Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KSZTAŁCENIE W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH WROCŁAWIA w roku 2013/2014 www.doradcy-wroclaw.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KSZTAŁCENIE W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH WROCŁAWIA w roku 2013/2014 www.doradcy-wroclaw.pl."— Zapis prezentacji:

1 KSZTAŁCENIE W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH WROCŁAWIA w roku 2013/2014 www.doradcy-wroclaw.pl

2 TEMATYKA SZKOLENIA 1.Typy szkół ponadgimnazjalnych. 2.Zmiany w kształceniu zawodowym – zdobywanie kwalifikacji w zawodzie i tytułu zawodowego. 3.Kontynuowanie nauki po ukończeniu szkoły ponadgimnazjalnej. 4.Terminy i zasady rekrutacji. 5.Wyniki rekrutacji z poprzednich lat. 6.Czynniki wpływające na trafność wyboru szkoły. www.doradcy-wroclaw.pl

3 Jaką szkołę wybrać?

4 TYPY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH liceum ogólnokształcące – 3 lata technikum – 4 lata zasadnicza szkoła zawodowa – 3 lata www.doradcy-wroclaw.pl

5 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Zapewnia przygotowanie ogólne i umożliwia: zdanie egzaminu maturalnego kontynuowanie nauki w szkole wyższej www.doradcy-wroclaw.pl

6 Dlaczego liceum? wiążę przyszłość z ukończeniem studiów wyższych, mam bardzo dobre lub dobre oceny, chcę rozwijać swoje zainteresowania i dobrze przygotować się do egzaminu maturalnego, nie chcę uczyć się zawodu już w szkole ponadgimnazjalnej, www.doradcy-wroclaw.pl

7 Nr szkoły Nazwa szkoły ulica Kod, miasto 1 Liceum Ogólnokształcące nr 1 ul. Poniatowskiego 950-326 Wrocław 2 Zespół Szkół nr 22 ul. Parkowa 18-2651-616 Wrocław 3 Liceum Ogólnokształcące nr 3 ul. Składowa 550-209 Wrocław 4 Liceum Ogólnokształcące nr 4 ul. Świstackiego 1250-430 Wrocław 5 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 ul. Grochowa 1353-523 Wrocław 6 Liceum Ogólnokształcące nr 6 ul. Hutnicza 4554-139 Wrocław 7 Liceum Ogólnokształcące nr 7 ul. Krucza 4953-410 Wrocław 8 Liceum Ogólnokształcące nr 8 ul. Zaporoska 7153-415 Wrocław 9 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 ul. Skargi 29/3150-082 Wrocław 10 Liceum Ogólnokształcące nr 10 ul. Piesza 151-109 Wrocław 11 Zespół Szkół nr 19 ul. Spółdzielcza 2a51-662 Wrocław 12 Liceum Ogólnokształcące nr 12 pl. Orląt Lwowskich 2a53-605 Wrocław 13 Zespół Szkół nr 5 ul. Haukego - Bosaka 33- 37 50-447 Wrocław 14 Zespół Szkół nr 14 al. Brücknera 10-1451-410 Wrocław 15 Liceum Ogólnokształcące nr 15 ul. Wojrowicka 5854-436 Wrocław 17 Zespół Szkół nr 6 ul. Tęczowa 6053-603 Wrocław 24 Zespół Szkół nr 4 ul. Powstańców Śląskich 210-218 53-140 Wrocław 29 Zespół Szkół nr 3 ul. Szkocka 6454-402 Wrocław 30Zespół Szkół Integracyjnych ul. Nowodworska 70-8254-438 Wrocław ECDIE ECDIE Liceum Ogólnokształcące ul. Wejherowska 2854-239 Wrocław

8 TECHNIKUM 4-letnie Zapewnia: przygotowanie ogólne przygotowanie zawodowe Umożliwia: zdanie egzaminu zawodowego i uzyskanie tytułu technika zdanie egzaminu maturalnego kontynuowanie nauki w szkole wyższej www.doradcy-wroclaw.pl

9 Dlaczego Technikum? chcę zdobyć zawód, nie wiem jeszcze, czy będę studiować, a zależy mi na posiadaniu zawodu, mam zainteresowania zawodowe, mam uzdolnienia techniczne, mam dobre oceny, www.doradcy-wroclaw.pl

10 10 SzkołaAdresNazwa zespołu szkół Zawody (Oferta na rok szkolny 2013/2014) T nr 1Słubicka 29/33Zespół Szkół Nr 1 technik informatyk, technik handlowiec, technik organizacji reklamy, technik technologii odzieży T nr 2Borowska 105Zespół Szkół Nr 2 technik mechanik, technik mechatronik, techn. pojazdów samochodowych T nr 3Mł. Techników 58Zespół Szkół Nr 18technik mechanik, technik mechatronik, technik elektryk T nr 4 Powst. Śląskich 210/218 Zespół Szkół Nr 4 technik elektryk, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej T nr 5Dawida 5/7 Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 technik usług fryzjerskich T nr 6Kiełczowska 43 Lotnicze Zakłady Naukowe technik mechanik, technik mechatronik, technik eksploatacji portów i terminali T nr 7 Haukego-Bosaka 21 Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych technik teleinformatyk, technik informatyk technik telekomunikacji T nr 8Drukarska 50 Zespół Szkół Ekonomicznych technik handlowiec, technik księgarstwa T nr 9Kamienna 86 Zespół Szkół Gastronomicznych kelner, technik żywienia i usług gastronomicznych technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej

11 11 SzkołaAdresNazwa zespołu szkół Zawody (Oferta na rok szkolny 2013/2014) T nr 10Braniborska 57 Elektroniczne Zakłady Naukowe technik informatyk, technik mechatronik, technik elektronik T nr 11 Grabiszyńska 236 Zespół Szkół Budowlanych technik budownictwa, technik geodeta, technik drogownictwa T nr 12Dawida 9/11Zespół Szkół Nr 23 technik logistyk, technik spedytor, technik eksploatacji portów i terminali, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, technik transportu kolejowego T nr 13Worcella 3 Zespół Szkół Ekonomiczno- Administracyjnych technik ekonomista, technik ekonomista-innowacja, technik organizacji reklamy T nr 14 z oddz. integracyj nym Nowodworska 78/82 Zespół Szkół Integracyjnych technik ekonomista T nr 15Skwierzyńska 1/7Zespół Szkół Nr 25 technik organizacji reklamy, technik cyfrowych procesów graficznych, fototechnik, technik ochrony środowiska, technik analityk, T nr 16Szkocka 64Zespół Szkół Nr 3 technik obsługi turystycznej, technik ekonomista, technik hotelarstwa

12 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA Zapewnia: przygotowanie ogólne przygotowanie zawodowe Umożliwia: zdanie egzaminu zawodowego i uzyskanie tytułu w wybranym zawodzie kontynuowanie nauki www.doradcy-wroclaw.pl

13 Dlaczego zasadnicza szkoła zawodowa? chcę zdobyć szybciej zawód i wejść na rynek pracy, mam zainteresowania zawodowe, nie bardzo lubię uczyć się ogólnych przedmiotów, wiem, że brakuje fachowców, a posiadanie zawodu da mi poczucie bezpieczeństwa, www.doradcy-wroclaw.pl

14 Najbardziej poszukiwane przez pracodawców zawody w 2012 roku Źródło: ManPower Group PolskaEuropaŚwiat 1.Inżynierowie 2.Wykwalifikowani pracownicy fiz. 3.Technicy 4.Kierowcy 5.Przedstawiciele handlowi 6.Pracownicy działów IT 7.Szefowie kuchni, kucharze 8.Menadżerowie projektów 9.Operatorzy maszyn 10.Pracownicy księgowości i finansów 1. Wykwalifikowani pracownicy fiz. 2. Inżynierowie 3. Przedstawiciele handlowi 4. Technicy. 5. Brygadziści produkcji 6. Niewykwalifikowani pracownicy fizyczni 7. Pracownicy działów IT 8. Pracownicy księgow.finansów 9. szefowie kuchni, kucharze 10. Członkowie zarządu/ kadra najwyższego szczebla 1.Wykwalifikowani pracownicy fizyczni. 2.Inżynierowie 3.Przedstawiciele handlowi 4.Technicy 5.Przedstawiciele działów IT 6.Pracownicy księgowości i finansów 7.Kierowcy 8.Członkowie zarządu/ kadra najwyższego szczebla 9.Niewykwalifikowani pracownicy fiz. 10.Pracownicy sekretariatu, asystenci dyrekcji, asystenci ds. administracji

15 15 SzkołaAdresNazwa zespołu szkół Zawody (Oferta na rok szkolny 2013/2014) ZSZ nr 1Haukego-Bosaka 21 Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, monter-elektronik ZSZ nr 2Borowska 105Zespół Szkół Nr 2 mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, lakiernik, monter mechatronik, operator obrabiarek skrawających ZSZ nr 3Mł. Techników 58Zespół Szkół Nr 18 operator obrabiarek skrawających, mechanik monter maszyn i urządzeń, elektryk, elektromechanik, ślusarz (spec. spawanie) ZSZ nr 4Grabiszyńska 236Zespół Szkół Budowlanych cieśla, betoniarz-zbrojarz, dekarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarz-tynkarz, monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych ZSZ nr 5Dawida 5/7Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 fryzjer, piekarz, cukiernik, mechanik pojazdów samochodowych, sprzedawca, stolarz, elektromechanik pojazdów samochodowych, tapicer, złotnik-jubiler, wędliniarz, obuwnik, krawiec, fotograf, blacharz samochodowy, lakiernik ZSZ nr 6Kiełczowska 43Lotnicze Zakłady Naukowe operator obrabiarek skrawających, monter mechatronik ZSZ nr 7Drukarska 50Zespół Szkół Ekonomicznychsprzedawca ZSZ nr 9Kamienna 86Zespół Szkół Gastronomicznychkucharz ZSZ nr 10Słubicka 29/33Zespół Szkół Nr 1sprzedawca, krawiec

16 Oferta edukacyjna wrocławskich szkół ponadgimnazjalnych na stronach: www.doradcy–wroclaw.pl www.edu.wroclaw.pl

17 Zmiany w kształceniu zawodowym zdobywanie kwalifikacji w zawodzie

18 18 Zawód i kwalifikacje W zawodach ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego wyodrębniono kwalifikacje Kwalifikacja w zawodzie to zasób wiadomości i zakres umiejętności, pozwalający na samodzielne wykonywanie konkretnego zadania lub zestawu zadań zawodowych i umożliwiający podjęcie pracy.

19 19 Kompetencje: miękkie relacjimiękkie – umiejętności psychospołeczne tj. budowanie relacji z innymi, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, współpraca w zespole, odpowiedzialność, otwartość na dokształcanie i samokształcenie, kultura osobista, ogólne obycie, identyfikacja z firmą, itp. twardetwarde - specjalistyczna wiedza i umiejętności zawodowe niezbędne do pracy na określonym stanowisku

20 20 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE Rozporządzenie MEN w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego z dnia 23 grudnia 2011ozporządzenie MEN w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego Nowa klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego zawodowego obejmuje 200 zawodów, w ramach których wyodrębniono 252 kwalifikacje. W klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego ujęto: 23 zawody (po 3 kwalifikacje), 72 zawody (po 2 kwalifikacje), 98 zawodów (po 1 kwalifikacji), 7 zawodów szkolnictwa artystycznego, dla których nie wyodrębnia się kwalifikacji.

21 Przykład wyodrębnienia kwalifikacji w zawodach handlowych

22 W zawodzie SPRZEDAWCA wyodrębniono jedną kwalifikację : 1. Prowadzenie sprzedaży Aby uzyskać tytuł sprzedawcy należy zdać egzamin potwierdzający powyższą kwalifikację w zawodzie oraz ukończyć zasadniczą szkołę zawodową. W zawodzie TECHNIK HANDLOWIEC wyodrębniono dwie kwalifikacje : 1. Prowadzenie sprzedaży 2. Prowadzenie działalności handlowej (tj. prowadzić działalność reklamową i promocję oferty handlowej, prowadzić negocjacje handlowe, itd.) Aby uzyskać tytuł technika handlowca należy zdać dwa egzaminy potwierdzające powyższe kwalifikacje w zawodzie oraz ukończyć szkołę średnią.

23 Przykład wyodrębnienia kwalifikacji w zawodach elektrycznych

24 W zawodzie ELEKTRYK wyodrębniono dwie kwalifikacje : 1. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych, (np. montaż w (na) ścianach pomieszczeń mieszkalnych kabli elektrycznych zasilających i oświetleniowych, montaż gniazd i wyłączników, montaż lamp oświetleniowych, montaż liczników energii elektrycznej, itd.) 2. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych, (np. montaż silnika lub programatora w pralce automatycznej, montaż magnetronu w kuchence mikrofalowej, montaż termostatu w lodówce, itd.) Aby uzyskać tytuł elektryka należy zdać dwa egzaminy potwierdzające powyższe kwalifikacje w zawodzie oraz ukończyć zasadniczą szkołę zawodową. Przykład wyodrębnienia kwalifikacji w zawodzie ELEKTRYK

25 W zawodzie TECHNIK ELEKTRYK wyodrębniono trzy kwalifikacje : 1. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych 2. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych 3. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych (np. naprawa uszkodzonego sprzętu AGD, regulacja i kontrola pracy systemów inteligentnych domów, tj. systemów alarmowych, sterowania oświetleniem, ogrzewaniem, klimatyzacją, itd.) Aby uzyskać tytuł technika elektryka należy zdać trzy egzaminy potwierdzające powyższe kwalifikacje w zawodzie oraz ukończyć szkołę średnią.

26 Kontynuacja nauki po wybranym typie szkoły ponadgimnazjalnej

27 27 Kształcenie zawodowe i ustawiczne w systemie edukacji Przedszkole – dzieci od 3 do 5 lat – ostatni rok obowiązkowo Szkoła podstawowa – 6 lat nauki Gimnazjum – 3 lata nauki Gimnazjum dla dorosłych Liceum ogólnokształcące – 3 lata nauki Technikum – 4 lata nauki Zasadnicza szkoła zawodowa – 3 lata nauki Liceum dla dorosłych Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe Matura Kursy dające kwalifikacje zawodowe

28 28 liceum ogólnokształcącego Kontynuowanie nauki po ukończeniu liceum ogólnokształcącego Liceum ogólnokształcące – 3 lata nauki Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe Kursy umożliwiające uzyskanie kwalifikacji zawodowych Szkoła policealna Studia Matura

29 29 technikum Kontynuowanie nauki po ukończeniu technikum Technikum 4-letnie Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe Kursy umożliwiające uzyskanie kwalifikacji zawodowych Studia Matura

30 technikum 4-letniego Uzupełnianie kwalifikacji po ukończeniu technikum 4-letniego Technik ekonomista (technikum 4-letnie) Technik rachunkowości (szkoła policealna 2-letnia) KWALIFIKACJA Prowadzenie rachunkowości KWALIFIKACJA Prowadzenie rachunkowości KWALIFIKACJA Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji KWALIFIKACJA Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

31 31 zsz Kontynuowanie nauki po ukończeniu zsz Zasadnicza szkoła zawodowa Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe Kursy umożliwiające uzyskanie kwalifikacji zawodowych Liceum dla dorosłych (zajęcia od drugiej klasy) Matura Studia

32 Absolwent zasadniczej szkoły zawodowej z tytułem zawodowym SPRZEDAWCA chce zdobyć tytuł TECHNIKA HANDLOWCA

33 Absolwent zasadniczej szkoły zawodowej z tytułem zawodowym ELEKTRYK chce zdobyć tytuł TECHNIKA ELEKTRYKA

34 ZASADY REKRUTACJI

35 PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26 poz. 232) Zarządzenie Nr 5/2013 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 15.01.2013 w sprawie terminów rekrutacji do gimnazjów oraz terminów i zasad rekrutacji kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2013/ 2014.Zarządzenie Nr 5/2013 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

36 ZASADY REKRUTACJI Podstawowym kryterium rekrutacyjnym jest suma punktów uzyskana za: –wyniki –wyniki egzaminu gimnazjalnego –oceny –oceny z czterech przedmiotów w świadectwie ukończenia gimnazjum –osiągnięcia –osiągnięcia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum uzdolnień kierunkowychDodatkowo w oddziałach dwujęzycznych doliczane są wyniki ze sprawdzianu uzdolnień kierunkowych

37 NALICZANIA PUNKTÓW ZASADY NALICZANIA PUNKTÓW REKRUTACYJNYCH

38 ZASADY NALICZANIA PUNKTÓW REKRUTACYJNYCH W maksymalnej punktacji (100 pkt.): 50 pkt. stanowią punkty pochodzące z egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej, zgodnie z zasadą: a) liczba punktów rekrutacyjnych za każdy wynik procentowy z: - języka polskiego, - historii i wiedzy o społeczeństwie, - matematyki, - przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii. fizyki i chemii, - języka obcego na poziomie podstawowym, jest równa liczbie określającej wynik procentowy, uzyskany z danego zakresu, podzielonej przez dziesięć, b) liczba punktów rekrutacyjnych za wyniki egzaminu gimnazjalnego jest równa sumie punktów rekrutacyjnych uzyskanych z wymienionych wyżej zakresów egzaminu.

39 PRZYKŁAD PRZYKŁAD ZASAD NALICZANIA PUNKTÓW ZA EGZAMIN Zdający otrzymał następujące wyniki procentowe: Zakres egzaminuWynik procentowy Przeliczenie (pkt. rekrutacyjne) - język polski - historia i wos - matematyka - przedmioty przyrodnicze - język obcy 52% 63% 70% 63% 54% 5,2 6,3 7,0 6,3 5,4

40 ZASADY NALICZANIA PUNKTÓW REKRUTACYJNYCH W maksymalnej punktacji (100 pkt.): 40 pkt. stanowią punkty uzyskane za oceny z zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia gimnazjum (ocena 6 – 10pkt., 5 - 8pkt., 4 - 6pkt., 3 - 4pkt., 2 - 0pkt.). Punkty nalicza się z czterech przedmiotów: –język polski –trzy przedmioty, wskazane przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej

41 ZASADY NALICZANIA PUNKTÓW REKRUTACYJNYCH W maksymalnej punktacji (100 pkt.): 10 pkt. stanowią punkty za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum

42 OSIĄGNIĘCIA WYMIENIONE NA ŚWIADECTWIE OSIĄGNIĘCIA WYMIENIONE NA ŚWIADECTWIE (między innymi) ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem (2 pkt) osiągnięcia w konkursach o zasięgu co najmniej wojewódzkim (max. 5 pkt) (1 konkurs–2 pkt, 2 konkursy–4 pkt, 3 i więcej– 5pkt), osiągnięcia w zawodach wiedzy, sportowych i artystycznych organizowanych przez kuratora lub organizowanych przez inne podmioty na szczeblu co najmniej powiatowym (max. 2 pkt) (1 osiągnięcie – 1 pkt, 2 i więcej – 2 pkt) inne osiągnięcia zapisane w statucie szkoły (max. 1 pkt)

43 INNE OSIĄGNIĘCIA ZAPISANE W STATUCIE SZKOŁY (max. 1 pkt) Wzorowe zachowanie Stała, udokumentowana działalność na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu – aktywna współpraca z domami dziecka, hospicjami, schroniskami dla zwierząt, organizacjami charytatywnymi itp. Wyróżniająca, udokumentowana działalność na rzecz środowiska szkolnego, zwłaszcza międzyszkolnych organach samorządów młodzieży, w samorządzie szkolnym lub organizacjach młodzieżowych

44 DODATKOWE WYMAGANIA Sprawdzian uzdolnień kierunkowych Punkty ze sprawdzianu nie wchodzą w skład punktów rekrutacyjnych, jedynie określają predyspozycje ucznia do kształcenia kierunkowego ( nie dotyczy to sprawdzianu przeprowadzonego do oddziałów dwujęzycznych)

45 DODATKOWE DOKUMENTY WYMAGANE PRZEZ SZKOŁY wojewódzkim Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu co najmniej wojewódzkim zaświadczenie wydane przez komisję konkursową Kandydaci do klas sportowych opinia trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe zaświadczenie lekarskie potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia wydane przez lekarza specjalistę pisemna zgoda rodziców/prawnych opiekunów

46 Terminy egzaminu gimnazjalnego w roku 2012 / 2013 część humanistyczna 23 kwietnia 2013 (wtorek) część matematyczno-przyrodnicza 24 kwietnia 2013 (środa) część z języka obcego nowożytnego 25 kwietnia 2013 (czwartek)

47 Harmonogram rekrutacji I nabór 1.18.03-27.03.2013termin składania deklaracji do szkół, gdzie wymagane są dodatkowe sprawdziany 2.03.04-17.05.2013dodatkowe sprawdziany predyspozycji do szkół 3.15.04-26.04.2013elektroniczny wybór szkół, generowanie podania do szkoły w formie elektronicznej (w dniu 26.04 do godz. 24.00) 4.25.06-27.06.2013możliwość elektronicznej zmiany listy preferencji szkół (w dniu 27.06 do godz. 24.00) 5. 28.06-01.07 28.06-01.07.2013składanie w szkole I wyboru podania i kopii wymaganych dokumentów (w dniu 01.07 do godz. 15.00) 6.do 03.07.2013ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do danej szkoły ponadgimnazjalnej 7. 05.07 do 05.07.2013 oryginałów złożenie oświadczenia potwierdzającego wolę podjęcia nauki w danej szkole oraz dostarczanie oryginałów dokumentów i fotografii do szkoły, do której uczeń został zakwalifikowany (w dniu 05.07 do godz. 14.00) 8.do 08.07.2013ogłoszenie ostatecznej listy uczniów przyjętych do danej szkoły ponadgimnazjalnej

48 Harmonogram rekrutacji II nabór 1. do 09.07.2013 składanie kopii wymaganych dokumentów w szkole dysponującej wolnymi miejscami (tylko kandydaci niezakwalifikowani) 2. do 10.07.2013 ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do danej szkoły ponadgimnazjalnej w II naborze 3. do 12.07.2013 w II naborze złożenie oświadczenia potwierdzającego wolę podjęcia nauki w danej szkole oraz dostarczanie oryginałów dokumentów i fotografii do szkoły, do której uczeń został zakwalifikowany w II naborze 4. do 15.07.2013 ogłoszenie ostatecznej listy uczniów przyjętych do danej szkoły ponadgimnazjalnej w II naborze

49 Terminy przeprowadzania w szkołach sprawdzianów – 03.04 – 17.05.2013 Klasy sportowe: interdyscyplinarna: LO nr XXIV w Zespole Szkół nr 4 koszykówka chłopców: LO nr II w Zespole Szkół nr 22 siatkówka dziewcząt: LO nr II w Zespole Szkół nr 22 piłka nożna, wioślarstwo LO nr XI Szkoły Mistrzostwa Sportowego: lekkoatletyka: LO Mistrzostwa Sportowego nr II w Zespole Szkół nr 22 pływanie: LO Mistrzostwa Sportowego nr I w Zespole Szkół nr 4 Oddziały dwujęzyczne: język angielski: LO nr XIV w Zespole Szkół nr 14 język francuski: LO nr VIII język hiszpański: Liceum Dwujęzyczne nr IV w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 język niemiecki: LO nr XIII w Zespole Szkół nr 5 Oddział międzynarodowy pre-IB w Liceum Ogólnokształcącym nr V w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5

50 POTWIERDZANIE WOLI PODJĘCIA NAUKI PO PIERWSZYM NABORZE DO 05.07.2013 WAŻNE! rezygnację Jeśli w tym terminie kandydat w szkole, do której został zakwalifikowany nie złoży oryginałów dokumentów, oznaczać to będzie rezygnację z miejsca w tej szkole. W takim przypadku kandydat musi od nowa szukać szkoły – dopiero w kolejnym naborze

51 WYNIKI REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

52 Wyniki rekrutacji do LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH średnia minimalna ilość punktów 20082009201020112012 65,5664,4964,3259,6260,47

53 Przykład: Egzamin gimnazjalny język polski 62% - 6,2 pkt historia i wos 63% - 6,3 pkt matematyka 70% - 7,0 pkt przedmioty przyrodnicze 66% - 6,6 pkt język obcy 64%- 6,4 pkt ----------------------- Razem 32,5 pkt Oceny język polski bardzo dobry - 8 pkt drugi przedmiot bardzo dobry - 8 pkt trzeci przedmiotdobry - 6 pkt czwarty przedmiot wskazany dobry - 6 pkt przez szkołę ponadgimnazjalną------------------------ Razem 28 pkt SUMA = 60,5 pkt

54 Wyniki rekrutacji do liceów ogólnokształcących Nr LO śred. min. licz. pkt. 2012 śred. min. licz. pkt. 2011 śred. min. licz. pkt. 20010 Nr LO śred. min. licz. pkt. 2012 śred. min. licz. pkt. 2011 śred. min. licz. pkt. 2010 1 50,9252,15 56,94 11 36,4341,50 48,00 2 55,8454,92 63,07 12 77,1666,00 73,00 3 72,5467,75 79,75 13 71,1664,77 69,38 4 57,4453,23 62,73 14 83,9075,00 75,80 5 72,6168,07 73,64 15 39,5248,58 53,67 6 47,2251,42 55,83 17 58,8855,83 61,40 7 78,5572,14 77,43 24 36,3846,75 54,00 8 70,3366,00 69,42 29 26,6344,25 43,75 9 74,9669,95 72,94 30 28,4036,50 40,00 10 59,4861,44 64,94

55 Wyniki rekrutacji do TECHNIKÓW średnia minimalna ilość punktów 20082009201020112012 32,0331,6334,1631,6334,49

56 Wyniki rekrutacji do ZSZ średnia minimalna ilość punktów 20082009201020112012 14,3116,7617,2517,1619,79

57 Wyniki rekrutacji www.doradcy-wroclaw.pl

58

59 www.edu.wroclaw.pl

60

61 ELEKTRONICZNY WYBÓR SZKÓŁ Kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie do dowolnej liczby oddziałów (klas) w obrębie trzech szkół ponadgimnazjalnych. najważniejszyListę preferencji uczeń ustala zgodnie z rangą swoich wyborów, zaczynając od tego oddziału (klasy), który jest dla niego najważniejszy ze szkoły pierwszego wyboru.

62 ELEKTRONICZNY WYBÓR SZKÓŁ Należy sprawdzić jakie języki obce nauczane są w wybranych klasach (wybierając oddziały w szkole należy zwrócić uwagę, aby proponowany język obcy zapewniał kontynuację z gimnazjum). W wyniku postępowania kwalifikacyjnego uczeń może być przyjęty tylko do jednego oddziału.

63 Przygotowywanie listy preferencyjnej Szkoła OddziałJęzyki Szkoła I wyboru Technikum Nr 2 1TC – technik pojazdów samochodowych 1TD – technik pojazdów samochodowych 1TA – technik mechanik Angielski / niemiecki Niemiecki / angielski Szkoła II wyboru Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 1ZA – mechanik pojazdów samochodowych 1ZB – mechanik pojazdów samochodowych 1ZC – elektromechanik pojazdów samochodowych angielski niemiecki Szkoła III wyboru Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 5 1MA –mechanik pojazdów samochodowych 1WZ4 – elektromechanik pojazdów samochodowych niemiecki

64 Lista preferencyjna OddziałSzkołaNazwa klasy 1TC 1ZA 1TD 1ZB 1MA 1WZ4 1ZC 1TA T Nr 2 ZSZ Nr 2 T Nr 2 ZSZ Nr 2 ZSZ Nr 5 ZSZ Nr 2 T Nr 2 technik pojazdów samochodowych – ang/niem mechanik pojazdów samochodowych - ang technik pojazdów samochodowych – niem/ang mechanik pojazdów samochodowych - niem elektromechanik pojazdów samochodowych - niem technik mechanik – niem/ang

65 Przykład wyboru szkół przez Agnieszkę Agnieszka pragnie kontynuować naukę w 7 LO w klasie z rozszerzoną biologią i chemią z językiem angielskim. Czy byłaby przyjęta? Czy mogłaby wskazać jako szkoły następnego wyboru 5 LO i 9 LO? ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Wyniki egzaminu gimnazjalnego Agnieszki Język polski 80% historia i wos80% matematyka80% przedmioty przyrodnicze 80% język obcy (poziom podstawowy)80% Oceny w świadectwie ukończenia gimnazjum Agnieszki zachowanie bdb język polski 4historia 5 wos 5język obcy 5 matematyka5fizyka5 chemia5biologia5 geografia5plastyka5 muzyka5technika6 informatyka6w-f 6

66 Agnieszka otrzymała 72 pkt. rekrutacyjne Egzamin gimnazjalnyOceny Inne j. polski80% = 8 pkt.j.polskidb- 6 pkt. Świadectwo z czerwonym paskiem – 2 pkt. Historia i WOS80% = 8 pkt.II przedmiotbdb – 8 pkt. Matematyka80% = 8 pkt.III przedmiotbdb – 8 pkt. Przedmioty przyrodnicze80% = 8 pkt.IV przedmiotbdb – 8 pkt. Język obcy-poziom podst.80% = 8 pkt. Razem 40 pkt.Razem 30 pkt. 2 pkt.

67 Agnieszka nie została przyjęta do żadnej szkoły Agnieszka zdobyła 72,0 pkt LO 7 - klasy z rozszerzoną biologią i chemią 1A 85,1 pkt 1BC 81,3,0 pkt 1D79,6 pkt LO 5 - klasy rozszerzoną biologią i chemią 1B174,6 pkt 1B272,1 pkt LO 9 – klasy ogólne 1C178,0 pkt 1C281,9 pkt 1D75,4 pkt.

68 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO www.doradcy-wroclaw.pl uL. Strzegomska 49a tel. 71 373-57-04 71 355-86-64 MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK WSPIERANIA AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ www.ckp.pl

69 Zanim zdecydujesz o wyborze szkoły: zapoznaj się z ofertą szkół ponadgimnazjalnych, z warunkami elektronicznej rekrutacji sprawdź czy potrafisz obliczyć swoje punkty rekrutacyjne, zapoznaj się z warunkami formalnymi obowiązującymi w danej szkole.

70 Czynniki wpływające na trafność wyboru szkoły poznanie siebie (swoich uzdolnień, zainteresowań, predyspozycji zawodowych i charakteru) uzyskane wyniki w nauce (wynik egzaminu gimnazjalnego, oceny z przedmiotów branych pod uwagę w rekrutacji, dodatkowe osiągnięcia) informacje o potrzebach rynku pracy posiadanie planu własnego rozwoju edukacyjnego

71 opracowali: doradcy z MOWAZ DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "KSZTAŁCENIE W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH WROCŁAWIA w roku 2013/2014 www.doradcy-wroclaw.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google