Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

P LAN F INANSOWY N ARODOWEGO F UNDUSZU Z DROWIA NA 2013 ROK Z IELONA G ÓRA, 14 WRZEŚNIA 2012 R. N ARODOWY F UNDUSZ Z DROWIA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "P LAN F INANSOWY N ARODOWEGO F UNDUSZU Z DROWIA NA 2013 ROK Z IELONA G ÓRA, 14 WRZEŚNIA 2012 R. N ARODOWY F UNDUSZ Z DROWIA."— Zapis prezentacji:

1 P LAN F INANSOWY N ARODOWEGO F UNDUSZU Z DROWIA NA 2013 ROK Z IELONA G ÓRA, 14 WRZEŚNIA 2012 R. N ARODOWY F UNDUSZ Z DROWIA

2 PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2013 NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA 2 PRZYCHODY OGÓŁEM NFZ W LATACH 2005-2015 [tys. zł]

3 PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2013 NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA 3 PRZYCHODY BRUTTO ZE SKŁADEK BIEŻĄCYCH W LATACH 2005 – 2015 [tys. zł]

4 PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2013 NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA 4 PLANOWANE PRZYCHODY NFZ NA 2013 ROK (BEZ SKŁADEK NALEŻNYCH) [tys. zł]

5 PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2013 NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA 5 KOSZTY OGÓŁEM NFZ W LATACH 2005-2015 [tys. zł]

6 PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2013 NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA 6 KOSZTY ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ W LATACH 2005-2015 [tys. zł]

7 PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2013 NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA 7 DYNAMIKA KOSZTÓW ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ W LATACH 2010-2013

8 PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2013 NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA 8 KOSZTY ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ NA LATA 2012 – 2013 [tys. zł] Lp.Wyszczególnienie Plan pierwotnyPlanRóżnicaDynamika 201220132013 - 20122013/2012 12 3456 1PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA 7 550 8657 633 99283 127101,10% 2AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA 4 892 0475 092 112200 065104,09% 3LECZNICTWO SZPITALNE 26 331 78927 239 234907 445103,45% 4OP. PSYCHIATRYCZNA I LECZ. UZALEŻNIEŃ 1 943 3752 032 46789 092104,58% 5REHABILITACJA LECZNICZA 1 813 6331 931 357117 724106,49% 6 ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ 1 000 0611 038 76738 706103,87% 7OPIEKA PALIATYWNA I HOSPICYJNA 315 021340 72925 708108,16% 8LECZENIE STOMATOLOGICZNE 1 771 1701 774 4333 263100,18% 9LECZNICTWO UZDROWISKOWE 599 099622 32723 228103,88% 10POMOC DORAŹNA I TRANSPORT SANITARNY 43 75446 9383 184107,28% 11 K. PROFILAKTYCZNYCH PROGRAMÓW ZDROWOTNYCH FINANS. ZE ŚR. FUNDUSZU 163 305176 26812 963107,94% 12ŚW. OP. ZDR. KONTRAKTOWANE ODRĘBNIE 1 417 8351 544 488126 653108,93% 13ZAOPATRZENIE W WYROBY MED. I ICH NAPRAWA … 659 527864 781205 254131,12% 14REFUNDACJA 8 285 8718 286 496625100,01% 15 REZ. NA K. REALIZ. ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW O KOORDYNACJI 457 250482 27025 020105,47% 16REZ. NA POKRYCIE K. ŚW. OP. ZDR. ORAZ REF. LEKÓW 6 6366 868232103,50% 17REZ. NA K. ŚW. OP. ZDR. W RAMACH MIGRACJI UBEZPIECZONYCH 3 220 3723 475 633255 261107,93% 18KOSZTY ŚW. OP. ZDR. Z LAT UBIEGŁYCH 464 136385 540-78 59683,07% RAZEM KOSZTY ŚWIADCZEŃ 60 935 74662 974 7002 038 954103,35%

9 PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2013 NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA 9 STRUKTURA KOSZTÓW ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ W LATACH 2012-2013

10 PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2013 NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA 10 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA W LATACH 2005-2013 [tys. zł]

11 PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2013 NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA 11 LECZENIE SZPITALNE W LATACH 2005-2013 [tys. zł]

12 PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2013 NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA 12 OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ W LATACH 2005-2013 [tys. zł]

13 PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2013 NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA 13 REHABILITACJA LECZNICZA W LATACH 2005-2013 [tys. zł]

14 PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2013 NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA 14 NAKŁADY NA ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ W POSZCZEGÓLNYCH ODDZIAŁACH WOJEWÓDZKICH FUNDUSZU W 2013 ROKU

15 PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2013 NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA 15 NAKŁADY NA ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ W POSZCZEGÓLNYCH ODDZIAŁACH WOJEWÓDZKICH FUNDUSZU W PRZELICZENIU NA 1 UBEZPIECZONEGO W LATACH 2005-2013 Wyszczególnienie 2005 rok wykonanie 2006 rok wykonanie 2007 rok wykonanie 2008 rok wykonanie 2009 rok wykonanie 2010 rok wykonanie 2011 rok wykonanie 2012 rok plan pierwotny 2012 rok plan obecny 2013 rok plan zł 1234567891011 Dolnośląski8639561 0451 3181 5091 5431 5721 642 1 691 Kujawsko-Pomorski8549541 0561 3221 4601 4751 5201 608 1 660 Lubelski8089201 0311 2901 4161 4591 5171 612 1 666 Lubuski7968589461 2511 3911 4471 4911 605 1 665 Łódzki8259391 0171 3271 4971 5701 5921 671 1 714 Małopolski8749891 0901 3051 4191 4701 4861 600 1 649 Mazowiecki1 0291 1081 1971 4161 6321 6841 7401 6591 7641 704 Opolski7949111 0061 3321 4571 5031 5371 626 1 678 Podkarpacki7948699411 1881 3271 3361 4471 561 1 614 Podlaski8269511 0371 3041 4251 4621 5121 608 1 665 Pomorski8188899741 2941 4831 5311 5291 5851 6041 640 Śląski9241 0281 1091 3821 5201 5611 5891 6421 6451 692 Świętokrzyski8168949841 2701 3961 4631 5441 653 1 705 Warmińsko-Mazurski8298959871 2331 3631 3891 4391 534 1 591 Wielkopolski8429471 0571 3041 4191 4631 4921 587 1 630 Zachodniopomorski8479301 0131 2791 4501 5101 5401 619 1 671 Oddziały wojewódzkie NFZ 8719651 0571 3191 4721 5161 5561 6191 6351 669 Max1 0291 1081 1971 4161 6321 6841 7401 6711 7641 714 Min7948589411 1881 3271 3361 4391 534 1 591 Różnica235250256228305349301137231123


Pobierz ppt "P LAN F INANSOWY N ARODOWEGO F UNDUSZU Z DROWIA NA 2013 ROK Z IELONA G ÓRA, 14 WRZEŚNIA 2012 R. N ARODOWY F UNDUSZ Z DROWIA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google