Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Typ szkołyZawód ZSR im. W.Witosa w Ostródzie ZSZ im. S.Petofi w Ostródzie ZSZ im. S.Staszica w Ostródzie Zespół Szkół Licealnych w Morągu ZSZiO w Morągu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Typ szkołyZawód ZSR im. W.Witosa w Ostródzie ZSZ im. S.Petofi w Ostródzie ZSZ im. S.Staszica w Ostródzie Zespół Szkół Licealnych w Morągu ZSZiO w Morągu."— Zapis prezentacji:

1

2 Typ szkołyZawód ZSR im. W.Witosa w Ostródzie ZSZ im. S.Petofi w Ostródzie ZSZ im. S.Staszica w Ostródzie Zespół Szkół Licealnych w Morągu ZSZiO w Morągu Technikum technik agrobiznesu x technik ochrony środowiska x technik architektury krajobrazu x technik rolnik x technik rybactwa śródlądowego x technik ogrodnik x technik technologii żywności x technik żywienia i usług gastronomicznych xx x technik obsługi turystycznej x technik turystyki wiejskiej kelner technik hotelarstwa xxx x technik informatyk xx x technik energetyk x technik geodeta x technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej x technik żeglugi śródlądowej x technik mechanik x technik pojazdów samochodowych x technik handlowiec x technik technologii odzieży x technik logistyk x technik usług fryzjerskich x technik organizacji reklamy x technik ekonomista x x

3 Typ szkołyZawód ZSR im. W.Witosa w Ostródzie ZSZ im. S.Staszica w Ostródzie ZSZiO w Morągu Zasadnicza Szkoła Zawodowa wielozawodowa xx mechanik pojazdów samochodowych xx elektromechanik pojazdów samochodowych ślusarz x operator obrabiarek skrawających x mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych x monter mechatronik x elektromechanik xx kucharz xx ogrodnik x rolnik x monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie x sprzedawca x stolarz x

4 Typ szkołyRozszeżenie ZSZ im. S.Petofi w Ostródzie Zespół Szkół Licealnych w Morągu ZSZiO w Morągu LO im. J.Bażyńskiego w Ostródzie Liceum Ogólnokształcące matematyczno-fizyczny x humanistyczny x x biologiczno-chemiczny x ekonomiczna x społeczno-językowy x politechniczna x medyczna x środowiskowa x lingwistyczna x j.polski /geografia/WOS x ukierunkowanie zawodowe - policjant/strażak x

5 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR I W OSTRÓDZIE Szkoła z wieloletnią historia, funkcjonująca od 1945 roku. 100% zdawalności egzaminu maturalnego, Programy pozwalające na rozwijanie swoich uzdolnień i zainteresowań np.: Praca z uczniem zdolnym, Archipelag matematyki, E- fizyka, wymiany młodzieży z uczniami partnerskiej szkoły, co roku odbywa się wymiana młodzieży z uczniami partnerskiej szkoły w Osterode am Harz, szkoła posiada kompleks sportowy Orlik, bogato wyposażona Biblioteka Szkolna, Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej, bardzo dobre warunki nauki – budynek po generalnym remoncie, tradycją szkoły są liczne i różnorodne wycieczki krajoznawcze, wyjazdy do teatrów i oper. Większość abiturientów dostaje się na dzienne studia bezpłatne !!!

6 Zespół Szkół Zawodowych im. St. Staszica w Ostródzie Szkoła proponuje nowatorskie rozwiązania w praktycznym kształceniu zawodów. Dla najlepszych stypendia ! Dla sprawdzonych absolwentów praca! Stypendia od II klasy w zawodzie ślusarz i operator obrabiarek skrawających, zagwarantowana praca po ukończeniu szkoły w zawodach technik rybactwa śródlądowego, ślusarz i operator obrabiarek skrawających, udział w projektach COMENIUS – wyjazdy do Irlandii, Niemiec, Słowenii, Belgii, Hiszpanii, udział w programie Leonardo – wyjazd na staże – Malta, Grenada w Hiszpanii, Litwa, Bułgaria, najlepsze wyniki w Polsce na egzaminie zawodowym w zawodzie technik architektury krajobrazu w roku szkolnym 2012, w szkole działa Inkubator Młodzieżowej Przedsiębiorczości, nauka jazdy kat B za darmo w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych i kat. T w zawodach technik architektury krajobrazu, technik rybactwa śródlądowego.

7 Zespół Szkół Zawodowych im. S. Petöfi w Ostródzie Wysoka jakość szkolnictwa zawodowego. Szkoła ma 3 miejsce w Polsce w zawodzie technik hotelarstwa w konkursie Ministra Edukacji Narodowej. Młodzież realizuje staże zagraniczne w ramach projektu Leonardo da Vinci w następujących krajach: Litwa, Wielka Brytania, Hiszpania, Włochy, Cypr, Zarząd Condohotels Management Sp. z o. o. objął szkołę swoim patronatem. Podłożem tej inicjatywy jest chęć wsparcia kształcenia zawodowego w naszym powiecie w zawodach: technik hotelarstwa, kucharz, technik żywienia i usług gastronomicznych, kelner oraz technik obsługi turystycznej. Ze szkołą współpracuje również Europejskie Stowarzyszenie Kucharzy. W szkole działają pozaszkolne koła zainteresowań: -KLUB EUROPEJSKI -KLUB MŁODEGO OBYWATELA -INFORMATYCZNE -SPORTOWE( piłka siatkowa, aerobik, lekkoatletyka, kulturystyka ) -MINIPRZEDSIĘBIORSTWA -RATOWNICTWA MEDYCZNEGO -KULINARNE -SZACHOWE -WOLONTARIAT Stypendia naukowe dla najzdolniejszych uczniów.

8 Zespół Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Ostródzie wyznacza nowe kierunki łącząc tradycje i nowoczesność Własny Ośrodek Szkolenia Kierowców – bezpłatne przygotowanie uczniów do egzaminu państwowego na prawo jazdy kat. B i T, nowoczesne pracownie, wysoka zdawalność matury i egzaminów zawodowych, Bezpłatne praktyki zagraniczne – program Leonardo da Vinci w Hiszpanii, Litwie, Anglii, Włochy, Cypr, Bułgaria, Malta, Bezpłatne kursy kwalifikacyjne – spawacz metoda Mag – ECDL – uprawnienia SEP, prawo jazdy kat. C – Autodesk Inventor, - Cisco IT Essentials, współpraca z firmami, zakładami, przedsiębiorstwami, hotelami, pensjonatami, uczelniami wyższymi w zakresie realizacji zajęć i praktyk zawodowych uczniów, Ogólnopolskie, Wojewódzkie sukcesy w konkursach, olimpiadach, turniejach wiedzy ogólnej, mechanicznej, rolniczej.

9 Wysokie wyniki egzaminów zewnętrznych. Matura LO: 90,1 % 100% zdawalności egzaminu zawodowego w Technikum Nr 2, sklasyfikowanego przez ranking Perspektyw na 4 miejscu w Województwie. Szkoła organizuje wiele kół zainteresowań, np. teatralne, informatyczne, sportowe, wymiana międzynarodowa ze szkołami we Francji i w Niemczech, nawiązano również kontakty z Rosją i Ukraina, szkoła współpracuje z uczelniami wyższymi w Polsce (UW-M w Olsztynie, Politechniką Koszalińską, UG, UMK w Toruniu, WAT w Warszawie). budynek szkoły jest wyposażony w sale z nowoczesnym sprzętem multimedialnym, sale komputerowe ze stałym łączem do Internetu, nowo wyremontowaną salę gimnastyczną. wysoki poziom nauki języka angielskiego.

10 Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Morągu Gwarancja nauki w przyjemnej atmosferze z nauczycielem mistrzem w dobrze wyposażonych gabinetach i pracowniach przedmiotowych. Realizacja Projektów podnoszących atrakcyjność kształcenia oraz wyrównywania szans edukacyjnych, poprawy warunków i wyników w nauce oraz zwiększenia zdolności do przyszłego zatrudnienia absolwentów szkoły, dzięki wyposażeniu ich w dodatkowe wiadomości i umiejętności na kursach m.in. barmana, kelnera, menagera restauracji, baristy, kosmetologii i wizażu oraz prawa jazdy kat. B, wymiana międzynarodowa z Filią Akademii Gospodarki Narodowej i Służby Państwowej przy Prezydencie Federacji Rosyjskiej w Kaliningradzie, dodatkowe bezpłatne zajęcia dla zdolnych i mniej zdolnych uczniów ze wszystkich przedmiotów, realizowanie pasji w działających na terenie szkoły kołach zainteresowań m.in. wolontariat, koła sportowe, koło ekologiczne, klub asystentów biblioteki, koło języka niemieckiego Freunde, koło gitarowe i inne, wyjazdy zagraniczne na staże i praktyki zawodowe (Grecja, Cypr, Litwa, Anglia, Hiszpania, Włochy) nowoczesne laboratorium do nauki języków obcych, wieloletnia współpraca z największą organizacją studencką na świecie AIESEC, której główna działalność opiera się na umożliwieniu młodym ludziom rozwoju 5 kompetencji: przedsiębiorczości, odpowiedzialności społecznej, inteligencji emocjonalnej, umiejętności pracy w globalnym środowisku oraz aktywnego uczenia się – zajęcia ze studentami z wielu krajów w formie tygodniowych warsztatów, wielokrotne mistrzostwo Polski w unihokeju.

11 Ponad 30 lat doświadczenia w kształceniu dorosłych ponad 30 lat doświadczenia w kształceniu dorosłych, możliwość jednoczesnej nauki i pracy – nauka po południu lub w soboty i niedzielę podczas zjazdów, możliwość dokończenia kształcenia nauki z formy dziennej, atrakcyjne kierunki kształcenia, dostosowane do potrzeb rynku pracy, zostaniesz doskonale przygotowany do zdania matury i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, jako jedyni w powiecie kształcimy w zawodach medycznych i opiekuńczych, profesjonalnie wyposażone pracownie przedmiotowe z dostępem do Internetu, ogromne zasoby biblioteki w podręczniki szkolne i specjalistyczne oraz literaturę powszechną, uzyskasz porady szkolnego doradcy zawodowego oraz pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych.


Pobierz ppt "Typ szkołyZawód ZSR im. W.Witosa w Ostródzie ZSZ im. S.Petofi w Ostródzie ZSZ im. S.Staszica w Ostródzie Zespół Szkół Licealnych w Morągu ZSZiO w Morągu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google