Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KSZTAŁCENIE W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH WROCŁAWIA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KSZTAŁCENIE W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH WROCŁAWIA"— Zapis prezentacji:

1 KSZTAŁCENIE W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH WROCŁAWIA
w roku 2013/2014

2 TEMATYKA SZKOLENIA www.doradcy-wroclaw.pl
Typy szkół ponadgimnazjalnych. Zmiany w kształceniu zawodowym – zdobywanie kwalifikacji w zawodzie i tytułu zawodowego. Kontynuowanie nauki po ukończeniu szkoły ponadgimnazjalnej. Terminy i zasady rekrutacji. Wyniki rekrutacji z poprzednich lat. Czynniki wpływające na trafność wyboru szkoły.

3 Jaką szkołę wybrać?

4 TYPY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
liceum ogólnokształcące – 3 lata technikum – 4 lata zasadnicza szkoła zawodowa – 3 lata

5 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Zapewnia przygotowanie ogólne i umożliwia: zdanie egzaminu maturalnego kontynuowanie nauki w szkole wyższej

6 Dlaczego liceum? www.doradcy-wroclaw.pl
wiążę przyszłość z ukończeniem studiów wyższych, mam bardzo dobre lub dobre oceny, chcę rozwijać swoje zainteresowania i dobrze przygotować się do egzaminu maturalnego, nie chcę uczyć się zawodu już w szkole ponadgimnazjalnej,

7 Liceum Ogólnokształcące nr 1 2 Zespół Szkół nr 22 3
Nr szkoły Nazwa szkoły ulica Kod, miasto 1 Liceum Ogólnokształcące nr 1 ul. Poniatowskiego 9 Wrocław 2 Zespół Szkół nr 22 ul. Parkowa 18-26 Wrocław 3 Liceum Ogólnokształcące nr 3 ul. Składowa 5 Wrocław 4 Liceum Ogólnokształcące nr 4 ul. Świstackiego 12 Wrocław 5 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 ul. Grochowa 13 Wrocław 6 Liceum Ogólnokształcące nr 6 ul. Hutnicza 45 Wrocław 7 Liceum Ogólnokształcące nr 7 ul. Krucza 49 Wrocław 8 Liceum Ogólnokształcące nr 8 ul. Zaporoska 71 Wrocław 9 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 ul. Skargi 29/31 Wrocław 10 Liceum Ogólnokształcące nr 10 ul. Piesza 1 Wrocław 11 Zespół Szkół nr 19 ul. Spółdzielcza 2a Wrocław 12 Liceum Ogólnokształcące nr 12 pl. Orląt Lwowskich 2a Wrocław 13 Zespół Szkół nr 5 ul. Haukego - Bosaka 33-37 Wrocław 14 Zespół Szkół nr 14 al. Brücknera 10-14 Wrocław 15 Liceum Ogólnokształcące nr 15 ul. Wojrowicka 58 Wrocław 17 Zespół Szkół nr 6 ul. Tęczowa 60 Wrocław 24 Zespół Szkół nr 4 ul. Powstańców Śląskich Wrocław 29 Zespół Szkół nr 3 ul. Szkocka 64 Wrocław 30 Zespół Szkół Integracyjnych ul. Nowodworska 70-82 Wrocław ECDIE ECDIE Liceum Ogólnokształcące ul. Wejherowska 28 Wrocław

8 TECHNIKUM 4-letnie www.doradcy-wroclaw.pl Zapewnia:
przygotowanie ogólne przygotowanie zawodowe Umożliwia: zdanie egzaminu zawodowego i uzyskanie tytułu technika zdanie egzaminu maturalnego kontynuowanie nauki w szkole wyższej

9 Dlaczego Technikum? www.doradcy-wroclaw.pl chcę zdobyć zawód,
nie wiem jeszcze, czy będę studiować, a zależy mi na posiadaniu zawodu, mam zainteresowania zawodowe, mam uzdolnienia techniczne, mam dobre oceny,

10 Zawody (Oferta na rok szkolny 2013/2014)
Szkoła Adres Nazwa zespołu szkół Zawody (Oferta na rok szkolny 2013/2014) T nr 1 Słubicka 29/33 Zespół Szkół Nr 1 technik informatyk, technik handlowiec, technik organizacji reklamy, technik technologii odzieży T nr 2 Borowska 105 Zespół Szkół Nr 2 technik mechanik, technik mechatronik, techn. pojazdów samochodowych T nr 3 Mł. Techników 58 Zespół Szkół Nr 18 technik mechanik, technik mechatronik, technik elektryk T nr 4 Powst. Śląskich 210/218 Zespół Szkół Nr 4 technik elektryk, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej T nr 5 Dawida 5/7 Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 technik usług fryzjerskich T nr 6 Kiełczowska 43 Lotnicze Zakłady Naukowe technik mechanik, technik mechatronik, technik eksploatacji portów i terminali T nr 7 Haukego-Bosaka 21 Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych technik teleinformatyk, technik informatyk technik telekomunikacji T nr 8 Drukarska 50 Zespół Szkół Ekonomicznych technik handlowiec, technik księgarstwa T nr 9 Kamienna 86 Zespół Szkół Gastronomicznych kelner, technik żywienia i usług gastronomicznych technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej

11 Zawody (Oferta na rok szkolny 2013/2014)
Szkoła Adres Nazwa zespołu szkół Zawody (Oferta na rok szkolny 2013/2014) T nr 10 Braniborska 57 Elektroniczne Zakłady Naukowe technik informatyk, technik mechatronik, technik elektronik T nr 11 Grabiszyńska 236 Zespół Szkół Budowlanych technik budownictwa, technik geodeta, technik drogownictwa T nr 12 Dawida 9/11 Zespół Szkół Nr 23 technik logistyk, technik spedytor, technik eksploatacji portów i terminali, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, technik transportu kolejowego T nr 13 Worcella 3 Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych technik ekonomista, technik ekonomista-innowacja, technik organizacji reklamy T nr 14 z oddz. integracyjnym Nowodworska 78/82 Zespół Szkół Integracyjnych technik ekonomista T nr 15 Skwierzyńska 1/7 Zespół Szkół Nr 25 technik organizacji reklamy, technik cyfrowych procesów graficznych, fototechnik, technik ochrony środowiska, technik analityk, T nr 16 Szkocka 64 Zespół Szkół Nr 3 technik obsługi turystycznej, technik ekonomista, technik hotelarstwa

12 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
Zapewnia: przygotowanie ogólne przygotowanie zawodowe Umożliwia: zdanie egzaminu zawodowego i uzyskanie tytułu w wybranym zawodzie kontynuowanie nauki

13 Dlaczego zasadnicza szkoła zawodowa?
chcę zdobyć szybciej zawód i wejść na rynek pracy, mam zainteresowania zawodowe, nie bardzo lubię uczyć się ogólnych przedmiotów, wiem, że brakuje fachowców, a posiadanie zawodu da mi poczucie bezpieczeństwa,

14 Najbardziej poszukiwane przez pracodawców zawody w 2012 roku Źródło: ManPower Group
Polska Europa Świat Inżynierowie Wykwalifikowani pracownicy fiz. Technicy Kierowcy Przedstawiciele handlowi Pracownicy działów IT Szefowie kuchni, kucharze Menadżerowie projektów Operatorzy maszyn Pracownicy księgowości i finansów 1. Wykwalifikowani pracownicy fiz. 2. Inżynierowie 3. Przedstawiciele handlowi 4. Technicy. 5. Brygadziści produkcji 6. Niewykwalifikowani pracownicy fizyczni 7. Pracownicy działów IT 8. Pracownicy księgow.finansów 9. szefowie kuchni, kucharze 10. Członkowie zarządu/ kadra najwyższego szczebla Wykwalifikowani pracownicy fizyczni. Przedstawiciele działów IT Pracownicy księgowości i finansów Członkowie zarządu/ kadra najwyższego szczebla Niewykwalifikowani pracownicy fiz. Pracownicy sekretariatu, asystenci dyrekcji, asystenci ds. administracji

15 Zawody (Oferta na rok szkolny 2013/2014)
Szkoła Adres Nazwa zespołu szkół Zawody (Oferta na rok szkolny 2013/2014) ZSZ nr 1 Haukego-Bosaka 21 Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, monter-elektronik ZSZ nr 2 Borowska 105 Zespół Szkół Nr 2 mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, lakiernik, monter mechatronik, operator obrabiarek skrawających ZSZ nr 3 Mł. Techników 58 Zespół Szkół Nr 18 operator obrabiarek skrawających, mechanik monter maszyn i urządzeń, elektryk, elektromechanik, ślusarz (spec. spawanie) ZSZ nr 4 Grabiszyńska 236 Zespół Szkół Budowlanych cieśla, betoniarz-zbrojarz, dekarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarz-tynkarz, monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych ZSZ nr 5 Dawida 5/7 Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 fryzjer, piekarz, cukiernik, mechanik pojazdów samochodowych, sprzedawca, stolarz, elektromechanik pojazdów samochodowych, tapicer, złotnik-jubiler, wędliniarz, obuwnik, krawiec, fotograf, blacharz samochodowy, lakiernik ZSZ nr 6 Kiełczowska 43 Lotnicze Zakłady Naukowe operator obrabiarek skrawających, monter mechatronik ZSZ nr 7 Drukarska 50 Zespół Szkół Ekonomicznych sprzedawca ZSZ nr 9 Kamienna 86 Zespół Szkół Gastronomicznych kucharz ZSZ nr 10 Słubicka 29/33 Zespół Szkół Nr 1 sprzedawca, krawiec

16 Oferta edukacyjna wrocławskich szkół ponadgimnazjalnych na stronach:

17 Zmiany w kształceniu zawodowym zdobywanie kwalifikacji w zawodzie

18 Zawód i kwalifikacje W zawodach ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego wyodrębniono kwalifikacje Kwalifikacja w zawodzie to zasób wiadomości i zakres umiejętności, pozwalający na samodzielne wykonywanie konkretnego zadania lub zestawu zadań zawodowych i umożliwiający podjęcie pracy.

19 Kompetencje: miękkie – umiejętności psychospołeczne tj. budowanie relacji z innymi, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, współpraca w zespole, odpowiedzialność, otwartość na dokształcanie i samokształcenie, kultura osobista, ogólne obycie, identyfikacja z firmą, itp. twarde - specjalistyczna wiedza i umiejętności zawodowe niezbędne do pracy na określonym stanowisku

20 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE Rozporządzenie MEN w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego z dnia 23 grudnia 2011 Nowa klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego obejmuje 200 zawodów, w ramach których wyodrębniono 252 kwalifikacje. W klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego ujęto: 23 zawody (po 3 kwalifikacje), 72 zawody (po 2 kwalifikacje), 98 zawodów (po 1 kwalifikacji), 7 zawodów szkolnictwa artystycznego, dla których nie wyodrębnia się kwalifikacji.

21 Przykład wyodrębnienia kwalifikacji w zawodach handlowych

22 W zawodzie SPRZEDAWCA wyodrębniono jedną kwalifikację: 1
W zawodzie SPRZEDAWCA wyodrębniono jedną kwalifikację: 1. Prowadzenie sprzedaży Aby uzyskać tytuł sprzedawcy należy zdać egzamin potwierdzający powyższą kwalifikację w zawodzie oraz ukończyć zasadniczą szkołę zawodową. W zawodzie TECHNIK HANDLOWIEC wyodrębniono dwie kwalifikacje: 2. Prowadzenie działalności handlowej (tj. prowadzić działalność reklamową i promocję oferty handlowej, prowadzić negocjacje handlowe, itd.) Aby uzyskać tytuł technika handlowca należy zdać dwa egzaminy potwierdzające powyższe kwalifikacje w zawodzie oraz ukończyć szkołę średnią.

23 Przykład wyodrębnienia kwalifikacji w zawodach elektrycznych

24 Przykład wyodrębnienia kwalifikacji w zawodzie ELEKTRYK
W zawodzie ELEKTRYK wyodrębniono dwie kwalifikacje: 1. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych, (np. montaż w (na) ścianach pomieszczeń mieszkalnych kabli elektrycznych zasilających i oświetleniowych, montaż gniazd i wyłączników, montaż lamp oświetleniowych, montaż liczników energii elektrycznej, itd.) 2. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych, (np. montaż silnika lub programatora w pralce automatycznej, montaż magnetronu w kuchence mikrofalowej, montaż termostatu w lodówce, itd.) Aby uzyskać tytuł elektryka należy zdać dwa egzaminy potwierdzające powyższe kwalifikacje w zawodzie oraz ukończyć zasadniczą szkołę zawodową.

25 W zawodzie TECHNIK ELEKTRYK wyodrębniono trzy kwalifikacje:
1. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych 2. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych 3. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych (np. naprawa uszkodzonego sprzętu AGD, regulacja i kontrola pracy systemów inteligentnych domów, tj. systemów alarmowych, sterowania oświetleniem, ogrzewaniem, klimatyzacją, itd.) Aby uzyskać tytuł technika elektryka należy zdać trzy egzaminy potwierdzające powyższe kwalifikacje w zawodzie oraz ukończyć szkołę średnią.

26 Kontynuacja nauki po wybranym typie szkoły ponadgimnazjalnej

27 Kształcenie zawodowe i ustawiczne w systemie edukacji
Szkoła podstawowa – 6 lat nauki Liceum ogólnokształcące – 3 lata nauki Matura Gimnazjum – 3 lata nauki Technikum – 4 lata nauki Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe Zasadnicza szkoła zawodowa – 3 lata nauki Kursy dające kwalifikacje zawodowe Gimnazjum dla dorosłych Przedszkole – dzieci od 3 do 5 lat – ostatni rok obowiązkowo Liceum dla dorosłych 27 27 27

28 Kontynuowanie nauki po ukończeniu liceum ogólnokształcącego
Studia Liceum ogólnokształcące – 3 lata nauki Matura Szkoła policealna Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe Kursy umożliwiające uzyskanie kwalifikacji zawodowych 28 28 28

29 Kontynuowanie nauki po ukończeniu technikum
Studia Technikum 4-letnie Matura Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe Kursy umożliwiające uzyskanie kwalifikacji zawodowych 29 29 29

30 Uzupełnianie kwalifikacji po ukończeniu technikum 4-letniego
Technik ekonomista (technikum 4-letnie) Technik rachunkowości (szkoła policealna 2-letnia) KWALIFIKACJA Prowadzenie rachunkowości KWALIFIKACJA Prowadzenie rachunkowości Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

31 Kontynuowanie nauki po ukończeniu zsz
Liceum dla dorosłych (zajęcia od drugiej klasy) Studia Zasadnicza szkoła zawodowa Matura Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe Kursy umożliwiające uzyskanie kwalifikacji zawodowych 31 31 31

32 Absolwent zasadniczej szkoły zawodowej z tytułem zawodowym SPRZEDAWCA chce zdobyć tytuł TECHNIKA HANDLOWCA

33 Absolwent zasadniczej szkoły zawodowej z tytułem zawodowym ELEKTRYK chce zdobyć tytuł TECHNIKA ELEKTRYKA

34 ZASADY REKRUTACJI

35 PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26 poz. 232) Zarządzenie Nr 5/2013 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia w sprawie terminów rekrutacji do gimnazjów oraz terminów i zasad rekrutacji kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2013/ 2014.

36 ZASADY REKRUTACJI Podstawowym kryterium rekrutacyjnym jest suma punktów uzyskana za: wyniki egzaminu gimnazjalnego oceny z czterech przedmiotów w świadectwie ukończenia gimnazjum osiągnięcia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum Dodatkowo w oddziałach dwujęzycznych doliczane są wyniki ze sprawdzianu uzdolnień kierunkowych

37 ZASADY NALICZANIA PUNKTÓW REKRUTACYJNYCH

38 ZASADY NALICZANIA PUNKTÓW REKRUTACYJNYCH
W maksymalnej punktacji (100 pkt.): 50 pkt. stanowią punkty pochodzące z egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej, zgodnie z zasadą: a) liczba punktów rekrutacyjnych za każdy wynik procentowy z: - języka polskiego, - historii i wiedzy o społeczeństwie, - matematyki, - przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii. fizyki i chemii, - języka obcego na poziomie podstawowym, jest równa liczbie określającej wynik procentowy, uzyskany z danego zakresu, podzielonej przez dziesięć, b) liczba punktów rekrutacyjnych za wyniki egzaminu gimnazjalnego jest równa sumie punktów rekrutacyjnych uzyskanych z wymienionych wyżej zakresów egzaminu.

39 PRZYKŁAD ZASAD NALICZANIA PUNKTÓW ZA EGZAMIN
Zdający otrzymał następujące wyniki procentowe: Zakres egzaminu Wynik procentowy Przeliczenie (pkt. rekrutacyjne) - język polski - historia i wos - matematyka - przedmioty przyrodnicze - język obcy 52% 63% 70% 54% 5,2 6,3 7,0 5,4

40 ZASADY NALICZANIA PUNKTÓW REKRUTACYJNYCH
W maksymalnej punktacji (100 pkt.): 40 pkt. stanowią punkty uzyskane za oceny z zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia gimnazjum (ocena 6 – 10pkt., pkt., pkt., pkt., 2 - 0pkt.). Punkty nalicza się z czterech przedmiotów: język polski trzy przedmioty, wskazane przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej

41 ZASADY NALICZANIA PUNKTÓW REKRUTACYJNYCH
W maksymalnej punktacji (100 pkt.): 10 pkt. stanowią punkty za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum

42 OSIĄGNIĘCIA WYMIENIONE NA ŚWIADECTWIE (między innymi)
ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem (2 pkt) osiągnięcia w konkursach o zasięgu co najmniej wojewódzkim (max. 5 pkt) (1 konkurs–2 pkt, 2 konkursy–4 pkt, 3 i więcej– 5pkt), osiągnięcia w zawodach wiedzy, sportowych i artystycznych organizowanych przez kuratora lub organizowanych przez inne podmioty na szczeblu co najmniej powiatowym (max. 2 pkt) (1 osiągnięcie – 1 pkt, 2 i więcej – 2 pkt) inne osiągnięcia zapisane w statucie szkoły (max. 1 pkt)

43 INNE OSIĄGNIĘCIA ZAPISANE W STATUCIE SZKOŁY (max. 1 pkt)
Wzorowe zachowanie Stała, udokumentowana działalność na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu – aktywna współpraca z domami dziecka, hospicjami, schroniskami dla zwierząt, organizacjami charytatywnymi itp. Wyróżniająca, udokumentowana działalność na rzecz środowiska szkolnego, zwłaszcza międzyszkolnych organach samorządów młodzieży, w samorządzie szkolnym lub organizacjach młodzieżowych

44 DODATKOWE WYMAGANIA Sprawdzian uzdolnień kierunkowych
Punkty ze sprawdzianu nie wchodzą w skład punktów rekrutacyjnych, jedynie określają predyspozycje ucznia do kształcenia kierunkowego ( nie dotyczy to sprawdzianu przeprowadzonego do oddziałów dwujęzycznych)

45 DODATKOWE DOKUMENTY WYMAGANE PRZEZ SZKOŁY
Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu co najmniej wojewódzkim zaświadczenie wydane przez komisję konkursową Kandydaci do klas sportowych opinia trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe zaświadczenie lekarskie potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia wydane przez lekarza specjalistę pisemna zgoda rodziców/prawnych opiekunów

46 Terminy egzaminu gimnazjalnego w roku 2012 / 2013
część humanistyczna 23 kwietnia 2013 (wtorek) część matematyczno-przyrodnicza 24 kwietnia 2013 (środa) część z języka obcego nowożytnego 25 kwietnia 2013 (czwartek)

47 Harmonogram rekrutacji I nabór
1. termin składania deklaracji do szkół, gdzie wymagane są dodatkowe sprawdziany 2. dodatkowe sprawdziany predyspozycji do szkół 3. elektroniczny wybór szkół, generowanie podania do szkoły w formie elektronicznej (w dniu do godz ) 4. możliwość elektronicznej zmiany listy preferencji szkół (w dniu do godz ) 5. składanie w szkole I wyboru podania i kopii wymaganych dokumentów (w dniu do godz ) 6. do ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do danej szkoły ponadgimnazjalnej 7. do złożenie oświadczenia potwierdzającego wolę podjęcia nauki w danej szkole oraz dostarczanie oryginałów dokumentów i fotografii do szkoły, do której uczeń został zakwalifikowany (w dniu do godz ) 8. do ogłoszenie ostatecznej listy uczniów przyjętych do danej szkoły ponadgimnazjalnej

48 Harmonogram rekrutacji II nabór
1. do składanie kopii wymaganych dokumentów w szkole dysponującej wolnymi miejscami (tylko kandydaci niezakwalifikowani) 2. do ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do danej szkoły ponadgimnazjalnej w II naborze 3. do złożenie oświadczenia potwierdzającego wolę podjęcia nauki w danej szkole oraz dostarczanie oryginałów dokumentów i fotografii do szkoły, do której uczeń został zakwalifikowany w II naborze 4. do ogłoszenie ostatecznej listy uczniów przyjętych do danej szkoły ponadgimnazjalnej w II naborze

49 Terminy przeprowadzania w szkołach sprawdzianów – 03.04 – 17.05.2013
Klasy sportowe: interdyscyplinarna: LO nr XXIV w Zespole Szkół nr 4 koszykówka chłopców: LO nr II w Zespole Szkół nr 22 siatkówka dziewcząt: LO nr II w Zespole Szkół nr 22 piłka nożna, wioślarstwo LO nr XI Szkoły Mistrzostwa Sportowego: lekkoatletyka: LO Mistrzostwa Sportowego nr II w Zespole Szkół nr 22 pływanie: LO Mistrzostwa Sportowego nr I w Zespole Szkół nr 4 Oddziały dwujęzyczne: język angielski: LO nr XIV w Zespole Szkół nr 14 język francuski: LO nr VIII język hiszpański: Liceum Dwujęzyczne nr IV w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 język niemiecki: LO nr XIII w Zespole Szkół nr 5 Oddział międzynarodowy pre-IB w Liceum Ogólnokształcącym nr V w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5

50 POTWIERDZANIE WOLI PODJĘCIA NAUKI PO PIERWSZYM NABORZE DO 05.07.2013
WAŻNE! Jeśli w tym terminie kandydat w szkole, do której został zakwalifikowany nie złoży oryginałów dokumentów, oznaczać to będzie rezygnację z miejsca w tej szkole. W takim przypadku kandydat musi od nowa szukać szkoły – dopiero w kolejnym naborze

51 WYNIKI REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

52 Wyniki rekrutacji do LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH średnia minimalna ilość punktów
2008 2009 2010 2011 2012 65,56 64,49 64,32 59,62 60,47

53 Przykład: Egzamin gimnazjalny język polski 62% - 6,2 pkt Oceny
historia i wos % - 6,3 pkt matematyka % - 7,0 pkt przedmioty przyrodnicze 66% - 6,6 pkt język obcy %- 6,4 pkt Razem 32,5 pkt Oceny język polski bardzo dobry - 8 pkt drugi przedmiot bardzo dobry - 8 pkt trzeci przedmiot dobry - 6 pkt czwarty przedmiot wskazany dobry - 6 pkt przez szkołę ponadgimnazjalną Razem pkt SUMA = 60,5 pkt

54 Wyniki rekrutacji do liceów ogólnokształcących
Nr LO śred. min. licz. pkt. 2012 2011 licz. pkt Nr LO licz. pkt. 2011 licz. pkt. 2010 1 50,92 52,15 56,94 11 36,43 41,50 48,00 2 55,84 54,92 63,07 12 77,16 66,00 73,00 3 72,54 67,75 79,75 13 71,16 64,77 69,38 4 57,44 53,23 62,73 14 83,90 75,00 75,80 5 72,61 68,07 73,64 15 39,52 48,58 53,67 6 47,22 51,42 55,83 17 58,88 61,40 7 78,55 72,14 77,43 24 36,38 46,75 54,00 8 70,33 69,42 29 26,63 44,25 43,75 9 74,96 69,95 72,94 30 28,40 36,50 40,00 10 59,48 61,44 64,94

55 Wyniki rekrutacji do TECHNIKÓW średnia minimalna ilość punktów
2008 2009 2010 2011 2012 32,03 31,63 34,16 34,49

56 Wyniki rekrutacji do ZSZ średnia minimalna ilość punktów
2008 2009 2010 2011 2012 14,31 16,76 17,25 17,16 19,79

57 Wyniki rekrutacji

58

59

60

61 ELEKTRONICZNY WYBÓR SZKÓŁ
Kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie do dowolnej liczby oddziałów (klas) w obrębie trzech szkół ponadgimnazjalnych. Listę preferencji uczeń ustala zgodnie z rangą swoich wyborów, zaczynając od tego oddziału (klasy), który jest dla niego najważniejszy ze szkoły pierwszego wyboru.

62 ELEKTRONICZNY WYBÓR SZKÓŁ
Należy sprawdzić jakie języki obce nauczane są w wybranych klasach (wybierając oddziały w szkole należy zwrócić uwagę, aby proponowany język obcy zapewniał kontynuację z gimnazjum). W wyniku postępowania kwalifikacyjnego uczeń może być przyjęty tylko do jednego oddziału.

63 Przygotowywanie listy preferencyjnej
Szkoła Oddział Języki Szkoła I wyboru Technikum Nr 2 1TC – technik pojazdów samochodowych 1TD – technik pojazdów samochodowych 1TA – technik mechanik Angielski / niemiecki Niemiecki / angielski Szkoła II wyboru Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 1ZA – mechanik pojazdów samochodowych 1ZB – mechanik pojazdów samochodowych 1ZC – elektromechanik pojazdów samochodowych angielski niemiecki Szkoła III wyboru Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 5 1MA –mechanik pojazdów samochodowych 1WZ4 – elektromechanik pojazdów samochodowych

64 Lista preferencyjna Oddział Szkoła Nazwa klasy 1TC 1ZA 1TD 1ZB 1MA
1TC 1ZA 1TD 1ZB 1MA 1WZ4 1ZC 1TA T Nr 2 ZSZ Nr 2 ZSZ Nr 5 technik pojazdów samochodowych – ang/niem mechanik pojazdów samochodowych - ang technik pojazdów samochodowych – niem/ang mechanik pojazdów samochodowych - niem elektromechanik pojazdów samochodowych - niem technik mechanik – niem/ang

65 Przykład wyboru szkół przez Agnieszkę
Agnieszka pragnie kontynuować naukę w 7 LO w klasie z rozszerzoną biologią i chemią z językiem angielskim. Czy byłaby przyjęta? Czy mogłaby wskazać jako szkoły następnego wyboru 5 LO i 9 LO? Wyniki egzaminu gimnazjalnego Agnieszki Język polski % historia i wos 80% matematyka 80% przedmioty przyrodnicze 80% język obcy (poziom podstawowy) 80% Oceny w świadectwie ukończenia gimnazjum Agnieszki zachowanie bdb język polski 4 historia 5 wos 5 język obcy 5 matematyka 5 fizyka 5 chemia 5 biologia 5 geografia 5 plastyka 5 muzyka 5 technika 6 informatyka 6 w-f 6

66 Agnieszka otrzymała 72 pkt. rekrutacyjne
Egzamin gimnazjalny Oceny Inne j. polski 80% = 8 pkt. j.polski db pkt. Świadectwo z czerwonym paskiem – 2 pkt. Historia i WOS II przedmiot bdb – 8 pkt. Matematyka III przedmiot Przedmioty przyrodnicze IV przedmiot Język obcy-poziom podst. Razem 40 pkt. 30 pkt. 2 pkt.

67 Agnieszka nie została przyjęta do żadnej szkoły
Agnieszka zdobyła 72,0 pkt LO 7 - klasy z rozszerzoną biologią i chemią 1A 85,1 pkt 1BC 81,3,0 pkt 1D 79,6 pkt LO 5 - klasy rozszerzoną biologią i chemią 1B1 74,6 pkt 1B2 72,1 pkt LO 9 – klasy ogólne 1C1 78,0 pkt 1C2 81,9 pkt 1D 75,4 pkt.

68 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO
uL. Strzegomska 49a tel MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK WSPIERANIA AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

69 Zanim zdecydujesz o wyborze szkoły:
zapoznaj się z ofertą szkół ponadgimnazjalnych, z warunkami elektronicznej rekrutacji sprawdź czy potrafisz obliczyć swoje punkty rekrutacyjne, zapoznaj się z warunkami formalnymi obowiązującymi w danej szkole.

70 Czynniki wpływające na trafność wyboru szkoły
poznanie siebie (swoich uzdolnień, zainteresowań, predyspozycji zawodowych i charakteru) uzyskane wyniki w nauce (wynik egzaminu gimnazjalnego, oceny z przedmiotów branych pod uwagę w rekrutacji, dodatkowe osiągnięcia) informacje o potrzebach rynku pracy posiadanie planu własnego rozwoju edukacyjnego

71 opracowali: doradcy z MOWAZ
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ opracowali: doradcy z MOWAZ


Pobierz ppt "KSZTAŁCENIE W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH WROCŁAWIA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google