Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt Uwaga! Sposób na sukces Wpływ terapii Tomatisa na rozwój kompetencji kluczowych u dzieci biorących udział w projekcie Roman Konarski Uniwersytet.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt Uwaga! Sposób na sukces Wpływ terapii Tomatisa na rozwój kompetencji kluczowych u dzieci biorących udział w projekcie Roman Konarski Uniwersytet."— Zapis prezentacji:

1

2 Projekt Uwaga! Sposób na sukces Wpływ terapii Tomatisa na rozwój kompetencji kluczowych u dzieci biorących udział w projekcie Roman Konarski Uniwersytet Gdański

3 Projekt Uwaga! Sposób na sukces Efekt terapii Tomatisa Korzyści metody Tomatisa dla osób cierpiących Problemy z przetwarzaniem słuchowym Dysleksja Nadpobudliwość psychoruchową Autyzm Problemy z uczeniem się Poprawia Zachowania społeczne Umiejętności komunikacji

4 Projekt Uwaga! Sposób na sukces Kompetencje kluczowe Zgodnie z zaleceniem Parlamentu Europejskiego w sprawie Kompetencji Kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (z dn. 18 grudnia 2006 r.): Kompetencje są zdefiniowane (…), jako połączenie wiedzy, umiejętności i postaw odpowiednich do sytuacji. Kompetencje kluczowe to te, których wszystkie osoby potrzebują do samorealizacji i rozwoju osobistego, bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej i zatrudnienia.

5 Projekt Uwaga! Sposób na sukces Narządzie do badania kompetencji kluczowych Uchwałą Rady Programowej Projektu (z dn. 27.08.2010): Zespół ekspertów wchodzących w skład Rady Programowej Pomiar kompetencji nastąpi na początku klasy I, a następnie po I, II, i III klasie Badaniem zostaną objęci wszyscy uczniowie uczestniczący w Innowacyjnym Programie Nauczania Umiem uczyć się w ramach Projektu Uwaga! Sposób na sukces

6 Projekt Uwaga! Sposób na sukces Cztery Kompetencje Kluczowe Umiejętność uczenia się Zdolność konsekwentnego i wytrwałego uczenia się …. Kompetencje społeczne Związane z dobrem osobistym i społecznym …. Kompetencje językowe Porozumiewanie się w języku ojczystym …. Kompetencje muzyczne Ekspresja muzyczna ….

7 Projekt Uwaga! Sposób na sukces Narzędzie do badania kompetencji kluczowych

8 Projekt Uwaga! Sposób na sukces Umiejętność uczenia się 4 podskale (9 pozycji): Uwaga ( 2 pozycje) Pamięć (2 pozycje) Wykorzystanie wiedzy w praktyce (2 pozycje) Motywacja i wiara we własne siły (3 pozycje)

9 Projekt Uwaga! Sposób na sukces Kompetencje społeczne 3 podskale (10 pozycji): Umiejętność pracy w grupie ( 4 pozycje) Rozumienie i repetowanie reguł i zasad (3 pozycje) Wyrażanie i rozumienie różnych punktów widzenia (3 pozycje)

10 Projekt Uwaga! Sposób na sukces Kompetencje językowe 2 podskale (12 pozycji): Percepcja i ekspresja ( 6 pozycji) Wrażliwość na język mówiony (6 pozycji)

11 Projekt Uwaga! Sposób na sukces Kompetencje muzyczne 3 podskale (11 pozycji): Percepcja muzyki (4 pozycje) Ekspresja ruchowa (4 pozycje) Ekspresja muzyki (3 pozycje)

12 Projekt Uwaga! Sposób na sukces Analizy psychometryczne narzędzia Trafność teoretyczna Konfirmacyjna analiza czynnikowa Rzetelność Alfa Cronbacha > 0,92 dla każdej kompetencji Skalowanie wyników dla kompetencji Wielowymiarowy model IRT Kompetencje na skali T (M = 50 i s = 10 dla pomiaru I)

13 Projekt Uwaga! Sposób na sukces Plan badania ewaluacyjnego Cztery pomiary kompetencji kluczowych kl 1 Tomatis kl 1 logorytmika kl 2 Tomatis kl 3 (9-10.2010)(5-6.2011) (5-6.2012)(5-6.2013) Cztery grupy porównawcze Grupa 1: nie w normie i poddana terapii Grupa 2: nie w normie i nie poddana terapii Grupa 3: w normie i poddana terapii Grupa 4: w normie i nie poddana terapii

14 Projekt Uwaga! Sposób na sukces Plan badania ewaluacyjnego Liczebności próby w grupach porównawczych NormaTomatisPomiar 1Pomiar 2Pomiar 3Pomiar 4 NieTak 314 311 316 302 Nie 74 84 83 78 Tak 401 403 408 397 TakNie 252 254 241 Ogółem 1041105210611018

15 Projekt Uwaga! Sposób na sukces Średnie wyniki dla kompetencji

16 Projekt Uwaga! Sposób na sukces Problemy badawcze Selekcja do terapii Tomatisa na podstawie testu uwagi i lateralizacji słuchowej (pomiar 1) Spadek liczebności próby NormaTomatis Liczebność pomiar kompetencji Liczebność pomiar audiometryczny Dystanse od parametrów wzorcowych NieTak 320231128,43 Nie 84 43 120,45 Tak 414304 119,59 TakNie 255217 108,17 Ogółem 1073795

17 Projekt Uwaga! Sposób na sukces Problemy badawcze Wyznaczenie indywidualnych trajektorii zmiany w czasie Kontrola statusu pomiaru audiometrycznego przy pierwszym pomiarze Zastosowanie modelu latentnych trajektorii zmiany

18 Projekt Uwaga! Sposób na sukces Surowe dane (próba n = 30 w grupie) Umiejętność uczenia sięKompetencje społeczne

19 Projekt Uwaga! Sposób na sukces Surowe dane (próba n = 30 w grupie) Kompetencje językoweKompetencje muzyczne

20 Projekt Uwaga! Sposób na sukces Trajektorie zmiany: Umiejętność uczenia się Procentowy rozkład trajektorii w grupach: GrupaZmiana NormaTomatis NieTak18,8%3,1%78,1% Nie 21,4%4,8%73,8% Tak 24,9%1,0% 74,1% TakNie44,3%4,7% 51,0%

21 Projekt Uwaga! Sposób na sukces Trajektorie zmiany: Kompetencje społeczne Procentowy rozkład trajektorii w grupach: GrupaZmiana NormaTomatis NieTak13,1%2,5%84,4% Nie 38,1%3,6%58,3% Tak 22,5%1,7% 75,8% TakNie38,4%3,5% 58,0%

22 Projekt Uwaga! Sposób na sukces Trajektorie zmiany: Kompetencje językowe Procentowy rozkład trajektorii w grupach: GrupaZmiana NormaTomatis NieTak10,0%1,6%88,4% Nie 16,7%7,1%76,2% Tak 17,6%2,7% 79,7% TakNie29,4%2,8% 68,8%

23 Projekt Uwaga! Sposób na sukces GrupaZmiana NormaTomatis NieTak5,6%0,3%94,1% Nie 4,8%1,2%94,0% Tak 4,1%4,6% 91,3% TakNie12,9%2,0% 85,1% Trajektorie zmiany: Kompetencje muzyczne Procentowy rozkład trajektorii w grupach:

24 Projekt Uwaga! Sposób na sukces Średnie trajektorie zmiany

25 Projekt Uwaga! Sposób na sukces Grupa porównawcza Status początkowyStatus po trzech latach terapii % roczny przyrost kompetencji w stosunku do pomiaru początkowego NormaTomatis Średni poziom kompetencji Średnia różnica w stosunku do analogicznej grupy poziomu potrzeb edukacyjnych nie poddanej terapii Średni poziom kompetencji Średnia różnica w stosunku do analogicznej grupy poziomu potrzeb edukacyjnych nie poddanej terapii NieTak45,59 -4,0052,20-2,43 4,8% Nie 49,59 -----54,63----- 3,4% Tak 52,82 -10,2060,42-3,24 4,8% TakNie63,02 -----63,66----- 0,3% Podsumowanie efektu terapii Zmiana w kompetencji kluczowej: Umiejętność uczenia się

26 Projekt Uwaga! Sposób na sukces Grupa porównawcza Status początkowyStatus po trzech latach terapii % roczny przyrost kompetencji w stosunku do pomiaru początkowego NormaTomatis Średni poziom kompetencji Średnia różnica w stosunku do analogicznej grupy poziomu potrzeb edukacyjnych nie poddanej terapii Średni poziom kompetencji Średnia różnica w stosunku do analogicznej grupy poziomu potrzeb edukacyjnych nie poddanej terapii NieTak45,55 -4,8953,36-1,27 5,7% Nie 50,53 -----54,63----- 2,7% Tak 51,85 -5,5959,85-0.91 5,1% TakNie57,44 -----60,76----- 1,9% Podsumowanie efektu terapii Zmiana w kompetencji kluczowej: Kompetencje społeczne

27 Projekt Uwaga! Sposób na sukces Grupa porównawcza Status początkowyStatus po trzech latach terapii % roczny przyrost kompetencji w stosunku do pomiaru początkowego NormaTomatis Średni poziom kompetencji Średnia różnica w stosunku do analogicznej grupy poziomu potrzeb edukacyjnych nie poddanej terapii Średni poziom kompetencji Średnia różnica w stosunku do analogicznej grupy poziomu potrzeb edukacyjnych nie poddanej terapii NieTak45,63 -3,7054,36-0,51 6,4% Nie 49,33 -----54,87----- 3,7% Tak 54,34 -5,6763,02-1,64 5,3% TakNie60,01 -----64,66----- 2,6% Podsumowanie efektu terapii Zmiana w kompetencji kluczowej: Kompetencje językowe

28 Projekt Uwaga! Sposób na sukces Grupa porównawcza Status początkowyStatus po trzech latach terapii % roczny przyrost kompetencji w stosunku do pomiaru początkowego NormaTomatis Średni poziom kompetencji Średnia różnica w stosunku do analogicznej grupy poziomu potrzeb edukacyjnych nie poddanej terapii Średni poziom kompetencji Średnia różnica w stosunku do analogicznej grupy poziomu potrzeb edukacyjnych nie poddanej terapii NieTak45,12 -6,0258,22-4,26 9,7% Nie 51,14 -----62,48----- 7,4% Tak 53,69 -5,8766,94-0,78 8,2% TakNie59,56 -----67,72------ 4,6% Podsumowanie efektu terapii Zmiana w kompetencji kluczowej: Kompetencje muzyczne

29 Serdecznie dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Projekt Uwaga! Sposób na sukces Wpływ terapii Tomatisa na rozwój kompetencji kluczowych u dzieci biorących udział w projekcie Roman Konarski Uniwersytet."

Podobne prezentacje


Reklamy Google