Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Najlepsi w HR- podnosimy kwalifikacje doradców personalnych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Najlepsi w HR- podnosimy kwalifikacje doradców personalnych"— Zapis prezentacji:

1 Najlepsi w HR- podnosimy kwalifikacje doradców personalnych

2 Na czym polega projekt? Celem projektu jest podniesienie jakości świadczonych usług w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i doradztwa personalnego na rynku opolskim. Projekt jest w całości sfinansowany ze środków Unii Europejskiej, dlatego wszystkie szkolenia i coaching są dla uczestników całkowicie BEZPŁATNE.

3 Jak wygląda uczestnictwo w projekcie ?
Projekt składa się z kilku etapów: pierwszy to szkolenia oparte o obszar HR; - drugi etap to udział w sesjach coachingowych realizowanych pomiędzy szkoleniami; - trzeci etap to podsumowanie w formie egzaminu, potwierdzające nabycie odpowiednich umiejętności

4 Osoby zatrudnienie w działach kadr, zarządzania zasobami ludzkimi ( HR), w opolskich agencjach pracy i urzędach lub planujący zatrudnienie w tym obszarze Osoby wykonujące pracę na podstawie: umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenie lub umowy o dzieło Osoby zamieszkałe na terenie Województwa Opolskiego ( w rozumieniu kodeksu cywilnego)

5 Na każdego Beneficjenta przypadają 144 godziny szkoleniowe
Na każdego Beneficjenta przypadają 144 godziny szkoleniowe. Tematyka szkoleń jest następująca : 1. Strategie ZZL 2. Planowanie zasobów pracy 3. Ocena personelu 4. Budowanie zespołu i projektowanie szkoleń 5. Trening interpersonalny 6. Rekrutacja i selekcja pracowników 7. Wskazywanie źródeł i metod pozyskiwania kandydatów 8. Dyskryminacja zawodowa 9. Spotkanie z ekspertem

6 1. Strategie ZZL: Program szkolenia: a. cele strategiczne w zakresie ZZL; b. strategie elastyczności - model firmy elastycznej Atkinsona; c. strategie rozwoju pracowników; d. strategie wynagrodzeń; e. strategie redukcji pracowników; Cel szczegółowy szkolenia: nabycie wiedzy z zakresu ZZL

7 2. Planowanie zasobów pracy : Program szkolenia: a
2. Planowanie zasobów pracy : Program szkolenia: a.    Uwarunkowania i procedury planowania zasobów ludzkich b.    Ścieżka karier i awansów c.    Określenie polityki szkoleniowej d.    Plan ewaluacji e.    Kontroli wdrażania Cel szczegółowy szkolenia: nabycie umiejętności planowania zasobów ludzkich

8 3. Ocena personelu: Program szkolenia: b
3. Ocena personelu: Program szkolenia: b.   Analiza konstruowania systemu ocen c.   Cele systemu ocen d.   Wymiary dobrze przeprowadzonej rozmowy oceniającej e.   Psychologia rozmowy oceniającej f.    Umiejętności komunikacyjne niezbędne w procesie oceniania g.   Przekazywanie informacji dotyczących funkcjonowania pracownika h.   Rozwiązywanie problemów pracowników i.    Omówienie typowych pułapek w procesie oceniania Cel szczegółowy szkolenia: nabycie umiejętności oceny personelu

9 4. Budowanie zespołu i projektowanie szkoleń: Program szkolenia: Część I: a.    Autoanaliza pracy zespołowej b.    Określenie własnego udziału w zespole,   d. Zasady rozwiązywania sytuacji konfliktowych d. Wypracowanie norm komunikacyjnych w zespole Część II: a.    wyjaśnienie poszczególnych etapów szkoleń b.    szacowanie czasu szkolenia Cel szczegółowy szkolenia: nabycie umiejętności w zakresie budowania zespołu i projektowania szkoleń

10 5. Trening interpersonalny: Program szkolenia: a
5. Trening interpersonalny: Program szkolenia: a.  Rola i znaczenie zjawisk psychologicznych w kontaktach interpersonalnych. b. Formułowanie konstruktywnych informacji zwrotnych. c. Budowanie atmosfery bezpieczeństwa i otwartości w grupie. d. Budowanie bezpośredniej komunikacji pomiędzy uczestnikami grupy. e. Rozpoznawanie własnych silnych i słabych stron w kontaktach interpersonalnych. f. Praca nad otwartym wyrażaniem uczuć oraz opinii w grupie. g. Budowanie granic w kontakcie interpersonalnym. Cel szczegółowy szkolenia: nabycie kompetencji komunikacji interpersonalnej

11 6. Rekrutacja i selekcja pracowników: Program szkolenia: a
6. Rekrutacja i selekcja pracowników: Program szkolenia: a.    Wprowadzenie do procesu rekrutacji i selekcji. b. Planowanie procesu rekrutacji i selekcji . c. Dokumenty wspomagające proces rekrutacji i selekcji – profil kandydata, opis stanowiska, opis kompetencji. d. Metody selekcji – m.in. analiza dokumentów aplikacyjnych, sprawdzanie referencji kandydatów, formularze wstępne. e. Wywiad jako podstawowa forma selekcji kandydatów– metodologia, trening prowadzenia rozmów rekrutacyjnych, rodzaje wywiadów. Cel szczegółowy szkolenia: nabycie umiejętności w zakresie prowadzenia rekrutacji i selekcji

12 7. Wskazywanie źródeł  i metod pozyskania kandydatów na określone stanowiska pracy: Program szkolenia: a. Wybór obszaru rekrutacji: - rekrutacja wewnętrzna - rekrutacja zewnętrzna b. Własna baza kandydatów - jak ją prowadzić i jak z niej korzystać c. Firma doradztwa personalnego  - executive search, direct search d. Ogłoszenia prasowe e. Portale internetowe f. Rekomendacje Cel szczegółowy szkolenia: nabycie umiejętności wskazywania źródeł i metod pozyskania kandydatów na określone stanowiska pracy

13 8. Dyskryminacja zawodowa: Program szkolenia: a. równość szans; b
8. Dyskryminacja zawodowa: Program szkolenia: a. równość szans; b. formy i przejawy dyskryminacji zawodowej; c. dyskryminacja w procesie rekrutacji i selekcji; d. dyskryminacja na poziomie wynagrodzeń; e. dyskryminacja w procesie rozwoju pracowników Cel szczegółowy szkolenia: nabycie wiedzy z zakresu dyskryminacji zawodowej

14 9.    Spotkanie z uznanym ekspertem w dziedzinie Doradztwa Personalnego: Cel : Podsumowanie zdobytych wcześniej informacji w oparciu o wieloletnie doświadczenie praktyczne eksperta

15 10. Egzamin Podsuwanie nabytych umiejętności zostanie zweryfikowane podczas egzaminu , który będzie miał charakter Assesment Center i będzie oceniany przez osoby niezależne.

16 Nasze szkolenia prowadzi wyspecjalizowana kadra, która : - ma nie tylko mocno ugruntowane podłoże teoretyczne, ale przede wszystkim praktyczne, - od lat związana jest ze światem HR , - ma za sobą niezliczoną ilość przeprowadzonych szkoleń, - wykonywana praca jest dla nich pasją,

17 W jaki sposób można się zgłosić się do udziału w projekcie
W jaki sposób można się zgłosić się do udziału w projekcie? - poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego : https://www.projektancikariery.pl/files/ Formularz_zgl oszeniowy.pdf , a następnie przesłanie go na mail bądź pozostawienie bezpośrednio w biurze projektu - zainteresowane osoby mogą również skorzystać z kontaktu telefonicznego : 782   

18 Jakie są KORZYŚCI z wzięcia udziału w projekcie
Jakie są KORZYŚCI z wzięcia udziału w projekcie? Korzyści dla rynku: - Przeszkolona i wykwalifikowana kadra pracowników już pracujących - Dobra praktyka, czyli wykwalifikowana kadra ucząca dobrych praktyk nowo zatrudnionych - Całkowita zmiana w podejściu do kandydata, przyciągnięcie na rynek specjalistów, oraz osób pozostających poza granicami kraju - Profesjonalne podejście do kandydatów w organizacji - Promocja firmy i regionu dla kandydatów pochodzących spoza województwa

19 Korzyści dla Uczestników projektu : 1
Korzyści dla Uczestników projektu : 1. Świadomość wykonywanych błędów w trakcie pracy i dążenie do ich całkowitej poprawy Opieka i doradztwo w trakcie trwania modułów szkoleniowych Nabycie nowych umiejętności i wiedzy w obszarze zzl Podnoszenie kwalifikacji w dziedzinie HR.

20 Najlepsi w HR- podnosimy kwalifikacje doradców personalnych Zapraszamy do udziału! Więcej informacji na stronie


Pobierz ppt "Najlepsi w HR- podnosimy kwalifikacje doradców personalnych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google