.

67 spis treści opracowanie: A. Tomanek, K. Trembaczowski na podstawie podręcznika Siła nabywcza pieniądza, Sponsoring, Stopa bezrobocia, Stopa inflacji Siła nabywcza pieniądza Siła nabywcza pieniądza – informacja, jaką ilość dóbr i usług można zakupić za daną sumę pieniędzy w określonej jednostce czasu. Sponsoring Sponsoring – nieodpłatne działanie na rzecz otoczenia, np. dofinansowanie kultury, sportu, które często ma na celu utworzenie pozytywnego imageu firmy i zwiększenie popytu na produkty. Stopa bezrobocia Stopa bezrobocia – udział bezrobotnych w zasobach pracy. Stopa inflacji Stopa inflacji – procentowy wzrost ogólnego poziomu cen w gospodarce w ciągu roku.

68 spis treści opracowanie: A. Tomanek, K. Trembaczowski na podstawie podręcznika Spółka komandytowa Spółka komandytowa Spółka komandytowa - działa na podstawie kodeksu spółek handlowych i jest spółką osobową utworzoną przez wspólników, wśród których musi być co najmniej jeden komplementariusz i jeden komandytariusz. Za zobowiązania spółki odpowiada w sposób nieograniczony komplementariusz. Natomiast komandytariusz odpowiada tylko do wysokości ustalonej w umowie sumy komandytowej, w związku z tym jego prawa jako wspólnika są ograniczone. Wpływ na bieżące funkcjonowanie firmy oraz prawo do jej reprezentowania ma jedynie komplementariusz. Spółka powstaje przez zawarcie umowy notarialnej.

69 spis treści opracowanie: A. Tomanek, K. Trembaczowski na podstawie podręcznika Spółka komandytowo-akcyjna, Stawka płac Spółka komandytowo-akcyjna Spółka komandytowo-akcyjna - różni się od spółki komandytowej tym, że co najmniej jeden ze wspólników jest akcjonariuszem spółki (posiada jej udziały), który nie odpowiada za zobowiązania spółki. Kapitał zakładowy tej spółki powinien wynosić co najmniej 50 tyś. zł. Stawka płac Stawka płac - jest dochodem otrzymanym za przepracowaną jednostkę czasu.

70 spis treści opracowanie: A. Tomanek, K. Trembaczowski na podstawie podręcznika System ubezpieczeń System ubezpieczeń System ubezpieczeń - przepisy prawne oraz instytucje gwarantujące ubezpieczonym i ich rodzinom świadczenia finansowe i materialne. W ramach systemu ubezpieczeń wyróżnia się m. in. ubezpieczenia społeczne (system świadczeń pieniężnych - zasiłki, renty, emerytury, oraz rzeczowych - leczenie i leki) i ubezpieczenia na życie (zapewnienie wypłaty określonej sumy pieniędzy osobie wskazanej przez ubezpieczonego w razie jego śmierci).

71 spis treści opracowanie: A. Tomanek, K. Trembaczowski na podstawie podręcznika Spółka partnerska Spółka partnerska - działa na podstawie kodeksu spółek handlowych. Jest spółką osobową utworzoną przez wspólników (partnerów) w celu wykonywania wolnego zawodu pod znakiem firmy. Partnerami mogą być: adwokaci, aptekarze, lekarze, stomatolodzy, weterynarze, pielęgniarki, położne, architekci, biegli rewidenci, księgowi, brokerzy ubezpieczeniowi, notariusze, doradcy podatkowi, radcy prawni, rzecznicy patentowi, rzeczoznawcy majątkowi i tłumacze przysięgli. Za prace w niej pobierają honoraria indywidualne, z których część przekazują na utrzymanie spółki. Partner nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki powstałe w związku z wykonywaniem przez pozostałych partnerów wolnego zawodu. Umowa spółki partnerskiej powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Może ją reprezentować i prowadzić zarząd. Nie posiada osobowości prawnej.

72 spis treści opracowanie: A. Tomanek, K. Trembaczowski na podstawie podręcznika Stosunek pracy, Subwencja Stosunek pracy Stosunek pracy – stosunek prawny, wyniku którego pracownik zobowiązuje się do wykonywania określonej pracy na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem, a pracodawca do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Subwencja Subwencja – bezzwrotna pomoc finansowa udzielana różnym podmiotom w państwie.

73 spis treści opracowanie: A. Tomanek, K. Trembaczowski na podstawie podręcznika Temperament, Unikalność firmy Temperament - to wrodzona zdolność do silniejszego czy słabszego przeżywania swojego życia, do silniejszej czy słabszej aktywności psychicznej. Unikalność firmy - polega na jej oryginalności i niepowtarzalności. Taka firma jest jedyna w swoim rodzaju, jest po prostu wyjątkowa.

74 spis treści opracowanie: A. Tomanek, K. Trembaczowski na podstawie podręcznika Własność, Wzrost gospodarczy Własność Własność - to zagwarantowane prawo do posiadania rzeczy i swobodnego nimi dysponowania. Wzrost gospodarczy Wzrost gospodarczy - proces zwiększania zasobu dóbr konsumpcyjnych i produkcyjnych, znajdujący swoje odzwierciedlenie we wzroście produktu krajowego (dochodu narodowego).

75 spis treści opracowanie: A. Tomanek, K. Trembaczowski na podstawie podręcznika ZapasyZarządzanie, Zasoby ekonomiczneZasoby pracy Zapasy, Zarządzanie, Zasoby ekonomiczne, Zasoby pracy Zapasy Zapasy – materiały, towary i produkty pracy przeznaczone do zużycia podczas produkcji lub do sprzedaży. Zarządzanie Zarządzanie – podejmowanie decyzji dotyczących zagospodarowania zasobów przedsiębiorstwa. Zasoby ekonomiczne Zasoby ekonomiczne (czynniki wytwórcze, czynniki produkcji) – zasoby ekonomiczne niezbędne do wyprodukowania dóbr i usług; ziemia, kapitał, praca, przedsiębiorczość. Zasoby pracy Zasoby pracy – zatrudnieni oraz bezrobotni w danej gospodarce.

76 spis treści opracowanie: A. Tomanek, K. Trembaczowski na podstawie podręcznika Zatrudnienie, Zawód Zatrudnienie – określona liczba osób wykonujących prace na podstawie obowiązujących norm prawnych. Zawód – wyodrębniony w wyniku podziału pracy zespół czynności, do których wykonywania niezbędne są określone umiejętności, wiadomości i cechy.

77 spis treści opracowanie: A. Tomanek, K. Trembaczowski na podstawie podręcznika Zezwolenie, Zysk Zezwolenie Zezwolenie – rodzaj decyzji administracyjnej, dającej określone uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej wydawane podobnie jak koncesja przez branżowe ministerstwa, np. zezwolenia wymaga sprzedaż alkoholu. Zysk Zysk – dodatni wynik finansowy przedsiębiorstwa, nadwyżka przychodów nad odpowiadającymi im kosztami.

78 spis treści opracowanie: A. Tomanek, K. Trembaczowski na podstawie podręcznika Zachowanie asertywne Zachowanie asertywne - to bezpośrednie, uczciwe i stanowcze wyrażanie wobec innej osoby swoich praw, uczuć, postaw, opinii lub pragnień, w sposób respektujący prawa, uczucia, postawy, opinie i pragnienia drugiej osoby. Zasada najmniejszego nakładu - inaczej nazywana zasadą oszczędności, mówi nam, żeby postępować tak, aby osiągnąć zamierzony efekt jak najmniejszym nakładem środków. Zasada największego efektu - inaczej nazywana zasadą efektywności, oznacza, że mając konkretne zasoby chcemy, osiągnąć jak najlepsze rezultaty.

79 spis treści opracowanie: A. Tomanek, K. Trembaczowski na podstawie podręcznika Zasada racjonalnego gospodarowania, Zasoby ekonomiczne, Ziemia Zasada racjonalnego gospodarowania Zasada racjonalnego gospodarowania – to reguła postępowania umożliwiająca efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów. Zasoby ekonomiczne Zasoby ekonomiczne - inaczej nazywane czynnikami wytwórczymi lub czynnikami produkcji obejmują wszystko to, co jest wymagane i wykorzystywane do produkcji dóbr i usług. Podstawowe zasoby ekonomiczne to: ziemia praca, kapitał. Ziemia Ziemia - podstawowy czynnik produkcji; powierzchnia ziemi, gleba, surowce naturalne, bogactwo jezior, rzek i mórz itp.


Pobierz ppt "SŁOWNIK PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. spis treści opracowanie: A. Tomanek, K. Trembaczowski na podstawie podręcznika Spis treści A - B C - D E - H I- L M-O P R."

Podobne prezentacje


Reklamy Google