Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sławomir Marszałek ZASTOSOWANIE POIZOMETRYCZNEJ RELAKSACJI MIĘŚNI W ONKOLOGICZMNEJ REHABILITACJI LARYNGOLOGICZNEJ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sławomir Marszałek ZASTOSOWANIE POIZOMETRYCZNEJ RELAKSACJI MIĘŚNI W ONKOLOGICZMNEJ REHABILITACJI LARYNGOLOGICZNEJ."— Zapis prezentacji:

1 Sławomir Marszałek ZASTOSOWANIE POIZOMETRYCZNEJ RELAKSACJI MIĘŚNI W ONKOLOGICZMNEJ REHABILITACJI LARYNGOLOGICZNEJ

2 2 Sobotta; Altas anatomii człowieka, 1997.

3 3 NOWOTWORY KRTANI 9 MIEJSCE Ferlito A., 1993: Neoplasms of the larynx. Churchill Livingstone

4 4 5,8 x 3,6 x 19 x www.esculap.pl /palenie Muir C. i wsp., 1987: Cancer incidence in five continents. IARC-Sci-Publ.

5 5 Sobotta; Altas anatomii człowieka, 1997.

6 6 Postępowanie usprawniające chorych po operacjach onkologicznych w obrębie głowy i szyi nie jest szczegółowo opisane w literaturze przedmiotu [Sinkiewicz 1994; Kaźmierczak i wsp. 1997]. Rehabilitacja ruchowa chorych leczonych z powodu raka piersi i płuc jest ustalona i opisana [Downie 1978; Gunn 1984; Healey 1971; Mika 1991, 1994; Rożek-Mróz 1995; Tchórzewska 2000; Zheng i wsp. 1993].

7 7 Podstawowym problemem chorych po całkowitej laryngektomii jest pozbawienie ich możliwości werbalnego porozumiewania się z otoczeniem. Jedyną szansą jest nauka mowy przełykowej [Gorajska 1999; Pruszewicz 1970; Pruszewicz i wsp. 1977; Sinkiewicz 1992, 1994; Sinkiewicz i wsp. 1994; Warwick-Brown 1988]. Istotną trudnością są także zaburzenia funkcji narządu ruchu.

8 8 Następstwa operacji całkowitego usunięcia krtani usunięcie: mięśni podgnykowych, kości gnykowej, mięśnia mostkowo- obojczykowo-sutkowego, usunięcie: mięśni podgnykowych, kości gnykowej, mięśnia mostkowo- obojczykowo-sutkowego, nerw dodatkowy, nerw dodatkowy, rozległe blizny na szyi, rozległe blizny na szyi, droga przepływu powietrza do płuc, droga przepływu powietrza do płuc, aktywność fizyczna, aktywność fizyczna, uzupełniająca radioterapia, uzupełniająca radioterapia, zwiększenie spoczynkowego napięcia i osłabienie mięśni okolicy szyi i obręczy barkowej, zwiększenie spoczynkowego napięcia i osłabienie mięśni okolicy szyi i obręczy barkowej, zmniejszenie fizjologicznych zakresów ruchów w odcinku szyjnym kręgosłupa, zmniejszenie fizjologicznych zakresów ruchów w odcinku szyjnym kręgosłupa, zaburzenie równowagi mięśniowej w obrębie szyi i barków, zaburzenie równowagi mięśniowej w obrębie szyi i barków, zespoły bólowe górnego odcinka kręgosłupa oraz kończyn górnych, zespoły bólowe górnego odcinka kręgosłupa oraz kończyn górnych, bolesność oraz osłabienie czynności mięśni obręczy barkowej, bolesność oraz osłabienie czynności mięśni obręczy barkowej, obniżenie sprawności oddechowej, obniżenie sprawności oddechowej, obniżenie wydolności ogólnej chorych, obniżenie wydolności ogólnej chorych, opóźnienie nauki mowy przełykowej

9 9 - opis technik operacyjnych dotyczących usunięcia krtani, - opis technik operacyjnych dotyczących usunięcia krtani, - ukazanie powstających dysfunkcji barku, łopatki i szyi; - instruowanie pacjentów przez terapeutów zajęciowych w zakresie wykonywania ćwiczeń barku zarówno po, jak i przed operacją - bez propozycji potrzeby wprowadzenia rehabilitacji ruchowej [, - bez propozycji potrzeby wprowadzenia rehabilitacji ruchowej [Sobol i wsp. 1985; Shankar i Means 1990], chorym z opadającym barkiem zalecano ćwiczenia izometryczne okolicy barku [Leipzig i wsp. 1983], chorym z opadającym barkiem zalecano ćwiczenia izometryczne okolicy barku [Leipzig i wsp. 1983], - rehabilitacja głosowa oraz informacja dla pracodawcy o odpowiadającym możliwościom chorego miejscu pracy - rehabilitacja głosowa oraz informacja dla pracodawcy o odpowiadającym możliwościom chorego miejscu pracy - kontakt z klubami dla laryngektomowanych; - brak rehabilitacji ruchowej [Kosmowski 1994; Pascher i Röhrs 1989]. REHABILITACJA RUCHOWA W ŚWIATOWEJ LITERATURZE PRZEDMIOTU DOTYCZĄCEJ NOWOTWORÓW GŁOWY I SZYI

10 10 Rola fizjoterapii u laryngektomowanych obniżenie napięcia mięśni obręczy barkowej, obniżenie napięcia mięśni obręczy barkowej, złagodzenie bólów karku i ramion, złagodzenie bólów karku i ramion, uelastycznienie blizn pooperacyjnych, uelastycznienie blizn pooperacyjnych, zwiększenie zdolności adaptacyjnych ustroju, podniesienie niespecyficznej odporności organizmu oraz przyspieszenie odzyskania przedoperacyjnej sprawności fizycznej, zwiększenie zdolności adaptacyjnych ustroju, podniesienie niespecyficznej odporności organizmu oraz przyspieszenie odzyskania przedoperacyjnej sprawności fizycznej, zmniejszenie uczucia duszności poprzez ćwiczenia wydłużania wydechu, zmniejszenie uczucia duszności poprzez ćwiczenia wydłużania wydechu, oddychanie torem przeponowo-żebrowym oraz wzmocnienie przepony ułatwiają naukę mowy przełykowej oraz korzystnie wpływają na siłę tworzonego głosu [Gorajska 1999; Sinkiewicz 1992, 1994]. oddychanie torem przeponowo-żebrowym oraz wzmocnienie przepony ułatwiają naukę mowy przełykowej oraz korzystnie wpływają na siłę tworzonego głosu [Gorajska 1999; Sinkiewicz 1992, 1994].

11 11 Ośrodki w Polsce realizujące podczas turnusów rehabilitację ruchową laryngektomowanych Gdynia [Jordan 1999] Bydgoszcz [Kaźmierczak i wsp. 1997; Sinkiewicz 1992, 1994; Sinkiewicz i wsp. 1994] Gdańsk [Urbańska i wsp. 1999] Białystok [Kowalczuk i wsp. 1995] Poznań [Golusinski i wsp. 1997; Marszałek 2003; Szmeja i wsp. 1997, 1999]

12 12 Ocena zastosowania poizometerycznej relaksacji mięśni w nowym programie rehabilitacji ruchowej dla chorych po całkowitym usunięciu krtani chorych po całkowitym usunięciu krtani CEL GŁÓWNY PRACY

13 13 MATERIAŁ Tab. 1. Og ó lna charakterystyka badanych os ó b M – średnia arytmetyczna; SD – odchylenia standardowe; min. – minimum; maks. – maksimum

14 14 Kształtowanie wydolności ogólnej zabawy rzutne oraz gry drużynowe marsze i wycieczki w terenie leśnym Kształtowanie ogólnej sprawności fizycznej i sprawności oddechowej forma wszechstronności ruchowo- lokomocyjnej Zabiegi indywidualne Terapia psychologiczna PROGRAM REHABILITACJI forma wszechstronności ruchowej z zastosowaniem różnych pozycji wyjściowych ćwiczenia rozciągające (poizometryczna relaksacja) Nauka mowy przełykowej masaż okolicy karku

15 15 MEODYKA BADAŃ 1. Badanie zakresów ruchów [Kilar i Lizis 1996] skłon w przód skłon w tył skłon w prawo i w lewo rotacja w prawo i w lewo

16 16 tensometryczny przetwornik siły FzFz opaska pas stabilizujący FzFz r C7C7 tensometryczny przetwornik siły FzFz opaska pas stabilizujący FzFz r C7C7 Ryc. 3. Mięśnie prostowniki i zginacze w odcinku szyjnym kręgosłupa Ryc. 4. Mięśnie wykonujące skłony w prawo i w lewo w odcinku szyjnym kręgosłupa 2. Badanie sił mięśniowych w statyce [Dworak 1990]

17 17 Ryc. 5. Średnie wartości zakresów ruchów w odcinku szyjnym kręgosłupa u kobiet poddanych rehabilitacji podczas obozu (n=11); Poziom istotności różnic: *** p< 0,001; ** p< 0,01; * p<0,05 (tak samo w następnych Tabelach i na rycinach) WYNIKI BADAŃ

18 18 Ryc. 6. Średnie wartości zakresów ruchów w odcinku szyjnym kręgosłupa u mężczyzn poddanych rehabilitacji podczas obozu (n=24)

19 19 Ryc. 7. Średnie wartości momentów sił mięśniowych w odcinku szyjnym kręgosłupa u kobiet przed i po obozie rehabilitacyjnym (n=11)

20 20 y Ryc. 8. Średnie wartości momentów sił mięśniowych odcinku w szyjnym kręgosłupa u mężczyzn przed i po obozie rehabilitacyjnym (n=24)

21 21 1. Ćwiczenia i techniki manualne poprawiły stan funkcjonalny odcinka szyjnego kręgosłupa u zdecydowanej większości chorych po całkowitym usunięciu krtani. Zaobserwowano, że usprawnianie znacząco zwiększyło siłę mięśni oraz czynną ruchomość odcinka szyjnego kręgosłupa i obręczy barkowej. 1. Ćwiczenia i techniki manualne poprawiły stan funkcjonalny odcinka szyjnego kręgosłupa u zdecydowanej większości chorych po całkowitym usunięciu krtani. Zaobserwowano, że usprawnianie znacząco zwiększyło siłę mięśni oraz czynną ruchomość odcinka szyjnego kręgosłupa i obręczy barkowej. WNIOSKI

22 22 2. Stosując głównie techniki energizacji mięśni (poizometryczną relaksację), u większości chorych zaobserwowano wzrost siły mięśniowej.

23 23 3. Wzrosty analizowanych parametrów biomechanicznych odnotowano przede wszystkim w tych badanych grupach mięśniowych, które zostały uszkodzone podczas operacji usunięcia krtani oraz podczas leczenia uzupełniającego (moment siły mięśni wykonujących skłon w przód i zakres ruchu w skłonie w tył).

24 24 4. Zaprezentowany model usprawniania ruchowego powinien stanowić integralną część kompleksowej rehabilitacji laryngektomowanych. Przypuszcza się, że pozwoli to na szybsze opanowanie i doskonalenie mowy przełykowej oraz na poprawienie jakości życia chorych.

25 25 5. Wyniki uzyskane w pracy upoważniają do stosowania poizometrycznej relaksacji mięśni w kompleksowej rehabilitacji ruchowej u chorych po całkowitym usunięciu krtani. Rehabilitacja powinna być prowadzona przez wyspecjalizowany zespół rehabilitacyjny, składający się z lekarza, logopedy, psychologa oraz odpowiednio wyszkolonego fizjoterapeuty.

26 26 6. Program kompleksowej rehabilitacji należy poddawać weryfikacji poprzez badania kliniczne i biomechaniczno-kinezjologiczne.

27 27 ZASTOSOWANIE POIZOMETRYCZNEJ RELAKSACJI MIĘŚNI W ONKOLOGICZMNEJ REHABILITACJI LARYNGOLOGICZNEJ Sławomir Marszałek


Pobierz ppt "Sławomir Marszałek ZASTOSOWANIE POIZOMETRYCZNEJ RELAKSACJI MIĘŚNI W ONKOLOGICZMNEJ REHABILITACJI LARYNGOLOGICZNEJ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google