Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

P LAN F INANSOWY N ARODOWEGO F UNDUSZU Z DROWIA NA 2013 ROK Z IELONA G ÓRA, 14 WRZEŚNIA 2012 R. N ARODOWY F UNDUSZ Z DROWIA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "P LAN F INANSOWY N ARODOWEGO F UNDUSZU Z DROWIA NA 2013 ROK Z IELONA G ÓRA, 14 WRZEŚNIA 2012 R. N ARODOWY F UNDUSZ Z DROWIA."— Zapis prezentacji:

1 P LAN F INANSOWY N ARODOWEGO F UNDUSZU Z DROWIA NA 2013 ROK Z IELONA G ÓRA, 14 WRZEŚNIA 2012 R. N ARODOWY F UNDUSZ Z DROWIA

2 PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2013 NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA 2 PRZYCHODY OGÓŁEM NFZ W LATACH [tys. zł]

3 PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2013 NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA 3 PRZYCHODY BRUTTO ZE SKŁADEK BIEŻĄCYCH W LATACH 2005 – 2015 [tys. zł]

4 PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2013 NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA 4 PLANOWANE PRZYCHODY NFZ NA 2013 ROK (BEZ SKŁADEK NALEŻNYCH) [tys. zł]

5 PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2013 NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA 5 KOSZTY OGÓŁEM NFZ W LATACH [tys. zł]

6 PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2013 NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA 6 KOSZTY ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ W LATACH [tys. zł]

7 PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2013 NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA 7 DYNAMIKA KOSZTÓW ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ W LATACH

8 PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2013 NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA 8 KOSZTY ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ NA LATA 2012 – 2013 [tys. zł] Lp.Wyszczególnienie Plan pierwotnyPlanRóżnicaDynamika / PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA ,10% 2AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA ,09% 3LECZNICTWO SZPITALNE ,45% 4OP. PSYCHIATRYCZNA I LECZ. UZALEŻNIEŃ ,58% 5REHABILITACJA LECZNICZA ,49% 6 ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ ,87% 7OPIEKA PALIATYWNA I HOSPICYJNA ,16% 8LECZENIE STOMATOLOGICZNE ,18% 9LECZNICTWO UZDROWISKOWE ,88% 10POMOC DORAŹNA I TRANSPORT SANITARNY ,28% 11 K. PROFILAKTYCZNYCH PROGRAMÓW ZDROWOTNYCH FINANS. ZE ŚR. FUNDUSZU ,94% 12ŚW. OP. ZDR. KONTRAKTOWANE ODRĘBNIE ,93% 13ZAOPATRZENIE W WYROBY MED. I ICH NAPRAWA … ,12% 14REFUNDACJA ,01% 15 REZ. NA K. REALIZ. ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW O KOORDYNACJI ,47% 16REZ. NA POKRYCIE K. ŚW. OP. ZDR. ORAZ REF. LEKÓW ,50% 17REZ. NA K. ŚW. OP. ZDR. W RAMACH MIGRACJI UBEZPIECZONYCH ,93% 18KOSZTY ŚW. OP. ZDR. Z LAT UBIEGŁYCH ,07% RAZEM KOSZTY ŚWIADCZEŃ ,35%

9 PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2013 NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA 9 STRUKTURA KOSZTÓW ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ W LATACH

10 PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2013 NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA 10 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA W LATACH [tys. zł]

11 PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2013 NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA 11 LECZENIE SZPITALNE W LATACH [tys. zł]

12 PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2013 NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA 12 OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ W LATACH [tys. zł]

13 PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2013 NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA 13 REHABILITACJA LECZNICZA W LATACH [tys. zł]

14 PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2013 NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA 14 NAKŁADY NA ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ W POSZCZEGÓLNYCH ODDZIAŁACH WOJEWÓDZKICH FUNDUSZU W 2013 ROKU

15 PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2013 NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA 15 NAKŁADY NA ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ W POSZCZEGÓLNYCH ODDZIAŁACH WOJEWÓDZKICH FUNDUSZU W PRZELICZENIU NA 1 UBEZPIECZONEGO W LATACH Wyszczególnienie 2005 rok wykonanie 2006 rok wykonanie 2007 rok wykonanie 2008 rok wykonanie 2009 rok wykonanie 2010 rok wykonanie 2011 rok wykonanie 2012 rok plan pierwotny 2012 rok plan obecny 2013 rok plan zł Dolnośląski Kujawsko-Pomorski Lubelski Lubuski Łódzki Małopolski Mazowiecki Opolski Podkarpacki Podlaski Pomorski Śląski Świętokrzyski Warmińsko-Mazurski Wielkopolski Zachodniopomorski Oddziały wojewódzkie NFZ Max Min Różnica


Pobierz ppt "P LAN F INANSOWY N ARODOWEGO F UNDUSZU Z DROWIA NA 2013 ROK Z IELONA G ÓRA, 14 WRZEŚNIA 2012 R. N ARODOWY F UNDUSZ Z DROWIA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google