Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Filologia germańska Studia Polsko-Niemieckie I rok 2015/2016.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Filologia germańska Studia Polsko-Niemieckie I rok 2015/2016."— Zapis prezentacji:

1 Filologia germańska Studia Polsko-Niemieckie I rok 2015/2016

2 Informacje podstawowe  Wszyscy mają wspólny program studiów: ok. 2/3 całego programu. Są to przedmioty przypisane do semestrów, które trzeba zaliczyć. Ta część planu studiów ma przypisane punkty ECTS na „sztywno”.  Ok. 1/3 programu to specjalności.

3 Informacje podstawowe Filologia germańska jest kierunkiem, w ramach którego uruchomione zostały następujące specjalności: Od I semestru  Filologia germańska z drugim językiem obcym – JEZYK OBCY OD PODSTAW (hiszpański, włoski, francuski);  Filologia germańska z językiem angielskim (niemiecki zaawansowany); …………………………………………………………………………………………………….  Filologia germańska bez specjalności: Od III semestru (drugiego roku) wybiera specjalizację  Filologia germańska, specjalizacja kulturoznawczo-dziennikarska  Filologia germańska, specjalizacja lingwistyczna (językoznawcza)  Filologia germańska, specjalizacja glottodydaktyczna (nauczycielska)

4 Zasada zbierania punktów ECTS Plany studiów liczone są w punktach ECTS. Punkty odpowiadają przeciętnej pracy studenta, koniecznej do zaliczenia przedmiotu:  1 ECTS to ca. 25-30 godz. pracy (w „klasie”, konsultacji, w domu, w bibliotece, na praktykach etc.).  Rok studiów kończy min. 60 ECTS, po trzech latach studiów trzeba zebrać 181 ECTS (1 ECTS to WF);  Każdego roku można wybrać więcej ECTS (a konto programu studiów), ponieważ punkty się kumulują. Nie można wybrać mniej!

5 Punkty ECTS i program studiów  Studenci muszą wybrać na każdym roku studiów konkretną liczbę punktów ECTS, odpowiadających przedmiotów do wyboru: Przedmioty do wyboru dzielą się na: Specjalnościowe – języki obce – dla studentów germanistyki z drugim językiem obcym); Specjalizacyjne – dla studentów „czystej germanistyki” – wybierane od II roku; Przedmioty germanistyczne wolnego wyboru (zajęcia B); Przedmioty ogólnouniwersyteckich wolnego wyboru (zajęcia C); Zajęcia C można wybrać z oferty zajęć B, odwrotnie nie.

6 Wybór przedmiotów Na I roku wszyscy studenci, niezależnie od specjalności i specjalizacji wybierają 7 ECTS  Studenci SPN musza wybrać 9 ECTS

7 Wybór przedmiotów - Wszyscy studenci „czystej germanistyki” mają w toku studiów (do końca III roku) do wyboru 3 zajęcia B (9 ECTS) i 1 zajęcie C (3 ECTS). Z tego na I roku trzeba wybrać 6 ECTS plus WF (1 ECTS) = 7 ECTS - Studenci specjalności z drugim językiem „wolny” wybór zaczynają od II roku. Na I roku wybierają tylko język.

8 Wybór przedmiotów: studenci z drugim językiem Studenci filologii germańskiej z drugim językiem obcym (też angielskim) muszą wybrać praktyczną naukę drugiego języka po 4 ECTS w każdym semestrze. Zbiorą więcej punktów na I roku (8 ECTS). 1 ECTS przeniesie się automatycznie na II rok.  Studenci specjalności z drugim językiem nie muszą już wybierać innych przedmiotów na I roku. Wystarczy praktyczna nauka drugiego języka.  Mogą wybrać dodatkowo WF (1 ECTS).

9 Wybór przedmiotów: studenci „czystej” germanistyki 7 ECT to: WF: 1 ECTS + 2 x zajęcia do wyboru po 3 ECTS Propozycje: Semestr zimowy: WF + 1 przedmiot B (3 ECTS) Semestr letni: 1 przedmiot B (3 ECTS) lub Semestr zimowy: WF + 1 przedmiot C (3 ECTS) Semestr letni: 1 przedmiot B (3 ECTS) lub Semestr zimowy: WF Semestr letni: 2 przedmioty B (3 ECTS) lub Semestr zimowy: WF Semestr letni: 1 przedmiot B (3 ECTS) + 1 przedmiot C (3 ECTS)

10 Wybór przedmiotów: studenci SPN 9 ECTS to: 3 x zajęcia do wyboru za 3 ECTS Propozycje: Semestr zimowy: 1 przedmiot B (3 ECTS) Semestr letni: 2 przedmioty B (3 ECTS) lub Semestr zimowy: 1 przedmiot C (3 ECTS) Semestr letni: 2 przedmioty B (3 ECTS) Uwaga: Studenci studiów SPN wybierają przedmioty B przeznaczone dla tego kierunku studiów. Studenci SPN mają 12 ECTS przedmiotów C

11 Oferta zajęć B dla studentów I roku czystej germanistyki: wybieramy min. 2 zajęcia (i WF) Sem. zimowy  Dr Karolina Sidowska: Literatura porównawcza: proseminarium, 3 ECTS  Prof. Krystyna Radziszewska: proseminarium: „Projekt“ 3 ECTS Sem. letni  Dr hab. Monika Kucner: Niemcy w Lodzi : proseminarium, 3 ECTS  Prof. Katarzyna Jedynakiewicz: Historia stosunkow polsko- niemieckich: proseminarium, 3 ECTS  Dr hab. Monika Kucner: proseminarium: „Projekt“ 3 ECTS  Dr Artur Pełka: Polsko-niemieckie kontakty teatralne: proseminarium: 3 ECTS

12 Oferta zajęć B dla studentów I roku SPN: wybieramy min. 3 zajęcia Sem. zimowy  Dr Karolina Sidowska: Literatura porównawcza: proseminarium, 3 ECTS  Dr Gudrun Heidemann: Niemiecki system medialny: proseminarium, 3 ECTS Sem. letni  Dr hab. Monika Kucner: Niemcy w Lodzi : proseminarium, 3 ECTS  Prof. Katarzyna Jedynakiewicz: Historia stosunkow polsko- niemieckich: proseminarium, 3 ECTS  Dr Artur Pełka: Polsko-niemieckie kontakty teatralne: proseminarium: 3 ECTS

13 Zajęcia C: oferta wydziałowa Wiecej informacji o tych zajęciach a także o innych zajęciach ogólnouczelnianych: http://www.uni.lodz.pl/studia/zajeciaogolnouczelniane  Tytuł zajęć - Za stołem, w salonie, w buduarze. Życie prywatne i kultura umysłowa Europejczyków w osiemnastym wieku. Prowadzący - dr hab. Agnieszka Kobrzycka Miejsce i termin - Wydział Filologiczny, ul. Pomorska 171/173, sala 0.01, środy w godz. 17.00 - 18.30. Pierwsze zajęcia - 7 października 2015 r. Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin, 3 punkty ECTS  Tytuł zajęć - Twórcze wykorzystanie technik pisarskich Prowadzący - prof. Tomasz Bocheński Miejsce i termin - Wydział Filologiczny, ul. Pomorska 171/173, sala A5, środy godz. 17.00 - 18.30. Pierwsze zajęcia - 21 października 2015 r. Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin, 3 punkty ECTS  Tytuł zajęć - Wiedza o literaturze starożytnej Prowadzący - prof. Hanna Zalewska-Jura Miejsce i termin -Wydział Filologiczny, ul. Pomorska 171/173, piątki godz. 12.30 - 14.00. Pierwsze zajęcia - 9 października 2015 r. Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin, 3 punkty ECTS

14 Zajęcia dodatkowe Czy można wybrać 2 specjalności lub specjalizacje? Na przykład drugi język obcy i specjalność glottodydaktyczną (nauczycielską)? Lub 2 specjalizacje?  Można, ale trzeba pamiętać, że dodatkowe zajęcia są płatne.  Studenci z angielskim mogą zrobić dydaktykę j. angielskiego za dodatkową opłatą.  Opłata za 1 przedmiot wynosi 300 zł. Za 2 przedmioty i więcej 600 zł. Za całą specjalizację: 600 zł  Wybór 3 specjalizacji lub specjalności i 2 specjalizacji nie jest możliwy ze względów organizacyjnych.  Zapisy na specjalizacje wybierane od II roku odbędą się w kwietniu, maju 2015. Mają Państwo czas, żeby się zastanowić.

15 Jak wybierać???  Zastanowić się, jakie zajęcia są interesujące i przydatne;  Sprawdzić, czy te zajęcia nie pokrywają się z zajęciami obowiązkowymi – nie powinny się pokrywać. Pierwszeństwo mają zajęcia obowiązkowe.  Obliczyć, ile punktów brakuje do zaliczenia roku. W roku należy zebrać 60 ECTS. Można zebrać więcej, punkty się kumulują. Ale na I roku należy przede wszystkim zaliczyć zajęcia obowiązkowe. A więc nie należy robić więcej niż 65-70 ECTS. Najlepiej ograniczyć się do obowiązkowego minimum zajęć do wyboru.

16 Jak wybierać?  Należy zapoznać się z opisami przedmiotów: są wywieszone na tablicy przy oknie, naprzeciwko pokoju 4.103.  Następnie zapisać się na wywieszonej liście.  Zacząć chodzić na zajęcia – w tygodniu od 5.10. można „zwiedzić” kilka zajęć.  Zapisać się ostatecznie w USOS po 9.10.

17 Studia w innych uniwersytetach - Mamy duży wybór pobytów stypendialnych ERASMUSa. - Polecamy praktyki ERASMUSa. - Radzimy starać się o stypendia DAAD. - Radzimy korzystać z programu MOST. Prosimy śledzić ogłoszenia na stronie

18 Kontakt, opiekun roku  Siatki godzin, rozkład zajęć (plan na ten semestr) oraz dzisiejsza prezentacja godzin na stronie: www. germanistyka.uni.lodz.pl Opiekun roku: dr Agnieszka Stawikowska- Marcinkowska agnieszka.stawikowska@onet.eu Pok. 4.95


Pobierz ppt "Filologia germańska Studia Polsko-Niemieckie I rok 2015/2016."

Podobne prezentacje


Reklamy Google