Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EGZAMIN MATURALNY 2 011 PREZENTACJA Z JĘZYKA POLSKIEGO.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EGZAMIN MATURALNY 2 011 PREZENTACJA Z JĘZYKA POLSKIEGO."— Zapis prezentacji:

1 EGZAMIN MATURALNY 2 011 PREZENTACJA Z JĘZYKA POLSKIEGO

2 BIBLIOGRAFIA Imię i nazwisko: Temat: I Literatura podmiotu II Literatura przedmiotu III Materiały pomocnicze 1. 2. 3. Podpis zdającego

3 BIBLIOGRAFIA Imię i nazwisko: Temat: Przedstaw obraz małej ojczyzny w literaturze i sztuce współczesnej. Omów motyw na wybranych tekstach kultury. I Literatura podmiotu: Chagall M., Niebieski dom, w: Bernard E., Sztuka nowoczesna, Warszawa 2007, s. 30. Konwicki T., Kronika wypadków miłosnych, Warszawa 1991. Osiecka A.., Miasteczko Bełz, w: Raz, Dwa, Trzy, Czy te oczy mogą kłamać?, Polskie Radio, Warner Music Poland 2002. Paus H., Wzdłuż drogi I, www.vide.pl, [data dostępu: 22.09.2010]. Różycki T., Dwanaście stacji, Kraków 2005. Schl ö ndorff V., Blaszany bębenek, Francja, Jugosławia, Polska, RFN 1979. Stryjkowski J., Austeria, Warszawa 1993. Zagajewski A., Jechać do Lwowa, w: Jechać do Lwowa i inne wiersze, Warszawa 1986, s. 28-29. II Literatura przedmiotu: Czabanowska-Wróbel A., Historia samotności. O poezji Adama Zagajewskiego, w: Lektury polonistyczne. Literatura współczesna, red. Nycz T., t. II, Kraków 1999, s. 472-499. Czapliński P., Tadeusz Konwicki, Poznań 1994. Korzecki M., Miasteczka żydowskie w piosenkach Osieckiej, ww.okularnicy.org.pl, [data dostępu: 22.09.2010]. Kuźma E., Regionalizm, w: Słownik literatury polskiej XX wieku, red. Brodzka A., Puchalska M., Semczuk M., Sobolewska A., Szary-Matywiecka E., Wrocław 1992, s. 925-930. Maciąg W., Bolesna pamięć. Tadeusz Konwicki, w: Nasz wiek XX. Przewodnie idee literatury polskiej, Wrocław 1992, s. 347-353. Wiegandt E., Juliana Stryjkowskiego Imię własne, w: Austria Feliks, Poznań 1997, s. 109-140. Zaleski M., Literatura i wyobcowanie: casus Tadeusza Konwickiego, w: Literatura a wyobcowanie, red. Święch J., Lublin 1990, s. 265-274. Zarycki A., Krainy dzieciństwa w literaturze współczesnej, Pamiętnik Literacki, 1989 z. 2, s.119-147. III Materiały pomocnicze: Prezentacja multimedialna (program PowerPoint). Podpis zdającego

4 BIBLIOGRAFIA Temat: Przedstaw obraz małej ojczyzny w literaturze i sztuce współczesnej. Omów motyw na wybranych tekstach kultury.

5 BIBLIOGRAFIA Literatura podmiotu: Chagall M., Niebieski dom, w: Bernard E., Sztuka nowoczesna, Warszawa 2007, s. 30. Konwicki T., Kronika wypadków miłosnych, Warszawa 1991. Osiecka A., Miasteczko Bełz, w: Raz, Dwa, Trzy, Czy te oczy mogą kłamać?, Polskie Radio, Warner Music Poland 2002. Paus H., Wzdłuż drogi I, www.vide.pl, [data dostępu: 22.09.2010]. Różycki T., Dwanaście stacji, Kraków 2005. Schl ö ndorff V., Blaszany bębenek, Francja, Jugosławia, Polska, RFN 1979. Stryjkowski J., Austeria, Warszawa 1993. Zagajewski A., Jechać do Lwowa, w: Jechać do Lwowa i inne wiersze, Warszawa 1986, s. 28-29.

6 BIBLIOGRAFIA Literatura przedmiotu: Czabanowska-Wróbel A., Historia samotności. O poezji Adama Zagajewskiego, w: Lektury polonistyczne. Literatura współczesna, red. Nycz T., t. II, Kraków 1999, s. 472-499. Czapliński P., Tadeusz Konwicki, Poznań 1994. Korzecki M., Miasteczka żydowskie w piosenkach Osieckiej, ww.okularnicy.org.pl, [data dostępu: 22.09.2010]. Kuźma E., Regionalizm, w: Słownik literatury polskiej XX wieku, red. Brodzka A., Puchalska M., Semczuk M., Sobolewska A., Szary-Matywiecka E., Wrocław 1992, s. 925-930. Maciąg W., Bolesna pamięć. Tadeusz Konwicki, w: Nasz wiek XX. Przewodnie idee literatury polskiej, Wrocław 1992, s. 347-353. Wiegandt E., Juliana Stryjkowskiego Imię własne, w: Austria Feliks, Poznań 1997, s. 109-140. Zaleski M., Literatura i wyobcowanie: casus Tadeusza Konwickiego, w: Literatura a wyobcowanie, red. Święch J., Lublin 1990, s. 265-274. Zarycki A., Krainy dzieciństwa w literaturze współczesnej, Pamiętnik Literacki, 1989 z. 2, s. 119-147.

7 BIBLIOGRAFIA – zapis innych źródeł 1. Piosenka Osiecka A., Miasteczko Bełz, w: Raz, Dwa, Trzy, Czy te oczy mogą kłamać?, Polskie Radio, Warner Music Poland 2002. 2. Dzieło plastyczne Chagall M., Niebieski dom, w: Bernard E., Sztuka nowoczesna, Warszawa 2007, s. 30. Paus H., Wzdłuż drogi I, www.vide.pl, [data dostępu: 22.10.2010]. 3. Film Schl ö ndorff V., Blaszany bębenek, Francja, Jugosławia, Polska, RFN 1979. 4. Artykuł ze strony internetowej Korzecki M., Miasteczka żydowskie w piosenkach Osieckiej, ww.okularnicy.org.pl, [data dostępu: 22.10.2010]. Uwaga: pozycje te zapisujemy oczywiście w literaturze podmiotu lub przedmiotu, nie wydzielamy ich zapisu bibliograficznego!

8 I Określenie problemu II Kolejność prezentowanych argumentów (treści) III Wnioski Podpis zdającego Ramowy plan wypowiedzi

9 Ramowy plan wypowiedzi Temat: Przedstaw obraz małej ojczyzny w literaturze i sztuce współczesnej. Omów motyw na wybranych tekstach kultury. I Określenie problemu Mała ojczyzna jako przestrzeń symboliczna, geograficzna i biograficzna, to kategoria kulturowa, której znaczenie nadaje czas miniony. II Kolejność prezentowanych argumentów (treści) 1. Julian Stryjkowski – Austeria. Mała ojczyzna J. Stryjkowskiego – odmiana galicyjska: a) prowincjonalne miasteczko jako tygiel narodowościowy, b) powroty pisarza do zniesionej przez I wojnę światową kultury żydowskiej, c) mit idealnej monarchii. 2. Agnieszka Osiecka – Miasteczko Bełz, Marc Chagall – Niebieski dom Nostalgiczna przeszłość ewokowana przez sugestywne obrazy miejsc, osób, zdarzeń. 3. Tadeusz Konwicki – Kronika wypadków miłosnych: a) bohater nostalgicznej powieści T. Konwickiego to człowiek wydziedziczony, wypędzony, b) Wilno we wspomnieniach pisarza – przykład kultury organicznej (związanej z naturą i lokalną tradycją), c) narastające poczucie zagłady. 4. Adam Zagajewski – Jechać do Lwowa. Słowa zamykające wiersz poety Lwów jest wszędzie jako klucz do zrozumienia problemu pamięci – mała ojczyzna pozostaje na zawsze w myślach człowieka, podróżuje z nim, tułaczem, po kres jego życia. 5. Tomasz Różycki – Dwanaście stacji: a) zaskakujące i przewrotne potraktowanie tematu małej ojczyzny, b) Opole wywołuje w poecie negatywne emocje. 6. Volker Schl ö ndorff – Blaszany bębenek Rzeczywistość międzywojennego, zróżnicowanego etnicznie Gdańska widziana oczami dziecka. III Wnioski i podsumowanie Małe ojczyzny (żydowskie miasteczko, Wilno, Lwów, Opole, Gdańsk) posiadają liczne wspólne cechy: a) są zawsze w i e l o – wielojęzyczne, wielonarodowościowe, wielowyznaniowe, b) istnieją w przestrzeni duchowej, w pamięci dzieciństwa, c) z małymi ojczyznami związany jest motyw podróży w przeszłość, d) mieszkańcem małych ojczyzn jest człowiek wydziedziczony. Podpis zdającego

10 Plan prezentacji Temat: Przedstaw obraz małej ojczyzny w literaturze i sztuce współczesnej. Omów motyw na wybranych tekstach kultury. I Określenie problemu Mała ojczyzna jako przestrzeń symboliczna, geograficzna i biograficzna, to kategoria kulturowa, której znaczenie nadaje czas miniony.

11 II Kolejność prezentowanych argumentów (treści) 1. Julian Stryjkowski – Austeria. Mała ojczyzna J. Stryjkowskiego – odmiana galicyjska: a) prowincjonalne miasteczko jako tygiel narodowościowy, b) powroty pisarza do zniesionej przez I wojnę światową kultury żydowskiej, c) mit idealnej monarchii. 2. Agnieszka Osiecka – Miasteczko Bełz, Marc Chagall – Niebieski dom Nostalgiczna przeszłość ewokowana przez sugestywne obrazy miejsc, osób, zdarzeń. 3. Tadeusz Konwicki – Kronika wypadków miłosnych: a) bohater nostalgicznej powieści T. Konwickiego to człowiek wydziedziczony, wypędzony, b) Wilno we wspomnieniach pisarza – przykład kultury organicznej (związanej z naturą i lokalną tradycją), c) narastające poczucie zagłady. 4. Adam Zagajewski – Jechać do Lwowa. Słowa zamykające wiersz poety Lwów jest wszędzie jako klucz do zrozumienia problemu pamięci – mała ojczyzna pozostaje na zawsze w myślach człowieka, podróżuje z nim, tułaczem, po kres jego życia. 5. Tomasz Różycki – Dwanaście stacji: a) zaskakujące i przewrotne potraktowanie tematu małej ojczyzny, b) Opole wywołuje w poecie negatywne emocje. 6. Volker Schl ö ndorff – Blaszany bębenek Rzeczywistość międzywojennego, zróżnicowanego etnicznie Gdańska widziana oczami dziecka.

12 III Wnioski i podsumowanie Małe ojczyzny (żydowskie miasteczko, Wilno, Lwów, Opole, Gdańsk) posiadają liczne wspólne cechy: a) są zawsze w i e l o – wielojęzyczne, wielonarodowościowe, wielowyznaniowe, b) istnieją w przestrzeni duchowej, w pamięci dzieciństwa, c) z małymi ojczyznami związany jest motyw podróży w przeszłość, d) mieszkańcem małych ojczyzn jest człowiek wydziedziczony. Podpis zdającego

13 KRYTERIA OCENIANIA EGZAMINU USTNEGO KRY- TERIA PREZENTACJAROZ- MOWA PUNKTYJĘZYKPUNKTY REALI- ZACJA TEMATU PUNKTYKOMPO- ZYCJA WYPO- WIEDZI PUNKTY I1122 II2254646 III378

14 BIBLIOGRAFIA – ważne terminy 10 grudnia 2010 – oddanie wstępnej wersji bibliografii, która zostanie oceniona przez nauczyciela języka polskiego 18 lutego 2011 – oddanie pełnej wersji bibliografii, która zostanie oceniona przez nauczyciela języka polskiego 4 kwietnia 2011 – dostarczenie do sekretariatu szkoły ostatecznej wersji bibliografii w trzech egzemplarzach


Pobierz ppt "EGZAMIN MATURALNY 2 011 PREZENTACJA Z JĘZYKA POLSKIEGO."

Podobne prezentacje


Reklamy Google