Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Autyzm.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Autyzm."— Zapis prezentacji:

1 Autyzm

2 Autyzm wczesnodziecięcy
Autyzm wczesnodziecięcy – to zespół poważnych zaburzeń rozwojowych dziecka, manifestujących się do 30 miesiąca życia, związanych z wrodzonymi dysfunkcjami układu nerwowego. Autyzm występuje częściej u chłopców niż u dziewczynek (relacji4:1) i ujawnia się u 15 na 10000dzieci. Około 70% dzieci autystycznych jest upośledzonych umysłowo.

3 Trochę historii W czasach biblijnych dzieci te prowadzono do uzdrawiaczy. W czasach Grecji i Rzymu dzieci takie zaszywano w wilgotną skórę kozła, aby zaspokoić dziwne zachowanie. Kiedy skóra wyschła i skurczyła się, służyła jako unieruchomienie i kaftan bezpieczeństwa. Przez całą erę, jeśli zawiedli uzdrawiacze a zadawanie bólu nie przynosiło rezultatu, ostatecznym lekarstwem było porzucenie. Z nadejściem rewolucji przemysłowej dzieci zyskały nową wartość: mogły pracować w fabrykach i kopalniach zarabiając pieniądze

4 Przyczyny występowania autyzmu
Nie można wskazać jednoznacznej przyczyny. Autyzm może być spowodowany : chorobami dziedzicznymi wadami genetycznymi zakażeniem prenatalnym lub okołoporodowym (infekcje bakteryjne, wirusowe, grzybiczne i inne) Mogą one nakładać się na siebie prowadząc do powstania objawów o różnym nasileniu.

5 Zdiagnozowanie autyzmu
Rzetelna i dokładna diagnoza powinna być postawiona przez zespół specjalistów(lekarzy, pedagogów i psychologów) w pierwszych miesiącach, latach życia. Autyzmu nie da się wyleczyć. Skuteczna terapia może jednak niwelować jego objawy oraz umożliwić w miarę samodzielne funkcjonowanie, zwłaszcza osobom pełnoletnim

6 Objawy autyzmu (Kanner):
Znaczny brak emocjonalnego kontaktu z najbliższym otoczeniem. Brak mowy lub specyficzny sposób mówienia, nie służący komunikowaniu się. Fascynacja pewnymi przedmiotami i manipulowanie nimi. Rutynowe, stereotypowe zachowania. Wyraźny na twarzy potencjalnie dobry iloraz inteligencji.

7 Objawy autyzmu (Kanner):
Funkcjonowanie społeczne: Samotnicy - unikają kontaktu nawet z najbliższymi Brak kontaktów rówieśniczych – nie bawi się, nie inicjuje kontaktów „Patrzenie przez ludzi”- nie dostrzega ludzi wokół siebie Nie nawiązuje kontaktu wzrokowego z ludźmi Nie rozpoznaje stanów emocjonalnych u innych ludzi

8 Objawy autyzmu (Kanner):
Mowa dzieci autystycznych: Stały ton mowy Brak przymiotników, przysłówków i zaimków – części mowy określających właściwości Manieryzmy – stawianie pytań bez chęci uzyskania na nie odpowiedzi Nie podejmuje prób komunikacyjnych Paradoksy – np. rozumie trudne słowa, a nie proste polecenia Brak zaimka „ja” Echolalia – automatyczne powtarzanie dźwięków, wyrazów, zdań, zaraz po ich usłyszeniu.

9 Zespół Aspergera Zaburzenie to obejmuje przede wszystkim upośledzenie umiejętności społecznych, trudności w akceptowaniu zmian, ograniczoną elastyczność myślenia przy braku upośledzenia umysłowego oraz szczególnie pochłaniające, obsesyjne zainteresowania, natomiast rozwój mowy oraz rozwój poznawczy przebiega bardziej prawidłowo w porównaniu do autyzmu dziecięcego.

10 Obszary zaburzeń Autyzm Zespół Aspergera Motoryka Zwinność, gibkość, zgrabność, dobra kontrola ruchów pomimo sprawiania wrażenia bycia nieobecnym Uderzająca niezgrabność, sztywność, zła motoryczna koordynacja Reakcje przymusowe, stereotypowe Kręcenie się, przyjmowanie póz; tworzenie rytuałów z prostych czynności dnia codziennego, domaganie się stałości otoczenia Pedantyczne, uporczywe rozwijanie wąskich zainteresowań dotyczących jakiejś problematyki, fascynacja problemem Zachowania społeczne Częstszy brak kontaktu wzrokowego w interakcjach, obsesyjne, jednostronne, jednostronne, udziwnione reakcje w kontaktach społecznych np. nieadekwatny śmiech, sygnalizowanie stanu niewygody krzykiem, autoagresją Brak wyczucia społecznych oczekiwań, wyrażony brakiem respektu czy dystansu; kontakt również jednostronny bez uwzględnienia życzeń czy reakcji partnera, np. długie monologi, dygresje, wypowiedzi nie na temat, nieistotne Mowa Brak, opóźniona lub zmieniona, niezrozumiała, echolalia Słownik bogaty, składnia poprawna, treść wyrażona metaforycznie, neologizmy, sposób wyrażania przesadnie ścisły

11 Stereotypowe zachowania:
Dążenie do niezmienności otoczenia Przywiązanie do stałych elementów swojego środowiska Rytuały podczas codziennych czynności Przywiązanie do konkretnego przedmiotu, obsesyjne zainteresowanie tym przedmiotem Stereotypie ruchowe (kiwanie się, kręcenie, trzepotanie palcami) Kompulsywne zadawanie pytań Sztywność w zabawie Trudności z zasypianiem, budzenie się z płaczem i krzykiem Manieryzmy żywieniowe Samookaleczanie się

12 Jakie czynniki sprawiają, że nietypowe zachowanie trudne sprawia problem?
Zaskoczenie. Często pojawia się nieoczekiwanie Niemoc. Jego siła może przewyższyć nasze możliwości i umiejętności Irracjonalność. Zachowanie takie może zostać „aktywowane” przez niezauważalny bodziec Niewiedza. Dysponujemy zbyt skromną wiedzą na temat praw rządzących zachowaniami Lęk. Uczucie to towarzyszy nam często już przy pierwszych symptomach, zapowiadających pojawienie się trudnego zachowania Cykliczność. Zachowania takie mają tendencję do powtarzania się Zagubienie. Oczekiwania środowisk, takich jak dom, szkoła, społeczeństwo nie zawsze są zgodne Niekonsekwencja. Odchodzimy świadomie lub nieświadomie od przyjętych ustaleń Przyzwyczajenie. Wraz z upływem czasu przestajemy dostrzegać zachowania, które w obiektywny sposób odbiegają od normy

13 Metody terapeutyczne Metoda wymuszania kontaktu – holding - Matka siłą pokonuje opór dziecka. Metaoda TEACCH – łączenie słów z konkretnymi rzeczami(gdy mówimy o jabłku, powinniśmy je pokazać)Konieczność operowania konkretami. Nauczanie abstrakcji jest dla dziecka autystycznego „czarną magią” Metoda Felicjii Affolter – praca z rękami – od rąk do mózgu i od rąk do serca, a w dalszej kolejności do opanowania języka. Zasadnicza część zajęć to zajęcia kuchenne

14 Metody terapeutyczne Metoda Dobrego startu – buduje poczucie własnej tożsamości poprzez poznanie części ciała i imienia, buduje orientację w przestrzeni wokół własnego ciała, uczy różnicowania pojęć określających przestrzeń : nad- pod, obok, przed – za, wysoko – nisko, blisko – daleko, uczy nawiązywania kontaktu z innymi osobami. Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborn opracowany przez W. Sherborne system ćwiczeń wywodzi się z naturalnych potrzeb dziecka, zaspokajanych w kontakcie z dorosłymi w trakcie tzw. "baraszkowania". Metoda terapeutyczna Domana – Delacato – obserwacja 5 obszarów – dotyk, wzrok, słuch, węch, smak, a po stwierdzeniu, jaki rodzaj zaburzeń występuje, bądź dominuje u danego dziecka, wskazane jest dostosowanie się do proponowanych form pracy Metoda Opcjie terapeuta naśladuje dziecko, a następnie pokazuje mu propozycje własnych zachowań. Powinno być to poprzedzone informacją słowną. Z czasem można wprowadzić trudniejsze zadania, zacząć czegoś wymagać, kierować do dziecka konkretne, ale proste polecenia.

15 Bibliografia L. Bobkowicz- Lewartowska, Autyzm dziecięcy – zagadnienia diagnozy i terapii. H. De Clercq, Autyzm od wewnątrz - przewodnik, Warszawa 2007 U. Frith, Autyzm – wyjaśnienie tajemnicy, Gdańsk 2008 H. Jaklewicz, Autyzm wczesnodziecięcy, Gdańsk 1993 C.Maurice, Modele zachowań oraz współpraca z dziećmi autystycznymi, Warszawa 2007 H. Olechnowicz, Wokół autyzmu. Fakty, skojarzenia, refleksje. Warszawa 2004 E. Pisula, Małe dziecko z autyzmem, Gdańsk 2005 K. Zabłocki, Autyzm, Płock 2002

16 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Autyzm."

Podobne prezentacje


Reklamy Google