Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

System rezerwacji wideokonferencji

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "System rezerwacji wideokonferencji"— Zapis prezentacji:

1 System rezerwacji wideokonferencji
Szkolenie System rezerwacji wideokonferencji Poznań,

2 Agenda 11:00 – 12:30 Wprowadzenie do wideokonferencji
12:30 – 13:00 Przerwa kawowa 13:00 – 14:30 Portal wideokonferencyjny 14:30 – 15:30 Przerwa obiadowa 15:30 – 17:00 Warsztaty

3 Wideokonferencje Systemy umożliwiające zdalną komunikację audiowizualną użytkowników z wykorzystaniem dedykowanego sprzętu i połączeń sieciowych. Przykłady systemów wideokonferencyjnych: H.323 SIP Skype i inne aplikacje komercyjne Rozwiązania webowe (np. Adobe Connect)

4 Rozwiązania typu webconferencing
Integracja audio – wideo, czatu, prezentacji, ankiet i innych dodatków

5 Konferencja Unicast Unicast (point-to-point):
podstawowa funkcjonalność najprostszy tryb komunikacji dwukierunkowa wymiana danych multimedialnych w czasie rzeczywistym dwa terminale komunikujące się między sobą

6 Konferencja Multicast
Multicast (multipoint-to-multipoint) charakterystyczny dla wideokonferencji konieczne wykorzystanie MCU rozsyłanie danych multimedialnych odbywa się do więcej niż jednego odbiorcy

7 Terminal H.323 Niezależne urządzenie wyposażone w odpowiednie oprogramowanie, które pracuje zgodnie ze standardem ITU-T H.323 oraz jest w stanie obsługiwać tego typu połączenia multimedialne w czasie rzeczywistym. Obecnym standardem są urządzenia pracujące w rozdzielczości HD

8 MCU Węzeł sieci H.323, umożliwiający jednoczesną komunikację wielu użytkowników. Zapewnia: miksowanie obrazu, dźwięku i danych (np. prezentacje) odsyłanie odpowiedniego obrazu do poszczególnych terminali z różną jakością i rozdzielczością (transkodowanie) negocjacje odpowiednich kodeków audio i wideo zarządzanie wideokonferencją i uczestnikami wideokonferencji możliwość łączenia MCU Kaskadowe Stackowanie wykorzystywane w trybie multicast

9 Gateway H.323 Element łączący sieć zgodną ze specyfikacją H.323 z sieciami działającymi w innych standardach (PSTN, GSM itp.). Odpowiedzialny jest za: translację protokołów obsługujących połączenia zmianę formatów danych przesyłanych we współpracujących ze sobą sieciach

10 Integracja z siecią PSTN
Przykład rozwiązania wdrożonego w PCSS Dostęp do MCU z sieci telefonicznej Linia ISDN PRI E1 (30B+D) Serwer Asterisk z kartą Sangoma A101 (przekierowanie na MCU z wykorzystaniem SIP) Numer dostępowy: ID konferencji: nadany numer GDS

11 Gatekeeper Gatekeeper - urządzenie lub oprogramowanie zainstalowane w węźle sieciowym, które głównie odpowiedzialne jest za translację numerów GDS na adresy protokołu IP. Komunikacja terminal-gatekeeper - protokół H.225 / RAS (Registration, Admission and Status) – kontrola i zarządzanie połączeniami Hierarchia gatekeeperów – zapewnienie komunikacji międzynarodowej z wykorzystaniem numeracji GDS Możliwa taryfikacja połączeń Urządzenia H.323 mogą być rejestrowane przez gatekeeper Możliwe również wykorzystanie bezpłatnego oprogramowania GNU Gk

12 Gatekeeper - hierarchia
Hierarchia gatekeeper-ów 3 główne strefy administracyjne globalna wymiana informacji na temat zarejestrowanych urządzeń końcowych H.323 4 gatekeepery światowe przechowujące informacje na temat wszystkich gatekeeper-ów narodowych oraz obsługiwanych przez nie prefiksów zarządzane przez Numerical Addressing Space Management Team (NASM) gatekeeper-y narodowe zarządzanie strefami numeracyjnymi dla poszczególnych krajów przechowywanie informacji na temat zarejestrowanych gatekeeper-ów regionalnych PCSS operatorem polskiego narodowego gatekeepera dla strefy 0048 od 2005 r.

13 Gatekeeper - hierarchia
Poziom globalny - światowy Irlandia (HEANET) Wielka Brytania (JANET) Australia (AARNET) Stany Zjednoczone (ARIN/Internet2) 0048 Poziom narodowy Polska (PCSS) Poziom regionalny PCSS Poznań TASK Gdańsk

14 Gatekeeper komunikacja z terminalem
5. ACF (Admission Confirmation) + adres IP Terminala 1 1. ARQ (Admission Request) 4. ARQ (Admission Request) 2. ACF (Admission Confirmation) + adres IP Terminala 2 3. Q.931 call setup 6. Q.931 call setup Terminal 1 Terminal 2

15 GDS GDS (Global Dialing Scheme) - jest ogólnoświatowym schematem numeracji dla urządzeń wideokonferencyjnych działających w oparciu o protokół H.323. opracowany w roku 2000 przez: SURFnet, UKERNA, HEAnet oraz UNC ogólne założenia odpowiadają planom numeracyjnym tradycyjnej telefonii ustalonym przez standard ITU E.164 umożliwia nadanie unikalnych numerów wszystkim elementom infrastruktury wideokonferencyjnej konieczne jest wykorzystanie urządzeń zwanych gatekeeperami

16 GDS - schemat numeracyjny
Numer GDS = <IAC><CC><OP><EP> (IAC jest zawsze ustawiony na 00) International Access Code (IAC) – dwie pierwsze cyfry numeru nazywane również prefiksem światowego gatekeepera. Zostały one zdefiniowane na stałe – 00 i używane są do komunikacji międzynarodowej; Country Code (CC) – od 1do 3 cyfr, kod kraju zgodnie ze standardem zdefiniowanym przez ITU dla numerów kierunkowych dla poszczególnych krajów dla tradycyjnej telefonii (np. CC dla Polski wynosi 48); Organizational Prefix (OP) – dowolna, zmienna ilość cyfr, jest to część numeru przydzielana przez narodowego operatora prefiksu krajowego. Numer ten musi być unikalny w obrębie danego kraju (Country Code) i często jako OP wykorzystywane są numery kierunkowe samodzielnie lub z dodatkowym rozszerzeniem identyfikującym konkretną organizację (np. OP dla Poznania wynosi 61); Endpoint Number (EN) – dowolna, zmienna ilość cyfr. Unikalny numer przypisany do konkretnego urządzenia. Jest on nadawany dowolnie w ramach danego OP (np. zgodnie ze standardem E.164).

17 GDS - numeracja w systemie PLATON
Numer składa się z 15 cyfr: cztery pierwsze cyfry są stałe dla wszystkich urządzeń (0048) pozostałych 11 jest zależnych od lokalizacji oraz typu danej organizacji Stała część numeru Zmienna część numeru <IAC> <CC> <OP> <EP> 2 cyfry 1 cyfra 4 cyfry 00 48 numer kierunkowy kategoria organizacji identyfikator organizacji identyfikator terminala

18 GDS - numeracja w systemie PLATON
<IAC> – dwie pierwsze cyfry numeru są stałe – prefiks światowego gatekeepera – 00 <CC> – kolejne dwie cyfry numeru również są stałe – numer polskiej strefy GDS – 48 <OP> – siedem cyfr, ta część numeru została podzielona na 3 części: numer kierunkowy - 2 cyfry kategoria organizacji – 1 cyfra identyfikator organizacji – 4 cyfry <EP> – cztery cyfry, do dowolnego użycia przez poszczególne organizacje przykładowy podział wykorzystywany w PCSS: identyfikator lokalizacji – 1 cyfra lokalizacja terminala w danej lokalizacji – 3 cyfry

19 GDS – numery kierunkowe
Numer kierunkowy (2 cyfry) - w celu uwzględnienia przyporządkowania terytorialnego oraz zachowania czytelności schematu numeracji GDS numery kierunkowe są zgodne z obowiązującym planem numeracji krajowej dla publicznych sieci telefonicznych (PNK-TF). Spis numerów kierunkowych dla poszczególnych stref numeracyjnych zgodny z „ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telefonicznych” (Dziennik Ustaw Nr 52 Poz. 307)

20 GDS – kategorie organizacji w Polsce
Kategoria organizacji (1 cyfra) - wyznacznik typu organizacji. W schemacie zdefiniowano sześć typów organizacji, trzy wartości zostały zarezerwowane na ewentualne dalsze rozszerzenia a jedna wartość została wyznaczona dla wszystkich innych organizacji, które nie zaliczają się do żadnej ze zdefiniowanych kategorii. Kategoria organizacji Wartość [-zarezerwowane-] Jednostki wiodące PIONIER, MAN-y 1 Jednostki administracji publicznej 2 Jednostki edukacyjne (szkoły i uczelnie wyższe) oraz instytuty naukowe i badawcze 3 Użytkownicy komercyjni 4 Użytkownicy prywatni 5 Organizacje niekomercyjne (stowarzyszenia, fundacje, itd.) 6 7 8 Inni użytkownicy 9

21 GDS – identyfikatory organizacji
Nazwa jednostki wiodącej Identyfikator ACK Cyfronet AGH 0100 IChB PAN – PCSS 0200 Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB 0300 Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa NASK 0400 Politechnika Białostocka 0500 Politechnika Częstochowska 0600 Politechnika Gdańska 0700 Politechnika Koszalińska 0800 Politechnika Łódzka 0900 Politechnika Radomska 1000 Politechnika Rzeszowska 1100 Politechnika Szczecińska 1200 Politechnika Śląska Centrum Komputerowe 1300 Politechnika Świętokrzyska 1400 Politechnika Wrocławska 1500 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 1600 Uniwersytet Mikołaja Kopernika 1700 Uniwersytet Opolski 1800 Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy 1900 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski 2000 Uniwersytet Warszawski ICM 2100 Uniwersytet Zielonogórski 2200 Identyfikator organizacji (4 cyfry): czterocyfrowy identyfikator instytucji unikalny w ramach danej kategorii. Każda jednostka organizacyjna chcąca zarejestrować pierwsze urządzenie wideokonferencyjne otrzyma od administratora systemu GDS swój unikalny identyfikator. W ramach tego identyfikatora, samodzielnie, będzie mogła rejestrować kolejne urządzenia. Początkowe 11 cyfr numeru będzie jednoznacznie określać konkretną organizację, a kolejne 4 cyfry (<EP>) urządzenia przez nią zarejestrowane.

22 GDS – przykład pełnego numeru
< IAC > < CC > < OP > < EN > numer międzynarodowy – Polska numer kierunkowy – Poznań kategoria organizacji – MAN identyfikator organizacji – PCSS numer terminala VC

23 GDS - numeracja terminali w PCSS
Przykład zastosowania numeracji terminali w PCSS pole <EP> jest podzielone na 2 części 1 cyfra – identyfikator lokalizacji terminala (4 lokalizacje) 1 - ul. Dąbrowskiego 2 - ul. Noskowskiego 3 - ul. Wichrowa 4 - ul. Zwierzyniecka 3 cyfry – numer pokoju w danej lokalizacji Przykład: terminal w pokoju nr 14 na ulicy Noskowskiego < EP > identyfikator lokalizacji numer pokoju

24 Protokoły H.323 Wybrane protokoły standardu H.323:
RAS (H.225) - Call control signaling kontakt z Gatekeeperem nawiązywanie połączenia (Q.931) H Media Control and Transport Ustalanie kanału transmisyjnego dla transmisji RTP/RTCP Szyfrowanie transmisji (H.235) RTP/RTCP – transmisja strumieniowa Stos protokołów wymiany danych przy połączeniu konferencyjnym, np. T.122/T Multipoint communication service T Multipoint still image and annotation protocol T Multipoint binary file transfer protocol T.38 - transport danych typu fax, V transportu danych z sieci analogowej

25 Podstawowe kodeki wideo H.323
Kodowanie obrazu CIF, QCIF Standard wywodzący się z ISDN H.263, H.263+ i H.263++ Kodek hybrydowy, predykcja i kompensacja ruchu, transformata kosinusowa DCT Obsługa wyższych rozdzielczości (4CIF 702x576, 16CIF x1152) Wykorzystany w wielu aplikacjach bazujących na Flash Video (np..YouTube) H.264 ISO MPEG-4 AVC Obecny podstawowy standard dla wideokonferencji Obsługuje nawet do 4K przy strumieniu ok. 1 Gb/s

26 Podstawowe kodeki audio H.323
G.711 PCM 8kHz, 8 bitów na próbkę Podstawowa norma dla modulacji PCM w telefonii cyfrowej G.723 ADPCM (Adaptive Pulse code modulation) Zastąpiony przez G.726 G.726 umożliwia kodowanie o jakości prawie identycznej do G.711 w o połowę mniejszym paśmie G.729 Kodowanie CS-ACELP, pasmo 8kbit/s Rozwiązania producentów np. Siren 7/14/22 (Polycom)

27 Połączenie H.323 (I) Terminal 1 Gatekeeper Terminal 2
Żądanie dostępu – Admission Request (GDS number) Dostęp przyznany – Admission Confirm (IP) Inicjacja połączenia - Setup Powiadomienie o gotowości zestawienia połączenia - Call Proceeding Żądanie dostępu – Admission Request (GDS number) Dostęp przyznany – Admission Confirm (IP) Potwierdzenie sygnału dzwonienia i połączenie – Alerting / Connecting Q.931 (Kontrola połączenia) H.245 (Kontrola Transmisji) H.225 (RAS) (protokół GK-EP)

28 Połączenie H.323 (II) Terminal 1 Terminal 2
Sprawdzenie możliwości przeprowadzenia transmisji – Terminal Capability Set, Ustalenie terminala nadrzędnego i podrzędnego – Master/Slave Determination Przesłanie komunikatów wraz z potwierdzeniami Termilan Capability Set + Ack Master/Slave Determination + Ack Przesłanie potwierdzeń Termilan Capability Set Ack Master/Slave Determination Ack Otwarcie kanału transmisyjnego – Open Logical Channel Przesłanie komunikatu wraz z potwierdzeniami Open Logical Channel + Ack Przesłanie potwierdzenia Open Logical Channel Ack Transmisja RTP (wideo + audio) Q.931 (Kontrola połączenia) H.245 (Kontrola Transmisji) H.225 (RAS) (protokół GK-EP)

29 Połączenie H.323 (III) Terminal 1 Gatekeeper Terminal 2
Transmisja RTP (wideo + audio) Zamknięcie kanału transmisyjnego, koniec sesji Close Logical Channel, End Session Command Zamknięcie kanału transmisyjnego + potwierdzenie, koniec sesji Close Logical Channel + Ack, End Session Command Zerwanie połączenia – Release complete Powiadomienie o rozłączeniu – Disengage Request Powiadomienie o rozłączeniu – Disengage Request Potwierdzenie – Disengage Confirm Potwierdzenie – Disengage Confirm Q.931 (Kontrola połączenia) H.245 (Kontrola Transmisji) H.225 (RAS) (protokół GK-EP)

30 Firewall Port Typ Opis H.323 Client H.323 MCU H.323 Gatekeeper 80
Static TCP HTTP Interface (opcja) x 1503 T.120 1718 Gatekeeper Discovery 1719 Gatekeeper RAS 1720 H.323 Call Setup 1731 Audio Call Control TCP Sony endpoints TCP & UDP Polycom endpoints 5001 Polycom PPCIP client Emblaze-VCON endpoints UDP Dynamic TCP H.245 (Call Parameters) Dynamic UDP RTP (Video Stream Data) RTP (Audio Stream Data) RTCP (Control Information) W zależności od modelu terminala

31 Przykładowa konfiguracja programu PVX
Firewall Przykładowa konfiguracja programu PVX

32 Podstawowe wymaganie VC: czas rzeczywisty transmisji!
Poziom jakości usług Podstawowe wymaganie VC: czas rzeczywisty transmisji! Opóźnienie (w jednym kierunku) poniżej 150 ms – bez wpływu na jakość rozmowy 150 – 250 ms – nie przeszkadza w rozmowie powyżej 250 ms – utrudnia normalną rozmowę Jitter (zmienność opóźnienia) poniżej 40 ms – bez wpływu na jakość rozmowy 40 – 75 ms – nie przeszkadza w rozmowie powyżej 75 ms – zła jakość połączenia, przerwy w rozmowie

33 Poziom jakości usług Wymagania sieciowe przy transmisji HD
minimalnie 1Mb/s wskazane 2Mb/s najnowsze terminale wspierają nawet 6Mb/s wzrost przepustowości poprawia jakość obrazu QoS – dodatkowo w celu wykluczenia zakłóceń przesyłu Aby zagwarantować wymagane parametry usługi mogą zostać użyte odpowiednie algorytmy QoS

34 Przegląd terminali H.323

35 Urządzenia i oprogramowanie VC
Rozwiązania sprzętowe Urządzenia HD Wysoka jakość (do HD 1080p) Obsługa drugiego strumienia w wysokiej rozdzielczości Wysoka cena Terminale personalne Zintegrowany kodek, monitor i kamera Niższa jakość Większa mobilność Obsługa drugiego strumienia Niższa cena Podane ceny ze stron: Rozwiązania programowe Odpłatne Niższa jakość (do HD 720p) Większa mobilność Niska cena Darmowe Ograniczony wybór Wersje o ograniczonej funkcjonalności

36 Wybrane urządzenia HD Polycom HDX 8000 1080p, 30 fps (720p, 60 fps)
Rozdzielczość: 1080p, 30 fps (720p, 60 fps) Drugi strumień (H.239): Input – 1680 x 1050, 30 fps Output – 1920 x 1080, 30 fps Sieć: H.323 i/lub SIP do 6 Mbps Wejście telefoniczne Wejścia/wyjścia: 2 kamery, laptop, rzutnik, 2 telewizory Opcje: MCU (do 4 stron wideo) Cena: ~ 15 000 $ ( $ $ ) Link:

37 Wybrane urządzenia HD Link:

38 Wybrane urządzenia HD Tandberg C60 1080p, 30fps (720p, 60fps)
Rozdzielczość: 1080p, 30fps (720p, 60fps) Drugi strumień (H.239): Wspiera rozdzielczości do 1080p, 30 fps w obu strumieniach równocześnie. Sieć: H.323 i/lub SIP do 6 Mbps (point-to-point) Wejścia/wyjścia: 3 kamery, laptop, rzutnik, 2 telewizory Opcje: MCU (do 4 stron wideo, 720p, do 10Mbps) Cena: ~ $ (C20: $, C40: $) Link:

39 Wybrane urządzenia HD LifeSize Room 220 1080p, 30fps (720p, 60fps)
Rozdzielczość: 1080p, 30fps (720p, 60fps) Drugi strumień (H.239): Wspiera wiele trybów transmisji dwóch strumieni: 1080p30 i 720p5 720p60 i 720p5 720p30 i 720p30 Sieć: H.323 i/lub SIP do 8 Mbps (point-to-point) Wbudowany MCU (do 4 stron wideo): 128Kbps – 2Mbps Wejście telefoniczne Wejścia/wyjścia: 2 kamery, laptop, rzutnik, 2 telewizory Cena: ~ $ Link:

40 Urządzenia niższej rozdzielczości
Tandberg 990/880/770 MXP Rozdzielczość: do 720p Drugi strumień (H.239): obsługuje Sieć: H.323 i/lub SIP do 2 Mbps (880: 1,1 Mbps, 770: 768 Kbps) Wejścia/wyjścia: kamera, laptop, rzutnik, 2 telewizory Opcje: Programowe MCU (do 4 stron video, 768 Kbps) Cena: ~ $ (990) Polycom Viewstation SP128 Rozdzielczość: FCIF, QCIF, 30fps Drugi strumień (H.239): nie obsługuje Sieć: H.323 do 768 Kbps Wejścia/wyjścia: kamera, 1 telewizor Cena: ~ 900 $ Linki: Tandberg Polycom

41 Terminale personalne Tandberg E20 Polycom VVX 1500
Rozdzielczość: 768 x 448, 30fps Wyświetlacz: 1280 x 768 (WXGA), 10,6 cala Kamera: x 720, 30 fps Sieć: SIP do 1152 Kbps Cena: ~ $ Polycom VVX 1500 Rozdzielczość: 352 x 288 (CIF) Wyświetlacz: dotykowy, 7 cali Kamera: 2 MP Sieć: H.323 / SIP do 768 Kbps Cena: ~ $ Linki: Tandberg Polycom

42 Terminale personalne Polycom HDX 4002 Rozdzielczość: 720p, 30fps
Drugi strumień (H.239): 1680 x 1050 Wyświetlacz: 1680 x 1050, 20,1 cala Kamera: 5 MP (1280x720) Sieć: H.323/SIP do 4 Mbps (point-to-point) Opcje: Programowe MCU (do 4 stron wideo) Cena: ~ $ Link:

43 Odpłatne aplikacje VC VGA (SD) HD720p Polycom PVXv8.0
Rozdzielczość: x480 Drugi strumień (H.239): x768 Sieć: H.323/SIP Cena: ~ 450 PLN licencja Brak wersji dla Windows 7 EmblazeVCON vPoint HD wersja Basic Rozdzielczość: p(Rx), VGA (Tx) Drugi strumień (H.239): obsługuje, brak drugiego okna Cena: ~ 700 PLN licencja HD720p EmblazeVCON vPoint HD wersja Executive Rozdzielczość: p(Rx), 720p(Tx) Drugi strumień (H.239): obsługuje, drugie okno Sieć: H.323/SIP Opcje: nagrywanie i strumieniowanie Cena: ~ 1200 PLN licencja

44 Darmowe aplikacje VC Ekiga XMeeting PacPhone Microsoft NetMeeting
Rozdzielczość: 352 x 288 (CIF), 25 fps, do 1,5 Mbps System operacyjny: Linux / Windows (do Windows 7) Sieć: SIP / H.323 XMeeting System operacyjny: Mac OS PacPhone System operacyjny: Windows (do Windows Vista) Sieć: H.323 Microsoft NetMeeting System operacyjny: Windows (do Windows XP, jako dodatek do Windows Vista) Próbne wersje demonstracyjne programów komercyjnych Skype Linki: Ekiga Xmeeting PacPhone

45 Przerwa kawowa 30 min. 11:00 – 12:30 Wprowadzenie do wideokonferencji
13:00 – 14:30 Portal wideokonferencyjny 14:30 – 15:30 Przerwa obiadowa 15:30 – 17:00 Warsztaty

46 11:00 – 12:30 Wprowadzenie do wideokonferencji
12:30 – 13:00 Przerwa kawowa 13:00 – 14:30 Portal wideokonferencyjny 14:30 – 15:30 Przerwa obiadowa 15:30 – 17:00 Warsztaty

47 Usługa wideokonferencyjna w sieci PIONIER
2 węzły serwerowe MCU Gatekeeper (Video Communication System) Serwer archiwizacji (Video Recording System) 22 węzły terminalowe Portal rezerwacji zasobów wideokonferencyjnych

48 System wideokonferencyjny
Terminal H.323 Rezerwacja zasobów MCU Mostek wideokonferencyjny (MCU) Uczestnictwo w wideokonferencji Rezerwacja Zasobów MCU wideokonferencji Rezerwacja Serwer portalu rezerwacji Rezerwacja wideokonferencji Przeglądarka WWW

49 System wideokonferencyjny (I)
Gatekeeper (VCS) Gatekeeper (VCS) H323, SIP PIONIER H323, SIP Mostek wideokonferencyjny (MCU) Mostek wideokonferencyjny (MCU) Serwer rejestracji (VCR) Serwer rejestracji (VCR) Węzeł serwerowy Poznań Węzeł serwerowy Gdańsk

50 System wideokonferencyjny (II)
Światowy Gatekeeper Gatekeeper (VCS) Gatekeeper (VCS) H323, SIP PIONIER H323, SIP Mostek wideokonferencyjny (MCU) Mostek wideokonferencyjny (MCU) Serwer rejestracji (VCR) Serwer rejestracji (VCR) Węzeł serwerowy Poznań Węzeł serwerowy Gdańsk

51 System wideokonferencyjny (III)
Terminal SIP Terminal H.323 Światowy Gatekeeper Rejestracja do gatekeepera Rejestracja do SIP registrar SIP H323 Gatekeeper (VCS) Gatekeeper (VCS) H323, SIP PIONIER H323, SIP Mostek wideokonferencyjny (MCU) Mostek wideokonferencyjny (MCU) Serwer rejestracji (VCR) Serwer rejestracji (VCR) Węzeł serwerowy Poznań Węzeł serwerowy Gdańsk

52 System wideokonferencyjny (IV)
Telefon Terminal SIP Terminal H.323 Światowy Gatekeeper PSTN Rejestracja do gatekeepera Rejestracja do SIP registrar SIP H323 E1 Gatekeeper (VCS) Gatekeeper (VCS) H323, SIP PIONIER SIP H323, SIP Mostek wideokonferencyjny (MCU) Mostek wideokonferencyjny (MCU) Gateway PSTN (Asterisk) Serwer rejestracji (VCR) Serwer rejestracji (VCR) Węzeł serwerowy Poznań Węzeł serwerowy Gdańsk

53 System wideokonferencyjny (V)
Telefon Terminal SIP Terminal H.323 Światowy Gatekeeper PSTN Rejestracja do gatekeepera Rejestracja do SIP registrar SIP H323 E1 Gatekeeper (VCS) Gatekeeper (VCS) H323, SIP PIONIER SIP H323, SIP Mostek wideokonferencyjny (MCU) Mostek wideokonferencyjny (MCU) Gateway PSTN (Asterisk) Rezerwacja zasobów MCU Rezerwacja zasobów MCU Serwer rejestracji (VCR) Serwer aplikacji rezerwacji Serwer rejestracji (VCR) Węzeł serwerowy Poznań Węzeł serwerowy Gdańsk HTTP Przeglądarka WWW

54 Portal - wstęp Interaktywny serwis internetowy (aplikacja webowa)
Łatwy dostęp do rezerwacji wideokonferencji Zróżnicowane poziomy dostępu dla użytkowników, administratorów lokalnych oraz globalnych Rezerwacja wideokonferencji wraz z przydziałem MCU poprzez jeden formularz Zapewnienie bezpieczeństwa transmisji Wykorzystanie protokołu SSL (HTTPS) Zabezpieczenia antyspamowe (captcha) Rozbudowane funkcje administracyjne Szybkie i elastyczne zarządzanie systemem Możliwość rekonfiguracji systemu

55 Portal – cechy systemu Skalowalność Otwartość Optymalizacja
Możliwość obsługi wielu MCU Obsługa wielu użytkowników z wielu instytucji Delegowanie uprawnień do administratorów lokalnych Otwartość Wykorzystanie bezpłatnych narzędzi programistycznych i bibliotek Możliwość dołączania nowych modułów Optymalizacja Zastosowanie mechanizmów optymalizacji połączenia z bazą danych Większa szybkość działania dzięki technice cache’owania

56 Portal – biblioteki Aplikacja serwerowa działająca przez WWW
Zastosowane technologie i biblioteki Język programowania: PHP Biblioteka template’ów Smarty Obsługa wielu języków dzięki bibliotece SmartyML Biblioteka dostępu do bazy danych MDB2 Baza danych MySQL Biblioteka captcha (zabezpieczenie antyspamowe) Biblioteka Open Flash Chart do wykresów Biblioteka PHP Mailer do wysyłania maili Biblioteka XML RPC do komunikacji z urządzeniami Tandberg

57 vc.pionier.net.pl

58 Portal – architektura aplikacji

59 Moduły aplikacji Moduł główny (core) Logowanie Rezerwacje
Zarządzanie i administracja Monitoring i statystyki Komunikacja z urządzeniami Obsługa bazy danych Konfiguracja

60 Portal - użytkownicy Przechowywanie danych o użytkownikach
Dane personalne (imię, nazwisko, instytucja) Dane kontaktowe (mail, telefon, H.323, SIP) Przypisywanie użytkowników do instytucji i grup Tworzenie, aktywacja i usuwanie kont użytkowników przez administratorów Tworzenie konta Akceptacja przez administratora Dostęp do portalu

61 Portal – hierarchia użytkowników
Hierarchiczny system uprawnień Aplikacja internetowa dostępna dla zarejestrowanych użytkowników Nowe konta muszą zostać zaakceptowane przez administratorów lokalnych Administracja portalem Dodawanie instytucji Administracja kontami Adiminstrator globalny Administracja kontami Użytkowników własnej instytucji Adiminstrator lokalny Rezerwacja wideokonferencji Statystyki i monitoring Użytkownik aplikacji

62 Użytkownicy – podstawowa funkcjonalność
Zakres funkcjonalności zgodny z zaakceptowanym projektem: Tworzenie konta użytkownika zgłoszenie użytkownika przez formularz akceptacja administratora Autoryzacja i uwierzytelnianie (system logowania) Rezerwacja wideokonferencji Zmiana parametrów rezerwacji wideokonferencji Edycja profilu Statystyki użycia Monitoring urządzeń (mostki)

63 Portal – uprawnienia użytkowników
Administrator lokalny akceptacja zgłoszeń użytkowników z tej samej instytucji zarządzanie kontami użytkowników z tej samej instytucji administracja lokalnymi rezerwacjami zarządzanie lokalnymi urządzeniami

64 Portal – uprawnienia użytkowników
Administrator globalny pełen zakres zarządzania rezerwacjami wideokonferencji zarządzanie wszystkimi kontami użytkowników zarządzanie portalem baza danych parametry logowania automatyczne powiadamianie ustawienia serwera (ścieżki, protokoły) administracja urządzeniami

65 Logowanie

66 Logowanie

67 Tworzenie konta

68 Tworzenie konta

69 Dane użytkownika

70 Edycja profilu

71 Rezerwacja wideokonferencji
Planowanie, tworzenie i zarządzanie istniejącymi rezerwacjami Automatyczny przydział MCU Możliwość dodawania kolejnych MCU Podgląd już istniejących rezerwacji Powiadamianie ami o dokonanych rezerwacjach Rezerwacja wideokonferencji Data i godzina rozpoczęcia Czas trwania Liczba uczestników Nazwa i hasło Opis i wybór wyglądu Archiwizacja i strumieniowanie

72 Rezerwacja wideokonferencji

73 Rezerwacja wideokonferencji

74 Zmiana parametrów rezerwacji

75 Portal – statystyki rezerwacji
Statystyki rezerwacji wideokonferencji Tworzone na bieżąco na podstawie danych archiwalnych Obciążenie godzinowe Wykres przedstawia obciążenie urządzenia rezerwacjami widekonferencyjnymi w poszczególnych godzinach Obciążenie dzienne Wykres przedstawia obciążenie urządzenia rezerwacjami widekonferencyjnymi w poszczególnych dniach tygodnia.

76 Statystyki wykorzystania MCU

77 Portal – monitoring urządzeń
Mostki wideokonferencyjne Gatekeepery Terminale wideokonferencyjne Wykorzystanie metryki Round Trip Time Statystyki Dostępność w ostatnich godzinach (doba) Średnia dzienna dostępność w ciągu ostatniego miesiąca

78 Monitoring urządzeń

79 Portal – możliwość rozbudowy systemu
Modularna budowa umożliwia dołączanie nowych funkcjonalności Możliwe kierunki rozwoju Integracja z innymi usługami PIONIER Wykorzystanie systemu LDAP do logowania i praw użytkowników Zdefiniowanie API dla aplikacji zewnętrznych Dołączanie nowych urządzeń dopisanie nowego sterownika wykorzystanie innego API urządzenia Integracja z innymi systemami rezerwacji

80 Przerwa obiadowa 1 godz. 11:00 – 12:30 Wprowadzenie do wideokonferencji 12:30 – 13:00 Przerwa kawowa 13:00 – 14:30 Portal wideokonferencyjny 14:30 – 15:30 Przerwa obiadowa 15:30 – 17:00 Warsztaty

81 11:00 – 12:30 Wprowadzenie do wideokonferencji
12:30 – 13:00 Przerwa kawowa 13:00 – 14:30 Portal wideokonferencyjny 14:30 – 15:30 Przerwa obiadowa 15:30 – 17:00 Warsztaty

82 Warsztaty Możliwość zapoznania się z różnymi terminalami (SD, HD, audio) Rejestracja administratorów lokalnych Tworzenie rezerwacji w portalu Połączenia z wykorzystaniem różnych terminali Dyskusja

83 Dziękujemy za uwagę! Maciej Głowiak, Jakub Gutkowski,
Bartłomiej Idzikowski, Łukasz Łopatowski, Maciej Stróżyk Tel.:

84

85


Pobierz ppt "System rezerwacji wideokonferencji"

Podobne prezentacje


Reklamy Google