Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Matematyczne powstanie Tarnowa

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Matematyczne powstanie Tarnowa"— Zapis prezentacji:

1 Matematyczne powstanie Tarnowa
Projekt: Zuzi, Pauliny, Magdy i Mikołaja klasa 5c opiekun: Karolina Góryjowska

2 Matematyczne powstanie Tarnowa
Dla Miłośnika Tarnowa: Jeśli klikniesz na numer ukrywający liczbę w tekście – przeniesiesz się do zadań, które dla Ciebie przygotowaliśmy. Jeśli klikniesz na postać Patrona naszej Szkoły – wrócisz do tekstu. Baw się dobrze! Autorzy

3 Matematyczne powstanie Tarnowa
Od 1) roku właścicielem Tarnowa był 2) jeden z tych możnowładców, którzy wiernie wspomagali Władysława Łokietka w jego wielkim dziele zjednoczenia Polski. 3) marca 4) Władysław Łokietek nadał Tarnowowi prawa miejskie.

4 Matematyczne powstanie Tarnowa
Akt lokacji miasta przypadł na intensywny okres rozwoju dróg handlowych o znaczeniu międzydzielnicowym i międzynarodowym, jakie przechodziły przez Tarnów lub w jego pobliżu (traktat ruski: Kraków – Bochnia – Wojnicz – Tarnów – Pilzno – Lwów; traktat węgierski: dolina Dunajca – dolina Białej; traktat wrocławski: Ujście Opatowiec – Działoszyce – Lelów – Krzepice). Te drogi handlowe przyczyniły się w znacznym stopniu do rozwoju miasta.

5 Matematyczne powstanie Tarnowa
Od początku swego istnienia Tarnów był miastem prywatnym. Do połowy 5) właścicielem Tarnowa byli Lewici – Tarnowscy, dzięki których trosce i gospodarności miasto rozwijało się i bogaciło. Już w 6) ponad drewniane zabudowania Tarnowa wystrzeliły w górę mury i wieża kolegiaty oraz wieża gotyckiego ratusza. Przełom wieku 7) i 8) przyniósł miastu w pełni budownictwo kamienno–ceglane. Tarnowski sąd wójtowsko-ławniczy dysponował prawem „miecza” (kara śmierci) i, jak wskazują kroniki miejskie, dość często z tego prawa korzystał.

6 Matematyczne powstanie Tarnowa

7 Matematyczne powstanie Tarnowa
Szesnastowieczna, piękna renesansowa architektura ozdobiła wspaniałe, malowane i bogato rzeźbione, zwieńczone attykami kamieniczki, które zwłaszcza wokół rynku otrzymały dodatkowy symbol renesansu, a mianowicie odgrywają poważną rolę w życiu kupiectwa i rzemiosła – arkadowe podcienia. Znormalizowany już od 9) wieku układ ulic i placów pozostawił do dziś piętno średniowiecza w tarnowskiej starówce. Renesansowa architektura – Baranów Sandomierski

8 Matematyczne powstanie Tarnowa
Równolegle z rozwojem samego miasta rozwijały się przedmieścia, które powstały u zbiegu dróg handlowych do miasta. Były to: Przedmieście Wielkie zwane Burkiem (od strony południowo-zachodniej) oraz Przedmieście Małe zwane Grabówką (od strony wschodniej).

9 Matematyczne powstanie Tarnowa
Na przedmieściach tych, z braku miejsca w samym mieście, wybudowano szereg urządzeń potrzebnych mieszkańcom w ich zbrojowym życiu. Należy do nich zaliczyć do nich młyn, folusze, blechy i łaźnię. Miasto otoczone potrójną linią fortyfikacyjną (wał, suchy rów i mury) dysponowało dwoma kanałami: odpływowym, do którego spływały ścieżki z domów mieszkalnych i napływowym, którym płynęła woda do „skrzyni miejskiej” stanowiącej zbiornik wodny na wypadek pożaru lub posuchy.

10 Matematyczne powstanie Tarnowa
Od połowy 10) wieku zaludniły się bliższe i dalsze okolice miasta przez powstawanie osad czynszowych, z których najbliższe miastu stanowią dziś jego przedmieścia. Średniowieczny Tarnów był miastem samorządnym. W skład rady miejskiej wchodził burmistrz i 11) rajców. Do rady tej należała władza administracyjna, policyjna i skarbowa oraz nadzór nad handlem, rzemiosłem i porządkiem społecznym.

11 Matematyczne powstanie Tarnowa
Okres panowania Leliwitów – rodu Tarnowskich należy uznać za szczęśliwy dla miasta. Dzięki ich zapobiegliwości miasto uzyskało szereg przywilejów handlowych i rzemieślniczych. W 12) wieku Tarnów posiadał już 13) domów i blisko 14) mieszkańców. Znany był wówczas z produkcji sukna, a ruchliwi kupcy tarnowscy spotykani byli we wszystkich dzielnicach kraju, a także i poza jego granicami na Węgrzech, w Słowacji i w dalekiej Holandii.

12 Matematyczne powstanie Tarnowa
Wiek 15) przyniósł wyraźne zmiany w rozwoju nauki i wolnej myśli ludzkiej. Oto w 16) roku istniejąca już od dawna szkoła przy katedrze stała się „academiolą” pod patronatem krakowskiej uczelni.

13 ŹRÓDŁA pl.wikipedia.org/wiki zamki.res.pl vernept.blogspot.com/2008_11_01_archive.html gify.joe.pl pl.123rf.com Rysunek: Magda

14 Dziękujemy za uwagę. Mamy nadzieję, że Wam się podobało.

15 1) ∙ : 2 =

16 2) 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Ma dwie pary boków równych i równoległych.
1 2 3 4 5 6 7 8 1. Ma dwie pary boków równych i równoległych. 2. Prostopadłościan i sześcian to … 3. … ujemne 4. Setna część danej wielkości – posiada swój symbol. 5. Nazwa dzielnika w ułamku zwykłym. 6. System organizacji państwa polegający na sprawowaniu całkowitej kontroli nad dziedzinami życia. 7. Proces powstania aktów prawnych. 8. Prostopadłościan ma ich osiem.

17 3) Rozwiąż rebus OK = IE O = E

18 4) Piąta część pola tarnowskiego Rynku, który w przybliżeniu ma kształt prostokąta o wymiarach 80m x 83,125m. Ile wynosi pole Rynku?

19 5) Do naszej prezentacji o Tarnowie ułożyliśmy 64 działania. Niestety okazało się, ze możemy użyć tylko 25% z nich. Ilu działań użyliśmy?

20 6) 3,6∙2+10∙0,68=

21 7) 1∙6+3∙5+3∙4+1∙ ,5=

22 8) :10=

23 9) Oblicz procent liczby %−50% −20%− 30%−16% =

24 10) 1+0,5+5−4,5+5+2,5+1+1,5+2=

25 11) Rozwiąż rebus Ć = C M ÓD = U

26 12) Wynikiem jest ilość obrazków, które posiadają przynajmniej jedną oś symetrii.

27 13) Tablet w jednym ze sklepów w Tarnowie kosztuje 869,56zł brutto. Oblicz, ile zapłacisz podatku VAT? Wynik zaokrąglij do liczby całkowitej.

28 14) Jedno z tarnowskich biur podróży podało, że w czasie wakacji w ubiegłym roku z jego usług skorzystało osób, a w najbliższym czasie szacuje się, ze skorzysta o 20% mniej osób. O ile mniej osób skorzysta w najbliższe wakacje z usług biura turystycznego?

29 15) 8,9+1, −8+3 =

30 16) 2000− ∙ =


Pobierz ppt "Matematyczne powstanie Tarnowa"

Podobne prezentacje


Reklamy Google