Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tak to w projekcie bywało … czyli spotkanie podsumowujące realizację Projektu partnerskiego AS w samorządzie Skarżysko- Kamienna dn. 28 maja 2012 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tak to w projekcie bywało … czyli spotkanie podsumowujące realizację Projektu partnerskiego AS w samorządzie Skarżysko- Kamienna dn. 28 maja 2012 r."— Zapis prezentacji:

1 Tak to w projekcie bywało … czyli spotkanie podsumowujące realizację Projektu partnerskiego AS w samorządzie Skarżysko- Kamienna dn. 28 maja 2012 r.

2 Tak się zaczęło... 2009 r. – spotkanie przedstawicieli trzech starostw z prezesem Akademii Przedsiębiorczości w Starachowicach Cel –omówienie możliwości opracowania i przygotowania wspólnego projektu dla pracowników starostw

3 Poddziałanie 5.2.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej Projekt realizowany przez Akademię Przedsiębiorczości jako lider w partnerstwie z Powiatem Koneckim, Skarżyskim i Starachowickim

4 Cel projektu Zwiększenie efektywności oraz jakości funkcjonowania starostwa poprzez szkolenia i doradztwo dla pracowników urzędu

5 Dlaczego podjęliśmy decyzję o przystąpieniu do projektu Potrzeby finansowe – brak pieniędzy na szkolenia w budżecie, Nowatorskie rozwiązania organizacyjne, Wiara, że wpłynie to na wizerunek urzędu, Potrzeba zmiany funkcjonowania urzędu, Zmiana mentalności pracowników i klientów.

6 Były i obawy… Czy damy radę? Czy będzie tylu chętnych do udziału często w kilkudniowych szkoleniach? Czy nie zdezorganizujemy pracy urzędu? Sceptycyzm niektórych decydentów, Zachowawcze postawy pracowników, Brak czasu, przeciążenie pracowników.

7 Dane liczbowe KOBIETYMĘŻCZYŹNI Ilość pracowników zatrudnionych w urzędzie 8933 Ilość pracowników biorących udział w projekcie 6627 Udział procentowy74%82%

8 154 uczestników projektu ( 93 pracowników) Przeszkolonych 76,2 % pracowników urzędu Blisko 600 godzin szkoleń – 4128 osobogodzin

9 Wykaz szkoleń Szkolenia dla pracowników Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej: Zarządzanie zasobami ludzkimi - 32 godziny - 15 osób, Zarządzanie jakością w urzędach - 32 godziny - 14 osób, Zamówienia publiczne - 32 godziny dydaktyczne - 9 osób,

10 Finanse publiczne - 16 godzin dydaktycznych- 10 osób, Obsługa klienta i etyka urzędnika - 16 godzin dydaktycznych- 15 osób, Ochrona danych osobowych - 8 godzin dydaktycznych – 30 osób, Kodeks Postępowania Administracyjnego i zasady tworzenia prawa w JST - 16 godzin dydaktycznych – 40 osób.

11 Monitoring i ewaluacja strategii rozwoju powiatu - 32 godziny dydaktyczne - 12 osób, Doradztwo w zakresie praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy oraz aktualizacji obowiązujących strategii powiatowych - 25 godzin dydaktycznych – 20 osób.

12 Szkolenie komputerowe związane z obsługą oprogramowania wykorzystywanego w JST - 112 godzin dydaktycznych – 12 osób. Usługi doradcze w zakresie przygotowania i realizacji procedur aktualizacji informacji w BIP - 20 godzin – 30 osób.

13 Szkolenie, które najbardziej się podobało Zarządzanie zasobami ludzkimi

14 Najbardziej oblegane szkolenie Kodeks Postępowania Administracyjnego i zasady tworzenia prawa w JST – 40 uczestników

15 Ulubiony trener Rafał Kula – doradztwo w zakresie BIP

16 Największa niespodzianka Dodatkowe szkolenie z zakresu wdrażania i procedur kontroli zarządczej w JST – prowadzący Łukasz Widomski

17 Najbardziej przerażające szkolenie Zdecydowanie szkolenie komputerowe (dwie osoby w jego trakcie zrezygnowały z udziału)

18 Efekty szkoleń Zadowolenie pracowników, Zwiększona motywacja do pracy i wdrażania nowych pomysłów, Coraz mniej skarg na urzędników, Lepsze wyniki kontroli wewnętrznej, Brak decyzji wydawanych po terminach.

19 Efekty szkoleń Opracowanie i wdrożenie procedury aktualizacji kart usług w BIP, Powstanie zespołu monitorującego strategię rozwoju powiatu, Wdrożenie systemu monitorowania strategii, Zakup nowego sprzętu – rzutnik, tablica interaktywna, laptop, ekran – na potrzeby szkoleń – koszt ok. 16 tys. zł

20 Efekty szkoleń Zdobycie nowej wiedzy i umiejętności, Nabycie umiejętności poszukiwania rozwiązań, Optymalizacja pracy, Integracja pracowników danej jednostki, Wymiana doświadczeń z innymi urzędami, Lekcja partnerstwa i komunikacji.

21 Ponadto … Chcemy zmienić stronę Biuletynu Informacji Publicznej, aby był bardziej przyjazny dla klientów urzędu

22 Opracowujemy wskaźniki do monitorowania strategii rozwoju powiatu W miesiącach wrzesień – październik chcemy dokonać jej aktualizacji CAF już realizowaliśmy – teraz czas na ISO 9001 Rozpoczynamy długotrwały proces doskonalenia

23 Atuty naszych pracowników Merytoryczne przygotowanie, Zaangażowanie w pracę, Umiejętność pracy w zespole, Dobry kontakt z klientem, Lepsza praca – mniej wpadek, Lepsza praca – mniej skarg, Kompetentny urzędnik – wizytówka urzędu.

24 Jeszcze strona finansowa …

25 Opinie uczestników o szkoleniach Świetna organizacja, Szkoda, że się skończyło… Nie należy organizować szkoleń w urzędzie, Żaden podręcznik tego nie zastąpi, Znakomity trener, Beznadziejny trener, Kiedy kolejny projekt? ( najczęściej stawiane pytanie)

26 To już jest prawie koniec …

27 Tylko jeszcze kilka wspomnień… Spotkanie inaugurujące projekt- marzec 2011

28 O realizacji projektu opowiada nam prezes Akademii Przedsiębiorczości - Michał Zatorski

29 Spotkania Komitetu Sterującego

30 Szkolenie, które wywarło na nas największe wrażenie, czyli jak istotny w pracy każdego urzędu jest Biuletyn Informacji Publicznej

31 Poznajemy możliwości wykorzystania tablicy interaktywnej

32 Na koniec podziękowania Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tego projektu

33 Nie oczekuj perfekcji bo nigdy jej nie osiągniesz, a świadomość porażki będzie wywoływała u ciebie brak akceptacji siebie i innych Nie oczekuj perfekcji, bo gdyby ci się zaczęło wydawać, że ją osiągnąłeś, byłby to koniec twojego rozwoju Oczekuj postępu ( teoria KAZEIN)

34 Dziękuję za uwagę Małgorzata Łakomiec sekretarz powiatu skarżyskiego


Pobierz ppt "Tak to w projekcie bywało … czyli spotkanie podsumowujące realizację Projektu partnerskiego AS w samorządzie Skarżysko- Kamienna dn. 28 maja 2012 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google