Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Chcemy tworzyć historię biorąc przykład z ludzi, którzy są dla nas autorytetem Sierpc.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Chcemy tworzyć historię biorąc przykład z ludzi, którzy są dla nas autorytetem Sierpc."— Zapis prezentacji:

1 Chcemy tworzyć historię biorąc przykład z ludzi, którzy są dla nas autorytetem
Sierpc

2 Andrzej Olechowski Andrzej Olechowski, kombatant AK, to znany fotograf sierpecki, obecnie na emeryturze. Wybuch II-giej Wojny Światowej – wówczas był 12-letnim chłopcem. Wśród kilkunastu kolegów wiódł prym, zawsze inicjował poczynania grupy, nazywano go „stary” chociaż nie był najstarszy. Już w szkole jego bojowość polegała na wrzucaniu do szkoły, prowadzonej przez Niemców, przez okna do klas, zdechłych szczurów, myszy, żab i innych świństw a nawet zapakowanych "min poślizgowych". Taką formę walki prowadzili do końca października. A na ulicy, widząc czy mijając żołnierzy niemieckich odwracali się spluwając. Niestety ze względu na zły stan zdrowia Pana Olechowskiego nie mogliśmy się z nim spotkać i przeprowadzić wywiadu. [Z grupą kolegów w Sandomierzu (1943r.)] [Autor wkrótce po wojnie] [Dowódca pododdziału, por. "Zawisza" po wojnie]

3 [Hanna Kowalska odznaczona medalem „Zasłużony dla Miasta Sierpca”.]
     Hanna Kowalska urodziła się w 1935 roku w pod sierpeckim Mieszczku. Po ukończeniu Liceum Pedagogicznego w Płocku rozpoczęła, w 1954 roku, pracę zawodową w Szkole Podstawowej w Gójsku, a później w Studzieńcu. W tym czasie uzupełnia wykształcenie w Studium Nauczycielskim w Płocku. W 1964 roku podejmuje pracę, jako polonistka, w technikum Ekonomicznym w Sierpcu. Po dziesięciu latach przechodzi do sierpeckiego Liceum Ogólnokształcącego, gdzie, jako polonistka, pracuje do przejścia na emeryturę. W 1968 roku rozpoczyna studia polonistyczne na UAM w Poznaniu. W 1972 roku uzyskała tytuł magistra filologii polskiej. W latach pełniła funkcję metodyka języka polskiego w Sierpcu i szkołach podległych Delegaturze Kuratorium Oświaty w Płocku.     W trakcie pracy nauczycielskiej, jak i po jej zakończeniu, pasją Hanny Kowalskiej było harcerstwo. Poświęciła się mu bez reszty,. W latach , pełniła funkcję komendanta Hufca ZHP Sierpc. inicjatorka i organizatorka wielu projektów o charakterze kulturalno-wychowawczym, jak Sierpeckie Kolędowanie, Festiwal Piosenki Harcerskiej. jest również autorką publikacji, dokumentujących działalność ZHP na terenie Sierpca i powiatu sierpeckiego.         W dniu 19 lutego 2010 roku, w Hufcu ZHP w Sierpcu, odbyła się zbiórka z okazji Dnia Myśli Braterskiej i XXX-lecia Hufca z Januszem Korczakiem. W czasie jej trwania przewodniczący RM – Marek Chrzanowski, jego zastępca – Zbigniew Mroczkowski oraz zastępca burmistrza – Zbigniew Leszczyński wręczyli medal „Zasłużony dla Miasta Sierpca” pani Hannie Kowalskiej. yróżnienie przyznała Rada Miejska Sierpca. Za wyróżniające wyniki w pracy zawodowej i działalności harcerskiej była wielokrotnie nagradzana i wyróżniana. Należą do nich: - nagroda I stopnia Ministra Oświaty i Wychowania – dwukrotnie: w 1972 i 1980 roku - nagroda Kuratora Oświaty i Wychowania – dwukrotnie: w 1975 i 1983 roku - nagroda Naczelnika ZHP – 1980 rok - Złoty Krzyż Zasługi – dwukrotnie: w 1975 i 1985 roku - Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski – 2002 rok - Medal Komisji Edukacji Narodowej – 1995 rok.    Odznaki: - Za Zasługi dla Województwa Warszawskiego – 1973 rok - Zasłużony Bieszczadom – 1997 rok - Złota Odznaka ZHP – 1980 rok - Honorowa Odznaka Chorągwi Mazowieckiej – dwukrotnie: w 1973 i 2007 roku [Hanna Kowalska odznaczona medalem „Zasłużony dla Miasta Sierpca”.]

4 Mirosław Hińcz Hincz Mirosław ur r. w Rachocinie. Z wykształcenia jest pedagogiem z zamiłowania działaczem społecznym wielu organizacji społecznych: ZNP, ZOSPRP, LOG,PTPP " Pronatura, TPD, ZKRP, IBWG, GTHP, PKPS. Przeprowadzony został z nim wywiad, a oto informacje, które udało nam się o nim Zebrać.  1. Założyciel, prezes OSP w Wilczogórze Wl kupno placu, obsadzenie żywopłotem, wykonanie fundamentów pod budowę remizy. Brak funduszy.  2. Od sekretarz ZM-GZOSPRP w. Od 1974 prezes OSP Susk. Od sekretarz.  3. Udział w akcji pożarowej - Stanisław Goździkowski - Henryk Machullski - Stanisław Kowalski - Jan Dzierzbiński -gaszenie pożaru-kurników 4.Udział w likwidacji skutów powodzi - w rolnikach Chaby - gospodarstwo rolne. - Gimnazjum im. J.P.II w Susku - uratowano kotłownie C.O.  5. Czynił 1-sze próby rozbudowy Szkoły Podstawowej w Susku przy współpracy Gramadzkiej Rady Narodowej w Goleszynie. Udało się pobudowanie budynku gospodarczego i domu nauczyciela. Prace stanęły z powodu braku funduszy.  6. Był organizatorem czasu wolnego młodzieży: wycieczek, rajdów turystyczno - krajoznawczych oraz zabaw, gier i tańców, imprezy choinkowe w obecności św. Mikołaja. Z okazji MDD prowadził biegi nad Sierpeckimi jeziorkami.  7. Uczestniczył w kupnie sztandaru w Poznaniu dla OSP Susk.  8. Jest długoletnim przewodniczącym M-G komitetu organizacyjnego OTWP.  9. Pod jego nadzorem młodzież przygotowana 4 razy uczestniczyła w eliminacjach krajowych OTWP zdobywając 6 i 14 medali w Świnoujściu i Jeleniej Górze.  10. Przez dwie kadencje był w komisji historyczno - muzealnej i rady d/s młodzieży od 1998 przy zarządzie głównym ZOSPR w Warszawie.

5 Z nauczycielskim pozdrowieniem.
Działalność w LOP i PTOP " ProNatura" 1.Likwidacja sideł, wnyków, pułapek i innych rzeczy przy współudziale policji, powiatowej lecz nicy zwierząt ( lek. wet. Sławomira Tyndorta ) a) Zbiór porzuconych w lesie w Susku 6 zwłok warchlaków b) Sprzątnięcie z lasu zwłok maciory ok. 180 kg, a leżącego w życie cielaka. c) Gaszenie i likwidacja palących się zwłok maciory z prosiętami. d) Uwolnienie powieszonego psa w lesie oraz zamordowanego zająca, który z bólu złapany na sidło odgryzł sobie nogę. Pomoc zwierzętom po kontuzjach. e) Wieloletni inwentaryzator gniazd bociana białego w m.in. Gm. Sierpc łącznie 29. f) Budowa nowych gniazd i rekonstrukcja starych bociana białego. Opieka nad zimującymi. g) Uratowanie chłopca przy współdziałaniu lekarzy wet. i med. pogryzionego przez psa. h) Oczyszczanie lasu ze skradzionego auta przy współdziałaniu z K.P. policji w Sierpcu.  Inne działania 1. Likwidacja niewypałów przy udziale K.P. policji w 2. Sierpcu i Jed. Woj. Sap. z Włocławka 3. Uwalnianie z zakładu karnego w Warszawie Stanisława G. , który z mamą staruszką prowadził gospodarstwo rolne. ( przy dziale prokuratury generalnej w Warszawie). 4. Uratowanie tonącego Pawła N. którego tir zdmuchnął z roweru do głębokiego rowu. 5. Pisanie artykółów do prasy z ciekawszej działalności w ogranicz. społecz. 6. Oczyszczenie środowiska z porozrzucanych różnych materiałów. 7. W okresie okupacji prowadziłem tajne nauczanie.  Z nauczycielskim pozdrowieniem.   Mirosław Hińcz

6 Jan Burakowski Urodził się 25 października 1934 r. we wsi Nowe Grabie koło Wołomina w rodzinie chłopskiej. W lipcu 1945 r., z uwagi na całkowite zniszczenie gospodarstwa w toku działań wojennych 1944 r., jego rodzice przenieśli się na Opolszczyznę do miasta Niemodlina. Jan pozostał tam do ukończenia liceum ogólnokształcącego w 1952r. W latach 1952/56 studiował polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim, mieszkał w tym czasie u rodziny w Aninie. 1 stycznia 1988 r. objął stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sierpcu, dokąd przeniósł się głównie ze względów rodzinnych. Na tym stanowisku pracował do czasu przejścia na emeryturę (31 października 1999 roku). Od 1958 r. uprawia publicystkę bibliotekarską i społeczno-kulturalną. Opublikował około 400 artykułów – głównie w czasopismach bibliotekarskich „Bibliotekarz”, ”Poradnik Bibliotekarza”, „Bibliotekarz Olsztyński” i in., w periodykach regionalnych („Gazeta Olsztyńska”, ”Warmia i Mazury”), a także w czasopismach ogólnopolskich („Polityka”, ” Tygodnik Kulturalny”, ”Trybuna Ludu”). Jest autorem poradnika „Samorządowa biblioteka publiczna” (wyd. SBP, 1994r.) oraz współautorem kilkunastu publikacji zbiorowych m.in. „Współcześni pisarze woj. olsztyńskiego” (wyd. ”Pojezierze”, 1972r.), „Olsztyńskie biografie literackie ” (wyd. Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha Kętrzyńskiego, 1991r.), „Biblioteki i czytelnictwo na wsi. Obraz współczesny i tendencje” wyd. SBP, 1996r.),”Kreatywność bibliotekarzy” (wyd. SBP, 1997r.), „Funkcje ponadlokalne bibliotek publicznych” (wyd. SBP, 2000r.). Zredagował kilka książek wydawanych przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Olsztynie i Miejską Bibliotekę Publiczną w Sierpcu oraz kierował redakcjami kilku czasopism wydawanych przez te biblioteki. W latach był redaktorem naczelnym dwumiesięcznika „Sierpeckie Rozmaitości”, a przez ponad 20 lat członkiem redakcji miesięcznika „Poradnik Bibliotekarza”. Za działalność regionalną i redagowanie „Sierpeckich Rozmaitości” został przez Kapitułę Nagrody im. Zygmunta Glogera wyróżniony w 2002 roku.

7 Wydał kolejno następujące tomy prozy: ”Najpiękniejsza dziewczyna i inne opowieści” (1996), „Bardzo stare lustro – Wspomnienia z lat ” (1997), „Trochę za dużo szczęścia, Trzy opowieści” (1998), „Ślady naszych stóp. Opowieść z lat ”(1999), „Przypadek ze skutkiem dożywotnim. Wspomnienia bibliotekarza z lat ” (2004). W 1998 roku został przyjęty do Związku Literatów Polskich. Wydał także sześć książek niebeletrystycznych: ”Kronika Sierpca i Ziemi Sierpeckiej” (2 wydania: 2001, 2007), „Sierpczanie Tysiąclecia” (2005, wspólnie z Haliną Giżyńską), „Ziemia Sierpecka znana i nieznana” (2007; wspólnie z czterema innymi autorami) oraz trzy tomy szkiców publicystycznych: „Od Ludowej do Kapitalistycznej. Tło polityczno-społeczne, zyski i cena transformacji ustrojowej w Polsce”(2001), „Cena długiej drzemki na zapiecku Europy. Refleksje nad determinantami historii Polski” (2002), „Uczniowie czarnoksiężnika. Jaruzelski, Kuroń, Rakowski i ich czasy” (2005). Ukończył obszerną monografię Wojciecha Jaruzelskiego pt. „Zwykły człowiek” Pełnił m.in. następujące funkcje: w Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich – przewodniczący Zarządu Okręgu w Olsztynie (lata 70-te) i zastępca przewodniczącego Zarządu Głównego ( ), Państwowa Rada Biblioteczna przy MKiS – członek ( ), Związek Zawodowy Pracowników Kultury i Sztuki – przewodniczący Zarządu Okręgu w Olsztynie i członek Zarządu Głównego (lata 70-te), Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Sierpeckiej – wiceprzewodniczący (od 1999 r.) Był członkiem PZPR w latach Za pracę zawodową i społeczną został wyróżniony m.in. Krzyżem Oficerskim OOP (1997), Krzyżem Kawalerskim, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej i licznymi odznakami honorowymi (w tym m.in. „Zasłużony dla Warmii i Mazur”, „Zasłużony Działacz Kultury”) oraz medalem „Zasłużony dla miasta Sierpca”. Kapituła Tytułu Sierpczanin Roku uhonorowała go w 2004 godnością „Sierpczanin Roku ”. Proza Jana Burakowskiego uzyskała przychylną ocenę kilku historyków literatury i krytyków literackich. Oto niektóre z nich: "Bystra obserwacja, dojrzała epicka narracja, zdolna tworzyć " klimat " wydarzeń - to wszystko dźwięczy niezwykle czysto. Także wierność sobie i otoczeniu - to właśnie tak powstawały różne sagi lokalne ze zdolnością do przekraczania opłotków."  Andrzej Lam "Pochłonęłam "Najpiękniejszą dziewczynę ..." z ogromnym zainteresowaniem z wielu powodów . Po pierwsze - ja się tu urodziłam na Północnym Mazowszu i nazwy miejscowości brzmią mi swojsko, rodzinnie. Po drugie - książka jest znakomita pod względem literackim, bardzo mi się podoba spokojny, nieśpieszny , pełen dojrzałości tok narracji, a przede wszystkim wpisana w to wszystko mądrość widzenia i ocen".  Teresa Kostkiewiczowa

8 Jan Chojnacki Od czasów dzieciństwa, jeszcze gdy mieszkał w Susku, miał predyspozycje do przewodzenia w gromadzie. W wakacje roku 1936 zamieszkał w Sierpcu, Natychmiast po rozpoczęciu roku szkolnego w zapisał się do istniejącej w Susku 98 Mazowieckiej Drużyny Harcerzy im. Jakuba Jasińskiego. Wstępowałem do drużyny w 1936 roku *** W lutym 1945 roku, natychmiast po uruchomieniu szkoły, odtworzyłem swoją dawną drużynę (do zabawnych ciekawostek należało, że otrzymałem na to oficjalne upoważnienie od ówczesnego przewodniczącego Związku Walki Młodych w Sierpcu, Janusza Sułkowskiego, który zarazem wyraził aprobatę dla druha Zdzisława Wrońskiego na mego przybocznego. Niezwykłość zdarzenia polegała na tym, że ja byłem synem głównego działacza sanacyjnego w powiecie, zaś ojciec Zdzisława, to przedwojenny komendant granatowej policji w Sierpcu. Mieliśmy zatem obaj "znakomite" pochodzenie, niezwykle ostro piętnowane przez ówczesne władze.). Jego droga harcerska wiodła dalej przez Płock, Gdańsk i Warszawę - do stopnia Harcerza Rzeczypospolitej i harcmistrza. Natomiast jego skromna sierpecka piosenka dała początek kilkudziesięciu utworom, takim, jak: "Z Małachowianki śpiewa drużyna" (1945), "W nadwiślańskim grodzie" (1946), "Szare płótna namiotów" (laureatka konkursu ZHP, 1946), "Hymn Chorągwi Mazowieckiej" (1982), "Dzieci Płocka" (pieśń zespołu o tej nazwie ), "Stanica w Gorzewie" (1985), "Plurimos annos Małachowianko" (1995), "Z rozlicznych krain" (piosenka Światowego Zlotu Harcerstwa Polskiego Zegrze'95) oraz słowa hymnu TNP (do muzyki prof. Tadeusza Paciorkiewicza). Niektóre z tych pozycji ukazały się w śpiewnikach, a wymienioną tu piosenkę zlotową, wydrukowaną w oficjalnym "Dzienniczku Uczestnika", posiadał każdy z ponad 7 tysięcy obecnych tam harcerzy.

9 Jan Chojnacki to emerytowany architekt, działacz harcerstwa, utalentowany artysta (jest nie tylko poetą, ale także muzykiem, autorem popularnych piosenek harcerskich i malarzem). Jego liryki, pisane od wczesnej młodości, pełne są żywiołowego optymizmu. Dodatkową zaletą zbiorku są liczne rysunki samego Autora. 17 Wrz 2011 – 18 IX Ur. Jan Chojnacki, działacz harcerski, poeta, artysta amator. Autor tomu poezji „A dlaczego pan koniecznie karetą? Jan Chojnacki, absolwent Szkoły w Susku i syn jej długoletniego kierownika, Bronisława Chojnackiego. Jan Chojnacki - Bronisław Chojnacki. Pedagog-społecznik-polityk. Sierpc, Miejska Biblioteka Publiczna 1998,s

10 Kazimierz Czermiński Mgr pedagogiki specjalnej
Ur w Sierpcu , żonaty , 2 dzieci :syn Marek , córka Anna ; wykształcenie: wyższe ; absolwent : Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej w Warszwie; zawód: nauczyciel ; zatrudnienie :emeryt najważniejsze stanowiska związane z działalnością zawodową: dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sierpcu ; Działalność samorządowa (obecnie): radny Rady Miejskiej w Sierpcu od 1992 ; wiece przewodniczący Rady Miejskiej od 1998; partia (organizacja),z ramienia której sprawowana jest funkcja w samorządzie :bezpartyjny ; działalność samorządowa (w przeszłości) : przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa ; wieceprzewodniczący Rady Miejskiej , ; osiągnięcia w pracy samorządowej : zorganizowanie świetlicy wychowawczej dla dzieci pochodzących z rodzin patologicznych ; inicjator budowy biura dla chorych na SM ; doprowadził do budowy siłowni przy hali sportowej przy szkole podstawowej nr 2 oraz basenu ; organizator wielu imprez dla społeczności lokalnej miasta Sierpca ; inicjator i organizator imprez i zawodów rekreacyjno-sportowych , konkursów ,m.in. :Plebiscytu na Najlepszego Sportowca i trenera Miasta Sierpca ,Memoriału im. Tadeusza Wiśniewskiego w L-A (XVedycja),Zawodów Regionalnych i Wojewódzkich Mistrzostw w Podnoszeniu Ciężarów i Trójboju Siłowym

11 Nagrody i Wyróżnienia :
Uczestnik programu TV POLSAT „Złote Asy Polsatu-Współzawodnictwo Miast Sierpc – Koło –Kościan ” „Radny Roku 1999” wybrany przez internautów „Trener Roku1993 ” w plebiscycie „Na Najlepszego Sprtowca i Trenera Miasta Sierpca” 7-krotnie nominowany do Tytułu „Sierpczanina Roku”, Nominowany do Tytułu „Na Rzecz Dobra ”-2005 Złoty Krzyż Zasługi -1987 Brązowy Krzyż Zasługi-1983 Medal Za Zasługi dla ZHP-1986 Medal Za Zasługi dla Obronności Kraju Medal Zasługi dla Ligi Ochrony Kraju -1996 Medal Za Zasługi dla Związku Kombatantów RP i Bojowników o Wolność i Demokrację -2004 Odznaka Za Zasługi dla Polskiego Związku Emerytów , Rencistów i Inwalidów Odznaka Za Zasługi dla Rozwoju Wędkarstwa -2002rok Odznaka Przyjaciel Dziecka Odznaka Zasłużony Działacz Towarzystwa Przyjaciół Dziecka Medal Henryka Jordana ,TPD-1988 Srebrna i Złota Odznaka Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej -1996,1998 Odznaka Za Zasługi w Sporcie Szkolnym –SZS -1981 Odznaka Zasłużony Działacz LZS-Ludowych Zespołów Sportowych -1988 Medal X-lecia Polskiego Związku Kulturystyki i Trójboju Siłowego –Zasłużony Działacz Trójboju Siłowego Odznaka Za Zasługi dla Województwa Warszawskiego-1974 Odznaka Za Zasługi dla Województwa Płockiego-1986 Radny Kazimierz Czermiński odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski  r.

12 Przynależność do stowarzyszeń i organizacji:
Członek Zarządu oraz członek Prezydium Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Sierpcu Związek Nauczycielstwa Polskiego- ZNP Członek Zarządu , Członek Prezydium Zarządu Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane Opiekunów i Przyjaciół w Sierpcu Członek Zarządu Polskiego Związku Kulturystyki i Trójboju Siłowego w Warszawie Prezes Ludowego Klubu Sportowego „GRYF” w Sierpcu Członek Klubu „Ofiarny w Sierpcu Sport Kazimierz Czermiński od lat pasjonuje się sportem. Wychował złotego medalistce europejskiej olimpiady specjalnej w Glasgow – Daniela Nastachowskiego ( skok w dal ) oraz medalistów ogólno Polskich olimpiad specjalnych – Grzegorza Jakubowskiego i Irene Rutecką. Wśród jego wychowanków są brązowi medaliści mistrzostw europy i mistrzostw świata. Zawodnicy Kazimierza Czermińskiego zdobywali sześćdziesiąt medali na mistrzostwach polski w sportach siłowych: Podnoszenie ciężarów i trójboju siłowych. Sam od wczesnej młodości rozsławiał imię Sierpca najpierw jako uzdolniony lekkoatleta w skoku w dal w 1960r. ustanowił rekord powiatu Sierpeckiego (626cm.) zdobył również wice-mistrzostwo województwa Warszawskiego w kategorii juniorów, wicemistrzostwo Warszawy i mistrzostwo Polski. Bardzo dobre wyniki osiągnął w pchnięciu kulą, rzucie dyskiem, rzucie oszczepem i biegach na 100 i 200m. Od 1964r. pasjonował się sportami siłowymi i uzyskiwał wyniki na poziomie 2 klasy sportowej państwowej. Przez wiele lat pracował jako trener w klubie LKS Grywt. W latach sprawował funkcje prezesa tego klubu. Kazimierz Czermiński jest rodowitym sierpczaninem Od najmłodszych lat interesował się sportem. Największe sukcesy osiągnął w lekkiej atletyce, mimo uprawiania innych dyscyplin. Reprezentował dawne woj. Warszawskie w skoku w dal i w pchnięciu kulą. W 1960r. zdobył mistrzostwo dzielnicy centralnej w skoku w dal z wynikiem 625cm. W kategorii seniorów znajdował się w czołówce woj. Skacząc regularnie prawie 7m i pchając kulę na 13m. W swojej karierze reprezentował pion LZS. Pozostał wierny LZS-om do dnia dzisiejszego. Później K. Czermiński postanowił zając się inna dyscypliną sportową – podnoszeniem ciężarów. Początkowo jako zawodnik osiągał w trójboju w wadze do 75kg. Wynik 300kg. co dało mu 2 klasę sportową. Gdy z Gryfu Sierpc odszedł trener Szostak – Kazimierz jako najstarszy z grupy podjął się funkcji trenerskiej. Największe sukcesy ciężarowcy z Sierpca odnosili w latach kiedy walczyli w III lidze. Niestety klub nie opływał w dostatkach więc najlepsi odchodzili do bogatszych klubów kraju. Zbigniew Witkowski i Zbigniew Trzciński do Płockiej Wisły. Wojciech Sobiesiak do WLKS Siedlce i RKS Ursus, a Bronisław Wochowski odniósł wiele sukcesów. Wszyscy jego wychowankowie odnosili wiele sukcesów. A Marek Czermiński syn Kazimierza wywalczył mistrzostwo Zrzeszenia ZS Juniorów do lat 16 z wynikiem 235 kg.

13 Paweł Bogdan Gąsiorowski
Paweł Bogdan Gąsiorowski jest sierpczaninem, z zawodu historykiem, z zamiłowania genealogiem i heraldykiem, wielbicielem Sierpca i ziemi sierpeckiej. Paweł B. Ukoronowaniem Roku Chopinowskiego na ziemi sierpeckiej jest publikacja "Fryderyk Chopin w Rościszewie" napisana przez Pawła Bogdana Gąsiorowskiego. Zrekonstruowanie przez Pawła Gąsiorowskiego dwudniowego pobytu w Rościszewie 17-letniego Fryderyka (w dniach 7-8 lipca 1827 roku) jest prawdziwym majstersztykiem i niesłychanie pobudza wyobraźnię czytelnika. Książkę wydało we wrześniu 2010 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Sierpeckiej. To nie pierwsze dzieło autora, jego debiutem książkowym były wydane w 2005 roku przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Sierpeckiej "Nekropolie ziemi sierpeckiej", ceniony przewodnik po cmentarzach Sierpca i okolic. Był też współautorem monografii Sierpca oraz przewodnika "Ziemia sierpecka znana i nieznana", na stałe współpracuje z kwartalnikiem "Sierpeckie Rozmaitości".

14 Edmund Szpanowski Twórczość artystyczna Edmunda: Dominującą stosowaną przez niego techniką jest rzeźba w drewnie, bowiem drewno jest jego ulubionym tworzywem. Stosuje własne środki ekspresyjne ,które przedstawiają nowe wartości będące odbiciem jego subiektywnych odczuć Szpanowski jest na etapie poszukiwań coraz to ciekawszych układów form i faktury. Otwiera mu to nowa drogę dla nowych kompozycji rzeźbiarskich. Problematyka jaką się zajmuje to przede wszystkim przestrzeń wyrażona przy pomocy form rzeźbiarskich. W jego warsztacie powstają rzeźby monumentalne np.,, Kronikarz ", ,,Światowid ", ,, Amazonki " , ,,Jutrzenka ".Tworzy także mniejsze i bardziej nowoczesne formy: ,,Zamyślony ", ,,Układ dwójkowy ", ,,Misterium", ,,Pokłon". W jego zbiorach znajdują się również rzeźby sakralne. Patrząc na jego kompozycje rzeźbiarskie widać iż autora wyraźnie inspirują kształty biologiczne i postać ludzka.   Jego praca twórcza zaowocuje znacznym uznaniem w niedalekiej przyszłości, czego mu serdecznie życzymy.

15 Tomasz Krukowski Pan Tomasz historią interesuje się od zawsze. Jak powiedział po prostu lubi to co robi. Ukończył technikum lecz od początku wiedział, że nie tym będzie się zajmował. Ukończył studia historyczne i w tym kierunku ułożył swoje życie zawodowe. Początkowo pracował w Urzędzie Gminy w Sierpcu. Obecnie pracuje w Pracowni Dokumentacji Dziejów miasta Sierpc. Jest człowiekiem, który ma pasje i realizuje ja. Niedługo pracownia ta ma zostać przeniesiona do nowego budynku Domu Kultury w Sierpcu. Pan Krukowski odwiedził Gimnazjum im. Jana Pawła II dwa razy, oraz raz mieliśmy okazję spotkać się z nim w Sierpcu. Dowiedzieliśmy się od niego o historii naszego regionu oraz przeprowadzony został z nim wywiad.

16 Wojciech Rychter Sierpeckie Stowarzyszenie Osób Chorych na Raka "Szansa na życie„ powstało 4 maja 2004 roku. Z upływem lat dodano do nazwy człon "Niepełnosprawnych". Założycielem stowarzyszenia był Wojciech Rychter, radny Miasta Sierpca. Pierwszą inicjatywą jeszcze nieformalnego stowarzyszenia była zbiórka pieniędzy na rzecz chorej na raka Marty. Celem Stowarzyszenia stało się pomaganie osobom niepełnosprawnym i chorym poprzez imprezy charytatywne, zbiórki, festyny i akcje. Lista założycieli Stowarzyszenia: Z.Leszczyński, W.Rychter, S.Łojek, B.Tober, S.Jarzyńska, A.Konowada, A.Jarzyński, B.Krajewska, M.Boros, Z.Skierska, W.Kęsicki, A.Leszczyńska, E.Wysocka, J.Czermiński.

17 2004r. Akcje w 2004 roku jeszcze nie w pełni założone Stowarzysznie współorganizowało: I Sierpecki Dzień Osób Niepełnosprawnych – Zbiórka dla Marty, 2005r. Od 2005 roku wraz z Stowarzyszeniem "Zgoda" organizujemy Bal Charytatywny. II Bal Charytatywny połączony ze Zbiórką na badania mammograficzne i USG dla mieszkanek miasta Sierpca  Zbiórka pieniędzy dla chorej na raka mózgu Partycji, uczennicy Szkoły Podstawowej nr 2. Akcję organizowaliśmy wspólnie z Parafią św. Benedykta.  Wycieczka do Pułtuska Grupą 40 osób niepełnosprawnych i wolontariuszy wyjechaliśmy do Pułtuska.   2006r. III Bal Charytatywny połączony ze zbiórką dla Wiktorii chorej na mukowiscydozę.  Wycieczka do Lichenia.  Członkowie naszego Stowarzyszenia oraz przyjaciele wybrali się na wycieczkę do Lichenia. Tam zwiedzili Sanktuarium Maryjne oraz spędzili miło słoneczny dzień.   2007r.  IV Bal Charytatywny połączony ze zbiórką pieniędzy dla Marka Grodzickiego. Marek cierpi na czterokończynowe porażenie mózgowe. Festiwal dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Ciechocinku  Sierpeckie stowarzyszenie pomaga chorym i niepełnosprawnym zdobyć pieniądze na leczenie i rehabilitację.   Majówka 2008  Wojciech Jaworowski i Wojciech Rychter urządzili niepełnosprawnym dzieciom majówkę. W Zajeździe Kasztelan odbył się V Sierpecki Dzień Osób Niepe­łnosprawnych zorganizowany przez Sierpeckie Stowarzyszenie Szansa na Życie oraz Polski Związek Niewidomych Oddział w Sierpcu.   2009r. Turnus rehabilitacyjny w Suwałkach Suwałki to miejsce kolejnego specjalistycznego turnusu rehabilitacyjnego w którym udział wzięli podopieczni Stowarzyszenia. Krajowy festyn dzieci "Nadzieja"

18 Memoriał im. Ryszarda Bramczewskiego Tradycją memoriału stały się konkurencje dla osób niepełnosprawnych, w których startują członkowie stowarzyszenia "Szansa na Życie". Przeprowadzono chód i biegi na dystansie 60 m oraz wyścigi na wózkach. Rywalizacja była bardzo zacięta. Był to jeden z ostatnich sprawdzianów młodych sportowców przed Warszawską Olimpiadą Młodzieży Niepełnosprawnej.  Dnia r. w głównej siedzibie Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie, z okazji Dnia Edukacji Narodowej, nagrodzono działaczy z okręgu mazowieckiego. Pan Wojciech Rychter Członek Zarządu i Rady Powiatu, a zarazem Honorowy Prezes Stowarzyszenia Niepełnosprawnych i Chorych na Raka „Szansa na życie”, który jako jedyny w całym województwie mazowieckim został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi za długoletnią pracę związkową i społeczną. Gratulujemy Panu Wojciechowi Rychterowi i cieszymy się, że Jego praca społeczna i trud wkładany w niesienie pomocy oraz czynienia świata przystępnym dla osób niepełnosprawnych, a ponadto angażowanie się w działanie ZNP, zostały zauważone i docenione.  Pan Wojciech poprzez stowarzyszenie zorganizowała DWIE AKCJE POMOCY DLA JASIA SZPAKOWSKIEGO Jaś urodził się 7 lutego 2010 roku. Do czwartego miesiąca życia choroba nie dawała żadnych objawów. Koszmar zaczął się 13 czerwca 2010. Wtedy pojawiły pierwsze napady padaczkowe. Jaś jest w trakcie prowadzenia bardzo skomplikowanej diagnostyki medycznej. Na chwilę obecną wiemy już, że Jasiu cierpi na lekooporną padaczkę, która jest następstwem wrodzonej wady mózgu. Jaś nie siedzi samodzielnie, nie chodzi oraz nie chwyta rączkami. Jedyną formą kontaktu Jasia z nami jest jego uśmiech, który daje nam wiele radości. Pan Rychter odwiedził naszą szkołę opowiadając o wolontariacie oraz przeprowadzony został z nim wywiad. Sprostował w nim, że to on był inicjatorem powstania stowarzyszenia, a nie Pani Boros

19 Jan Paweł II właśc. Karol Józef Wojtyła (ur. 18 maja 1920 w
Wadowicach, zm. 2 kwietnia 2005 w Watykanie) – błogosławiony Kościoła katolickiego, polski duchowny rzymskokatolicki, arcybiskup krakowski, kardynał, 264. papież i 6. Suwerenny Władca Państwa Watykańskiego (16 października kwietnia 2005), kawaler Orderu Orła Białego. Poeta i poliglota, a także aktor, dramaturg i pedagog. Filozof historii, fenomenolog, mistyk i przedstawiciel personalizmu chrześcijańskiego. A od 2003 roku jest on patronem naszego gimnazjum.

20 Autorzy: Agnieszka Kamińska Natalia Kwiatkowska

21 Sylwia Saganowska Marta Nowak

22 Magdalena Nowakowska Olga Uździcka

23 Anna Kozłowska

24 Opiekunowie projektu:
Marek Czermiński Joanna Urbańska [Zdjęcia poczynając od „Autorzy” wykonane zostały w obrębie gminy Sierpc przez Agnieszkę Kamińską]


Pobierz ppt "Chcemy tworzyć historię biorąc przykład z ludzi, którzy są dla nas autorytetem Sierpc."

Podobne prezentacje


Reklamy Google