Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

. Ogólnopolska Kampania Informacyjno – Edukacyjna Aktywność fizyczna w profilaktyce i leczeniu chorób cywilizacyjnych www.sportowezdrowie.pl Oferta Partnerstwa,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: ". Ogólnopolska Kampania Informacyjno – Edukacyjna Aktywność fizyczna w profilaktyce i leczeniu chorób cywilizacyjnych www.sportowezdrowie.pl Oferta Partnerstwa,"— Zapis prezentacji:

1 . Ogólnopolska Kampania Informacyjno – Edukacyjna Aktywność fizyczna w profilaktyce i leczeniu chorób cywilizacyjnych www.sportowezdrowie.pl Oferta Partnerstwa, sponsoringu i promocji Oferta Specjalna dla Sponsorów Partnerzy Kampanii Patronat Medialny Naukowy Główni Patroni Medialni Kampanii Komitet Honorowy Patronat Honorowy Informacje ogólne Kontakt Początek Cel kampanii Wystawa towarzysząca Konferencji Konferencja Naukowo-Szkoleniowa w tym Program Ramowy

2 CEL KAMPANII o Poprawa świadomości społecznej w zakresie roli i znaczenia aktywności fizycznej w profilaktyce i leczeniu chorób cywilizacyjnych (nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, miażdżyca, astma, choroby kręgosłupa i stawów, nowotwory, choroby psychiczne i in.) o Dotarcie z profesjonalna wiedzą i specjalistycznym szkoleniem do przedstawicieli wszystkich grup wiekowych, społecznych i zawodowych polskiego społeczeństwa Oferta Partnerstwa, sponsoringu i promocji Oferta Specjalna dla Sponsorów Partnerzy Kampanii Patronat Medialny Naukowy Główni Patroni Medialni Kampanii Komitet Honorowy Patronat Honorowy Informacje ogólne Kontakt Początek Cel kampanii Wystawa towarzysząca Konferencji Konferencja Naukowo-Szkoleniowa w tym Program Ramowy

3 INFORMACJE OGÓLNE Ogólnopolska Kampania Informacyjno-Edukacyjna skierowana jest głównie do środowisk medycznych (w tym lekarzy większości specjalności, naukowców, pielęgniarek szkolnych, pracowników resortu zdrowia) i sportowych (trenerów, działaczy sportowych i nauczycieli wychowania fizycznego), ale obejmuje także szeroko pojętą akcję popularyzacji zagadnień aktywnej ochrony zdrowia w społeczeństwie – od wieku dziecięcego do późnej starości. Podsumowaniem Kampanii będzie Konferencja Naukowo – Szkoleniowa zorganizowana pod hasłem: "Aktywność fizyczna w profilaktyce i leczeniu chorób cywilizacyjnych", która odbędzie się w Warszawie 26-27 listopada 2012 r. Szczegółowe informacje dostępne na : http://sportowezdrowie.pl/informacje-ogolne/ Oferta Partnerstwa, sponsoringu i promocji Oferta Specjalna dla Sponsorów Partnerzy Kampanii Patronat Medialny Naukowy Główni Patroni Medialni Kampanii Komitet Honorowy Patronat Honorowy Informacje ogólne Kontakt Początek Cel kampanii Wystawa towarzysząca Konferencji Konferencja Naukowo-Szkoleniowa w tym Program Ramowy

4 PATRONAT HONOROWY Minister Bartosz Arłukowicz – Ministerstwo Zdrowia Minister Krystyna Szumilas - Ministerstwo Edukacji Narodowej Minister Joanna Mucha – Ministerstwo Sportu i Turystyki Minister Barbara Kudrycka – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Oferta Partnerstwa, sponsoringu i promocji Oferta Specjalna dla Sponsorów Partnerzy Kampanii Patronat Medialny Naukowy Główni Patroni Medialni Kampanii Komitet Honorowy Patronat Honorowy Informacje ogólne Kontakt Początek Cel kampanii Wystawa towarzysząca Konferencji Konferencja Naukowo-Szkoleniowa w tym Program Ramowy

5 KOMITET HONOROWY Protektorami Kampanii i Konferencji zgodzili się zostać wybitni przedstawiciele medycyny, nauki, sportu, kultury i sztuki. Szczegółowe informacje na http://sportowezdrowie.pl/informacje-ogolne/komitet-honorowy/ Oferta Partnerstwa, sponsoringu i promocji Oferta Specjalna dla Sponsorów Partnerzy Kampanii Patronat Medialny Naukowy Główni Patroni Medialni Kampanii Komitet Honorowy Patronat Honorowy Informacje ogólne Kontakt Początek Cel kampanii Wystawa towarzysząca Konferencji Konferencja Naukowo-Szkoleniowa w tym Program Ramowy

6 GŁÓWNI PATRONI MEDIALNI KAMPANII Telewizja Polska Sport TVP Stowarzyszenie Polskich Mediów (SPM) Oferta Partnerstwa, sponsoringu i promocji Oferta Specjalna dla Sponsorów Partnerzy Kampanii Patronat Medialny Naukowy Główni Patroni Medialni Kampanii Komitet Honorowy Patronat Honorowy Informacje ogólne Kontakt Początek Cel kampanii Wystawa towarzysząca Konferencji Konferencja Naukowo-Szkoleniowa w tym Program Ramowy

7 PROGRAM RAMOWY I."Uczestnictwo w sporcie, rekreacji ruchowej i aktywnej turystyce a poziom aktywności fizycznej wybranych grup wiekowych i społeczno-zawodowych w kontekście rekomendacji WHO (Światowej Organizacji Zdrowia)" II."Choroba zwyrodnieniowa stawów - patomechanizm, epidemiologia, rola aktywności fizycznej (sport wyczynowy i rekreacyjny) w przebiegu procesu chorobowego, współczesne zasady rozpoznawania, diagnostyki obrazowej oraz leczenia zachowawczego i operacyjnego – połączone z kursami i warsztatami praktycznymi, z wykorzystaniem zdobyczy telemedycyny - będzie jednym z ostatnich w bieżącym roku, znaczących, ogólnopolskich wydarzeń naukowych poświęconych kompleksowemu leczeniu schorzeń i obrażeń narządu ruchu, w którym wezmą udział specjaliści ortopedii i traumatologii, rehabilitacji, fizjoterapii, medycyny sportowej, diagnostyki obrazowej, a także lekarze pozostałych specjalności zaintere­sowani tą problematyką" – profilaktyka, nowoczesne leczenie zachowawcze i operacyjne III. "Wybrane aspekty naukowe i medyczne w treningu sportów i sztuk walki" – połączona z Galą Sportów i Sztuk Walki (WALKA – TRENING – ODNOWA) http://sportowezdrowie.pl/konferencja/ Szczegółowe informacje na Oferta Partnerstwa, sponsoringu i promocji Oferta Specjalna dla Sponsorów Partnerzy Kampanii Patronat Medialny Naukowy Główni Patroni Medialni Kampanii Komitet Honorowy Patronat Honorowy Informacje ogólne Kontakt Początek Cel kampanii Wystawa towarzysząca Konferencji Konferencja Naukowo-Szkoleniowa w tym Program Ramowy

8 PATRONAT MEDIALNY NAUKOWY o Medycyna Sportowa – kwartalnik naukowy (http://medsport.pl/czasopisma/)http://medsport.pl/czasopisma/ o Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja – dwumiesięcznik naukowy (http://medsport.pl/czasopisma/)http://medsport.pl/czasopisma/ o Journal of Combat Sports and Martial Arts – półrocznik naukowy (http://medsport.pl/czasopisma/)http://medsport.pl/czasopisma/ o Fizjoterapia Polska – kwartalnik naukowy (http://medsport.pl/czasopisma/)http://medsport.pl/czasopisma/ o Acta Neuropsychologica - kwartalnik naukowy (http://medsport.pl/czasopisma/)http://medsport.pl/czasopisma/ Oferta Partnerstwa, sponsoringu i promocji Oferta Specjalna dla Sponsorów Partnerzy Kampanii Patronat Medialny Naukowy Główni Patroni Medialni Kampanii Komitet Honorowy Patronat Honorowy Informacje ogólne Kontakt Początek Cel kampanii Wystawa towarzysząca Konferencji Konferencja Naukowo-Szkoleniowa w tym Program Ramowy

9 PARTNERZY KAMPANII Lista Partnerów Kampanii dostępna na: http://sportowezdrowie.pl/informacje-ogolne/partnerzy/ Oferta Partnerstwa, sponsoringu i promocji Oferta Specjalna dla Sponsorów Partnerzy Kampanii Patronat Medialny Naukowy Główni Patroni Medialni Kampanii Komitet Honorowy Patronat Honorowy Informacje ogólne Kontakt Początek Cel kampanii Wystawa towarzysząca Konferencji Konferencja Naukowo-Szkoleniowa w tym Program Ramowy

10 OFERTA SPECJALNA DLA SPONSORÓW Promocja MARKI/PRODUKTU/USŁUGI na antenie TVP1 Sport, w ramach cyklu piętnastu odcinków (12-15 minutowych) programu związanego z tematyką Kampanii, na zasadzie: BILBORD SPONSORSKI przed i po programie; LOKOWANIE produktu w trakcje audycji UDZIAŁ PRZEDSTAWICIELA SPONSORA w programie tematycznym (możliwość wspólnego przygotowania treści odcinka). Zgodnie z umową zawartą z TVP Sport, audycje będą powtarzane przez kilka tygodni po emisji cyklu podstawowego w: TVP HD, TVP Polonia, TVP Kultura. Szczegółowa oferta – uzależniona od RANGI SPONSORINGU (do negocjacji indywidualnych). Oferta Partnerstwa, sponsoringu i promocji Oferta Specjalna dla Sponsorów Partnerzy Kampanii Patronat Medialny Naukowy Główni Patroni Medialni Kampanii Komitet Honorowy Patronat Honorowy Informacje ogólne Kontakt Początek Cel kampanii Wystawa towarzysząca Konferencji Konferencja Naukowo-Szkoleniowa w tym Program Ramowy

11 OFERTA PARTNERSTWA, SPONSORINGU I PROMOCJI Sponsor Główny (Platynowy) http://sportowezdrowie.pl/oferta-partnerstwa-i-sponsoringu/ Sponsor Złoty http://sportowezdrowie.pl/oferta-partnerstwa-i-sponsoringu/ Sponsor Srebrny http://sportowezdrowie.pl/oferta-partnerstwa-i-sponsoringu/ Oferta Partnerstwa, sponsoringu i promocji Oferta Specjalna dla Sponsorów Partnerzy Kampanii Patronat Medialny Naukowy Główni Patroni Medialni Kampanii Komitet Honorowy Patronat Honorowy Informacje ogólne Kontakt Początek Cel kampanii Wystawa towarzysząca Konferencji Konferencja Naukowo-Szkoleniowa w tym Program Ramowy

12 Wystawa towarzysząca Konferencji - Formularz Zgłoszenia dostępny na: http://sportowezdrowie.pl/karta-zgloszenia-wystawcy/ Oferta Partnerstwa, sponsoringu i promocji Oferta Specjalna dla Sponsorów Partnerzy Kampanii Patronat Medialny Naukowy Główni Patroni Medialni Kampanii Komitet Honorowy Patronat Honorowy Informacje ogólne Kontakt Początek Cel kampanii Wystawa towarzysząca Konferencji Konferencja Naukowo-Szkoleniowa w tym Program Ramowy

13 KONTAKT Fundacja Edukacji Medycznej, Promocji Zdrowia, Sztuki i Kultury ARS MEDICA o www.sportowezdrowie.pl www.sportowezdrowie.pl o www.fundacja-arsmedica.plwww.fundacja-arsmedica.pl Al. St. Zjednoczonych 72 lok.176, wejście E, 04-036 Warszawa), Tel. (22) 405 42 72 e-mail: sekretariat@medsport.plsekretariat@medsport.pl Tel. fax. (22) 834-67-72 studio@medsport.plstudio@medsport.pl Mobile: 601 227 899 Oferta Partnerstwa, sponsoringu i promocji Oferta Specjalna dla Sponsorów Partnerzy Kampanii Patronat Medialny Naukowy Główni Patroni Medialni Kampanii Komitet Honorowy Patronat Honorowy Informacje ogólne Kontakt Początek Cel kampanii Wystawa towarzysząca Konferencji Konferencja Naukowo-Szkoleniowa w tym Program Ramowy


Pobierz ppt ". Ogólnopolska Kampania Informacyjno – Edukacyjna Aktywność fizyczna w profilaktyce i leczeniu chorób cywilizacyjnych www.sportowezdrowie.pl Oferta Partnerstwa,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google