Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

JĘZYKOZNASTWO różnice między brytyjską a amerykańską odmianą języka angielskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "JĘZYKOZNASTWO różnice między brytyjską a amerykańską odmianą języka angielskiego."— Zapis prezentacji:

1 JĘZYKOZNASTWO różnice między brytyjską a amerykańską odmianą języka angielskiego

2 (AmE) Amerykański i (BrE) brytyjski angielski to dwie najpopularniejsze odmiany tego języka. Amerykańskiej używa się w Stanach Zjednoczonych, a brytyjska z kolei używana jest w Wielkiej Brytanii. Każda z nich ma swoje charakterystyczne cechy.

3 USA POLUK behaviourzachowaniebehavior travellerpodróżniktraveler defenceobronadefense centrecentrumcenter programmeprogram metremetrmeter installinstalowaćinstal

4 USAPOLUK biscuitciastkocookie gardenogródyard holidaywakacjevacation lorryciężarówkatruck wardrobeszafacloset aerialantenaantenna curtainszasłonydrapes

5 UKUSA burnt/burnedburnt gotgotten /got smeltsmelled spoilt/spoiledspoiled sawnsawed forgottenforgotten/forgot kneltknelt/kneeled

6 Czas przeszły i imiesłów czasu przeszłego takich czasowników jak: learn, spoil, spell, burn, dream, smell, spill, leap, i innych, może mieć formę nieregularną (learnt, spoilt, etc.) albo regularną (learned, spoiled, etc.). W brytyjskim angielskim występują obie formy, ale w przypadku niektórych czasowników (np. smelt i leapt) raczej używa się formy nieregularnej. W pozostałych, raczej formy regularnej, z końcówką –ed. W amerykańskim angielskim, formy nieregularne nie są wcale (lub bardzo rzadko) stosowane, za wyjątkiem czasowników: burnt, leapt i dreamt.

7 W brytyjskim angielskim używamy czasu present perfect, by mówić o wydarzeniach z niedawnej przeszłości, szczególnie z wykorzystaniem takich słówek jak: already, just oraz yet. W amerykańskim angielskim można wyrazić to samo znaczenie używając zarówno czasu present perfect jak i czasu past simple. Ten amerykański styl rozpowszechnił się w ostatnich latach i przeniknął także do zachowań językowych w Wielkiej Brytanii. Widać go zwłaszcza w nieformalnym języku mediów i reklamy. Oto przykłady: Ive just arrived home. / I just arrived home. Ive already eaten. / I already ate.

8 W brytyjskim angielskim have got oraz have mogą być używane, by opisać posiadanie. Z kolei have got to oraz have to są czasownikami modalnymi określającymi konieczność (zrobienia czegoś). Formy zawierające got uważa się zwykle za bardziej nieformalne, a te bez got za nieco bardziej oficjalne. W amerykańskim angielskim form bez got używa się częściej, a jeśli już jest stosowana, to w celu podkreślenia znaczenia. W kolokwialnej odmianie języka angielskiego forma got może być zarówno czasownikiem określającym posiadanie, jak i czasownikiem modalnym. Na przykład: I got two motorcycles. I got to call my girlfriend.

9 Shall, w przeciwieństwie do will, jest bardziej powszechnie używane przez Brytyjczyków niż przez Amerykanów. Forma shant nie jest w USA używana prawie wcale i coraz rzadsza staje się także w Wielkiej Brytanii. W gramatyce amerykańskiej coraz słabiej jest także zaznaczona różnica pomiędzy would oraz should. Z kolei froma be going to mniej więcej dwa razy częściej występuje w amerykańskim niż w brytyjskim angielskim.

10 Na ogół pochodzenie mówiącej po angielsku osoby można rozpoznać po akcencie. Ale nie tylko wymowa jest w stanie zdradzić pochodzenie autora wypowiedzi. Bardzo pomocne bywają też: pisownia, gramatyka oraz słownictwo.

11 Samogłoski akcentowane są zwykle dłuższe w odmianie amerykańskiej niż w brytyjskiej, np. samogłoska a wsłowie packet czy o w słowie shop wymawiana jest dłużej. Głoska r w Wielkiej Brytanii wymawiana jest tylko przed samogłoską (np. The car is red.), w pozostałych przypadkach jest niema (np. w słowie learn). W USA r jest zawsze wymawiane. Wymowa t i d w pozycji między dwiema samogłoskami jest w przypadku Amerykanów bardzo podobna i brzmi jak d. Tak więc słowa writer i rider brzmią prawie identycznie. Brytyjskie t jest znacznie silniejsze.

12 Tam gdzie w brytyjskiej angielszczyźnie używa się czasu Present Perfect, w odmianie amerykańskiej najczęściej stosuje się czas Simple Past: British: Ive just seen her. American: I just saw her. Amerykanie znacznie częściej używają regularnych form niektórych czasowników przeszłych (z końcówką –ed), natomiast Brytyjczycy stosują ich formy nieregularne, np. czasowniki learn, smell, spell, dream. Amerykanie często używają have w zdaniach, w których Brytyjczycy stosują wyrażenie British: I havent got much time. Have you got a car? American: I dont have much time. Do you have a car?

13 A bad workman blames his tools. A bird in the hand is worth two in the bush. All is fair in love and war. All is well that ends well. All that glitters is not gold. Bad news travels fast. Fortune favours the brave. Love is blind.

14 The time that we have is money, which we do not have. If you want to know what God thinks about money, look at those to whom he gives them. If you live in a glass house,do not throw stones. Any fool can get to the money, but to maintain them, you need a wise man.

15 Some irregular verbs have different forms in British and American English: get - got - got (BrE) get - got - gotten (AmE) dive - dived - dived (BrE) dive - dove - dived (AmE) prove - proved - proved (BrE) prove - proved - proven (AmE) spit - spat - spat (BrE) spit - spit - spit (AmE) shrink - shrank - shrunk (BrE) shrink - shrunk - shrunk (AmE) stink - stank - stunk (BrE) stink - stunk - stunk (AmE) spring - sprang - sprung (BrE) spring - sprung - sprung (AmE)

16 www.poezje.hdwao.pl/kategoria-cytatow- 158-przyslowia_amerykanskie www.poezje.hdwao.pl/kategoria-cytatow- 158-przyslowia_amerykanskie www.angielski.edu.pl Angielski - Start NaukaAngielski - StartNauka www.anglorama.pl/brytyjski-i-amerykanski- angielski-roznice-w-slownik www.anglorama.pl/brytyjski-i-amerykanski- angielski-roznice-w-slownik englishblog.pl/amerykanska-odmiana-jezyka- angielskiego www.slowka.pl/amerykanski_roznice.php www.slowka.pl/amerykanski_roznice.php www.anglisci.pl Pomoce naukowe PrzekładPomoce naukowePrzekład


Pobierz ppt "JĘZYKOZNASTWO różnice między brytyjską a amerykańską odmianą języka angielskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google