Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tomasza Nocznickiego w Nowej Wsi

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tomasza Nocznickiego w Nowej Wsi"— Zapis prezentacji:

1 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tomasza Nocznickiego w Nowej Wsi
Nowa Wieś 70A Warka tel./fax

2

3 Historia szkoły 1973 r. – pierwsze rozpoczęcie roku szkolnego,
1983 r. – nadanie imienia szkole – Zespół Szkół Ogrodniczych im. Tomasza Nocznickiego w Nowej Wsi, 1983 r. – I Zjazd Absolwentów, 1994 r. – II Zjazd Absolwentów, 1995 r. – utworzenie przy Zespole Pomocniczego Gospodarstwa Szkolnego, 1997 r. – powstanie Centrum Kształcenia Praktycznego w Nowej Wsi, 1997 r. – zmiana nazwy - Zespół Szkół Ogrodniczych Centrum Kształcenia Praktycznego im. Tomasza Nocznickiego w Nowej Wsi, 1998 r. – Jubileusz 25-lecia szkoły, III Zjazd Absolwentów, 2002 r. – zmiana nazwy - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Praktycznego im. Tomasza Nocznickiego w Nowej Wsi, 2003 r. – IV Zjazd Absolwentów, 2005 r. – zmiana nazwy - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tomasza Nocznickiego w Nowej Wsi (odłączenie CKP), 2006 r. – odłączenie Pomocniczego Gospodarstwa Szkolnego. 2009 r. – V Zjazd Absolwentów.

4 technik architektury krajobrazu, technik ekonomista, technik geodeta
Uczniowie naszej szkoły zdobywają wiedzę i umiejętności w Technikum w zawodzie: technik ogrodnik, technik architektury krajobrazu, technik ekonomista, technik geodeta technik obsługi turystycznej technik organizacji reklamy (nowy kierunek) Oferta edukacyjna na rok szkolny 2013/2014 jest dostępna na naszej stronie internetowej

5 Zawód – technik ogrodnik
W czteroletnim cyklu kształcenia uczniowie poznają zagadnienia z: podstaw ogrodnictwa, sadownictwa i szkółkarstwa, roślin ozdobnych, warzywnictwa, ekonomiki rolnictwa i polityki rolnej, zarządzania i marketingu. Praktyczna nauka zawodu organizowana jest w Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego, gospodarstwach ogrodniczych i innych firmach związanych z branżą ogrodniczą.

6 Zawód – technik architektury krajobrazu
4-letnie Technikum Architektury Krajobrazu kształci w kierunku świadomego i planowego oddziaływania na krajobraz zgodnie ze sztuką ogrodniczą i w duchu ochrony środowiska przyrodniczego. Uczy zakładania i pielęgnacji ogrodów oraz prowadzenia firm zajmujących się ogrodami. Technikum kształci w zakresie podstaw projektowania architektury krajobrazu, zasad kompozycji z wykorzystaniem nowoczesnych technik komputerowych i rysunku a także produkcji roślin ozdobnych oraz urządzania i konserwacji terenów zieleni.

7 Zawód – technik ekonomista 
W technikum uczniowie zdobywają wiedzę ogólnoekonomiczną w zakresie: marketingu, prawa, ekonomiki przedsiębiorstw, rachunkowości, technologii i towaroznawstwa. Uczą się prowadzenia rachunkowości z wykorzystaniem programów komputerowych począwszy o rozliczania małych firm na pełnej księgowości kończąc.

8 Zawód – technik geodeta
Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik geodeta jest przygotowanie absolwenta do wykonywania pomiarów sytuacyjno-wysokościowych w celu opracowania map o różnym przeznaczeniu, inwentaryzowanie obiektów zagospodarowania terenu, sieci podziemnego uzbrojenia terenu, geodezyjna obsługa budowy wysokich budynków, różnych budowli, wykonywanie rozgraniczeń podziałów i scaleń nieruchomości. Technik geodeta może być zatrudniony w geodezyjnych firmach państwowych i prywatnych oraz w jednostkach administracji rządowej i samorządowej na różnych stanowiskach jako: wykonawca nieskomplikowanych prac geodezyjnych, kierownik zespołu, geodeta prowadzący zasób geodezyjny i kartograficzny

9 Zawód - technik obsługi turystycznej
Rozwój turystyki spowodował zapotrzebowanie na fachowców, którzy potrafią profesjonalnie zaplanować i  zorganizować wypoczynek turystom polskim i zagranicznym, wychodząc  naprzeciw ich oczekiwaniom i wymaganiom.

10 Zostając technikiem obsługi turystycznej możesz:
Tu zdobędziesz umiejętności: rozróżniania klasyfikowania usług turystycznych, organizacji pracy biura podróży lub przedsiębiorstwa turystycznego, określenia praw obowiązków pilota podróży, dokonywać wyboru ofert ubezpieczeniowych, sprzedaży "produktów" turystycznych, interpretacji przepisów celnych walutowych, stosowania wiedzy z zakresu geografii turystycznej Polski, Europy Świata.. Zostając technikiem obsługi turystycznej możesz: pracować w biurze turystycznym pracować w hotelu prowadzić własną działalność hotelarsko-usługową

11 Zawód - technik organizacji reklamy
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy przygotowany będziesz do wykonywania następujących zadań zawodowych: przeprowadzania analiz marketingowych, organizowania oraz prowadzenia sprzedaży produktów i usług reklamowych, wyszukiwania klientów zainteresowanych konkretnymi usługami reklamowymi, prowadzenia rozmów z potencjalnymi odbiorcami reklamowymi, promowania oferowanych usług reklamowych, organizowania i prowadzenia kampanii reklamowych. W trakcie nauki poznasz zagadnienia: przeprowadzanie analiz marketingowych, zbieranie informacji na temat zleceniodawcy i jego oczekiwań, planowanie i realizacja kampanii reklamowych, umiejętność stosowania w pracy technik wizualizacji, grafiki komputerowej, technik poligraficznych oraz fotografii reklamowej. Zdobędziesz kwalifikacje w zakresie: Sprzedaży produktów i usług reklamowych Organizacji i prowadzenia kampanii reklamowej

12 Absolwent ma możliwość podjęcia pracy w:
Agencjach reklamowych (na stanowisku agenta reklamowego, copywritera, account managera), Agencjach public relations, Działach marketingu i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, Biurach ogłoszeń i działach promocji, Agencjach i studiach graficznych, Agencjach ds. kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej.

13 Baza dydaktyczna 16 sal lekcyjnych, dwie sale gimnastyczne,
centrum informacji multimedialnej w bibliotece szkolnej, świetlica szkolna z punktem gastronomicznym, gabinet pomocy medycznej, szkolny radiowęzeł, sklepik szkolny.

14 Pracownia architektury krajobrazu
Wyposażona w nowoczesne pomoce dydaktyczne: niwelator, łaty, tyczki i szpilki geodezyjne, węgielnice oraz profesjonalne stoły kreślarskie.

15 Pracownie komputerowe
Każda pracownia komputerowa wyposażona jest w sprzęt multimedialny składający się z laptopa i projektora. Dwie pracownie komputerowe po 15 stanowisk dla uczniów (komputery podłączone do Internetu – Neostrada 6Mb/s) i wyposażone w niezbędne programy między innymi: Microsoft Office 2003, OpenOffice, Corel, AutoCAD, Alligator Flash Designer 7 PL, Gimp, Garden Commposer , Insert, Winkalk, GeoMap itp.… 8 komputerów w Multimedialnym Centrum Informacji z dostępem do Internetu.

16 Pracownia ekonomiczna
Wyposażona w sprzęt do pracy biurowej: komputer /laptop/, telewizor 42 cal kserokopiarka z drukarką kolorową i faxem, bindownica, laminator, gilotyna, niszczarka dokumentów

17 Pracownia biologii

18 Pracownia historii

19 Pracownia warzywnictwa

20 Duża sala gimnastyczna
Pełnowymiarowa sala gimnastyczna

21 Mała sala gimnastyczna
wyposażona w nowoczesny sprzęt sportowy: atlas wieloczynnościowy dwustanowiskowy, trenaż eliptyczny, rowerek stacjonarny z wieloma programami treningowymi, trenaż wioślarski, twister, steper, ławka rzymska do brzuszków, sztanga olimpijska do wyciskania leżąc z max obciążeniem 145 kg, sztanga łamana z ławką tzw. „modlitewnikiem”, sprzęt fittness – balansery, obciążniki na ramiona i nogi, hankielki, espandery, itp...

22 Centrum informacji multimedialnej w bibliotece szkolnej

23 Świetlica szkolna z punktem gastronomicznym

24 Gabinet pomocy medycznej
Tu znajdziesz podstawową pomoc medyczną

25 Działalność szkoły na rzecz przygotowania uczniów do funkcjonowania w zmieniających się realiach rynku pracy: Współpraca z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości w ramach realizacji programu- po raz III organizowany jest Dzień Przedsiębiorczości (uczniowie wszystkich zawodów realizują 1 dniowe praktyki w różnych firmach). Uczestnictwo w projekcie „Szkoła Kluczowych Kompetencji – program rozwijania umiejętności uczniów szkół Polski Wschodniej ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie Modernizacja treści i metod kształcenia-projekty konkursowe. Projekt realizowany w latach 2009 – Rozwijanie kompetencji kluczowych u uczniów w zakresie: matematyki, technologii informacyjnej, języka angielskiego, przedsiębiorczości. CEKIN - projekt Wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie inicjatywności i przedsiębiorczości wśród uczniów szkół rolniczych w Polsce

26 Działalność szkoły na rzecz przygotowania uczniów do funkcjonowania w zmieniających się realiach rynku pracy; Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy – w zakresie organizacji spotkań z uczniami klas maturalnych, opiniowania nowych kierunków kształcenia. W szkole corocznie odbywają się warsztaty z zakresu planowania kariery zawodowej. Wycieczki dydaktyczne – Zapoznanie z działalnością Agrosimexu i Techsadu – Goliany, Zofiówka Zwiedzanie NBP oraz Giełdy Papierów Wartościowych Pokaz florystyczny – Dekoracje bożonarodzeniowe Radom Wystawa sadownicza – Hala EXPO XXI w Warszawie Zwiedzanie ogrodów na dachach Warszawa AGRO-SHOW w Bednarach k. Poznania Gospodarstwa ogrodnicze

27 Klub HDK Szkolne koło PCK zostało założone w roku szkolnym 1974/1975 i liczyło wtedy 63 członków. Początkowo członkowie Koła działali charytatywnie, organizując zbiórki pieniędzy dla potrzebujących. Zebrane środki pieniężne wpłacano na książeczki mieszkaniowe dla sierot, przeznaczano dla chorych na zakup leków oraz na prezenty świąteczne dla biednych dzieci. 15 maja 1979r w CZD w Międzylesiu członkowie koła PCK po raz pierwszy oddali krew, w ilości 2,600 l. Od tej daty młodzież systematycznie oddaje krew. Akcje HDK odbywają się w  CZD w Międzylesiu, Instytucie Matki i Dziecka w Łodzi , w Regionalnym Punkcie Krwiodawstwa w Grójcu, w Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu oraz w szkole w Nowej Wsi. Do chwili obecnej uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły oddali ponad 700 l krwi.

28

29

30

31

32

33

34

35

36 Więcej informacji możesz uzyskać:
osobiście w sekretariacie szkoły, dzwoniąc pod numer: , na stronie internetowej: pisząc na adres: lub poprzez naszą stronę internetową.


Pobierz ppt "Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tomasza Nocznickiego w Nowej Wsi"

Podobne prezentacje


Reklamy Google