Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podsumowanie kadencji

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podsumowanie kadencji"— Zapis prezentacji:

1 Podsumowanie kadencji 2006-2010
Goczałkowice-Zdrój Podsumowanie kadencji

2 4 lata działalności samorządu
Koniec kadencji to czas podsumowań i wyciągania wniosków na przyszłość. Zatem prezentujemy Państwu informację o tym, co udało się zrealizować, w układzie chronologicznym. Przedstawiamy również ważne wydarzenia z tego okresu. Podsumowanie kadencji

3 Zadania inwestycyjne Podsumowanie kadencji

4 Gospodarka ściekowa Podsumowanie kadencji 2006-2010
W 2008r zrealizowano ostatni etap budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie: budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Bór I i II, budowa kanalizacji sanitarnej do nowych budynków przy ul. Polnej, Południowej i Azaliowej Efekt rzeczowy: 6803 mb sieci 89 przyłączy 1 przepompownia ścieków Podsumowanie kadencji

5 Kanalizacja sanitarna w liczbach 1993-2008
Efekty rzeczowe 69,5 km sieci głównej, bocznej i rozdzielczej 1486 szt. przyłączy domowych, o łącznej długości 29,8 km 10 przepompownie ścieków 1126,5m3 ścieków – przeciętny, dobowy zrzut ścieków do oczyszczalni w Czechowicach – Dziedzicach Ludność objęta systemem kanalizacji sanitarnej - blisko 100% Podsumowanie kadencji

6 Źródła finansowania: Podsumowanie kadencji

7 Modernizacja i budowa wodociągów
2007r - sieć wodociągowa wraz z przyłączami ul. Poprzeczna ul. Górna ul. Krzyżanowskiego 2009r – sieć rozdzielcza wraz z przyłączami wodociągowymi ul. Źródlana 2010r – sieć wodociągowa ul. Szkolna ul. Krótka ul. Parkowa ul. Uzdrowiskowa Podsumowanie kadencji

8 Modernizacja i budowa wodociągów
Efekt rzeczowy: 8,2 km sieci wodociągowej głównej 178 szt. przyłączy domowych o łącznej długości 1,74 km 80% - wskaźnik zmodernizowanej sieci wodociągowej po przejęciu od RPWiK tj. od 2001roku. Podsumowanie kadencji

9 Źródła finansowania budowy sieci wodociągowej w latach 2006 - 2010
Podsumowanie kadencji

10 Budowa kanalizacji deszczowej
2007r. ul. Krzyżanowskiego 2009r. ul. Wiślna - odbudowa 2010r ul. Powstańców Śląskich - odbudowa ul. Szkolna - budowa Efekt rzeczowy: 3,8 km – długość wybudowanej i odbudowanej kanalizacji deszczowej Podsumowanie kadencji

11 Przebudowa i remont dróg
2007r - budowa ul. Rolna ul. Solankowa 2008r - budowa ul. Poprzeczna ul. Górna ul. Krzyżanowskiego 2009r - remont ul. Borowinowa - na odcinku od DK1 do rozwidlenia drogi Podsumowanie kadencji

12 Przebudowa i remont dróg
ul. Szkolna oraz ul. Św. Anny - Poprawa układu komunikacyjnego poprzez przebudowę wraz z odtworzeniem rowu; projekt partnerski z Powiatem Pszczyńskim ul. Bór II – remont wraz z odtworzeniem rowu ul. Stawowa – remont ul. Warzywna – remont ul. Wiślna (boczna) i Powstańców Śląskich (boczna) - remont Podsumowanie kadencji

13 Przebudowa i remont dróg
Efekt rzeczowy: 7,5 km – długość zmodernizowanych dróg na terenie gminy Źródła finansowania: Bank Gospodarstwa Krajowego budżet Państwa - Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Powiat Pszczyński środki własne Podsumowanie kadencji

14 Inwestycje w placówkach oświatowych i kulturalnych
Podsumowanie kadencji

15 Inwestycje w placówkach oświatowych i kulturalnych
Szkoła Podstawowa nr 1 2008r łazienki - remont 2009r 5 sal lekcyjnych - wymiana podłogi, malowanie pomieszczenia gospodarcze - remont 2010r Sala gimnastyczna – remont : parkiet, sufit, drenaż wokół budynku Podsumowanie kadencji

16 Inwestycje w placówkach oświatowych i kulturalnych
Przedszkole nr 1 Przedszkole nr 1 - termomodernizacja wymiana okien wymiana centralnego ogrzewania docieplenie elewacji wymiana dachu wykonanie drenażu wokół budynku Podsumowanie kadencji

17 Inwestycje w placówkach oświatowych i kulturalnych
Przedszkole nr 2 2010r remont kuchni wraz z zakupem wyposażenia Podsumowanie kadencji

18 Inwestycje w placówkach oświatowych i kulturalnych
Budynek „Górnik” 2008r Adaptacja części parteru na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej 2009r Adaptacja pierwszego piętra na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury 2010r termomodernizacja budynku wymiana okien wymiana centralnego ogrzewania modernizacja kotłowni rewitalizacja budynku - odtworzenie werandy od strony wschodniej Podsumowanie kadencji

19 Źródła finansowania Podsumowanie kadencji

20 Zadania z zakresu ochrony powietrza
Podsumowanie kadencji

21 Zadania z zakresu ochrony powietrza
Program obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery Okres realizacji – lata 2004 – 2008 Założenia Wymiana w budynkach wybudowanych przed 1992r. Wymiana na kotły z paleniskiem retortowym lub gazowe Dofinansowanie 70% lecz nie więcej niż zł. Podsumowanie kadencji

22 Zadania z zakresu ochrony powietrza
Program obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery Rezultaty: 679 - liczba wymienionych kotłów: w tym: 2004 – 173 2005 – 200 2006 – 200 2007 – 46 2008 – 60 Efekt ekologiczny: 51 ton/rok - zmniejszenie emisji zanieczyszczeń Podsumowanie kadencji

23 Źródła finansowania Programu
Podsumowanie kadencji

24 Budowanie społeczeństwa informacyjnego
Realizacja projektu „Przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do świadczenia e-usług oraz integracji z SEKAP”, projekt partnerski 7 gmin woj. śląskiego Rezultaty: wdrożenie oprogramowania Systemu Obiegu Dokumentów w Urzędzie Gminy uruchomienie skrzynki na platformie SEKAP (System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej) współpraca z Platformą e-Usług Publicznych Województwa Śląskiego (PeUP), którą administruje Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Podsumowanie kadencji

25 Budowanie społeczeństwa informacyjnego
Projekt e-struktura: wielozadaniowa, światłowodowa sieć teleinformatyczna na obszarze Powiatu Pszczyńskiego, zadanie przygotowywane do realizacji w partnerstwie z gminami powiatu pszczyńskiego oraz Starostwa Projekt e-wrota: system informatyczny zapewniający dostęp do informacji przestrzennej Podsumowanie kadencji

26 Budowanie społeczeństwa informacyjnego
Źródła finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - RPO Województwa Śląskiego Program Rozwoju Subregionów środki własne Podsumowanie kadencji

27 Łączne wydatki na realizację zadań inwestycyjnych
20 mln 291 tys. zł Łączne wydatki na realizację zadań inwestycyjnych Podsumowanie kadencji

28 Gmina Goczałkowice-Zdrój

29 Gmina Goczałkowice-Zdrój

30 Gmina Goczałkowice-Zdrój

31 Gmina Goczałkowice-Zdrój

32 Gmina Goczałkowice-Zdrój

33 Gmina Goczałkowice-Zdrój

34 Gmina Goczałkowice-Zdrój
Wydarzenia Podsumowanie kadencji

35 Wydarzenia Rok 2007 Podsumowanie kadencji 2006-2010
kwiecień lecie wychowania przedszkolnego kwiecień - utworzenie Gminnego Zespołu Oświaty czerwiec - nadanie tytuł Honorowego Obywatela Panu Wincentemu Młodzikowi oraz księdzu Henrykowi Burczykowi Podsumowanie kadencji

36 Wydarzenia Rok 2008 Podsumowanie kadencji 2006-2010
wrzesień - nadanie tytułu Honorowego Obywatela Pani Prof. Wiesławie Korzeniowskiej październik - zakończenie budowy kanalizacji sanitarnej ( ) Podsumowanie kadencji

37 Wydarzenia Rok 2009 Podsumowanie kadencji 2006-2010
czerwiec - ostatni dzwonek w Szkole Podstawowej nr 2 czerwiec - powódź lipiec - otwarcie ronda „Pod bocianem” sierpień - nadanie tytułu Honorowego Obywatela Pani Łucji Głąb wrzesień - przekazanie budynku „Górnik” na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury październik - Jubileusz X - lecia Gimnazjum grudzień - wykonanie operatu uzdrowiskowego i uchwalenie statutu Uzdrowiska Podsumowanie kadencji

38 Wydarzenia Rok 2010 Podsumowanie kadencji 2006-2010 maj - powódź
sierpień - Jubileusz 100-lecia kościoła parafialnego św. Jerzego wrzesień - nadanie tytułu Honorowego Obywatela Panu Zbigniewowi Moli wrzesień - uchwalenie Planu Zagospodarowania Przestrzennego wrzesień - publiczna prezentacja „Strategii poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w rejonie zbiornika Rontok Mały w Gminie Goczałkowice-Zdrój” Podsumowanie kadencji

39 Gmina Goczałkowice-Zdrój
Nagrody i wyróżnienia Podsumowanie kadencji

40 Nagrody i wyróżnienia 2007r. Podsumowanie kadencji 2006-2010
9 miejsce w kategorii „Najlepsza Gmina Wiejska” - ranking „Rzeczpospolitej” 17 miejsce w województwie śląskim - ranking samorządów, które wykorzystują najwięcej funduszy unijnych na 1 mieszkańca, zorganizowany przez dziennik „Rzeczpospolita” Podsumowanie kadencji

41 Nagrody i wyróżnienia 2008r. Podsumowanie kadencji 2006-2010
Nagroda w konkursie organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach i Polskie Radio Katowice „Zielonym do góry czyli lato w plenerze” Wyróżnienie „Najlepsze hale sportowe” - ranking „Gazety Wyborczej” Certyfikat „Grunt na medal” dla terenu inwestycyjnego przy drodze krajowej nr 1 o powierzchni 2,87 ha - konkurs organizowany przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych wyróżnienie i tytuł „INWESTOR NA MEDAL” - konkurs „Budowniczy Polskiego Sportu” organizowany przez Polski Klub Infrastruktury Sportowej, pod patronatem Prezesa PKOL, PZPN Podsumowanie kadencji

42 Nagrody i wyróżnienia 2009r. 2010r. Podsumowanie kadencji 2006-2010
I miejsce i tytuł „EkoGmina 2009” - konkurs organizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w kategorii gmin poniżej 20 tys. mieszkańców 2010r. 68 miejsce w Polsce, w kategorii gmin wiejskich – ranking Politechniki Warszawskiej „Samorząd zrównoważonego rozwoju” Podsumowanie kadencji

43 Nagrody i wyróżnienia Podsumowanie kadencji

44 Dziękuję za uwagę Podsumowanie kadencji 2006-2010
Gabriela Placha - Zastępca Wójta Gminy Opracowanie prezentacji: Gabriela Placha - Zastępca Wójta Gminy Maria Ożarowska - Sekretarz Gminy Tomasz Kloc - Informatyk Zdjęcia: Archiwum Urzędu Gminy Kolekcja Pana Andrzeja Siudego Podsumowanie kadencji


Pobierz ppt "Podsumowanie kadencji"

Podobne prezentacje


Reklamy Google