Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

JĘZYKOZNASTWO różnice między brytyjską

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "JĘZYKOZNASTWO różnice między brytyjską"— Zapis prezentacji:

1 JĘZYKOZNASTWO różnice między brytyjską a amerykańską odmianą języka angielskiego

2 (AmE) Amerykański i (BrE) brytyjski angielski to dwie najpopularniejsze odmiany tego języka. 
Amerykańskiej używa się w Stanach Zjednoczonych, a brytyjska z kolei używana jest w Wielkiej Brytanii. Każda z nich ma swoje charakterystyczne cechy.

3 Przykładowe różnice w pisowni między amerykańskim i brytyjskim angielskim:
USA POL UK behaviour zachowanie behavior traveller podróżnik traveler defence obrona defense centre centrum center programme program metre metr meter install instalować instal

4 Przykładowe różnice w słownictwie między amerykańskim i brytyjskim angielskim:
USA POL UK biscuit ciastko cookie garden ogród yard holiday wakacje vacation lorry ciężarówka truck wardrobe szafa closet aerial antena antenna curtains zasłony drapes

5 Czasowniki regularne i nieregularne różnice między brytyjskim i amerykańskim angielskim
UK USA burnt/burned burnt got gotten /got smelt smelled spoilt/spoiled spoiled sawn sawed forgotten forgotten/forgot knelt knelt/kneeled

6 Czas przeszły i imiesłów czasu przeszłego takich czasowników jak: learn, spoil, spell, burn, dream, smell, spill, leap, i innych, może mieć formę nieregularną (learnt, spoilt, etc.) albo regularną (learned, spoiled, etc.). W brytyjskim angielskim występują obie formy, ale w przypadku niektórych czasowników (np. smelt i leapt) raczej używa się formy nieregularnej. W pozostałych, raczej formy regularnej, z końcówką –ed. W amerykańskim angielskim, formy nieregularne nie są wcale (lub bardzo rzadko) stosowane, za wyjątkiem czasowników: burnt, leapt i dreamt.

7 Present perfect czy past simple?
W brytyjskim angielskim używamy czasu present perfect, by mówić o wydarzeniach z niedawnej przeszłości, szczególnie z wykorzystaniem takich słówek jak: already, just oraz yet. W amerykańskim angielskim można wyrazić to samo znaczenie używając zarówno czasu present perfect jak i czasu past simple. Ten amerykański styl rozpowszechnił się w ostatnich latach i przeniknął także do zachowań językowych w Wielkiej Brytanii. Widać go zwłaszcza w nieformalnym języku mediów i reklamy. Oto przykłady: „I’ve just arrived home.” / „I just arrived home.” „I’ve already eaten.” / „I already ate.”

8 Na przykład: I got two motorcycles. I got to call my girlfriend.
Have got czy have? W brytyjskim angielskim have got oraz have mogą być używane, by opisać posiadanie Z kolei have got to oraz have to są czasownikami modalnymi określającymi konieczność (zrobienia czegoś). Formy zawierające got uważa się zwykle za bardziej nieformalne, a te bez got za nieco bardziej oficjalne. W amerykańskim angielskim form bez got używa się częściej, a jeśli już jest stosowana, to w celu podkreślenia znaczenia. W kolokwialnej odmianie języka angielskiego forma got może być zarówno czasownikiem określającym posiadanie, jak i czasownikiem modalnym. Na przykład: I got two motorcycles. I got to call my girlfriend.

9 Shall – czy tego się jeszcze używa?
Shall, w przeciwieństwie do will, jest bardziej powszechnie używane przez Brytyjczyków niż przez Amerykanów. Forma shan’t nie jest w USA używana prawie wcale i coraz rzadsza staje się także w Wielkiej Brytanii. W gramatyce amerykańskiej coraz słabiej jest także zaznaczona różnica pomiędzy would oraz should. Z kolei froma be going to mniej więcej dwa razy częściej występuje w amerykańskim niż w brytyjskim angielskim.

10 Amerykańska odmiana języka angielskiego
Na ogół pochodzenie mówiącej po angielsku osoby można rozpoznać po akcencie. Ale nie tylko wymowa jest w stanie zdradzić pochodzenie autora wypowiedzi Bardzo pomocne bywają też: pisownia, gramatyka oraz słownictwo.

11 Najważniejsze różnice dotyczące wymowy:
Samogłoski akcentowane są zwykle dłuższe w odmianie amerykańskiej niż w brytyjskiej, np. samogłoska a wsłowie packet  czy o w słowie shop  wymawiana jest dłużej. Głoska r w Wielkiej Brytanii wymawiana jest tylko przed samogłoską (np. The car is red.), w pozostałych przypadkach jest niema (np. w słowie learn) W USA r jest zawsze wymawiane. Wymowa t i d w pozycji między dwiema samogłoskami jest w przypadku Amerykanów bardzo podobna i brzmi jak d. Tak więc słowa writer i rider brzmią prawie identycznie. Brytyjskie t jest znacznie „silniejsze”.

12 British: I’ve just seen her. American: I just saw her.
 Gramatyka Tam gdzie w brytyjskiej angielszczyźnie używa się czasu Present Perfect, w odmianie amerykańskiej najczęściej stosuje się czas Simple Past: British: I’ve just seen her. American: I just saw her. Amerykanie znacznie częściej używają regularnych form niektórych czasowników przeszłych (z końcówką –ed), natomiast Brytyjczycy stosują ich formy nieregularne, np. czasowniki learn, smell, spell, dream. Amerykanie często używają have w zdaniach, w których Brytyjczycy stosują wyrażenie  British: I haven’t got much time.                  Have you got a car? American: I don’t have much time.              Do you have a car?

13 Przysłowia angielskie
A bad workman blames his tools. A bird in the hand is worth two in the bush. All is fair in love and war. All is well that ends well. All that glitters is not gold. Bad news travels fast. Fortune favours the brave. Love is blind.

14 Przysłowia amerykańskie
The time that we have is money, which we do not have. If you want to know what God thinks about money, look at those to whom he gives them. If you live in a glass house,do not throw stones. Any fool can get to the money, but to maintain them, you need a wise man.

15 in British and American English:
Irregular verbs  Some irregular verbs have different forms in British and American English: get - got - got (BrE) get - got - gotten (AmE) dive - dived - dived (BrE) dive - dove - dived (AmE) prove - proved - proved (BrE) prove - proved - proven (AmE) spit - spat - spat (BrE) spit - spit - spit (AmE) shrink - shrank - shrunk (BrE) shrink - shrunk - shrunk (AmE) stink - stank - stunk (BrE) stink - stunk - stunk (AmE) spring - sprang - sprung (BrE) spring - sprung - sprung (AmE)

16 Źródła 158-przyslowia_amerykanskie › Angielski - Start › Nauka angielski-roznice-w-slownik englishblog.pl/amerykanska-odmiana-jezyka- angielskiego › Pomoce naukowe › Przekład


Pobierz ppt "JĘZYKOZNASTWO różnice między brytyjską"

Podobne prezentacje


Reklamy Google