Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WPR i Fundusze Europejskie 2014-2020 jako szansa na rozwój dla rolników i kółek rolniczych na Dolnym Śląsku Rafał Raźny, agrounia.pl, WZRKiOR 14.11.2013,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WPR i Fundusze Europejskie 2014-2020 jako szansa na rozwój dla rolników i kółek rolniczych na Dolnym Śląsku Rafał Raźny, agrounia.pl, WZRKiOR 14.11.2013,"— Zapis prezentacji:

1 WPR i Fundusze Europejskie jako szansa na rozwój dla rolników i kółek rolniczych na Dolnym Śląsku Rafał Raźny, agrounia.pl, WZRKiOR , Wrocław, Siedziba WZRKiOR agrounia.pl

2 Plan prezentacji Rolnictwo Dolnego Śląska WPR 2014-2020
Fundusze Europejskie RPO WD agrounia.pl

3 Rolnictwo Dolnego Śląska

4 Rolnictwo Dolnego Śląska Geografia
Dobry klimat - okres wegetacyjny wynosi 225 dni; wskaźnik rolniczej przestrzeni produkcyjnej wynosi 74,5 (Polska 69) Kwaśnie gleby, średnia-niska zawartość P i K Zróżnicowane tereny (Góry i Niziny) Wysokie walory krajoznawcze Przemysł rolno-spożywczy? Spółdzielnie mleczarskie? agrounia.pl

5 Rolnictwo Dolnego Śląska Geografia
Autostrada Zach-Wsch Gęsta sieć dróg i kolei Sąsiedztwo Rep. Czeskiej i RFN Wysokie zaludnienie 145 osób/km2 90 miast 75% gospodarstw produkuje na rynek, 25% dla potrzeb własnych; około 35% głównie na rynek (2002) agrounia.pl

6 Rolnictwo Dolnego Śląska Geografia

7 Rolnictwo Dolnego Śląska Struktura gospodarstw
Dolnośląska struktura gospodarstw w 2011 r. [GUS W-wa 2012] Kategoria powierchni liczba % ogółu % Dużych gospodarstw % Małych gospodarstw razem 0-1 ha 33 306 33,29% <1ha 1-2 ha 15 175 15,17% 66,71% >1ha 48 481 48,45% <2ha 2-3 ha 8 766 8,76% 51,55% >2ha 57 247 57,21% <3ha 3-5 ha 11 229 11,22% 42,79% >3ha 68 476 68,44% <5ha 5-10 ha 14 111 14,10% 31,56% >5ha 82 587 82,54% <10ha 10-15 ha 6 550 6,55% 17,46% >10ha 89 137 89,09% <15ha 15-20 ha 3 381 3,38% 10,91% >15ha 92 518 92,47% <20ha 20-30 ha 3 048 3,05% 7,53% >20ha 95 566 95,51% <30ha 30-50 ha 1 939 1,94% 4,49% >30ha 97 505 97,45% <50ha ha 1 310 1,31% 2,55% >50ha 98 815 98,76% <100ha 100+ ha 1 241 1,24% 100+ 100,00% Średnia pow. 11,92 ha; 82,54% gospodarstw <10 ha; gospodarstw >10ha agrounia.pl

8 Rolnictwo Dolnego Śląska
Dolnośląskie użytki rolne w 2012 r. [GUS W-wa 2012] Miejsce w Polsce Rodzaj ha % 7 w PL Ogólnie 100% Użytki rolne 59,81% Grunty Orne 43,87% 10 w PL Sady 6 648 0,33% Łąki trwałe 6,87% 5 w PL Pastwiska trwałe 6,06% Rolne zabudowane 29 622 1,49% 1 w PL Pod stawami 13 546 0,68% Pod rowami 10 128 0,51% 9 w PL Lasy 30,55% Grunty zakrzewione 13 959 0,70% Grunty pod wodami 17 808 0,89% Inne 8,05% agrounia.pl

9 Rolnictwo Dolnego Śląska
Dolnośląskie - powierzchnia zasiewów w 2011 [GUS W-wa 2012] Miejsce w Polsce Rodzaj ha % 6 w PL Ogólnie Zboża 71,56% 2 w PL Rzepak i Rzepik 17,54% 7 w PL Ziemniaki 23 200 3,25% 4 w PL Buraki cukrowe 18 800 2,63% Dolnośląskie plony w 2011 [GUS W-wa 2012] Miejsce w Polsce Rodzaj dt/ha 2 w PL Zboża 45,6 Rzepak i Rzepik 26 2 w PL ex aequo Ziemniaki 261 4 w PL Buraki cukrowe 659 Zagłębie rzepakowe B. wysokie plony Zagłębie buraczane agrounia.pl

10 Rolnictwo Dolnego Śląska
Warzywa [w 2011 GUS W-wa 2012] Gruntowe: 6700 ha (10 w PL) t (9 w PL) Najwyższe plony cebuli (337 dt/ha) Pod osłonami t (8 w PL) Drzewa owocowe [w 2011 GUS W-wa 2012] 8 500 ha (9 w PL) t owoców (6 w PL) agrounia.pl

11 Rolnictwo Dolnego Śląska
15 miejsce pod względem ilości zwierząt! 129 tys. SD, tylko Opolskie mniej; Wielkopolskie tys. SD – 10 razy więcej Najniższa w PL obsada 15 szt./100 ha UR Bydło szt. (14 w PL); Maz. 1,02 mln Trzoda chlewna (13 w PL); WLKP: 4,23mln Owce szt. (10 w PL) Kozy 5300 szt. (7 w PL) agrounia.pl

12 Rolnictwo Dolnego Śląska
5,6 mln drobiu kurzego (8 w PL) 2,8 mln kury nioski (4 w PL) 125 tys. t żywca ubitego (15 w PL) 182 mln l mleka (14 w PL) 637,6 mln szt. jaj (4 w PL) agrounia.pl

13 Rolnictwo Dolnego Śląska Produkcja jakościowa
38 produktów tradycyjnych i regionalnych (13 miejsce w Polsce) 44 304,12 ha produkcji ekologicznej w 2012 (7 w PL) 1 336 producentów ekologicznych (9 w PL), w tym tylko 13 przetwórców (11 w PL), 16 podmiotów wprowadzających na rynek (6 w PL) agrounia.pl

14 Turystyka agrounia.pl 2011 [GUS W-wa 2012] US we Wrocławiu
692 obiekty zbiorowego zakwaterowania (ozz) (4 w PL) miejsc noclegowych w ozz (4 w PL) turystów w ozz (3 w PL) Atrakcje turystyczne przez cały rok 21% noclegów w ozz – turyści zagraniczni 3 województwo pod względem turystów (2 026 tys.)! US we Wrocławiu W tys. turystów, 22,1% zagraniczni (+/ ) * 400 zł = 193 mln zł! agrounia.pl

15 Infrastruktura agrounia.pl Gęsta sieć osadnicza
Duże aglomeracje (90 miast) Dość rozbudowana infrastruktura Autostrada Lotnisko Duży przemysł Sektor akademicki, ale bez celu wdrażania wiedzy (ocena na podstawie publikacji) Sąsiedztwo Czech i Niemiec Mamy gdzie i jak sprzedawać! Jest rynek! agrounia.pl

16 SWOT Dolny Śląsk agrounia.pl Mocne strony Turystyka
Image „zdrowotny i ekologiczny” 600 gospodarstw agroturystycznych Aglomeracje Dobre warunki klimatyczne – wydajne rolnictwo intensywne Infrastruktura + sąsiedzi Sektor akademicki Akwakultura agrounia.pl

17 SWOT Dolny Śląsk agrounia.pl Słabe strony
Spore ilość terenów górskich i słabych gleb ograniczających możliwość konkurencyjności na rynkach globalnych Powodzie i zimy w górach Ogromna ilość małych gospodarstw Zanikająca produkcja zwierzęca Brak zorientowania się na rynek: brak bazy przetwórstwa Słaba ilość produktów regionalnych Przeciętna ilość gospodarstw ekologicznych Brak zachęty dla kontaktów akademików z beneficjentami badań agrounia.pl

18 SWOT Szanse agrounia.pl Rozwój rolnictwa jakościowego
Rozwój rolnictwa lokalnego Rozwój rolnictwa turystycznego Współpraca międzynarodowa agrounia.pl

19 SWOT Zagrożenia agrounia.pl Zniesienie płatności bezpośrednich
Niedoinwestowanie zabytków Zmiany klimatyczne Biologia gleby – brak obornika, gnojowicy Niedostosowanie małych gospodarstw do rynków lokalnych (Większość płatności trafia do dużych gospodarstw) Brak współpracy ze strony akademickiej agrounia.pl

20 WPR po 2013 Ustalenia z Brukseli
agrounia.pl

21 Sytuacja w negocjacjach
Kompromis polityczny Projekt przepisów przejściowych na rok 2014 Nowa WPR w pełni od 1 stycznia 2015 Polski projekt PROW do końca roku Brak aktów wykonawczych na poziomie UE Brak aktów legislacyjnych i wykonawczych w Polsce agrounia.pl

22 WPR po 2013 Raczej ewolucja niż rewolucja Naturalnie 4 obszary:
Płatności bezpośrednie Wspólna Organizacja Rynków Rolnych Rozwój Obszarów Wiejskich Finansowanie WPR agrounia.pl

23 Płatności bezpośrednie po 2013
Jednolita Płatność Obszarowa Płatności do określonych produktów (max 8-13% w skali kraju) ONW (max 5% w skali kraju) Dodatkowa płatność dla młodych rolników Wsparcie drobnych producentów rolnych (schemat – łatwiejsze przepisy, jedna płatność) Zazielenienie Młodzi rolnicy – płatność podstawowa będzie uzupełniana dodatkowymi 25% dla rolników do 40 roku życia. Będzie ona przyznawana przez 5 lat od rozpoczęcia przez nich działalności. Jest to płatność obowiązkowa we wszystkich krajach UE oraz dodatkowa w stosunku do innych dostępnych w ramach programów rozwoju obszarów wiejskich. System wsparcia dla drobnych producentów rolnych – każde państwo UE będzie mogło, ale nie musiało, wprowadzić specjalny system dla drobnych producentów rolnych. Każdy rolnik, który jest uprawniony do otrzymywania dopłat będzie mógł ubiegać się o uczestnictwo w tym systemie. Korzystając z niego rolnik będzie mógł otrzymywał jednolitą płatność pomiędzy 500 a 1250 EUR bez względu na wielkość gospodarstwa lub kwotę, którą otrzymywaliby normalnie (wybór systemu zależy od państwa). Ważnymi elementami będą mniej rygorystyczne wymogi wzajemnej zgodności oraz zwolnienie z obowiązku zazieleniania dla rolników przystępujących do  systemu wsparcia dla drobnych producentów rolnych. Płatności związane z produkcją – państwa będą nadal mogły uzupełniać płatności dopłatami do niektórych produktów. Jednak na ten cel państwo nie będzie mogło przeznaczyć więcej niż 8% środków krajowych jeśli obecnie to wsparcie jest na poziomie 0-5% środków oraz do 13% jeśli obecnie suma tych środków stanowi obecnie więcej niż 5% środków krajowych. Poziom ten może byc uzupełniony dodatkowy w wysokości 2% pomocy na rośliny wysokobiałkowe. Obszary z ograniczeniami naturalnymi/obszary o niekorzystnych warunkach gospodarowania – państwa lub regiony będą mogły nieobowiązkowo przyznać dodtakową płatność dla obszarów z ograniczeniami lub o niekorzystnych warunkach (określonymi zgodnie z przepisami dotyczącymi rozwoju obszarów wiejskich – patrz niżej). Państwo będzie mogło wykorzystać na ten cel do 5% środków krajowych. Jest to schemat niezależny od tego przyznawanego w ramach PROW. agrounia.pl

24 Płatności bezpośrednie po 2013
Dyscyplina finansowa nie może dotyczyć pierwszych 2000 euro/gospodarstwo Można będzie dopłacać więcej do pierwszych 30ha – 30% płatności Wyłączenie „rolników” nieczynnych zawodowo, lista działalności, które wykluczają z otrzymywania dopłat 2015 – nowa identyfikacja obszarów kwalifikujących się do płatności Poziom płatności???? agrounia.pl

25 ZAZIELENIENIE agrounia.pl Trzy środki: Utrzymanie TUZ
Dywersyfikacja upraw Gospodarstwa do 10ha zwolnione 10-30ha dwie uprawy przy czym jedna to max 75% użytków rolnych Powyżej 30ha – trzy uprawy, przy czym dwie główne max 95%. Utrzymanie obszarów proekologicznych zajmujących co najmniej 5% powierzchni dla gospodarstw powyżej 15ha (z wyłączeniem TUZ) Element ten wzrośnie do 7% po raporcie KE w 2017 roku Obszary proekologiczne: żywopłoty, strefy buforowe, drzewa, grunty ugorowane, biotopy etc. agrounia.pl

26 ZAZIELENIENIE Obowiązkowe 30% płatności na kraj
Dodatkowe płatności na zazielenienia Brak podwójnego finansowania Równoważność zazielenia Gospodarstwa ekologiczne Niektóre programy rolno-środowiskowe mogą zawierać elementy uznane za równorzędne agrounia.pl

27 Mechanizmy rynkowe po 2013 Wygaśnięcie kwot mlecznych w 2015 roku
Pakiet mleczny uchwalony 2012 r włączony do Rozporządzeń Wygaśnięcie kwot na cukier do 30 września 2017 Nowe pozwolenia na uprawę winorośli od 2016 roku Udoskonalenie interwencji oraz dopłat do prywatnego przechowywania agrounia.pl

28 Mechanizmy rynkowe po 2013 agrounia.pl
Wzmocnienie programów „Owoce w szkole” oraz „Mleko w szkole” (budżet z 90 do 150 mln euro) Więcej praw w negocjacjach nt. umów między organizacjami producentów a odbiorcami. Teraz dla wszystkich sektorów. Rezerwy finansowe na wypadek kryzysu Zniesiono mało wykorzystywane mechanizmy: stosowanie mleka w proszku w paszy i kazeinie, wsparcie związane z produkcją jedwabników agrounia.pl

29 Rozwój obszarów wiejskich po 2013
Dotychczasowa koncepcja – krajowe/regionalne programy Współfinansowanie ze środków krajowych Większa elastyczność, brak obowiązkowych podziałów według osi Każdy kraj decyduje jak rozdzielić pieniądze pomiędzy tak zwanymi priorytetami Możliwość stworzenia „obszarów koncentracji” (podpriorytetów) na podstawie solidnej analizy agrounia.pl

30 Rozwój obszarów wiejskich po 2013
Tematyczne podprogramy, by zwrócić uwagę na takie kwestie jak: Młodzi rolnicy Niewielkie gospodarstwa rolne Obszary górskie Kobiety na obszarach wiejskich Łagodzenie skutków klimatu Różnorodność biologiczna Krótkie łańcuchy dostaw agrounia.pl

31 Rozwój obszarów wiejskich po 2013
Nowe priorytety: Wspieranie przekazywania wiedzy i innowacje Zwiększenie konkurencyjności wszystkich rodzajów rolnictwa oraz zrównoważoną gospodarkę leśną Promowanie organizacji łańcucha żywnościowego w tym przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu oraz zarządzanie ryzykiem Odtwarzanie, ochronę i wzmacnianie ekosystemów Promowanie efektywnego gospodarowania zasobami i przejścia na gospodarkę niskoemisyjną Zwiększanie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich Konkurencyjność można uzyskać na dwa sposoby. Pierwszy to produkować coś taniej, drugie produkować coś o wysokiej jakości agrounia.pl

32 Rozporządzenie horyzontalne
Obniżone kontrole w regionach, w których poprzednie kontrole dały dobre wyniki; mocniejsze w regionach „problemowych” Rezerwa kryzysowa, co roku 400 mln EURO 25% między filarami 5% mniejsze dopłaty dla gospodarstw otrzymujących płatności powyżej euro. 5% do II filaru lub na pierwsze ha. agrounia.pl

33 Projekt PROW Wersja 26 lipca 2013 agrounia.pl

34 Projekt PROW Cel: poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich 6 priorytetów identycznych z unijnymi Kontynuacja i rozwinięcie kierunków wsparcia od przystąpienia Polski do UE agrounia.pl

35 Projekt PROW 2014-2020 Działanie „Transfer wiedzy i innowacji”
Poszerzanie bazy nowoczesnych rozwiązań, upowszechnianie innowacyjnych rozwiązań, działanie szkoleniowe. Beneficjenci: m.in. podmioty prowadzące działalność szkoleniową Do 100% kosztów kwalifikowalnych operacji. Współpraca z uczelniami agrounia.pl

36 Projekt PROW 2014-2020 agrounia.pl Działanie „Doradztwo”
Zwiększanie innowacyjności i bazy wiedzy na obszarach wiejskich; Wzmacnianie powiązań między rolnictwem i leśnictwem, a badaniami - innowacje; Promowanie uczenia się przez całe życie oraz szkolenia zawodowego w sektorach rolnym i leśnym Beneficjenci: m.in. podmioty prowadzące działalność szkoleniową Do 100% kosztów kwalifikowalnych operacji. Współpraca z uczelniami agrounia.pl

37 Projekt PROW 2014-2020 agrounia.pl
Działanie „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych” lepsze zintegrowanie głównych producentów z łańcuchem dostaw żywności poprzez systemy jakości, promocję na rynkach lokalnych i krótkie cykle dostaw Beneficjenci: rolnik lub grupa rolników, którzy uczestniczą w systemach jakości i wytwarzają produkty do spożycia przez ludzi Wsparcie polega na refundacji kosztów kwalifikowalnych w okresie maksymalnie 5 lat. Wsparcie do maks euro/gospodarstwo/rok Współpraca z uczelniami agrounia.pl

38 Projekt PROW 2014-2020 agrounia.pl
Działanie „Modernizacja gospodarstw rolnych” Projekty ukierunkowane i zbiorowe Beneficjenci: rolnik lub grupa rolników, Do 50% kosztów kwalifikowalnych operacji i nie mniej niż 40 %. Podwyższony poziom pomocy będzie miał zastosowanie w przypadku: młodych rolników, inwestycji zbiorowych Wielkość ekonomiczna gosp. 15 a 100 tys. euro Maks / tysięcy Współpraca z uczelniami agrounia.pl

39 Projekt PROW 2014-2020 agrounia.pl
Działanie „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych ” lepsze zintegrowanie głównych producentów z łańcuchem żywnościowym poprzez systemy jakości, promocję na rynkach lokalnych i krótkie cykle dostaw, grupy producentów i organizacje międzybranżowe poprawa efektywności korzystania z energii Beneficjenci: osoba fizyczna, osoba prawna, która: posiada zarejestrowaną działalność w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, Do 50% kosztów kwalifikowalnych Maks zł PKD Przetwórstwo, to kasa również na to działanie agrounia.pl

40 Projekt PROW 2014-2020 Działanie „Premia dla młodych rolników”
ma wielkość ekonomiczną nie mniejszą niż 20 tys. euro i nie większą niż 100 tys. euro Beneficjenci: Maks. 40 lat, i maks. 18 miesięcy prowadzi gospodarstwo Premia będzie wypłacana w dwóch ratach (I rata w wysokości 80% kwoty pomocy, druga rata w wysokości 20% kwoty pomocy). Współpraca z uczelniami agrounia.pl

41 Projekt PROW 2014-2020 agrounia.pl
Działanie „Restrukturyzacja małych gospodarstw” Rozwój małych gospodarstw Beneficjenci: rolnik indywidualny Gospodarstwo rolne ma wielkość ekonomiczną nie mniejszą niż 2 tys. euro i nie większą niż 15 tys. euro. W okresie realizacji biznesplanu ma nastąpić wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa do poziomu co najmniej 15 tys. euro, przy czym wzrost ten musi wynieść co najmniej 20% wartości wyjściowej. Do zł, dwie raty 80% i 20% Współpraca z uczelniami agrounia.pl

42 Projekt PROW 2014-2020 agrounia.pl Działanie „Współpraca”
Zwiększanie innowacyjności oraz krótkie łańcuchy dostaw Przykłady: tworzenia nowych produktów, praktyk, procesów i technologii w sektorach rolnym, spożywczym; horyzontalnej i wertykalnej współpracy między podmiotami łańcucha dostaw na rzecz utworzenia platform logistycznych w celu promowania krótkich łańcuchów dostaw i rynków lokalnych; działań promocyjnych w kontekście lokalnym, związanych z rozwojem krótkich łańcuchów dostaw i rynków lokalnych; wspólnych działań podejmowanych w sektorze rolnym i na obszarach wiejskich w celu przeciwdziałania zmianie klimatu lub przystosowania się do niej; Beneficjenci: zorganizowane partnerstwa podmiotów współpracujących w rolnictwie i łańcuchu żywnościowym Nawet do 90% - projekty pilotażowe, pozostałe 50% Współpraca z uczelniami agrounia.pl

43 LEADER Ogólnie – więcej możliwości, więcej roboty, więcej odpowiedzialności, nacisk na efekty Nowe kryteria selekcji LGD i LSR Włączenie miast do 40/50 tys. mieszkańców Podniesienie minimalnego zasięgu obejmującego LSR do tys. mieszkańców Brak obowiązku uczestnictwa Gmin Nacisk na specyfikę regionu Żadna z grup nie jest reprezentowana w więcej niż 49% Inne wymogi, większa koncentrcja i związek z obszarem działanie. Większy zasięg agrounia.pl

44 LEADER 2014-2020 agrounia.pl Nowe kryteria selekcji LGD i LSR cd.
LSR – wielosektorowa i zintegrowana Możliwość korzystania w wielu funduszy, ale tylko jeden wiodący Wiodący fundusz opłaca koszty bieżące i aktywizację Max 25% całości kosztów to koszty bieżące i na aktywizację Projekty parasolowe LSR – zaprojektowana dokładnie, z uwzględnieniem specyficznego charakteru regionu oraz z elementami innowacji, zakładająca tworzenie sieci i czasem współpracę agrounia.pl

45 LEADER 2014-2020 agrounia.pl Inne elementy
Projekty parasolowe – łączące różne podmioty w działania z mikrodotacjami – ułatwienie proceduralne Możliwość otrzymania ryczałtu (do EUR) i samodzielność w wydawaniu pieniędzy na podstawie uproszczonych procedur Możliwość łączenia LGD i LGR (2 na Dolnym Śląsku) Zaliczki do 50% Wybór i zatwierdzenie wszystkich strategii rozwoju lokalnego zostają zakończone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2015 r. agrounia.pl

46 LEADER Wsparcie dla następujących wyzwań (nowy PROW): przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wzmocnienie kapitału społecznego, w tym z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych tworzenie miejsc pracy i stworzenie warunków umożlwiających podjęcie pracy podmiotom dotąd pozostającym bez pracy, a także stworzeni e korzystnych warunków do tworzenia nowych firm, sprzyjających zwiększeniu potencjału osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem z rynku pracy wykorzystanie lokalnych zasobów: surowców, miejscowej infrastruktury, lokalizacji (geografii), dziedzictwa kulturowego, historycznego, przyrodniczego, potencjału mieszkańców itp. agrounia.pl

47 LEADER Prowadzenie działań informacyjnych, szkoleniowych i doradczych Beneficjent: Dostawca szkolenia lub innych usług transferu wiedzy lub LGD Inwestycje w środki trwałe wspierające operacje z zakresu małego przetwórstwa w tym przetwarzania, wprowadzania do obrotu produktów rolnych objętych załącznikiem I Traktatu Podmioty z obszarów wiejskich wytwarzające produkty rolne Inwestycje podwyższające użyteczność publiczną obszaru NATURA 2000 lub innego obszaru o wysokiej wartości przyrodniczej w szczególności inwestycje w ich zabezpieczenie lub udostępnienie Podmioty publiczne i organizacje pozarządowe Wsparcie w zakresie założenia nowego przedsiębiorstwa – premia na zasadach i w ramach budżetu dla działania „Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej Producent rolny odpowiadające definicji państwa członkowskiego agrounia.pl

48 Projekt PROW 2014-2020 agrounia.pl INNE DZIAŁANIA
Działanie „Scalanie gruntów” Działanie „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich działań zapobiegawczych” (tu też grupy rolników) Działanie „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” Działanie „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” (ważne – infrastruktura handlowa) Współpraca z uczelniami agrounia.pl

49 Projekt PROW 2014-2020 Działanie „Płatności dla obszarów ONW”
1) 1 – 50 ha – 100% płatności; 2) 50,01 – 100 ha – 40% płatności; 3) 100,01 – 300 ha – 20% płatności; 4) powyżej 300 ha – brak płatności. Działanie „Zalesianie i tworzenie terenu zalesionego” Działanie „Tworzenie grup producentów” DODATKOWE ONW agrounia.pl

50 Projekt PROW 2014-2020 agrounia.pl
Działanie „ Program rolnośrodowiskowo-klimatyczny” Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone Pakiet 2. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000 Pakiet 3. Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000 Pakiet 4. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie Pakiet 5. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie Pakiet 6. Ochrona gleb i wód Pakiet 7. Strefy buforowe i miedze śródpolne Degresywność 100% do 10ha, 50% 10ha-20ha Działanie „Rolnictwo ekologiczne” Współpraca z uczelniami agrounia.pl

51 Strategia UE Europa 2020: wzrost inteligentny, zrównoważony oraz sprzyjający włączeniu społecznemu agrounia.pl

52 Strategia UE agrounia.pl Cel 1. Zatrudnienie Cel 2. Badania i rozwój
75 proc. osób w wieku lat powinno mieć pracę Cel 2. Badania i rozwój na inwestycje w badania i rozwój powinniśmy przeznaczać 3 proc. PKB Unii Cel 3. Zmiany klimatu i zrównoważone wykorzystanie energii należy ograniczyć emisje gazów cieplarnianych o 20 proc. w stosunku do poziomu z 1990 r. (lub nawet o 30 proc., jeśli warunki będą sprzyjające) 20 proc. energii powinno pochodzić ze źródeł odnawialnych efektywność energetyczna powinna wzrosnąć o 20 proc Cel 4. Edukacja Ograniczenie liczby uczniów przedwcześnie kończących edukację do poziomu poniżej 10 proc. co najmniej 40 proc. osób w wieku powinno mieć wykształcenie wyższe Cel 5. Walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym o co najmniej 20 mln agrounia.pl

53 Fundusze UE 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)
Europejski Fundusz Społeczny (EFS) Fundusz Spójności (FS) Europejskiego Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMiR) agrounia.pl

54 Strategia RP Założenia do Umowy Partnerskiej (przyjęty przez RM 15 stycznia 2013) Obecnie trwają analizy i konsultacje Do RM w listopadzie 2013 W przyszłym roku: negocjacje i zatwierdzenie przez Komisję Europejską Przygotowanie przepisów do końca marca 2014 agrounia.pl

55 Fundusze RP 2014-2020 Polska otrzyma € 72,9 mld 6 Programów krajowych
16 Programów lokalnych PROW Program Rozwoju Obszarów Morskich i Rybackich (VAT będzie kosztem kwalifikowanym) agrounia.pl

56 Fundusze RP 2014-2020 agrounia.pl 6 Programów Krajowych
Źródło: agrounia.pl

57 16 Programów Regionalnych
Fundusze RP 16 Programów Regionalnych agrounia.pl

58 SRWD 2020 Strategią Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 (SRWD)
Łącznie 7,4 mld zł rocznie Instytucja odpowiedzialna: Urząd Marszałkowski W 2012 roku skończyły się konsultacje społeczne agrounia.pl

59 SRWD 2020 WIZJA: BLISKO SIEBIE– BLISKO EUROPY CEL: NOWOCZESNA GOSPODARKA I WYSOKA JAKOŚĆ ŻYCIA W ATRAKCYJNYM ŚRODOWISKU innowa agrounia.pl

60 SRWD 2020 Cele Strategii

61 RPO WD 2014-2020 agrounia.pl 10 osi priorytetowych
Przedsiębiorstwa i innowacje Technologie informacyjno-komunikacyjne Gospodarka niskoemisyjna Środowisko i zasoby Transport Infrastruktura spójności społecznej Infrastruktura edukacyjna Rynek pracy Włączenie społeczne Edukacja Nie ma takiej drugiej organizacji! agrounia.pl

62 RPO WD 2014-2020 Strategiczna interwencja:
Obszary wiejskie Uzdrowiska Makrosfera Rozwój Obszarów Miejskich i Wiejskich agrounia.pl

63 SRWD 2020 Makrosfery agrounia.pl

64

65 Podsumowanie agrounia.pl Innowacje, innowacje i jeszcze raz innowacje.
B. ważne: dowiedzieć się co to jest i jak z tego korzystać Kontakt z Uniwersytetem Przyrodniczym i innymi uczelniami. Czas rozliczyć akademików Edukacja, szkolenia zawodowe, przedsiębiorczość: Kluczowe umiejętności – ustalanie celowego rynku, definicja problemów i rozwiązań dla klientów – nowoczesne metody planowania w biznesie Wordpress, Joomla – każdy może otworzyć e-sklep Ludzie w potrzebie: niepełnosprawni, młodzi, seniorzy, młodzi rodzice Rozwiązywanie ich problemu to klucz Rolnictwo Krótkie łańcuchy dostaw, jarmarki, dystrybucja bezpośrednio w miastach, produkowanie żywności dla turystyki agrounia.pl

66 Rafał Raźny 607 897 602 kontakt@agrounia.pl contact@farm-up.com
Dziękuję Rafał Raźny


Pobierz ppt "WPR i Fundusze Europejskie 2014-2020 jako szansa na rozwój dla rolników i kółek rolniczych na Dolnym Śląsku Rafał Raźny, agrounia.pl, WZRKiOR 14.11.2013,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google