Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt „Uwaga! Sposób na sukces”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt „Uwaga! Sposób na sukces”"— Zapis prezentacji:

1

2 Projekt „Uwaga! Sposób na sukces”
Wpływ terapii Tomatisa na rozwój kompetencji kluczowych u dzieci biorących udział w projekcie Roman Konarski Uniwersytet Gdański

3 Projekt „Uwaga! Sposób na sukces”
Efekt terapii Tomatisa Korzyści metody Tomatisa dla osób cierpiących Problemy z przetwarzaniem słuchowym Dysleksja Nadpobudliwość psychoruchową Autyzm Problemy z uczeniem się Poprawia Zachowania społeczne Umiejętności komunikacji

4 Projekt „Uwaga! Sposób na sukces”
Kompetencje kluczowe Zgodnie z zaleceniem Parlamentu Europejskiego w sprawie Kompetencji Kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (z dn. 18 grudnia 2006 r.): „Kompetencje są zdefiniowane (…), jako połączenie wiedzy, umiejętności i postaw odpowiednich do sytuacji. Kompetencje kluczowe to te, których wszystkie osoby potrzebują do samorealizacji i rozwoju osobistego, bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej i zatrudnienia.”

5 Projekt „Uwaga! Sposób na sukces”
Narządzie do badania kompetencji kluczowych Uchwałą Rady Programowej Projektu (z dn ): Zespół ekspertów wchodzących w skład Rady Programowej Pomiar kompetencji nastąpi na początku klasy I, a następnie po I, II, i III klasie Badaniem zostaną objęci wszyscy uczniowie uczestniczący w Innowacyjnym Programie Nauczania „Umiem uczyć się” w ramach Projektu „Uwaga! Sposób na sukces”

6 Projekt „Uwaga! Sposób na sukces”
Cztery Kompetencje Kluczowe Umiejętność uczenia się „Zdolność konsekwentnego i wytrwałego uczenia się ….” Kompetencje społeczne „Związane z dobrem osobistym i społecznym ….” Kompetencje językowe „Porozumiewanie się w języku ojczystym ….” Kompetencje muzyczne „Ekspresja muzyczna ….”

7 Projekt „Uwaga! Sposób na sukces”
Narzędzie do badania kompetencji kluczowych

8 Projekt „Uwaga! Sposób na sukces”
Umiejętność uczenia się 4 podskale (9 pozycji): Uwaga ( 2 pozycje) Pamięć (2 pozycje) Wykorzystanie wiedzy w praktyce (2 pozycje) Motywacja i wiara we własne siły (3 pozycje)

9 Projekt „Uwaga! Sposób na sukces”
Kompetencje społeczne 3 podskale (10 pozycji): Umiejętność pracy w grupie ( 4 pozycje) Rozumienie i repetowanie reguł i zasad (3 pozycje) Wyrażanie i rozumienie różnych punktów widzenia (3 pozycje)

10 Projekt „Uwaga! Sposób na sukces”
Kompetencje językowe 2 podskale (12 pozycji): Percepcja i ekspresja ( 6 pozycji) Wrażliwość na język mówiony (6 pozycji)

11 Projekt „Uwaga! Sposób na sukces”
Kompetencje muzyczne 3 podskale (11 pozycji): Percepcja muzyki (4 pozycje) Ekspresja ruchowa (4 pozycje) Ekspresja muzyki (3 pozycje)

12 Projekt „Uwaga! Sposób na sukces”
Analizy psychometryczne narzędzia Trafność teoretyczna Konfirmacyjna analiza czynnikowa Rzetelność Alfa Cronbacha > 0,92 dla każdej kompetencji Skalowanie wyników dla kompetencji Wielowymiarowy model IRT Kompetencje na skali T (M = 50 i s = 10 dla pomiaru I)

13 Projekt „Uwaga! Sposób na sukces”
Plan badania ewaluacyjnego Cztery pomiary kompetencji kluczowych kl 1 Tomatis kl 1 logorytmika kl Tomatis kl 3 ( ) ( ) ( ) ( ) Cztery grupy porównawcze Grupa 1: nie w normie i poddana terapii Grupa 2: nie w normie i nie poddana terapii Grupa 3: w normie i poddana terapii Grupa 4: w normie i nie poddana terapii

14 Projekt „Uwaga! Sposób na sukces”
Plan badania ewaluacyjnego Liczebności próby w grupach porównawczych Norma Tomatis Pomiar 1 Pomiar 2 Pomiar 3 Pomiar 4 Nie Tak 314 311 316 302 74 84 83 78 401 403 408 397 252 254 241 Ogółem 1041 1052 1061 1018

15 Projekt „Uwaga! Sposób na sukces”
Średnie wyniki dla kompetencji

16 Projekt „Uwaga! Sposób na sukces”
Problemy badawcze Selekcja do terapii Tomatisa na podstawie testu uwagi i lateralizacji słuchowej (pomiar 1) Spadek liczebności próby Norma Tomatis Liczebność pomiar kompetencji Liczebność pomiar audiometryczny Dystanse od parametrów wzorcowych Nie Tak 320 231 128,43 84 43 120,45 414 304 119,59 255 217 108,17 Ogółem 1073 795

17 Projekt „Uwaga! Sposób na sukces”
Problemy badawcze Wyznaczenie indywidualnych trajektorii zmiany w czasie Kontrola statusu pomiaru audiometrycznego przy pierwszym pomiarze Zastosowanie modelu latentnych trajektorii zmiany

18 Projekt „Uwaga! Sposób na sukces”
Surowe dane (próba n = 30 w grupie) Umiejętność uczenia się Kompetencje społeczne

19 Projekt „Uwaga! Sposób na sukces”
Surowe dane (próba n = 30 w grupie) Kompetencje językowe Kompetencje muzyczne

20 Projekt „Uwaga! Sposób na sukces”
Trajektorie zmiany: Umiejętność uczenia się Procentowy rozkład trajektorii w grupach: Grupa Zmiana Norma Tomatis Nie Tak 18,8% 3,1% 78,1% 21,4% 4,8% 73,8% 24,9% 1,0% 74,1% 44,3% 4,7% 51,0%

21 Projekt „Uwaga! Sposób na sukces”
Trajektorie zmiany: Kompetencje społeczne Procentowy rozkład trajektorii w grupach: Grupa Zmiana Norma Tomatis Nie Tak 13,1% 2,5% 84,4% 38,1% 3,6% 58,3% 22,5% 1,7% 75,8% 38,4% 3,5% 58,0%

22 Projekt „Uwaga! Sposób na sukces”
Trajektorie zmiany: Kompetencje językowe Procentowy rozkład trajektorii w grupach: Grupa Zmiana Norma Tomatis Nie Tak 10,0% 1,6% 88,4% 16,7% 7,1% 76,2% 17,6% 2,7% 79,7% 29,4% 2,8% 68,8%

23 Projekt „Uwaga! Sposób na sukces”
Trajektorie zmiany: Kompetencje muzyczne Procentowy rozkład trajektorii w grupach: Grupa Zmiana Norma Tomatis Nie Tak 5,6% 0,3% 94,1% 4,8% 1,2% 94,0% 4,1% 4,6% 91,3% 12,9% 2,0% 85,1%

24 Projekt „Uwaga! Sposób na sukces”
Średnie trajektorie zmiany

25 Projekt „Uwaga! Sposób na sukces”
Podsumowanie efektu terapii Zmiana w kompetencji kluczowej: „Umiejętność uczenia się” Grupa porównawcza Status początkowy Status po trzech latach terapii % roczny przyrost kompetencji w stosunku do pomiaru początkowego Norma Tomatis Średni poziom kompetencji Średnia różnica w stosunku do analogicznej grupy poziomu potrzeb edukacyjnych nie poddanej terapii Nie Tak 45,59 -4,00 52,20 -2,43 4,8% 49,59 ----- 54,63 3,4% 52,82 -10,20 60,42 -3,24 63,02 63,66 0,3%

26 Projekt „Uwaga! Sposób na sukces”
Podsumowanie efektu terapii Zmiana w kompetencji kluczowej: „Kompetencje społeczne” Grupa porównawcza Status początkowy Status po trzech latach terapii % roczny przyrost kompetencji w stosunku do pomiaru początkowego Norma Tomatis Średni poziom kompetencji Średnia różnica w stosunku do analogicznej grupy poziomu potrzeb edukacyjnych nie poddanej terapii Nie Tak 45,55 -4,89 53,36 -1,27 5,7% 50,53 ----- 54,63 2,7% 51,85 -5,59 59,85 -0.91 5,1% 57,44 60,76 1,9%

27 Projekt „Uwaga! Sposób na sukces”
Podsumowanie efektu terapii Zmiana w kompetencji kluczowej: „Kompetencje językowe” Grupa porównawcza Status początkowy Status po trzech latach terapii % roczny przyrost kompetencji w stosunku do pomiaru początkowego Norma Tomatis Średni poziom kompetencji Średnia różnica w stosunku do analogicznej grupy poziomu potrzeb edukacyjnych nie poddanej terapii Nie Tak 45,63 -3,70 54,36 -0,51 6,4% 49,33 ----- 54,87 3,7% 54,34 -5,67 63,02 -1,64 5,3% 60,01 64,66 2,6%

28 Projekt „Uwaga! Sposób na sukces”
Podsumowanie efektu terapii Zmiana w kompetencji kluczowej: „Kompetencje muzyczne” Grupa porównawcza Status początkowy Status po trzech latach terapii % roczny przyrost kompetencji w stosunku do pomiaru początkowego Norma Tomatis Średni poziom kompetencji Średnia różnica w stosunku do analogicznej grupy poziomu potrzeb edukacyjnych nie poddanej terapii Nie Tak 45,12 -6,02 58,22 -4,26 9,7% 51,14 ----- 62,48 7,4% 53,69 -5,87 66,94 -0,78 8,2% 59,56 67,72 ------ 4,6%

29 Serdecznie dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Projekt „Uwaga! Sposób na sukces”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google