Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Proces restrukturyzacji szpitala powiatowego we Wrześni

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Proces restrukturyzacji szpitala powiatowego we Wrześni"— Zapis prezentacji:

1 Proces restrukturyzacji szpitala powiatowego we Wrześni

2 Liczba ludności w powiecie: 75.125 (31 XII 2010)
Pow. użytkowa szpitala: m² Pow. użytkowa szpitala: m² Liczba łóżek: 199 Liczba pracowników: 390, w tym lekarzy: 90 Liczba pacjentów w 2012 roku (do r.).: 4 752, w tym 383 noworodków

3 Źródło: http://www.szpitalwrzesnia.home.pl
Odziały w szpitalu: neonatologiczny z pododdziałem patologii noworodka rehabilitacji ogólnoustrojowej i neurologicznej; ośrodek rehabilitacji dziennej położniczo - ginekologiczny z systemem rooming-in, z blokiem porodowym neurologiczny; hospicyjno – paliatywny oddział udarowy ortopedii i traumatologii narządu ruchu chorób wewnętrznych z intensywnym nadzorem kardiologicznym blok operacyjny z centralną sterylizatornią chirurgii ogólnej izba przyjęć szpitalna pediatryczny anestezjologii i intensywnej terapii Pracownie diagnostyczne: diagnostyki laboratoryjnej i serologii z bankiem krwi diagnostyki kardiologicznej Usg Fizjoterapii tomografii komputerowej Pracownia endoskopii Źródło:

4 Przyjęcie przez powiat statusu organu założycielskiego w stosunku do zakładów opieki zdrowotnej na podstawie ustaw reformujących administrację publiczną w Polsce Sesja Rady Powiatu dotycząca restrukturyzacji w SPZOZ oraz spotkanie Zespołu ds. Wdrażania Reformy w Służbie Zdrowia w sprawie projektu modernizacji szpitala Zawarcie umowy na wykonanie dokumentacji technicznej wraz z kosztorysem na rozbudowę szpitala i oddziału ratunkowego

5 Opracowanie Strategii Rozwoju Szpitala we Wrześni na lata Posiedzenie Zarządu Powiatu w sprawie modernizacji szpitala z udziałem przedstawicieli firmy PORR Polska Program pilotażu – przetestowanie proponowanych rozwiązań w zakresie możliwości realizowania przez publiczne ZOZy procesu restrukturyzacji i przekształcenia

6 Powołanie Zespołu Konsultacyjnego ds. Restrukturyzacji SPZOZ we Wrześni – Zarządzenie nr 28/2004 Starosty Wrzesińskiego

7 Spotkanie Zespołu Konsultacyjnego ds. Restrukturyzacji SPZOZ z przedstawicielami firmy Archi+ Polska w sprawie Studium Programowo-Przestrzennego Modernizacji i Rozbudowy Szpitala we Wrześni Spotkanie Zespołu Konsultacyjnego ds. Restrukturyzacji SPZOZ we Wrześni z Biurem Konsultingowym Fundacji Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (dr Władysław Bachorz) oraz Kancelarią Prawną dra Mariusza Piotrowskiego, na którym przedstawiono aspekty prawno-finansowe realizacji Studium Programowo-Przestrzennego Modernizacji i Rozbudowy Szpitala we Wrześni Projekt powołania dwóch spółek: - inwestycyjnej - eksploatacyjnej Uchwała Rady Powiatu we Wrześni nr 246/XXXVII/2005 w sprawie podjęcia przez Zarząd Powiatu we Wrześni działań zmierzających do modernizacji i rozbudowy oraz ewentualnego przekształcenia szpitala

8 Uchwała Rady Powiatu we Wrześni nr 49/VI/2007 w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu we Wrześni dotyczącej likwidacji SPZOZ we Wrześni Uchwała nr 57/VIII/2007 Rady Powiatu we Wrześni w sprawie likwidacji SPZOZ we Wrześni Uchwała nr 58/VIII/2007 Rady Powiatu we Wrześni w sprawie przyjęcia Programu dostosowania SPZOZ we Wrześni do wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej Uchwała Zarządu Powiatu we Wrześni nr 99/2007 w sprawie powołania likwidatora SPZOZ we Wrześni (powołany został dyrektor SPZOZ)

9 Przekształcenie SPZOZ w SPZOZ w likwidacji Uchwała nr 68/IX/2007 Rady Powiatu we Wrześni w sprawie zawiązania przez Powiat Wrzesiński spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Szpital Powiatowy we Wrześni” Sp. z o.o. Akt założycielski – powołanie sp. z o.o. „Szpital Powiatowy” we Wrześni Rejestracja NZOZ w KRS

10 Zgromadzenie Wspólników w sprawie uchwalenia Statutu NZOZ Szpital Powiatowy” we Wrześni Spotkanie Zespołu Konsultacyjnego ds. Restrukturyzacji SPZOZ we Wrześni w sprawie przekształcenia SPZOZ Uchwała Zgromadzenia Wspólników w sprawie powołania NZOZ „Szpital Powiatowy we Wrześni”

11 Spotkania Zarządu Powiatu we Wrześni i ZK ds. R SPZOZ
z potencjalnymi inwestorami w sprawie rozbudowy szpitala w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego

12 Spotkanie Zarządu Powiatu we Wrześni i ZK ds. R SPZOZ z zespołem rzeczoznawców majątkowych pod kierownictwem mgr inż. Iwony Kilanowskiej i dra inż. Wojciecha Ratajczaka opiniującym wartość wkładu niepieniężnego – aportu wnoszonego przez Starostwo Powiatowe we Wrześni do spółki z o.o. Szpital Powiatowy

13 Wartość aportu wkład niepieniężny: 23.482.500,00 zł w tym:
wartość nieruchomości (grunty zabudowane obiektami wraz z infrastrukturą towarzyszącą) środki trwałe ruchome ( ,00 zł) Operat szacunkowy sporządzono na dzień r.

14 Uchwała Rady Powiatu we Wrześni w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu we Wrześni nr 57/VIII/2007 w sprawie likwidacji SPZOZ we Wrześni - zmiana terminu zakończenia działalności SPZOZ Uchwała Rady Powiatu we Wrześni w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki pod firmą "Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o.o., pokrycia podwyższonego kapitału zakładowego aportem

15 Akt notarialny – wniesienie do spółki przez powiat aportu niepieniężnego o łącznej wartości ,00 zł (kwota operatu szacunkowego oraz środków obrotowych) Uchwała Zarządu Powiatu we Wrześni w sprawie odwołania likwidatora SPZOZ we Wrześni i powołania nowego likwidatora

16 Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki "Szpital Powiatowy we Wrześni„ Sp. z o.o. w sprawie zmiany statutu NZOZ, ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki /06 Spotkania informacyjne ze związkami zawodowymi Powołanie Społecznego Zespołu Konsultacyjnego Szpitala Powiatowego we Wrześni Posiedzenie Rady Powiatu - informacja o pracach związanych z wyceną wartości rynkowej szpitala jako „Zorganizowanej wartości przedsiębiorstwa”

17 Przyjęcie przez Zarząd Powiatu projektu uchwały Rady w sprawie zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki ( ,00 zł) oraz objęcia przez Powiat Wrzesiński nowo utworzonych udziałów Uchwała Rady Powiatu z 11 grudnia 2008 nr 149/XXII/2008 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego. Spółki podwyższyła kapitał do kwoty ,00 zł Drugi aport, tzw. „czyszczący”; akt notarialny „czyszczący” z 23 grudnia 2008 WZW Szpital Powiatowy we Wrześni w sprawie emisji obligacji długoterminowych na rozbudowę szpitala

18 Dionizy Jaśniewicz Zbyszko Przybylski
Projekt rozwiązania organizacyjnego inwestycji szpitalnej Szpitala Powiatowego we Wrześni Dionizy Jaśniewicz Zbyszko Przybylski Projekt powstał przy współpracy z: Kancelaria Wierzbowski Eversheds mec. Monika Duszyńska, mec. Krzysztof Feluch Wspólny Rynek Medyczny Sp zo.o. dr Adam Kozierkiewicz mgr Maciej Stamirski

19 Kontekst Szpital Powiatowy we Wrześni sp z o.o. zaplanował program inwestycyjny na kwotę ok. 60 mln PLN (wycena z roku 2007) związany z gruntowną modernizację istniejącej infrastruktury oraz rozbudową możliwości diagnostyczno-leczniczych W roku 2009 Szpital otrzymał grant z RPO na kwotę do 35 mln PLN na rozbudowę infrastruktury. Grant pokryć może do 75% kosztów inwestycji resztę stanowi wkład własny Program inwestycyjny Szpitala przekracza wielkość przyznanego grantu, w związku z tym istnieje konieczność znalezienia finansowania na: Wkład własny do projektu UE (ok. 10 mln PLN) Prace nie objęte projektem zgłoszony do RPO (do 20 mln PLN) obroty roczne Szpitala są na poziomie wymienionej kwoty i wyniosły w roku 2008 to 34 496 808 zł. Wartość aktywów spółki wynosi 35 997 807 PLN - właściciel Szpitala w postaci powiatu wrzesińskiego odnotowuje roczne przychody w kwocie około 55 mln PLN, co pozwala mu na zaciągnięcie zobowiązań na kwotę ok. 30 mln PLN lub dostarczenie gwarancji bankowych na podobną kwotę,

20 Kontekst ocena i rezultaty obecnego zarządzania Szpitala są pozytywne, nie ma konieczności drastycznych zmian i restrukturyzacji, spółka osiąga niewielki zysk na działalności operacyjnej, przy czym tak Zarząd spółki jak reprezentant właściciela (powiatu wrzesińskiego) są otwarci na rozwój i gotowi w tym względzie współpracować z komercyjnymi podmiotami, powiat wrzesiński ma szeroką paletę inwestycji, które będzie podejmować najbliższym czasie, stąd skłonność do angażowania się bezpośrednio (zaciąganie zobowiązań) czy pośrednio (gwarancje kredytowe) jest ograniczone, w ramach projektu inwestycyjnego Zarząd Szpitala jak i reprezentant właściciela chętnie skorzystają z doświadczeń różnych podmiotów w zakresie projektowania funkcjonalności i architektury szpitalnej, procesu inwestycyjnego, utrzymania i logistyki szpitalnej.

21 Pierwotnie rozważany zakres udziału partnera prywatnego
Finansowanie - udział w finansowaniu planowanej inwestycji, który przy obecnych założeniach szacowany jest do ok. 30 mln PLN Projektowanie - udział w projektowaniu rozwiązań funkcjonalnych i architektonicznych nowej części szpitala Budowa – proces budowy nowego szpitala Wyposażenie - wyposażenie nowego szpitala w sprzęt, w tym sprzęt medyczny Prowadzenie działalności pozamedycznej - udział w świadczeniu usług facility management Prowadzenie działalności medycznej - udział w zarządzaniu podmiotem świadczącym usługi medyczne, w tym szpitalnych

22 Obecnie rozważany zakres udziału partnera prywatnego
Finansowanie - udział w finansowaniu planowanej inwestycji (kosztorys weryfikowany wg cen 2009) Projektowanie - udział w projektowaniu rozwiązań funkcjonalnych i architektonicznych nowej części szpitala Budowa – proces budowy nowego szpitala Prowadzenie działalności pozamedycznej – tzw. hard facility management (głównie związane z utrzymaniem sprawności infrastruktury i systemów)

23 Obecnie wykluczony zakres udziału partnera prywatnego
Wyposażenie - nowego szpitala w sprzęt, w tym sprzęt medyczny (zakupy będą dokonywane za 2 lata wg cen i parametrów technicznych sprzętu za 2 lata) Prowadzenie działalności pozamedycznej – tzw. soft facility management (pralnia, kuchnia, ochrona, administracja) Prowadzenie działalności medycznej - udział w zarządzaniu podmiotem świadczącym usługi medyczne, w tym szpitalnych

24 Rozważane opcje: Szpital we Wrześni Sp z o. o
Rozważane opcje: Szpital we Wrześni Sp z o.o. jako SPV inwestycyjne (opcja wykluczona ze względu na brak możliwości oddzielenia grantu UE od operatora medycznego) Szpital Powiatowy sp. z o.o. (100% udziałów Powiatu) Powiat Operator medyczny sp z o.o. (100 % Powiatu) Dzierżawa (leasing) pomieszczeń za opłaty dzierżawne Uzyskanie i spłata kredytu Stan docelowy Bank Inwestor zastępczy lub firma budowlana Inni podwykonawcy Zlecenia

25 Rozważane opcje: Szpital we Wrześni Sp z o. o
Rozważane opcje: Szpital we Wrześni Sp z o.o. jako operator medyczny (opcja wykluczona ze względu na brak możliwości przeniesienia grantu UE do SPV) SPV sp. z o.o. (100% udziałów Powiatu/Szpitala) Powiat Szpital Powiatowy sp z o.o. (operator medyczny) (100 % Powiatu) Dzierżawa (leasing) pomieszczeń za opłaty dzierżawne Uzyskanie i spłata kredytu Stan docelowy Bank Inwestor zastępczy lub firma budowlana Inni podwykonawcy Zlecenia

26 Inwestor zastępczy lub firma budowlana
Rozważane opcje: PPP model DesignBuildFinanceOperate (opcja wykluczona ze względu na brak możliwości łączenia grantu UE z PPP) SPV sp. z o.o. (x %) udziałów Szpitala (100% - x%) udziałów partnera prywatnego Powiat Szpital Powiatowy sp z o.o. (100 % Powiatu) Dzierżawa (leasing) pomieszczeń za opłaty dzierżawne Uzyskanie i spłata kredytu Stan docelowy Bank Inwestor zastępczy lub firma budowlana Inni podwykonawcy Zlecenia

27 Rozważane opcje: PPP model DesignBuildFinance
Umowa wsparcia Powiat

28 Założenia wybranego modelu
Szpital w uzgodnieniu z Powiatem określa tzw. program medyczny i specyfikację funkcjonalną Nowego Szpitala oraz dostarcza wkład w postaci posiadanego projektu architektonicznego. Szpital definiuje zakres zamówienia, które składa się z następujących istotnych elementów: projektowania/budowy (DB) części inwestycji objętej grantem z RPO (część A i B) części inwestycji nieobjętej grantem z RPO (część C) pożyczki na pokrycie części kosztów utrzymania infrastruktury (FM) (część D) Szpital rozstrzyga postępowanie na pozyskanie partnera w realizacji projektu, Podstawowym warunkiem, prócz wykonania zamawianych prac jest rozłożenie części płatności za usługę zbudowania (i częściowego wyposażenia) szpitala na np. 15 lat. W ten sposób w chwili oddania inwestycji wykonawca otrzyma kwotę wynagrodzenia pochodzącą z grantu (lub zbliżoną), natomiast pozostała kwota będzie spłacana w ratach miesięcznych. Powiat zaoferuje umowę wsparcia, która zagwarantuje Szpitalowi środki konieczne na spłatę raty pożyczki, jeśli samodzielnie nie będzie w stanie tego pokryć

29 Schemat elementów zamówienia i ich finansowania

30 Planowane rodzaje przepływów finansowych Szpitala
1. (-) wypłata wynagrodzenia za część A i (+) dotacja (jeśli warunkiem wypłaty dotacji jest uprzednia realizacja płatności na rzecz dostawcy, lub jeśli termin płatności dla dostawcy będzie krótszy niż termin otrzymania dotacji, to potrzebne będzie krótkie finansowanie pomostowe); 2. (-) wynagrodzenie za część B i (+) pierwsza transza pożyczki (jednocześnie, dzięki potrąceniu brak fizycznych przepływów); 3. (-) wynagrodzenie za część C i (+) druga transza pożyczki (jednocześnie, dzięki potrąceniu brak fizycznych przepływów) 4. (-) spłaty rat kapitałowych oraz odsetek pożyczki (po zakończeniu prac, przez zakładaną liczbę lat) 5. (-) okresowe koszty opłat za FM

31 Symulacja salda pożyczki i wielkości jej spłaty

32 Wstępne wnioski i przemyślenia
Bardzo trudne jest łączenie PPP z grantami UE Definiując zakres zamówienia trzeba mieć na uwadze kompetencje partnerów rynkowych (nie oczekiwać niemożliwego) Im niższe ryzyko partnera prywatnego tym niższa cena Im lepiej doprecyzowany zakres tym mniejsze pole do późniejszych konfliktów z partnerem prywatnym Nie warto zlecać wykonania rzeczy, z którymi poradzimy sobie lepiej (np. zakup sprzętu czy zarządzanie szpitalem) Nie warto zlecać na długo (10-15 lat) usług łatwo dostępnych na rynku (np. soft facility management)

33 We wrześniu 2009 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na rozbudowę wrzesińskiego szpitala (35,5 miliona złotych). Środki brakujące do pełnej realizacji inwestycji zamierzamy uzyskać w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego, zamówienia publicznego bądź z kredytu komercyjnego.

34 Zakładane rozmieszczenie oddziałów szpitalnych

35 Nowy budynek szpitala będzie dysponował ok
Nowy budynek szpitala będzie dysponował ok. 200 łóżkami w pokojach jedno- i dwuosobowych z łazienkami. • Poziom 0 – tzw. „platforma gorąca”, pozostająca w pełnej gotowości przez całą dobę: - szpitalny oddział ratunkowy, - intensywna terapia, - blok operacyjny z trzema salami, blok diagnostyczny (m.in. pracownie tomografii komputerowej, RTG, USG, EKG, endoskopii) • I kondygnacja przeznaczona dla pacjentów leczonych zachowawczo: internistycznie, neurologicznie, geriatrycznie, gdzie znajdą się łóżka monitorowane dla pacjentów kardiologicznych i udarowych • II kondygnacja przeznaczona dla pacjentów wymagających zabiegów: chirurgicznych, ortopedycznych, ginekologicznych, położniczych (z 3 salami porodowymi i salą cięć) i neonatologicznych W starym budynku szpitala znajdzie się oddział pediatryczny z hotelem dla matek, oddział hospicyjny oraz zespół poradni przyszpitalnych (endokrynologiczna, neonatologiczna, okulistyczna, chirurgiczna, ortopedyczna, kardiologiczna, rehabilitacyjna, neurologiczna, anestezjologiczna, psychiatryczna i psychologiczna, ginekologiczno-położnicza, laryngologiczna, urologiczna) oraz oddział chirurgii jednego dnia Po rozbudowie szpitala planowane jest uruchomienie pracowni rezonansu magnetycznego i oddziału chemioterapii dziennej

36

37 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Proces restrukturyzacji szpitala powiatowego we Wrześni"

Podobne prezentacje


Reklamy Google