Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia z aprasza do współpracy! 1 stycznia 2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia z aprasza do współpracy! 1 stycznia 2011."— Zapis prezentacji:

1 Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia z aprasza do współpracy! 1 stycznia 2011

2 O organizacji Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia (SAZ) powstało w 2005 roku jako branżowa organizacja pracodawców Obecnie zrzesza firmy wyspecjalizowane w dostarczaniu wybranych usług HR: rekrutacji stałych do pracy w kraju i za granicą na różne szczeble organizacji doradztwa personalnego pracy tymczasowej i outsourcingu

3 Wyspecjalizowane Sekcje dla Członków SAZ Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia funkcjonuje w oparciu o dwie równorzędne Sekcje: Sekcja Rekrutacji i Doradztwa Personalnego dedykowana agencjom wyspecjalizowanym w dostarczaniu usług search and selection, direct search, sourcingu, oceny wiedzy i zdolności, testów osobowości kandydatów i pracowników, profilowania stanowisk pracy, analizy kompetencyjn ej, Assesment Centre, Development Center, szkoleń i wielu innych w obszarze consultingu HR Sekcja Pracy Tymczasowej dedykowana agencjom wyspecjalizowanym w obszarze usług leasingu pracowniczego i outsourcingu Każda Sekcja działa pod własnym kierownictwem i jest reprezentowana w Zarządzie organizacji

4 Członkowie SAZ Członkowie SAZ: to obecnie 50 agencji zatrudnienia zarówno podmioty duże, ogólnokrajowe i działające na rynkach zagranicznych, jak i niewielkie działające na rynkach lokaln ych prowadzą działalność za pośrednictwem ponad 200 biur, oddziałów i przedstawicielstw na terenie całego kraju oraz na rynkach zagranicznych z ich usług skorzystało w poprzednim roku ponad 7000 przedsiębiorstw Taki przekrój Członków pozwala postrzegać sprawy środowiska usług HR w sposób kompleksowy

5 Cele SAZ Współpraca z przedsiębiorstwami, urzędami administracji rządowej i samorządowej, instytucjami rynku pracy, urzędami ochrony pracy oraz związkami zawodowymi, stowarzyszeniami i organizacjami, instytucjami propagującymi zasady społecznego zaangażowania biznesu, na rzecz rozwoju branży agencji zatrudnienia i rynku pracy Promowanie usług agencji zatrudnienia Wspieranie i reprezentowanie Członków organizacji Tworzenie platformy współpracy i wymiany informacji w branży Integracja środowiska agencji zatrudnienia i inicjowanie współpracy pomiędzy Członkami organizacji Działalność informacyjna i edukacyjna dla branży agencji zatrudnienia Budowanie dobrego wizerunku branży agencji zatrudnienia Edukowanie i informowanie środowisk biznesowych, politycznych i sektora publicznego o zakresie działalności agencji zatrudnienia i korzyściach wynikających ze współpracy w obszarze usług rekrutacyjnych w kraju i za granicą, doradztwa personalnego, pracy tymczasowej i outsourcingu

6 Korzyści z członkostwa Udział w cyklicznych spotkaniach SAZ: branżowych i tematycznych - wymiana wiedzy, informacji i współpraca z innymi Członkami organizacji N ajbardziej aktualne informacje z zakresu działania agencji zatrudnienia oraz z rynku pracy Rabaty i Oferty dla Członków - negocjowane przez SAZ (publikacje ofert pracy w portalach, udział w targach pracy, konferencj ach, szkolenia ch i in.) Strefa członkowska on-line – interpretacje przepisów, analizy, porady i in. Bezpośredni udział w kreowaniu branży agencji zatrudnienia, w tworzeniu wspólnych zasad i standardów działania Wiarygodność wynikająca z przynależności do Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia, organizacji funkcjonującej od 5 lat, uznanej w środowisku Współpraca z mediami – ponad 60 publikacji rocznie (m.in. w Gazecie Wyborczej, Dzienniku Gazecie Prawnej, Rzeczpospolitej oraz pismach branżowych: Personel i Zarządzanie, Personel Plus i w wydawnictwach lokalnych ) Promocja agencji członkowskiej w materiałach marketingowych i informacyjnych Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia

7 Korzyści z członkostwa - edukacja cykl seminariów Zatrudnienie w formie pracy tymczasowej – obowiązki i uprawnienia APT, organizowane we współpracy z Okręgowymi Inspektoratami Pracy szkolenia Wykonywanie pracy w Europejskim Obszarze Gospodarczym przez pracowników zatrudnionych w Polsce przez Agencje Pracy Tymczasowej, organizowane we współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych szkolenie Ochrona danych osobowych w agencjach zatrudnienia, organizowane we współpracy z GIODO cykl szkoleniowy Akademia Usług HR, a w nim Certificate of Recruitment (CR SAZ) przeznaczony dla personelu bezpośrednio zaangażowanego w realizację procesów rekrutacyjnych M-SAZ skierowany do kadry menadżerskiej agencji rekrutacyjnych D-SAZ szkolenie couchingowe dla kadry zarządzającej, Legal-SAZ z zakresu przepisów prawa w obszarze funkcjonowania agencji zatrudnienia i Sale-SAZ z zakresu technik sprzedaży usług agencji zatrudnienia Więcej informacji o aktualnych działaniach na www.saz.org.pl www.saz.org.pl

8 Kto może zostać Członkiem SAZ? Członkiem Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia może zostać agencja zatrudnienia: prowadząca działalność w zakresie pośrednictwa pracy (rekrutacji), doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego i/lub pracy tymczasowej oraz outsourcingu przestrzegająca przepisów prawa i dobrych zasad kupieckich akceptująca cele, program i wspólnie ustalone zasady organizacji

9 Jak zostać Członkiem SAZ? Procedurę akcesyjną rozpoczyna złożenie dokumentów przez zainteresowaną agencję zatrudnienia: Wniosku o przyjęcie w poczet Członków organizacji Deklaracji członkowskiej Deklaracji składki członkowskiej oraz wypełnionego Załącznika_1 Informacje o aplikującej Agencji Zatrudnienia kserokopii odpisu KRS lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej kserokopii certyfikatu agencji zatrudnienia Decyzję o członkostwie aplikującej agencji zatrudnienia podejmuje Zarząd Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia w drodze uchwały Więcej informacji na stronie www.saz.org.pl w zakładce Zapraszamy do Członkostwawww.saz.org.pl

10 Agencje Członkowskie SAZ

11 Kontakt Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia Centrum Karczewska ul. Karczewska 18 04-112 Warszawa tel. centrala +48 345 66 01 tel.+48 345 66 36 t el.+48 345 66 06 e-mail: biuro@saz.org.pl www.saz.org.pl


Pobierz ppt "Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia z aprasza do współpracy! 1 stycznia 2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google